Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vuile diesel-export van Antwerpen naar Afrika

Share

Vanuit de Antwerpse have wordt ‘vuile’ diesel geëxporteerd met een zwavelgehalte dat veel hoger is dan wat in Europa toegelaten wordt. Die zwavel zorgt voor meer fijn stof en zure regen.

Goele Geraert schreef voor mo.be een artikel over de Antwerpse export van  vuile diesel. Die export gaat naar West-Afrika. Meer specifiek blijkt Togo een grote importeur te zijn: 70% van de tankers die leveren aan Togo komen uit Noord-West Europa, waarvan 80% uit de ‘ARA’ industrie-cluster tussen Antwerpen en Amsterdam.  Zo werd in 2015 vanuit Vlaanderen 225.000 ton vuile diesel naar Togo geëxporteerd.

Het is niet helemaal duidelijk of de geëxporteerde vuile diesel geproduceerd wordt door de Antwerpse raffinaderijen of geleverd wordt door handelaars die ze zelf importeren en Antwerpen gewoon als overslagpost gebruiken.

De praktijk is niet illegaal aangezien het hoog zwavelgehalte  in de Afrikaanse landen naar waar geëxporteerd wordt toelaten is. Maar daar komt geleidelijk toch verandering in …
Goele Geraart: “Men was zich in Afrika niet bewust van de impact van het hoog zwavelgehalte in de brandstof. Bovendien dacht men dat de strengere specificatie tot sterke prijsstijgingen zou leiden. Vorig jaar verstrengden een aantal Oost-Afrikaanse landen de normen, en toen bleek dat er geen impact was op de prijzen van de diesel aan de pomp. Vijf West-Afrikaanse landen, waaronder Togo,  zijn recentelijk gevolgd of zullen binnenkort volgen. ”

“De verstrengde norm in de West-Afrikaanse landen is mogelijk een gevolg van de actie in Amsterdam. Daar werd in de gemeenteraad een motie gestemd om in overleg met de bedrijven geen laagwaardige diesel  meer te exporteren. In Antwerpen gebeurt er daarentegen niets. Havenschepen Van Peel zegt dat die zaak internationaal moet aangepakt worden.” Maar er zijn geen indicaties dat Van Peel de zaak voorlegt aan zijn collega’s uit Rotterdam en Amsterdam.

Link: Artikel van Goele Geraert op mo.be.

0 Comments on “Vuile diesel-export van Antwerpen naar Afrika”

Leave a Comment