Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Turkije valt noord-Syrië binnen

Share

Bron: PANONIAN – CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54996333

We bellen Ludo De Brabander van Vrede over de inval van het Turks leger in noordelijk Syrië.

“De bedoeling van president Erdogan is de creatie van een Arabische riem  die de  Koerdische zones in Syrië en Turkije scheidt.”

“Erdogan wil de vluchtelingen die nu in Turkije zitten vestigen in het Koerdisch gebied in noord Syrië, door het bouwen van 140 nieuwe dorpen. Een onrealistisch plan dat gelijkenissen vertoont met het nedezettingenbeleid van Israel in de Westelijke Jordaanoever.”

“De Syrische regering  is blij met de verzwakking van de Koerden die een tegenstander zijn.  Anderzijds protesteert Damascus tegen de schending van het grondgebied door Turkije en kijkt het met argwaan naar de steun van Turkije aan  het ‘ Nationaal Syrisch leger ‘ – het voormalig’Vrij Syrisch Leger’- waarin ook salafistische milities in zitten. Het resultaat kan een groot gebied zijn in het noorden dat in handen is van oppositie met een versterkte rol van die extremistische milities.”

“Dit wordt een langdurige operatie van Turkije. Na de huidige militaire fase door het Turks leger is het de bedoeling dat de toestand in het noorden geconsolideerd wordt. Door de Syrische milities meer op het voorplan te laten komen en  door het oprichten van een aantal militaire basissen. Daarna  wordt van daaruit  naar het zuiden doorgestoken.  Erdogan heeft altijd gesproken over een bufferzone van 30 kilometer maar er zijn geruchten dat het Turks leger zou doorstoten tot Rakka en dat is heel ver in het Syrisch grondgebied.”

“De Koerden beseffen al lang dat de VSA geen betrouwbare bondgenoot was en idiologisch zelfs een tegenpool is van de beweging. Maar ze hadden geen keuze en moest elke steun die ze kregen aannemen.
De Russen speculeren erop dat het noord-Syrie de steun zal moeten inroepen van Damascus waarmee het project van democratisch confederalisme zal ongedaan gemaakt worden en het gebied weer geintegreerd wordt in Syrie. Maar Turkije en Rusland steunen elkanders tegenstanders.”

“Het confederalisme van het gebied in noord Syrie dat nu aangevallen wordt is een totaal ander idiologisch project dan dat dat N-VA hier naar schuift.  Het confederalisme in  noord Syrie neemt afstand van de natiestaat, is progressief en basis-democratisch, streeft gender gelijkheid na en heeft respect voor de etnisch culturele diversiteit van de regio.”

“De EU overweegt nu sancties tegen Turkije maar had al lang geleden een beleid moeten voeren om dit te voorkomen. Men wist dat die invasie op komst was. En wat de NAVO betreft is het duidelijk dat men binnen de organistie er niet in slaagt om Turkije in te tomen. Al er vanuit Syrie een tegenaaval zou komen dan zouden de andere NAVO landen Turkije militair zelfs moeten bijstaan  volgens Artikel 5 van het NAVO verdrag. Anderzijds stelt Artikel 1  van het verdrag dat de NAVO het VN handvest respecteert en staat voor bewaren van vrede.”

0 Comments on “Turkije valt noord-Syrië binnen”

Leave a Comment