Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bart De Wever: een bevoegdheid te ver?

Share

foto: RC

Nadat hij in april de bevoegdheden van  schepen Rob Van de Velde overnam is Bart De Wever naast partijvoorzitter, senator en partijwoordvoerder nu ook burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, havenbestuurder, schepen bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking,  loketten, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed van de stad Antwerpen. En verder nog onbezoldigd voorzitter of bestuurder van een rist  vzw’s en instituten.
Tijdens de afgelopen gemeenteraad reageerde De Wever  gepikeerd op de interpellaties van Mie Branders (PVDA) en Joris Giebens (Groen)  in verband met het vastgoeddossier van het Mercatorgebouw tegenover de singel.

Toon Wassenberg: “Ik raad iedereen aan om naar de gemeenteraad te komen. Wat je gaat vaststellen is dat Bart De Wever zelf zeer op zijn ongemak is als het over zijn nieuwe bevoegdheden gaat. Hij kent daar eigenlijk niets van.”

Projectontwikkelaar Triple Living wil het Mercatorgebouw afbreken en er drie blokken voor in de plaats zetten, waaronder een toren van zestien verdieping. De bewoners stellen vragen bij de toren en de impact van het project op de mobiliteit. Ze klagen over het feit dat de de bevoegde schepen (van stadsontwikkeling Bart De Wever) niet met de bewoners over de zaak communiceert. Mie Branders (PVDA) en Joris Giebens (Groen) kaartten de zaak aan tijdens de gemeenteraad eind mei.

De schepen reageert geiriteerd. Naar Giebens toe omdat er zou afgesproken geweest zijn met de fractievoorzitters (Van Besien) om niet over de zaak te spreken , en maar Branders voor haar ‘gebrek aan kennis’. Volgens De Wever kan hij namelijk niets doen omdat het gaat over een privaat project.

Toon Wassenberg

Toon Wassenberg (sp.a), die het dossier opvolgt maar zelf niet aanwezig was, is niet verrast: “Als het over een privé project gaat gebeurt het vaker dat de stad zich daarachter verschuilt en zegt dat ze de stad pas berokken wordt op het moment dat er een bouwvergunning wordt ingediend. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij het Tivoli project in de Markgravelei (waar een appartementcomplex en een Lidl supermarkt moesten komen). Daar hoorden de bewoners (informeel) dat er van alles bezig was maar ze werden niet officieel geïnformeerd.  Dat is helemaal niet aanvaardbaar voor de buurtbewoners. Soms communiceert de projectontwikkelaar zelfs meer naar de kranten dan naar de buurtbewoners. De bewoners weten ook dat er contacten plaatsgrepen en nog altijd aan de gang zijn tussen de projectontwikkelaar en het stadsbestuur en ze eisen hetzelfde niveau van informatie.” Continue reading →

Aanleg pakings Zuiderdokken: “Een flagrant voorbeeld van onzorvuldig bestuur”

Share

Foto: van ongs

De aanleg van de grote parkings voor 2000 auto’s aan de gedempte Zuiderdokken ligt sedert eind mei stil.  De directe aanleiding is een klacht van twee buurtbewoners over het feit dat al het verkeer van de parkings voor hun deur zal passeren. Maar de parkings worden ook aangelegd onder een gebied dat geklasseerd is als parkgebied.

“Men is aan de parkings begonnen terwijl het traject voor het park nog altijd niet af is. Er zijn zelfs nog geen middelen voorzien voor het park.”

Gemeenteraadslid Toon Wassenberg volgt het dossier al jaren:
“Ik had schepen Rob Van de Velde er twee jaar geleden al op gewezen dat de aanleg van de parkings strijdig zou kunnen zijn met de wettelijke bestemming. Hij erkende dat. Het zou geremedieerd worden maar ik  heb weinig remediëring gezien. Er is een bouwvergunning afgeleverd en ik denk dat men gewoon het risico genomen heeft. Dat is een flagrant voorbeeld van onzorgvuldig bestuur.   Je kunt niet verwachten van de burgers dat ze zich aan de regels houden als je als overheid zelf dat soort risico’s neemt. En zeker op een plek als de Zuiderdokken waarvan je weet dat er mondige mensen wonen. Als je dan als overheid steken laat vallen dan heb je het spek aan je been. En ik had daar dus voor gewaarschuwd. Dat is schijnend want niemand wil dat de zaak daar stil valt, dat die werf openligt en dat het park er niet komt.” Continue reading →

Meer containers, met of zonder Doel?

Share

foto: RC

Toen de Raad van State de plannen van de Vlaamse deelregering vernietigde leek het polderdorp Doel even gered. Daarna werd de procedure ‘Complexe Projecten’  ontwikkeld.
De bedoeling van het Complex Project dat Doel aanbelangt is om de capaciteit aan containeroverslag te verhogen van 15 naar 18 tot 21 miljoen containers per jaar. De procedure kijkt daarbij  ook naar alternatieven.

Maar is Doel nu gered? Waarschijnlijk ligt er dit jaar een nieuw plan op tafel, met of zonder Doel.

“Er werden 8 alternatieven onderzocht”, legt Doel-bewoner Denis Malcorps uit. “Bij vier van die alternatieven kan Doel blijven bestaan. In drie alternatieven komt er een (Saeftinghe-)dok  waar Doel nu ligt. ”

“Havenbestuurder Eddy Bruyninckx  verdeelt vlak  voor zijn afscheid het  Delwaidedok nog snel onder tankparkuitbaters. Daarna wordt bestuurder bij Sea-Invest, één van de firma’s.”

Maar de keuze voor de redding van Doel is daarmee nog niet gemaakt. Denis Malcorps: “Het is mogelijk om Doel te sparen en bijvoorbeeld de Noordzee- en Europaterminal uit te breiden. Maar Continue reading →

Verliest Palmdiesel haar voorkeursbehandeling?

Share

Source: Transport and environment

Volgende wordt beslist of palmolie na 2020 blijft meetellen als ‘hernieuwbare diesel’.

We bellen met Cristina Mestre van Transport and Environment die uitlegt waarom dit best niet gebeurt, maar eerst een palmolie-voor-dummies.

Aanleg gecontesteerde parkings Zuiderdokken stilgelegd

Share

Aanleg van de ondergrondse parkings aan de gedempte Zuiderdokken (Vlaamse/Waalsekaai) werden onlangs stilgelegd. De directe aanleiding is een klacht van enkele buurtbewoners maar de  kern van het dossier is de bestemming van het gebied dat sedert 1979 staat ingekleurd als park maar al bijna 40 jaar vooral als gratis parking gebruikt wordt.

“Het Ruimtelijk UitvoeringsPlan werd onwettig verklaard maar de stad baseert er zich wel nog op om de parkings aangelegd te krijgen.”

Met de ondergrondse parkings wordt het aantal parkeerplaatsen aan de Zuiderdokken uitgebreid van 1540 tot 2000. Er worden ook 300 ondergrondse plaatsen voorzien voor fietsen, wat doet vermoeden dat bovengrondse fietstalling niet voorzien, of zelfs verboden, zal worden.

We bellen met Tom Cochez van Apache die het dossier opvolgt. “Het nieuw RUP binnenstad maakt van de Zuiderdokken ‘publiek domein’. In 2013 hebben een aantal (andere) buurtbewoners het RUP succesvol aangevochten omdat er geen goede Milieu Effecten Rapportering (MER) was gebeurd. Het RUP werd door de Raad van State ongeldig verklaard, maar het is niet vernietigd aangezien de stad na de uitspraak een deal sloot met de klagende buurtbewoners. ”

“Het RUP werd onwettig verklaard maar de stad baseert er zich wel nog op om de parkings aangelegd te krijgen.In het RUP staat ‘publiek domein’beschreven als een multifunctionele, sociale,  zone waar naaast groen ook sport- en spelfuncties centraal staan. Dat valt niet echt te lezen als een ondergrondse parking. De stad heeft dan twee kunstgrepen toegepast om de parkings toch aan te leggen. Ten eerste blijft de stad formeel eigenaar. Q-Park krijgt de-facto controle over het gebied voor lange periode via een erfpacht/opstal regeling. Verder wordt de zaak voorgesteld alsof de aanleg van de parkings een onderdeel zouden zijn van de aanleg van een park erboven.”

“De aktiegroep Open Zuid Open wil vooral voorkomen dat er een precedent wordt geschapen want als de aanleg doorgaat, dan betekent dit dat onder elke als publike domein ingekleurde ruimte een parking kan aangelegd worden. “

Criminaliteit Antwerpen bijna gezakt tot niveau Molenbeek

Share

Socioloog Jan Hertogen doorploegde de recentste criminaliteitscijfers en komt tot enkele opmerkelijke vaststellingen.

De dalende trend van het aantal geregistreerde delicten  zet zich ook door in Antwerpen. Meer opmerkelijk echter is het feit dat de criminaliteit in Antwerpen hoger ligt dan in Molenbeek of Schaarbeek.

“De criminaliteit per aantal inwoners in Antwerpen is gezakt tot op het niveau van het Brussels gewest. Maar criminaliteit staat vooral in verband met de aanwezigheid van en het verkeer van mensen, ook niet inwoners, zoals pendelaars. Als je daarmee rekening houdt dan blijkt dat Brussel nog altijd beter scoort dan Antwerpen wat betreft veiligheid.”

Een andere opmerkelijke vaststelling van Hertogen is dat daling van de criminaliteit samengaat met hoge immigratie en met een hoger aantal leefloners. “Hoe meer mensen migreren naar een stad, hoe meer de daling van de criminaliteit. Dit betekent niet noodzakelijk dat er een oorzakelijk verband is, maar we zien wel dat de fenomenen terzelfdertijd optreden.”

Links:
BuG 387 van Jan Hertogen over de criminaliteitscijfers
Spreadsheet met de cijfers

De fixer van Trump in de problemen

Share

Derek Monroe, onze man in Chicago, verwijst naar de berichtgeving over de half miljoen dollar die Michael Cohen, de advocaat/fixer van  Trump, ontving van Oekraïne. Het geld zou bedoeld zijn om de vertroebelde relaties tussen Oekraïne te herstellen. Die waren vertroebeld doordat president Poroshenko er in 2016 erop gegokte dat Hillary Clinton de presidentsverkiezingen zou winnen en had daarom meegeholpen aan de verdachtmakingen dat Trump zou samenspannen met Rusland.

Het was al bekend dat  de firma’s AT&T en Novartis  hopen geld gegeven hadden aan Cohen om Trump te kunnen benaderen. In het geval van Oekraine gaat het over een vreemd land dat probeert invloed te verwerven.

Daarna hebben we over een nieuw lijk dat enkele weken uit de kast viel bij het establishment van de Democratische partij: uit een opname bleek dat iemand van de partijleiding had gevraagd aan een  linkse kandidaat om zijn kandidatuur bij de voorverkiezingen in te trekken om zo verzekeren dat de preferentiële kandidaat van de  DCCC (de partijleiding) het zou halen.  Opnieuw een bewijs voor Derek Monroe dat de Democratische partij niet te hervormen valt.

Verder nog met Derek Monroe over de uit/afgestelde top tussen Trump en Kim Jong Oen, en over de oorlogsvoorbereidingen van Zweden.

Eerste geluidsbestand: uitzending met interview Derek Monroe. (38min40sec)

Second sound file: full interview with Derek Monroe, English only. (26min50sec)

 

 

Overkapping in Berchem ten koste van Toekomstbos?

Share

De overkappingsontwerpen van de Antwerpse ring die nu voorliggen voorzien in een verdichting van de bebouwing ter hoogte van het station van Berchem.

De buurtbewoners van Groenenhoek en Zurenborg slaan alarm want uit de plannen blijkt dat het ‘Toekomst’-bosje tussen de Borsbeeksebrug en de Zurenborgbrug zal verdwijnen. Districtsraadslid van Berchem  Arnold Peeters legt uit. “Het is jammer dat na amper 4 jaar al een streep getrokken wordt over het Toekomstbos.”

De overkappingsontwerpen vallen tot woensdag te bekijken op de Ringdagen. De buurtbewoners organiseren een handtekeningenactie en willen de handtekeningen overdragen tijdens de laatste Ringdag.

Activist in de politiek: Omar Ba (Groen)

Share

Foto: Omar Ba

Bij de voorstelling van de lijst van Groen in Antwerpen, sprak de pers over een bijzonder diverse lijst. Een mix van gevestigde waarden en onafhankelijken, zoals Yasmia Setta, Koen De Vylder en ook Omar Ba.

Omar Ba staat op de vijfde plaats. Ba is diversiteitsconsulent en activist pur sang die o.m. actief was bij KifKif, het Platform Afrikaanse Gemeenschappen, Nuff Said, Arenbergschouwburg, Elcker-Ik, … Met hem spraken we over hoe politiek in de 21ste eeuw gevoerd wordt, over superdiversiteit in Antwerpen en over welk maatschappijmodel de stad nodig heeft.

Voor wie voert Zweden spionagevluchten uit voor de Libanese/Syrische kust? – Derek Monroe

Share

The Aviationist kwam erop uit dat Zweden spionagevluchten uitvoert voor de kusten van Libanon en Syrië.  Het lijkt erop dat dat de Zweden de Russische installaties aan het bespioneren zijn. Voor wie de Zweden dit doen is niet geweten maar Derek  Monroe vermoedt in opdracht van de NAVO of VSA.

Recentelijk neemt  Zweden een belangrijke rol op in de militaire acties van de NAVO tegen de ‘Russische dreiging’. Opmerkelijk aangezien Zweden geen lid is van de NAVO.

Enkele dagen terug publiceerde het (toevallig ook) Zweeds onderzoeksinstituut SIPRI haar rapport over de wereldwijde militaire uitgaven. Die zitten op 1.700 miljard dollar waarvan de VSA 620 miljard voor haar rekening neemt. De militaire uitgaven van de VS daalden de afgelopen jaren maar aan die trend kwam in 2017 een einde. De militaire uitgaven van Rusland daalden voor het eerst in 20 jaar, met 13 miljard $. Rusland gaf in 2017 66 miljard dollar uit aan defensie en offensie.

Derek Moeroe komt aan het begin en aan het einde van ons gesprek nog terug op zijn bezoek aan Oekraïne. Daar sprak hij ook de Canadese ambassadeur aan over de wapenverkoop  door Canada aan Saoedie Arabië.

Eerste geluidsbestand: uitzending met interview Derek Monroe
Second sound file: full interview with Derek Monroe, English only

ABVV wil het anders in Antwerpen. En u?

Share

ABVV trekt strijdvaardig naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Met de campagne ‘Ja ik wil het anders in Antwerpen’ wil ze niet alleen haar leden sensibiliseren en actiepunten vooruit schuiven, maar ook de discussie aangaan. Met u misschien? Dirk Schoeters (algemeen secretaris ABVV Antwerpen) licht de campagne toe.

Pleidooi voor het sluiten van de Antwerpse Ring … voor de fiets

Share

De Deurnese en Berchemse afdeling van de Fietsersbond pleiten voor een versnelde aanleg van een volwaardige fietsring rond Antwerpen. Een fietsring? Verwacht geen copy-paste van wat een autostrade is, of enkele fietspadjes die rechts en links neergegooid worden, maar een weg voor fietsers die minstens 6 meter breed is en geen kruispunten of verkeerslichten heeft. De fietsring zorgt ervoor dat fietsers veilig, snel en efficiënt van zuid naar noord kunnen en van west naar oost, van Beveren naar Deurne of van Merksem tot helemaal in het pittoreske Schelle. Volgens de Fietsersbond is dit een voorwaarde om de modal split van 70/30, laat staan die van 50/50 waar te maken. Jos Van Hoofstat (Fietsersbond Deurne) geeft tekst en uitleg. Continue reading →

F35: it’s the nukes, stupid!

Share

Bron: Wikipedia (creat.Commmons)

In de discussie over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen ontbreekt de koppeling aan nucleaire wapens  die gemaakt werd, aldus Ludo De Brabander van Vrede. In de gelekt nota uit 2015 staat dat de toestellen  kernbommen moeten kunnen droppen en daarbij onzichtbaar moeten kunnen blijven. Die twee randvoorwaarden  sluiten ieder ander toestel uit. Zo haakte het Zweedse Gripen zelf al af omdat de Zweedse wetgeving verbiedt  om toestellen te maken die nucleaire massavernietigingswapens kunnen dragen. “De Franse Rafale komt niet in aanmerking omdat de Amerikanen nooit de technologie zullen leveren voor de upgrade van de nucleaire bommen voor de Franse toestellen.”
Continue reading →

Protest in Armenië

Share

Ook in Armenië  is een partij  met geaffilieerde oligarchen al veel te lang aan de macht. De bevolking is het beu en komt massaal op straat. Achtergrond bij de protesten door Gor, een Armeense Antwerpenaar.

“Er is een vreedzame revolutie gaande. De president/premier moet opstappen en er moet een dialoog komen over nieuwe verkiezingen. Het regime is er beducht voor dat dit de westerse media haalt.”

 

 

 

 

Overkapping Oosterweel-Heavy van Alexander D’Hooghe wordt kaas met gaten

Share

De komende weken zijn cruciaal voor de toekomst van Antwerpen, alweer.

Een ‘light’ versie van het Oosterweel project zou de leefbaarheid van Antwerpen ten goede komen en de overkapping van de ring een stuk goedkoper en dus meer haalbaar maken. De Project-MER van het Oosterweel-project wordt woensdag gepresenteerd aan de actiegroepen en dan kan de discussie starten over de Oosterweel versie.

Toch is er nu al reden tot  ongerustheid: Vooralsnog zijn er geen tekens waaruit blijkt  dat de overheid het engagement van 2017 om de ‘light’ versie te onderzoeken effectief ter harte neemt. Ondertussen blijkt de overkapping van de Oosterweel Heavy van langs om meer op een kaas met gaten uit te draaien.

Hebben de actiegroepen hun wapens te vroeg uit handen gegeven?

Wim van Hees: “Ik ben geen technisch expert. Ik bewaak het proces en de afspraken en daar heb ik wel verstand van.  En ik weet wat een volledige overkapping is: Dat is geen overkapping die iedere twee kilometer open is.”

Intendant Alexander D’Hooghe: “Wij werken wel samen met Ringland, maar Ringland werkt niet altijd samen met ons”

Continue reading →