Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Waterkering’

Rob Van de Velde: “Ik ben de discussie over de kaaienparkings beu”

Share

We hebben schepen Rob Van de Velde in de studio om het over de heraanleg van de kaaien te hebben. Ná Oosterweel is dit het belangrijkste project voor Antwerpen. Het is nodig voor de bescherming tegen overstromingen maar zal ook bepalend zijn voor het zicht en als gezicht van de stad in de toekomst. Er […]

Klimaatwijziging: droge monden en natte voeten in Vlaanderen

Share

We spreken met Patrick Willems van de KU Leuven over de gevolgen van de klimaatwijziging voor Vlaanderen. Afhankelijk van de gebruikte modellen en veronderstellingen  komt men tot verschillende resutaten, maar toch zijn er duidelijke trends: 1) Het zal minder regenen in de zomer, met ernstige impakt op de rivierdebieten en  gevolgen voor de waterbevoorrading en scheepvaart. […]