Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De corona-aanpak – Lise Vandecasteele (PVDA)

Share

pvda.be

Lise Vandecasteele is volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de PvdA. Ze zetelt in de Commissie binnenlandse bestuur, gelijke kansen en inburgering en in de Commissie voor welzijn, volksgezondheid en armoedebestrijding. Verder is ze nog steeds actief als arts bij Geneeskunde voor het Volk.

We spraken met Lise over de maatregelen die na de corona-periode zouden moeten genomen worden om de samenleving weer op de rails te krijgen. De PvdA lanceerde een voorstel in het Federaal Parlement om een eenmalige belasting te heffen van 5% op vermogens boven de 3 miljoen euro. Dit zou  15 miljard euro opleveren. Ook andere partijen (Groen, SPa) ijverden voor een zogenaamde eenmalige coronataks. Toch werd het voorstel niet aangenomen. Almaci van Groen stelde dat het niet de juiste weg was om op een duurzame manier zo’n initiatief erdoor te krijgen.
Vandecasteele stelt dat de andere partijen de urgentie van deze noodzakelijke ingreep niet lijken te zien.
Daarnaast wil de PvdA ook de belastingsparadijzen aanpakken. Verder stellen zij voor om het loon van politici te halveren en het aantal ministers te verminderen. Ook vindt PvdA dat belangrijke domeinen beter terug federaal georganiseerd zouden worden.

0 Comments on “De corona-aanpak – Lise Vandecasteele (PVDA)”

Leave a Comment