Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Groenzone in Harmoniewijk bedreigd

Share

Tussen de Molenstraat en de Jozef De Bomstraat, in de Harmoniewijk, ligt een  tuin die deel uitmaakt van de kleuterschool De Sterrenkijker . De stad wil de site uitbreiden tot ook lagere school, met een nieuw schoolgebouw en een sportzaal. Daarbij zou de tuin verdwijnen.

We bellen met buurtbewoners Greta Stevens en Frank Willaert van het buurtinitiatief Molenstraat – Oase van groen en rust. Ze trekken de noodzaak om het groen op te offeren voor de sportzaal in twijfel: “Voor de sportzaal zal een oppervlakte van 650 vierkante meter gebetonneerd worden. Die sportzaal is niet noodzakelijk voor een lagere school, een kleinere turnzaal volstaat. De stad wil de sportzaal niet alleen door de school laten gebruiken en stelt dat ‘de buurt er ook van zal kunnen genieten’. Maar het is vooral de bedoeling dat sportverenigingen de zaal huren. Het komt er dus op neer dat de stad er geld aan wil verdienen. Een stuk van de tuin zal ook verdwijnen door het groot gebouw dat neergezet zal worden voor de nieuwe lagere school. Maar met die lagere school erbij zal het geheel slechts 50 leerlingen meer hebben dan vroeger. Daarvoor wordt dan 7 miljoen euro gespendeerd.”

De buurtbewoners werden in maart ontvangen door onderwijsschepen  Jinnih Beels van sp.a.  Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 had Frank Willaert een brief naar alle lijsttrekkers gestuurd met de vraag hoe ze stonden tegenover de plannen. Jinnih Beels en Yasmine Kherbache van sp.a antwoordden op 9 oktober 2018, een week vóór de verkiezingen, dat een alternatieve oplossing mogelijk moest  zijn voor de aanleg van de school, met behoud van de tuin.

Mail van Jinnih Beels en Yasmine Kherbache aan buurtbewoners

Op 28 maart jongstleden kregen de buurtbewoners echter het deksel op de neus. Frank Willaert: “De bouwvergunning werd ondertussen verleend door het vorig college (zonder sp.a, nvdr), in december, vlak op het einde van de legislatuur. Nu zegt Beels dat dit plan volgens haar toch het beste is en dat ze niet zal proberen om de zaak terug te draaien. Verder zegt ze  dat haar respons van oktober in de hoedanigheid van lijsttrekker was en dat ze nu reageert als schepen.”

Een aantal buurtbewoners hebben ondertussen beroep aangetekend bij de Provincie en die procedure is hangende.

0 Comments on “Groenzone in Harmoniewijk bedreigd”

Leave a Comment