Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘FrontPage’

Recht-Op

Share

Interview met Julie Degrieck, coördinator bij Recht-Op, een organisatie waar mensen in armoede het woord nemen. We hoorden van haar wat de werking precies inhoudt en wat er projectmatig momenteel op het programma staat.

Update bitcoin

Share

Medeprogrammamaker Kevin De Laet kwam uit de doeken doen hoe dit systeem nu ook alweer precies werkt, hoe het sinds de start in 2009 geëvolueerd is, en hoe de traditionele regulatoren van de overheid en de commerciële wereld op het fenomeen reage(e)r(d)en.

Wereld Aids Dag

Share

Radio Centraal sprak met Cora en Wenne van het Tropisch Instituut over World Aids Day

Nieuwe bouwcode Antwerpen in de maak

Share

We spraken met Ilse Van Dienderen (Groen) over de nieuwe Antwerpse bouwcode. Die code wil duidelijker en eenvoudiger zijn. Volgens Groen komt de verandering de leefbaarheid in stad niet ten goede, maar maakt die het de projectontwikkelaars wel gemakkelijker. Vanaf maandag 13/11 kunt u deze nieuwe bouwcode met bijbehorend milieueffectenrapport inzien in de stadsloketten * […]

Grootouders voor het Klimaat

Share

We spraken met Hugo Van Dienderen en Guido Van Damme over de oprichting, evolutie en huidige werking van Grootouders voor het Klimaat. Ze zijn onder andere betrokken bij de organisatie van de Klimaatmars op zondag 3 december, en vertonen nu maandag de nieuwe documentaire The Illusion of Abundance in Filmhuis Klappei.

Samenlevingsdienst

Share

In de recent eindelijk tot stand gekomen federale begroting viel ons de post Samenlevingsdienst op. Jeroen Weckhuysen, coördinator van deze organisatie voor Vlaanderen, kwam naar onze studio om de voorgeschiedenis en werking daarvan toe te lichten.

225 jaar Boerenkrijg

Share

225 jaar geleden brak in onze contreien de ‘boeren’-krijg uit tegen het Frans bestuur, en dat wordt herdacht in Haasdonk waar Jan Baptist Tassijns, een baljuw in dienst van de adel, een leidende rol speelde en uiteindelijk terechtgesteld werd. De opstand was een door kerk, burgerij en adel gestuurde reactie tegen het verlies van hun […]

45 jaar Cinema Cartoons

Share

Interview met Hans Dyck, mede-uitbater van deze stadsbioscoop, naar aanleiding van de feestelijke jubileumviering. Info over het programma op hun website.

Zorgbedrijf Linkeroever sluit aan bij Riksjarijden

Share

Sinds een aantal jaar bestaat er voor alle gebruikers van riksja’s voor minder mobiele mensen een overkoepelend platform: ze gebruiken hetzelfde ‘wagenpark’, hetzelfde onderhouds- en herstelatelier, dezelfde groep vrijwilligers. We belden met buurtzorgmanager Thierry Severi van Zorgbedrijf Antwerpen over de recente aansluiting bij deze koepel van twee Antwerpse ‘zorgbuurten’, waarin geïntegreerd gewerkt wordt met diverse […]

Staatsbons

Share

We belden met Laura Clays van Testaankoop voor meer achtergrond bij de uitgifte van de laatste staatsbons. Ook het inkrimpen van het bankautomaten-netwerk kwam nog ter sprake.

Keerlussen in Deurne

Share

In 2006 was er voor het eerst sprake van een nieuwe keerlus voor trams in Deurne, op de Boekenberglei. De plannen werden concreter vanaf 2017. Vanuit de buurt kwamen er heel wat opmerkingen over de veiligheid, het wegvallen van de wekelijkse markt, de kap van bomen … en, in een breder kader, het beleid van […]

Tsjechië update

Share

Fred Stroobants in Praag stelt ons beeld bij over het Oost-Europees land: “Er is in het westen een heel  éénzijdige  en negatieve framing van de voormalige oostbloklanden. Er zijn  heel grote verschillen en ook binnen de landen is er nuance: Polen heeft een zeer katholiek-conservatieve regering maar het land is tot op het bot verdeeld. […]

Staatsgreep Niger

Share

We belden met Freddy De Pauw (Uitpers) over wat er in Niger en bij uitbreiding de hele Sahel- en Sahara-zone aan de hand is. In de gewone media komt er amper duiding bij de nuchtere geopolitieke belangen die achter ‘de bescherming van de veiligheid / democratie …’ zitten. Frankrijk, de VSA en ook Rusland willen […]

Doel: de toekomst blijft nog even de toekomst

Share

We belden met Denis Malcorps (Doel 2020) naar aanleiding van de komende Scheldewijding + Doelse feesten (zondag 27/8) voor een update over het ‘Verbond voor de Toekomst’ dat in april vorig jaar gesloten werd. Concrete acties ter bescherming van het erfgoed in Doel laten voorlopig nog op zich wachten. Een oude maalderij moest zo onlangs […]

Psychedelica voor therapeutisch gebruik

Share

We spraken met Lennart Cok, voorzitter van de Psychedelic Society Belgium, over de voorgeschiedenis en de huidige stand van zaken van het onderzoek naar & het gebruik van psychedelische middelen bij de behandeling van geestelijke aandoeningen.