Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

J. Degreef: over wonen: bevoegdheden, grondwet

Share

Johan De Greef, Ruimtelijk planner in een vorig leven, geëngageerd door de uithuiszettingen in Essenhof (2060) over de verschillende bevoegdheden rond wonen. Van de Grondwet over Vlaanderen tot in ‘t stad.
Uitholling van de woonzekerheid: meer voorwaardelijkheid voor minder sociale huurmarkt.

Thema uitzending over wonen: woonkwaliteit, de woonladder versus housing first, woonbeleid & beeldvorming, perspectief op woning(nood), Centraal inschrijvingsregister (CIR), het milieu effecten rapport (MER) over gentrificatie en woonstress.

Voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken.
Wat zijn de bevoegdheden, wat zegt de grondwet?

0 Comments on “J. Degreef: over wonen: bevoegdheden, grondwet”

Leave a Comment