Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Klimaatzaak: Vlaanderen, Brussel en Federaal moeten aan de slag

Share

We bellen Nic Balthazar, woordvoerder van Klimaatzaak. De burgerorganisatie werd afgelopen donderdag opnieuw in het gelijk gesteld in de rechtzaak die ze aanspande tegen de Belgische overheden omdat die te weinig doen om de broeikasgasemissies te reduceren. De rechter besliste dat de Vlaamse, Nationale en Brusselse overheden de broeikasgasuitstoot met 55% moeten verminderen ten opzichte van 1990. We leggen Balthazar de respons voor die er kwam van premier De Croo (VLD) en Vlaams milieuminister Demir (N-VA)

“Dat premier De Croo ons afdoet als ‘paniekeurs’ toont aan dat de beleidsmakers niet beseffen wat er op ons afkomt.”

RC: Zowel De Croo als Demir stellen dat de (respectievelijk nationale en Vlaamse) regeringen wél voldoende stappen zetten om de klimaatdoelen te bereiken.

Nic Balthazar: “Dat is een plaat die blijft steken. De Croo en Demir zijn zelf jurist, dus waarom nemen ze niet eerst actie in plaats van een gerechtelijke procedure negen jaar te laten aanslepen? In het arrest van 160 bladzijden stelt de rechter wel degelijk dat er onvoldoende actie genomen wordt. We zitten nu aan 24% emissiedaling en we kunnen hopen dat er actie zal genomen worden, maar hoop is onvoldoende. We zijn naar de rechter gestapt omdat het gedaan moet zijn met politici die de mensen  rook voor de ogen blazen. Wat België doet met de windplannen op zee is fantastisch, en daar willen we De Croo krediet voor geven, maar als hij ons als ‘paniekeurs’ afdoet, dan word ik een beetje boos. Die uitspraak toont aan dat de beleidsmakers niet beseffen wat er op ons afkomt.” 

RC: Vlaams minister voor milieu (‘omgeving’) stelt dat met de  klimaatzaak een kleine  minderheid extremistische maatregels opdringt aan de bevolking. 

Balthazar: “Het gaat hier niet over een facebook-petitie maar over de grootste rechtzaak in de geschiedenis van Vlaanderen, met bijna zestigduizend mede-eisers. Elf jaar geleden had de politiek het over ’11 BV’s die zich interessant willen maken’. Ondertussen worden er wereldwijd zo’n processen gevoerd door bezorgde burgers.”

“Zuhal Demir zegt dat er een draagvlak moet gecreëerd worden en vertelt tezelfdertijd aan de bevolking dat onze zaak gevoerd wordt door een groep welgestelde intellectuelen die iedereen op kosten willen jagen. Daartegenover staat iemand zoals kanselier Merkel, die tien dagen na een gelijkaardige uitspraak in Duitsland besliste dat de ambities naar 65% reductie zouden aangescherpt worden.”

“Demir houdt de bevolking voor de lap met haar zaak in cassatie”

RC: Een argument dat veel aangehaald wordt, is dat het niet aan rechters maar aan de uitvoerende macht is om beleid te voeren en dat de rechters in deze zaak  dus hun bevoegdheid te buiten gaan.

Nic Balthazar: “De drie rechters wisten heel goed dat ze zich niet in de plaats van politici kunnen stellen en dat ze op elke letter moesten letten. In het arrest leggen ze heel goed uit waarom er geen sprake is van een schending van de scheiding der machten en dat politici moeten uitvoeren waar ze zich eerder toe geëngageerd hebben, bijvoorbeeld op de klimaatconferentie in Parijs. Neen, dit zijn geen rechters die aan politiek doen.”

RC: In haar respons op Radio 1 geeft minister Demir aan dat ze de uitspraak in cassatie zal aanvechten met twee argumenten: 1) De 55% reductie die de rechter oplegt is hoger dan die van de EU. 2) De rechter heeft het over ‘55%’ zonder meer, terwijl er een onderscheid is tussen de reducties van de industrie, die via de EU geregeld zijn, en de rest waarvoor  vooral Vlaandere bevoegd is.

Nic Balthazar: “Demir is ook bevoegd voor justitie en weet heel goed dat cassatie zich enkel uitspreekt over procedurefouten. De uitspraak is een document van 160 bladzijden geworden, juist om mogelijke kritiek op procedurefouten te voorkomen. Die rechters weten weten wel degelijk dat er een verschil is tussen de industriële en niet-industriële uitstoot. Maar vooral: daar zal de zaak in cassatie niet over gaan, want dit heeft niets met procedures te maken. Demir houdt de mensen voor dus de lap.” 

Links: vonnis Klimaatzaak (vertaald), Frans origineel

0 Comments on “Klimaatzaak: Vlaanderen, Brussel en Federaal moeten aan de slag”

Leave a Comment