Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wij Zijn Socialisten-netwerk versterkt sp.a-lijst in Antwerpen

Share

Het netwerk Wij Zijn Socialisten, dat de ambitie uitspreekt om de socialistische partij te vernieuwen en het linkse gedachtengoed te verdedigen, positioneert 4 kandidaten van haar beweging op de lijst van sp.a in Antwerpen. Maar daar blijft het niet bij: zo dienden ze eerder talloze amendementen in op het partijprogramma voor de verkiezingen. Met succes: het programma werd naar links geduwd.

Nu de campagne gestart is ontvangen we Christina Van der Paal en prof. Stephen Bouquin. Zij staan op de respectievelijke 35ste en 36ste plaats en geven een update over de stappen van de beweging, over het programma van de sp.a en waar het met deze stad (en wereld) naar toe moet.

Marc Swyngedouw (KUL, sp.a) plaatst vraagtekens bij onderzoeken stad

Share

Van de hand van Marc Swyngedouw (professor Pol&Soc KUL, kandidaat sp.a Antwerpen) verscheen op Knack.be een kritiek gericht aan het stadsbestuur. Zijn uitgangspunt: met een foutieve interpretatie van onderzoeken van haar eigen diensten probeert ze haar eigen beleid goed te praten. Duiding door Swyngedouw in de studio, met wie we het ook over zijn politiek engagement hebben.

De risico’s van de Cashless Society (#2) // Hunter Biden

Share

Een update door Derek Monroe (Chicago) over zijn wedervaren met banken die weigerden een check van de belastingdienst voor hem te incasseren. Het verhaal gaat verder met Chase die eerst  een reclame voor een kreidetkaart opstuurt maar hem die dan weigert.

Aangezien het economisch geen steek houdt  dat de banken hem droogzetten ziet Monroe er opgezet spel in, bedoeld om politieke dwarsliggers de duivel aan te doen. Dat Noam Chomski hem bevestigde dat hij hetzelfde ervaren heeft is voor hem een bevestiging.

 

Cashless Society:

Met de tweede bijdrage van Derek Monroe komen we weer bij Oekraine. Het gaat over een zaak die al enkele maanden terug gaat: de scheiding en nogal onfrisse activiteiten van Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, de voormalige vice president van de VSA onder Obama.

Blijkbaar heeft de Biden familie  belangen had in de gasindustrie van Oekraine. Interessant is dat Biden junior voor het advokatenbureu van David Boies werkte. Dat is de firma die een Israelische firma van voormalige Mossad spionnen contracteerde om Harvey Weinstein uit de wind zetten. Iedereen die Weinstein beschuldigde of onderzocht werd door hen bespioneeerd, aangevallen of gechanteerd.

Monroe: “Het is ontluisterend  om te zien hoe de grote leiders die streven naar democratie uiteindelijk er zelf grote voordelen uit blijken te halen voor zichzelf en hun directe omgeving.  Niemand in de VS media heeft hierover bericht.”

Hunter Biden:

Sterft Kievit II dagelijks ook om zes uur ‘s avonds?

Share

Twintig jaar na de heraanleg van de achterkant van de stationsbuurt is iedereen het erover eens dat het Kievitplein geen goed voorbeeld is van stadsvernieuwing. Door het ontbreken van woonruimte in de nieuwe blokken is de buurt avonds dood. Daarom werd in het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) voor de verdere uitbreiding ingeschreven dat minimum 30% van de bebouwde oppervlakte uit woonruimte moet bestaan.

Nu de plannen voor de volgende Kievit-fase concreter worden wil het stadsbestuur af van de norm die 30% woonoppervlakte oplegt. Op verzoek van de Persgroep, het door  Christian Van Thillo gecontroleerd mediaconglomeraat.

De ‘voorlopige vaststelling’ van het RUP Kievit II lag voor op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces. Joris Giebens (Groen)  en Toon Wassenberg (sp.a) kwamen tussen om hun bezordheid te uiten. Wassenberg richt zijn pijlen meer specifiek op de zogenaamde  ‘postzegel RUP’s  die tot doel hebben om specifieke projecten die niet voldoen aan de ruimtelijke plannen te regulariseren.

Joris Giebens (Groen): “Als je  ode brengt aan grijze granietstenen en mooi beton dan heb je niet begrepen waar deze stad nood aan heeft.”

Volgens de verantwoordelijke schepen Bart De Wever is er geen reden tot bezorgdheid. “Dit gebouw is een voorbeeld bij uitstek van levendigheid en de buurt is ongelooflijk tevreden dat Continue reading →

Bouwcentrum/ Antwerp Expo heeft grootse plannen

Share

foto: RC

Antwerp Expo, beter gekend als het Bouwcentrum, heeft plannen. Grootse plannen. Er is sprake van een parking voor 2500 auto’s, een hotel met 150 kamers, een complex met 300 woningen en een uitbreiding van de oppervlakte van 17.350 tot 41.470 vierkante meter. Het Bouwcentrum is in handen van het Gentse Artexis dat de naam verandere in Antwerp Expo, wat meer in lijn is met de naam van de Gentse evenementenhall ‘Flanders Expo’.

Op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces lag het ‘Planologisch Attest’ voor de zone ter stemming.  Joris Giebens van Groen is verontrust over de schaal van de lange termijn plannen van Artexis.

Volgens schepen Bart De Wever is dit voorbarig: “Het planologisch attest slaat alleen op de uitbreidingsplannen op korte termijn en heeft geen enkele betrekking met de plannen op lange tremijn.  Voor  die plannen zal de procedure moeten gevolgd worden met RUP,  openbaar onderzoek en gans de reutemeteut.”

Bij de plannen op korte termijn is er sprake van een uitbreiding met slechts 2.100 vierkante meter.

Volgens Giebens is dit wel degelijk een voorafname op de grootschalige uitbreiding die Artexis in Antwerpen wil verwezenlijken. “De stad Antwerpen engageert zich om een vergunning af te geven voor de uitbreidingsplannen op korte termijn die niet in lijn zijn met de huidige bestemming van het gebied als recreatiegebied.  Tegelijkertijd is er echter het engagement van de stad om het planologisch proces op te starten en een RUP op te stellen. Dat process zal ervoor zorgen dat de uitbreidingsplannen op lange termijn kunnen verwezenlijkt worden, en daar zijn we het niet mee eens.”

“Er komt dan later inderdaad een openbaar onderzoek maar u weet ondertussen ook al in welke mate dit stadsbestuur daar rekening mee houdt. Men heeft zes jaar  nagelaten om het planlogisch process op te starten en nu geeft men snel een  attest. Er zijn andere lokatie die veel geschikter te zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de site voor het nieuw voetbalstadion aan Nieuw Zuid.”
De GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) adviseerde  om een voorwaardelijk attest aan te geven met de expliciete voorwaarde dat het attest geen voorafname mocht vormen op de toekomstige plannen.  Dit werd inderdaad opgenomen als voorwaarde bij het Attest dat op de gemeenteraad werd goedgekeurd, hetgeen de respons van  De Wever lijkt te bevestigen.

Heraanleg Generaal Lemanstraat opnieuw op de politieke agenda

Share

foto: RC

Onze vliegende reporter gaat ter plaatse in de Generaal Lemanstraat waar Groen actie voert voor meer verkeersveiligheid. Hij spreekt er met Groen+ kopstuk Hugo Van Dienderen en met schaduwburgemeester BDW.  Van Dienderen: “We zijn in Antwerpen gespaard gebleven van aanslagen maar niet van het geweld tegen de zachte weggebruiker”

Het vorig stadsbestuur had een heraanleg van de Generaal Lemanstraat voorzien. Daarbij zou één van de vier autorijvakken moeten plaats maken voor de aanleg van fietspaden. De heraanleg zou grotendeels gefinancierd worden vanuit Vlaams niveau. Het schrappen van de heraanleg door de stad was één van de eerste beleidsdaden van schepen Koen Kennis. Zie onze bijdrage van februari 2013.

Van Dienderen / BDW (7min40s):

 

Het Groen-protest op 30 juni werd geleid door Joris Giebens die na de aktie bij ons passeerde voor een uitgebreid gesprek:

“Als wij na de verkiezingen mee zullen besturen in deze stad dan wordt dit voor ons, net zoals voor Koen kennis, misschien ook wel een symbooldossier en één van de eerste dossiers die we in de juiste richting gaan duwen.”

Joris Giebens (3min10s):

Doel mogelijks gered door nieuw voorstel van Ben Weyts

Share

bron: benweyts.be/

Na een Vlaams beleid dat bijna twintig jaar erop gericht was om het polderdorp Doel te laten verdwijnen presenteerde (het kabinet van) de bevoegde minister Ben Weyts (N-VA) vrijdag een alternatief voor de havenuitbreiding dat Doel wél behoudt.

Er lagen 8 verschillende alternatieven op tafel om de jaarlijkse  containeroverslagcapaciteits van de Antwerpse haven met met 3 tot 6 miljoen containers uit te bereiden.  Eerder dit jaar kwam Weyts al met een negende voorstel naar voor. “Wat gisteren gepresenteerd werd is een aanpassing van die negende variant”  zegt Doel-bewoner Denis Malcorps.

Het lijkt erop dat het voorstel van Weyts alle geiten en kolen spaart. Niet alleen zou Doel gered zijn, ook voor het Havenbestuur is het voorstel volgens Denis Malcorps aanvaardbaar. En verder is de impact op het milieu volgens hem kleiner dan in andere altenatieven.

“Er moeten wel nog aantal randvoorwaarden vervuld zijn, zoals de leefbaarheid van het poldergebied en de impact op de mobiliteit.”  En dat is een potentieel probleem voor alle alternatieven.

De schuld van Duchateau

Share

foto: RC

Op de laatste gemeenteraad voor de zomer (25 juni) stelt Mie Branders (PVDA) een vraag over het beleid van het stedelijk Antwerps vastgoedbedrijf AG Vespa. Het is een onaangenaam ontwaken voor de bijna in slaap gedommelde gemeenteraadsvoorzitter Bart De Wever als blijkt dat niet schepen en partijgenoot Fons Duchateau (N-VA) maar hijzelf op de vraag moet antwoorden. Het voorzitterschap van de raad van bestuur van AG Vespa is één van de bevoegdheden die De Wever in april van Rob Van de velde overnam.

De Wever probeert de hete aardappel toch nog naar Duchateau door te schuiven maar die kaatst de bal diplomatisch terug, waarna  Duchateau de volle laag krijgt.

De Wever belooft Loemoembastraat te laten onderzoeken

Share

foto: GaHetNa.nl via wikipedia

Burgemeester Bart De Wever belooft het hernoemen van een Antwerpse straat naar de vermoorde nationalistische Congolese premier Patrice Loemoemba te laten onderzoeken door de Straatnamencommissie. De vraag zelf kwam er op de gemeenteraad van juni met een motie ingediend door de democratische oppositie. Het Blok verliet de raad toen de motie ter tafel kwam.

De motie zelf werd echter verworpen door de meerderheid zonder een duidelijke verantwoording. Axel Polis van de kleine Open-VLD fractie was de enige van de meerderheid die over de zaak het woord nam.  Daarbij nam hij grotendeels de argumentatie over van de indieners van de motie. Verder had hij het over de nood een ‘breed debat’ zonder echter aan te geven wat hij daar mee bedoelde. Burgemeester De Wever merkte op dat volgens de administratieve regels een persoon naar wie een straat vernoemd wordt ‘een band moet hebben met de stad’.

Het lijkt erop  dat de Antwerpse N-VA, CD&V,  en Open-VLD meerdeheid  en het Blok geen afstand willen nemen van het Belgisch koloniaal verleden, maar dat niet willen gezegd hebben.  Door zijn belofte te houden kan de burgemeester het tegedeel bewijzen…

DP-World dossier afwezig tijdens stemming over CETA in Vlaams parlement

Share

foto: RC

Nadat twee jaar geleden Wallonië en Brussel met Paul Magnette op kop weigerden CETA te ondertekenen stond het reguleringsverdrag tussen de EU en Canada een week lang centraal in alle Vlaamse nieuwsmedia.
Een schril contrast met de  onverschilligheid  de afgelopen dagen voor de stemming van CETA woensdag in het Vlaams deelparlement.  Daar kreeg CETA groen licht van de liberale meerderheidspartijen, gesteund door CD&V.

Ondertussen heeft DP-world,  een multinational uit Doebai, op basis van een gelijkaardig reguleringsverdrag met de Emiraten, Belgie aangeklaagd omdat het Antwerps Havenbedrijf haar belangen zou schaden.

De Antwerpse haven schold in 2013 containerverhandelaar DP-World vijtien miljoen € boetes kwijt.  Op basis van een type CETA akkoord doet hetzelfde bedrijf  België nu een proces aan  voor het  beleid van de Antwerpse haven.

We bellen met Raf Verbeke van een burgerinitiatief tegen CETA.
“Ervaring leert dat dergelijke verdragen altijd ten koste gaan van de kleintjes. Het zijn de grotere spelers die de spelregels bepalen, terwijl het de overheid is die het laatste woord moet hebben als het gaat over regulering van markten en diensten. Als de politiek zichzelf buiten spel zet dan moeten de burgers optreden” aldus  Verbeke. Daarbij verwijst hij naar de zogenaamde ISDS clausule voor ‘arbitrage’  tussen bedrijven en overheden die in CETA zit. Die clausule laat multinationals toe om beslissingen van Vlaamse/Belgische/Antwerpse overheden voor een buitenlandse jurie te dagen als het bedrijft oordeelt dat haar belangen geschaad zijn.

“Zowel binnen CD&V als N-VA is er spanning en een aantal van hun  parlementairen bleef weg uit de stemming”

“Zowel binnen Continue reading →

Luchthaven Deurne: Vliegerplein werkt aan alternatieven

Share

foto: RC

Burgerplatform Vliegerplein organiseerde zaterdag een actie waarin aan de overheid gevraagd werd om de uitbreidingsplannen en de subsidiëring van de Deurnese luchthaven te stoppen.

Bert Leemans van Vliegerplein aan het woord.

“De jaarlijkse exploitatiesubsidie bedraagt 4 miljoen €.  Sedert 2014 heeft de overheid verder al 18 miljoen € in de infrastructuur geïnvesteerd bovenop de 55 miljoen die de tunnel onder startbaan gekost heeft. Daartegenover staat een consessieinkomst van 250.000€ voor de overheid. ”

Blijkbaar slaagt Egis er toch beter dan verwacht in om passagiers aan te trekken voor de luchthaven. “Er is een stijging van het aantal passagiers dat stilaan bijna terug op het niveau is van de jaren ’70”.

“We werken samen met de universiteit van Leuven aan een alternatief. Acht studenten van de master-na-master opleiding Urban Planning and Strategic Environmental Management hebben een aantal plannen uitgetekend. Daaruit hebben we ideeën geput. Daar werken we verder aan en we komen over een aantal maanden  met meer concrete sugesties naar buiten.”

 

Een Lumumbastraat voor Antwerpen!

Share

Antwerpen is een superdiverse stad, met mensen die verschillende verhalen en oorsprongen meedragen en toevoegen aan de Antwerpse klanken. Het wordt evenwel nauwelijks erkend door onze overheden en weerklinkt niet in onze straatnamen. Neem nu Patrice Lumumba. De man wiens moord de plundering en vernietiging van de Kongolese staat verpersoonlijkt. De moord wordt amper herdacht of zelfs erkend. En dat terwijl mensen als Camille Coquilhat op het Antwerpse Zuid een straat naar zich vernoemd hebben gekregen, ondanks het bloed aan hun handen.Als we de kolonisator eren met een straatnaam, doen we dan geen tekort aan de nakomelingen van de kolonisatie die burgers van deze stad zijn?

Diverse organisaties en geëngageerde burgers roepen op in een open brief tot het hernoemen van een Antwerpse straat naar de Lumumbastraat. Dit past in de campagne om de openbare ruimte van de stad te dekoloniseren. Want ook al plukken we nu nog steeds de vruchten van de kolonisatie (Centraal Station, de Zoologie, de coltan in onze smartphone iemand?), we staan veel te weinig stil bij de manier waarop de Belgische staat Kongo nog altijd uitbuit.

Op maandag 25 juni wordt in de gemeenteraad een motie ingediend door de oppositie (Groen, sp.a, PVDA).Voorafgaan wordt om 19:00 een actie gevoerd waarbij iedereen uitgenodigd wordt om de open brief te ondertekenen. Afspraak aan de Lombardenvest 23 in Antwerpen.

Wij spraken met Zakayo Wandoloh (woordvoerder namens het samenwerkingsverband) en Ikrame Kastit (gemeenteraadslid Groen).

De risico’s van de Cashless Society

Share

In zijn bijdrage deze week brengt  onze Amerika-correspondent Derek Monroe een opmerkelijk verhaal over hoe  banken in de VSA rekeningen en kredietkaarten blokkeren zonder daarbij uit te leggen waarom. De hoofdrolspeler in dit kafkaiaans verhaal is Monroe zelf …

Hij ziet hierin vooral  een waarschuwing voor de risico’s van de Cashless Society. “Dit gaat over controle. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zelf de protagonist zou zijn in één van mijn eigen verslagen. ”

Link: respons Citibank

Bart De Wever: een bevoegdheid te ver?

Share

foto: RC

Nadat hij in april de bevoegdheden van  schepen Rob Van de Velde overnam is Bart De Wever naast partijvoorzitter, senator en partijwoordvoerder nu ook burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, havenbestuurder, schepen bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking,  loketten, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed van de stad Antwerpen. En verder nog onbezoldigd voorzitter of bestuurder van een rist  vzw’s en instituten.
Tijdens de afgelopen gemeenteraad reageerde De Wever  gepikeerd op de interpellaties van Mie Branders (PVDA) en Joris Giebens (Groen)  in verband met het vastgoeddossier van het Mercatorgebouw tegenover de singel.

Toon Wassenberg: “Ik raad iedereen aan om naar de gemeenteraad te komen. Wat je gaat vaststellen is dat Bart De Wever zelf zeer op zijn ongemak is als het over zijn nieuwe bevoegdheden gaat. Hij kent daar eigenlijk niets van.”

Projectontwikkelaar Triple Living wil het Mercatorgebouw afbreken en er drie blokken voor in de plaats zetten, waaronder een toren van zestien verdieping. De bewoners stellen vragen bij de toren en de impact van het project op de mobiliteit. Ze klagen over het feit dat de de bevoegde schepen (van stadsontwikkeling Bart De Wever) niet met de bewoners over de zaak communiceert. Mie Branders (PVDA) en Joris Giebens (Groen) kaartten de zaak aan tijdens de gemeenteraad eind mei.

De schepen reageert geiriteerd. Naar Giebens toe omdat er zou afgesproken geweest zijn met de fractievoorzitters (Van Besien) om niet over de zaak te spreken , en maar Branders voor haar ‘gebrek aan kennis’. Volgens De Wever kan hij namelijk niets doen omdat het gaat over een privaat project.

Toon Wassenberg

Toon Wassenberg (sp.a), die het dossier opvolgt maar zelf niet aanwezig was, is niet verrast: “Als het over een privé project gaat gebeurt het vaker dat de stad zich daarachter verschuilt en zegt dat ze de stad pas berokken wordt op het moment dat er een bouwvergunning wordt ingediend. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij het Tivoli project in de Markgravelei (waar een appartementcomplex en een Lidl supermarkt moesten komen). Daar hoorden de bewoners (informeel) dat er van alles bezig was maar ze werden niet officieel geïnformeerd.  Dat is helemaal niet aanvaardbaar voor de buurtbewoners. Soms communiceert de projectontwikkelaar zelfs meer naar de kranten dan naar de buurtbewoners. De bewoners weten ook dat er contacten plaatsgrepen en nog altijd aan de gang zijn tussen de projectontwikkelaar en het stadsbestuur en ze eisen hetzelfde niveau van informatie.” Continue reading →

Aanleg pakings Zuiderdokken: “Een flagrant voorbeeld van onzorvuldig bestuur”

Share

Foto: van ongs

De aanleg van de grote parkings voor 2000 auto’s aan de gedempte Zuiderdokken ligt sedert eind mei stil.  De directe aanleiding is een klacht van twee buurtbewoners over het feit dat al het verkeer van de parkings voor hun deur zal passeren. Maar de parkings worden ook aangelegd onder een gebied dat geklasseerd is als parkgebied.

“Men is aan de parkings begonnen terwijl het traject voor het park nog altijd niet af is. Er zijn zelfs nog geen middelen voorzien voor het park.”

Gemeenteraadslid Toon Wassenberg volgt het dossier al jaren:
“Ik had schepen Rob Van de Velde er twee jaar geleden al op gewezen dat de aanleg van de parkings strijdig zou kunnen zijn met de wettelijke bestemming. Hij erkende dat. Het zou geremedieerd worden maar ik  heb weinig remediëring gezien. Er is een bouwvergunning afgeleverd en ik denk dat men gewoon het risico genomen heeft. Dat is een flagrant voorbeeld van onzorgvuldig bestuur.   Je kunt niet verwachten van de burgers dat ze zich aan de regels houden als je als overheid zelf dat soort risico’s neemt. En zeker op een plek als de Zuiderdokken waarvan je weet dat er mondige mensen wonen. Als je dan als overheid steken laat vallen dan heb je het spek aan je been. En ik had daar dus voor gewaarschuwd. Dat is schijnend want niemand wil dat de zaak daar stil valt, dat die werf openligt en dat het park er niet komt.” Continue reading →