Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Naar een volwaardig statuut voor onthaalouders

Share

De laatste decennia evolueerde er heel wat in de sector van de onthaalouders, maar een behoorlijk statuut is er nog steeds niet. Tot 2003 kregen onthaalouders enkel een soort vrijwilligers-vergoeding, zonder wat dan ook aan sociale rechten op te bouwen. Sinds 2003 zijn ze ofwel zelfstandig, of vallen ze onder een vrij ingewikkeld statuut, waarbij ze ‘fictieve werknemer’ zijn van de door Kind en Gezin erkende dienst waarbij ze zijn aangesloten. Dat statuut was bedoeld als overgang naar een volwaardig werknemersstatuut, dat er dan in 2006 gekomen zou zijn.

Nu, tien jaar later, is dat nog steeds niet het geval. Niet-zelfstandige onthaalouders worden nog steeds per dag en per kind betaald, wat maakt dat ze geen enkele inkomenszekerheid hebben. Ze hebben geen betaald verlof, een beperkte ziekteregeling, geen eindejaarspremie … Geen wonder dus dat het aantal onthaalouders terugloopt, alle wervende campagnes ten spijt.

Begin 2015 startte de LBC-NVK een proefproject waarbij een honderdtal onthaalouders een volwaardig werknemersstatuut kregen. Daarover is nu een tussentijdse evaluatie in de maak. Fatiha Dahmani: “De bedoeling van deze evaluatie is, wat ons betreft, om verbeteringen voor te stellen vooraleer het werknemersstatuut voor alle onthaalouders veralgemeend wordt, niet om deze veralgemening nog in vraag te stellen.”

0 Comments on “Naar een volwaardig statuut voor onthaalouders”

Leave a Comment