Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerpen in corona tijd: geen haast met het organiseren van digitale gemeenteraden

Share

foro: RC

We bellen Joris Giebens van Groen over de staat van de Antwerpse Gemeenteraad in corona-tijden, en over het ISVAG dossier.

Joris Giebens: “Eerder had burgemeester De Wever de gemeenteraden geschrapt maar nu komt er maandag dan toch een digitale zitting volledig volgens e-besluitvorming. Er unnen dus vragen gesteld worden via mail maar er is geen interactie. mogelijk. Anders zou het moeten worden op 27 april want dan wordt een gemeenteraad gehouden via video-conferencing en zullen wel vragen kunnen gesteld worden. Er zijn veel bevoegdheden ontnomen van de gemeenteraad maar een aantal bevoegdheden van de gemeenteraad liggen decretaal vast en die zullen dus moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Men heeft dus ingezien dat op 6 april een aantal zaken dringen moesten beslist worden, bijvoorbeeld rond subsidiering. “.

” De gemeenteraad van 6 april zal niet te volgen zijn door pers en publiek. Men heeft ons wel beloofd dat de gesprekken op 27 april wel te volgen zouden moeten zijn. Maar de gemeenteraadscommissie zijn afgeschaft, ook voor eind april en we verzetten ons daar sterk tegen. Er is dus geen mogelijkheid om informatieve vragen te tellen en dus amper mogelijkheid om verduidelijking te krijgen over geagendeerde agendapunten. We hebben aan de brugemeester laten weten dat we het daar absoluut niet mee eens zijn. Men heeft tijd genoeg gehad  om een volwaardige gemeenteraad, inclusief commissies, te organiseren. Dat lukt in heel wat Vlaamse gemeenten, van Herstappe tot aan De Panne, maar in Antwerpen duurt het allemaal wat langer. Continue reading →

de ISVAG-oven: politieke spanning op het schoon verdiep

Share

foto: RC

ISVAG, het afvalverwerkingsbedrijf van Antwerpen en de omliggende gemeenten wil een nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk.
Het district Wilrijk heeft een volmondig positief advies gegeven over het project,  de buren in Aartselaar vinden de bouw van een nieuwe oven naast de deur absoluut geen goed idee en de stad Antwerpen slaagde er niet in om een advies te formuleren… Nochtans is in elk van de drie gemeenten een N-VA burgemeester aan de macht.
Tom Cochez van apache doet de allianties en conflicten  achter het ISVAG-dossier uit de doeken. 

Antwerpen: Geen mening?

De corona-crisis gaf aan het Antwerps stadbestuur de mogelijkheid om geen advies te geven.  Dit komt niet ongelegen aangezien coalitiepartners sp.a en N-VA een tegengestelde koers volgen in het ISVAG dossier: Sp.a is kritisch over de  bouw van een grotere nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk terwijl N-VA Antwerpen het project er juist wel wil doorduwen.  Het non-advies laat toe om geen van de partijen gezichtsverlies te laten leiden. Tom Cochez: ” De wetgeving zegt dat het ontbreken van een advies omgezet wordt naar een positief advies.  Maar door de corona-maatregels  gebeurt er geen automatische omzetting en is er dus geen Antwerps advies.”

“Dat lijkt één van de eerste openlijke botsingen tussen de twee coalitiepartners”

Bossuyt en Heylen: vijf petjes

Tom Cochez: “In Wilrijk is Kristof Bossuyt (N-VA) de districtsburgemeester. Bossuyt is ook voorzitter van de Raad van Bestuur van ISVAG.  Zijn belangen als districtsburgemeester zouden in conflict kunnen zijn met die van ISVAG voorzitter. De coalitie in Wilrijk is dezelfde van Antwerpen tijdens de vorige legislatuur: N-VA, CD&V, open-VLD. Toen zat Antwerpens CD&V schepen Philip Heylen in de situatie waarin Kristof Bossuyt nu zit want hij was toen voorzitter van ISVAG.” Continue reading →

Alternatieven studie: afvalverbranding beter in de haven

Share

foto: RC

ISVAG, het afvalverwerkingsbedrijf van Antwerpen en de omliggende gemeenten wil een nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk. De stad Antwerpen liet door VITO een studie uitvoeren naar alternatieven maar hield het rapport achter.
Nadat de stad verplicht werd de resultaten publiek te maken blijkt dat er volgens de studie betere alternatieven bestaan.

De bouw van een oven in de Antwerpse haven is volgens de VITO studie te  verkiezen omdat ze daar een aan een veel hoger energetisch rendement kan werken waardoor ook de CO2 uitstoot  zal dalen. Dat komt doordat de stoom die de oven in de haven zou produceren onmidddelijk kan gebruikt worden door de industrie terwijl het heet water dat ze in Wilrijk zou produceren enkel in de koelere maanden van nut zou zijn. Bovendien zal  het nog twintig jaar duren vooraleer het warmtenet in de omgeving van Wilrijk volledig uitgebouwd is.  Daardoor komt het rendement van de installatie in de haven uit op minstens 80% terwijl de ISVAG-installatie ten zuiden van Antwerpen na aanleg van het warmtenet  na twintig jaar op een rendement van 56% blijft steken. Continue reading →

Corona-steun in de VS en Japan

Share

https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/

In de VSA komt er een steunpakket van meer  dan 2000 miljard dollar om de gevolgen van de corona-epedemie op te vangen. Hoe de 500 miljard in dat pakket die voorzien is voor bedrijven zal verdeeld en gecontroleerd worden is echter niet duidelijk.

Onze correspondent Derek Monroe vreest voor chaos als de toestand lang  aanhoudt omdat  de gemiddelde Noord- Amerikaan meer wapens heeft dan spaargeld. “Het steunpakket helpt maar een check van 1000 $ is in veel gevallan amper voldoende om een maand huur te betalen. Bovendien valt het te bezien hoe dat geimplementeerd zal worden. Begin jaren 2000 rolde George W Bush ook een steunpakket uit, toen kreeg iedere inwoneer een cheque thuisgestuurd die hij kon incasseren bij de bank. Nu zijn de banken gesloten.”

In Japan heeft premier Abe ook een steunpakket aangekondigd van ongeveer 600$ per iunwoners. Abe ontving de vertegenwoordigers van de supermarktketens. Die zouden graag zien dat het geld uitgekeerd wordt onder de vorm van cadeaucheques die de mensen dan bij hen moeten spenderen. Derek Monroe:” de Japanse overheid pakt crisissen zeer slecht aan. Tijdens de Foekoesjima-crisis hebben ze gegevens over bestraling proberen te manipuleren en het lijkt erop dat het met coronacrissis opnieuw gebeurd is. ”

 

Klimaatzaak: de overheden antwoorden, nog eens…

Share

Sedert  eind 2014 klaagt de burgerbeweging ‘Klimaatzaak‘ de vier Belgische overheden aan voor het volgens hen falend klimaatbeleid. Na jaren jurdische obstructie komen  overheden met een schriftelijke respons.  opnieuw want er een eerste respons was er al meer dan een jaar geleden.
Fundamenteel is de houding niet veranderd: onze  overheden erkennen dat klimaatactie nodig, alleen vinden ze dat ze daar niet toe kunnen veplicht worden,  en dat het aan anderen is om de opwarming van de aarde te stoppen.

De juridische actie startte eind 2014 in navolging van een gelijkaardige Klimaatzaak in Holland, een jaar eerder. Daar kregen de klagers van de rechtbanken tot nu toe steeds gelijk wat geresulteerd heeft in een veel krachtiger klimaatbeleid. In België bewandelen de overheden in een ongeziene unitaire solidariteit het pad van de procedurele obstakels om de vooruitgang in de zaak tegen te houden. Vooral de gewesten zijn bevoegd in zake klimaat, de nationale Belgische overheid heeft enkel een coördinerende rol.

Ignace Schops, ondervoorzittter van  vzw Klimaatzaak: “We vragen dat de overheid eenzelfde logica aanhoudt als voor de corona-crisis: Volg de wetenschap:”

Vlaanderen blokkeerde de zaak jaren omdat Continue reading →

De politieke crisis in corona-tijden, 300 dagen na de verkiezingen – Dave Sinardet

Share

foto: Damien Caumiant, Creative commons, Attribution-Share Alike 4.0

De regering Wilmès II krijgt volgende week volmachten om de corona-crisis aan te pakken. We overlopen  met politicoloog Dave Sinardet de politieke situatie voor en tijdens de aanloop naar de nieuwe regering .

Na de verkiezingen van mei 2019 stelde Sinardet dat een coalitie tussen PS en N-VA niet voor de hand lag maar anderzijds bijna onvermijdelijk was.  Een half jaar later was hij tot de conclusie gekomen dat het niet zou lukken. “Rudy Demotte en Geert Bourgeois kwamen in november zelf al tot die vaststelling maar men blijft ondertussen die illusie leven inblazen. Het probleem is niet inhoudelijk maar politiek, langs beide kanten maar nog meer bij de PS dan bij N-VA. Dat is ook te verklaren:  de PS heeft een alternatief, namelijk Paars-Groen/Vivaldi, terwijl de N-VA dat alternatief niet heeft.”

“Het uitstelgedrag van de politieke partijen neemt ziekelijke proporties aan. Waarom hun toelages vanaf  een bepaald moment niet maandelijks met 3 of 5% te verminderen tot er een nieuwe regering is? “

“Dus Paars-Geel komt er niet omdat vooral de PS het niet wil, terwijl Vivaldi er niet komt omdat CD&V het niet wil. Als CD&V bij die houding  blijft dan zit er niets anders op dan nieuwe verkiezingen te organiseren. De strategie om te blijven plakken aan N-VA wordt niet door iedereen binnen de CD&V gesteund, zeker niet bij de federale CD&V parlementsleden. Maar de strategische lijnen worden momenteel bepaald vanuit het West Vlaanderen van Hilde Crevits die als minister samen met N-VA in de Vlaamse regering zit.”

“Toen de corona-epidemie doorbrak liet Paul Magnette (PS) verstaan dat hij zijn veto tegen de N-VA zou kunnen opgeven;  donderdagavond zaten De Wever en Magnette Continue reading →

Corona in de VS: “It’s very difficult to get a decent gun nowadays”

Share

https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/

Ook in de VSA leidt het SARS-2 ( Corona) virus tot hamsteren. Van voedsel zoals hier, maar ook van vuurwapens en munitie.

Onze correspondent Derek Monroe: “Het verschil met Europa is dat 70% van de bevolking hier minder dan duizend dollar op de bankrekening heeft staan. Als deze situatie lang duurt en de mensen zonder eten vallen dan kan de toestand lelijk  worden met al die vuurwapens die hier circuleren.”

“De mensen hebben geen vertrouwen in de aanpak van de overheid want ze hebben gezien hoe de steun in 2008 vooral naar de grote bedrijven ging.”

Toch heeft Bernie Sanders niet kunnen profiteren van het misnoegen tegenover het establishment en hij verloor  de afgelopen Democratische voorverkiezingen.
Derek Monroe: “Mensen hebben de illusie opgegeven dat een alternatief het zou kunnen halen en stemmen op Biden om te voorkomen dat Trump het zou halen. Bernie Sanders was tijdens het laatste debat ook zeer mild tegenover Biden.”

Meerjarenbegroting – Deel 9: Patrimonium, Cultuur (Duchateau, Ait Daoud)

Share

foto: RC

Naast vooral ouderenzorg en afvalbeleid is schepen Fons Duchateau  (N-VA) ook verantwoordelijk voor het stedelijk patrimonium.

Duchateau wil  de staat en de waarde van het patrimonium in beeld brengen. Er wordt voorlopig geen patrimonium verkocht. Caroline Bastiaens (CD&V) waarschuwt de liberale schepen voor het vermarkten van het stedelijk vastgoed. “Antwerpen stelt patrimonium ter beschikking aan niet commerciele organisaties. Die gaan nooit de meerwaarde kunnen financieren als het patrimonium gerenoveerd wordt. Het ter beschikkingstellen aan non profit organisaties is een zeer grote meerwaarde voor onze stad.”. Duchateau zegt dat hij de bezorgdheid deelt maar dat er teveel onduidelijkheid bestaat over de huidige toestand. “Sommige concessiehouders die de gebouwen die ze kregen moesten onderhouden hebben dat tientallen jaren niet gedaan. Huidig model aanhouden is geen optie. We gaan kijken hoe we een nieuw concessiebeleid kunnen opzetten dat rekening houdt met de verschillende belangen.”

Ook Fons Duchateau gaf geen antwoord op de vraag hoeveel er op personeel zou bespaard worden op zijn departement. “Die optimalisaties moeten nog uitgewerkt Continue reading →

Meerjarenbegroting – Deel 8: Afval- ,Woonbeleid en Seniorenzorg (Fons Duchateau)

Share

foto: RC

Schepen Fons Duchateau heeft een rits bevoegdheden: wonen, patrimonium, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud,  gezondheids- en seniorenzorg. Daarnaast is hij voorzitter van de stedelijke vastgoedfirma AG Vespa.

De bevoegdheden zijn in drie groepen gebundeld. In deze uitzending hebben we het over enerzijds Onderhoud/ Begraafplaatsen/Groenbeleid/Stadsvoertuigen en anderzijds Seniorenbeleid. Van de derde groep komt woonbeleid aan bod. Volgende aflevering ronden we af met het beheer van het Stedelijk Patrimonium.

Duchateau wijst erop  dat de bouw en renovatie van sociale woningen afhangt van de financiering vanop Vlaams niveau.  Toch komen er vragen over het sociaal woonbeleid omdat het stadsbestuur een specifieke kwantitatieve ambitie gesteld heeft waarvan niet duidelijke is hoe ze al ingevuld worden: ” we leveren 5.000 nieuwe of gerenoveerde sociale woningen af”. Hoeveel sociale woningen er zullen bijkomen is een jaar na het aantreden van de bestuurscoalitie nog niet duidelijk.

Extreem -rechts: Intimidatie en Propaganda

Share

Buitenlandse Neonazi’s trekken naar  Lesbos (Griekenland) waar ze hulporganisaties proberen te intimideren en samen met lokale extremisten de bevolking opstoken tegen de vluchtelingen die de Griekse overheid op de eilanden concentreert.

We spreken met Filip de Bodt van Climaxi  wiens partnerorganisaties bedreigd werden. “De eilandbewoners moeten niet weten van inmenging van buitenaf. Het valt dus te verwachten dat verdere provocaties vooral op het vasteland aan de Grieks/Turkse grens zullen gericht zijn.”

Ook buitenlandse rechts-extremitische parlementairen spinnen garen uit de toegenomen spanning nadat de Turkse president vluchtelingen richting Griekenland begon te sturen. Zo reisde de  Belgische fascist Dries Van Langenhove samen met Euro-parlementslid van organisatie ‘Vlaams Belang’ Tom Vandendriessche inderdaad naar de Grieks/Turkse grens op het vasteland ‘om zich te informeren’. Het doel van de actie is het versterken van de international samenwerking tussen extremistische organisaties, en propaganda voor het thuisfront. Vandendriessche mocht op 10 maart op Radio1 (VRT) zijn studiereis uit de doeken doen. Zijn organisatie bezet ondertussen twee zetels in de Raad van Bestuur van de VRT.

Eco & Fair, het samenwerkingsverband tussen Climaxi, vzw ’t Uilekot en Wereldwinkel Herzele, steunt al jaren de lokale economie én vluchtelingen in Lesbos. Griekse producten zijn te koop via de website van  Eco & Fair.

Meerjarenbegroting – Deel 7: Sociaal Beleid (Meeuws)

Share

foto:RC

Schepen Tom Meeuws (sp.a) kondigt trots aan dat de Antwerpse uitgaven voor sociaal beleid deze legislatuur stijgen  “in tegenlijn met Vlaanderen”.  Volgens Nahima Lanjri  (CD&V) en Mie Branders (PVDA). Het gaat over een stijging met 15% over 5 jaar, iets meer dan de verwachte inflatie maar wel minder dan de stijging van belastingsinkomsten die Antwerpen krijgt.  Het Antwerps sociaal beleid is gericht op een aantal domeinen: Armoedebestrijding, grondrechten, bestrijding dakloosheid en wijk-en buurtcentra.

Ook Tom Meeuws heeft geen weet van personeelsbesparingen in zijn departement. Burgemeester De Wever en schepen van financien Koen Kennis (N-VA) haddden nochtans aangekondigd om tegen 2025 jaarlijk 30 miljoen € minder uit te geven aan personeel. “Ik kan u meldden dat er hier geen personeelsbesparingen zullen gebeµren, in tegendeel; De burgemeester heeft er iet langer voor moeten vechten om 65 mensen extra te  krijgen  bij ons  gaat het over 12 of 16 extra mensen.

Woonbeleid is de bevoegdheid van Fons Duchateau (N-VA), maar ook sp.a schepen wordt aangesproken op de onduidelijke belofte om 5000 scociale woningen “bij te bouwen of te renoveren”. Tienduizenden staan op de wachtlijst dus de vraag hoeveel bijkomende sociale woningen er komen is belangrijk. Meeuws geeft echter geen antwoordt: “Het streven naar 5000 extra sociale woningen staat als een paal boven water”. Vijftien, maanden na het aantreden van de coalitie is er nog steeds geen zich op het aantal bijkomende sociale woningen dat er binnen vier jaar zal zijn.

Bernie, Kathy en Julian

Share

Bernie Sanders, Kathy Kraninger, Julian Assange, foto: resp. Gage Skidmore , financialregnews.com, David G Silvers, via wikipedia.

Het gaat helemaal de verkeerde richting uit  met de consumentenrechten in de VSA. Op  nationaal niveau kwam de door Trump aangestelde directrice van de dienst die burgers moet beschermen tegen banken en verzekeraars,  Kathy Kraninger, onder vuur omdat  ze niets onderneemt tegen wanpraktijken van de financiele sector.

Als voorbeeld verwiist  onze correpondent Derek Monroe naar de verzekeraars die reisverzekeringen verkopen waarvan de kleine lettertjes ervoor zorgen dat  de klanten nooit gebruik zullen kunnen maken van de verzekering die ze kochten.
Het probleem zit niet alleen federaal maar ook lokaal. In  Illinois, bijvoorbeeld, brengt miljardair-gouverneur J.B. Pritzker niets terecht van de beloofde consumentenrechten.

Volgende week komt Bernie Sanders naar Illinois, Chicago. “Bernie Sanders probeert vooral de mensen te motiveren om te gaan stemmen en hij slaagt er effectief in om te ethousiasmeren, vooral jongeren. Als Biden genomineerd wordt zal veel volk gewoon  thuis blijven. Biden heeft geen schijn van kans tegen Trump.”

Maar Monroe  begint met de zaak Assange. Julian Assange bracht met Wikileaks een reeks oorlogsmisdaden in Irak en Afganistan aan het licht en publiceerde diplomatieke correspondentie. “Assange is een politieke gevangene en de houding van de media is schandelijk.”
Links:
–  de gefilmde moordpartij in Bagdad op 12 juli 2007:   Collateral Murder
–  bijdrage van Derek Monroe over de toestand hoe Democraat-miljardair -gouverneur Pritzker van Illinois zijn beloftes in verband met consumentenbescherming niet nakomt   (medium.com).

Meerjarenbegroting – Deel 6: Onderwijs (Beels), Milieu (Meeuws), Gelijke Kansen (Bachar) en Digitalisering (Marinower)

Share

foto: RC

Eerst nog even terug naar de cruise-terminal van schepen Koen Kennis (N-VA). Die investering ligt onder vuur voor haar schadelijke impact in de LEZ, maar de vraag of de 18 miljoen aan belastinggeld ooit wordt terugverdiend werd niet gesteld.

Marinower
Claude Marinwer (VLD) zet sterk in op verschillende soorten innovatie, met Bluechem, the Beacon, smart city en -building projecten. Marinower is ook bevoegd voor openbaar domein.  Daar gaat veel geld naar het ‘via sinjoor’-project dat een opgesmukte shopping-horeca boulevard maakt van de as Antwerpen Centraal- Scheldekaaien. Ook Sint- Anneke. Lillo en diamantwijk worden gerenoveerd. Waterbeheersing is ook een belangrijke bevoegdheid van Marinower en daarbij is de toestand van het stadspark meer dan een symbooldossier.

Bachar
Het inburgerings-en integratiebeleid onder schepen Karim Bachar (sp.a) is voor een groot deel uitbesteed aan Atlas vzw.  Elk jaar komen er  bijna 8000 anderstaligen aan in Antwerpen  maar het taalonderwijs wordt vooral  door Vlaanderen gefinancierd. Wat betreft non-disctiminatie zal Antwerpen dan toch overgaan tot praktijktesten om overtreders van de non -discriminatiewetgeving te vatten. Met 180.000€ over zes jaar is het budget bescheiden.  Toegangkelijkheid van het opbenbaar domein voor gehandicapten is ook een aandachtspunt maar het is nog onduidelijk of er concrete stappen zullen ondernomen worden. “Er zal een derde partij ingechakeld worden om tot een gemeenschappelijke visie te komen”.  Het holebi/transgender beleid ondersteunt de Antwerp Pride met 21.000 €, het Roze Huis krijgt 100.000 € en er wordt ook iets geinvesteerd in participatie van vrouwen met een migratie-achtergrond.
Bachar antwoordt niet op de vraag of er bespaard wordt in het personeel van zijn administratie.

Beels
Jinnih Beels (sp.a) is verantwoordelijk voor de bevoegdheden Jeugd en Onderwijs. Sp.a heeft het ter beschikking stellen van gratis schoolmaaltijden binnengehaald, een uitgave  van 40 miljoen € over de gehele legislatuur.  De  organisatie ‘ Vlaams Belang’ probeert zich te positioneren als sociale partij maar Philip De Winter laat zich  kennen door minnetjes te doen over de gratis  schoolmaaltijden.

Er komen enkele duizenden plaatsen bij in de scholen maar de oppositie laat verstaan dat ze betwijfelde dat dit zou volstaan. Partijgenoot Hicham El Mzairh vroeg of er ook een actieplan komt tegen rechts-radicalisering. Beels bevestigt dat dit niet het geval is. Er komen wel actieplannen tegen de ongediplomeerde uitstroom en tegen het spijbelen. Het spijbel actieplan komt er tegen 2020, anderhalf jaar na het aantreden van de coalitie.
Beels zegt geen weet te hebben van eventuele personeelsverminderingen in de onderwijsadministratie.

Meeuws
Tom Meeuws (sp.a) is bevoegd voor Leefmilieu en sociale Zaken/Sociale Economie.
In juni komt er een klimaatplan dat het beleid tot 2030 vastlegt. Meeuws is zeer optimistisch en ambitieus. “Er zit wind in het Antwerps klimaatplan. Continue reading →

ISVAG afvalverbranding: Antwerpen weigert inzage in alternatievenstudie

Share

foto: By jorchr – Self-photographed, CC BY-SA 3.0, via wikipedia

De intercommunale ISVAG heeft nog altijd haar plannen niet opgegeven om een nieuwe, grotere, afvalverbrandingsoven te bouwen in Wilrijk. Bij de buren in Aartselaar is de Milieuraad niet enthousiast over de plannen.

Voorzitter Erwin Van de Mosselaer: “De uitbreiding druist in tegen de Vlaamse plannen om de hoeveelheid restafval te verminderen. De oven zal ook onze CO2 uitstoot doen stijgen. ISVAG zegt dat ze de warmte van de oven in een warmtenet zal steken maar Wilrijk is niet de beste plaats om dat te doen. Een locatie in de Antwerpse haven zou veel effcienter zijn.  De nieuwe oven  zou Nieuw Zuid of Bluegate voorzien van warmte maar er zijn andere mogelijke leveranciers van warmte die minder ver liggen, Umicorer bijvoorbeeld.”

De belangrijkste aandeelhouder van ISVAG, de stad Antwerpen, lanceerde in juli vorig jaar een oproep naar mogelijke afvalverwerkers om alternatieven voor te stellen voor afvalverbranding . De bevraging werd uitgevoerd door VITO en het onderzoeksinstituut leverde een rapport af aan Antwerpen op 12 december 2019.  Erwin Van de Mosselar: “De stad weigert echter het resultaat van de bevraging te publiceren met als argument dat de publicatie ‘de onderhandeling zou kunnen bemoeilijken’.”

Het resultaat van die oproep stad ISVAG organiseert woensdag 4 maart een informatiesessie in Den Bel en het gemeentehuis van Aartselaar, respectievelijk om 17 en 19u. De Aartselse milieuraad roept op een bezwaarschrift in te dienden tegen de plannen van ISVAG.

Link: Uitzending 2 november 2019 over ISVAG dossier

De strijd over de controle van Noord Syrië

Share

Bron: wikipedia

Zowel Syrië and Turkije willen controle over het Syrisch grondgebied  rond Idlib dat nog handen is van rebellen.  In 2018 was het tot een wapenstilstand gekomen die Turkije toeliet om militaire posten in het gebied te plaatsen. De heroveringsdrang van Assad botst met de strategie van Erdogan om het noorden van Syrie militair te controleren.  Assad heeft de steun van Rusland; Erdogan probeert de NAVO in het bad te trekken en gebruikt de drie miljoen Syrische vluchtelingen als drukkingsmiddel tegen Europa.

Achtergrond bij de oorlog in Idlib (Syrië)Ludo De Brabander van Vrede vzw.”Erdogan pocht ermee dat al 18.000 vluchtelingen de grens overgestoken zijn maar ik hoor dat de Turkse overheid  vluchtelingen oppikt en naar de Griekse grens brengt”.