Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Campagne voor een humaan regularisatiebeleid

Share


Gesprek met Thomas Bellinck over de campagne In My Name. Het ziet er momenteel naar uit dat het aantal vereiste ondertekenaars behaald zal worden. Enkel voor Vlaanderen is het nog een beetje spannend. U kunt vandaag nog snel het voorstel onderschrijven, als u tenminste over een rijksregisternummer beschikt.

Landbouwbrigades

Share


Gesprek met Arthur Follebout over dit in Vlaanderen nog vrij jonge initiatief, waarbij vrijwilligers een dagje kunnen gaan meehelpen bij een kleinschalig landbouwbedrijf. Alle info hier.

welKom op straat

Share

Van 13 tot 22 mei loopt in de stad Antwerpen een actieweek onder de noemer welKOM OP STRAAT. Alle mogelijke buurtcomités, organisaties, vzw’s … die op de één of andere manier de stad graag beter zien functioneren, zouden in de loop van die week hun eigen ding doen, waarna er op zondag 22 mei een gemeenschappelijke parade volgt. We spraken met een paar deelnemende organisaties.

Intro door Tom

Kim over de Volksassemblee door Exctintion Rebellion Antwerpen

Romy over de parkeerplaatsvullende mobiele parkeenheden van Klimplant

Tom over waar Recht op Lucht mee bezig is

Omar van Tafels van Vrede

Verplichte subsidies voor CO2 uitstoot?

Share

CO2 prijs via https://en.wikipedia.org/ (EU ETS)

Hoe moet het verder met de subsidies die lidstaten geven aan de elektriciteitsproducenten voor de CO2-uitstoot die hun elektriciteitsverbruik veroorzaakt?

Terwijl de groene en progressieve fracties de subsidiëring van de CO2-uitstoot willen afvoeren, stellen de EVP (Christendemocraten) en enkele kleinere fracties voor dat de landen zouden verplicht worden om de broeikasgasuitstoot te subsidiëren, aldus milieuorganisatie Wise Nederland. Een compensatieregeling voor de gezinnen ligt niet op tafel.  
Wise organiseert een petitie tegen het subsidiesysteem.

In principe moet de industrie een kost betalen voor de CO2 die ze uitstoot. Jaarlijks moeten ze voor die uitstoot certificaten voorleggen die moeten aangekocht worden op de Europese emissiehandelsmarkt. Een deel van de bedrijven wordt daarvoor rechtstreeks gecompenseerd met gratis uitstootrechten. De elektriciteitsproducenten krijgen die gratis rechten niet en rekenen de kost van de aangekochte certificaten door aan de verbruikers. Een aantal lidstaten (over)compenseert de CO2-kost van die industriële elektriciteitsverbruikers met een cash subsidie. Subsidiëring van de industrie door de staten is verboden in de Europese Unie, maar voor de CO2 subsidie op elektriciteit wordt een uitzondering gemaakt. Continue reading →

Gramci, Corijn, Stappaerts: Het Zoekend Hert

Share

Het Zoekend Hert is het Antwerps huis dat sedert 2009 filosofische lezingen organiseert. Oorspronkelijk in het pand op de Koninklijkelaan in Berchem,  tijdens de corona-crisis uit nood digitaal. Op 1 mei is er een gesprek van Frank Stappaerts met Eric Corijn over Antonio Gramci.

We hebben Eddy Strauven van Het Zoeken Hert in de studio,  over zijn organisatie, de recente activiteiten en de Grote Knal.

Wie veroorzaakt de onveiligheid in Afghanistan?

Share

Bron: wikipedia

Het lijkt erop dat de Taliban het land minder onder controle hebben dan tijdens hun eerste bestuursperiode (1996-2001). Regelmatig vinden aanslagen plaats, en niet alleen tegen mensen of instellingen die niet goed liggen bij de Taliban. Wie is verantwoordelijk?

Lailuma Sadid, de Afghaanse journaliste die nu in Brussel woont, hamert op de harde repressie door de Taliban tegen  etnische minderheden en vrouwen en ziet onvoldoende controle op de tientallen miljoenen aan steun die opnieuw het land binnenkomen. “De Taliban krijgen dat geld, er worden geen voorwaarden gesteld  en we weten niet hoe het verdeeld wordt. Sommige mensen die op de ministeries werken krijgen hun loon betaald, anderen niet. Er heerst grote onduidelijk.  Er was een enorm probleem van corruptie onder de vorige regering en nu maakt men dezelfde fout. De VN moet proberen direct kleinere projecten op te zetten met organisaties die op het terrein werken.  ” Continue reading →

De Buildrager komt terug thuis

Share

De Buildrager op het Schengenplein (foto: RC)

De Buildrager, het iconisch standbeeld van een Antwerpse dokwerker door Constantin Meunier, keert terug naar de Grote Markt. “De Buildrager is de ‘patroonheilige’ van de vijfduizend resterende havenarbeiders”, zegt Danny Nevelsteen die 36 jaar aan de Antwerpse dokken gewerkt heeft. “Tijdens de renovatie van het stadhuis was de Buildrager opeens verdwenen. Hij bleek verhuisd te zijn naar de beeldenopslag van het Middelheimmuseum. Morgen, op 1 mei,  wordt hij dus opnieuw onthuld  op de Grote Markt.”
“Er is veel verandert sedert ik (begin jaren ’80) begonnen ben. Alles gaat sneller maar ook gelukkig veiliger. Toch blijft het een beroep met risico’s.”

Een gesprek over De Buildrager, de dokkersstiel en de Wet Major.

Zwart wit woke. Op zoek naar nuance

Share

Het tijdschrift Streven is sinds een paar jaar helemaal digitaal gegaan onder de naam Streven Vrijplaats. Bijzonder is dat het om essays gaan, dus tegen de huidige trend van de korte informatiehapjes in. Af en toe verschijnt er nog wel iets op papier. Dat is nu het geval met de essay-bundel ‘Zwart wit woke. Op zoek naar nuance’. Die wordt volgende dinsdag (10 mei) gepresenteerd met een debatavond. Moderator Nynke van Uffelen en panellid Guido Vanheeswijck waren in onze studio.

Meer info over de avond (gratis maar wel inschrijven)

2170 Antwerpen

Share

We belden met Warre Janssens, initiatiefnemer van de nieuwe maandelijkse Duveltjesmarkt op het recent heraangelegde Duvelsplein bij de recent heraangelegde brug bij het Sportpaleis. Over perceptie van gemeenten, districten en buurten; over het water als verbindende i.p.v. scheidende factor in onze maritieme stad; en natuurlijk ook over de markt zelf, een combinatie van bioproducten, vrije ambachten en creatieve ondernemers.

 

Turkije valt Noord-Irak binnen

Share

De vorige weken begon Turkije een nieuw lucht- en grondoffensief  in buurland Irak, operation ‘claw lock’. De NAVO, waarvan Turkije lid is, zwijgt over de militaire invallen.

“Turkije zegt dit te doen om een grote militaire actie van de Koerdische organisatie PKK te voorkomen”, aldus Ludo De Brabander (Vrede vzw). “Dit kadert binnen het neo-Ottomaans streven van president Tayyip Erdoğan, die refereert naar een pact van 1920 waarbij delen van Noord-Irak en Syrië beschouwd worden als Turks grondgebied. Turkije heeft verschillende militaire basissen op Iraaks grondgebied, een inbreuk op de Iraakse soevereiniteit.”

“Het gebied wordt bestuurd door Koerden, door de KDP, de partij van Masrour Barzani, die er met zijn clan een corrupt, niet echt democratisch systeem leidt. De Koerdische regionale regering doet zaken met Turkije en probeert met Turkije  de gasreserves te ontsluiten.”
“Turkije heeft het economisch moeilijk, met hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Er zijn dus wederzijdse belangen, waardoor Barzani de militaire operaties in zijn gebied tolereert. De centrale regering in Bagdad protesteert echter wel. Die regering strijdt dan weer tegen een militaire groepering van Jezidi’s die banden heeft met de PKK. Een kluwen dus van conflicten die kunnen escaleren.”

“Er zijn al drie invasies geweest door Turkije in Noord-Syrië: in 2016, 2018 en 2019. Sindsdien bezet Turkije er grote zones, samen met extremistische islamistische  organisaties. De NAVO rept met geen woord over de Turkse invallen. Bij één gelegenheid is ooit door de NAVO gesteld dat Turkije het recht heeft om zich te verdedigen. Turkije werd helemaal niet bedreigd door het Koerdisch bestuur in noord Syrië.”

Religieus-extremisten doen de boel escaleren in Oost-Jeruzalem

Share

Al Aqsa, via wikipedia

Er is een einde gekomen aan de gespannen relatieve rust in Oost-Jeruzalem met de nieuwe inval  van het Israëlisch bezettingsleger in het Al Aqsa complex in Oost-Jeruzalem (Palestina).  De aanval kwam er nadat er rellen uitgebroken waren als gevolg van provocaties  door  extreem-rechtse zionistische organisaties die genieten van bescherming door de Israëlisch  overheid.

We bellen Ludo De Brabander van Vrede vzw voor achtergrond.

Ludo De Brabander:De ramadan, die nu aan de gang is, valt samen met een joods religieus feest. Een groep joods-religieuze organisaties vroeg in naam van de religieuze vrijheid om toegang te krijgen tot de Al Aqsa site. De bedoeling is provocatie, door Israëlische kolonisten die zich vestigen in Oost Jeruzalem, denk maar aan wat er in Sheikh Jarrah gebeurt. Al Aqsa is zowat het laatste stukje soevereiniteit van de Palestijnen in Oost-Jeruzalem. De acties zijn zeer provocatief: er werd zelfs een prijs uitgereikt aan diegene die een geit zou offeren in de moskee. Nadat er onlusten van gekomen zijn, is de Israëlische politie vorige vrijdag de Al Aqsa moskee binnengedrongen, waarbij 150 gewonden gevallen zijn. “
“De kolonisatie, met de uitbreiding van de illegale nederzettingen in Palestina, blijft doorgaan, vooral op de Westelijke Jordaanoever. De conventie van Genève verbiedt de transfer van eigen bevolking naar bezet gebied. Daarover loopt trouwen een zaak bij het Internationaal Strafhof. ”

RC: Wannneer kan over die zaak een uitspraak verwacht worden?
Ludo De Brabander: “Dat zal zeer lang duren, en de druk is zeer groot om ze niet te ver te laten gaan. Israël erkent het hof niet (net zoals de VSA), maar er is wel druk van de VSA.”
“De VSA verwerpen elk internationaal juridisch systeem. Van het Internationaal Strafhof  wordt nu ook verwacht dat het de oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne gaat onderzoeken, hetzelfde hof waarvan de VSA een paar jaar geleden een aanklager (die oorlogsmisdaden gepleegd in Afghanistan onderzocht) de toegang tot het land verboden. Er werd zelf gedreigd om de bezittingen van die aanklager in beslag te nemen.  ” Continue reading →

Rekenhof hard voor Vlaamse overheden ivm Oosterweel: “Waar blijft de financiering?”

Share

foto: RC

Jaarlijks bekijkt het Rekenhof  de financiering van het Oosterweelproject. Tijdens de zitting in het Vlaams Parlement van 24 maart was het hof niet mals voor de Vlaamse en Antwerpse overheden: de werken voor de aanleg van de nieuwe autosnelweg naar Antwerpen zijn gebudgetteerd en gefinancierd, maar na vijf jaar is er nog altijd geen duidelijke budgetterig van de maatregels die de  mobiliteit en leefbaarheid in het Antwerpse moeten verbeteren.

Peter Vermeulen van Ringland  zegt  dat de trein ondertussen wel degelijk  in beweging gezet is. “Tegen het einde van de legislatuur zal er duidelijkheid zijn over alle projecten en de financiering ervan.” 

Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat er enkel financiering voorzien is voor de nieuwe autosnelweg naar en rond Antwerpen. In 2017, met het afsluiten van het Toekomstverbond,  was ook afgesproken om 1,25 miljard aan de kant te zetten voor de zogenaamde leefbaarheidsprojecten rond de Antwerpse ring. Sedertdien werken de voormalige actiegroepen Ringland, Ademloos en stRaten Generaal samen met de overheden om die projecten uit te werken. Dit  gaat echter enkel over een eerste, beperkte fase van de overkapping (1,5 km).

 

Haventracé, Modal Shift, Overkapping: “Geen budget, geen informatie”

Naast de nieuwe Scheldetunnel, het sluiten van de ring en de leefbaarheidsprojecten gaat het Oosterweel/ Toekomstverbond dossier ook over het Haventracé, de modal shift en de verdere overkapping van de ring. Het Haventracé moet het verkeer verder van de stad houden en de modal shift moet de stad ontlasten door vooral het openbaar vervoer te verbeteren.

Bij al die projecten wringt het schoentje ernstig volgens het verslag van het Rekenhof (kopie HIER): “Voor geen enkel onderdeel van het Haventracé is een taakstellend budget bepaald”, luidt het op pagina 19 van het verslag. Idem dito voor de modal shift: “Er bestaat geen taakstellend budget op totaalniveau voor Routeplan 2030.” Wat betreft de verdere overkapping is het verdikt helemaal  vernietigend want er blijkt zelfs nog geen begin van plan te zijn, laat staan een budget: “Over de volgende fase, namelijk die van de overkapping, is er nog geen informatie bekend.”(p27)

Maar ook de financiering van de leefbaarheidsprojecten is onzeker: het politiek comité van BAM/Lantis (met daarin Antwerpse  Burgemeester De Wever en schepen mobiliteit Kennis) hebben vastgelegd dat de kost, inclusief inflatie, met niet meer dan 2% per jaar mag stijgen. Volgens het Rekenhof is de kost echter al gestegen tot 1,65 miljard waardoor het onduidelijk is of ook die afspraken van 2017 zullen uitgevoerd worden.

Naast de 1,25 miljard wordt het Oosterweel/Toekomstverbond project gefinancierd door tolgelden. Voor de aanleg van de autosnelwegtunnel en het rondmaken van de ring is zijn Vlaamse en Europese leningen  van 3,6 miljard beschikbaar. Die lening zal dus terugbetaald worden door tolgelden (ook aan de Kennedytunnel). Het Rekenhof heeft het over 3,5 tot 4 miljard extra geld dat nodig is voor Haventracé en modal shift, dus zonder de verdere overkapping, die bijkomend nog verschillende miljarden zal kosten. Met andere woorden: het financieel model van de Vlaamse overheden dekt nog niet de helft van de Oosterweel-kosten.

Continue reading →

Frankrijk: Waar zaten de kiezers voor extreem rechts en links/centrum?

Share

foto: Melanchon door MathieuMD, (Wikimedia Commons )

Frankrijk is politiek verdeeld: bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen stemde ongeveer een derde extreem rechts, een derde rechts en het resterend derde op de centrum- tot extreem-linkse kandidaten. Freddy De Pauw van Uitpers.be  fileerde het stemgedrag en zag opvallende en verrassende trends.

Zo varieert het kiespubliek van extreem rechts zeer sterk. In het noorden van het land haalde Marine Le Pen scores tot 50% buiten de grote stadscentra bij de werkende klasse. De fascistische ex-journalist Eric Zemmour daarentegen scoorde bijna 20% bij de hogere bourgeoisie van rijke randsteden zoals Neuilly-sur-Seine en Versailles.

Freddy De Pauw: “Een deel van de rijke bourgeoisie is zeer reactionair en heeft schrik van ‘de decadentie’.”

“Het enige wat het patronaat niet goed vindt aan het programma van Marine Le Pen is de migratiestop.”

Aan de midden- en linkerzijde verraste Jean-Luc Mélanchon in de eerste ronde door Marine Le Pen bijna te kloppen. Melanchon wordt in de grotere media als extreem-links gecatalogeerd, maar dat klopt niet volgens Freddy De Pauw: “Mélanchon kom uit de Parti Socialiste en is een linkse sociaal-democraat die dezelfde programma’s verdedigt als destijds François Mitterrand. ”
Mélanchon scoort goed bij jongeren en in de steden, ook in het noorden, waar niet ver buiten die steden extreem-rechts dan weer zeer sterk staat. Hij is erin geslaagd om de centrum- en linkse stem grotendeels naar zich toe te trekken.

Continue reading →

Landbouwgrond aangekocht door grote supermarktketens

Share

We belden met Wim Moyaert van het Boerenforum over de aangekondigde actie op vrijdag 15 april naar aanleiding van de internationale dag van de boerenstrijd (17 april). Het protest geldt de aankoop door o.a. Colruyt van landbouwgrond, die dan verpacht wordt aan boeren die specifiek in opdracht van die supermarkt verbouwen. De afname is voor de boer zo verzekerd, maar de prijs niet. De prijs van landbouwgrond stijgt doordat kapitaalkrachtige spelers zich op de markt bewegen, waardoor het voor kleinschalige landbouwers nog moeilijker wordt om op een betaalbare manier te starten. Met deze actie willen de deelnemende organisaties (waaronder niet enkel lanbouworganisaties maar ook milieuactiegroepen als Climaxi en Extinction Rebellion) de overheid aanzetten tot een beleid dat de kleinschalige en de bio-landbouw ondersteunt.

Bouwregels Pelikaanstraatwijk vastgelegd

Share

Pelikaanstraat 112 foto: RC

Het Antwerps stadsbestuur heeft de regels vastgelegd voor de heraanleg van de wijk aan de Pelikaanstraat. “Meer aandacht voor wonen en een flexibele invulling”, communiceert de stad. “We wapenen ons tegen de gevolgen van klimaatverandering en er komen groene hoven”.
Volgens oppositiepartij Groen is het plan gemaakt op maat van de projectontwikkelaar Cordeel zelf en houdt het helemaal geen rekening met klimaatverandering.  

Er kwam geen respons op onze vraag aan  het  kabinet van schepen Annick De Ridder voor een woordje uitleg. Gemeenteraadslid  Ilse Van Dienderen ging wel op onze uitnodiging in.
“De bestaande voorschriften lieten al heel wat toe. In 2016 heeft de stad beslist, in samenwerking met Cordeel (projectontwikkelaar en één van de eigenaars, nvdr), om de regels aan te passen via een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De voornaamste reden daarvoor was dat Cordeel hoger wilde bouwen (dan toegelaten).” “Zo gaat het in deze stad: een projectontwikkelaar heeft een idee, stapt naar  de Stad en probeert samen met de stad de regels aan te passen aan het idee van de projectontwikkelaar.” Continue reading →