Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Het nieuw ‘Mastergebouw’ (politietoren): stand van zaken / Optima

Share

De Oudaan wordt van de hand gedaan en een nieuw prestigieus “Mastergebouw” moet verrijzen om de politiediensten onder te brengen. Dat komt waarschijnlijk tegen de ring op de locatie van het voormalig postgebouw Bcrchem-X, en liefst vóór de verkiezingen.  De kostprijs is onduidelijke maar loopt waarschijnlijk  op tot 200 miljoen. Joris Giebens (Groen) interpelleerde tijdens de gemeenteraad over het dossier.

Het project wordt uitgevoerd met een pps-formule waarbij een privaat consortium het project voorfinanciert, bouwt en onderhoud. De overheid huurt na afwerking het complex dan voor enkele decennia en wordt daarna eigenaar. De formule biedt het voordeel voor de private partij dat ze zeker is van haar inkomsten over langere periode.

Joris Giebens: “Er waren eerst zes kandidaten, na de onderhandelingen schoten er nog twee over.  Maar blijkbaar heeft slechts één consortium een finaal bod gedaan. Als dat bod niet zou uitgevoerd worden om welke reden dan ook, bijvoorbeeld omdat er een probleem is met de stedenbouwkundige vergunning, dan staat Antwerpen met de rug tegen de muur. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat we de Oudaan nog langer zullen nodig hebben.  Schepen Van de Velde wijst erop dat er een clausule is in de verkoopsprocedure van de Oudaan die stelt dat de verkoop niet doorgaat als de nieuwe politiebuilding er niet komt. Dan kan zijn, maar gaat men in dat geval niet te veel betalen voor het Mastergebouw, omdat men met de rug tegen de muur staat? We kennen het finaal bod van het consortium niet, dat overschrijdt de 200 miljoen misschien wel en dan zal de stad erop moeten ingaan omdat er anders geen nieuwe bouw komt.”

“AG Vespa voert gans de procedure uit. Nu de offertes binnen zijn had ik toch verwacht dat daarover zou gerapporteerd worden aan de Raad van Bestuur van AG Vespa, maar er stond niets over in de agenda, er werd ook niets meegedeeld bij het overzicht van de afgelopen directiecomités. Nadat ik het geagendeerd had op de Raad van Bestuur deed men er nogal luchtig en verwonderd over dat ik niet wist dat alleen de optie voor Berchem X overschiet. Dat heeft mij geïnspireerd om er een vraag over te stellen in de gemeenteraad. Noch bij AG Vespa, noch bij het college vindt men het nuttig om over het belangrijkste investeringsdossier van dit stadsbestuur te rapporteren.”

RC: Dit doet me denken aan een voorval vorig jaar, toen Bart De Wever op ATV meedeelde dat Antwerpen 350 miljoen kreeg van Vlaanderen.  Toen Wouter Van Besien op de gemeenteraad daar verdere uitleg over vroeg, kreeg hij te horen dat dat eigenlijk oud nieuws was en dat dit al in de krant gestaan had.
Noot: De man van de Gazet van Antwerpen die op de gemeenteraad aanwezig was, herinnerde zich zelf amper dat hij daarover geschreven had. Uiteindelijk bleek het te gaan over de extra 350 miljoen die de stad en de haven moesten betalen voor de gestegen kosten van Oosterweel nadat het wapperviaduct in 2010 was vervangen door duurdere tunnels. Bart De Wever, die ook toen mee in de Antwerpse coalitie zat, had toen – in de rol van N-VA-partijvoorzitter- laten blijken dat de extra kost maar moest gedragen worden door de verantwoordelijke voor die kost (dus de inwoners van Antwerpen die het tracé hadden verworpen in de volksraadpleging).  Bij de Vlaamse deelregeringsonderhandelingen in 2014 zou dus overeengekomen dat (een deel van) die  Oosterweel-kosten toch door Vlaanderen in plaats van door Antwerpen zouden betaald worden. Of het inderdaad gaat over 350 miljoen is onduidelijk, want er is voor zover we weten niet  gecommuniceerd over de details.

RC: Wat bent u wijzer geworden uit uw tussenkomst?
JG: “Niets, uiteraard niets. Ik vroeg alles wat er te vragen was, onder andere het bedrag.  Maar Van de Velde wilde daar niet op ingaan omdat de gunning nog loopt. Dat klopt, maar er blijft slechts één bieder over  dus zouden die gegevens toch kunnen bekendgemaakt worden.”

RC: Dit lijkt sterk op wat in het Oosterweeldossier bijna 10 jaar geleden gebeurde. Ook toen was slechts één partij over, namelijk Noriant. Hier zitten AG Vespa en de bieder in de rol die BAM en Noriant respectievelijk hadden in het Oosterweeldosier. Wie is de bieder hier eigenlijk?
JG: “Dat is een consortium. het is misschien wat vroeg om de samenstelling daarvan vrij te geven. Daar moeten AG Vespa en Rob Van de Velde zelf maar klaarheid in brengen. Van de Velde heeft het graag over mijn gebrek aan deontologie. Er is een afspraak binnen de raad van bestuur van AG Vespa dat we wat daar besproken wordt niet naar buiten communiceren. Maar dit vond ik zo stuitend dat ik op zijn minst in de gemeenteraad de vragen moest stellen in de hoop dat de voorzitter van AG Vespa, schepen Rob Van de Velde, de antwoorden publiek zou maken.”

RC: Er wordt beslist om 200 miljoen belastingsgeld uit geven aan één consortium maar de belastingbetaler mag dan niet weten wie dat is?
JG: “Dat zal kenbaar gemaakt worden als de gunning gebeurd is. Maar hier was slechts één bieder dus zou het geen probleem moeten geweest zijn om informatie publiek te maken. AG Vespa weet wie biedt en de bieders zelf zouden ook van elkander moeten weten dat ze bieden.”

RC: Maar het publiek mag het dus niet weten?
JG: “Klaarblijkelijk. Ik heb al eens een brief van Rob Van de Velde in mijn  bus gekregen, hij is er nu wellicht een tweede aan het schrijven omdat ik het heb aangedurfd er in de gemeenteraad iets over te vragen. Ik ga hem niet nog meer munitie geven om die brief te vullen. ”
Noot: Ee fameuse brief van Van de Velde ging over het Handelsbeursdosier. Zie onze bijdrage hierover  van 29 november 2014.

RC: Wat is nu de tijdslijn van het nieuw Mastergebouw?
JG: “Er staat enorm veel tijdsdruk op het project. Dat is misschien een reden waarom er maar één bieder meer overschiet. De burgemeester wilde graag het lintje doorknippen vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ’18.  Dat zal niet meer lukken, maar het zou er moeten staan tegen mei/juni 2019.  De volgende stap is nu de gunning. Vóór 25 november moet duidelijk zijn of de stedenbouwkunige vergunning die is aangevraagd door het consortium Berchem-X volledig en ontvankelijk verklaard wordt door de Vlaamse overheid.”

RC: Wie heeft de terreinen waarop het gebouw moet komen nu in handen?
JG: “Ik vermoed dat dat en private partij is. Er wordt nu al gebouwd op de gronden naast waar het Mastergebouw moet komen. In verband daarmee was er ook nog iets vreemds aan de hand.  Toen er nog twee partijen in de running waren, had men voorzien dat de grond zes miljoen zou kosten. Na berekening bleek de effectieve prijs van Bechem-X 18 miljoen te zijn en van de Antwerpen Zuid-locatie 12 miljoen.”

RC: Waarom is er niet voor het goedkopere Nieuw Zuid gekozen?
JG: “Omdat de private partij die het gebouw wilde neerzetten op Nieuw Zuid gewoon geen Best and Final offer gedaan heeft. Hoe dat juist in mekaar zit was ook een onderdeel van mijn vraag. Waar is het precies misgelopen? ”

RC: Nu u dit zegt: Wat me opvalt tijdens de gemeenteraden is dat op de meeste vragen die gesteld worden niet geantwoord wordt.
JG: “Ja, en dat zegt veel over de kwaliteit van die vragen. Blijkbaar zijn die zo goed dat er niet op geantwoord kan worden. Of men wil er niet op antwoorden.”

RC: Kan dat zomaar? Zijn de schepenen niet verplicht om te antwoorden op de vragen die de verkozenen stellen?
JG: “De kwaliteit van de antwoorden zegt ook veel over de kwaliteit van diegene die de antwoorden geeft. We kunnen dat aan de kaak blijven stellen. We merken dat ook bij de burgemeester in de Optima-zaak. Wouter Van Besien stelde heel wat vragen, en de burgemeester zei al op voorhand dat hij die niet zou beantwoorden. Zo worden de zaken afgeschermd, maar de kiezer zal uiteindelijk wel zien wat dat oplevert.”

RC: In verband met Optima zei De Wever dat hij er geen probleem mee had dat de manier waarop Antwerpen aan stadsvernieuwing doet aan een audit zou onderworpen worden.
JG: “Er is effectief al één audit gestart en er zouden er nog twee andere starten ook. Het initiatief daarvoor is genomen in het Auditcomité. Dat bestaat uit gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie. Het gaat wel over interne audits, door de interne auditdienst van de stad, maar we zullen zien wat de uitkomst is. Men gaat ook mensen bevragen die ondertussen niet meer voor de stad werken, zoals de voormalige Stadsbouwmeester Kristiaan Borret. Ik verwacht de resultaten daarvan binnen enkele maanden.”

0 Comments on “Het nieuw ‘Mastergebouw’ (politietoren): stand van zaken / Optima”

Leave a Comment