Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

DOT in Crisis: Operationeel probleem of gaat er iets mis met de Antwerpse War on Drugs?

Share

Opnieuw problemen met de Antwerpse War on Drugs door een interne crisis bij het  Drugsondersteuningsteam (DOT).  Nadat vier leden  met hun klachten over de leiding naar voor kwamen werden de klagers overgeplaatst, waarna nog eens zes van de resterende elf leden opstapten. Pas nadat er ook met een staking werd gedreigd besloot de Antwerpse corpchef om de het hoofd van het DOT over te plaatsen.

“Ieder moet op zijn niveau doen wat hij kan. De CD&V minsters doen dat federaal en de Antwerpse burgemeester moet dat hier in Antwerpen doen.”

Volgens burgemeester De Wever gaat het over een typisch probleem binnen een operationeel politieteam ‘dat maar een heel klein deel vertegenwoordigt van de War on Drugs’. Bart De Wever op de gemeenteraad: “Het probleem is  indertussen al opgelost  want de leiding is vervangen en het team wordt opnieuw aangevuld. Er was trouwens, ondanks de crisis,   geen sprake van mindere prestaties van het team.” Maar De Wever erkent wel dat de War Against Drugs niet helemaal naar wens verloopt. Eerder waren er ook al problemen met de samenwerking tussen  de Antwerpse en nationale politie binnen het Kali-team. Het Kali-team was het blikvanger van het Stroomplan dat De Wever mee voorstelde begin 2018.   Goed anderhalf jaar later zegt de Antwerpse burgemeester dat hij vooral weinig bevoegdheden heeft in,  of bijgedragen heeft aan, het stroomplan.  Volgens hem zijn de problemen de schuld van de CD&V ministers die er ‘zich niet in de minste mate voor de drugproblematiek interesseren’. We bellen Nahima Lanjri  van CD&V voor een respons. Continue reading →

ISVAG-dosser. Sp.a: “We hebben alle vertrouwen”

Share

foto: RC

Na het gesprek over de Antwerpse wapentrafiek naar Saoedie Arabië vagen we aan Yasmine  Kherbach waarom sp.a van houding veranderde in verband met de bouw van een nieuwe ISVAG afvalverbrandingsoven.
Begin oktober diende ISVAG opnieuw een vergunningsaanvraag in voor een nieuwe over terwijl er sedert juli een onderzoek naar alternatieven loopt.  In het verleden was sp.a kritisch (zie presentatie van sp.a over het ISVAG-project) maar tijdens  de gemeenteraad stemde sp.a een motie weg die vroeg om te wachten met het starten van de vergunningsprocedure voor de oven  tot de resultaten van de alternatievenstudie bekend zijn.

 

Net zoals schepen Fons Duchateau tijdens de gemeenteraad probeert Kherbache de logica om te draaien door  verkeerdelijk te stellen dat de motie de bouw van de ISVAG oven zou onmogelijk maken.  We merken op dat het stadsbestuur net door het verwerpen van de motie de toestemming krijgt om de procedure voor de bouw van de ISVAG oven te starten nog voor het duidelijk is dat er geen betere alternatieven zijn:  “Wij lezen het anders, we hebben alle vertrouwen.”

Antwerpse wapenexporten- Yasmine Kherbache (sp.a)

Share

foto: RC

Tijdens de gemeenteraad maakte havenschepen Annick de Ridder duidelijk dat ze de  Waalse wapenexporten vanuit de Antwerpse haven niet wil bemoeilijken. Tijdens het gementeraadsdebat in mei had Yasmine Kherbache (sp.a) er nochtans op gewezen dat Vlaanderen de bevoegdheid heeft om de doorvoer van wapens naar Soedie Arabie te bemoeilijken. We bellen Yasmone Kherbache voor een repliek.

“Vlaanderen kan met een wapenembargo de doorvoer van Waalse wapens naar Saoedie Arabie reguleren maar maakt blijkbaar liever geen gebruik van die bevoegdheid.”

Yasmine Kherbache: “Het Vlaams Wapendecreet heeft regels vastgelegd voor de doorvoer van wapens.  Sp.a had in 2017  een amendement ingediend om ook de doorvoer vergunningsplichtig te maken. N-VA, VLD en CD&V hebben dat toen weggestemd. Vlaanderen kan dus wel een meldingsplicht opleggen voor wapendoorvoer met overlading. ”
“Maar Vlaanderen voert best een wapenembargo in tegen Saoedie Arabië. Daarmee zou ook elke doorvoer  meldingsplichtig worden. Nu levert Vlaanderen geen exportvergunningen af maar met een formeel embargo zou ook doorvoer vanuit Wallonië of elders moeten gemeld worden.”

“Vlaanderen wil dat niet doen en verwijst naar Europa. België was in het verleden een voorloper als het over wapenwetgeving ging. De afgelopen jaren laat ons land die rol los. Maar nu heeft Vlaanderen een eigen bevoegdheid om dat embargo in te voeren. Vlaanderen alleen zal de wapentrafiek naar Saoedie Arabië inderdaad niet stilleggen maar we zouden er wel een signaal mee geven dat we tot een coalitie behoeren die een verschil maakt. Vlaanderen is snel om resoluties te stemmen over geweld tegenover de Catalaanse politici. Terecht. Terecht heeft men ook snel een signaal gegeven  na de Turkse inval in Syrië. Men zou dat dus ook moeten doen als het over wapenhandel met  Saoedie Arabië gaat.”

Yasmine Kherbache

Annick de Ridder op de gemeenteraad

Jambon schrapt steun Vlaamse onafhankelijke journalistiek

Share

Jacek Halicki, 1989- Alegoria komunistycznej cenzury prasowej

De Vlaamse deelregering wil  een groot deel van de steun voor onafhankelijke journalistiek schrappen. Zo is het de bedoeling om  het  Vlaams Journalistiek Fonds  (VJF) op te doeken dat innovatieve en onafhankelijke media-initiatieven steunt. Het parlement had begin dit jaar in een resolutie gevraagd om het fonds te versterken.

Karl van den Broeck van Apache: “Vóór 2018 was er een onduidelijk reglement waar à la tête du client subsidie-aanvragen ingediend werden die dan door minister of administratie bekeken werden. Met het VJF werd de beslissing tot subsidiering overgedragen van de minister naar een onafhankelijke jurie. Het parlement had begin dit jaar in een resolutie gevraagd het VJF te continueren en te versterken.”

“Er wordt niet geraakt aan het subsidiesysteem ‘Nieuws in de Klas’ dat bijna volledig ten goede komt aan de mediagroepen. In plaats daarvan is  gekozen voor besparing die de kleine, onafhankelijke spelers het hardst treft.”

Het initaitief zou komen van N-VA partijvoorzitter Bart De wever aldus  van den Broeck: “Dat werd me bevestigd door de mensen die aan de onderhandlingstafel zaten. Bij de laatste ronde is De Wever er zelf komen bijzitten en heeft hij geëist dat het VJF afgeschaft zou worden. De mensen van N-VA die de parlementaire resolutie gesteund hadden waren daar zeer verbaasd over.”

Een voormalige kabinetchef van De Wever en ook Land Invest, de vroegere projectontwikkelaar van De Wever’s jeugdvriend Erik Van Der Paal hadden nieuwssite Apache via processen proberen te muilkorven, zonder succes. Tijdens de besprekingen hoedde  deAntwerpse burgemeester zich er volgens van den Broeck voor om naar Apache te verwijzen en was hij kritisch voor de opinie-site doorbraak.be die recentelijk geen VJF subsidies ontving.

De grote mediagroepen krijgen bijna 200 miljoen aan federale subsidies, vooral voor de bestelling van kranten en tijdschriften. De gewestelijke subsidies zijn beperkter. Van Den Broeck: “Via het initiatief ‘Nieuws in de Klas’ worden kranten verdeeld in de lessen. Dat systeem kost een miljoen  euro en komt bijna volledig ten goede aan de mediagroepen. Dat had ook kunnen weggesneden worden en dan zou er ook een miljoen bespaard geweest zijn, maar dat is niet gebeurd. er is gekozen voor de besparing die de kleine, onafhankelijke spelers het hardst treft.

 

Thaïs Bagula – Radio Maendeleo

Share

Afbeelding gebruikt met toestemming van 11.11.11In onze studio: Thaïs Bagula, directeur van Radio Maendeleo in Bukavu. Hij vertelde ons over hun nu 25-jarige lokale radio, ooit opgericht door ontwikkelingsorganisaties om hun werking beter in de wijde omgeving bekend te maken.

Om de bevolking hier ook echt praktisch over te laten nadenken, ontstonden er zogenaamde radio-clubs. Dat houdt in dat er binnen de uitzendradius intussen zo’n 100 groepjes mensen zijn die samen naar programma’s rond bepaalde thema’s luisteren en daarna daarover discussiëren. Vanuit diezelfde radio-clubs komt er een hoop informatie naar Radio Maendeleo over wat er gebeurt buiten de grote stad, en daarmee wordt dagelijks een eigen ‘regionale’ nieuwsuitzending gemaakt.

Thaïs Bagula is ook betrokken bij een netwerk van gemeenschapsradio’s in de regio, RATECO (Réseau des Radios et Télévisions Communautaires de l’Est de la R.D.Congo). Er zijn overigens, net als bij ons, ook veel in naam lokale radio’s die eigenlijk gestuurd worden door partijen die er belang bij hebben dat hun stem nadrukkelijk door de bevolking gehoord wordt. Er is b.v. ook daar een Radio Maria.

Thaïs Bagula is in België als één van de changemakers die 11.11.11 in haar campagneweek in ons land ontvangt. Op deze webpagina van 11.11.11 vindt u meer informatie over hem en zijn radio. Onderaan staat bovendien een veelbelovend ogende link naar een studie over de persvrijheid in Congo.

Afbeelding gebruikt met toestemming van 11.11.11

 

Wapendoorvoer naar Saoedie Arabië- de Antwerpse Houding

Share

foto: RC

Nadat bleek dat de Haven van Antwerpen wel degelijk weet had van wapentransporten naar Saoedie Arabie werden er opnieuw vragen gesteld op de gemeenteraad.

“Wat ik als voorzitter van het Antwerps Havenbedrijf zal doen om de wapentransporten naar Saoedie Arabië te stoppen?”

“Niets!”

In mei benadrukte havenschepen Annick De Ridder dat de “de houding tegenover wapentrafiek  anders is in Vlaanderen dan in Wallonie”. In haar respons drie maanden later is het zoeken naar waaruit dat verschil zou kunnen bestaan:  Zo beschouwt de schepen de 100 ton munitie die Antwerpen liet vertrekken naar Saoedie Arabië niet als wapens. Verder zal het Antwerps Havenbedrijf, als het van de schepen afhangt, alleen bijkomende informatie over wapentransporten vragen aan andere instanties als het daar door de wet toe verplicht wordt; en  ook reeds beschikbare informatie mag de haven van de schepen enkel delen als ze daartoe verplicht wordt. De Ridder  bevestigt expliciet dat ze verder niets tegen de Waalse wapentransporten zal ondernemen. Tenslotte stelt ze dat Vlaanderen geen embargo op doorvoer van Waalse wapens naar Soedie Arabie moet afkondigen. “Dat moet op Europees vlak bekeken worden”.

Ook de organisatie ‘Vlaams Belang’ liet de kans passeren om de stad te vragen  de doorvoer van Waalse wapens naar de moslim-fundamentalistische dictatuur  te stoppen. Yamine Kherbach van sp.a had in mei al aangegeven dat Vlaanderen daar sedert 2017 voor bevoegd is.

ISVAG afvalverbrandingsoven: Meent men het met de alternatievenstudie?

Share

Intercommunale ISVAG wil  een nieuwe, grotere, verbrandingsgoven  bouwen in Wilrijk. In   februari werd de vergunningsaanvraag geweigerd waarna het Antwerps stadsbestuur een studie naar alternatieven voor het project opstartte. Begin oktober diende ISVAG echter de vergunningsaanvraag opnieuw in.

Op de Antwerpse gemeenteraad lag drie weken later een motie op tafel die het stadsbestuur vraagt om het ISVAG dossier niet verder te behandelen tot de resultaten van de alternatievenstudie bekend zijn. De motie werd verworpen door de meerderheid met steun van CD&V. Het Antwerps college is gehaast  om het dossier van tafel te krijgen en geeft met het wegstemmen van de motie  aan dat ze een voorkeur heeft voor het ISVAG-project. De buren in Aartselaar zijn niet enthousiast over de demarche van ISVAG en spreken over ‘paniek’.  We bellen Tony Van Rompaye van de MINA-raad vaan Aartselaar.

De intercommunale ISVAG, waarvan de Stad Antwerpen de belangrijkste aandeelhouder is, wil graag een nieuwe verbrandingsover bouwen om 40.000 ton afval extra kan verbranden.  Het gaat over een project van 170 miljoen €. De vergunningsaanvraag voor de verbrandingsoven werd in februari door de minister van leefmilieu geweigerd. In juli had het stadsbestuur een alternatievenstudie opgestart via een ‘Request For Information’ (RFI), maar nog voor de resultaten van de studie bekend zijn  kondigt ISVAG op 3 oktober aan dat ze een nieuwe  vergunningsaanvraag voor de verbrandingsoven indient.

Op de gemeenteraad van 21 oktober stelde de oppositie vragen bij de vergunningsaanvraag van ISVAG die het alternatievenonderzoek van de stad doorkruist. Er lag ook een motie ter stemming om de vergunningsaanvraag van ISVAG niet te behandelen zolang de resultaten van de alternatievenstudie niet bekend zijn. De motie werd door de (N-VA, VLD, sp.a) meerderheid en CD&V in de Antwerpse gemeenteraad weggestemd. Schepen Fons Duchateau vroeg om demotie te verwerpen omdat “de stad beide opties openhoudt” (nieuwe oven enerzijds versus alternatief anderzijds, nvdr). “We gaan geen stappen zetten die één van de opties zou kunnen bemoeilijken.”

“Een onlogische houding”, aldus Tony Van Rompaye van de MINA-raad van Aartselaar. “Het zou logisch geweest zijn om te Continue reading →

‘Doegetself’: The Stef doet het zelf

Share

Cover van het digitale album (CC – The Stef)

The Stef dropte eind oktober de plaat ‘Doegetself’ op de verschillende sociale media. Een zoveelste hoofdstuk in zijn creatieve bestaan dat zich letterlijk afspeelt aan de keukentafel. The Stef – né: Steven Boers, maar ook berucht geworden als Stef Bef van Katastroof – is een beoefenaar van SPART, een kunststroming die hij zelf startte toen bleek dat zijn drukke bestaan niet toeliet om ‘tijd te maken’ voor creatieve dingen.

SPART of spart of (sp)ART is kunst die in sneltempo gecreëerd wordt op eender welk vrij moment van de dag al is dat maar 3 minuten. De SP staat dus zowel voor SPEED als voor Soep en Patatten, want daartussen wordt spart gecreëerd.

Eerder leidde de SPART-techniek tot 100 atonale impromptu’s voor tijdens het strijken, dichtbundels die flexibel waren en tot talloze schilderijen die in Galerie De Tong worden tentoongesteld.

The Stef is vaak klaar, maar toch altijd onderweg. Ook deze plaat werd tussen de soep en de pattaten geschreven, gemixt, ingezongen en samengesteld.

We praten met The Stef over de plaat en draaien enkele nummers van de plaat. De volledige plaat vind je hieronder.

 

 

NewB: de Laatste Horde voor de Coöperatieve bank

Share

Na acht jaar  werk achter de schermen is het zover: de coöperatieve bank NewB zit in de finale van de opstartfase. “Als de laatste horde genomen wordt heeft Belgie vanaf  april 2020 een ethische bank die alle bankaire producten aanbiedt.”, aldus Koen De Vidst van NewB, bij ons te gast.

Maar om groen licht te krijgen van de Nationale Bank van België (NBB) moet NewB  in november eerst  30 miljoen € aan startkapitaal ophalen. En daarvoor kijkt ze naar de bestaande- maar ook naar nieuwe coöperanten.

Koen De Vidts:”Het ophalen van de 30 miljoen is één van de laatste stappen in het proces,  maar als dit niet lukt dan eindigt het verhaal om een bank te worden.”

Het idee om een coöperatief bankalternatief op te zetten ontstond na de bankencrisis van 2008. “De financiële crisis was het gevolg van de risico’s die genomen werden. En die risico’s werden genomen omdat ze veel te veel betaald werden. Die mensen leven in een gouden kooi met hoge lonen, grote  bonussen, aandelen, een genereus pensioenplan… Telkens als er iets passeert dat moreel niet verantwoord is verhindert de gouden kooi dat ze zich aan hun principes houden. Maar op den duur zit je in een ethisch hellend vlak.”

“Wij proberen dat te vermijden  bij NewB door een maximale loonspanning van 1 op 5 aan te houden en  geen bonussen, geen bedrijfswagens en geen aandelenopties. De meeste banken publiceren tegenwoordig wel hun loonspanning tussen de mediaan en het loon van de PDG en dat loopt al in de tientallen. ”

“Ikzelf werkte destijds bij de coöperatieve Bacop bank die ondertussen niet meer bestaat. Bacop heeft de coöperatieve structuur verlaten omdat toen het idee heerste dat schaal alles was en dat je moest groeien om niet te verdwijnen. Ook de Nationale Bank drong daarop aan. Toen  begon de digitalisering en men dacht dat er een sterke prijsconcurrentie zou komen waardoor  schaalvergroting nodig zou zijn. Maar dat klopt niet want mensen kijken ook naar andere zaken.  Tijdens de financiële crisis van 2008 waren het niet de grootbanken maar de coöperatieve en kleinere banken die geen hulp nodig hadden. ” Continue reading →

Antwerpse Wapentrafiek naar Saoedie Arabië: Honderduizend (kilo) bommen en granaten

Share

Onlangs onthulde Vredesactie dat vanuit de Antwerpse havens containers met tonnen munitie vertrokken naar Saoedie Arabië dat  een oorlog uitvecht in Jemen. Over de leveringen werden op de gemeenteraad van 27 mei al vragen gesteld aan havenschepen Annick De Ridder, ook door door Yasmine Kherbache van sp.a.  Volgens Kherbache heeft  Vlaanderen wel degelijk de bevoegdheid  om wapendoorvoer tegen te houden. De N-VA fractie repliceerde toen dat dit de Walen zou schofferen terwijl Havenschepen De Ridder alle verantwoordelijkheid in de zaak ontkende door te stellen dat de haven geen informatie had over wapentransporten. Deel 1 over het debat in mei.

Kherbache wijst erop dat Saoedie Arabië zich volgens de VN in Jemen te buiten gaat aan oorlogsmisdaden.

Havenschepen Annick De Ridder ontkent enige politieke verantwoordelijkheid voor de Antwerpse wapentransporten  van zich af door te verwijzen naar de Waalse exportvergunning voor de wapens. “We stellen vast dat de houding in Wallonie verschilt van die in Vlaanderen.”

Maar volgens Yasmine Kherbach  kan Vlaanderen wel degelijk de doorvoer  van wapens verhinderen. Sedert 2017 kan  de Vlaamse dienst Controle Strategische Goederen namelijk de doorvoer van wapens onder vergunningsplicht plaatsen. Kevin Vereecken van N-VA wijst op het risico om de Walen te schofferen en noemt het idee om de Waalse wapentransporten naar Soedie Arabië te verhinderen een ‘communautaire bom’. Continue reading →

Museumstichting: Overleg gevraagd

Share

Drie provinciale musea (Mode, Foto, Diamant) worden overgeheveld van Provincie naar Stad Antwerpen. De stad will zoveel mogelijk het statuut van al het personeel gelijkschakelen. Bij de overstap is er volgens het ACV geen echt overleg gepleegd en zijn de preciese modaliteiten niet helemaal duidelijk terwijl aan de gemeenteraadsleden afgelopen maandag wel al gevraagd werd om de inkanteling van de musea in de stedelijke structuur goed te keuren.

Daarom vroeg Ine Hermans van ACV Puls vóór de gemeenteraad aan  de bevoegde schepen Nabila Ait Daoud schriftelijk om de stemming uit te stellen tot wanneer er volledige duidelijkheid is gegeven aan het personeel.

“Als blijkt dat mensen op jaarbasis erop achteruit gaan dan willen we daarover onderhandelen maar de Stad weigert om in overleg te gaan.”

Het stadsbestuur negeerde dus het verzoek en liet de geneenteraad de inkanteling op de gemeenteraad van 21 oktober wel goedkeuren Ondertussen werden de betrokken personeelsleden door de stad op 25 oktober per e-mail geinformeerd dat ze zelf nog altijd niet klaar is met haar huiswerk en de preciese gevolgen voor we werknemers niet kan geven.

Volgens Ine Hermans is de eenzijdige verandering van het arbeidsscontract  een inbreuk op het Europese wetgeving. “In de richtlijn staat heel duidelijk dat personeel moet overgenomen worden met behoud van hun contract.  Hier laat men het personeel geen keuze (en verplicht men het personeel om de condities van het stedelijk contract te aanvaarden). De schepen zegt dat de Europese Richtlijn niet van toepassing is omdat het over een administratieve reorganisatie zou gaan. We zullen dat bestuderen en de juridische argumenten bekijken. We willen een goede regeling voor alle personeelsleden.”

10 jaar volksraadpleging

Share

 Tien jaar geleden mocht de Antwerpse bevolking haar mening geven over het BAM-trace tijdens de volksraadpleging. Een bevraging die gerust historisch mag worden genoemd: de grootste sinds de koningskwestie, waarin David het van Goliath haalden. Ondanks het feit dat de actiegroepen, burgerbewegingen en bezorgde burgers minder geld en macht hadden, haalden zij de slag thuis.

Tien jaar later blikken we terug met Wim Van Hees van Ademloos op een periode die ‘t Stad op stelten zette en nadien onherroepelijk veranderde. Een uitgebreid maar toch onvolledige geschiedenis van de volksraadpleging.

Herbeluister hier de volledige uitzending van 18 oktober 2009.

De Sleutelrol van de Windmolenparken op Zee in de Energiemix

Share

De 3 zuidelijke Alpha-Ventus-windmolens /transformator , 2009, Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SteKrueBe

Door de dalende kost is het economisch rendabel potentieel aan elektriciteitsproductie uit windmolen parken op zee enorm, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace.

“Alle windmolenparken op de noordzee samen kunnen twaalf maal  het Belgisch stroomverbruik leveren.”

“Er is een potentieel van 200 GigaWatt (GW)  aan capaciteit in de Noordzee alleen. Dat is voldoende om  12 maal het verbruik van België te leveren. Windmolens op zee draaien meer uren dan molens op land en leveren een redelijk constante elektriciteitsproductie. Er zijn uitvoerige simulaties gebeurd op basis van de weerpatronen van de afgelopen 30 jaar en daaruit blijkt dat je een stabiele levering krijgt als je de windmolen parken van de het oostelijk en westelijk deel (van de Noordzee) met elkaar verbindt. Dus door de parken te verbinden is er een elektriciteitsproductie die stabieler en betrouwbaarder is dan de stroom uit onze kenrcentrales.  Door de koppeling met de Noorse waterkracht te koppelen kan de levering van de windmolenparken verder gestabiliseerd worden.”

Dat koppelingvan de verschillende windmolenparken noodzakelijk is toont de variabiliteit van de Belgische zeewindstroom dat geografisch geconcentreerd zit op de Thorntonbank.

Productie Belgische windmolenparken op zee

Jan Vande Putte: “Voor alle Europese zeeën samen is er  450 GigaWatt (GW) aan windcapaciteit. Behalve op de Noorzee is er vooral verder in het noorden  veel potentieel. Ierland, de Atlantische oceaan, Baltische zee. ”

“Er is geen gebrek aan geld om de windmolenparken op zee te bouwen zonder subsidies.”

“België heeft maar een beperkt stukje kust en de planning voorziet nu al om windmolenparken aan te leggen in de beschikbare ruimte. Het moet alleen nog uitgevoerd worden. Eind volgend jaar zal de windmolenparkcapaciteit gestegen zijn van 1,5 GW naar 2,3 GW.  De goedkeuring voor de aanleg van een tweede zone is al gegeven (via ruimtelijke planning in 2018, nvdr). De bijkomende capaciteit van die zone is nog eens 2,0 GW en de verwachting is dat ze tegen 2026 zal operationeel zijn. Dus zal in 2026 ongeveer 4,3 GW aan windmolenparken staan in de Belgische territoriale wateren.  De biedingen voor de consessies op de tweede zone moeten nog gebeuren maar er zijn voldoende geinteresseerden.  Er is geen gebrek aan geld om dergelijke windmolenparken te bouwen zonder subsidies. Het enige dat vertraging zou kunnen opleveren is het elektriciteitsnet op land dat moet aangepast zijn maar daar is Elia mee bezig.  Het West-Vlaams elektriciteitsnet moet in ieder geval aangepast worden en men kan van de gelegenheid gebruik maken om er de windmolenparken op aan te sluiten. ” Continue reading →

Turkije valt noord-Syrië binnen

Share

Bron: PANONIAN – CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54996333

We bellen Ludo De Brabander van Vrede over de inval van het Turks leger in noordelijk Syrië.

“De bedoeling van president Erdogan is de creatie van een Arabische riem  die de  Koerdische zones in Syrië en Turkije scheidt.”

“Erdogan wil de vluchtelingen die nu in Turkije zitten vestigen in het Koerdisch gebied in noord Syrië, door het bouwen van 140 nieuwe dorpen. Een onrealistisch plan dat gelijkenissen vertoont met het nedezettingenbeleid van Israel in de Westelijke Jordaanoever.”

“De Syrische regering  is blij met de verzwakking van de Koerden die een tegenstander zijn.  Anderzijds protesteert Damascus tegen de schending van het grondgebied door Turkije en kijkt het met argwaan naar de steun van Turkije aan  het ‘ Nationaal Syrisch leger ‘ – het voormalig’Vrij Syrisch Leger’- waarin ook salafistische milities in zitten. Het resultaat kan een groot gebied zijn in het noorden dat in handen is van oppositie met een versterkte rol van die extremistische milities.”

“Dit wordt een langdurige operatie van Turkije. Na de huidige militaire fase door het Turks Continue reading →

De avonturen van Trump en Biden in Oekraine

Share

Enkele weken geleden bracht een klokkenluider uit dat Trump de Oekrainse president Zelenski  telefonisch onder druk gezet heeft om  compromiterende zaken over zijn Democratische uitdager Joe Biden aan het licht te brengen, een duidelijke misbruik door Trump van het presidentschap voor eigen politiek voordeel.

Op 26 september zond Democracynow een interview uit met Edward Snowdon. Snowden bracht  in 2013 aan het licht bracht dat de overheid van de VSA niet alleen buitenlanders bespioneert maar ook illegaal gegevens van al haar eigen burgers verzamelt. In het interview zegt Snowden dat de organisatie of persoon die haar macht misbruikt heeft altijd de klokkenluider aanvalt en het gesprek over het machtsmisbruik uit de weg gaat.(HERBELUISTER). Ook onze VS correspondent Derek Monroe bekritiseert de klokkenluider. Verder stelt hij dat de Demokraten zich met de afzettingsprocedure tegen Trump in de voet schieten omdat ze niet  over de nodige parlementaire zetels beschikken om Trump af te zetten en omdat Demokratisch presidentskandidaat en voormalig vice president Joe Biden zelf boter op het hoofd zou heeft.

De zaak rond Joe Biden gaat over het feit dat Biden zelf de voormalige president van Oekraine onder druk gezet heeft om de openbare aanklager van Oekraine  Viktor Sjokin  te ontslaan. Volgens het Continue reading →