Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Dossier Slachthuissite naar de Raad van State

Share

De buurt van  de Slachthuissite en het Lobroekdok is niet tevreden met de geplande heraanleg van de buurt en stapt naar de Raad van State. Het zag er nochtans goed uit in 2015.

Begin 2015 werd er een participatiecharter ondertekend tussen overheid, buurt en projectontwikkelaars. Een alternatief model van samenwerking en overleg  zou het worden; zowel bewonersgroep het Damcomité  als  schepen Rob Van de Velde waren zeer tevreden. De enen omdat hen inspraak beloofd werd in de plannen, de politiek omdat zo een tweede Oosterweeldebacle kon vermeden worden.  Vier jaar later hebben stadsbestuur en projectontwikkelaars hun slag thuisgehaald en voelt de buurt zich in de zak gezet.  Het Damcomité   laat het hier niet bij, Wouter Van Mol legt uit waarom.

“Blijkbaar heeft men niets geleerd uit de Oosterweel-saga en is  altijd een stok achter de deur nodig om de politiek tot overleg met de bewoners te dwingen.”

Wouter Van Mol: “De stad was allang bezig met de slachthuissite, we wisten dat er iets mee moest gebeuren en wilden ons constructief opstellen. De buurt heeft noden want ze is arm en er is te weinig groen. Er zijn geen woningen  met tuinen en bijna geen appartementen met balkons. Daarom is Continue reading →

Jeffrey Epstein, spil van een afpersingscaroussel?

Share

Het verhaal van Jeffrey Epsteinis , de miljardair  die tientallen jonge vrouwen misbruikte en liet misbruiken, is nog niet uitverteld. Waren de activiteiten van Epstein een chantagecaroussel opgezet door de geheime diensten?

We bellen onze correspondent Derek Monroe. De zaak Epstein blijft verder uitdeinen en zit vol al dan niet toevallige links.  Zo begon de man zijn carriere als leraar in Manhatten nadat hij was aangenomen door Donald Barr,  de vader van de huidige minister van justitie William Barr die nu het onderzoek naar de dood van Epstein overziet.  De onderwijscarriere van Epstein was van korte duur en in 1976 ging hij aan de slag in Wall Street, eerst als trader by Bear Stearns, later richte hij zijn eigen firma op.  Eén van zijn belangrijkste klanten vnaf 1987 was Les Wexner, eigenaar van Victoria’s Secret en verdediger van het Israelisch koloniaal beleid, hetgeen dan weer aanleiding geeft tot bijkomende speculaties Continue reading →

N-VA bestuurders Museumstichting beschuldigd van financieel wanbeheer

Share

foto: JNM

Mie Branders van PVDA stelt dat de overheveling van drie musea van provincie naar stad helemaal geen kostenbesparing heeft opgeleverd maar wel enkele posten voor N-VA mandatarissen die daarna in minder dan een jaar een put van 3 miljoen euro geslagen hebben.

In 2014 besliste de de regering, op aansturen van N-VA, om de provincies deels af te bouwen. Drie provinciale Antwerpse musea werden daarom overgeheveld naar de stad Antwerpen.  Het betreft het FOMU (Fotomuseum), MoMu (Modemuseum), en DIVA (voormalig Zilvermuseum).

Mie Branders: “De overheveling moest gebeuren omdat dat een besparing zou opleveren maar N-VA, die de plak zwaait op proviciaal niveau heeft alles gedaan behalve bespaard. De provicie heeft een nieuwe overkoepelende organisatie opgericht, De Museumstichting  (DMS). Daarna heeft gedeputeerde van cultuur  Luc Lemmens (N-VA) beslist dat hijzelf de meest geschikte persoon zou zijn aan het hoofd van DMS. En hij heeft ook nog een goede vriend aangesteld als algemeen directeur. Wat een parel van hypocrisie. Men veinst besparingen en realiseert extra directeurschappen. “

“Dan heeft het drie jaar geduurd om dat te realiseren. Dat kwam door onenigheid binnen de N-VA. Liesbeth Homans wilde een privaat-rechterlijke constructie, de provincie een publiek-rechterlijk vehikel. Uiteindelijk werd beslist om het geheel bij de stad onder te brengen. Ondertussen was het personeel van de musea in het ongewisse over haar toekomst. “

“De volgende stap is de privatisering van alle musea onder één grote koepel met een nieuw bestuur vol bankdirecteurs en commerciele spelers.”

“En nu blijkt uit een verslag van de Inspectie Financiën dat de voorzitter en de directeur, die zichzelf dus als allerbeste aanschreven, erin geslaagd om in tien maanden een put van 3 miljoen euros te slaan. En dan vraagt men aan de gemeenteraadsleden om eventjes de jaarrekening van die stichting goed te keuren.”

“Niemand ligt hiervan wakker, Continue reading →

Politiekathedraal De Wever in het slop

Share

Ergens in 2013, kort na de aanvang van zijn eerste legislatuur, lanceerde burgemeester De Wever zijn meest prestigieus initiatief tot heden: de bouw van een  groot nieuw politiekantoor, het “Mastergebouw”. De politiekathedraal op de plaats waar vroeger het postsorteercentrum Antwerpen X stond zou eind 2018 afgeleverd worden.

Ondertussen is er niet alleen vertraging opgelopen, kort voor de zomer bleek dat het project in het slop zit door ruzie tussen projectontwikkelaar en aannemer. Mie Branders van PVDA interpelleerde tijdens de gemeenteraad.

Mie Branders: “Janssens had het MAS  en De Wever zou zijn politietoren krijgen. Die zou 290 miljoen € kosten.  Dat is vijf keer de prijs van het MAS.  Maar eerst moest ervoor gezorgd worden dat het kantoor nodig was, daarom moesten de kleine kantoortjes dus sluiten.  De opening van het nieuw zou doorgaan in september 2018, een maand voor de verkiezingen. Maar op dat punt gekomen begaat elk bestuur tegenwoordig dezelfde fout: ze levert de zaak over aan de private sector via een pps structuur en dat loopt dan verkeerd.”

Om het politiekantoor te bouwen sloten de stad en haar vastgoedpoot Vespa een contract af met Post X LPA. Continue reading →

Mie Branders (PVDA): “sp.a doet de N-VA tanker totaal niet van koers veranderen”

Share

PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders ziet na acht maanden bestuur met sp.a geen verandering in het liberaal beleid van de stad onder bugemeester De Wever.

Een gesprek over woonnood, belastingen, veiligheid en cruiseschepen.

Mie Branders: “Je kan niet verwachten dat de grote omwenteling er is na een half jaar. Maar je mag wel verwachten dat de sp.a vanaf dag één hamert op de sociale accenten die ze zegt te gaan leggen op dit bestuur. Maar de tanker verandert totaal niet van richting. We hebben we geen enkele indicatie dat de kleine sp.a de grote N-VA tanker van koers zal doen veranderen.”

“De sociale punten van het bestuursakkoord zijn altijd voorwaardelijk, terwijl de zaken wel heel concreet en duidelijk zijn, en snel moeten uitgevoerd worden, als het gaat over steun aan bedrijven.”

“Een goed voorbeeld is de wooncrisis. Tijdens De Wever I (2013-2018, nvdr) zijn er alleen sociale woningen gerenoveerd en geen nieuwe gebouwd. Renovatie is nodig, maar onvoldoende want er is een wachtlijst van 20.000 mensen voor sociale woningen.  We dachten dat er een engagement zou komen voor nieuwe sociale woningen maar dat is er absoluut niet. In haar neoliberale visie stelt het stadsbestuur  dat meer scoiale woningen ook meer armen aantrekt, en daarom willen ze er geen bijbouwen. Volgens ons verbetert een hoger aantal sociale woningen ook de private huurmarkt aangezien omdat die haar prijzen moet laten zakken en de kwaliteit moet verhogen door de publieke concurrentie.  Dat toont Wenen aan waar de helft van de woningen sociaal zijn.”

Taks taks taks
Mie Branders: “De belastingen voor de bedrijven dalen terwijl die voor de burger stijgen. Ze noemen ze dan wel niet belasting maar ‘retributie’. Dat gaat dan bijvoorbeeld over parkeergelden of huurtaksen. Zo trouwen de mensen nu op maandag omdat het dan gratis is. Voor een huwelijk op zaterdag moet 200€ taks betaald worden. Ook de taksen op graven werden verhoogd, en de taksen op het plaatsen van verkeersborden bij verhuis.  Anderzijds worden de grotere bedrijven ontlast van alle mogelijke lasten. Zo werd de taks op Continue reading →

Hoe voeren we morgen nog actie?

Share

Op woensdag 11 september (tiens die datum) komt het proces tegen Peter Terryn voor bij het Hof van Beroep in Antwerpen. Het proces werd aangespannen door Infrabel tegen Terryn omwille van een zeefdruk waar hij toont hoe treindetectie werkt en hoe je daarmee de signalisatie van spoorwegen op rood kan zetten, zonder schade aan te richten op reizigers of personeel in gevaar te brengen. Het is namelijk hun eigen veiligheidssysteem.

Terryn werd veroordeeld op basis van art. 66: door woord, beeld, het schenken van sterke drank, arglistigheden of kuiperen aanzetten tot een misdrijf en art. 406: kwaadwillig belemmeren van het verkeer. In het verleden werd het artikel gebruikt tegen o.m. Abou Jahjah en Roberto D’Orazio en recenter tegen Trekt Uw Plant en Bruno Verlaeckt (ABVV). Die laatsten werden veroordeeld tot het betalen van monsterboetes en een effectieve gevangenisstraf.

Volgens Terryn is dit een kwalijke evolutie. De vrijheid van meningsuiting, die van de pers, organisatie en politieke en sociale actie komen namelijk in het gedrang. Dat zowel Terryn, TUP en Verlaeckt in Antwerpen berecht worden is een opmerkelijk detail.

We spreken met Peter Terryn aan de vooravond van het proces nu woensdag in Antwerpen. Op dinsdag 10 september speelt Terryn de voorstelling ‘En Weimar Lachen‘ in Zaal De Nieuwe Vrede in Berchem. Tickets vind je hier.

Gemeenteraadsdebat Cruiseschepen: feiten, larie en framing

Share

Op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces bewoordde het stadbestuur de kritiek die er kwam op de voorkeursbehandeling van, en de miljoenensubsidies voor, de cruiseschepen. Een deel van de kritiek werd weerlegd maar de fundamentele vragen blijven onbeantwoord. We overlopen de repliek van het stadsbestuur.

De keuze van het stadsbestuur voor de cruisesector veroorzaakt deining: De steun via brandstofsubsidies, gratis beveiliging, vrijstelling van taksen op aanmeren  en als klap op de vuurpijl de bouw van een  cruiseterminal van tien miljoen euro met publieke middelen contrasteert met de verstrenging van de  lage emissiezone (LEZ) voor automobilisten. De LEZ levert de stadskas jaarlijks miljoenen op. Bovendien komt de steun op een moment dat blijkt dat de cruisesector zeer milieubelastend is. De oppositie was dan ook niet mals voor het stadsbestuur. We overlopen de repliek van de meerderheid op de kritiek dat er met twee maten en gewichten gewogen wordt als het over luchtvervuiling in Antwerpen gaat.

Als eerste aan het woord kwam Kevin Vereecken van N-VA. Vereecken heeft de gewoonte zich als gemeenteraadslid  niet te richten naar het stadsbestuur maar naar de oppositie. Ook hier…

Kevin Vereecken: “De cruiseschepen die in Antwerpen aanleggen gebruiken geen zware stookolie maar gewone diesel”

Dit klopt grotendeels maar stellen dat het om gewone diesel gaat  is niet correct.
De zware stookolie van de intercontinentale oceaanstomers bestaat hoofdzakelijk uit de zwaarste fractie van aardolie die maximaal 3,5% zwavel mag bevatten, een limiet  die  in het kader van de Intenationale Maritieme Organisatie (IMO, een VN orgaan) werd opgelegd en die op 1 januari 2020 naar 0,5% zal gaan. Binnen Europa geldt al  een strengere norm van 1,5%. Bovendien werden de Noordzee- en Baltische havens in 2011 gedefinieerd als ‘Sulphur Emission Contol Area’, SECA,  waar nog strengere normen van kracht zijn. Daar geldt sinds 2015 een zwavellimiet van 0.1%.

Aangezien het aanbod van laagzwavelige residuele stookolie om technische redenen beperkt is, is het gebruik van lichtere aardoliefracties nodig om onder de SECA- limiet te blijven. De cruiseschepen die aan de Antwerpse kaaien liggen verstoken dus inderdaad een lichter brandstofmensel dan tankers en containerschepen die oceanen doorkruisen.  Dat lichter mengsel wordt dan als de door Vereecken vermelde ‘Marine Gasoil’ (MGO) gedefinieerd. Sommige Marine Gasoil vertoont  kenmerken die sterk gelijken op die van diesel. Toch kunnen ook zwaardere petroleumfracties (vacuum distillaten) gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld gespecifieerd op de site van Exxon. In het beste geval heeft de door de cruiseschepen gebruikte brandstof een kwaliteit die te vergelijken is met de diesels van minstens vijfentwintig jaar geleden. De zwavellimiet op diesel staat tegenwoordig op 10ppm, die op MGO ligt met 0,1% of 1000 ppm toch nog altijd 100 maal hoger dan diesel.

En zelfs al moesten de schepen op ‘gewone diesel’ varen, dan nog is de framing door Vereecken misleidend. De brandstof mag dan veelal de karakteristieken tonen van diesel (maar dan met een hoger zwavelgehalte), de motoren zijn niet te vergelijken met die van de moderne auto’s. Per liter verbruikte brandstof is de uitstoot aan fijn stof,  stikstof- en zwaveloxides van een cruiseship, ook in het centrum van Antwerpen, jawel,  veel hoger dan van een moderne dieselauto.

Kevin Vereecken: “De cruiseindustrie investeert al jaren in de ontwikkeling van technologie  om de uitstoot te verminderen. Vorig jaar alleen al twee miljard”

Momenteel is er inderdaad een rush aan de Continue reading →

Nationaliteit als commerciële opportuniteit

Share

In de VSA proberen  niet alleen de Republikeinen voordeel te trekken uit de nationaliteitskwestie, ook de Amerikaanse banken zien de opdeling van hun klanten volgens nationaliteit als een opportuniteit.

Eerder dit jaar woedde er in de VSA een discussie over het toevoegen van de zogenaamde  ‘Citzenship question’  aan de volkstelling van 2020, dus een vraag aan de inwoners of ze ook staatsburgers zijn van de VSA.  Het was de bedoeling van de Republikeinen om de inwoners met  buitenlandse nationaliteit af te schrikken om aan de raadpleging deel te nemen. Het zou ook toelaten om daarna de kiesdistricten in hun voordeel te hertekenen. Uiteindelijk haalden ze bakzeil want de nationaliteitsvraag is in strijd met de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika.

De nationaliteitskwestie mag dan van de tafel zijn wat betreft de volkstelling, volgens onze VS-correspondent Derek Monroe zijn er private spelers die de nationaliteit van hun klanten beginnen vragen, iets dat volgens hem in het verleden nooit gebeurde. Dat ondervond hij Continue reading →

CFPB: double standards

Share

Derek Monroe vertelt over zijn wedervaren met het CPFB, de  overheidsadministratie die de consument moet beschermen. Hij dient een klacht in bij het CFPB naar aanleiding van een dispuut met een lokale bank (Capital One) over een rekening op zijn kredietkaart maar die verwerpen die klacht. Daarbij wordt een verklaring voorgelegd die volgens Monroe leugenachtig is. Hij belt het CFPB maar die hangen op.

Monroe; “Er zijn consequenties verbonden als je leugenachtige verklaring aflegt maar het omgekeerde geldt blijkbaar niet.”

Het voorval is volgens hem exemplarisch voor het falen van de overheidsregulatoren in de VSA.

Part 1

Part 2

Derek Monroe: “The Consumer Financial Protection Bureau, (CFPB) was  created in 2010  as result  of failure of the American regulatory framework to supervise financial industry that caused the financial crisis of 2008. The existing bodies supervising banks such as Comptroller of the Currency (COC) or the Federal Trade Commission (FTC) were effectively captured by the industry as result of corrupt politics and revolving doors between the regulated and the regulators.”

Continue reading →

Antwerpen houdt vast aan kap op sociale woningen

Share

foto RC

Het Antwerps stadsbestuur legde recentelijk richtlijnen vast voor de gewenste woninggrootte en woningmix. Joris Giebens van Groen vreest dat er niet naar voldoende sociale en andere betaalbare woningen zal gestreefd worden.  Wat betreft de woninggrootte heeft het stadsbestuur volgens hem een achterpoort ingebouwd die aan de bouwpromotoren vrij spel geeft .

Schepen Fons Duchateau reageerde door te stellen dat “Antwerpen niet de fout wil maken van  Gent door veel sociale woningen te bouwen en de staat van het patrimonium te verwaarlozen. We gaan 5000 sociale woningen bouwen of vernieuwen.” Het stadsbestuur stelt dat de Vlaamse norm voor het aantal beschikbare woningen gehaald wordt en een toename van het percentage aan sociale woningen niet zal nagestreefd worden. De Vlaamse sociale woonnorm wordt dus eerder als een kap dan als een minimumnorm geinterpreteerd.

Joris Giebens: “In Antwerpen laat men gezinnen met twee of drie kinderen die een sociale woning aanvragen weten dat ze zullen moeten wachten tot de kinderen het huis uit zijn. Dat komt omdat er gewoon Continue reading →

Antwerpen: Geen registratie contacten vastgoedlobby

Share

Het uitlekken  van de passage van het schepencollege op het verjaardagsfeest van projectontwikkelaar Erik Van der Paal bleef niet helemaal zonder gevolg. Groen meldde de zaak aan het Bureau voor Integriteit dat terugkwam met een advies over hoe mandatarissen  moeten handelen bij contacten met de vastgoedsector en andere private belangen. Een jaar later trekt het Bureau dat advies gedeeltelijk in.

Het Bureau suggereerde begin 2018 om de gedragscode voor ambtenaren te herzien en schijn van partijdigheid beter te definieren. Het college is op die vraag uiteindelijk ingegaan. “Het is goed dat het begrip ‘partijdigheid’ nu beter gekaderd wordt en dat duidelijk gesteld wordt dat een mandataris zich voorzichtig en zorgvuldig moet gedragen in zijn contacten.” aldus Joris Giebens van Groen.

Het bureau voor Integriteit adviseerde ook om ‘een instrument te ontwikkelen waarmee de transparantie van contacten met private bedrijven kan verhoogd worden ‘. Daarbij werd verwezen naar het Europees lobbyregister waarin de contacten van politieke mandatarissen met lobbyisten geregistreerd worden. Dat advies volgt het stadsbestuur echter niet en de betreffende amendementen van Giebens worden van tafel geveegd. Dat kan het college Continue reading →

Bluegate – Groene Corridor verlegd wegens verhuis gevangenis

Share

Bluegate site-2013 (Foto-RC)

Bij een stemming op de gemeenteraad van juni over de nieuwe industriele zone Bluegate heeft Groen zich onthouden. We vragen aan gemeenteraadslid Joris Giebens waarom.

“Groen heeft  het Bluegate-project  altijd ondersteund tot het moment dat, in een NIMBY-reflex, Liesbeth Homans en de stad Antwerpen beslisten om de nieuwe gevangenis niet in Wilrijk te bouwen maar op de Bluegate site. Die beslissing heeft vooral de Groene Corridor onder druk gezet. Die corridor moet de Hobokense polder verbinden met de bermen van de ring. Door de verhuis van de gevangenis is de Groene Corridor verworden tot een groen buffertje.”

Door de komst van de gevangenis, en om de impact op het bedrijventerrein te minimaliseren, is men met de Groene Corridor gaan schuiven. Joris Giebens: “Een deel van de corridor zal men nu laten doorlopen achter een sporenbundel. De corridor is niet kleiner geworden in oppervlakte maar zal doosneden worden door de sporenbundel, waardoor de functie als corridor verloren gaat. Bovendien waren een aantal wadi’s voorzien voor afwatering. Die zullen nu doodlopen op het arresthuis.”

 

Cinema Forum -Brederodestraat- binnenkort tegen de vlakte

Share

Foto: RC

Het ziet er niet goed uit voor de verwaarloosde maar monumentale gevel van Cinema Forum in de Brederodestraat. Ondanks protest gaf het stadsbestuur op 15 Juni 2018 een sloopvergunning.  Daarbij werd niet het  advies van de Stedebouwkundig  Ambtenaar maar dat van de vastgoedontwikkelaar gevolgd.

Cinema Forum – met op de benedenverdieping supermarkt Anthonissen/Delhaize- is geen beschermd monument maar wel opgenomen  in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed.  Daarom adviseerde de Stedebouwkunidg Ambtenaar van de stad tegen de sloop en kwamen er ook bezwaren van buurtbewoners.

“Van de meer dan honderd cinema’s die Antwerpen ooit rijk was is Cinema Forum één van de vijf resterende” zegt Joris Giebens (Groen). ” Het advies is niet bindend maar het zou logisch zijn dat het college dat een deskundige aanstelt om advies te leveren dat advies ook volgt.”

Het stadbestuur volgde  het advies van de eigen deskundige echter niet, wel dat van de vastgoedontwikkelaar die stelde dat het behoud van het erfgoed niet mogelijk is.
Een beleid rond niet-beschermd stedelijke erfgoed ontbreekt in het Antwerps  Bestuursakkoord.

Links:
Beslissing College van juni 2015
Bijdrage over Cinema Forum van maart 2018

Begin 2017 ging in het nabijgelegen Leikwartier  in de Marktgravelei (hoek Lokkaardstraat) ook al één van de oudste panden  in de buurt tegen de vlakte om plaats te maken voor een te hoog  appartementsblok dat de Harmonieregel niet respecteert. Continue reading →

Oorlogsspel Iran: stap 2. Escalatie en propaganda

Share

De spanning stijgt in de straat van Hormoes. Schepen worden aangevallen en gekaapt, drones worden uit de lucht geschoten. In Brussel betogen Iraniers tegen ‘appeasement’ en in de media wordt ervoor gepleit om oorlogsschepen naar de golf te sturen.

We bellen met de Iraanse vrouwenrechtenactiviste Fariba Amirkhizi voor haar kijk op de gebeurtenissen.
Herbeluister:

De betoging in Brussel werd hoofdzakelijk getrokken door de Iraanse Moedjaheddin (MEK) , een oppositieorganisatie die sinds het regime van de Shah in de jaren ’60 strijdt tegen de verschillende Iraanse regeringen.  “De MEK is zeer opportunistisch en houdt de logica aan dat de vijand van mijn vijand mijn vriend is”.  Dat blijkt uit de mensen die uitgenodigd worden op de jaarlijkse conferentie die MEK in Parijs organiseert. Daaronder namen zoals John Bolton, Rudy Giulliani, John Mc.Cain enTurqui Ben Faisal, voormalig hoofd van de Saoedische inlichtingendienst.  Tijdens het interview voor Radio1 stelde Mahmoud Nobari  van de MEK dat hun organisatie een seculiere staat voorstaat, maar volgens Amirkhizi klopt dit niet. “De Moejaheddin hebben twee fundamenten. Enerzijds religie en anderzijds het gewapend verzet.”

De nodige duiding ontbrak in de verslaggeving Continue reading →

Oorlogsspel Iran: stap 1. Zeg een ontwapeningsakkoord op

Share

Iraans Nucleair Agentschap

De VSA stuurt aan op een oorlog met Iran. De escalatie startte toen de VSA uit het nucleair verdrag met Iran stapte en nieuwe sancties tegen Iran instelde.  De sacties zijn zeer verregaand, vooral  omdat ze ook alle handelsvormen van derde land proberen te stoppen. Daarbij gebruikt de VS haar controle over het mondiaal financieel systeem en haar marktmacht.

De Europese Unie probeerde de dollarcontrole van de VSA te omzeilen via het opzetten van een nieuw handelssysteem, INSTEX  maar de VS reageerde door te laten weten dat elk bedrijf dat via INSTEX handel drijft met Iran toegang to de VS zou ontzegd worden.  Voorlalsnog komt er weinig respons van een door tribalisme verzwakt Europa dat het sanctie-regime van de VS volgt en haar engagementen van het nucleair akkoord niet naleeft.