Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vredesopbouw in Cyprus via gemeenschapsmedia

Share

de Nicosiaanse Muur. foto: RC

Een gesprek met Derya Yüksek die doctoreerde aan de VUB met een project van vredesopbouw in Cyprus.

Na de opspliting van het eiland in 1974 in een Grieks en een Turks deel heerst een gespannen vrede op het eiland. Er waren enkele ernstige pogingen om de vrede meer duurzaam te maken, maar de opname van Grieks Cyprus in de EU in 2004  zonder voorwaarden namen voor het zuiden de wortel weg om tot een vredesakkoord te komen met het noordelijk Turks deel. Meer recentelijk gaat het de slechte kant op met de tribale Turkse geopolitiek en toenemende spanningen na de vondst van gasvoorraden in de buurt van het eiland.

Derya Yüksek trok naar Nicosia en bracht er Turkse en Griekse Cyprioten  bij elkaar om samen aan een mediaproject te werken. “De etnocentrische retoriek  in de media, maar ook in het onderwijs, helpt niet om tot een duurzame vrede te komen. Het doel was om na te gaan hoe we via het samenbrengen van die mensen in een participatief gemeenschapsmediaproject  aan conflicttransformatie konden doen.”

Daarbij ging  het over het samen maken van on-line radio,  artikels en  videoreportages. Een belangrijke rol werd gepeeld door het ‘Community media centre‘  dat opgezet werd met de steun van de VN.

“Uit het project blijkt dat gemeenschapsmedia sterk kunnen bijdragen tot het vermijden van conflicten. Door samenwerking  rond thema’s die alle deelnemers  aanbelangen, zoals milieu, verdwijnt het vijandbeeld en wordt de boodschap ook naar de rest van de gemeenschappen uitgedragen. Het is de bedoeling om die conclusie  van de studie  nu verder te verspreiden.”

0 Comments on “Vredesopbouw in Cyprus via gemeenschapsmedia”

Leave a Comment