Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Praktijktesten nu reageert op resultaten Stad

Share

foto Leen

Het platform praktijktesten nu laat van zich horen naar aanleidingen van de resultaten, vorige week bekend gemaakt door de Stad Antwerpen, in zake discriminatie op de lokale arbeidsmarkt. Prof. Stijn Baert voerde een nulmeting uit in de 5 grootste sectoren om een duidelijker beeld te verkrijgen. Er werd gepeild naar discriminatie op het vlak van etnische afkomst (naam), leeftijd, gender, seksuele geaardheid (gehuwd met x…) en handicap. Het onderzoek bleef beperkt tot fase 1: het versturen van een sollicitatiebrief en het bekomen van een reactie daarop. Het platform praktijktesten betreurt nu dat het enkel bij in kaart brengen blijft. Er zal niet gehandhaafd worden door de stad.

In een debat eerder deze week, waarbij Sarah Scheepers het platform vertegenwoordigde, liet Schepen van Gelijke kansen Karim Bachar (Vooruit) al weten dat ook zijn partij geen voorstander is van een harde aanpak. Hij laat weten dat discriminatie al bij wet verboden is en dat dat voldoende moet zijn. Hij ziet meer graten in het aanmoedigen van diversiteit dan in het sanctioneren van discriminatie. Praktijktesten nu vraagt naast de academische studie, die vooral goed is om het probleem in kaart te brengen, ook juridische praktijktesten die kunnen dienen als volwaardig bewijsmateriaal, om zo verdere stappen te kunnen zetten. Zij wijzen tevens op de verantwoordelijkheid van de Stad. Zo zou je als Openbaar Bestuur discriminerende bedrijven kunnen uitsluiten van openbare aanbestedingen. Nultolerantie bereik je namelijk niet met een vrijblijvende sensibiliseringsaanpak. We bellen Marius Dekeyser van Hand in Hand, die ons vandaag te woord staat voor het platform praktijktesten nu.

0 Comments on “Praktijktesten nu reageert op resultaten Stad”

Leave a Comment