Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De Europese rush naar gas

Share

(Negishi LNG terminal -foto: Σ64, via wikipedia)  

Europa beleeft  een ongeziene investeringsgolf  in installaties om vloeibaar aardgas te importeren.  Volgens Greenpeace gaat wat nu gebeurt verder dan een streven naar onafhankelijkheid van Russisch gas en is de slinger doorgeslagen. We bellen met Mathieu Soete.

In een nieuw rapport stelt de milieuorganisatie dat te veel  aardgas-importcapaciteit aangelegd wordt. De verklaring is enerzijds de druk door de Europese aardgassector en anderzijds politieke druk uit de VSA, beide met als doel de Europese afhankelijkheid van gas in stand te houden.

In 2021 verbruikte Europa 515 miljard kubieke meter (m3) aardgas. De eigen productie, beperkt tot 195 miljard m3,  gebeurt vooral in Noorwegen en het VK en zit in dalende lijn (BP Statistical Review, 2022). Het jaarlijks gastekort van meer dan  300 miljard m3 wordt gedicht door invoer via pijplijn en verder door import van vloeibaar aardgas (LNG, 95 miljard m3 in 2021). Ongeveer 150 miljard m3 gas stroomde jaarlijks van Rusland per pijplijn de EU binnen. In 2023 zijn de Russische gasleveringen tot een fractie hiervan terugggevallen. 

Tezelfdertijd zit de (schalie-) gasproductie in de VSA sedert 2005 in de lift. Het jaarlijks tekort van 100 miljard m3 aardgas werd omgebogen tot een overschot van dezelfde grootte-orde en dit ondanks de toename in eigen verbruik door de gedeeltelijk omschakeling van de elektriciteitsproductie van kolen naar gas. De VSA weten als het ware geen weg met hun gas en hadden hun onvrede over de Duitse plannen voor bijkomende import uit Rusland via de Nordstream-pijplijnen al te kennen gegeven, waarbij weliswaar geen commerciële argumenten aangehaald werden.  

Greenpeace meldt  in haar rapport dat acht Europese LNG-importhavens in aanbouw zijn en dat er plannen ontwikkeld worden voor 38 bijkomende terminals, samen goed voor bijna 230 miljard m3 aan jaarlijkse importcapaciteit.  Volgens de milieuorganisatie gaan de plannen veel verder dan de nood aan vervangcapaciteit voor Russisch gas, en wordt vergeten dat alle gasproductie, niet enkel de Russische,  na 2030 drastisch moet afgebouwd worden,  wegens de impact op het klimaat. 

Links:  Greenpeace rapport: 1) volledig (Engels), 2) Samenvatting (Nl)  

0 Comments on “De Europese rush naar gas”

Leave a Comment