Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

NewB bank af … maar gaat door

Share


Jonathan van Radio Centraal is vandaag op de algemene vergadering van NewB. Het coöperatief bankproject is mislukt, toch werpt NewB de handdoek niet in de ring.
De coöperatie blijft bestaan, maar zal de activiteit grotendeels beperken tot het verdelen van verzekeringen (van Monceau) en producten van VdK-bank (bankrekeningen, bankkaarten, beleggingsfondsen … ).

Jonathan haalt Koen De Vidts van NewB erbij voor tekst en uitleg.

Het zat NewB niet mee toen  de bankactiviteiten eindelijk gelanceerd werden midden 2020; met een lage rentestand en Corona. De nieuwe bank slaagde er amper in om klanten te werven bij de eigen coöperanten:  twintigduizend klanten tegenover honderdduizend coöperanten. Op winst werd de eerste jaren niet gerekend, maar door  het gebrek aan rekeningen en de lage rente  waren de verliezen groter verwacht. De Nationale Bank eiste dan ook een kapitaalsverhoging die NewB niet rond kreeg, met als gevolg dat bank  haar licentie kwijt speelde. Toch gooit de coöperatie de handdoek niet in de ring. Op de algemene vergadering stapte Radio Centraal-collega Jonathan naar Koen De Vidts van NewB voor tekst en uitleg.

VdK

Koen de Vidts: “NewB zal een (zelfstandig) agentschap worden van VdK. Dat vraagt en aanpassing van de statuten en die moeten goedgekeurd worden door de coöperanten, vandaar deze algemene vergadering. “

“VdK wordt geen aandeelhouder van NewB.  Nadat duidelijk was dat de bankactiviteiten moesten stoppen, heeft NewB bekeken hoe het mogelijk zou zijn om toch nog maatschappelijke impact te hebben in de bankwereld. Dat doen we door samen te gaan met de op één na meest duurzame bank van het land. NewB kan ook wegen op het duurzaamheids- en ethisch beleid van VdK. We hebben geen blokkeringsmogelijkheid, maar hebben inspraak en kunnen voorstellen doen.  We blijven wel de criteria bepalen van wat in het NewB-fonds zit (het ethisch beleggingsfonds van NewB dat blijft bestaan, nvdr).  Doordat we de banklicentie kwijt zijn, kunnen we niet te hoog van de toren blazen, maar er zijn afspraken gemaakt dat we op termijn een plaats in de raad van bestuur zullen krijgen als we een bepaald marktaandeel  behalen.”

“Op 1 februari worden de bankproducten van NewB getransfereerd naar VdK. Ergens tussen maart en eind mei worden de rekeninghouders gecontacteerd voor een vlotte omzetting naar een VdK-rekening en kaart.”

“De beleggingsfondsen die VdK verdeelt zijn allemaal minstens artikel 8, sommige artikel 9.   De écht duurzame fondsen zijn artikel 9-fondsen. Daar heeft VdK er slechts één van, en daar zal nu het NewB-fonds bijkomen.”

“We hadden 20.000 klanten verworven op een dik jaar tijd. Dat was eigenlijk een goed resultaat, maar het werd bij de poging tot kapitaalsverhoging gepercipieerd als te weinig, de institutionele investeerders hadden op meer gerekend. De Belg is zeer honkvast als het over zijn bank gaat en de omstandigheden waren moeilijk. We hebben waarschijnlijk wel fouten gemaakt, maar hebben ons nu vooral gericht op de goede afhandeling van de situatie waarin we zitten.”

De coöperanten?

Koen de Vidts: “We hopen dat de coöperanten klant worden. De coöperanten die niet meewillen in het verhaal kunnen vanaf 1 februari aangeven dat ze uit het kapitaal willen stappen. Er is wel al heel veel van het kapitaal opgebruikt. Het boekjaar zal dit jaar afgesloten worden als de banklicentie teruggegeven wordt, waarschijnlijk eind mei. Dan wordt bepaald hoeveel kapitaal er overblijft en wordt de waarde bepaald. (nvdr: Tijdens een algemene vergadering werd door het bestuur van NewB gesteld dat de netto-waarde van de aandelen, oorspronkelijk € 20, op niet veel meer dan € 3 geschat werd). Er was jaarlijks een evaluatie van het het kapitaal van NewB, en dat zal ook in de toekomst de waarde bepalen van de aandelen. Door de samenwerking met VdK vallen heel wat kosten weg. Het nieuwe businessplan is qua winstgevendheid in lijn met het oorspronkelijk businessplan, alleen kunnen we meer zelfstandig bepalen welke producten we verkopen.” 

0 Comments on “NewB bank af … maar gaat door”

Leave a Comment