Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Slachthuissite: Witte rook!

Share

Bron: Perstekst Damcomité

Witte rook in het Slachthuissite-Noordschippersdok-dossier: buurtbewoners verenigd in het Damcomité en de projectontwikkelaar bereiken een akkoord over een aangepaste aanleg van de wijk. Het akkoord komt er na een wissel van de projectontwikkelaar en na een klacht bij de Raad van State door de buurtbewoners.

Jarenlang was de Slachthuissite een probleemdossier. Eerst leek de reconversie niet van de grond te komen. Dat lukte wel nadat schepen Rob Van de Velde het dossier in handen nam tijdens de vorige stedelijke coalitie (De Wever I, 2013-2018).
Een constante in het dossier sedert 2013 was echter het ontbreken van een eigen visie over stedelijke ontwikkeling aan de kant van de stad.  De focus van de stedelijke overheid lag op de samenwerking met de projectontwikkelaar, waarbij buurtbewoners en leefbaarheid uit het oog verloren werden.
Het resultaat was een deal tussen stad en projectontwikkelaar die de buurt niet zag zitten, met de zaak bij de Raad van State tot gevolg. Pas op dat punt gekomen kwamen er inhoudelijke gesprekken op gang met de projectontwikkelaar. Ondertussen was  Land Invest door Triple Living ingewisseld, en die bleek meer open te staan voor overleg.

Joke Laukens (Damcomité): “Er was in 2012 (onder burgemeester Janssens, nvdr) al een visienota van de stad die er heel goed uitzag. De nota bestond uit enkele bladzijden, bevatte nog geen ontwerpdetails maar vermeldde wel al een dichtheid, het aantal woningen per hectare.”
“Maar het project kwam niet van de grond en toen Rob Van de Velde schepen voor stadsontwikkeling werd, zei die dat hij ‘het dossier uit het slop ging halen’. Er werd een participatiecharter ondertekend en er kwamen gesprekken.”

“Wettelijk moet de stad alle belangen bij elkaar brengen en  nadenken over goede toekomstgerichte stadsontwikkeling. Maar dat kon natuurlijk niet omdat er al deals afgesloten waren die gans het kader vastlegden.”

“Plots kwam er een ‘nieuw beleidskader’ met twee lijnen waar we ons aan moesten houden. Eén van die lijnen was de dichtheid, die niet opgegeven werd, en de andere was de snelheidslimiet op de Slachthuislaan die opgetrokken werd naar 70 kilometer per uur. Dat beleidskader kwam als een donderslag bij heldere hemel. Bovendien bleek later dat de bouwdichtheid verdubbeld was. ”

“Er zijn afspraken gemaakt tussen Land Invest, dat controle had verworven over zowel Slachthuissite als Noordschippersdok, en de stad. Er was ook afgesproken hoeveel zou betaald worden aan de stad voor bepaalde bouwhoogtes. Het project was helemaal beklonken tussen stad en projectontwikkelaar nog voor de bestemming van het gebied wettelijk was vastgelegd en goedgekeurd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het RUP moet alle belangen bij elkaar brengen en los van financiële overwegingen nadenken over goede toekomstgerichte stadsontwikkeling. Maar dat kon natuurlijk niet omdat er al deals afgesloten waren die gans het kader vastlegden.”

Continue reading →

Waarom de reductie van het aantal atoombommen toch geen goed nieuws betekent

Share

B-61 bom, foto: US Air force

In 2019 daalde het aantal aantal kernkoppen wereldwijd van 13.900 naar 13.500. Toch was er vooral slecht nieuws als het over nuclaire bewapening gaat, aldus Ludo De Brabander van Vrede vzw.

“De daling in 2019 is het gevolg van een aantal akkoorden uit het verleden tussen de de VSA en Rusland, en vooral het New START verdrag van 2010.  Dat bevat afspraken over de reductie van het aantal strategische nucleaire wapens. Het probleem is dat dat verdrag in 2021 afloopt en mogelijks niet verlengd wordt. De VS eist dat China in het verdrag stapt, maar China ziet dat niet zitten”

RC:  Rusland en de VSA hebben elk ongeveer 6.000 kernkoppen, China heeft er 320.
Ludo De Brabander: “Het argument dat China moet meestappen is een drogreden om het verdrag te kunnen afvoeren. China heeft gezegd dat het wil deelnemen, als de VSA en Rusland hun arsenalen eerst reduceren tot hun niveau, wat natuurlijk ook een manier is om ‘neen’ te zeggen. Maar de prioriteit zou toch moeten zijn om de grote arsenalen van de VSA en Rusland af te bouwen; daarna zouden de andere er ook bij betrokken kunnen worden, niet alleen China maar ook Frankrijk en het VK. ” Continue reading →

‘t Schijnverbond: “De afspraken van het Toekomstverbond zijn onvoldoende nagekomen”

Share

foto: RC

De  manier waarop het Oosterweelproject zou gerealiseerd worden aan de Schijnpoort is niet aanvaardbaar voor de buurtbewoners. Frans Teuches van buurtbewonersgroep ‘t Schijnverbod legt uit waarom ze bezwaarschriften indienden tegen de bouwaanvraag.

Voor alle duidelijkheid: ‘t Schijnverbond verwerpt het Oosterweelproject in zijn geheel niet, maar vraagt aanpassingen ter hoogte van de Schijnpoort. “We willen suggesties doen om de plannen te verbeteren voor er echt gebouwd wordt. Ons uitgangspunt blijft het Toekomstverbond van 2017.  Toen zijn een aantal zaken afgesproken, zoals de volledige overkapping van de ring, een vermindering van het autogebruik in de Antwerpse regio (32 gemeenten) van 70% naar 50%, en een afgeslankte versie van de Oosterweelverbinding. In de bouwaanvraag die nu voorligt, zijn die afspraken onvoldoende nagekomen. Het werk moet verbeterd worden. ”

Dat er volgens ‘t Schijnverbond geen ‘Oosterweel light’  is  de kern van het probleem.

“In geval van 50% autoverkeer zouden twee rijstroken volstaan per rijrichting in  de Oosterweeltunnel, nu wil men er drie aanleggen. Dus het is geen echte Oosterweel Light”

Frans Teuches: “Het is geen Oosterweel Light. Het ontwerp zoals het nu voorligt gaat uit van 60% autoverkeer in plaats van 50%, dus maar de helft van de daling die is afgesproken. Moest men zich wel aan de afspraak gehouden hebbe,n dan zou er een heel ander ontwerp kunnen gemaakt zijn.  Een dergelijk stuk infrastructuur bouw je voor op zijn minst vijftig jaar. Als er dan afgesproken is om het autoverkeer te brengen naar 50%, waarom bouw  je dan een constructie gericht op 60% auto’s? In geval van 50% autoverkeer zouden twee rijstroken per rijrichting volstaan in de Oosterweeltunnel, nu wil men er drie aanleggen. Dus het is geen echte Oosterweel Light”

” Een andere pijler van het Toekomstverbond is het omleiden van het havenverkeer rond de stad via het zogenaamd ‘Haventracé’.  Ook wat betreft de uitvoering van het Haventracé is weinig terug te vinden in de huidige vergunning. ” Continue reading →

het Verhalenfestival van Chiny, anders dan anders.

Share

Bron: http://www.conte.be/

Omwille van de coronamaatregelen moest het jaarlijkse verhalenfestival in Chiny, s’écouter ça conte, ditmaal een andere manier vinden om het woord te verspreiden.

Dat doet het interculturele festival door on air te gaan.  Van 10 juli 14u tot 12 juli een minuut voor middernacht zal het festival uitgezonden worden op de lokale Radio Sud en de Brusselse zender Air Libre, die dit jaar, net als Radio Centraal, 40 kaarsjes uitblaast. De vertellingen zullen worden aangepast aan het medium, aangezien men nu geen gebruik kan maken van visuele aspecten.

Open brief uit de scheikunde aan patronaat en politiek

Share

Foto: Leen N. (RC)

Een aantal delegees kropen in de pen en schreven een open brief uit de scheikunde gericht aan VBO, VOKA en minister van Werk.

Raf Van Gestel, vakbondsafgevaardigde bij Air Liquide (Chemie, Haven van Antwerpen) over Helden blijven helden“Het zijn geluiden  van de werkvloer die we vertolken, want het is daar dat de rijkdom wordt geproduceerd. Uiteraard willen we ook de hand reiken naar andere sectoren die het minder gemakkelijk hebben, zoals de zorg, werknemers van de grootwarenhuizen, vuilnisophaling, openbaar vervoer, schoonmaak etc. Allen hebben we onze plicht gedaan. Het is in deze tijden dat duidelijk werd welke beroepen ertoe doen in onze maatschappij: niet die van de mannen in hun chique kostuums, maar van diegenen in hun schort of hun overall.”

De afgevaardigden vinden dat de werkgevers proberen van deze crisisperiode gebruik te maken om een nieuwe aanval in te zetten op verworven rechten. Van Gestel: “We hebben het onder andere over hyperflexibiliteit, waarbij overuren niet meer als overuren worden beschouwd. Bij de dienstencheques spreekt men zelfs over ‘minuren’. Het Voka stelt ook éénzijdig dat er meer nachtwerk moet gebeuren om de schade in te halen terwijl de vakbonden buitenspel worden gezet.”

Robrecht Vanderbeeken: “Corona legt bloot hoe ver de liberalisering is doorgedrongen in de cultuursector.”

Share

foto: Leen N. (RC)

Robrecht Vanderbeeken, vakbondsverantwoordelijke van de cultuurwerkers voor het ACOD:
“Er heersen 2 opvattingen rond cultuur: ‘kunst draagt verschillende zaken in zich en dient om ons te emanciperen’ versus ‘kunst en cultuur moeten entertainen’. Kunst moet in dat tweede geval vooral niet kritisch zijn op kosten van de belastingbetaler. Deze opvatting is gevaarlijk in een tijd waar kunst en cultuur onder vuur liggen door de vermarkting en het neoliberalisme.”
“De coronacrisis legt bloot hoe ver de liberalisering is doorgedrongen in de cultuursector. Freelancers en flexwerkers kwamen in vrije val. Dit is een structureel probleem. “
“In de visienota van Jambon lezen we de visie van de kunstenaar die ondernemer is heel duidelijk. De kunstenaar als ondernemer die flexwerkt, jobhopt, kortom het zelf moet doen en verantwoordelijk is voor zijn eigen slagen …  Er moet dringend een andere manier komen om de sector te organiseren, betere aanstellingen, betere contracten.”
“De sector is ontspoord: interimwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, maar  in de realiteit ziet men dat Amplo, een interimbureau voor artiesten,  intussen de grootste werkgever in de sector is.”
“Vakbonden staan niet sterk in de sector. We kunnen ons verwachten aan een shockdoctrine van rechts. In de kerstperiode werd reeds gesteld door Jambon en Voka dat er moet kunnen worden onderhandeld met het Vlaams Belang. Het cultuurbeleid wordt zo een voorbereidende oefening voor 2024, wanneer de kaarten zullen herschud worden. Ook nu grijpen organisaties als Voka de kans om rechtse maatregelen door te voeren zoals onbetaalde overuren, opschorten van vakantie of fiscale vrijstellingen. Dit is een spel van machtsverhoudingen. Er is een hoge nood aan de herfinanciering van de sociale zekerheid, en die financiering gebeurt via solidariteit. Dat lukt alleen maar als er bijgedragen wordt, maar we  merken dat het grote geld net fiscale uitzonderingen krijgt, zich los zingt van het sociaal pact. Als we daar niet snel iets aan doen, zijn de centen op en valt er niets meer te herverdelen. Het is broodnodig voor ons sociaal pact dat langs alle kanten wordt geknepen en dat de sociale strijd gevoerd wordt. Jambon wil de factuur liefst presenteren aan de belastingbetaler.”
“Vermogensbelasting en het aanpakken van belastingparadijzen  worden in de huidige politieke constellatie haast als een taboe gezien. Dit terwijl het glashelder is dat het net vandaar is dat het geld moet komen om ons sociaal pact te behouden.”

Oosterweel: “We hebben ons laten rollen”

Share

In een artikel in de nieuwe massamedia over het Oosterweel-dossier brengt Thomas Goorden  een ander verhaal dan dat van de overheid en voormalige actiegroepen.

Goorden is activist en zat ook een tijd als vertegenwoordiger van StRaten-generaal in het overleg tussen actiegroepen en overheden.

“Hebben we ons laten rollen? Ik denk van wel. De reden is onervarenheid. Lees het Toekomstverbond maar: dat is een barslecht akkoord.”

Het  Openbaar Onderzoek van het project is lopend en gaat over de nieuwe Scheldetunnel en de aansluiting van het nieuwe stuk autosnelweg op de bestaande Antwerpse ring. De procedure gaat dus niet over  de overkapping van de ring en ook niet over de aanleg van de A-102, die een deel van de ring zou ontlasten.

Thomas Goorden: “Nu we uit de lockdown komen, zien we dat er veel meer niet-essentieel autoverkeer is dan we dachten. Mensen verplaatsen zich soms om onzinnige redenen met de auto. We hebben weer besloten om voor het plezier rond te rijden, dat zie je heel vaak hier in Antwerpen. Dit toont aan dat er veel  marge is op de modal shift. Vroeger stelde men dat de evolutie van het autoverkeer een natuurlijk fenomeen was waar niets aan kon veranderd worden. Daarom moest de Oosterweeltunnel een bepaalde afmeting hebben. Van die logica blijft niets over. Het is heel duidelijk dat de overheid kan ingrijpen op het autoverkeer. Overal is men daar mee bezig … behalve in Antwerpen, de plaats waar een Toekomstverbond getekend is over een modal shift. ”

” Er is een enorme marge om tot een vermindering van het autoverkeer te komen zonder bedrijven en winkels te sluiten.”

“Dit moet ik wel wat nuanceren: tijdens het overleg in het kader van het Toekomstverbond werd de logica van de stijgende (auto)verkeerscijfers gelost. Het huidig ontwerp van de Oosterweelverbinding is gebaseerd op een kleinere stijging van het autoverkeer dan het oorspronkelijk ontwerp. Een soort tussenoplossing die verpakt wordt als overwinning. Maar dat betekent wel dat de overheid eigenlijk toegeeft dat de mobiliteitscijfers fictief zijn, omdat je dus een  keuze hebt als het over de toekomstige verkeersdrukte gaat, en je dan je beleid op die keuze kan richten. Dat is een nieuw gegeven. Maar je kunt dus de vraag stellen: ‘Waarom nog een Oosterweel?’. Er is een enorme marge om tot een vermindering van het verkeer te komen zonder bedrijven en winkels te sluiten.”

FINANCIERING? Continue reading →

De corona-aanpak – Lise Vandecasteele (PVDA)

Share

pvda.be

Lise Vandecasteele is volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de PvdA. Ze zetelt in de Commissie binnenlandse bestuur, gelijke kansen en inburgering en in de Commissie voor welzijn, volksgezondheid en armoedebestrijding. Verder is ze nog steeds actief als arts bij Geneeskunde voor het Volk.

We spraken met Lise over de maatregelen die na de corona-periode zouden moeten genomen worden om de samenleving weer op de rails te krijgen. De PvdA lanceerde een voorstel in het Federaal Parlement om een eenmalige belasting te heffen van 5% op vermogens boven de 3 miljoen euro. Dit zou  15 miljard euro opleveren. Ook andere partijen (Groen, SPa) ijverden voor een zogenaamde eenmalige coronataks. Toch werd het voorstel niet aangenomen. Almaci van Groen stelde dat het niet de juiste weg was om op een duurzame manier zo’n initiatief erdoor te krijgen.
Vandecasteele stelt dat de andere partijen de urgentie van deze noodzakelijke ingreep niet lijken te zien.
Daarnaast wil de PvdA ook de belastingsparadijzen aanpakken. Verder stellen zij voor om het loon van politici te halveren en het aantal ministers te verminderen. Ook vindt PvdA dat belangrijke domeinen beter terug federaal georganiseerd zouden worden.

Peter Veltmans: de economische keuzes na corona

Share

Foto: RC

Peter Veltmans is vrijgesteld afgevaardigde van ACOD bij FOD Financieën en  actief bij SAP-Antikapitalisten.

 ‘Never waste  a good crisis’ (Churchill): het VOKA en de neoliberalen maken gebruik van deze uitspraak om als besten uit de crisis te komen, aldus Veltmans. De krachtsverhoudingen tussen kapitaal en arbeid moeten weer veranderen.
Peter Veltmans treedt een groot aantal van de ideeën bij van Johan Seynaeve, die we eerder interviewden. Hij ziet echter wel mogelijkheden om belastingparadijzen aan te pakken. Hiervoor haalt hij het Griekse voorbeeld aan.
De coronacrisis is niet de nagel aan de doodskist van de globalisering op zich, maar het zou wel eens het einde van het kapitalisme kunnen betekenen.  Tenminste, als we daarvoor de nodige krachtsverhoudingen kunnen opbouwen.

Strijd voor 25 hectare groen(e Delle) aan het Albertkanaal

Share

foto: stokrooie.be/groene-delle

De Groene Delle is een natuurgebied gelegen aan het Albertkanaal, iets voorbij het klaverblad van Lummen. De Vlaamse overheid wil er een industriegebied aanleggen waardoor 25 hectare van de natuur  zou verdwijnen.
“Onnodig en in strijd met alle eigen Vlaamse beleidslijnen”, aldus  Erik Van den Abeele van buurtorganisatie Actiefront De Groene Delle.

Erik Van den Abbeele: “De plannen dateren al van twaalf jaar terug, onder minister Joke Schauvliege.  Toen aangekondigd werd dat er een industriezone zou komen, kwam de dorpsraad in verzet. Als je het MER bekijkt, schiet er slechts 8 hectare van het gebied over die als industriegebied ontwikkeld zou mogen worden. Maar minister Schauvliege besloot om die oppervlakte te verdubbelen en daardoor bedreigt men nu zeldzame natuur. Het milieueffectenrapport stelt dat een deel van de natuur niet te compenseren valt.”
“Het systeem van natuurcompensaties is eigenlijk lachwekkend. Men vernietigt natuur en gaat dan elders scheuten van boompjes planten. Het duurt twee tot drie generaties vooraleer er bos is. ”

De bedreigde zone is ook bijzonder omdat het een ‘nat’ natuurgebied is dat belangrijk is voor de waterhuishouding.  Verder wordt de vraag wordt gesteld of er wel nood is aan bijkomende industrieterreinen. Continue reading →

Waals-Antwerpse wapentrafiek naar Saoedie Arabië aan banden, voorlopig

Share

foto: wikipedia

Vredesactie slaagde erin om de export van Waalse wapens naar Soedie Arabië aan banden te leggen. Het stilleggen van de wapenhandel is niet alleen een streep door de rekening van het Waals gewest maar ook van de Antwerpse haven en Katoennatie, die de export faciliteerden. De strijd is echter nog niet gestreden. 

We bellen met Bram Vranken van Vredesactie: ” De haven van Antwerpen is al een tijd de draaischijf voor de doorvoer van Belgische wapens naar Saoedi Arabië. In mei 2019 was er een eerste passage van de Bahri Yanbu. In januari zou het schip opnieuw Antwerpen aandoen dus we wisten dat de kans groot was dat er weer wapens zouden opgepikt worden. We hebben toen actie gevoerd aan de poorten van Katoennatie waar de wapens opgeslagen lagen. Door die druk heeft het schip de wapens niet kunnen oppikken.”.

Noot: Huidig havenschepen Annick De Ridder stelt geen weet te hebben van wapentrafieken naar Saoedie Arabie en weigert informatie op te vragen bij andere overheden. Annick De Ridder werkte van 2011 tot 2014 voor Katoennatie. Continue reading →

Michael Pas: cultuur tijdens de coronacrisis.

Share

foto: Leen N.

Michael Pas van de Acteursgilde over cultuur tijdens de coronacrisis.
De Acteursgilde is gesprekspartner voor producenten, zenders, vakbonden en overheid in het overleg over beleid, subsidies, loonvorming, naburige rechten, fiscaliteit en de toekomst van ons medialandschap. Pas ziet de toekomst niet rooskleurig in. Geen volle zalen kunnen trekken omwille van de corona-maatregelen zal maken dat het theater verlieslatend wordt. Ook de angst bij producenten om te investeren in deze onzekere tijden zit er diep in.
Maar niet getreurd, de opnames van Thuis en Familie kunnen inmiddels weer doorgaan.
Deel 1:


Deel 2:

Stad betaalt 6,8 miljoen aan Q-Park

Share

foto: RC

De stad betaalt 6.8 miljoen euro aan parkeeruitbater Q-park als vergoeding voor het stilleggen van de bouw van de parkings aan de Gedempte Zuiderdokken. Na ons gesprek over de pogingen om nieuwssite Apache te muilkorven spreken we met Tom Cochez nog even over deze zaak.

Het stilleggen van de werken kwam er na klachten van buurtbewoners. De burgemeester stelde de zaak voor als een geval enkele asociale inwoners die de stad gijzelden. De grond van de discussie is echter de vraag of  het kan dat 2000 parkeerplaatsen aangelegd worden op gebied dat op het gewestplan van 1979 ingekleurd werd als parkgebied. Het stad probeerde daar een mouw aan te passen door in het recenter RUP de bestemming als ‘publiek domein’ te omschrijven.  De milieueffecten-rapportering is echter niet correct gebeurd en in 2013 werd het RUP geschorst na een klacht van enkele buurtbewoners uit de vastgoedsector. Het resultaat toen was de verbanning van de Sinkesenfoor van de site naar park Spoor Oost.  Toen kwam het stadsbestuur snel tot een akkoord met de klagers.

Toen er  recenter weerstand ontstond tegen het parkingproject werd die genegeerd, met als gevolg het stilleggen van de werf in 2018. En twee jaar later dus de factuur van 6,8 miljoen.

Antwerpse vastgoedsector in opspraak blijft onderzoeksjournalisten achtervolgen

Share

JohnMilton’s_Areopagitica

Eergisteren werd de klacht van voormalig projectontwikkelaar Erik Van der Paal  tegen nieuwssite Apache doorverwezen naar de correctionele rechtbank, ondanks een negatief advies van het Openbaar Ministerie. Van der Paal diende klacht in wegens schending van de privacy omdat Apache in 2017 gefilmd had hoe het bijna voltallig Antwerps schepencollege aanwezig was op het verjaardagsfeest van Van der Paal, wiens vastgoedprojecten ze moesten goedkeuren. We bellen Tom Cochez van Apache.

“Dat de verzekeraars de groepspolis van de Vlaamse journalistenvereniging niet wil hernieuwen is problematisch.”

Tom Cochez: “De Raadkamer heeft geoordeeld dat het interessant is om een oefening te maken over de vraag wat het zwaarst doorweegt: de privacy van Van der Paal of het algemeen belang. Er bestaat al veel internationale rechtspraak over dit soort gevallen. Het komt erop neer dat je als journalist geen gebruik mag maken  van verborgen camera’s, behalve als wat je wilt aantonen niet op een andere manier aantoonbaar is. Als je als journalist het publiek belang kunt aantonen, dan heb je wel degelijk dat recht. Dat werd onlangs ook gedaan voor de VRT-reportage over de toestanden in de woonzorgcentra, of destijds voor de reportage van Panorama waarbij rechters werden gefilmd die de diamantairs gingen bezoeken die ze later moesten beoordelen in grote zaken.”

“Wij hebben gewoon gefilmd wat iedereen die daar passeerde aan het Fornuis kon zien, en wat we daar toonden is zeer illustratief voor de zeer nauwe relaties tussen die projectontwikkelaar, het Antwerps stadsbestuur en een aantal dubieuze figuren uit het Belgisch politiek landschap.”

Apache ligt al sedert 2016 onder vuur van volk gelieerd aan Landinvest-zaken:
Tom Cochez: “Het is begonnen in 2016. Toen kregen we een schadeclaim van de voormalige toenmalige kabinetchef van Bart De Wever (Joeri Dillen, nvdr), die voor Landinvest gewerkt had, en ook een claim van Erik Van der Paal zelf. Samen voor 350.000 euro. (nvdr: Eric Van der Paal is een jeugdvriend van de Antwerpse burgemeester De Wever). We zijn volledig in ons gelijk Continue reading →

Schijnpoortpasserelle (vervolg)

Share

foto RC

We bellen Joke Laukens over de Schijnpoortpasserelle en het Oosterweelproject. Laukens  is buurtbewoner en ook medewerker van Groen-fractie van de Antwerpse gemeenteraad.

De Schijnpoortpasserelle vebindt het Sportpaleis met Spoor Oost, het voormalig NMBS rangeerstation dat nu dienst doet als parking.  De passerelle wordt zo goed als niet gebruikt. Het monument heeft de stad bijna 8 miljoen euro gekost.

Laukens: “De schijnpoortpasserelle is geschikt voor de klanten van het Antwerps Sportpaleis, maar is een onlogische verbinding voor alle andere voetgangers of fietsers, omdat aan beide kanten van de brug niets anders is behalve sportpaleis en parking. Een fietsers-voetgangersbrug tussen de Bischoppenhoflaan en de stad zou nochtans wel nuttig geweest zijn. Daar passeerden vorig jaar 925.000 fietsers. Maar die verbinding is niet voorzien, ook niet na de afwerking van Oosterweel.”

“Het Antwerps Sportpaleis NV betaalt de stad niets Continue reading →