Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Fair Transport Europe

Share

De European Transport Workers’ Federation vertegenwoordigt 231 transport-afdelingen van vakbonden in 41 Europese landen, waaronder alle 28 EU-lidstaten. Binnen die EU is zo’n 5% van alle werknemers, een 11 miljoen personen, tewerkgesteld in de transportsector. De ETWF lanceerde in september een Europees Burgerinitiatief, u weet nog wel, dat inspraak-kanaal voor EU-burgers. Men dient dan in minstens 7 EU-lidstaten in de loop van 1 jaar minstens 1 miljoen handtekeningen te verzamelen voor een bepaald voorsteld, en als dat lukt, dient de Europese Commissie daar dan iets mee te doen.

Waar gaat het voorstel in dit geval om? Wel, binnen de EU wordt er allerlei geharmoniseerd om vrij verkeer van goederen en diensten te garanderen, maar de lonen en arbeidsvoorwaarden komen daar dan minder harmonieus uit. De ETWF maakte een lijstje met zeven voorstellen om in de transportsector sociale dumping tegen te gaan, een einde te stellen aan de woekerende postbus-bedrijven, een gecoördineerde Europese inspectiedienst op te zetten, enzovoort. De bedoeling is om naar aanleiding van het initiatief ook het publiek en politiek debat op nationaal niveau weer aan te zwengelen.

Veronique De Roeck, propagandist bij de Belgische Transportbond van de ABVV, kwam in onze studio één en ander verder toelichten.

Nog tot begin september kunt u online ondertekenen op de website van het initiatief. U vindt er ook uitgebreide achtergrondinformatie.

0 Comments on “Fair Transport Europe”

Leave a Comment