Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bestand Antwerpse sociale woningen zakt onder de 22.000

Share

foto: RC

Na een persbericht van de PVDA vorige week over het falend Vlaams beleid in verband met sociale woningbouw trok ook Groen enkele dagen geleden aan de alarmbel over de toestand in Antwerpen.

Ondanks de lange wachtlijsten heeft het stadsbestuur bij haar aantreden geen engagement gemaakt om sociale woningen bij te bouwen. Nu blijkt het sociaal woonbestand zelfs af te nemen. “Voor de eerste maal sedert 2012 zakt het aantal sociale woningen in Antwerpen onder de 22.000”, zegt Groen gemeenteraadslid Karen Maes.

Het stadsbestuur stelt dat ze met ‘de renovatie van 5000 sociale woningen’ wel degelijk voldoende investeert in sociale woningbouw. Maes vindt die ambitie veel te laag gegrepen: “Mensen die op de wachtlijst staan moeten nu gemiddeld al bijna 5 jaar wachten op en sociale woning, dat is onaanvaardbaar. Bovendien blijkt dat er 70.000 duizend Antwerpenaren zijn die recht hebben op een sociale woning, dus nog veel meer dan er op de wachtlijst staan. Het is onduidelijke wat er dan eigenlijk gebeurt, want de stad geeft geen inzage in de stand van zaken van de renovatie en nieuwbouw.”

De kritiek op het stedelijk beleid gaat verder vooral over het feit dat het stadsbestuur bij nieuwe grote bouwprojecten de projectontwikkelaars vrij spel geeft. Omdat het duurdere private segment meer oplevert en het stadsbestuur liever geen minimumnorm aan socialewoningbouw oplegt, met als resultaat de huidige afname.
Karen Maes: “De stad kan wel degelijk iets doen en kan hier dus sturen. Verder heeft Antwerpen ook gronden in haar bezit die ze zou kunnen gebruiken en die in erfpacht geven aan sociale woonmaatschappijen. De stad heeft de grondposities niet in kaart gebracht, of weigert daarover met de gemeenteraad te communiceren. Tezelfdertijd worden stedelijke gronden voor gans andere doelen gebruikt. Zo is de kringloopwinkel moeten verhuizen om plaats te maken voor het luxehotel aan het Elzenveld.” 

Maar zit het probleem nu op het Vlaams niveau? Daar worden de sociale woonmaatschappijen verplicht om te fusioneren, met een investeringsstop als resultaat, waarna minister Diependaele de gelden bedoeld voor sociale woningbouw naar de private sector wil overpompen. “De verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering is inderdaad verpletterend. Het is te zot voor woorden dat minister Diependaele ondanks het nijpend tekort het geld voor sociale woningen naar de private markt verpompt. Toch heeft ook de stad haar verantwoordelijkheid, net door de regie in handen te houden en de projectontwikkelaars geen vrij spel te geven. De mentaliteit wordt  geïllustreerd door de verklaring van Bart De Wever over huisjesmelkerij: volgens hem is het niet aan hem om huisjesmelkers op te sporen, maar moeten de burgers die zelf maar melden. Wij vinden dat het wel degelijk de verantwoordelijkheid van de stad is om actief huisjesmelkers te zoeken. Dat gebeurt niet. Mede daardoor zitten we met een huurmarkt die veel te duur is voor de mensen met het laagste inkomen.”

0 Comments on “Bestand Antwerpse sociale woningen zakt onder de 22.000”

Leave a Comment