Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Het Uur van de Strijd #1: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)

Share

Willem-Frederik Schiltz staat derde op de lijst van Open VLD voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 26 mei, een strijdplaats.

Met zijn pleidooi voor een ambitieus klimaatbeleid is hij een buitenbeentje binnen de huidige meerderheid. “Er worden goed maatregels genomen en er is veel vooruitgang geboekt de afgelopen jaren, maar het is zeker nog niet goed genoeg.”

Zijn partij blokkeerde op nationaal niveau onlangs de Klimaatwet  die voor een consistenter beleid op lange  termijn moest zorgen. Schiltz pleit wel voor een Klimaatbegroting op Vlaams niveau waardoor een  voorafgaande evaluatie van klimaatmaatregels zou gebeuren.  Hij is niet te spreken de blokkering door  N-VA van de Belgische  deelname aan de High Ambition Coalition met de buurlanden.

Over de toekomst van de Antwerpse haven als CO2 neutrale industriële cluster die nu jaarlijks 15 miljoen ton CO2 uitstoot: “Dat zal één van de hardste noten zijn om te kraken. Niemand wil dat die industrie die voor een belangrijk deel van onze welvaart zorgt verdwijnt. Een lange-termijn startegie voor een overschakeling van een fossiele basis naar een bio-basis  is nodig. Innovatie en technologie schieten ons hier ter hulp. Zefregulering zal echter niet volstaan en we moeten eraan denken om de subsidies die we nu geven  te heroriënteren in het kader van die transitie.”

 

0 Comments on “Het Uur van de Strijd #1: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)”

Leave a Comment