Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Update Doel

Share

We overliepen samen met Denis Malcorps van Doel 2020 hun laatste nieuwbrief. Over de herbevolking van het dorp (ooit onteigende bewoners kunnen gradueel hun huizen terugkopen), de restauratie van huizen en schepen, onrust over een nieuwe ringweg, en diverse feestelijkheden, waaronder de jaarlijkse Scheldewijding.

Het Nabije Westen – 06-07-2024

Share

Er valt nog genoeg te zeuren
Een gedachte van Josse De Pauw
Zwartrijders bij De Lijn
Werken mensen om te leven of leven ze om te werken?
Als je geld genoeg hebt, ga je (onder meer) shoppen
Ive Marx: waarom probeert men het geld te halen bij de armsten?
Stemrecht voor ouderen afschaffen?
Of moeten de regels in het algemeen veranderd worden?
Els Ampe vraagt de vernietiging van de resultaten van de verkiezingen
Uittredingsvergoedingen terecht onder vuur
In Frankrijk gaat het fout. In het V.K. krijgen de Tories een spectaculaire afstraffing
En in Nederland zou het kabinet al kunnen vallen voor het goed en wel begint te regeren


Protest tegen cruiseschepen

Share

Extinction Rebellion Antwerpen voerde op vrijdag 28 juni een straatactie op de Handschoenmarkt om de aandacht te vestigen op de problematische aanwezigheid van cruiseschepen pal in ons stadscentrum. In hoe langer hoe meer steden wordt die aanwezigheid intussen beperkt of zelfs helemaal afgeschaft vanwege de impact op de luchtkwaliteit en dus de gezondheid van de omwonenden. We belden voor meer achtergrond met Ruth-Marie Henckens.

Het Nabije Westen – 29-06-2024

Share

VRT promoot extreemrechts
Regeringsvorming
Meningen over politici
Omkering van waarden: Jood op lijst Vlaams Belang
Een mening van John Irving
Opvallende, tegenstrijdige titels
Een terugblik over onze geweldige natie
Jan Peumans over Annick De Ridder
Een mening over Mark Rutte
Wij hebben 1 politicus per vierkante km of 1 per 369 inwoners
Ramptoerisme voor de overheid
Donkerblauwe Vande Reyde nieuwe voorzitter Open VLD?
Stapjes in de regeringsvorming
In Nederland gaat het ook niet vooruit
De idiote Europese regel tegen zwerfvuil

Toekomst Maagdenhuis

Share

Sinds eind juni is het Maagdenhuis gesloten. Voorlopig krijgen er een paar socioculturele verenigingen plaats voor hun werking, en dient het als opslag tijdens de restauratie van het museum Mayer van den Bergh. Wat er daarna mee zal gebeuren, is onzeker. Meer uitleg kregen we van Dirk Luyten, gepassioneerd door de sociale geschiedenis van onze stad.

Inleidend verhaaltje over een andere vastgoedtoestand daar in de straat

Warme golfstroom

Share

We spraken met René van Westen van de universiteit van Utrecht over alarmerende signalen die erop wijzen dat de warme golfstroom sneller dan voorzien vertraagt en mogelijk zou stilvallen.

Nieuw Zuid-school: 3 jaar na de ramp

Share

Foto:RC

Drie jaar geleden stortte de school in aanbouw op het Nieuw Zuid in, met vijf doden en negen zwaargewonden tot gevolg. We bellen Niels Van den Houdt voor een stand van zaken. 

De (familie van de) slachtoffers hebben nog  altijd geen uitzicht op een vergoeding.

“Meer dan honderd firma’s waren actief op de werf van hoofdaannemer Democo en veel van de arbeiders waren onverzekerde schijnzelfstandigen, sommigen zelfs niet ingeschreven. Die riskeren niet vergoed te worden, ondanks beloftes gemaakt door  Democo en de oproep door de Antwerpse burgemeester.”

“We vragen meer controles door en middelen voor de arbeidsinspectie, die Vlaamse bevoegdheid is. Er zijn op sectoraal niveau nu wel afspraken gemaakt om dat effectief te laten gebeuren.”

Strategisch Plan Dendervallei

Share

In mei kwam de overheid met een overkoepelend plan om de weerkerende wateroverlast omheen de Dender aan te pakken. We spraken over de problematiek en de mogelijke oplossingen hiervoor met Filip De Bodt van Climaxi.

Heraanleg Astridplein

Share

In 2022 werd in de buurt en bij passanten een bevraging gehouden over wat er zou moeten/mogen/kunnen met een vernieuwd Astridplein. Mede op basis van de uitkomsten hiervan werden de criteria opgesteld waarnaar kandidaat-heraanleggers zich richtten bij het uitwerken van hun voorstellen. Nog tot en met morgen, zondag 23 juni, kunt u alhier de vier aldus ontstane ontwerpen bekijken en er commentaar op leveren. U kunt ook grasduinen in de vele, vele commentaren tot nog toe.

We spraken hierover met schepen voor o.a. het openbaar domein Erica Caluwaerts.

De niet al te koosjere e-scooters van de Antwerpse en kust-burgemeesters

Share

Facebook Bart De Wever 22/dec/’23

Het  plan van het Antwerps stadsbestuur om Israëlische trottinettes/quads geleverd door een zionistische extremist te kopen, gaat (voorlopig ?) niet door.

Een gesprek met Frank Olbrechts van apache.be die de kat de bel aanbond.

Nieuwe privacyregels Meta

Share

Vanaf 26 juni gaat Meta (het bedrijf achter oa facebook, instagram en whatsapp) alles wat het op uw account aantreft gebruiken ‘om hun AI te trainen’, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen aantekent, én zij uw bezwaren gegegrond achten. We spraken hierover met Laura Claysvan Testaankoop. Verschillende consumentenbelangenverenigingen in Europa ondernamen al wettelijke stappen om deze nieuwe regel en de procedure eromheen aan te vechten.

Het Nabije Westen – 15-06-2024

Share

De kiezer heeft de kaarten geschud
De contouren voor nieuwe regeringen zijn zichtbaar
Tenzij de gemeenteraadsverkiezingen nu al roet in het eten gooien
Het gaat on-Belgisch snel
Een beperkte terugblik: voornamelijk over V.B.
In Nederland gaat het dan weer on-Nederlands traag
Een aantal dingen uit het verleden tonen aan dat er niet echt veel verandert: in 6 delen
Een visie op ’t Stad (en op verbinding) van Raf Njotea

Vooruit met Europa: Kathleen Van Brempt

Share

Kathleen Van Brempt

Met Kathleen van Brempt overlopen we het Vooruit-programma voor de Europese verkiezingen. Over de Green Deal, landbouw, defensie en diplomatie, euro-regelneverij en bureacratie, vetorecht, een Europa van de transfers, socio- industriel beleid en migratie .

“Als er een overheid is die te veel regeltjes oplegt, is het wel de Vlaamse regering. Veel meer dan Europa, en niet omdat Vlaanderen door Europa gedwongen wordt.” 

“Laat het duidelijk zijn: ik ben voor een Europa van de transfers. Dat is niet alleen in het belang van de landen die geld ontvangen, maar ook in ons belang.”

We beginnen met een terugblik op haar verwezenlijkingen als Vlaams minister van mobiliteit.

“Ik hoop vurig dat mijn partij opnieuw in de Vlaamse regering kan stappen om het mobiliteitsdebacle van de vorige regeringen op te lossen.”

Kathleen Van Brempt zit opnieuw in de Antwerpse gemeenteraad. Op 18 december 2023 verworp het stadbestuur, inclusief Vooruit, een motie die de stad oproept om illegale wapentransporten waarvan weet is door te geven aan de Vlaamse administratie, zoals nochtans voorzien door de Vlaamse wetgeving. Aanleiding waren illegale wapentransporten door de Antwerpse haven naar Israël en Saoedi-Arabië. Van Brempt geeft aan dat ook zij de motie niet zou gesteund hebben: “Als Antwerpen de transporten niet toelaat, dan gaan ze naar een andere haven uitwijken.”

Het Nabije Westen – 08-06-2024

Share

Introotje
Nederlandse regeringsvorming
Proces Red Onze Kleiputten
Chris Janssens, half homo – meer mag niet van Vlaams Belang
Politieke kopstukken in ‘Het Conclaaf’: een eyeopener
Partijen schuiven allemaal op naar rechts
Tim ’S Jongers over armoede
Vlaanderen voor ons? Neen, voor de Russen en de Chinezen
Verschillende democratieën?
De Wever groot  en betrouwbaar strateeg? Eerder een blaaskaak die lijdt aan zelfoverschatting
Veel voorstellen van de (extreem)rechtse kant, ondermijnen de rechtsstaat
Een trieste beschouwing als afsluiter

Groen over Europa: Thomas Jans en Bart Staes

Share

bron: groen.be

We hebben Thomas Jans en Bart Staes  van Groen in de studio, respectievelijk plaats 2 en lijsttrekker op de Europese lijst.

Bart Staes zat twintig jaar in het Europees parlement en geraakte in 2019 op de tweede plaats net niet verkozen. De peilingen wijzen erop dat het ook deze keer niet zal lukken, maar Thomas Jans gelooft er nog in: “Vlaanderen heeft nu één zetel meer dan in 2019. Met de uitslag van vorige keer hebben we nu wél twee verkozenen. Groen scoort Europees ook sterker dan nationaal of regionaal.”

RC: Je werkt nu op het kabinet van Petra De Sutter (nationaal minister van overheidsbedrijven). Wat doe je daar en hoe kom je op de Europese lijst terecht?
Thomas Jans: “Ik stond in 2019 ook al op de Europese lijst, als opvolger. Petra Was toen verkozen en is (anderhalf) jaar later minister geworden. Toen ben met haar meegegaan als adviseur Gelijke Kansen, ook voor de Europese dossiers. Ik volg ook de (federale) fractievergaderingen mee.”

Continue reading →