Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

VITO publiceert rapport over PFAS uitstoot via de lucht (niet)

Share

Het VITO onderzocht hoeveel PFAS de afvalverbrandinsginstallatie van Indaver (Katoennatie) uitstoot. Het onderzoeksinstituut houdt de resultaten liefst in de achterzak maar Climaxi kreeg uiteindelijk toch een deels gecensureerde versie te pakken. 

Katrin Van den Troost van Climaxi:  “Het VITO, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Dienst Omgeving zochten allemaal uitvluchten om de studie niet te delen. Toen we, na beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur, toch een kopie kregen bleek een groot deel van het rapport onleesbaar gemaakt te zijn. De verantwoording was dat het over ‘bedrijfsgevoelige informatie’ zou gaan. Toch stonden er nog interessante zaken in te lezen. We hebben de hulp gevraagd aan Jacob de Boer van de Vrije Universiteit van Amsterdam om de zaak te helpen interpreteren. Hij stelt dat het IFDM model dat VITO gebruikt te optimistisch is en de PFAS verspreiding in de lucht onderschat.”

“De VITO modelering concludeert dat Indaver jaarlijks 1,3 kilo PFAS uitstoot via de schoorstenen. Dat is een kleine fractie van de vervuiling die via grond en water (door 3M) al is veroorzaakt. Er is wel bezorgdheid over het feit dat de PFAS deeltjes zouden kunnen neerslaan in Stabroek en Hoevenen.  Indaver  is dus niet echt de oplossing van het PFAS probleem zoals het bedrijf zelf beweert.

Climaxi vraagt dat de overheid actie zou ondernemen zoals in Zwijndrecht door eventuele vervuiling in bodems te meten, bloedonderzoek bij bewoners en Indaver-personeel uit te voeren, en vraagt verder dat het PFAS afval zou gestockeerd worden zolang er onduidelijkheid is over de efficiëntie en gevolgen van de verbranding door Indaver. 

De Indaver-ovens vernietigen de PFAS niet volledig omdat de verbrandingstemperatuur te laag is. Het bedrijf stelt dat die temperatuur wel kan verhoogd worden maar dat dat niet gebeurt  omdat in dat geval de toegelaten stikstofuitstoot zou overschreden worden, iets dat technisch zou kunnen verholpen worden mits investeringen.

Katrin Van den Troost: “Indaver was een joint venture tussen enerzijds de Vlaamse overheid en anderzijds de Anterpse chemische industrie. (Voormalig milieuminister) Joke Schauvliege (CD&V) liet het overheidsaandeel verkopen aan Katoennatie van Fernand Huts en ook de chemiesector trok zich uit Indaver terug.” Zal Indaver uit eigen beweging het nodige  doen om de PFAS uitstoot aan te pakken? 

0 Comments on “VITO publiceert rapport over PFAS uitstoot via de lucht (niet)”

Leave a Comment