Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Constructieve oppositie van CD&V – Nahima Lanjri

Share

Na de verkiezingen van 14 oktober kwam  CD&V in de oppositiebanken terecht. Nahima Lanjri is na zes jaar afwezigheid terug in de Antwerpse grootstedelijke politiek en nam afgelopen maandag in de gemeenteraad een vliegende start als CD&V fractieleider. Ze is bij ons tegast.

“Cd&V gaat voor  een constructieve oppositie” luidt het. De partij  onthield zich dan ook bij de stemming  over het bestuursakkoord.

“Ik zie rode, groene, blauwe elementen maar vrees dat bij de uitvoering het bestuursakkoord vooral geel zal kleuren.”

CD&V is expliciet positief over een aantal punten maar sluit zich ook aan bij de kritiek van de rest van de democratische oppositie. Die komt erop neer dat de sp.a zeer veel water in haar wijn heeft gedaan. Lanjri: “Als je dit akkoord zou voorleggen aan socialisten die niet weten dat sp.a dit mee onderhandeld heeft, dan zouden ze dit niet ondertekenen.”

Positief in het akkoord zijn, onder andere,  de heraanleg van de Turnhoutse baan, de ontharding van de publieke ruimte, aanleg van groendaken, de intentie om een actieplan tegen armoede op te stellen en de bijkomende plaatsen in het onderwijs.

De kritiek bestrijkt verschillende facetten. Tijdens haar tussenkomst hat Lanjri het over (sociaal) woonbeleid, het bestraffen van leefloners, het veiligheidsbeleid, anti-discriminatie en ook mobiliteit.

Wonen: “Het ziet ernaar uit dat we er met de socialisten op het gebied van sociale woningen erop achteruit zullen gaan. Er zullen maximaal 2000 nieuwe sociale woningen bijkomen, op een totaal van 28.000 nieuwe woningen. Dat is dus minder dan de huidige 10%.”

Sociaal/ school: “Het is goed dat ouders gestimuleerd worden om kleuters naar school te sturen, maar niet dat dat gekoppeld wordt aan het leefloon. Het kan toch niet dat mensen die al in een moeilijke sitiatie zitten nog meer in de armoede geduwd worden door hun leefloon af te pakken.”

Veiligheid: “De teams van wijkagenten worden niet uitgebreid, terzijl de snelle respons teams die de wijk niet kennen wél uitbegreid worden. En anderzijds krijgen maatschappelijk- en jeugdwerkers een rol in het veiligheidsbeleid. Het bestuursakkoord zegt dat sociale- en jeugdwerk-organisaties moeten aanwezig zijn op straten en pleinen als het nodig is. Men maakt van de jeugwerkers wijagenten. Als de jeugdwerkers agent hadden willen worden hadden ze wel voor die job gesoliciteerd.”

Praktijktests: “Ik heb in het parlement lang gevochten voor de praktijktests tegen discriminatie. Dat hebben we erdoor gekregen. Maar in Antwerpen zijn deze ‘tests’ beperkt tot onderzoeken per sector. Er zal nooit naar naar een specifiek bedrijf gewezen worden want men wil ‘niet culpabiliseren’. Ik zit vijfentwintig jaar in de politiek en stel vast dat we nog altijd met dezelfde problemen zitten als toen. Op een bepaald moment is er genoeg gesensibiliseerd en moet er wel degelijk gesanctioneerd worden. Racisme is verboden bij wet dus is het niet logisch dat we als stad nog samenwerken met bedrijven die discrimineren.”

“De N-VA heeft álle portefeuilles in handen als het over mobiliteit gaat. Ze moeten niet afkomen met een nieuw overheidsbedrijf maar knopen doorhakken.”

Mobiliteit: “Er komen geen wijkcirculatieplannen en dit is een gemiste kans. We moeten ook leren uit het buitenland. In Amsterdam kost de park&ride voor een gezin 7€, bij ons een veelvoud. De N-VA heeft álle portefeuilles in handen als het over mobiliteit gaat: schepen, minister, de voorzitter van De Lijn. Ze moeten de mobiliteitsknoop doorhakken en niet afkomen met een nieuwe vervoersmaatschappij.”

Zal CD&V op één hoop gesmeten worden met de ‘linkse oppositie’ zoals de democratische oppositie  al enkele jaren benoemd wordt?
“Dat denk ik niet. Als er sociale maatregels nodig zijn dan moet je die nemen, dat vind ik niet links. Ben ik rechts als ik anderzijds voor een hardere aanpak van sluikstorten pleit? Neen.”

Link: Bestuursakkoord 2019-2024

0 Comments on “Constructieve oppositie van CD&V – Nahima Lanjri”

Leave a Comment