Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De privatisering van de zorgsector: “De tweede historische blunder van deze politieke generatie”

Share

Zorgbedrijf-Hof Ter Beke- Foto:RC, kunst: Bert Lezy

De Vlaamse regering wil de zorgsector verder privatiseren. Het gaat niet over een directe volledige verkoop van de publieke zorgbedrijven maar om een decreet dat het mogelijk maakt voor steden en gemeenten om te begrotingen te sluiten door de publieke dienstverlening in de zorg af te bouwen. Met een stijgende kost voor de zorgbehoeftigen en minder goede werkcondities voor het personeel als gevolg. Of niet, en  gaat het gewoon over een optimalisering waar iedereen beter van wordt?

Kurt De Loor, Vlaams parlementslid voor oppositiepartij Vooruit vndt dit geen goed idee: “De afschaffing van de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen was een historische blunder. Dit wordt de tweede historische blunder van deze politieke generatie.”.

We vragen hem ook hoe het standpunt van Vooruit op Vlaams niveau te rijmen valt met de houding van de Antwerpse afdeling die zich in 2019 via het bestuursakkoord met N-VA/VLD engageerde om de  privatisering van het Antwerps  zorgbedrijf aan te vangen.

Patenten op COVID-19 vaccins

Share

bron: commons.wikimedia.org

Momenteel heeft 47,3 % van de wereldbevolking minstens één dosis gehad van een covid19-vaccin. Echter, in de lageloonlanden ligt dat cijfer op 2,7% (cijfers: our world in data, geraadpleegd 15 oktober 2021). Er is duidelijk sprake van een ongelijke verdeling wereldwijd. Een argument voor verschillende organisaties, zoals The People’s VaccineAmnesty International en Artsen Zonder Grenzen, om op te roepen de patenten op de vaccins op te heffen. Om meer te weten te komen over de achterliggende werking van eigendomsrecht met betrekking tot vaccins contacteerden we Geertui Van Overwalle. Ze is verbonden aan de faculteit rechten aan de KUL, en is gespecialiseerd in intellectual property law.

Er zijn tientallen patenten verbonden aan één enkel vaccin. Vele van deze patenten zijn reeds oude patenten. Het patentrecht bestaat sinds de 19e eeuw, en was oorspronkelijk voorzien voor levenloos materiaal voor de traditionele industrie. In 1998 gaf het Europees parlement de toestemming om ook biologisch materiaal te patenteren, zoals bijvoorbeeld gisten en genen. Ook de ruwe grondstoffen of de entstoffen die nodig zijn voor vaccins vallen hier dus onder. Zo is de basis voor de mRNA-technologie al een tijd geleden gepantenteerd.

De meer recentelijke doorontwikkelingen zijn daarentegen nog in aanvraag, en moeten nog goedgekeurd worden. Dit gebeurt door het Europees Octrooibureau. Na aanvraag Continue reading →

Humanitaire crisis in Tigray

Share

commons.wikimedia.org

Begin november 2020 brak een geweldadig conflict uit in Tigray, in het noorden van Ethiopië. Tigray wordt begrensd door Eritrea in het noorden, Soedan in het westen, de Amhara regio in het zuiden en de Afar regio in het oosten. De spanningen in de regio zijn allesbehalve opgelost, en de gevolgen zijn verstrekkend voor de lokale bevolking. We spraken erover met Jan Nyssen, als professor geologie verbonden aan de Universiteit Gent. De professor heeft een lang verleden met de regio en volgt de situatie op de voet.

In 2019 kreeg de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, de nobelprijs voor de vrede omwille van een vredesverdrag met Eritrea, dat een einde maakte aan een meer dan 20-jarig conflict. De vrede in de regio was echter niet van lange duur, want op 4 november 2020 barstte er een soort ‘Blitzkrieg’ los, tussen het Ethiopisch regeringsleger (onder leiding van Abiy Ahmed) en het Tigray People’s Liberation Front (TPLF). De spanningen met Tigray waren reeds lange tijd latent aanwezig, en met de steun van Eritrea zag Ahmed de kans om de regio onder de voet te lopen. Reeds enkele weken later was de regio volledig bezet door het Ethiopische leger, en werd het gebied van de buitenwereld afgesneden. In het begin van 2021 sijpelden de eerste berichten door die spraken van massamoorden en zware mensenrechtenschendingen. Hulporganisaties kregen moeilijk toegang en de humanitaire situatie verslechterde snel. De covid19-pandemie en een sprinkhanenplaag gooiden nog meer olie op het vuur. Eind juni 2021 heroverde het TPLF de hoofdstad Mekele en een groot deel van Tigray, waarna de Ethiopische regering een wapenstilstand afkondigden. Het conflict was hiermee echter niet beëindigd. Continue reading →

Antwerpen verwelkomt Little Amal

Share

Amal in Geneve, foto: good chance

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober brengt het ‘Little Amal‘ een bezoek aan Antwerpen. Little Amal is helemaal niet zo klein, maar een gigantische pop van 3,5 meter. We spraken erover met de Iraakse theatermaker Hussein Mahdi Al-Khalidi. In 2015 vluchtte hij naar Belgie en hij is momenteel ondermeer artistiek medewerker bij Madame Fortuna in Borgerhout.

Little Amal begon haar reis in juli 2021, aan de Turks-Syrische grens. Op haar 8000 km lange tocht doorheen heel Europa vraagt ze aandacht voor het lot van (minderjarige) vluchtelingen. Ze passeerde reeds in Piraeus, Napels, Rome, Milaan, Marseille, Lyon, Straatsburg, Stuttgart en Keulen waar ze telkens de lokale gemeenschappen werd verwelkomd. Het wandelend theater is een project van de gezelschappen Good Chance en Handspring Puppet Company.

De verwelkoming in Antwerpen betreft een samenwerking tussen de stad Antwerpen, het district Borgerhout, Reuzen VZW en Het Paleis. Hussein Mahdi Al-Khalidi is de regisseur van het hele gebeuren in de stad.

Amal is haar moeder kwijt en begint haar zoektochtin Antwerpen op het Operaplein (vrijdag 8/10 om 18.30u). Via de Meir en de Wapper trekt ze naar het Theaterplein. Ze zal kunnen slapen in Het Paleis. Op zaterdag zal ze op het Moorkensplein worden verwelkomd door de Reuskens op het einde van de traditionele Reuzenstoet. Het volledige programma kan je terugvinden via deze link.  

Urbanbib 5 jaar

Share

Dries Decru van de Urban Bib in stadsbibliotheek Permeke vertelt enthousiast over deze bijzondere collectie en de activiteiten die gepland worden voor de vijfde verjaardag van vrijdag 17 september tot zaterdag 25 september 2021.

Krachtveer

Share

Initiatiefnemers Peter Vanhoof en Roland Van Rillaer stellen krachtveer voor, een reeks workshops rond eenzaamheid. Daarnaast organiseren ze elke zondag tussen 14u en 17u  KrachtVeer-podium.

Afghanistan: Tijd voor meer dan een debat over buitenlandse militaire interventies

Share

Kaboel Aug.’21 (foto: VSA overheid, publiek, via wikipeia)

Afghanistan was volop in het nieuws de afgelopen weken maar aan introspectie over de Belgische rol in het  debacle zijn de beleidsmakers nog niet toegekomen. Voor Ludo De Brabander van Vrede is het tijd voor een parlementaire Afghanistan onderzoekscommissie. Maar ook de media hebben boter op het hoofd.

Ludo De Brabander: “Sinds 2001 heeft België  zich geëngageerd in deze oorlog, vanaf 2003  gebeurde dit binnen het kader van de ISAF NAVO-missie, vanaf 2014 -en bijna tot het einde- gebeurde dit via de trainingsmissie  ‘Resolute Support’ .  Er zijn allerlei argumenten gebruikt om de deelname aan de oorlog goed te praten, vooral Pieter De Crem  -defensieminister van 2007 tot 2014- liet zich horen, maar alle andere defensieministers hebben ook boter op het hoofd.  De Crem had het voortdurend over hoe goed het ging met mensenrechten, vrouwenrechten sinds de start van de NAVO aanwezigheid. In werkelijkheid beseften experts als snel dat de oorlog uitzichtloos was en geen legitimiteit had onder de bevolking.  Nu zien we het resultaat. Er is door België ook zeker 500 miljoen in de oorlog gepompt, het wordt dus tijd om te onderzoeken wat de verantwoordelijke politici wisten.”

“Op een goed blaadje staan bij de VS primeerde en eigenlijk is dat ook zo voor veel andere Europese landen”

“Op een goed blaadje staan bij de VSA primeerde en eigenlijk is dat ook zo voor veel andere Europese landen: de VS zet de lijnen uit binnen de NAVO en de rest volgt. Onder De Crem is de Belgische aanwezigheid vergroot tot zes gevechtsvliegtuigen en bijna 700 soldaten. Die vragen zich ondertussen af wat ze daar eigenlijk gedaan hebben. Die vraag moet beantwoord worden want er waren duidelijke signalen dat het een zinloze en mislukte  oorlog was; een financieel bodemloze  put die een corrupt regime steunde.”

AFGHANISTAN PAPERS

Ludo De Brabander: “Twee jaar geleden was er een officieel rapport waarin stond dat de bevolking werd voorgelogen. Dat werd geheim gehouden tot The Washington Post deze  ‘Afghanistan Papers‘ in handen kreeg,  na jaren procederen.  Na de publicatie is daar in België niets mee gebeurd.”

“Op 26 augustus is een spoeddebat gevoerd in het parlement. Dat ging Continue reading →

Veiligheid thuis onder de aandacht met nieuwe editie van het Reuzenhuis.

Share

bron: nieuws.gezinsbond.be/

Huisongevallen zijn de grootste oorzaak van dodelijke kwetsuren en letsels die leiden tot invaliditeit bij jonge kinderen. Om ouders bewust te maken van de gevaren heeft de gezinsbond een ‘reuzenhuis’ gebouwd waarin volwassenen de huisomgeving ervaren .

De zesde Reuzenhuiseditie start vandaag en gebruikt  van augmented reality. Voorlopig  moet je naar Kortrijk maar het Reuzenhuis gaat op tourné en komt in maart naar Antwerpen. We spreken met Erik Boon van de Gezinsbond.

Verkavelingsvergunning voor omstreden Tivoli-project goedgekeurd

Share

foto:RC

Supermarktgroep Lidl wil met projectontwikkelaar Immpact op de site van de voormalige Tivoli-brouwerij aan de Markgravelei een complex met een supermarkt en 70 woningen neerzetten. Ook het stadsbestuur is enthousiast. De buurt vreest voor nog meer autoverkeeroverlast.

Buurtbewoner Chris Van Ginneken: “De oude Tivoli brouwerij wordt behouden en omgevormd tot luxe-lofts, het gebouw aan de voorkant wordt afgebroken om een parkeergarage van twee verdiepingen diep te bouwen onder een nieuwe supermarkt en daarboven appartementen. Er wordt gesproken over groen. Rond  de oude brouwerij komt er publieke ruimte met ‘grindgazones’.”

In een publireportage in het dagblad De Standaard werd gesproken over 3.300 vierkante meter ‘groen voor de wijk’. Maar volgens Chris Van Ginneken is dat groen enkel toegangkelijk voor de eigenaars, niet voor de andere wijkbewoners: “In de beslissing van de stad staat dat het niet de bedoeling is om publieke groene ruimte te creëren. Het terein  zal ‘s nachts afgesloten worden,  het project lijkt dus bijna een gated community (die zich afschermt van de wijk errond).”

“Het stadsbestuur is heel duidelijk in haar visie van privatisering. Zowel N-VA als Vooruit hebben  vóór op de tsjeven dat ze duidelijker zijn. Ook in het onfatsoenlijke. “

“Wat er zal komen is iets helemaal anders dan de Cashwell groothandel die er tot 2010 was.”, aldus Paul de Hert die ook in de Markgravelei woont. “De openingstijden van Cashwell waren beperkt en de winkel was enkel toegangkelijk voor zelfstandigen. Lidl will op de site een ‘flagship store’ van 2000 vierkante meter neerzetten die zoveel mogelijk open zal zijn. Details van het project ontbreken en doordat er een  vergunning voor verkaveling gegeven is, niet voor de supermarkt, worden er geen antwoorden gegeven op vragen van de buurt. Die zouden er komen als Lidl een Omgevingsvergunning zal indienen.”

Chris Van Ginneken: “In 2015 was er al een stedebouwkundige vergunning  van het project door het stadbestuur goedgekeurd. Daar is toen door de buurt beroep tegen aangetekend bij de provincie. Het project is uiteindelijk ingetrokken. Eigenlijk is het project dat nu voorligt bijna identiek. Continue reading →

Theater aan Zee 2021 gefileerd

Share

tazetteblog.wordpress.com

Guido Totté en Stijn Cornelis gingen  Theater aan Zee binch watchen en doen  verslag in geuren en kleuren.

Tutti Fratelli bijna opnieuw uit de startblokken

Share

tuttifratelli.be, affiche: Bert Lezy

De Covid-crisis verhinderde theatergezelschap Tutti Fratelli het nieuw stuk “De Hoop” voor publiek te brengen. Daarom werd het als luisterspel op CD gezet, maar vanaf 3 december komt het stuk dan toch op de planken in De Roma en Toneelhuis.

We bellen Reinhilde Decleir over het stuk en over het sociaal-artistiek project dat Tutti Fratelli is.

 

PFOS-Milieustakingsvordering tegen BAM/Lantis

Share

foto: Leen

Zes inwoners van Linkeroever, Zwijndrecht en de omgeving van Antwerpen hebben samen met Greenpeace Belgium op 6 augustus  een milieustakingsvordering ingediend bij de rechtbank van Antwerpen, gericht tegen nv BAM a.k.a. Lantis en aannemer Rinkoniên.

We bellen met Thomas Goorden voor verdere toelichting: “De bedoeling is de gezondheidseffecten van de vastgestelde PFOS zo snel mogelijk in te perken. We vragen twee zaken. Ten eerste willen we dat de aanbevelingen van de Commissie Grondverzet onverkort worden uitgevoerd. Die zijn nu niet bindend en er is ook geen timing voor de uitvoering.”

“We willen dat er een saneringsplan opgesteld wordt op basis van de huidige onafhankelijk wetenschappelijke kennis, niet aan de hand van een norm voorgesteld door een consortium dat al jaren voor BAM/Lantis werkt.”

“Men heeft de Commissie Grondverzet niet gevraagd om richtwaarden (van toegelaten vervuiling) voor te stellen en die is in haar adviezen moeten uitgaan van de richtwaarden die Lantis heeft opgesteld. Die richtwaarden zijn volgens ons niet wetenschappelijk onderbouwd. Daarom is onze tweede vraag meer ten gronde: dat er door onafhankelijke experts een analyse wordt gemaakt van de vervuiling, dat er richtwaarden worden opgesteld op basis van de recente wetenschappelijke kennis, en dat er dan een saneringsplan wordt opgesteld. Dat is de normale gang van zaken bij vervuiling. Wat tot nu gebeurd is, volstaat niet. We vragen expliciet om onafhankelijke experten die tot op heden geen commerciële band hebben met Lantis.”

RC: Lantis heeft een vergunning gekregen die bepaalt dat Lantis grond mag verplaatsen als die tot 70 microgram PFOS per kilogram grond bevat. Die norm is toch niet door Lantis opgesteld?
TG: “De vergunning werd aangevraagd door Lantis, dus de aanvraag werd door hen opgesteld, maar werd goedgekeurd/afgeleverd door de overheid.  De gebruikte normen zijn gebaseerd op een studie van het ROTS-consortium. Die mensen waren al jaren aan het werken voor BAM/Lantis toen ze de norm opstelden. Erger is dat die norm en dus het het saneringsplan van ROTS niet gebaseerd zijn op een eco-toxocologische of humaan-toxocologische studie. Daarom is naar onze mening de huidige aanpak vrijwel zeker niet veilig.” Continue reading →

ISVAG afvalverbrandingsoven: na een jaar nog geen nieuws van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Share

foto; RC

De weigering van de provincie Brabant om een gascentrale een vergunning te verlenen doet ons de vraag stellen hoe het eigenlijk staat met de nieuwe afvalverbrandingsoven van ISVAG in Wilrijk. Die kreeg wel een politiek groen licht.

We vragen het aan Erwin Van de Mosselaer van de Milieuraad van buurgemeente Aartselaar, die de afvalverbrandingsoven liever kwijt wil dan rijk.

“Sinds er bijkomende soorten plastics in de pmd-zakken kunnen, merken we duidelijk dat de door de regering gevraagde daling van de hoeveelheid restafval ingezet is. Daardoor is de ISVAG-verbrandingsoven overbodig. De ophaling hier in Aartselaar met diftar-containers vermindert de hoeveelheid restafval nog verder. In april en mei vorig jaar werd 588 ton afval opgehaald, waarvan 347 ton restafval. In dezelfde periode dit jaar is dat gezakt naar 313 ton, waarvan 125 ton restafval.”

“Als de verbrandingsoven niet nodig is, dan zou het dom zijn om 185 miljoen te steken in een nog grotere afvalverbrandingsoven. ”

“De Milieuraad en anderen hebben procedures tegen de ISVAG-oven aangespannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We zijn er gerust in dat we gelijk zullen krijgen, maar hebben geen zicht op wanneer de uitspraak zal vallen.”

Opstand in de Rif #1

Share

Hanane Llouh, historica in spe, werkt momenteel haar masterproef Geschiedenis af aan de Universiteit Antwerpen over ritueel slachten in een groot stedelijke context.

Ze getuigt over haar familie, die afkomstig is uit het Rifgebergte in Noord-Marokko, de bredere sociale context in het gebied en de historische achtergrond.  Niet te onderschatten daarin is de waarde van mondelinge geschiedenis.

Hanane is nog geboren in Marokko, haar ouders zijn pas laat geëmigreerd naar België. Ze heeft er nog veel familie en gaat geregeld terug. De familie komt uit een afgelegen, klein dorpje in het Rifgebergte, in het noorden van Marokko, waar nog maar net elektriciteit en stromend water werd aangelegd.

“Het noorden van Marokko kent nog een sterke stammencultuur, en ik dacht altijd dat mijn moeder én vader tot een en dezelfde stam behoren. Plots blijkt dat niet zo te zijn. Zijn familie kwam uit een regio waar gevochten werd tegen het centrale regime; ze vluchtten naar het dorp om er bescherming te zoeken. Zo kwam ik te weten dat mijn overgrootvader een verzetsleider was die meevocht tegen de Fransen en Spanjaarden en het centraal koningshuis.”

In het boekje ‘Een erwt maakt nog geen snert. ‘ gaat ook Asis Aynan op zoek naar zijn eigen familiegeschiedenis en identiteit, waar hij stuit  op de verschrikkingen die door de Franse en Spaanse kolonisatoren, en daarna door de terreur van de Marokkaanse koning(en) zijn aangericht in de Rif.

Aynan stelt dat de Marokkaanse mannen die hierheen kwamen Continue reading →

Nieuwe bouwaanvraag voor MCA hoogbouw aan Hobokense Polder

Share

AMC alternatief, simulatie door Natuurpunt

De vastgoedpoot van CMB heeft een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor haar MCA hoogbouwproject aan de Hobokense polder. Natuurpunt ziet weinig verschil met het voorstel dat CMB drie maanden geleden zelf introk en roept op om opnieuw bezwaar aan te tekenen.

Joris Van Reusel (Natuurpunt): “Er werden meer dan 1400 bezwaarschriften ingediend tegen het oorspronkelijk project, waarna de CMB-vastgoedpoot Reslea haar aanvraag introk. Het argument was dat de stikstofuitstoot moest herbekeken worden. Uiteindelijk is hetzelfde project ingediend met enkele kleine aanpassingen. Het project heeft impact op de stikstofuitstoot via al het autoverkeer dat het zal veroorzaken, maar daar verandert in het nieuw voorstel niets aan.”

“Het probleem met dit project is de schaal. Zo blijft het gebouw bijna vijftig meter hoog. Bovendien zou dit pas de eerste fase zijn van een groter masterplan met vier, vijf of zes  torens tot 70 meter hoog. Men probeert dit erdoor te krijgen door het project te saucissoneren, maar om de volgende fases te realiseren moet het RUP (de regels die bepalen wat wel en niet mag gebouwd worden, nvdr) à la tête du client aangepast worden.”
Continue reading →