Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘FrontPage’

Void Warranties

Share

Sinds 2009 is er ook in Antwerpen een hacker space, Void warranties, een plek waar men zelf aan de knutsel kan met allerlei basisingrediënten en intenties die door de oorspronkelijke producent niet meteen met mekaar in verband werden gebracht. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet enkel om computers. De internationale hacker-gemeenschap organiseert vierjaarlijks het […]

Kinderopvang: Show me the money

Share

De reportage van Pano (VRT) eerder deze week bevestigde nogmaals de tekorten in de kinderopvang. De oorzaken zijn divers, maar om het probleem op te lossen is volgens  Lutgard Vrints van De Gezinsbond toch vooral meer geld nodig, om meer plaatsen te creëren én om het beroep op te waarderen. Er is wel degelijk een […]

Anarchistisch Collectief Antwerpen

Share

Bram Claes en Koen Van Roosbroeck kwamen in onze studio het ontstaan & de werking van dit collectief toelichten.  

Voorlopig geen nieuw kantorencomplex aan Villegaspark

Share

Bewoners van Oud-Berchem verenigden zich in de actiegroep Geen 8 Hoogtegen de plannen om aan de fiets- en voetgangersbrug bij het Villegaspark een nieuw kantorencomplex te bouwen. Ze hadden voornamelijk drie bezwaren. Ten eerste is de buurt oververzadigd; er is sinds 2006 al meer dan tien keer zoveel kantoorruimte bijgekomen als een studie uit dat […]

Aardbeving in Koerdistan

Share

We belden met Erik Vranken, woordvoerder van het Koerdisch Instituut in Brussel, over de aardbeving in het noorden van Syrië en het zuiden van Turkije, Koerdisch gebied dus. De hulp die via de centrale regimes verloopt, lijkt de gebieden waar die regimes het moeilijk mee hebben niet altijd te bereiken. In Syrië heet deze regio […]

Hoop voor de inheemse Braziliaanse bevolking

Share

Brazilië is met meer dan 200 miljoen inwoners het zevende land gemeten naar bevolkingsomvang, met zijn 8,5 miljoen km² het vijfde grootste land ter wereld. In januari 2023 nam President Lula de macht over van Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro opende tijdens zijn jaren aan de macht (2019-2022) een doos van Pandora, met massale ontbossing en […]

Feest bij De Markgrave

Share

De Markgrave, een vzw die allerlei diensten aanbiedt voor blinde en slechtziende mensen, had vorige week iets te vieren: het activiteitencentrum bestond 25 jaar. We spraken met medewerkster Claudia Maes en met Hajar, een bezoekster van het centrum, die eerder bij De Markgrave een opleiding volgde. Maandagavond vertoont De Markgrave in Filmhuis Klappei de film […]

Forum Humane Stad

Share

Filip en Willy van Geen 8 hoog in de studio. Ze vertellen eerst over hun eigen initiatief, waarbij de buurtbewoners van oud Berchem zich verzetten tegen plannen van de stad voor de bouw van een kantorencomplex in het kader van het masterplan Mariahof aan het De Villegaspark. Omdat ze beseften dat er veel gelijkaardige zaken […]

Pandemisten bezetten Vredeshuis in Gent

Share

In de jaren tachtig bezette een actiegroep een deel van het Caermersklooster in Gent, omdat de stad van plan was dat te verkopen.De actiegroep noemde zich ‘de Pandenisten’, omdat ze ‘het pand’ bezetten, en met een knipoog naar de Sandenisten. Dankzij hun actie kreeg het gebouw een maatschappelijk nuttige bestemming: er kwamen sociale woningen. Zo’n […]

T(w)o work – de weg naar werk

Share

Onder deze titel regisseerde Annabel Verbeke samen met vijf regisseurs van buitenlandse origine vijf documentaires die telkens één nieuwkomer volgen in haar/zijn moeizame traject om in ons land een job te vinden, en een aantal organisaties die daarbij ondersteuning bieden. We spraken eerste met Nina Payrhuber van Filmpact, die onder andere dit filmproject coachen om […]

Issam Benali: activeren en besparen

Share

Issam Benali, nationaal secretaris van het ABVV over de sociale impact van “activeren” en besparen. De sociale impact ervan. Mogelijke oplossingen en de weg voorwaarts.

Verslagje klimaattop – COP27

Share

Tom Seerden woonde voor de tweede keer de jaarlijkse klimaattop bij. Hij vertelt over het belangrijkste positieve punt: in de slottekst kwam dat er compensatie moet komen voor de grote slachtoffers van de klimaatverandering, helaas zonder veel concrete invulling. En dan het grote pijnpunt: er staat nog steeds niet in de slottekst dat fossiele brandstoffen […]

Een vredesakkoord in Tigray?

Share

Begin 2020 brak er een gewelddadig conflict uit in Tigray, in het noorden van Ethiopië, tussen enerzijds het TPLF (Tigray People’s Liberation Front) en anderzijds het regeringsleger onder leiding van Abiy Ahmed. Een jaar geleden, in oktober 2021, spraken we met Jan Nyssen (UG) over het conflict en bijhorende humanitaire crisis. Recent werd er een […]

Falend beleid: Opnieuw & Co moet inkrimpen

Share

We spraken met Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co, over de beslissing om de winkel in Nijlen te sluiten. Waarom was dit nodig? Wat is er nodig om het hergebruik in ons land te doen stijgen?

Langs de piketten

Share

‘s Morgens in de vroegte reden we langs verschillende piketten in de haven om in gesprek te gaan met de stakende arbeiders en met anderen die daar ook uit solidariteit aanwezig waren. U luistert achtereenvolgens naar: Katrin van Climaxi in discussie met werknemers; Charissa (= Slons die van Ons) aan het Esso-piket over de staking […]