Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

PFAS/Oosterweel: van Milieustakingsvordering naar procedure bij de Raad van State

Share

foto: Leen

De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen verklaarde de milieustakingsvordering van Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden ontvangkelijk. We bellen Thomas Goorden.

Thomas Goorden: “De zaak  had twee componenten: bewarende maatregels op korte termijn en een milieustakingsvordering op langere termijn. Een milieustakingsvordering is niet opschortend en men kan dus doorwerken. Wel moet de schade achteraf hersteld worden, wat in dit geval niet voor te stellen is dat het zal gebeuren. Daarom vragen we die ‘bewarende maatregels’. Concreet vragen we dat het rapport van Karl Vrancken,  met aanbevelingen voor BAM/Lantis, op de letter wordt uitgevoerd. Eigenlijk is dat een rommelwerk dat op enkele weken geschreven is en duidelijk meegeschreven werd door BAM/Lantis zelf. De rechter zegt in zijn vonnis dat de aanbevelingen van Vrancken niet toegepast kunnen worden omdat ze te vaag zijn, wat aantoont dat het niet echt over aanbevelingen ging, wat de werkelijke waarde van het werk van de Commissie Vrancken aantoont.”

“Concreet zijn nu zes partijen betrokken bij de zaak. Naast wijzelf gaat het over 3M, BAM/Lantis, de Vlaamse Overheid, Antwerpen en Zwijndrecht. Zwijndrecht volgt ons voor een stuk maar alle anderen trekken aan hetzelfde zeel. In de rechtzaak zitten wij met één advocaat, de advocaat met een voetbalploeg van 11 advocaten. “

“Het probleem zit bij de 70 microgram-PFAS norm die Bam/Lantis hanteert en die helemaal verouderd is. Tot 70 microgram kan vervuilde grond binnen de werfzone onbehandeld en niet afgedekt getransporteerd worden, kunnen er bermen mee gevuld worden enzovoort. BAM heeft de werfzone opzettelijk heel groot gemaakt,  de nog meer vervuilde grond wordt ingepakt en opgeslagen op 3M. Die site wordt daarmee een klasse 1 stort maar is daar helemaal niet voor vergund.”

Raad van State

“Tijdens de pleidooien zeiden de tegenpartijen dat ze een nieuw technisch verslag hadden met een beschrijving hoe de zaak zal worden aangepakt. Een dergelijk verslag is een administratief document waarmee we naar de Raad van State kunnen trekken om te wijzen dat het slecht is: De verkeerde bodemnormen die gebruikt worden, de werkzones zijn verkeerd opgesteld, enzovoort.  Tot nu toe kon dat niet.  Je moet wachten op een nieuwe actie van de overheid om ertegen te kunnen in beroep gaan. Dat is dus het geval met dit verslag. Ze moesten het opstellen en hebben dit gedaan, maar nu kunnen we het door de rechter meteen laten natrekken. We stellen dat dat verslag zou moeten geschrapt worden, wat betekent dat BAM/Lantis wél moet stoppen met werken. We willen dat men stopt met de onzorgvuldige en gevaarlijke vervuilende handelingen die ze stellen. Het gaat over een hoogdringende procedure. De trage procedure van de milieustakinsgvordering is voorbijgestoken door de snelle procedure bij de Raad van State.Het verschil tussen beide is de vraag wat BAM/Lantis al uitgevoerd heeft op het moment dat de uitspraak valt. ”

Corruptie

“Het echte nieuws van vrijdag is dus niet zozeer de uitspraak over de milieustakingsvordering maar de procedure bij de Raad van State. Dit zou de twede keer zijn op korte termijn dat het Antwerps stadsbestuur door de Raad van State op de vingers getikt wordt. Onlangs stelde de RvS ook dat praktijk om bouwbedrijven zelf hun Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) te laten bestellen en betalen illegaal is. Het is een wettelijke vorm van corruptie. Daar stopt het niet: onlangs werd het Kattewilg 2.0 project op linkeroever goedgekeurd. Dat hangt samen met Oosterweel. Het RUP werd besteld door een dochteronderneming van Ghelamco. Vorige week bleek dat de directeur van de administratie Omgeving, van N-VA signatuur,   tot de raad van bestuur van FC Antwerp is toegetreden.  FC Antwerp is ook in handen van de Ghelamco. Voormalig Vlaams deelprenier Philippe Muyters (N-VA) en Jacques Vandermeiren, CEO van de haven van Antwerpen, zitten ook in de raad van bestuur van Antwerp. Het is ongelooflijk dat een projectontwikkellaar via een voetbalploeg met alle sleutelpersonen van allerlei andere dossiers kan gaan samenzitten.”

“In Antwerpen worden twee beleidsdomeinen gedomineerd door N-VA: alles wat met vergunningen en vastgoed te maken heeft.  Van milieuminister, over deputatie tot schepenen,en ook in de vastgoedsector zelf. De mobiliteit van de Antwerpse regio  die onder controle zit van Antwerps schepen Koen Kennis, ook N-VA, zit vast. Het ‘Routeplan 2030’ is en farce, Kennis trekt dat helemaal naar zicht toe: er worden plannen voorgesteld en dan zie je dat het kabinet van Kennis, of Kennis zelf, dat aanpassen of verwerpen zonder overleg met de partners. Aangezien er geen echte burgerbewegingen meer deelnemen en alleen nog meelopers en adminsitratie bij het proces betrokken zijn is het dood. Koen  Kennis bepaalt hoe het met de mobiliteit gaat, zonder inspraak en zonder onderbouwing. En het resultaat is ernaar: het is een soepje.”

Ondertussen in de PFOS Commisie

“In de  parlementaire PFOS commissie worden nu wel wat lastiger vragen gesteld, maar vooral naar 3M. Alles wat over Oosterweel gaat ligt heel moeilijk, men gaat bijvoorbeeld direct in de verdediging als het over de bodemnormen gaat en zegt dat ze wel ok zijn. Er zullen nu vragen gesteld worden over politieke verantwoordelijkheid. Dat gaat tot een onwaarschijnlijk politiek theater leiden met Joke Schauvlieghe en Ben Weyts, en weinig resultaat. Echte resultaten zullen van burgers en rechtzaken moeten komen.”

0 Comments on “PFAS/Oosterweel: van Milieustakingsvordering naar procedure bij de Raad van State”

Leave a Comment