Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De Betonshock: 214 hectaren groen bedreigd rond Brugge

Share

Commotie deze week omdat Essers in Limburg de toestemming krijgt om 12 hectare bos te kappen. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor  de Brugse regio, dat voorziet om 214 hectare landbouwgrond te laten verdwijnen, veroorzaakt vooralsnog weinig opschudding.

114 van de 214 hectaren worden bedrijventerrein, de rest wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor (de parking van) een nieuw stadion voor Club Brugge.
Erik Ver Eecke van de Brugse milieuorganisartie Groen vzw roep alle hens aan dek: “Het is heel erg dat zoveel landbouwgrond verdwijnt, want er zijn alternatieven. Het is bijvoorbeeld niet nodig een nieuw voetbalstadion  te bouwen, want het bestaande Breydelstadion is perfect te renoveren.  Maar de firma heeft daar geen oor naar en de politiek is haar ter wille. Het resultaat is een stadion met een parking van 7.500 plaatsen, allemaal gelijkvloers …”
“Er gaat ook 42 hectare groen naar het industrieterrein in De Spie (tussen de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge) , vooral Poldergrasland. Een ander industrieterrein tussen Brugge en de kust komt nabij de nieuwe voetbalsite. Ten zuiden van Brugge-centrum in het Chartreusegebied en in Zedelgem verdwijnt er ook groen. ”

“De lokale pers denkt dat de mensen  niet wakker liggen van ruimtelijke  ordening en dat alleen ongelukken, aanslagen en diefstallen kranten doen verkopen.”


De patronale organisaties vragen om meer bedrijventerreinen. Volgens Erik Ver Eecke moet eerst bekeken worden wat er nu beschikbaar is alvorens open ruimte aan te snijden:  “Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de ondergebruikte en onbenutte terreinen: in de Brugse binnenhaven ligt 40 hectare bedrijventerrein al tientallen jaren ongebruikt (zie HIER en HIER). Ook in de stationsomgeving zijn er nog mogelijkheden voor extra kantoorruimte. In het bestaand bedrijventerrein ‘Blauwe Toren’ laat men verder niet toe dat de leegstaande percelen gebruikt worden als kantoorruimte. Tezelfdertijd plant het GRUP wél bedrijven in op open ruimte, in strijd met het Gewestelijk Structuurplan Vlaanderen, dat zegt dat kantoren moeten gezet worden nabij knooppunten van openbaar vervoer. Het Neptunusplan van De Lijn voorzag een snelle tramverbinding tussen Brugge en de kust langs dit bestaand bedrijventerrein. Met het GRUP die nu voorligt saboteert men die plannen en is het onduidelijk hoe het openbaar vervoer naar de kust georganiseerd zal worden.”

Door het onteigenen van landbouwgrond en de omzetting naar bedrijventerrein passeren de lokale besturen langs de kassa. Ook de bedrijven krijgen grond goedkoper ter beschikking. Alle politieke partijen vertegenwoordigd in parlement en gemeenteraad, behalve Groen, lijken voorstander te zijn van de plannen. De N-VA had op Vlaams niveau binnen de meerderheid een groene oppositie gevoerd  tegen milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) door de bescherming op te nemen van de Poldergraslanden.  Op het terrein lijkt de partij, in de oppositie in Brugge,  echter in te stemmen met het beleid van Schauvliege en stad.

De lokale media in het Brugse hechten niet al te veel belang aan de het dossier. Ver Eecke: “De journalisten die ik contacteerde zeggen dat de mensen  niet wakker liggen van ruimtelijke  ordening en dat het ongelukken, aanslagen en diefstallen zijn die kranten doen verkopen.”

Er loopt een Openbaar Onderzoek over het GRUP tot 10 februari. De milieuorganissatie zal een bezwaarschrift indienen.

Links: Plannen van de overheid via  ruimtelijkeordening.be of RadioCentraal

0 Comments on “De Betonshock: 214 hectaren groen bedreigd rond Brugge”

Leave a Comment