Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerpens Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) over stadspark en veel meer

Share

De droogte van juli zette (de vijver van) het stadspark op de politieke agenda. Zo kwam Sp.a kwam met een voorstel voor de aanleg van een ‘spooraquaduct’. Dat de bevoegdheid over het stadspark eind dit jaar van Stad naar District verhuist compliceert het dossier.

Districtsburgemeester Paul Cordy stelt voor om de zaak zo snel mogelijk te bespreken, eind september, bij de aanvang  van het nieuw politiek jaar. “Die overheveling is voor het district een grote boterham en we gaan ook in de toekomst moeten samenwerken met het stedelijk niveau want het grondwaterprobleem is iets dat het district alleen niet kan oplossen.”

“Waterlink heeft de zaal al bestudeerd en oplossingen voorgesteld. Als district willen we weten wat de opties zijn en wat die kosten. Daarom stel ik voor dat het district een themacommissie organiseert waarop de experts uitgenodigd worden. Ik mik op 24 september”.

Verder over de nieuwe bevoegdheden van de districten, de districtsgrenzen, mobiliteit  en de coalitie met Groen.

“De coalitie met Groen loopt heel goed. We hebben beleidslijnen uitgetekend en die worden collegiaal opgevolgd. Maar de districtsraden worden regelmatig om adviezen gevraagd en daar laten we de fracties vrij om amendementen in te dienen. Er kunnen wisselmeerderheden gevormd worden.  Als district moet je de districtsbelangen verdedigen en dan kan het gebeuren dat je niet 100% akkoord gaat met de stad. Het groot probleem voor het district Antwerpen is dat veel mensen het onderscheid tussen Stad en District niet kunnen maken. ”

 

0 Comments on “Antwerpens Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) over stadspark en veel meer”

Leave a Comment