Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Belgische regering weigert informatie burgerslachtoffers in Irak en Syrië vrij te geven

Share

Sedert oktober 2014 is België mee actief in Irak en Syrië in een coalitie onder leiding van de VSA die strijdt tegen IS. Daarbij vallen ook burgerslachtoffers. De Amerikanen geven zelf toe dat gebeurt. De Belgische regering daarentegen blijft ontkennen en wil geen informatie vrijgeven.

De cijfers over het aantal burgerslacht ten gevolge van de bombardementen van de coalitie verschillen sterk. De VSA geeft zelf toe dat zij verantwoordelijk zijn voor 152 burgerdoden maar de NGO airwars schat het aantal slachtoffers die vielen door de coalitie tot eind 2016 in op 2205 alle aanvallen de coalitie.

Alles wijst erop dat ook bij de Belgische aanvallen doden vallen . Vredesactie vroeg in het kader van de wet op openbaarheid van bestuur naar “alle documenten die een overzicht geven van de controle op slachtoffers ten gevolge van Belgische wapeninzet in Irak & Syrie”.
Het antwoord is een combinatie van Kafka en Orwell: “Er zijn geen documenten beschikbaar betreffende slachtoffers van Belgische aanslagen gezien het feit dat er nog geen ‘collateral damage’ heeft plaatsgevonden”.
Met andere woorden: Het aantal slachtoffers wordt niet geteld want er zijn geen slachtoffers.

Een gesprek met Lene Jacobs van Vredesactie. ” Er is een probleem met het publiek debat. Op parlementair niveau werd beslist om een zitting te houden over het rapport van airwars maar die zitting is er nog niet gekomen. Volgens de woordvoerster van minister Vandeput is er geen nood aan transparantie omdat niemand in de zaak geïnteresseerd.”

Link: rapport van airwars over België

0 Comments on “Belgische regering weigert informatie burgerslachtoffers in Irak en Syrië vrij te geven”

Leave a Comment