Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Plannen voor Sint-Anneke

Share

Sint-Anneke op Linkeroever krijgt een make-over.
Vorige week onthield CD&V zich op de Gemeenteraad bij een stemming over de plannen die voorliggen voor de zone. De partij heeft onbeantwoorde vragen bij de concrete invulling en vraagt ook meer overleg. ‘Plagenaar’ en voormalig CD&V districtsraadslid Dirk Vanlommel doet de zaak uit de doeken.

Ook op  Linkeroever moeten de dijken verhoogd worden in het kader van het Sigmaplan van 1976. Verder klaagt de horeca van  Sint-Anneke dat de zaken niet goed draaien en vraagt ze een opwaarderingvan de zone. Het gebied is momenteel deels als natuurgebied en deels voor dagrecreatie ingekleurd.

Tijdens de vorige legislatuur (onder N-VA/CD&V/VLD bestuur) werd een Masterplan ontwikkeld voor de zone  op Linkeroever die loopt van de voetgangerstunnel  tot voorbij het Sint-Annastrand. De volgende stap was de goedkeuring van een voorstel van Uitvoeringsplan. Op de Gemeenteraad van 24 juni lag de ‘voorlopige vaststelling’ van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (gRUP) ter stemming op tafel. De meerderheid keurde het plan goed maar CD&V, nu in de oppositie,  onthield zich want heeft onbeantwoorde vragen bij de concrete invulling. De partij vraagt ook meer overleg.

Dirk Vanlommel (CD&V): “De grote krachtlijnen zijn duidelijk. Nu is er bijvoorbeeld een omheining met een paar openingen die dateert van de tijd dat een consessiehouder tol hief. Het zou veel beter zijn dat de zone  doorwaterd is, dus dat de plage beter bereikbaar is vanuit het woongebied. Die doorwatering staat in het plan en dat vinden we goed.    Maar het gRUP spreekt ook van nieuwbouw en eventueel een hotel. Wij stellen dat dit kleinschalig moet blijven. De bouwhoogte is ook een punt van onduidelijkheid. Wij zouden graag een overdekking zien van het openluchtzwembad maar ontwikkelaars zouden daar mogelijks een groter project met een subtropisch zwembad van willen maken. Verder is er sprake dat  de molen misschien zal verdwijnen (verhuizen, nvdr). We vragen waarom dat nodig is,  maar het is duidelijk dat men plaats wil maken voor een groot project.”

Schepen voor Standsontwikeling Annick De Ridder repliceerde tijdens de Gemeenteraad van 24 juni dat details zoals oppervlakten in de bouwvergunning zullen staan en niet in een gRUP thuishoren.

Dirk Vanlommel: “Dat klopt maar een RUP moet wel degelijk richtgevend zijn en dat is het plan dat voorlag onvoldoende.  Er komt nu een raadpleging en de schepen zal bij de volgende Gemeenteraad in September verslag daarvan doen. Het is de bedoeling om tegen 2020 een defintief plan klaar te hebben. Op 18 juli en 5 september komen er Participatiemomenten.”

” Ik denk dat de stad zoveel mogelijk wil uitbesteden aan de private sector en kijken wat de return naar de stad is.”

Links:
Webpagina Masterplan – 2016
Webpagina gRUP
Masterplan Sint-Anneke (19 MByte)
Toelichting gRUP Sint-Anneke

0 Comments on “Plannen voor Sint-Anneke”

Leave a Comment