Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Aanleg pakings Zuiderdokken: “Een flagrant voorbeeld van onzorvuldig bestuur”

Share

Foto: van ongs

De aanleg van de grote parkings voor 2000 auto’s aan de gedempte Zuiderdokken ligt sedert eind mei stil.  De directe aanleiding is een klacht van twee buurtbewoners over het feit dat al het verkeer van de parkings voor hun deur zal passeren. Maar de parkings worden ook aangelegd onder een gebied dat geklasseerd is als parkgebied.

“Men is aan de parkings begonnen terwijl het traject voor het park nog altijd niet af is. Er zijn zelfs nog geen middelen voorzien voor het park.”

Gemeenteraadslid Toon Wassenberg volgt het dossier al jaren:
“Ik had schepen Rob Van de Velde er twee jaar geleden al op gewezen dat de aanleg van de parkings strijdig zou kunnen zijn met de wettelijke bestemming. Hij erkende dat. Het zou geremedieerd worden maar ik  heb weinig remediëring gezien. Er is een bouwvergunning afgeleverd en ik denk dat men gewoon het risico genomen heeft. Dat is een flagrant voorbeeld van onzorgvuldig bestuur.   Je kunt niet verwachten van de burgers dat ze zich aan de regels houden als je als overheid zelf dat soort risico’s neemt. En zeker op een plek als de Zuiderdokken waarvan je weet dat er mondige mensen wonen. Als je dan als overheid steken laat vallen dan heb je het spek aan je been. En ik had daar dus voor gewaarschuwd. Dat is schijnend want niemand wil dat de zaak daar stil valt, dat die werf openligt en dat het park er niet komt.”

RC: De schepen die tijdens de gemeenteraad antwoordde op de vragen was Koen Kennis. Was Rob Van de Velde daar dan niet voor bevoegd?
Toon Wassenberg: “Koen Kennis en Rob Van de Velde hebben altijd een strakke lijn getrokken tussen hun bevoegdheden. Dus tussen mobiliteit, in dit geval parkeren, en stadontwikkeling. Dus Van de Velde mocht zich niet bezig houden met de parkings en Koen Kennis mocht zich niet bezighouden met de bovengrondse afwerking.”

“Ik hoop dat het niet uitdraait op een ontransparante dading zoals die van de Sinksenfoor in 2013.”

RC: Koen Kennis antwoordde dat het de Vlaame overheid is die de vergunning heeft afgeleverd. Is het dan wel fair om aan de oren van Koen Kennis te zitten zagen?
Toon Wassenberg: “Het staat iedereen vrij om ook Joke Schauvliege aan te spreken maar het is wel een risico dat gekend was bij het stadsbestuur. Het resultaat is nu dat de werf stil ligt. In tegenstelling tot wat men soms beweert ben ik daar niet blij mee. Ik heb gewoon mijn job gedaan als gemeenteraadslid door lang geleden daarvoor te waarschuwen. Men had dat kunnen remediëren door de bestemming te wijzigen. Nu weet ik niet wat er gaat gebeuren.  De enige oplossing die ik zie is dat er gepraat worden met de mensen die de klacht ingediend hebben. Ik hoop dat het niet uitdraait op een soort ontransparante dading als wat er (in 2013) gebeurd is rond de Sinksenfoor.”

“Er lopen twee procedures. De eerste is aangespannen door enkele bewoners die zich zorgen maken over het feit dat al het uitrijdend verkeer voor hun deur zal passeren en dat ze daarover geen inspraak gehad hebben.  Bij de discussie over de bovengrond, waarbij gekeken werd naar welk pak het zou worden, mocht er niet gepraat worden over de parkings. Dat was een gegeven waar iedereen zich maar moest bij neerleggen. De tweede groep is naar de Raad van Vergunningsbetwistingen gestapt wegens het conflict van de aanleg van de parkings met de ruimtelijke bestemming als park  ”

RC: De twee mensen die nu klagen behoren niet tot de groep van vijf die in 2013 de Sinksenfoor weg wilden van de Zuiderdokken. Het valt wel op dat de reactie van het stadsbestuur nu totaal anders is. Bij de zaak van de Sinkenfoor was de respons  dat er niets aan te doen viel (en dat er een deal moest gesloten worden met de klagers). Nu wordt er gezegd hoe schandelijk het is dat die enkele bewoners het project tegenhouden.
TW: “Het is opvallend dat de schepen de bewoners niet aanviel tijdens de gemeenteraad terwijl hij dat wel gedaan had in de pers. De overheid  moet de bewoners niet aan de muur nagelen maar haar procedures doorlopen. De respons nu is inderdaad anders dan 5 jaar geleden. Toen werd er erkend dat de bewoners de juridische argumenten hadden om de stad in het ongelijk te stellen en dat er daarom een akkoord moest afgesloten worden. Dat hoor ik nu niet maar misschien draait het daar wel op uit. Als de juridische procedure verder blijft lopen en de bewoners winnen uiteindelijk dan ligt de zaak helemaal plat. ”

RC: U zegt dat het spijtig zou zijn als het project niet zou kunnen doorgaan, maar is dat wel zo?  Dit is een project voor de aanleg van parkings voor 2000 auto’s.  Voor de aanleg van het park zelf is er zelfs nog geen budget voorzien. Aan de Bolivarplaats is er 24 uur per dag een processie van auto’s die naar de parkings in het centrum rijden. En nu gaan we dus de 1600 bestaande parkeerplaatsen vervangen door 2000 parkeerplaatsen.
TW: “Zoals zo vaak had Joris Giebens groot gelijk toen hij de naar de parkingss verwees tijdens de gemeenteraad. Die discussie is nooit gevoerd.  Die parkings komen nu ook helemaal niet meer ter sprake in het het publiek debat.  Ik heb aan het begin van de legislatuur verschillende keren gevraagd op basis van welke parkeerbehoeftestudie die parkings zouden worden aangelegd. En voor wie die parkings zouden worden aangelegd.  Voor de bewoners, voor de mensen die de horeca komen bezoeken…? Of is het gewoon een gemakkelijkheidsoplossing zoals we ze vandaag kennen. Nu wordt de parking veel gebruikt omdat het één van de enige plaatsen is waar je nog gratis kan parkeren. ”

“Wij pleiten ervoor om opnieuw de discussie aan te gaan om bepaalde straten te knippen, wat momenteel een totaal taboe is, en om een circulatieplan in te voeren naar Gent model. Je kan je inderdaad afvragen of het de beste oplossing was om al de parkeerplaatsen die er vandaag zijn gewoon onder de grond te steken.  Je creëert er plaats mee en het geeft de mogelijkheid om een park erboven aan te leggen maar je lost het verkeersprobleem  op dat er vandaag al is. Ik ben er voorstander van om ruimte te voorzien voor buurtbewoners zodat ze hun auto niet te ver van huis moeten stallen. We hebben in Antwerpen vooral een stallingsprobleem. Het parkeerprobleem moet je in de rand oplossen, het stallingsprobleem moet je oplossen in de buurt waar de mensen wonen. Nu wordt alles op een hoop gegooid en worden er veel te veel plaatsen gecreëerd die allemaal verkeer genereren. ”

RC: Ondertussen organiseert districtsraadslid Chirstophe Wuyts een petitie voor de aanleg van de parkings waarbij hij een foto van het park plaatst  terwijl er niet eens een budget is vastgelegd voor het park. Wuyts is ook aktief in de vastgoed sector bij de Groep Hugo Ceusters.
TW: “Ik ga me niet bezig houden met hoe die man zijn politiek mandaat en professioneel leven al dat niet mengt. Dit is eigenlijk een politieke petitie. Ik heb er op zich geen probleem mee om een petitie te organiseren voor de aanleg van een park.”

RC: Maar het is helemaal geen petitie voor een park maar een petitie om de werken aan de parking weer op te starten.
TW: “Ik wil nog geloven dat het bestuur beide wil, dus ook een park. Maar  men is wel aan de parkings begonnen terwijl het traject voor het park nog altijd niet af is en er inderaad nog geen middelen voorzien zijn. Hier wordt echt wel de kar voor het paard gespannen.   Iedereen wil  een park maar men gaat vooral de parkings bouwen.”

RC: Dit doet me zeer denken aan de plannen voor de fietsbrug naar linkeroever. Apache toonde onlangs aan dat dat plan vooral een vehikel is voor vastgoedprojecten op linkeroever.
TW: “De houding is dezelfde. Het groot probleem in dit dossier is dat de prioriteit ligt bij de parking terwijl de buurt vooral naar een park snakt. Er zullen ook wel mensen zijn die vinden dat de er veel parkeerplaatsen moeten blijven, maar die discussie is zelfs nooit ten gronde gevoerd geweest.  Er is nooit gekeken  naar wat de echte behoefte is en voor wie er ruimte moet voorzien worden. DIt was gewoon een copy/past. Al wat bovengronds zat moet onder de grond en voor de rest stellen we ons geen vragen over de druk van het erkeer op de stad. “

0 Comments on “Aanleg pakings Zuiderdokken: “Een flagrant voorbeeld van onzorvuldig bestuur””

Leave a Comment