Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

ISVAG-dosser. Sp.a: “We hebben alle vertrouwen”

Share

foto: RC

Na het gesprek over de Antwerpse wapentrafiek naar Saoedie Arabië vagen we aan Yasmine  Kherbach waarom sp.a van houding veranderde in verband met de bouw van een nieuwe ISVAG afvalverbrandingsoven.
Begin oktober diende ISVAG opnieuw een vergunningsaanvraag in voor een nieuwe over terwijl er sedert juli een onderzoek naar alternatieven loopt.  In het verleden was sp.a kritisch (zie presentatie van sp.a over het ISVAG-project) maar tijdens  de gemeenteraad stemde sp.a een motie weg die vroeg om te wachten met het starten van de vergunningsprocedure voor de oven  tot de resultaten van de alternatievenstudie bekend zijn.

 

Net zoals schepen Fons Duchateau tijdens de gemeenteraad probeert Kherbache de logica om te draaien door  verkeerdelijk te stellen dat de motie de bouw van de ISVAG oven zou onmogelijk maken.  We merken op dat het stadsbestuur net door het verwerpen van de motie de toestemming krijgt om de procedure voor de bouw van de ISVAG oven te starten nog voor het duidelijk is dat er geen betere alternatieven zijn:  “Wij lezen het anders, we hebben alle vertrouwen.”

0 Comments on “ISVAG-dosser. Sp.a: “We hebben alle vertrouwen””

Leave a Comment