Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oekraїne duwt Afghanistan van de politieke agenda

Share

Bron: wikipedia

We spraken over de toestand in Afghanistan met de Afghaanse journaliste en activiste Lailuma Sadid.

19 Februari:
Enkele van de door de Taliban ontvoerde vrouwen werden de afgelopen week vrijgelaten, maar echt vrij zijn ze niet: “Ze hebben eigenlijk huisarrest en mogen niet praten met de pers. De Taliban dreigt ermee hen te vermoorden als ze getuigen over wat hen overkomen is tijdens hun gevangenschap.De afgelopen week heeft de Taliban drie dokters vermoord (noot van de redactie: we vonden van dit bericht geen bevestiging) en arresteert journalisten.”

Sadid klaagt over het feit dat Afghanistan  helemaal van de agenda is verdwenen door de spanning rond Oekraїne. “De stoel van Afghanistan op de internationale veiligheidsconferentie in Munchen zal leeg  zijn dit jaar en er zal helemaal niet gesproken worden over Afghanistan. Op andere conferenties zien we hetzelfde. En als er dan toch gepraat wordt, dan blijft het bij praten, er komt geen actie.”

Maar de afgelopen week gebeurde er wel iets: onder de titel ‘het Afghaans geld geven aan de Afghaanse bevolking’ besliste president Biden om net het omgekeerde te doen en drieënhalf miljard van de zeven miljard dollar van de Afghaanse staat te blokkeren om later mogelijks uit te keren aan de Amerikaanse slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001. Lailuma Sadid: “Dit lijkt op diefstal. Het waren niet de Afghanen die de aanslagen organiseerden maar Pakistan en Saoedie-Arabië. Als ze geld willen, moeten ze dat aan hén vragen. De VS overheid zou zich moeten schamen. Tezelfdertijd ben ik bezorgd dat een deel van dat geld bij de Taliban zou terechtkomen.”

 

4 februari:
Het Europees parlement organiseerde ‘Afghan Women’s Days‘ waar Aryana Sayeed (virtueel) optrad: “Een goed initiatief dat de solidariteit creëert met de  Afghaanse vrouwen en druk zet op het Taliban regime.  Het regime heeft recentelijk een aantal jonge activistes ontvoerd. Niemand weet waar ze zijn en ze zijn niet de enigen.
“Het is belangrijk dat de Westerse hulp niet terecht komt bij de Taliban. VN observatoren moeten ter plaatse kunnen gaan om misdaden van de Taliban te rapporteren. Het is geen goed idee om Taliban een loja djirga te laten organiseren. De loja djirga is een ouderwetse ding, het is beter om een referendum te organiseren, het huidig geentraliseerd systeem van regeren werkt niet.”

0 Comments on “Oekraїne duwt Afghanistan van de politieke agenda”

Leave a Comment