Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Nieuwe bouwcode Antwerpen in de maak

Share

We spraken met Ilse Van Dienderen (Groen) over de nieuwe Antwerpse bouwcode. Die code wil duidelijker en eenvoudiger zijn. Volgens Groen komt de verandering de leefbaarheid in stad niet ten goede, maar maakt die het de projectontwikkelaars wel gemakkelijker.

Vanaf maandag 13/11 kunt u deze nieuwe bouwcode met bijbehorend milieueffectenrapport inzien in de stadsloketten * of alhier online. Uw bemerkingen zijn welkom:

  • via e-mail: ruimtelijkeplanning@antwerpen.be
  • via een brief die u afgeeft aan een stadsloket * – u krijgt dan een bewijs van afgifte
  • via een aangetekende brief aan het college van burgemeester & schepenen – Stadsontwikkeling / Omgeving / Ruimtelijke Planning – Grote Markt 1 – 2000

  • Niet overal: wel in Antwerpen Harmonie, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

0 Comments on “Nieuwe bouwcode Antwerpen in de maak”

Leave a Comment