Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Verbeteringen voor Spoor Oost site voorgesteld maar bezorgdheden blijven

Share


AG Vespa tekende een aantal voorstellen uit ter verbetering van de site Spoor Oost. Een selectie van deze ontwerpen zou kunnen worden uitgevoerd in de loop van 2017 en 2018 en werd de afgelopen week voorgesteld. Michel Franssens van bewonersgroep Park Spoor Oost was erbij.

“De opzet van de informatieavond was deze keer iets ernstiger dan een gelijkaardig initiatief twee jaar geleden, toen we allerlei voorstellen deden en uiteindelijk een kale vlakte gekregen hebben. De zaak was deze keer goed voorbereid en de plannen werden voorgesteld.”
“De vlakte blijft wat ze is omdat ze moet dienen als parkeerterrein voor het sportpaleis tijdens de Oosterweelwerken, en voor de Sinksenfoor. Maar een deel van de beschermde hangars van de kaaien zullen aan de kant van Trix en in het centraal gedeelte  geplaatst worden. En aan de Schijnpoort-kant komen ook overdekte constructies die recreatieve mogelijkheden zouden bieden. We staan daar positief tegenover, maar er moet opgelet worden dat gans het terrein niet vol komt te staan, en het is ook nog niet helemaal duidelijk wie die constructies zal beheren.”

“We willen een gezonde buurt, en dat hangt samen met de overkapping van de ring. We hebben een gesprek gehad met de assistent van de Intendant. Die overkappingsplannen in het zuiden zien er fantastisch uit, maar de overkapping van de Hollandse knoop is een probleem. We vrezen dat de tunnelmonden bij ons in de buurt zullen komen, en de vervuiling dus ook. Spoor Oost is daarom een belangrijke bufferzone,  maar momenteel wordt er helemaal geen rekening mee gehouden in de plannen. Het terrein is ook nog altijd eigendom van de NMBS en het akkoord met NMBS geldt, voor zover ons bekend, maar voor negen jaar. Wat als de spoorwegen daarna de zaak willen verkopen voor vastgoedontwikkeling met hoogbouw? Dat is nu net wat de buurt niet nodig heeft, wel groen.”

“De vraag naar groen is een absolute noodzaak, want we leven in een ongezonde buurt.  Kijk maar naar de resultaten van Curieuzeneuzen. De levensverwachting in Borgerhout kan 18 jaar lager liggen dan in de gegoede buurten. Is daaraan iets doen niet belangrijker dan parkeerplaatsen voor het sportpaleis?”

Links:
bijdrage over Spoor Oost van december ’14
– gesprek met schepen Van de Velde over de kaaien en PSO (dec ’14)

0 Comments on “Verbeteringen voor Spoor Oost site voorgesteld maar bezorgdheden blijven”

Leave a Comment