Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Toepassing privacywetgeving bij opheffing ministeriële kabinetten

Share

Bij een kabinetswissel is het in België gebruikelijk dat alle dossiers uit de lokalen verwijderd worden. Tot dan toe waren het bestuursdocumenten, maar daarna verdwijnen ze naar de minister of een kabinetsmedewerker in privé-beheer. Ze kunnen dan dus niet meer opgevraagd en ingekeken worden, zoals voorzien in de regels rond de openbaarheid van bestuur. Bij het failliet gaan van Sabena was het zo b.v. een hele klus om de historiek van het beheer door de overheid te reconstrueren.

Een bijkomend probleem is dat deze documenten heel wat privégegevens bevatten. Volgens het in 2016 in werking getreden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de Engelse afkorting GDPR) zouden die tenminste geanonimiseerd behoren te worden.

stRaten-Generaal diende bij het Vlaams Parlement een verzoekschrift in om deze gang van zaken te herbekijken. We belden met Peter Verhaeghe.

0 Comments on “Toepassing privacywetgeving bij opheffing ministeriële kabinetten”

Leave a Comment