Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Militaire luchtvaartindustrie: aan het overheidsinfuus en politiek bemand door MR en N-VA

Share

sabca.be

Vredesactie onderzocht de financiële steun die onze overheden geven aan lokale  wapenproducenten. Daarbij valt het bedrijf SABCA op, dat onderdelen maakt voor militaire vliegtuigen die betrokken zijn bij de oorlogen in Libië en Jemen. MR en N-VA hebben hun pionnen neergezet in de raden van bestuur van de betrokken wapenbedrijven en -holdings. 

De nationale investeringsmaatschappij FIPM redde SABCA toen Dassault het te koop zette nadat België besliste om niet de Franse Rafale te kopen.  Vooral de Waalse, maar ook de nationale investeringsmaatschappij subsidieert de wapenfabrikanten.

Ook Vlaanderen heeft boter op het hoofd. Eén van de SABCA-fabrieken is gevestigd in Limburg, en Vlaanderen moet exportvergunningen afleveren. Deelpremier Jan Jambon praat de Vlaamse de leveringen van wapens aan Turkije en Saoedi-Arabië goed door te verwijzen naar de leveringen van andere landen.

Infuus
Bram Vrancken van Vredesactie: “We zien dat de federale overheid zich inkoopt in allerlei militaire luchtvaartbedrijven en kwistig omspringt met subsidies. Die militaire luchtvaartsector hangt steeds meer aan het overheidsinfuus. Wij vragen ons af wat de overheid doet om te voorkomen dat de activiteiten van die bedrijven leiden tot schendingen van het internationaal humanitair recht. De schijn wordt gecreëerd dat we te doen hebben met succesvolle private bedrijven, en dan wordt gesteld dat de overheden geen verantwoordelijk hebben over wat er gebeurt met de wapens die geproduceerd worden door de bedrijven waarin ze participeren.”

Reynders /Vanovertveldt
De investeringsmaatschappijen worden bemand door politici die er geplaatst zijn om de belangen van de partijen te vertegenwoordigen. Vooral MR- politicus Didier Reynders heeft zijn machtspositie gebruikt om pionnen als Koen Van Loo, Pascal Lizin en Olivier Henin neer te zetten in  het bestuur van de FIPM, maar ook van de  ‘onafhankelijke private bedrijven’ Sabca en Sabena Aerospace.

Ook N-VA heeft haar regeringsmandaat gebruikt: Tom Feys (N-VA Beersel) zat voor minister Johan Van Overtveldt (N-VA) in het Comité Financiële Diensten van de EU vanaf juli 2015, toen de Europese lidstaten beslisten om Griekenland een besparings- en belastingregime op te leggen.  Nu is Feys voorzitter van de raden van bestuur van Sabena Aerospace, SABCA en Bleuberry en zit hij ook in de raad van bestuur van de luchthaven van Zaventem.

Link: het SABCA dosier van Vredesactie

0 Comments on “Militaire luchtvaartindustrie: aan het overheidsinfuus en politiek bemand door MR en N-VA”

Leave a Comment