Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Omslag landbouwbeleid: Politiek op de rem

Share

landbouwminister Hilde Crevits (CD&V)

Dinsdag stemde het Europees parlement de landbouwbegroting. Terleurstelling bij de Bond Beter Leefmilieu omdat die vooral de klassieke industriële landbouw ondersteunt.

De Europese Commissie had een meer verantwoord  Europees voedselbeleid ontwikkeld in de “Farm 2 Fork“-strategie. Die strategie moest daarna vertaald worden in verschillende beleidstakken waarbij Landbouw waarschijnlijk de belangrijkste was; het landbouwbudget vertegenwoordigt nog altijd ongeveer 30% van alle Europese uitgaven.

Maar de omslag komt er niet volgens Laurens De Meyer van de Bond Beter Leefmilieu: “Er zou geld komen voor ‘verduurzaming’, maar nu blijkt dat veel praktijken die in het budget op papier geboekt worden als ‘duurzaam’ amper enige vooruitgang betekenen, want al gangbaar zijn en/of concreet weinig opleveren voor het milieu. Dat gebeurde de vorige zeven jaar ook al, en toen werd Europa op de vingers getikt door de European Court of Auditors.”

Continue reading →

Vermogensbelasting: Investeren de rijken? (beter dan de overheid?)

Share

commons https://pixabay.com/en/gold-ingots-golden-treasure-513062/

In 2017 schafte de Franse president Macron een taks op de grote vermogens af, de ‘ISF’.  Het idee van Macron was dat de rijken het geld beter zouden besteden dan de staat. Een studie onderzocht of dat zo was en wat de impact was van de andere hervormingen in het pakket van 2017.

Op 8 oktober publiceerde France Stratégie een evaluatierapport over de afschaffing van de ISF en enkele andere belastingverminderingen die onder president/bankier Macron doorgevoerd werden. De eerder beperkte belasting leverde 4 miljard op in de beste jaren. De dag na de publicatie van het evaluatierapport volgde op France Inter een debat tussen enerzijds  Thomas Piketty, expert in de evolutie van inkomens en vermogens (ongelijkheid), en Dominique Seux van Les Echos, aanhanger van het financieel liberalisme.

Voor Piketty is de zaak duidelijk: bijna drie jaar na de afschaffing van de rijkentaks blijkt dat de rijken rijker geworden zijn. Niet alleen door de afschaffing van de ISF maar ook door de andere maatregelen van het pakket die belastingontwijking verder vergemakkelijkt hebben. De studie toont volgens Piketty ook aan dat de extra inkomsten door de rijken niet werden geïnvesteerd in de Franse economie.

Seux gaat niet akkoord. Volgens hem stelt het rapport dat het nog te vroeg is om die conclusie te trekken, maar dat er wel een duidelijke daling vastgesteld wordt van het aantal rijke Fransen die het land uitvlucht omdat ze de belasting niet willen betalen.

Het klopt dat het aantal fiscale emigranten daalt, aldus Piketty, maar die daling begon al rond 2014/2015, dus drie jaar voor de afschaffing van de rijkentaks. Continue reading →

DAB+: meer dan het probleem Norkring

Share

wikipedia- GNU Free Documentation License

Er zitten enkele kinken in de kabel als het over de overstap naar DAB-radio gaat: rechtszaken tussen grote spelers over bandruimte enerzijds en de uitsluiting  van de lokale zenders anderzijds.

De overhaaste verkoop in 2008  van de DAB-ether aan de Noorse multinational Norkring ligt aan de basis van de problemen, maar ook daarna liep het mis.

Het klonk allemaal mooi een jaar of tien geleden: na 30 jaar discussie over plaats op de FM-band zou de digitale DAB+ het allemaal oplossen. DAB+-radio levert niet alleen betere kwaliteit, er is ook veel meer plaats in de DAB+ -band(en).  DAB+ was dus de toekomst, zeker zolang internetradio geen echt volwaardig alternatief is want beperkt door de kost van dataverkeer en door de capaciteit van de netwerken.

Nu blijkt echter dat de beloftes niet kunnen waargemaakt worden: door de politieke keuzes blijven de resterende lokale zenders verstoken van de DAB-band en zit de overheid verveeld met de klacht van een andere grote speler die een deel van de Norkring-koek wil hebben.

Als Vlaanderen geen eigen beleid ontwikkelt, is de kans groot dat het gewest een regio wordt zonder lokale zenders in de ether.

Geert Bourgeois: uitverkoop

In 2008 kon het voor media minister Geert Bourgeois (N-VA)  niet snel genoeg gaan: de verworven Vlaamse bevoegdheid over de DAB+-ether moest zo snel mogelijk naar private handen overgedragen worden. Dus kreeg Norkring in 2009 de volledige DAB+-band in handen (pagina 4 HIER).   Een belangrijk deel van de band (MUX-10, zie verder) zou daarbij zelfs gratis weggegeven zijn aan Norkring. Naast Norkring kreeg VRT een deel van de DAB+-band. Door de privatisering heeft Vlaanderen de speelruimte verloren om zelf een beleid te voeren. Iedere private speler die in Vlaanderen in de DAB+-ether wil uitzenden, heeft tot minstens 2024 de toestemming nodig van, en moet betalen aan, de Noorse multinational.

Er is  een kleine kans dat de fout uit het verleden rechtgezet wordt door de regulator. Als dat niet gebeurt, wat waarschijnlijker is, zal het aan de beleidsmakers zijn om een beleid te voeren. Als dat niet gebeurt dan wordt Vlaanderen  een regio wordt zonder lokale zenders in de ether (zie verder).

Karin Brouwers (CD&V) interpelleerde in de Vlaamse mediacommissie naar een stand van zaken in verband met DAB+ in het algemeen en de toegang tot DAB+ voor de lokale radio’s in het bijzonder.

Continue reading →

De objectiviteit van opperrechter Amy Coney Barrett

Share

Bron: wikipedia

Alles wordt uit de kast gehaald om kiezers in de presidentiële en parlementaire verkiezingen in de VSA te verhinderen hun stem uit te brengen.  Vooral de Republikeinen tonen zich daarin zeer inventief ‘om fraude te voorkomen’. Nergens is tot nu echter grootschalige kiesfraude via stemming per post aangetoond.

Ironische genoeg blijkt ondertussen dat Amy Coney Barrett, de kandidate van president Trump voor het hooggerechtshof, in 2000 zelf als advocate betrokken was bij een succesvolle poging om foutief ingevulde stemformulieren te laten valideren. Een manipulatie die ertoe leidde dat All Gore de verkiezingen verloor, en waar de Republikeinen nu zelf de tegenpartij van beschuldigen.

Tijdens de parlementaire ondervragingen hamerde Coney Barrett op haar objectieve interpretatie  van de wetten. Maar uit een aantal antwoorden bleek dat de objectiviteit  van ACB soms naar een ander universum refereert. Zo stelde ze dat de opwarming van de aarde een wetenschappelijke discussie is, dus niet wetenschappelijk bewezen.

Achtergrond door Ari Berman van Mother Jones in een interview op Democracy Now, afgelopen dinsdag.

Buitenlandse Militaire Basissen: meer Amerikanen in België en Turken in Afrika

Share

landen met VS-basissen, bron: wikipedia

Met Ludo De Brabander van Vrede vzw nemen we de problematiek door van de buitenlandse militaire basissen , die zich onttrekken aan de wetgeving van de landen waar ze gevestigd zijn.
Dit geldt vooral voor de VSA, dat mogelijks nieuwe basissen in België zullen openen. We kijken ook eens naar de plannen van Turkije.

Met bijna achthonderd basissen hebben we het nog altijd vooral over de VSA, maar ook anderen breiden militairen aanwezigheid buiten het eigen territorium uit. Zo belicht Ludo De Brabander ook toenemende buitenlandse ambities van Turkije in Afrika, vooral om aan de stijgende nood aan energie te voldoen. Daarbij stijgt de spanning met Griekenland, en mogelijks meer nog met Egypte.

In Europa zullen in Duitsland en aantal basissen ontruimd worden. De VSA trekken zich echter niet terug, maar verplaatsen hun militairen gewoon naar andere landen, waaronder België. Dat zal er mogelijks toe leiden dat hier nieuwe Amerikaanse basissen zullen geopend worden. Daarvoor werd geen toestemming gevraagd, en niemand lijkt ervan wakker te liggen.

Eén van de belangrijkste problemen met de militaire basissen is dat ze zich volledig onttrekken aan de regels van de landen waar ze gevestigd zijn. Dit brengt problemen mee van niet vervolgd seksueel geweld,  undercoveroperaties, folterpraktijken, ontvoering (‘rendition’) en illegale gevangenissen (Guantanamo). Meer recent werd ook duidelijk dat sommige militaire basissen zwaar vervuild zijn, bijvoorbeeld met PFAS, een hoog kankerverwekkend middel dat vroeger frequent gebruikt werd in brandweerschuim op vliegbasissen. In Okinawa krijgen de lokale autoriteiten zelfs geen toegang tot de basis om de vervuiling te onderzoeken.

 

Het dossier Cercle Brugge gaat over veel meer dan enkele voetbalstadions

Share

foto: Erik Ver Eecke

Opschudding deze week na een arrest dat  voetbalbedrijf Cercle Brugge verbiedt om een nieuw stadion te bouwen in de polders buiten Brugge, vooral omdat het verbod ook de plannen van grote broer Club in gedrang brengt. Het stadiondossier vormt echter maar een klein onderdeel in de strijd om de open ruimte rond Brugge. En er is ook een link met het Oosterweel-dossier.

Voor het  stadion van Cercle langs de Blankenbergse Steenweg zouden enkele tientallen hectaren polder moeten verdwijnen, maar het arrest dat de Raad van State de afgelopen week velde, gaat over een groter gebied, van ongeveer 90 hectaren. Het arrest was inhoudelijk: de Raad oordeelt dat er te kwistig omgesprongen wordt met open ruimte.

googlemaps/RC

Naast het voetbalstadion bevatten de plannen ook bedrijven- en recreatiezones. Maar zelfs daar stopt het niet: behalve de Blankenbergse steenweg zijn er nog  bijkomende betonneringsplannen, wat het totaal op 214 hectare brengt. Nadat de Raad van State verzet daartegen verwierp om procedurele redenen ziet het ernaar uit dat die plannen wel zullen doorgaan.

Daarnaast heeft de haven van Zeebrugge ook nog eens grootse plannen, die nog meer open ruimte zullen innemen. De Vlaamse Landmaatschappij heeft het over nog eens 360 bijkomende hectaren aan te compenseren natuurgebied om de haven-uitbreidingsplannen mogelijk te maken.

“Politici en bevolking zijn zich nog onvoldoende bewust van de ravage die onze streek te wachten staat”

Groter plaatje, deel 1: 214 hectare

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, regionaal stedelijk gebied Brugge  (GRUP Brugge) voorziet in een betonnering van 214 hectaren open ruimte. De 90 hectare aan de Blankenbergse Steenweg is slechts één van de deelplannen van het GRUP. Ook aan ‘De Spie’, het ‘Chartreuse’-gebied (42 hectare) en andere zones verdwijnt er groen. Continue reading →

Facebook blokkeert: Als de agoritmes het laten afweten(?)

Share

Bron: XR belgie

Al tweemaal zag Extinction Rebellion (XR) Belgie haar facebook-pagina geblokkeerd. De eerste maal gebeurde dat na het aankondigen van een evenement voor vrouwenrechten. XR kreeg toen bericht dat de blokkering gebeurde omdat het evenement ‘aanstootgevend’ zou zijn.  Afgelopen week was het opnieuw prijs omdat de pagina “gelijkt op andere pagina’s die geblokkeerd werden en niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden”, zonder verduidelijking over welke pagina’s of voorwaarden het ging.

“Facebook laat niet graag in haar kaarten kijken en wil niet gecontacteerd worden.”

Pieter van XR: “Onze facebook-pagina voldoet altijd aan de voorwaarden van facebook. Het blijft dus gissen wat er aan de hand was”.

Het probleem oplossen was niet vanzelfsprekend. “We hebben facebook op verschillende manieren proberen te contacteren.  We hebben on-line formulieren van facebook ingevuld en via via hebben we uiteindelijke iemand kunnen contacteren die bij facebook werkt. Daarna is de pagina  teruggezet. Het is onduidelijke wat hen van gedachten heeft doen veranderen, ze laten niet graag in hun kaarten kijken en willen niet gecontacteerd worden. ”

Dit is niet iets waar alleen XR België meer te maken kreeg. “Er zijn al zeer veel groepen door facebook weggehaald geweest, van Extinction Rebellion, maar ook  bijvoorbeeld van Greenpeace. Facebook heeft in Frankrijk niet alleen de pagina van XR Frankrijk verwijderd maar ook alle persoonlijke profielen van de mensen die de pagina beheerden.”

Het is gekend dat de algoritmes van facebook pagina’s verwijderen die gerapporteerd worden zonder inhoudelijk te controleren of de klachten wel terecht zijn. Op die manier. Of dit ook hier het geval is, is niet duidelijk aangezien facebook geen transparantie biedt en daar momenteel ook niet echt toe onder druk gezet wordt, laat staan verplicht.

Peperfabriek: Elcker-Ik terug naar de bron

Share

bron: peperfabriek.be

Na een grondige verbouwing opent Elcker-Ik in de Breughelstraat op 10 oktober opnieuw de deuren onder de naam ‘Peperfabriek’.

“We gaan ons opnieuw richten op sociaal activisme. De drie pijlers zijn Klimaat, Sociale gelijkheid en Inclusie/Diversiteit.”

“De nieuwe naam is een verwijzing naar het verleden van de Breughelstraat. Hier tegenover was vroeger een handel in kruiden die zodanig sterk geurde dat men de straat ‘de peperfabriek’ noemde”, zegt Yaël Brakin van de Peperfabriek.

Maar er is meer: “Tot 2004 was Elcker-Ik  heel actief, en heel wat burgerbewegingen zijn hier ontstaan: verenigingen voor bijvoorbeeld holebirechten, vredesactie, patiëntenrechten, kringloopwinkels … In 2004 verloor Elcker-Ik ten gevolge van het beleid van Bert Anciaux  echter het grootste deel van haar subsidies. Daardoor hebben we het sociaal activisme voor een stuk moeten laten varen en hebben we ons gefocust op lezingen en op cursussen Nederlands.”

“Maar sinds een jaar of twee hebben een aantal mensen die al in de jaren ’70 en ’80 bij Elcker-Ik betrokken waren zich bij ons aangemeld als vrijwilliger. Ze hebben daarvoor de tijd aangezien ze ondertussen met pensioen zijn. Dat geeft ons de mogelijkheid om sociaal activisme opnieuw op te nemen als onderdeel van onze werking. We gaan nauwer samenwerken met andere organisaties: Hart boven Hard, het Masereelfonds, de Syrische gemeenschap, enzovoort.  De drie pijlers daarbij zijn Klimaat, Sociale Gelijkheid en Inclusie/Diversiteit”

“We hebben  besloten om onze naam  te veranderen, enerzijds om een praktische reden; de ietwat moeilijke uitspraak en de verwarring met het bijna-gelijknamig theater. Anderzijds omdat ‘Peperfabriek’ dus refereert naar het verleden, maar ook aangeeft waar we voor staan: de maatschappij wat peperen.”

Herbeluister hier en hier eerdere interviews over Elcker-Ik.

Nagorno-Karabach: opnieuw oorlog in de Europese rand

Share

brosn; wikipedia

We bellen met Francis Jorissen van vzw Vrede en Uitpers.be voor achtergrond bij de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach.

“Neen, het bestand dat overeengekomen is, zal niet stand houden.”

Van 1992 tot 1994 voerden de twee landen al een oorlog over het etnisch-Armeens gebied in Azerbeidzjan. Er kwam een wapenstilstand, maar nooit een vredesakkoord, waardoor het conflict bleef sluimeren.

Ondertussen versterkte vooral Azerbeidzjan haar leger, en recentelijk is de steun vanuit Turkije onder Erdogan voor Azerbeidzjan veel explicieter geworden. Er is zelfs sprake van de levering van Syrische huurlingen aan Azerbeidzjan door Turkije. Armenië wordt dan weer gesteund door Rusland, waarmee het samen in de militaire CSTO- alliantie zit. Dat Rusland anderzijds de grootste wapenleverancier was voor Azerbeidzjan toont de complexiteit van de allianties. Israël levert niet alleen drones aan het islamitische Azerbeidzjan, het heeft er ook een wapenfabriek, en het Israëlisch leger kan gebruik maken van Azerische militaire basissen. Dat Israël de aartsvijand steunt van het land dat het slachtoffer werd van een  genocide heeft ook te maken met het feit dat Iran historisch op gespannen voet leeft met Azerbeidzjan.

Gisteren werd een bestand overeengekomen tussen de partijen, maar volgens Jorissen is er weinig kans dat het nageleefd wordt.

Nieuwe juridische aanval op de Wet Major

Share

IvanHeyligen, TanjaDeprez foto: Leen

In de studio havenarbeiders Tanja Deprez en Ivan Heyligen. We luisteren naar enkele fragmenten van de gemeenteraad maandag 28 september, waar Peter Mertens(PvdA) een motie indient. SPA fractieleider Hicham El Mzairh reageert telefonisch. 

Annick De Ridder (N-VA), Schepen voor haven, is niet onder de indruk van de tussenkomst. ‘Het is niet aan de stad om te reageren.’ SPA vindt het pas nodig om in de Kamer in actie te komen rond de wet ter bescherming van de havenarbeid, PvdA zetelt daar ook. De scheiding der machten wordt aangehaald: in principe heeft iedereen het recht een juridische procedure aan te gaan. Het is niet aan de politiek om zich daarover uit te spreken.
De motie wordt verworpen. In het Antwerps bestuursakkoord werd wel reeds een engagement opgenomen ter bescherming van de wet-Major, hoewel dit eerder een federale aangelegenheid is.
Katoennatie (Huts) en Middlegate (Zeebrugge) vechten de wet-Major 2.0 wederom aan bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State in België die zich onontvankelijk verklaarden. Deze prejudiciële vragen liggen nu bij het Europees Hof van Justitie. Op 10 september jongstleden gaf Advocaat Generaal  van het Europees Hof Sanchez Bordona een negatief advies. Hoewel niet bindend, worden de conclusies van de Advocaat Generaal van het hof vaak gevolgd. De officiële uitspraak wordt over een tweetal maanden verwacht.
De pijlen zouden vooral gericht zijn op het gesloten aanwervingssysteem door de vakbonden en niet zo zeer op de wet-Major zelf. De bevindingen van Professor advocaat Eric Van Hooydonk ( Portius) die in feite strijdt aan de zijde van natiebaas Fernand Huts worden verschillende malen aangehaald in het rapport.

Continue reading →

Occupy INEOS

Share

INEOS linkeroever, foto: RC

Een honderdtal actievoerders hebben vanochtend het bos  op de INEOS-terreinen op de rechter Scheldeoever bezet. De bezetters willen niet dat INEOS het bos laat kappen.

Maar het gaat over meer dan boskap: “Als het bos van 44 hectare niet gekapt wordt, kunnen de nieuwe ethyleen- en propyleen-fabrieken niet gebouwd worden. Verder willen we ook niet dat INEOS subsidies krijgt voor dit project.  Er moet genvesteerd worden in een klimaatneutrale en duurzame haven, niet in een nieuwe plastiekfabriek die plastiek pellets gaat produceren.” (Noot: De eenheden van INEOS zullen geen plastiek produceren, maar wel de grondstoffen voor de productie van plastiek.).

“Er zal schaliegas uit de VSA gebruikt worden in deze eenheden. Er komt methaan vrij bij de productie van schalie-producten en methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2.  ¨Verder zullen deze nieuwe eenheden zelf ook de CO2-uitstoot van de Antwerpse haven met 5% doen toenemen.  Dat is niet de richting waarin de haven moet gaan.”

De manifestanten wilden op de terreinen blijven “zolang het nodig is”. Enkele uren later zou de politie de manifestanten ‘om veiligheidsredenen’ beginnen oppakken.

Downtown Borgerhout: Kunst, lokaal en (di)vers

Share

foto: RC

Tot 25 oktober loopt in het werkhuis “Downtown Borgerhout”, een groepstentoonstelling over diversiteit in de kunst met zeer lokale kunst uit de buurt maar ook bijdragen uit Brussel en Tokyo. Op 2 oktober werd de tentoonstelling geopend. Cultuurschepen Nabila Ait Daoud was erbij en wij ook.  We spraken enkele van de kunstenaars.

‘t Werkhuys en curator/kunstenares Continue reading →

Klimaatactie in Corona-tijden: Youth for Climate

Share

Bron: https://youthforclimate.be/

Nu massamanifestaties niet meer kunnen, komt Youth For Climate amper in de media. Toch  wordt er nog actie gevoerd. Gisteren en afgelopen maandag bijvoorbeeld.

Maandag werden de preformateurs voor het koninklijk paleis aangemaand om klimaatactie in het regeerakkoord te zetten en om het klimaatactieplan, dat met 120 wetenschappers opgesteld was, te overhandigen aan de politici.

Toon Lambrecht (YfC): “Het zijn geen gemakkelijke maanden geweest omdat we geen actie konden voeren. We hebben zo veel mogelijk on line gesensibiliseerd. Ondertussen voeren we wel opnieuw kleinere acties om druk te blijven zetten. Zo was er gisteren ook nog en covid-proof actie op het Muntplein. Maar een massabetoging is zeer moeilijk te organiseren en momenteel gewoon ook niet het beste idee.”

“De samenwerking tussen de verschillende klimaatorganisaties verloopt goed. We organiseren amen acties en communiceren samen. Het is een kwestie van het vinden van een balans van zoveel mogelijk actie voeren en toch de corona-maatregels te respecteren. Daar gaan we nu verder aan werken.”.

Libië: pushbacks door Europa ondanks gekend grootschalig misbruik (AI)

Share

‘Italian navy rescue asylum seekers’ by vfutscher (commons)

Amnesty International stelde systematische mensenrechtenschendingen van vluchtelingen vast in Libische kampen: folteringen, verkrachtingen, kidnappingen, uithongering … Een aantal Europese landen helpt actief mee om de vluchtelingen in de kampen te krijgen.

Lore Van Welden (AI): “Verschillende partijen maken zich schuldig aan de misbruiken, maar een belangrijke speler is toch de internationaal erkende GNA-regering. Deze regering sluit mensen op in onterende omstandigheden en heeft ook banden met allerhande milities die zelf detentiecentra hebben.” Continue reading →

Kaaimuur haven Doel dringend aan onderhoud toe. Vlaanderen wil niet investeren.

Share

Bron: Johan De Vriendt

De kaaimuur van het haventje van Doel is bijna een eeuw oud en staat volgens Erfgoedgemeenschap Doel & Polder op instorten.

Johan De Vriendt (Erfgoedgem. Doel/Polder): “De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. We hebben hen twee jaar geleden al aangeschreven om te melden dat de kaaimuur overhelt maar kregen geen respons. We hebben ook contact opgenomen met het gemeentebestuur van Beveren, maar dat meldde dat ‘De Vlaamse Waterweg’ (de eigenaar) de nodige investering niet wil doen omdat de toekomst van het dorp nog steeds onzeker zou zijn. Enerzijds zegt men dus dat Doel gered is, maar anderzijds wil men hier niet investeren omdat dat toch niet zo zou zijn. Dit is typisch voor de houding van de overheid, die het dorp verder laat verkommeren. ”

“De haven van Doel heeft een erfgoedwaarde. De eerste melding van de haven dateert al van de 13de eeuw en het is uniek omdat het een getijdenhaventje is. Het heeft ook nog een werkende spuikom, één van de enige in België. De site is sedert de 17de eeuw niet fundamenteel veranderd. “