Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Covid-19 contact-tracing: “Crushing the cruve” in Hoboken

Share

foto: RC

Nadine Peeters, districtsraad voor de PVDA werkt bij geneeskunde voor het volk in Deurne. Na de ‘flatten the curve’-missie, die zeker nodig was bij het uitbreken van het Covid-19 virus, is het nu tijd voor ‘crush the curve’.

De dokters van Geneeskunde voor het Volk in Hoboken zetten een systeem op voor contact tracing voor mensen die positief testen. De groepspraktijk gaat zelf op zoek naar lokale broeihaarden. Omdat ze lokaal werken en de patiënten hen kennen, is er meer vertrouwen en kan men beter inspelen op de situatie.  De aanpak om iemand in kansarmoede te contacteren of een hoogopgeleide verschilt bijvoorbeeld.

Inmiddels werd het voorstel ook positief onthaald door de wijkgezondheidscentra in Borgerhout en Antwerpen Noord. De provincie zal proberen een budget te voorzien.

We beginnen het gesprek met de vaststelling dat het huiselijk geweld tijdens de lock-down steeg.

De kerncentrale van Doel relevant voor Antwerpen? “neenee maar jaja”

Share

facebook 17 juli 2020

Hoe relevant is het nationaal beleid rond de kerncentrale in Doel voor de stad Antwerpen? Zowel zeer relevant als juist absoluut irrelevant, blijkt uit enkele interventies met burgemeester De Wever.

Op haar facebook-pagina publiceert de stedelijke N-VA-afdeling een pleidooi van burgemeester De Wever tegen de geplande sluiting van de kerncentrale van Doel, “omdat anders de CO2-uitstoot en de prijs van elektriciteit fors zullen stijgen.”.

De oproep van de Antwerpse N-VA-afdeling en van de burgemeester contrasteert scherp met het  debat over Doel dat eind 2016 gevoerd werd in de gemeenteraad.
De ‘noodplanzone’ rond de kerncentrale van Doel stopt net vóór het Antwerps stadscentrum. Eind 2016 was er sprake van een uitbreiding van de veiligheidszone, waarbij ook  het Antwerps stadscentrum een noodplan zou krijgen.  Toen eind 2016 gevraagd werd of hij de uitbreiding van de veiligheidszone een goed idee vond, weigerde De Wever te antwoorden: “Dat is de bevoegdheid van het federaal parlement en dus ga ik er niet op antwoorden, want dan zijn we een cafégesprek aan het voeren.”

Continue reading →

Stroomplein van start

Share

Zaterdag 18 juli start het Stroomplein op de Tavernierkaai.  Het Stroomplein is een initiatief van Onder-Stroom, een collectief van creatievelingen dat een platform aanbied voor beginnende kunstenaars.

Het plein aan de Tavernierkaai dat gebruikt werd als parking zal tot september gerbuikt worden voor verschillende aktiviteiten. Er staat een ‘Kookbus’ en  er is een podium en tribune gebouwd waar optredens zullen doorgaan. Vanaf maandag zitten er artiesten in residentie op de site. Er is nog een tweede bus waar een documentaire kortfilm vertoont wordt over de druk op vrije ruimte in steden als Antwerpen, San Francisco en Berlijn.

Abortus: stemming over versoepeling uitgesteld

Share

foto: RC

In 2018 werd abortus uit het strafwet gehaald, maar de strijd voor een volledige depenalisering en aanpassing van voorwaarden wordt verdergezet. Nadine Peeters (PVDA) vertelt vanuit haar betrokkenheid bij het Collecti.e.f 8 maars wat zich de afgelopen weken afspeelde. Noch Valerie Van Peel van N-VA, noch vertegenwoordigers van CD&V wilden over de zaak praten. 

Sinds april 1990 heeft België een abortuswet, destijds parlementair bekrachtigd (de mini-koningskwestie), die abortus de facto decriminaliseerde. In 2018 werd abortus dan formeel uit het strafwet gehaald. Toch is  strijd voor een volledige depenalisering en aanpassing van voorwaarden niet gestreden.

Op 12 maart 2020 stemde de plenaire Kamer NIET over het wetsvoorstel om de abortuswet te versoepelen. CD&V en cdH dienden amendementen in en ontvingen de nodige steun om opnieuw advies van de Raad van State in te winnen. De Raad van State gaf eind februari reeds aan geen bezwaar te hebben.

Het voorstel dat op tafel lag, betreft het verlengen van de toegelaten abortusperiode van 12 naar 18 weken en het inkorten van de verplichte  bedenktijd van 6 naar 2 dagen. In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, gaat dit over de minimale bedenktijd en spreekt het voor zich dat men ook langer kan wachten alvorens tot een beslissing over te gaan. Ook de vergelijking van een abortus met ‘het weghalen van een tand’ (Bart De Wever) leidt enkel tot een polarisering van het debat. Jaarlijks vinden ongeveer 20.000 abortussen plaats in België, zwangerschappen die dus binnen de 12 weken worden afgebroken. Een kleine minderheid van de vrouwen – jaarlijks bijna 500, of zo’n 3 procent – ontdekt pas na die wettelijke termijn dat ze ongewenst zwanger is.

Afgelopen woensdag hielden enkele Antwerpse leden van vrouwenrechtenbeweging ‘Collecti.e.f 8 maars’een symbolische actie tegen Bart De Wever (N-VA) en alle andere politici die de versoepeling van de abortuswetgeving boycotten.

Peeters: “N-VA, CD&V en Vlaams Belang willen de indruk wekken dat dit voorstel er snel snel gekomen is, maar het is al twee jaar in behandeling: in commissies, op parlementaire hoorzittingen met experts, en zelfs al drie keer voor de Raad van State. Donderdag zou er opnieuw gestemd worden in het parlement. Wegens het nogmaals indienen van amendementen kon dit uiteindelijk niet gebeuren, en wordt dit hete hangijzer uitgesteld tot na het zomerreces.”

Waalse wapenexports via Antwerpen hervat

Share

foto: wikipedia

In maart verkreeg Vredesactie de opschorting van 17 wapenexportvergunningen naar Saoedi-Arabië. Nu blijkt dat Waals deelpremier Di Rupo amper een maand na de uitspraak van de Raad van State opnieuw zes vergunningen heeft verleend voor exports naar Saoedi-Arabië. 

Vredesactie doet een oproep aan de burgers om wapentransporten te melden.

In maart dit jaar schorste de Raad van State 17 vergunningen naar Saoedi-Arabië voor de Waalse wapenbedrijven FN Herstal, Mecar en John Cockerill. Onderzoek toonde vorig jaar aan dat wapens van deze drie bedrijven ingezet worden in de oorlog in Jemen. Dat werd door de Raad van State in strijd geacht met minimale ethische criteria.

Ondanks de uitspraak van de Raad van State blijkt uit cijfers van de Canadese douane dat er in mei, twee maanden na het arrest, voor 137 miljoen euro aan onderdelen van gepantserde voertuigen werd geëxporteerd van België naar Canada. In Canada worden deze Belgische geschutskoepels geassembleerd en verder geëxporteerd naar Saudi-Arabië. Het Waals Gewest bevestigt nu dat de deelpremier Elio Di Rupo zes nieuwe vergunningen heeft verleend in april en juli voor de levering van geschutskoepels en vuurwapens aan Saoedi-Arabië.

We bellen Mattijs van Vredesactie: “De Waalse regering heeft de vergunningen ingetrokken om nieuwe te kunnen uitschrijven. Daardoor werd de lopende schorsingsprocedure zonder voorwerp en zinloos. De regering had de verplichting om dat te melden, maar heeft dat nagelaten.” Continue reading →

Slachthuissite: Witte rook!

Share

Bron: Perstekst Damcomité

Witte rook in het Slachthuissite-Noordschippersdok-dossier: buurtbewoners verenigd in het Damcomité en de projectontwikkelaar bereiken een akkoord over een aangepaste aanleg van de wijk. Het akkoord komt er na een wissel van de projectontwikkelaar en na een klacht bij de Raad van State door de buurtbewoners.

Jarenlang was de Slachthuissite een probleemdossier. Eerst leek de reconversie niet van de grond te komen. Dat lukte wel nadat schepen Rob Van de Velde het dossier in handen nam tijdens de vorige stedelijke coalitie (De Wever I, 2013-2018).
Een constante in het dossier sedert 2013 was echter het ontbreken van een eigen visie over stedelijke ontwikkeling aan de kant van de stad.  De focus van de stedelijke overheid lag op de samenwerking met de projectontwikkelaar, waarbij buurtbewoners en leefbaarheid uit het oog verloren werden.
Het resultaat was een deal tussen stad en projectontwikkelaar die de buurt niet zag zitten, met de zaak bij de Raad van State tot gevolg. Pas op dat punt gekomen kwamen er inhoudelijke gesprekken op gang met de projectontwikkelaar. Ondertussen was  Land Invest door Triple Living ingewisseld, en die bleek meer open te staan voor overleg.

Joke Laukens (Damcomité): “Er was in 2012 (onder burgemeester Janssens, nvdr) al een visienota van de stad die er heel goed uitzag. De nota bestond uit enkele bladzijden, bevatte nog geen ontwerpdetails maar vermeldde wel al een dichtheid, het aantal woningen per hectare.”
“Maar het project kwam niet van de grond en toen Rob Van de Velde schepen voor stadsontwikkeling werd, zei die dat hij ‘het dossier uit het slop ging halen’. Er werd een participatiecharter ondertekend en er kwamen gesprekken.”

“Wettelijk moet de stad alle belangen bij elkaar brengen en  nadenken over goede toekomstgerichte stadsontwikkeling. Maar dat kon natuurlijk niet omdat er al deals afgesloten waren die gans het kader vastlegden.”

“Plots kwam er een ‘nieuw beleidskader’ met twee lijnen waar we ons aan moesten houden. Eén van die lijnen was de dichtheid, die niet opgegeven werd, en de andere was de snelheidslimiet op de Slachthuislaan die opgetrokken werd naar 70 kilometer per uur. Dat beleidskader kwam als een donderslag bij heldere hemel. Bovendien bleek later dat de bouwdichtheid verdubbeld was. ”

“Er zijn afspraken gemaakt tussen Land Invest, dat controle had verworven over zowel Slachthuissite als Noordschippersdok, en de stad. Er was ook afgesproken hoeveel zou betaald worden aan de stad voor bepaalde bouwhoogtes. Het project was helemaal beklonken tussen stad en projectontwikkelaar nog voor de bestemming van het gebied wettelijk was vastgelegd en goedgekeurd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het RUP moet alle belangen bij elkaar brengen en los van financiële overwegingen nadenken over goede toekomstgerichte stadsontwikkeling. Maar dat kon natuurlijk niet omdat er al deals afgesloten waren die gans het kader vastlegden.”

Continue reading →

Waarom de reductie van het aantal atoombommen toch geen goed nieuws betekent

Share

B-61 bom, foto: US Air force

In 2019 daalde het aantal aantal kernkoppen wereldwijd van 13.900 naar 13.500. Toch was er vooral slecht nieuws als het over nuclaire bewapening gaat, aldus Ludo De Brabander van Vrede vzw.

“De daling in 2019 is het gevolg van een aantal akkoorden uit het verleden tussen de de VSA en Rusland, en vooral het New START verdrag van 2010.  Dat bevat afspraken over de reductie van het aantal strategische nucleaire wapens. Het probleem is dat dat verdrag in 2021 afloopt en mogelijks niet verlengd wordt. De VS eist dat China in het verdrag stapt, maar China ziet dat niet zitten”

RC:  Rusland en de VSA hebben elk ongeveer 6.000 kernkoppen, China heeft er 320.
Ludo De Brabander: “Het argument dat China moet meestappen is een drogreden om het verdrag te kunnen afvoeren. China heeft gezegd dat het wil deelnemen, als de VSA en Rusland hun arsenalen eerst reduceren tot hun niveau, wat natuurlijk ook een manier is om ‘neen’ te zeggen. Maar de prioriteit zou toch moeten zijn om de grote arsenalen van de VSA en Rusland af te bouwen; daarna zouden de andere er ook bij betrokken kunnen worden, niet alleen China maar ook Frankrijk en het VK. ” Continue reading →

‘t Schijnverbond: “De afspraken van het Toekomstverbond zijn onvoldoende nagekomen”

Share

foto: RC

De  manier waarop het Oosterweelproject zou gerealiseerd worden aan de Schijnpoort is niet aanvaardbaar voor de buurtbewoners. Frans Teuches van buurtbewonersgroep ‘t Schijnverbod legt uit waarom ze bezwaarschriften indienden tegen de bouwaanvraag.

Voor alle duidelijkheid: ‘t Schijnverbond verwerpt het Oosterweelproject in zijn geheel niet, maar vraagt aanpassingen ter hoogte van de Schijnpoort. “We willen suggesties doen om de plannen te verbeteren voor er echt gebouwd wordt. Ons uitgangspunt blijft het Toekomstverbond van 2017.  Toen zijn een aantal zaken afgesproken, zoals de volledige overkapping van de ring, een vermindering van het autogebruik in de Antwerpse regio (32 gemeenten) van 70% naar 50%, en een afgeslankte versie van de Oosterweelverbinding. In de bouwaanvraag die nu voorligt, zijn die afspraken onvoldoende nagekomen. Het werk moet verbeterd worden. ”

Dat er volgens ‘t Schijnverbond geen ‘Oosterweel light’  is  de kern van het probleem.

“In geval van 50% autoverkeer zouden twee rijstroken volstaan per rijrichting in  de Oosterweeltunnel, nu wil men er drie aanleggen. Dus het is geen echte Oosterweel Light”

Frans Teuches: “Het is geen Oosterweel Light. Het ontwerp zoals het nu voorligt gaat uit van 60% autoverkeer in plaats van 50%, dus maar de helft van de daling die is afgesproken. Moest men zich wel aan de afspraak gehouden hebbe,n dan zou er een heel ander ontwerp kunnen gemaakt zijn.  Een dergelijk stuk infrastructuur bouw je voor op zijn minst vijftig jaar. Als er dan afgesproken is om het autoverkeer te brengen naar 50%, waarom bouw  je dan een constructie gericht op 60% auto’s? In geval van 50% autoverkeer zouden twee rijstroken per rijrichting volstaan in de Oosterweeltunnel, nu wil men er drie aanleggen. Dus het is geen echte Oosterweel Light”

” Een andere pijler van het Toekomstverbond is het omleiden van het havenverkeer rond de stad via het zogenaamd ‘Haventracé’.  Ook wat betreft de uitvoering van het Haventracé is weinig terug te vinden in de huidige vergunning. ” Continue reading →

het Verhalenfestival van Chiny, anders dan anders.

Share

Bron: http://www.conte.be/

Omwille van de coronamaatregelen moest het jaarlijkse verhalenfestival in Chiny, s’écouter ça conte, ditmaal een andere manier vinden om het woord te verspreiden.

Dat doet het interculturele festival door on air te gaan.  Van 10 juli 14u tot 12 juli een minuut voor middernacht zal het festival uitgezonden worden op de lokale Radio Sud en de Brusselse zender Air Libre, die dit jaar, net als Radio Centraal, 40 kaarsjes uitblaast. De vertellingen zullen worden aangepast aan het medium, aangezien men nu geen gebruik kan maken van visuele aspecten.

Open brief uit de scheikunde aan patronaat en politiek

Share

Foto: Leen N. (RC)

Een aantal delegees kropen in de pen en schreven een open brief uit de scheikunde gericht aan VBO, VOKA en minister van Werk.

Raf Van Gestel, vakbondsafgevaardigde bij Air Liquide (Chemie, Haven van Antwerpen) over Helden blijven helden“Het zijn geluiden  van de werkvloer die we vertolken, want het is daar dat de rijkdom wordt geproduceerd. Uiteraard willen we ook de hand reiken naar andere sectoren die het minder gemakkelijk hebben, zoals de zorg, werknemers van de grootwarenhuizen, vuilnisophaling, openbaar vervoer, schoonmaak etc. Allen hebben we onze plicht gedaan. Het is in deze tijden dat duidelijk werd welke beroepen ertoe doen in onze maatschappij: niet die van de mannen in hun chique kostuums, maar van diegenen in hun schort of hun overall.”

De afgevaardigden vinden dat de werkgevers proberen van deze crisisperiode gebruik te maken om een nieuwe aanval in te zetten op verworven rechten. Van Gestel: “We hebben het onder andere over hyperflexibiliteit, waarbij overuren niet meer als overuren worden beschouwd. Bij de dienstencheques spreekt men zelfs over ‘minuren’. Het Voka stelt ook éénzijdig dat er meer nachtwerk moet gebeuren om de schade in te halen terwijl de vakbonden buitenspel worden gezet.”

Robrecht Vanderbeeken: “Corona legt bloot hoe ver de liberalisering is doorgedrongen in de cultuursector.”

Share

foto: Leen N. (RC)

Robrecht Vanderbeeken, vakbondsverantwoordelijke van de cultuurwerkers voor het ACOD:
“Er heersen 2 opvattingen rond cultuur: ‘kunst draagt verschillende zaken in zich en dient om ons te emanciperen’ versus ‘kunst en cultuur moeten entertainen’. Kunst moet in dat tweede geval vooral niet kritisch zijn op kosten van de belastingbetaler. Deze opvatting is gevaarlijk in een tijd waar kunst en cultuur onder vuur liggen door de vermarkting en het neoliberalisme.”
“De coronacrisis legt bloot hoe ver de liberalisering is doorgedrongen in de cultuursector. Freelancers en flexwerkers kwamen in vrije val. Dit is een structureel probleem. “
“In de visienota van Jambon lezen we de visie van de kunstenaar die ondernemer is heel duidelijk. De kunstenaar als ondernemer die flexwerkt, jobhopt, kortom het zelf moet doen en verantwoordelijk is voor zijn eigen slagen …  Er moet dringend een andere manier komen om de sector te organiseren, betere aanstellingen, betere contracten.”
“De sector is ontspoord: interimwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, maar  in de realiteit ziet men dat Amplo, een interimbureau voor artiesten,  intussen de grootste werkgever in de sector is.”
“Vakbonden staan niet sterk in de sector. We kunnen ons verwachten aan een shockdoctrine van rechts. In de kerstperiode werd reeds gesteld door Jambon en Voka dat er moet kunnen worden onderhandeld met het Vlaams Belang. Het cultuurbeleid wordt zo een voorbereidende oefening voor 2024, wanneer de kaarten zullen herschud worden. Ook nu grijpen organisaties als Voka de kans om rechtse maatregelen door te voeren zoals onbetaalde overuren, opschorten van vakantie of fiscale vrijstellingen. Dit is een spel van machtsverhoudingen. Er is een hoge nood aan de herfinanciering van de sociale zekerheid, en die financiering gebeurt via solidariteit. Dat lukt alleen maar als er bijgedragen wordt, maar we  merken dat het grote geld net fiscale uitzonderingen krijgt, zich los zingt van het sociaal pact. Als we daar niet snel iets aan doen, zijn de centen op en valt er niets meer te herverdelen. Het is broodnodig voor ons sociaal pact dat langs alle kanten wordt geknepen en dat de sociale strijd gevoerd wordt. Jambon wil de factuur liefst presenteren aan de belastingbetaler.”
“Vermogensbelasting en het aanpakken van belastingparadijzen  worden in de huidige politieke constellatie haast als een taboe gezien. Dit terwijl het glashelder is dat het net vandaar is dat het geld moet komen om ons sociaal pact te behouden.”

Oosterweel: “We hebben ons laten rollen”

Share

In een artikel in de nieuwe massamedia over het Oosterweel-dossier brengt Thomas Goorden  een ander verhaal dan dat van de overheid en voormalige actiegroepen.

Goorden is activist en zat ook een tijd als vertegenwoordiger van StRaten-generaal in het overleg tussen actiegroepen en overheden.

“Hebben we ons laten rollen? Ik denk van wel. De reden is onervarenheid. Lees het Toekomstverbond maar: dat is een barslecht akkoord.”

Het  Openbaar Onderzoek van het project is lopend en gaat over de nieuwe Scheldetunnel en de aansluiting van het nieuwe stuk autosnelweg op de bestaande Antwerpse ring. De procedure gaat dus niet over  de overkapping van de ring en ook niet over de aanleg van de A-102, die een deel van de ring zou ontlasten.

Thomas Goorden: “Nu we uit de lockdown komen, zien we dat er veel meer niet-essentieel autoverkeer is dan we dachten. Mensen verplaatsen zich soms om onzinnige redenen met de auto. We hebben weer besloten om voor het plezier rond te rijden, dat zie je heel vaak hier in Antwerpen. Dit toont aan dat er veel  marge is op de modal shift. Vroeger stelde men dat de evolutie van het autoverkeer een natuurlijk fenomeen was waar niets aan kon veranderd worden. Daarom moest de Oosterweeltunnel een bepaalde afmeting hebben. Van die logica blijft niets over. Het is heel duidelijk dat de overheid kan ingrijpen op het autoverkeer. Overal is men daar mee bezig … behalve in Antwerpen, de plaats waar een Toekomstverbond getekend is over een modal shift. ”

” Er is een enorme marge om tot een vermindering van het autoverkeer te komen zonder bedrijven en winkels te sluiten.”

“Dit moet ik wel wat nuanceren: tijdens het overleg in het kader van het Toekomstverbond werd de logica van de stijgende (auto)verkeerscijfers gelost. Het huidig ontwerp van de Oosterweelverbinding is gebaseerd op een kleinere stijging van het autoverkeer dan het oorspronkelijk ontwerp. Een soort tussenoplossing die verpakt wordt als overwinning. Maar dat betekent wel dat de overheid eigenlijk toegeeft dat de mobiliteitscijfers fictief zijn, omdat je dus een  keuze hebt als het over de toekomstige verkeersdrukte gaat, en je dan je beleid op die keuze kan richten. Dat is een nieuw gegeven. Maar je kunt dus de vraag stellen: ‘Waarom nog een Oosterweel?’. Er is een enorme marge om tot een vermindering van het verkeer te komen zonder bedrijven en winkels te sluiten.”

FINANCIERING? Continue reading →

De corona-aanpak – Lise Vandecasteele (PVDA)

Share

pvda.be

Lise Vandecasteele is volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de PvdA. Ze zetelt in de Commissie binnenlandse bestuur, gelijke kansen en inburgering en in de Commissie voor welzijn, volksgezondheid en armoedebestrijding. Verder is ze nog steeds actief als arts bij Geneeskunde voor het Volk.

We spraken met Lise over de maatregelen die na de corona-periode zouden moeten genomen worden om de samenleving weer op de rails te krijgen. De PvdA lanceerde een voorstel in het Federaal Parlement om een eenmalige belasting te heffen van 5% op vermogens boven de 3 miljoen euro. Dit zou  15 miljard euro opleveren. Ook andere partijen (Groen, SPa) ijverden voor een zogenaamde eenmalige coronataks. Toch werd het voorstel niet aangenomen. Almaci van Groen stelde dat het niet de juiste weg was om op een duurzame manier zo’n initiatief erdoor te krijgen.
Vandecasteele stelt dat de andere partijen de urgentie van deze noodzakelijke ingreep niet lijken te zien.
Daarnaast wil de PvdA ook de belastingsparadijzen aanpakken. Verder stellen zij voor om het loon van politici te halveren en het aantal ministers te verminderen. Ook vindt PvdA dat belangrijke domeinen beter terug federaal georganiseerd zouden worden.

Peter Veltmans: de economische keuzes na corona

Share

Foto: RC

Peter Veltmans is vrijgesteld afgevaardigde van ACOD bij FOD Financieën en  actief bij SAP-Antikapitalisten.

 ‘Never waste  a good crisis’ (Churchill): het VOKA en de neoliberalen maken gebruik van deze uitspraak om als besten uit de crisis te komen, aldus Veltmans. De krachtsverhoudingen tussen kapitaal en arbeid moeten weer veranderen.
Peter Veltmans treedt een groot aantal van de ideeën bij van Johan Seynaeve, die we eerder interviewden. Hij ziet echter wel mogelijkheden om belastingparadijzen aan te pakken. Hiervoor haalt hij het Griekse voorbeeld aan.
De coronacrisis is niet de nagel aan de doodskist van de globalisering op zich, maar het zou wel eens het einde van het kapitalisme kunnen betekenen.  Tenminste, als we daarvoor de nodige krachtsverhoudingen kunnen opbouwen.

Strijd voor 25 hectare groen(e Delle) aan het Albertkanaal

Share

foto: stokrooie.be/groene-delle

De Groene Delle is een natuurgebied gelegen aan het Albertkanaal, iets voorbij het klaverblad van Lummen. De Vlaamse overheid wil er een industriegebied aanleggen waardoor 25 hectare van de natuur  zou verdwijnen.
“Onnodig en in strijd met alle eigen Vlaamse beleidslijnen”, aldus  Erik Van den Abeele van buurtorganisatie Actiefront De Groene Delle.

Erik Van den Abbeele: “De plannen dateren al van twaalf jaar terug, onder minister Joke Schauvliege.  Toen aangekondigd werd dat er een industriezone zou komen, kwam de dorpsraad in verzet. Als je het MER bekijkt, schiet er slechts 8 hectare van het gebied over die als industriegebied ontwikkeld zou mogen worden. Maar minister Schauvliege besloot om die oppervlakte te verdubbelen en daardoor bedreigt men nu zeldzame natuur. Het milieueffectenrapport stelt dat een deel van de natuur niet te compenseren valt.”
“Het systeem van natuurcompensaties is eigenlijk lachwekkend. Men vernietigt natuur en gaat dan elders scheuten van boompjes planten. Het duurt twee tot drie generaties vooraleer er bos is. ”

De bedreigde zone is ook bijzonder omdat het een ‘nat’ natuurgebied is dat belangrijk is voor de waterhuishouding.  Verder wordt de vraag wordt gesteld of er wel nood is aan bijkomende industrieterreinen. Continue reading →