Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Kaaien: verkeersluw of expressweg?

Share

De heraanleg van de Antwerpse kaaien is volop aan de gang en daarbij valt vooral de gedaanteverwisseling van de voormalige parkeerzone  op. Minder bekend is dat ook de kaaiweg zal aangepakt worden.
Bewonersgroep Kaailink vreest dat het stadsbestuur zich niet aan eerder gemaakte afspraken wil houden en de doorgang van autoverkeer als prioriteit stelt. In een petitie wordt opgeroepen om van de kaaien geen expresweg te maken. 

Iris Vandewalle van Kaailink legt uit: “In 2008 is een Participatiecharter afgesloten tussen de stad en en een aantal burger- en middenstandsverenigingen, waarin afgesproken werd om de kaaiweg verkeersluw te maken zodat de stad weer verbonden zou worden met de Schelde.”

Plannen
Tijdens een voorstelling over de heraanleg van de kaaien in januari wilde schepen Annick De Ridder niets kwijt over wat met de kaaiweg zal gebeuren, behalve dat ‘opties onderzocht worden’.

Iris Vandewalle: “Midden vorig jaar gingen we op zoek naar plannen en we vonden er enkel met tunnels. Zo was er  een variant met een tunnelsleuf van 800 meter ter hoogte van het Steen en de Suikerrui, en een andere met een sleuf van 200 meter. Informeel horen we dat de 800-meter-sleuf afgevoerd is en dat verder gewerkt wordt aan het 200-meter-scenario. Die versie overkapt de Via Sinjoor (het  shopping/wandel-tracé van het Centraal station naar Schelde, nvdr) voor de toeristen, maar is geen connectie voor de Antwerpenaars naar de Schelde. Tenzij we allemaal aan de Suikerrui oversteken …”

“Dit plan is helemaal in tegenspraak met het Participatiecharter dat het autoverkeer beperkte tot bestemmingsverkeer en dat ook vrachtwagens zou weren. Destijds hebben heel veel mensen deelgenomen aan de participatiemomenten rond de aanleg van de kaaien. We vonden dus dat we dit opnieuw onder de aandacht moesten brengen. Als de mensen over een tunnel horen spreken, denken ze dat dit een goede oplossing is, omdat ze er vanuit gaan dat het over de ganse kaailengte gaat. Maar dat is dus niet het geval. Een tunnelsleuf van tweehonderd meter is een heel ander verhaal.” 

Bestuursakkoord: Verkeersluwe tunnel 
“De ondertunneling met sleuf staat in het Antwerps bestuursakkoord. Op 11 januari werd elke vraag over de heraanleg van de kaaiweg aan de kant geschoven. Het argument was  ‘we zijn er nog over aan het praten’. Als we niet bij de heraanleg betrokken worden valt het te vrezen dat er iets zal aangelegd worden waar de burger helemaal niet achter staat.” 

Bestuurakkoord Antwerpen, Artikel 9

nvdr:  Artikel 157  van het Bestuursakkoord heeft het inderdaad over ‘ondertunneling van het autoverkeer tussen Suikerrui en Steenplein’. In  Artikel 9  staat echter ook dat het centrum  autoluwer zal gemaakt worden, er er wordt verwezen naar de kaaien.

” We willen dat de participatie terug gestart wordt, en een échte participatie, waarbij heel veel burgers hun zeg kunnen doen. Wij hebben die vraag schriftelijk aan het stadsbestuur gesteld. De enige reactie die we tot nu toe krijgen is ‘dat ze ermee bezig zijn’. Er is niet gezegd hoelang ze ermee bezig zullen zijn, en ook niet wanneer er over zal gecommuniceerd worden. Ooit waren er plannen om een tram aan te leggen langs de kaaien, maar over een tram wordt helemaal niets gezegd.”

Modal Shift
“Het stadsbestuur moet beseffen wat het aan het doen is. De aanleg van de sleuf is ook in tegenspraak met de modal shift die men zegt na te streven. Men legt randparkings aan, maar we krijgen signalen dat die leeg staan. Met dit plan met de tunnelsleuf zullen de randparkings verder leeg blijven staan. Dit past ook helemaal niet in het Klimaatplan van de stad.  De plannen die we hebben gezien tonen ook vrachtwagens op de kaaiweg, maar details kennen we niet, omdat we de informatie niet krijgen van het stadsbestuur. De enige goede oplossing is een autoluw bovengronds scenario.” 

nvdr: Eind 2014 zei schepen Rob Van de velde al dat het de bedoeling was om uitzonderlijk – zwaar – vervoer over de Antwerpse kaaien te laten rijden om de ring te ontlasten.

0 Comments on “Kaaien: verkeersluw of expressweg?”

Leave a Comment