Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerpen op eigen kracht 100% klimaatneutraal tegen 2040?

Share

Niet Groen maar PVDA kwam in februari met een ambitieus plan om Antwerpen klimaatneutraal te maken tegen 2040. Jos D’Haese schreef mee aan het plan en kwam het bij ons uit de doeken doen.

Antwerpen heeft een convenant ondertekend om de uitstoot met 40% te verminderen tegen 2050, maar dat dekt niet de uistoot van de industrie. Door de aanwezigheid van de grote petrochemische cluster is 80% van de Antwerpse CO2- uitstoot industrieel en daarmee houdt de stad in haar plan geen rekening mee. Het plan van PVDA streeft er wel naar om ook de industriële produktie klimaatneutraal te maken.

Enerzijds moet de ambitie voor hernieuwbare  energie opgedreven worden via ambitieuse Stroom- en Windplannen.

Er moeten veel grotere zonneparken komen en Antwerpen moet ook zelf investeren. Zeer belangrijk in het plan is het Warmtenet dat sterk moet uitgebouwd worden.  In veel industriële processen wordt de warmte op laag niveau (beneden 150°C) niet gebruikt en worden produktstromen gekoeld met koelwater dat in de schelde geloost wordt. Een warmtenet gebruikt deze restwarmte om warm water te produceren (tot 120°C warm) dat dan getransporteerd wordt naar de stad. “De afstand van de haven naar de stad is geen technisch probleem want in een modern warmtenet koel het water slechts een graad per kilometer.”

De produktie van waterstof via elektrolyse van water speelt een belangrijke rol in het plan van PVDA. “Dit is nodig om de schommelingen op te vangen in de produktie van hernieuwbare energie.” Waterstof, in combinatie met CO of CO2, vormt ook een potentiële bouwsteen voor de produktie van allerhande stoffen.

PVDA wil dit realiseren via een publiek energiebedrijf  dat het al ‘Energie Aan de Stroom’ (EAS) gedoopt heeft. De financiële uitdaging is enorm, geef D’Haese zelf toe. “Het planbureau heeft berekend dat om tegen 2050 de CO2 uitstoot van het land met 80% te verminderen er jaarlijks 10 miljard € moet geïnvesteerd worden. De steden moeten daar ook aan bijdragen.”

“EAS zou een aparte entiteit zijn met een eigen boekhouding, niet gewoon een stadsdienst. Het mag niet de zoveelste intercommunale worden waarin iedereen zijn pionnetjes parachuteert. ”

Link: De brochure over het Klimaatplan  van PVDA

0 Comments on “Antwerpen op eigen kracht 100% klimaatneutraal tegen 2040?”

Leave a Comment