Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Studie: Jaarlijks 600 overlijdens in Antwerpen door luchtvervuiling

Share

commons, via wikipdia

Een studie concludeert dat Antwerpen de tweede meest vervuilde stad van Europa is als het over stikstofoxides gaat. Moest de lucht zo zuiver zijn als die van de properste steden dan zouden in Antwerpen jaarlijks 600 doden minder sterven. Ook andere Belgische steden doen het slecht.

Greenpeace bekritiseert het Waalse Gewest omdat het de luchtvervuiling niet op een representatieve manier meet. Voornamelijk in steden, waar de vaste meetstations zich bevinden op plaatsen met weinig verkeer, geven de officiële resultaten een vertekend beeld, aldus Greenpeace. De milieuorganisatie haalde echter onlangs bakzeil met haar klacht tegen de Waalse overheid. “We aanvaarden het vonnis van de rechter maar bekijken met onze advocaat wat de volgende stappen zijn”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

“Elf jaar nadat ze van kracht werden haalt Vlaanderen nog altijd de normen niet”

In Vlaanderen volgt de rechterlijke macht de milieubeweging wél. Een vonnis uit 2018  verplicht Vlaanderen om een actieplan op stellen. Dat kwam er, maar volgens Greenpeace is dat een lege doos. Joeri Thijs: “In Vlaanderen ligt het probleem niet bij de metingen, maar bij de overheid, die geen actie onderneemt. Er moet in het plan aangegeven worden hoe er snel tot resultaat zal gekomen worden en de luchtkwaliteitsnormen zullen gehaald worden. Dat ontbreekt. Het plan is niet concreet en geeft niet aan wat tegen wanneer zal gebeuren. Het is een interessante lijst van maatregels die in de planning staan, maar zonder tijdslijn. Er wordt ook verwezen naar wat andere overheden zullen doen, maar dat kan niet voor Europa, tenzij je duidelijke afspraken hebt met die overheden. De rechter heeft het plan dus al verworpen, en de Vlaamse overheid is al in beroep gegaan. Ondertussen lopen de dwangsommen verder.”

Aan amper € 1000 per dag dwingt die boete de overheid echter ook niet tot actie. Joeri Thijs: “Je zou in een rechtstaat mogen verwachten dat de politiek zich aan rechterlijke uitspraken houdt. Dat is immers in het belang van de gezondheid van de burgers. Zeker in een stad als Antwerpen zijn de gevolgen aanzienlijk: meer astma, vroegtijdige overlijdens, veel meer ziektegevallen. Het is ongelooflijk dat een overheid dit negeert en een vonnis zoveel mogelijk naast zich neerlegt.”

“Een goed plan vraagt ook politieke keuzes. In eerdere versies van het plan stond bijvoorbeeld de slimme kilometerheffing altijd duidelijk aangeduid als sleutelmaatregel. We zien dikwijls dat experts bepaalde maatregels naar voor schuiven als absoluut noodzakelijk, maar dat de politieke moed dan ontbreekt om die uit te voeren. Dat zien we nu ook weer met de slimme kilometerheffing die Brussel wil invoeren. ”

“We horen telkens weer het riedeltje dat de luchtkwaliteit nu toch wel veel beter is dan in het verleden. Het klopt dat er in verband met fijn stof veel vooruitgang geboekt is, maar als het over stikstofoxides gaat, dan is de vooruitgang veel te traag. De stikstofnormen gelden als sinds 2010 en na elf jaar halen we die nog altijd niet, wat eigenlijk schandelijk is voor een welstellende regio als de onze. “

0 Comments on “Studie: Jaarlijks 600 overlijdens in Antwerpen door luchtvervuiling”

Leave a Comment