Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Nationaal Klimaatplan: graag wat minder koterijen, meer overleg en meer resultaat

Share

Op de valreep dienden onze overheden op oudejaar 2018 een ontwerp van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) in bij Europa. Dat plan zou moeten beschrijven wat Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de nationale overheid zullen doen om de met de andere Europese staten overeengekomen klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

Recentelijk werden  er adviezen afgeleverd  op het plan door de Europese Commissie en verschillende lokale middenveldinstanties (patronaat, vakbonden, milieuorganisaties…).
Allemaal komen ze tot dezelfde conclusie: ons ‘Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan’ is allesbehalve geïntegreerd maar een bundeling van vier verschillende plannen die niet op elkaar zijn afgestemd. Inhoudelijk is het oordeel dat de overeengekomen doelstellingen in verband met reductie van CO2 uitstoot en gebruik van hernieuwbare energie niet zullen gehaald worden.

Jan Mertens van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft toelichting bij het ingediend ontwerp.
“De regeringen schuiven zaken voor zich uit en komen niet tot een akkoord. Het is gewoon een objectief feit dat bijvoorbeeld Duitsland verder staat dan Belgie met zijn energiebeleid.”
“De complexiteit van het Belgisch model mag niet gebruikt worden om niets te doen. Het probleem is dat sommige spelers op de rem staan en gewoon niet voldoende ver willen gaan.”

Tegen ten laatste 31 december moet een definitief plan ingeleverd worden.  Pas in december 2015 bereikten de gewesten een  akkoord over het te voeren beleid tot 2020, drie jaar te laat.

Alhoewel er nog enkele elementen van het klimaatbeleid, zoals NMBS en biobrandstoffen, op Belgisch niveau zitten wordt het klimaatbeleid grotendeels bepaald door de gewesten volgens een confederaal overlegmodel, zonder Belgische stiefmoeder.

Eerst hebben we het met Jan Mertens over wat het Klimaatplan  nu eigenlijk is en over het gebrek aan consistentie van in het Belgisch ontwerp. Daarna, vanaf 16’40” gaat het over de inhoudelijke commentaren en over de mogelijke Europese respons als België geen of een slecht finaal plan aflevert.

De financiering van de transitie tot een klimaatneutrale economie werd tijdens de afgelopen kieskampagne een argument om het klimaatprobleem van de verkiezingsagenda te halen. Op 11 oktober organiseert de FRDO conferentie over de financiering van die transitie. Voor iedereen toegankelijk.

Links:
Ontwerp Nationaal Energie- en Klimaatplan, 31 december 2018
Factsheet NEKP door Europese Commissie
Advies door Europese Commissie ivm het NEKP
Advies ivm organisatorisch aspect NEKP door FRDO, CRB, SERV, Minaraad, CESE Wallonie – Pôle environnement/energie, ESRBHG, RLBHG
Inhoudelijk Advies door FRDO

0 Comments on “Nationaal Klimaatplan: graag wat minder koterijen, meer overleg en meer resultaat”

Leave a Comment