Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Een Andere Joodse Stem laat de betoging tegen antisemitisme niet kapen door uiterst rechts

Share

Amir Haberkorn van Een Andere Joodse Stem stapt mee in de betoging van 10 december in Brussel tegen antisemitisme.

Amir Haberkorn:Er is geen sprake van een dramatische opflakkering van antisemitisme of van agressie (tegen joden) maar we zien toch dat er twee vormen van antisemitisme weer de kop opsteken. Enerzijds is er het ‘oud’ antisemitisme dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten gebruikt om joodse stereotypen naar boven brengen. Langs de andere kant verwarren sommigen joden met Israëliërs, en vallen ze joden  lastig (omwille van wat Israël doet in Palestina, nvdr) zonder te beseffen dat niet alle joden achter de  politiek van Israël staan. Door die zaken is er toch een kleine vorm van ongerustheid, waardoor een aantal mensen toch nog eens duidelijk wil stellen dat antisemitisme een verwerpelijk racisme is.”

“De zaak wordt echter bemoeilijkt door diegenen die de manifestatie organiseren. Dat zijn mensen met wie we over de ganse lijn van mening verschillen. Het initiatief is genomen Joël Rubinfeld, die een soort organisatie heeft die zichzelf ‘Belgische Liga tegen Antisemitisme‘ noemt. Dit is een extreemrechtse organisatie die volledig achter Israël staat.”

RC: Je kan toch rechts zijn en tegen antisemitisme?
Amir Haberkorn: “Ja, maar het gaat hier over mensen die om het heel zacht uit te drukken een ‘moeilijke relatie hebben’ met de moslimgemeenschap en die regelmatig tekens geven van een zekere islamofobie. “

“Door het geopperde idee dat er een opflakkering zou zijn van het antisemitisme heeft een aantal respectabele mensen zich achter de betoging geschaard: zo roepen PS en ecolo op om mee te betogen. Dat heeft ons in een positie geplaatst dat we ook moesten meedoen. Dat gaan we dus doen, maar met de slogan ‘tegen antisemitisme én tegen racisme’. We plaatsen de strijd tegen het antisemitisme in het kader van de strijd tegen alle vormen van racisme.”

RC: De officiële slogan van de betoging is ‘tegen antisemitisme’?
AH: “Inderdaad.”

RC: We stellen die vraag, want de betoging in Washington van 14 november was tegen antisemitisme maar steunde ook expliciet Israël.
AH:  “Hier is dit niet het geval, toch niet officieel. We zullen zien wat er morgen gebeurt, of er bijvoorbeeld geen Israëlische vlaggen gedragen worden. De organisatoren hebben gezegd dat dat niet kan, anders zouden PS en Ecolo zich niet achter de betoging geschaard hebben.”
“Wij hebben een progressief blok gecreëerd waar we samen mee optrekken.”

RC: De afgelopen week was er in het parlement van de VSA een stemming tegen antisemitisme waarin ook uitdrukkelijk antizionisme gelijkgesteld werd met antisemitisme.
AH:  “Antizionisme staat niet gelijk met antisemitisme. Er is altijd een joodse anti-zionistische strekking geweest, en die bestaat nog steeds. Langs de andere kant maken sommige antisemitische groeperingen gebruik van het antizionisme om hun antisemitisme te uiten. We vragen dus altijd aan mensen die zich antizionistisch noemen wat ze daar precies mee bedoelen. Wij zijn geen antizionistische organisatie. We zijn radicaal kritisch tegen de structuur van de huidige staat Israël, maar houden wel rekening met het feit dat er zes miljoen Israëlische joden wonen.”

RC: Ondertussen worden er dagelijks een paar honderd mensen gedood door het Israëlisch leger en komen er reacties zoals die van Herman Brusselmans, die dan toch de verantwoordelijkheid (voor de slachting door Israël) legt bij alle joden.
AH: “In Charleroi werden onlangs vijftig joodse grafzerken beklad en vernield. In Brussel verschijnt er graffiti die joden vergelijkt met Nazi’s. Dit soort zaken komt telkens naar boven als er in het Midden-Oosten een radicale conflictsituatie is. “

RC: Is de Israëlische regering zelf niet voor een deel verantwoordelijk voor het stijgend antisemitisme?
AH: “De Israëlische regering stookt in zekere mate het vuur inderdaad aan, maar dat mag nooit leiden tot antisemitisme.”

Samenkomst om 14u30 aan Crosby Bowling in de buurt van de Kapellemarkt.

0 Comments on “Een Andere Joodse Stem laat de betoging tegen antisemitisme niet kapen door uiterst rechts”

Leave a Comment