Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Stuk Brugse groene rand blijft behouden

foto: Erik Ver Eecke

De plannen voor de bouw van voetbalstadia in  landbouwgebied rond Brugge mogen hoogstwaarschijnlijk opgeborgen worden, maar de strijd voor open ruimte gaat verder.

Club en Cercle

Voetbalbedrijf Club Brugge had ooit grootse vastgoedplannen in het landbouwgebied langs de Blankenbergse Steenweg tussen Brugge en Blankenberge maar koos er uiteindelijk voor om een nieuw stadion te bouwen op de huidige site dichter bij de stad.  Dat gebeurde toen duidelijke werd dat de optie in het landbouwgebied  ook juridisch wankel was:  Het gebied was in 1979 in het gewestplan als landbouwgebied en de wijziging in het meer recent Ruimtelijk Uitvoeringsplan  (GRUP) om betonnering van de bijna 90 hectare grote zone mogelijk te maken werd juridisch bestreden.

Toch was de open ruimte aan de Blankenbergse Steenweg  niet gered want na Club Brugge kwam klein broertje Cercle Brugge met een project voor een stadion en ander vastgoed.  Eind oktober gaf de Raad van State de Brugse milieuorganisatie  Groen vzw echter  gelijk in haar  bezwaar dat ze had aangetekend tegen de vastgoedprojecten.  Het ziet er dus naar uit dat ook die plannen kunnen opgeborgen worden en de landbouwgrond ten noorden van Brugge niet zal gebetonneerd worden. We bellen met Erik Ver Eecke van Groen vzw.

googlemaps/RC

Erik Ver Eecke: “De Raad van State oordeelde dat meer omzichtig moet omgesprongen worden met de beschikbare open ruimte. De overheid is verkeerd bezig en er moet effectief een bestonstop komen. “

portofantwerpbruges

Niet alleen de stadionplannen rond de Blankenbergse Steenweg bedreigen de open ruimte rond Brugge: het geheel aan landbouwgrond dat in het (ondertussen goedgekeurd) GRUP zou verdwijnen bedraagt 214 hectare. 130 hectare is dus nog steeds bedreigd, waaronder 42 hectare in “de Spie”, een gebied gelegen in de spie  tussen de spoorlijnen naar Blankenberge en Zeebruge, op een paar kilometer van de Blankenbergse Steenweg.

Erik Ver Eecke: “Dit gebied is ook voor de waterhuishouding belangrijk. De overheid wil het omzetten tot industriezone. Groen vzw is dan ook een procedure gestart om dat gebied te beschermen. “

De verdere betonneringsplannen gaan over enkele gebieden ten zouden van Brugge en dus De Spie dat  dichter bij de Zeebrugse haven ligt. De haven heeft  ook nog (andere) plannen. Zo wil ze het  verbindings (Boudewijn)kanaal Brugge-Zeebrugge verbreden en omvormen tot havendokken, tot aan de A11.  Op korte termijn wordt het kanaal verbreed om als werfzone te dienen voor de bouw van de elementen van de Oosterweeltunnel. De werken aan het kanaal zijn al begonnen.  De Vlaamse Landmaatschappij heeft het over  360 hectare die ‘moet gecompenseerd worden’ voor de havenuitbreiding. 

Erik Ver Eeecke: “Na de verbreding van het Boudewijnkanaal voor de Oosterweelwerf zal het kanaal verder richting Brugge uitgebreid worden, tot aan de A11.  Er ligt nog 174 hectare natuurgebied  in de haven.  Op de plannen staat de zone ten oosten van het  Boudewijnkanaal ingeschreven als havengebied maar het is  vogelrichtlijn(natuur)gebied. De haven heeft al gezegd niet direct te zullen raken aan het natuurgebied, maar op langere termijn is het gebied wel bedreigd. Ondertussen wil het bedrijf Top Mix een breekinstallatie voor bouwafval neerzetten in de nabijheid van het natuurgebied. Het is dus belangrijk dat de (ruimtelijke uitvoerings)plannen aangepast worden.”

Groen vzw probeert het havenbedrijf te contacteren  om in gesprek te gaan over de havenuitbreidingsplannen maar wordt van de kast naar de muur gestuurd.  Ook hier lijkt het erop dat de plannenmakers pas een dialoog zullen starten als hun plannen juridisch dreigen geblokkeerd te worden.  

Link:
bijdrage van oktober 2020
bijdrage over het Brugs GRUP(feb 2017)

0 Comments on “Stuk Brugse groene rand blijft behouden”

Leave a Comment