Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Democratic Party in Crisis (2) – Trump’s Tax shift

Share

In een rappport van 33 pagina’s zoeken  Norman Solomon, Karen Bernal, Pia Gallegos and Sam McCann naar de verklaring voor de mislukking van de Democratische partij bij de verkiezing te winnen in 2016. De conclusie is dat het leiderschap zich verkeerdelijk focuste op het binnentrekken van republikeinse kiezers.  Terzelfdertijd werd de eigen democratische achterban en haar problemen verwaarloosd, vooral in de rurale gebieden.

Derek Monroe: The party didn’t stand for anything.The rhetoric was there but actual the policies on the ground where completely different. “

Gelijkenissen  met de Europese Sociaal Democraten zijn niet uit de lucht gegrepen.

De progressieven in de VSA discussiëren of het mogelijk is om tot een andere partijpolitiek te komen binnen de bestaande Democratische partij. Norman Solomon denkt dat een nieuwe partij tot mislukken gedoemd is. Derek Monroe is  sceptisch over de kans op succes van echte hervormingen binnen de bestaande partij zelf. Hij vergelijkt het systeem van de superdelegates met dat van de Politbureaus uit de Soviettijd.

Gisteren kreeg Trump dan zijn belastings ‘hervorming’ door de senaat. Het gaat vooral over een taxshift naar de bedrijven en hogere inkomens. De laagste inkomens (minder dan 30.000$) zullen hun inkomen zien dalen. De middeninkomens van 30- tot 75 duizend $ zullen  de volgende jaren minder belastingen betalen maar daarna ook een stijging zien.

We focussen met Derek Monroe in op twee maatregels van Trumps belastingswet: het afvoeren van de Johnson Amendment en de afschaffing van de belastingen op geërfde vermogens, de ‘Estate Tax‘.

Het Johnson amendement bepaalde dat religieuse organisaties enkel van belastingsvrijstellingen kunnen genieten als ze zich niet bezighouden met politiek. Trump denkt te zullen profiteren van de steun van extremistische christelijke organisaties. “Dit zou kunnen leiden tot een soort kleine religieuse burgeroorlog .”

De estate tax die Trump wil afschaffen is alleen van toepassing op de 0.2% hoogste vermogens (boven 5,5 miljoen$).   “Het zal blijken dat er geen geld is om de belastingsverminderingen te betalen. De twee grote uitgaven zijn het leger enerzijds en een vorm van sociale zekerheid anderzijds. Het zullen de sociale uitkeringen en de gezondheidzorg waarin zal gehakt worden. De werkende klasse zal de rekening betalen. Dit leidt tot een feodaal systeem van renteniers. ”

Links: “Autopsy: The Democratic Party in Crisis”

0 Comments on “Democratic Party in Crisis (2) – Trump’s Tax shift”

Leave a Comment