Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Doel: alternatieven to 18 januari ter inzage

Share

Van 9 december tot 12 januari worden de alternatieven voor het Saeftinghe-containerdok en de definitieve vernietiging van het dorp Doel voorgelegd aan de bevolking.

Dit gebeurt in het kader van de nieuwe procedure ‘Complexe Projecten’, die er komt doordat de overheid er niet in slaagde om het woon- en landbouwgebied rond Doel op een legale manier om te zetten naar havengebied via een GRUP. Die omzetting was nodig om de bouw van het Saeftinghedok mogelijk te maken.

Omdat deelregering en haven de verdere groei van de containertrafiek willen verzekeren, werd de nieuwe procedure via een decreet (wet) in het leven geroepen. Die moet de procedure vereenvoudigen en versnellen, maar zou anderzijds ook de burger meer inspraak moeten garanderen.

“Er is al een selectie gemaakt van de voorgestelde alternatieven, momenteel schieten er nog vijf over. Een aantal van die alternatieven bekijken inbreiding, bijvoorbeeld door meer efficiënt gebruik te maken van de terreinen van het Deurganckdok, of een alternatief waarbij de terreinen op rechteroever worden gebruikt. ” Aldus Dennis Malcorps, inwoner van Doel.  De alternatieven zijn te vinden op extracontainercapaciteitantwerpen.be. Extra voorstellen kunnen tot 18 januari ingediend worden.

“Voor de haven is het Saeftinghedok nog altijd de geprefereerde optie, maar we hebben de indruk dat de Vlaamse overheid ook de alternatieven ernstig bekijkt. De komende maanden en jaren zal blijken of dat ook klopt.”

“Voor ons is er een bovengrens aan de bijkomende capaciteit (aan containertrafiek) die kan gecreëerd worden. Die bovengrens wordt bepaald door de leefbaarheid en mobiliteit van het Waasland en Antwerpen. Volgens een voorzichtige schatting zal het Saeftinghedok 6 á 7.000 extra vrachtwagens op de weg brengen.”

“De evaluatie van de effecten van de alternatieven wordt voor de regering door Tractebel uitgevoerd, daarna volgt nog een bijkomend onderzoek door een onderzoeksbureau.”

De nieuwe procedure blijkt een juiste gok te zijn geweest van de overheden, want enkele dagen na ons gesprek, op 20 december 2016, vernietigde de Raad van State het ‘reparatie’-GRUP van de oude procedure.

Malcorps en actiegroep Doel2020 zijn zeer kritisch voor de gemeente Beveren. “Beveren heeft de verantwoordelijkheid om voor haar eigen burgers op te komen, maar dat was de voorbije jaren nooit het geval. Nog voor  de Vlaamse overheid dat deed, heeft het gemeentebestuur gekozen voor het Saeftinghedok, terwijl ze twee jaar daarvoor de verkiezingen gewonnen hebben hebben met de belofte om Doel te behouden. Die ommekeer is er niet gekomen onder druk van de bevolking, maar vanuit Antwerpen, vooral de Antwerpse N-VA-hoek, en ook de haven.” Naast N-VA zit CD&V in het gemeentebestuur van Beveren.

0 Comments on “Doel: alternatieven to 18 januari ter inzage”

Leave a Comment