Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

PFAS naar Kortemark?

Share

(LimoWreck via wikipedia)

Wordt een stortplaats voor niet gevaarlijk afval in  Kortemark een bestemming van de vervuilde Oosterweel-gronden? Een lokale bewonersgroep vreest van wel.

Huidig beheerder Silvamo gebruikt een stuk van de voormalige baksteensite van Desimpel in Kortemark voor het storten van niet gevaarlijk ‘klasse 2’ afval. Het bedrijf kreeg toestemming van Vlaams milieuminister Zuhal Demir om er materiaal te storten dat tot 50.000 microgram PFAS per kilogram bevat.

‘Leefbaar (groot) Kortemark’ en Climaxi vechten de stortvergunning aan. We hebben Wouter Onraedt van Leefbaar Kortemark aan de lijn en Katrin Van den Troost van Climaxi in de studio.

Wouter Onraedt: ” De Europese normering heeft het over 80 microgram PFAS per kilogram afval als limiet en de Hollandse norm zit daar nog een stuk onder. Afval dat 50.000 microgram PFAS bevat kan dus niet meer beschouwd worden als ongevaarlijk.”
“Het water dat uit het stort komt wordt door Silvamo gefilterd  in filters die niet ontworpen zijn om al het PFAS tegen te houden. In de vaarten rond de site zitten de metingen al boven de norm. ”
“De verantwoordelijk provinciaal gedeputeerde geeft toe dat de vergunning afgeleverd werd zonder het dossier echt te behandelen, wegens gebrek aan personeel. We hebben dus bezwaar ingediend tegen de vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een uitspraak zal minstens negen maanden op zich laten wachten en het bezwaar is niet opschortend. Om te voorkomen dat ondertussen PFAS-houdend afval gestort wordt zijn we daarom een spoedprocedure gestart.”

Katrin Van den Troost (Climaxi): “Een jaar geleden is de PFAS-affaire losgebarsten maar er wordt nog altijd geen beleid gevoerd. De  problematiek wordt vergunning per vergunning behandeld en er is geen beleid voor uitfasering en stockering. Die realiteit waarmee we zitten is het gevolg van het jarenlang afbouwen van controlediensten en adviesorganen. Niemand heeft nog tijd om controles te doen en adviesen uit te brengen en dan keurt de minister vergunningen toch goed.”

“In de communicatie naar de media toe werd 3M hard aangepakt maar in de praktijk valt het allemaal mee.  Het bedrijft loost bijvoorbeeld nog altijd water dat vervuild is met PFAS. ”

Leefbaar Kortemark vermoedt dat de Vlaamse overheid de vervuilde Oosterweelgronden wil laten storten op de Silvamo-site in Kortemark.

Wouter Onraedt: “… en het gaat niet alleen over de Oosterweelgronden maar potentieel over alle mogelijke vervuilde grond tot 50 milligram. Straks zijn we het stort van Europa.”

0 Comments on “PFAS naar Kortemark?”

Leave a Comment