Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

DOT in Crisis: Operationeel probleem of gaat er iets mis met de Antwerpse War on Drugs?

Share

Opnieuw problemen met de Antwerpse War on Drugs door een interne crisis bij het  Drugsondersteuningsteam (DOT).  Nadat vier leden  met hun klachten over de leiding naar voor kwamen werden de klagers overgeplaatst, waarna nog eens zes van de resterende elf leden opstapten. Pas nadat er ook met een staking werd gedreigd besloot de Antwerpse corpchef om de het hoofd van het DOT over te plaatsen.

“Ieder moet op zijn niveau doen wat hij kan. De CD&V ministers doen dat federaal en de Antwerpse burgemeester moet dat hier in Antwerpen doen.”

Volgens burgemeester De Wever gaat het over een typisch probleem binnen een operationeel politieteam ‘dat maar een heel klein deel vertegenwoordigt van de War on Drugs’. Bart De Wever op de gemeenteraad: “Het probleem is  indertussen al opgelost  want de leiding is vervangen en het team wordt opnieuw aangevuld. Er was trouwens, ondanks de crisis,   geen sprake van mindere prestaties van het team.” Maar De Wever erkent wel dat de War Against Drugs niet helemaal naar wens verloopt. Eerder waren er ook al problemen met de samenwerking tussen  de Antwerpse en nationale politie binnen het Kali-team. Het Kali-team was het blikvanger van het Stroomplan dat De Wever mee voorstelde begin 2018.   Goed anderhalf jaar later zegt de Antwerpse burgemeester dat hij vooral weinig bevoegdheden heeft in,  of bijgedragen heeft aan, het stroomplan.  Volgens hem zijn de problemen de schuld van de CD&V ministers die er ‘zich niet in de minste mate voor de drugproblematiek interesseren’. We bellen Nahima Lanjri  van CD&V voor een respons.

Nahima Lanjri: “Het DOT team maakt deel uit van de wijkpolitie en houdt zich bezig met het opppakken van drugdealers. De War on Drugs is een prioriteit en als je goed werk wilt leveren dan moet je goed samenwerken. Er waren recent dus al problemen met de samenwerking tussen lokaal en  Federaal niveau en nu zijn er problemen binnen het wijkteam. Het klopt dat het DOT team maar een onderdeel is van het drugbeleid maar die werking is zoals een horloge: als een radertje niet meer werkt dan stopt gans de machinerie. Het mag dus nergens verkeerd lopen. ”

“In de krant en van binnen het DOT team werd gemeld dat het aantal arrestaties sterk zou dalen tengevolge van de crisis. (De burgemeester ontkende dat tijdens de gemeenteraad en noemde een aantal cijfers om dat te staven, nvdr) Als dat niet zo zou zijn dan is er een probleem met de communicatie van de cijfers door het stadsbestuur. Naar de pers en zeker niet naar ons. Ik heb erop aangedrongen dat de juiste cijfers regelmatig naar de gemeenteraad oe gecommuniceerd zouden worden. De burgemeester heeft niet bevestigd dat hij dat zal doen maar ik zal erover waken dat dat gebeurt.”

Over het gebrek aan interesse van de Federale CD&V ministers: De Wever verwees naar een studiedag in Rotterdam over de drugsproblematiek waarbij hij  de enige Belgische deelnemer was, wat hem deed concluderen dat de CD&V ministers geen interesse hebben voor de Antwerpse drugproblematiek.
Nahima Lanjri: “Mijn tussenkomst  als lid van de gemeenteraad ging over wat de burgemeester zou doen aan een intern probleem bij de lokale politie. Er zijn heel veel studiedagen over dit thema en het is dus niet omdat de minister op één studiedag afwezig is dat hij niet met de problematiek bezig is. Minister van justitie Koen Geens houdt heel nauw contact met de Nederlandse experts, Cyrlille Fijnhout bijvoorbeeld.  Zeggen dat er geen interesse is klopt niet. Ik zit ook in het Federaal parlement en we stellen regelmatig vragen over het Stroomplan. Afgelopen oktober werd nog beslist om 330.000€ extra te geven aan de Antwerpse politie voor de drugsaanpak. Verder zijn er ook tien gerechtelijke inspecteurs bijkomend toegewezen aan de gerechtelijke politie om te onderbemanning te verhelpen. We pleiten voor meer middelen en manschappen en die komen er ook. Het is belangrijk dat ieder op zijn niveau doe wat hij kan. Dat zijn onze ministers op federaal niveau en de burgemeester hier in Antwerpen. ”

“Of het probleem opgelost is zoals  de burgemeester beweert moet nog blijken. Dat zal je pas zien binnen een aantal maanden. Ik zal het blijven opvolgen en zoveel te beter als het proleem dan inderdaad opgelost blijkt.”

0 Comments on “DOT in Crisis: Operationeel probleem of gaat er iets mis met de Antwerpse War on Drugs?”

Leave a Comment