Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Opstand in de Rif #1

Share

Hanane Llouh, historica in spe, werkt momenteel haar masterproef Geschiedenis af aan de Universiteit Antwerpen over ritueel slachten in een groot stedelijke context.

Ze getuigt over haar familie, die afkomstig is uit het Rifgebergte in Noord-Marokko, de bredere sociale context in het gebied en de historische achtergrond.  Niet te onderschatten daarin is de waarde van mondelinge geschiedenis.

Hanane is nog geboren in Marokko, haar ouders zijn pas laat geëmigreerd naar België. Ze heeft er nog veel familie en gaat geregeld terug. De familie komt uit een afgelegen, klein dorpje in het Rifgebergte, in het noorden van Marokko, waar nog maar net elektriciteit en stromend water werd aangelegd.

“Het noorden van Marokko kent nog een sterke stammencultuur, en ik dacht altijd dat mijn moeder én vader tot een en dezelfde stam behoren. Plots blijkt dat niet zo te zijn. Zijn familie kwam uit een regio waar gevochten werd tegen het centrale regime; ze vluchtten naar het dorp om er bescherming te zoeken. Zo kwam ik te weten dat mijn overgrootvader een verzetsleider was die meevocht tegen de Fransen en Spanjaarden en het centraal koningshuis.”

In het boekje ‘Een erwt maakt nog geen snert. ‘ gaat ook Asis Aynan op zoek naar zijn eigen familiegeschiedenis en identiteit, waar hij stuit  op de verschrikkingen die door de Franse en Spaanse kolonisatoren, en daarna door de terreur van de Marokkaanse koning(en) zijn aangericht in de Rif.

Aynan stelt dat de Marokkaanse mannen die hierheen kwamen geen gastarbeiders waren, ze waren politieke vluchtelingen. In ‘Het Jaar van de Deksels’ – zo genoemd naar de helmen van de Marokkaanse soldaten die de Bevrijdingsoorlog van de Rif kwamen neerslaan – in 1958-’59 vond terreur plaats.  Veel jonge Riffijnse mannen wachtten de nieuwe acties van het Marokkaanse regime niet af en vertrokken naar Europa voor een beter en menswaardig bestaan. Het huidige discours over gastarbeiders dat we ook in de Europese geschiedenisboeken vinden, lijkt dus moeilijk houdbaar.

Onder Hassan II, de voormalige koning, die ook niet maar een keer in de Rif is geweest, was de sociaal-economische en culturele achterstand in het Rif gebied schrijnend. Zijn beleid was bijzonder repressief. In 2001 was alle hoop gericht op de huidige koning Mohammed VI, die voor het Riffijnse volk meer verwachtingen leek te brengen. Hij bezocht de Rif  enkele malen en investeerde voornamelijk in de regio rond Al Hoceima. Helaas bleven er ook van die beloftes niet veel overeind. Zeker na de opstanden naar aanleiding van de dood van de vissersjongen, Moshin Fikri , in 2016 in Al Hoceima nadat deze weigerde smeergeld te betalen, kwam er een heuse omslag. De protesten van deze Hirak beweging met Nasser Zafzafi als een van de aanvoerders, werden in de kiem gesmoord, journalisten werden vervolgd, mensenrechtenactivisten uit het land gezet, de kritische stemmen gedoofd. Het Casablanca-proces tegen de 54 Hirakactivisten mondde uit in zware straffen, met onder meer twintig jaar celstraf voor Zafzafi.

In 2011 werd het Amazigh erkend als een officiële taal in Marokko, maar vandaag de dag stellen zich hier rond nog veel problemen. Zo moet bijvoorbeeld iemand die naar de rechtbank gaat zich kunnen behelpen in het Arabisch of het Frans.  Ook aan (gespecialiseerde) ziekenhuizen is in de regio een gebrek. Na de Rif-oorlog tegen de Spanjaarden in 1926, werd op grote schaal mosterdgas ingezet tegen de rebellen, in dit gebied (rond El Hoceima) zijn de kankercijfers dan ook aanzienlijk hoger. Eind jaren ’50 zette Hassan II ook Fosfor en Napalm in. Zelfs simpele basisvoorzieningen ontbreken anno 2021 nog steeds in deze regio. Werkgelegenheid, een universiteit, wegen, uitgeruste ziekenhuizen… deze simpele eisen zijn wat de Riffijnen vandaag verenigt.

Men kan stellen dat de Europese Riffijnen de regio nieuw leven inblazen. De geldstromen van de diaspora zorgden de afgelopen 60 jaar voor meer verbeteringen dan de eigen regering.

Onderzoek naar en opsporing van kanker in de regio die kan gebruikt worden in gespecialiseerde ziekenhuizen ter plaatse zou geen eis mogen zijn die zoveel stof doet opwaaien. Toch riskeren kritische stemmen daarvoor nu zware gevangenisstraffen. “Het verhaal van mijn eigen grootvader die 7 uur lang moest rijden in erbarmelijke omstandigheden om naar een ziekenhuis te geraken, waar hij overigens nog eens een hotelkamer moest huren voor overnachting om vervolgens een behandeling te moeten betalen van duizenden euro’s veelal gefinancierd door familie in binnen- en buitenland, is maar een uit de zovelen. Vroeger dacht men dat de mensen aan een mysterieuze ziekte stierf, inmiddels weet men dat het kanker is. De mensen doen het met wat ze hebben. Geld inzamelen voor iemands behandeling gebeurt quasi op wekelijkse basis.”

“In Europa zijn er wel een aantal activisten uit België, Frankrijk, Nederland en Duitsland die geregeld samen komen aan Marokkaanse ambassades in het buitenland om te protesteren of de problemen onder de aandacht te brengen, maar ook bij hen zit de angst er goed in. Zij mogen dan wel in het buitenland wonen, ze hebben nog steeds familie in Marokko die mogelijk repressie kan verwachten. ” “Vanuit de politiek in België zelf is het eerder stil, de overheid lijkt de overeenkomsten die ze hebben met Marokko niet in gevaar te willen brengen. In Nederland deed men wel uitspraken rond het gebrek aan journalistieke vrijheid in het dossier Zefzafi, maar Marokko speelt dan gelijk hard,  het is een geduchte vijand in het geopolitieke spel.” Denk maar aan de recente polisario rel tussen Marokko en Spanje.

Na de moord op Fikri die door omstanders gefilmd werd, braken er vreedzame protesten uit. In mei 2017 werd leider Zefzafi gearresteerd. “Hij kreeg nog relatief veel ademruimte de eerste maanden van het protest, maar daar kwam definitief een einde aan toen hij werd opgepakt voor het verstoren van het vrijdagsgebed waar hij opriep voor menselijke eisen zoals einde stellen aan de corruptie en het inzetten van de demilitarisering van de Rif en de reeds genoemde eisen. Dit was gelijk het begin van het einde van de Hirak-beweging, de angst zit diep, de geest werd gebroken.”

Aan de hand van eigen familiegeschiedenis ontdekte ik veel van de Riffijnse geschiedenis. “Zelfs mijn vader merkt op als hij nog in het ouderlijk dorp komt dat de jeugd is weggetrokken. Eerst naar de steden, dan verder door naar Europa.  Enkel de corona crisis zorgde voor een terugkeer naar het platteland omdat daar meer voedsel is.” Veel oude gebruiken, schrijnen, de cultuur van de Imazighen, wordt niet gevaloriseerd door Marokko. De Imazighen is  een matriarchale samenleving. Zo is er het verhaal van Kahina, de strijdster koningin.

Er is een sterke mondelinge cultuur in de Rif. Een perfecte illustratie daarvan zijn de izran. Dat zijn poëtische liederen in het Berbers, die vooral door vrouwen gezongen worden, tijdens feesten zoals bij geboortes, verlovingen en huwelijken. De teksten bevatten heel oude verhalen, en het is ook een manier om in te gaan tegen de sociale norm. Dat is een traditie die jammer genoeg verloren gaat. Het is niet gemakkelijk om die liederen vast te leggen in geschreven vorm, al zeker niet vertaald naar het Nederlands.

Precies 100 jaar geleden op 20 juli 1921, versloegen de Riffijnen onder leiding van Abdelkrim El khattabi,  het Spaanse leger in de slag om Annual. De Rif-Republiek werd gesticht als autonoom gebied. De guerillatechnieken van Abdelkrim dienden velen tot inspiratie in hun onafhankelijkheidsstrijd, hij prijkte zelfs op de cover van Time magazine.  Zijn tegenstanders experimenteerden volop met chemische wapens. Duitsland heeft na WO I ,  mosterdgas geleverd dat op grote schaal werd ingezet in 1926, dit is redelijk recent nog eens naar boven gekomen via bewijsmateriaal in Spaanse archieven. Het was wel bekend in de jaren 70, maar ophef daarrond ging al snel liggen. Ondertussen dringen landen als Frankrijk en Spanje wel aan op degelijk onderzoek naar deze kwestie, maar wil niemand de verantwoordelijkheid echt nemen. “Er is nog veel werk aan de winkel. ”

Misschien kan het deel worden van een dekoloniaal discours?

 

Nieuwe bouwaanvraag voor MCA hoogbouw aan Hobokense Polder

Share

AMC alternatief, simulatie door Natuurpunt

De vastgoedpoot van CMB heeft een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor haar MCA hoogbouwproject aan de Hobokense polder. Natuurpunt ziet weinig verschil met het voorstel dat CMB drie maanden geleden zelf introk en roept op om opnieuw bezwaar aan te tekenen.

Joris Van Reusel (Natuurpunt): “Er werden meer dan 1400 bezwaarschriften ingediend tegen het oorspronkelijk project, waarna de CMB-vastgoedpoot Reslea haar aanvraag introk. Het argument was dat de stikstofuitstoot moest herbekeken worden. Uiteindelijk is hetzelfde project ingediend met enkele kleine aanpassingen. Het project heeft impact op de stikstofuitstoot via al het autoverkeer dat het zal veroorzaken, maar daar verandert in het nieuw voorstel niets aan.”

“Het probleem met dit project is de schaal. Zo blijft het gebouw bijna vijftig meter hoog. Bovendien zou dit pas de eerste fase zijn van een groter masterplan met vier, vijf of zes  torens tot 70 meter hoog. Men probeert dit erdoor te krijgen door het project te saucissoneren, maar om de volgende fases te realiseren moet het RUP (de regels die bepalen wat wel en niet mag gebouwd worden, nvdr) à la tête du client aangepast worden.”
Continue reading →

Poolse regering controleert en sanctioneert rechters

Share

Vorige week donderdag heeft het Europees Hof van justitie geoordeeld dat de Poolse regering de scheiding van de machten niet respecteert door rechters zelf aan te stellen en rechters te vervolgen. “Dit is het begin van het einde van de Europese rechtsorde”, zegt Pieter Stockmans van MO.

Pieter Stockmans: “De Poolse regering is al vijf jaar bezig de rechtsregels af te bouwen. Er worden nieuwe instellingen gecreëerd die onder controle staan van het ministerie van justitie. Zo werd een Tuchtkamer geïnstalleerd, bevolkt met door de regering benoemde leden, die rechters moet controleren. Een tuchtkamer kijkt of de rechters zich deontologisch gedragen, maar  de Poolse Tuchtkamer bestraft rechters ook als vonnissen hen niet aanstaan. Het gaat over loonbeslag, schorsingen en zelfs strafrechtelijke vervolging.”

“Het gaat heel ver: Poolse rechters kunnen gestraft worden omdat ze vragen stellen aan het Europees Hof van Justitie, terwijl dat de normaalste zaak is. In bepaalde gevallen moéten rechters zelfs vragen stellen aan het Europees Hof. De Europese wetgeving heeft prioriteit op die van de staten, en een lokale wet mag de supranationale EU wet niet overtreden.  Dat verbieden is het begin van het einde van de ééngemaakte rechtsorde binnen de Europese Unie. Dat kan ertoe leiden dat onze rechterlijke macht de beslissingen van de Poolse rechters niet meer erkent.” Continue reading →

De installatie, en stoemelings, van kernwapens in België

Share

B-61 bom, foto: US Air force

De grondwet neemt de aanwezigheid van buitenlandse troepen en materieel ernstig en eist een wettelijke basis. Hoe is het dan mogelijk dat er toch al bijna zestig jaar Amerikaanse kernbommen opgeslagen liggen op Belgische bodem, zonder democratisch toezicht?

Artikel 185 van de Belgische grondwet verbiedt in principe dat buitenlandse troepen of materieel in België zouden gestationeerd zijn. Enkel via een wet kan dat mogelijk gemaakt worden.
Terwijl  regering Van Acker (BSP) in 1957 besliste om geen kernwapens toe te laten, wilde de volgende regering Eyskens  (in 1959) dat net wel. Uiteindelijk lukte het de regering Lefèvre  (CVP/BSP) in april 1962, toen een wet gestemd werd om de stationering van NAVO-troepen mogelijk te maken, en doordat socialist Paul-Henri Spaak een amendement blokkeerde van partijgenoot Rolin dat een verbod op kernwapens in de NAVO-stationeringswet zou toevoegen. Continue reading →

Een andere stem over Cuba

Share

We belden met historica en Cuba-kenster Katrien Demuynck naar aanleiding van de recente berichtgeving over Cuba, waar zij toch wat kanttekeningen bij plaatst. Ze schetste eerst een duidelijk beeld van de blokkade tegen Cuba, die door de VSA al zo’n zestig jaar in stand gehouden wordt en onder Trump nog verzwaard is. Dan gingen we in op de huidige onvrede in het land.

Een uitgebreid artikel over het inzetten van bots voor het artificieel genereren van tweets, het gebruik van foto’s uit een andere context en andere staaltjes van mediamanipulatie kunt u hier lezen.

Dag 57: gesprek met één van de hongerstakers

Share

foto: leen

We bellen met één van de 470 Brusselse hongerstakers. Hij kwam in 2005  vanuit Nepal naar België, werkt  al meer dan 10 jaar in de horeca en heeft ook vrouw en schoolgaande kinderen in België. Door de Corona-pandemie verloor hij zijn werk en werd zijn situatie uitzichtloos waardoor hij uiteindelijk besliste om tot de hongerstaking over te gaan. “Ik vroeg tweemaal asiel aan en kon gedurende die periode legaal werken.  Ik heb toen een koksopleiding gevolgd. Vijf keer heb ik een aanvraag tot regularisatie gedaan op basis van artikel 9bis en ook om verder te kunnen werken op basis van de regels rond economische migratie maar allemaal tevergeefs. Mijn collega’s en ik zijn in de illegaliteit moeten blijven werken, werken hard,  worden slecht betaald en hebben geen sociale rechten.  Ik ben zestien jaar weg uit Nepal, ben daar een vreemdeling, niemand wacht daar op mij.   De toestand van veel van de andere mensen hier is zeer gelijkaardig.” Continue reading →

De broeikasgasuitstoot met 55% naar beneden: Het Europees Plan

Share

ec.europa.eu

Woensdag legde de Europese Commisie het ‘Fit for 55’-pakket op tafel, dat nieuwe klimaatregels bundelt met al dan niet aangescherpte bestaande initiatieven. Dit moet de bijbel worden die leidt tot de vermindering van de Europese broeikasgasuitstoot met 55% tegen 2030.

“Het For for 55-pakket voert het eerder bereikte klimaatakkoord uit om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken”, zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. In het akkoord van juni was vastgelegd dat de uitfasering van alle broeikasgassen zou verlopen via en reductie met 55% tegen 2030 (ten opzichte van het niveau van 1990).

“Eén van de belangrijkste stappen vooruit in het Europees klimaatbeleid”

“Commissaris Timmermans gaf aan dat over het pakket kan onderhandeld worden, maar niet over het resultaat: als een land een maatregel slecht vindt, kan erover gepraat worden, maar dan moeten andere voorstellen gedaan worden die minstens evenveel CO2-besparing opleveren. Dit is belangrijk voor onze beleidsmakers in Vlaanderen die argwanend staan tegenover het klimaatbeleid. De overstromingen van de afgelopen week tonen aan wat de gevolgen zijn van een gebrek aan actie.”

Grenstaks
Benjamin Clarysse: “Het pakket omvat alle sectoren van de economie: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie van gebouwen, landbouw … Bestaande systemen, zoals het EU ETS, dat in de toekomst ook de scheepvaart zal omvatten, worden herzien en aangescherpt, en er worden nieuwe maatregels uitgewerkt, zoals een gelijkaardig systeem voor de uitstoot door gebouwen en (weg)transport.” Continue reading →

Via ‘Red onze kleiputten’ van het asbest schandaal naar het PFAS dossier langs Oosterweel

Share

foto Leen

Frank Van Houtte (red onze kleiputten)

Na het gebied rond de Kleiputten Terhagen en de onderliggende stortplaatsen jaren te hebben verwaarloosd, kwamen de eigenaars (Provincie Antwerpen en Vlaamse Waterweg) in 2017 met een ‘masterplan’ om het gebied te saneren. Een drastisch voorstel: De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Gemeente Rumst, Gemeente Boom en Lantis plannen in het natuurgebied ca. 55 hectare te ontbossen om er vervolgens om en bij de 4,5 miljoen kubieke meter vervuilde Oosterweel-grond te storten. “Hiervoor misbruiken ze de zogenaamde ‘saneringsverplichting voor het hele gebied’. Het klopt dat het voormalig asbeststort (4,5ha ) een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en moet gesaneerd worden.  Alleen de wijze waarop is redelijk verontrustend.  Uit onderzoek blijkt dat 200.000 m3 grond ruimschoots zou volstaan om dit asbeststort veilig af te dekken, inclusief bebossing op de taluds, zoals momenteel het geval is. Noch ontbossing, noch grondophoging is hiervoor nodig. 90% van het gebied is waardevolle tot zeer waardevolle natuur, waar o.a. verschillende Europees beschermde dieren voorkomen. Waarom niet alleen saneren waar het strikt gezien nodig is, met focus op een maximaal behoud van de huidige natuur en morfologie van het gebied?”

Red onze kleiputten startte ook een petitie Ze stellen dat de Vlaamse Waterweg zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de wettelijke verplichtingen nakomen en hebben geen boodschap aan 55 ha Oosterweelgrond. De actiegroep probeert het complexe saneringsproject zo goed mogelijk op te volgen: niet alleen op technisch-inhoudelijk vlak, maar gewoon al de status van het project op  volgen en de juiste informatie bekomen is op zich een hele klus. De officiële instanties lijken karig met het verspreiden van volledige informatie. Zelf schakelden ze al verschillende sannerings- en asbestdeskundigen in om de toestand van het asbest- en huisvuilstort te monitoren en het gevaar voor de volksgezondheid in kaart te brengen.

Voor en na de moord op de Haïtiaane president Moïse

Share

Woensdag werd de Haïtiaanse president Moïse vermoord. Door onduidelijkheden rond de bepalingen in de grondwet zijn er twijfels over de opvolging waardoor er gepleit wordt voor het sturen van militairen en het zo snel mogelijk organiseren van verkiezingen.

Verkiezingen zullen niet volstaan om de structurele problemen van het land op te lossen, aldus Joris Willems: “In 1986 is dictator Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier vertrokken. Sedertdien zijn er tal van verkiezingen geweest maar er is nooit gewerkt aan een langetermijn  visie voor het land en haar economie met daarbij de  ontwikkeling van een sociaal systeem.”

We bellen ook met journaliste Colette Lespinasse in Port-au-Prince. Ze heeft het over de vele vraagtekens bij de omstandigheden van de moord die wijzen richting staatsgreep. Interne medeplichtigheid was er, zoveel is duidelijk. Volgens sommigen zou Claude Joseph, de ontslagnemende eerste minister die nu alsnog – met goedkeuring van de VN – tijdelijk de functie van president waarneemt, eerder op de beklaagdenbank moeten zitten in plaats van het onderzoek in de richting van buitenlandse huurlingen te sturen. “Hoe komt het dat men niet eens weet hoeveel personeel van de presidentiële garde aan het werk waren, maar dat men al wel 28 buitenlanders kon opsporen die de moord zouden hebben gepleegd ?” Er wordt Continue reading →

Vakbond Chemie en klimaatbeweging slaan handen in elkaar. Van Gestel: No Jobs on a dead planet!

Share

foto Leen

Raf Van Gestel, delegee bij chemiereus Air Liquide. “In de Antwerpse haven werken niet alleen 65.000 werknemers maar ook meer dan 1,5 miljoen omwonenden worden blootgesteld aan industriële risico’s zoals vervuiling van bodem en waterlopen, uitstoot van gassen, kans op explosie of straling. Werkgelegenheid is voor ons belangrijk maar volksgezondheid is dat nog meer want ‘there are no jobs on a dead planet’. Bedrijven en overheid moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen. Winst, rendabiliteit en het tevreden houden van de aandeelhouders kunnen hierbij niet de prioriteit zijn.” Door  deze actualiteitsmotie proberen we met de vakbonden een brug te slaan naar de milieubeweging. “Het principe van de “vervuiler betaalt” kan niet alleen gelden voor de bodemsanering. Ook voor alle gezondheidsschade die de huidige en voormalige werknemers opliepen of oplopen in de toekomst dient 3M haar verantwoordelijkheid te nemen.”

bioforum roept op voor PFO’S compensatiefonds

Share

foto Esmeralda Borgo

Esmeralda Borgo van BioForum, de sectorvereniging voor biologische landbouw en -voedingsketen, doet een oproep aan de overheid om zo snel mogelijk een compensatiefonds op te richten voor de getroffen boeren door het PFOS schandaal. In een straal van 0-10km rond de 3M fabriek gaat het over een 25 tal bioboeren, waarvan twee CSA’s.

Het is nu vooral wachten tot OVAM met meetresultaten komt en er uitsluitsel kan gegeven worden over al dan niet aanwezige vervuiling in de eieren en groenten geteeld in dit gebied. Ook de resultaten van het bodemonderzoek zullen de ernst van de situatie voor de getroffen boeren en omwonenden beter weergeven. Het principe, de vervuiler betaalt, moet worden gehanteerd, maar voor het zover is moet al overlegd worden met de landbouwminister over een onafhankelijk compensatiefonds. De getroffen (bio)boeren zijn op dit moment vooral te neer geslagen, hun levenswerk staat op de helling.  Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen in dit dossier.

PFOS: de normen tellen

Share

foto: leen

We overlopen enkele elementen van het PFOS dossier met Tom Cochez van Apache.

 • De deal waarbij 3M grotendeels vrijgesteld wordt van de saneringskost buiten de eigen site en het miljoen euro dat door het bedrijf gespendeerd is voor de sanering van de site staan in contrast met de 225 miljoen aan winst die 3M België het afgelopen decennium aan de aandeelhouders uitkeerde.
 • Het akkoord tussen BAM/Lantis en de overheid beperkt de kost voor vervuiler 3M voor het afgraven van de 5 miljoen kubieke meter zwaar vervuilde grond tot een symbolische 75 duizend euros. De overheid zal 63 miljoen betalen.
 • In 2017 bleek uit metingen die BAM/Lantis liet uitvoeren in de Oosterweel-werfzone op linkeroever opnieuw dat er een probleem was van vervuiling. Het probleem werd echter onderschat doordat de normen te soepel waren. ‘Opnieuw’ want het was al veel langer geweten dat er een PFOS probleem was.: Al in 2004 bleken de muizen rond blokkersdijk vergiftigd te zijn.
 • Het stuurcomité van Lantis  wordt bemand door de vice premiers van de Vlaamse regering, de minster van Openbare Werken, de Antwerpse Haven- en Mobiliteitsschepenen, de Antwerpse burgemeester. Iedereen was dus op de hoogte. Van de negen zitjes zijn is er één bezet door CD&V, twee door VLD en 6 door N-VA. Lantis is dus wat men een ‘N-VA boite’ noemt.  De partij probeert de bal richting OVAM te schuiven dat dan eerder een CD&V-boite zou zijn.
 • De normen tellen:
  • In Dordrecht werd vastgelegd dat grond met meer dan  op 0,9 microgram (μg) PFOS per kilogram (kg) grond niet mag vervoerd worden.
  • Lantis mag grond tot  70μg/kg grond opgraven en ter plaatse verwerken.
  • Al wat tot 8μg/kg PFOS bevat mag BAM/Lantis laten afgegraven en vervoeren. Het idee is om die vervuilde grond in de Boomse kleiputten te dumpen.
  • Er is onduidelijkheid over wat zal gebeuren met de vervuilde grond die  8 tot 70μg/kg PFOS bevat. Lantis mag grond tot  70μg/kg grond opgraven en ter plaatse verwerken.
  • Enkel de zwaar vervuilde grond met meer dan 70μg/kg vervuiling wordt ingepakt en afgedekt.
 • Politici verwijzen naar een ontwerpnorm van OVAM van 2020 waarvan ze ondertusen weten dat die achterhaald is.  Een rapport van het EFSA  concludeert dat veel strengere normen nodig zijn.   Met weet dus dat de normen waaraan Lantis moet voldoen te soepel zijn en toch worden ze niet verstrengd.
 • In het PFOS dossier speelt de  Antwerps schepen Koen Kennis een belangrijke rol: behalve schepen is hij ondervoorzitter van Lantis, lid van het stuurcomité van Lantis, was lang bestuurder bij het VITO. Zijn voormalige kabinetchef Bart Van Camp is voor Ben Weyts gaan werken en is nu verantwoordelijk voor communicatie bij BAM/Lantis. De band tussen Van Camp, Kennis en Bart De Wever gaat terug tot hun studententijd en ze alle drie in studentenclub  KVHV zaten.

Hertekening integratietraject

Share

NT2-leerkracht Lander Meeusen licht de geplande wijzigingen in het integratietraject toe en vertelt hoe de zaak er nu voor staat. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe bepalingen allemaal van kracht zullen worden, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022.

 

Herbeluister hier ons eerder interview over deze zaak.

Wooncrisis in Gent. De Sint-Bernadettewijk: grove borstel of gefaseerde aanpak?

Share

foto’s: RC

Enkele jaren geleden leidde de slechte toestand van het Gents sociaal woonbestand tot een politiek schandaal. Het stadsbestuur heeft van de sanering een prioritiet gemaakt maar in de bedreigde Sint-Bernadettewijk vinden ze dat er teveel met de grove borstel gewerkt wordt.

Simon Clement maakt een documentaire over de wooncrisis in Gent en kwam zo terecht bij de Bernadettewijk: “Na een Pano-reportage werd de Benadettewijk als ‘schimmelwijk’ gebrandmerkt. Het gevolg is dat men nu de ganse wijk wil slopen zonder rekening te houden met het sociaal weefsel. Hoogbejaarden zouden gedwongen worden om te verhuizen en in het verleden is al gebleken dat mensen die moesten verhuizen nietgoed begeleid werden. De vraag is dus om de sloop of renovatie in fases te laten gebeuren. De dienst monumentenzorg zal ook negatief advieren tegen de sloop omdat de wijk architecturele waarde heeft maar de stad zal daar zo goed als geen rekening mee houden.” Continue reading →

PFOS/Oosterweel-update met Peter Vermeulen (Ringland)

Share

PFOS, auteur: Leyo via wikipedia

In een gezamenlijk bericht pleiten Ringland, stRaten-Generaal en Ademloos ervoor om de Oosterweelwerken niet stil te leggen. We bellen Peter Vermeulen van Ringland.
Peter Vermeulen: “De meest vervuilde grond van de Oosterweelwerf op linkeroever wordt teruggestuurd naar 3M, die het zal moeten saneren. De perceptie dat 3M ontsnapt aan de opruimkosten klopt dus niet. In principe blijft 3M ook verantwoordelijk voor alle vervuiling buiten de site.”

RC: Maar de overeenkomst tussen Lantis en 3M bevat een bijna symbolische limit van € 75.000 die 3M zou moeten betalen. Waar slaat die limiet dan op?
Vermeulen: “Dat is me ook niet helemaal duidelijk, ik ken het detail  van de cijfers niet. ”

RC: Many Claeys (van stRaten Generaal) zit in de raad van bestuur van BAM/Lantis. Heeft hij geen inzage in de deal?
Vermeulen: “Toch wel, en ik heb er nog gisterenavond over gemaild en verwacht een antwoord.  Wat ik wel denk is dat Lantis op de best mogelijke manier heeft gehandeld om het probleem onder controle te krijgen. De vervuilde grond wordt volledig ingekapseld op een manier die maakt dat ze zich niet verder kan verspreiden. Lantis heeft een waterzuiveringsinstallatie gebouwd die  water loost dat 300 keer properder is dan wat 3M even verder loost en wettelijk mag lozen. De vervuiling in de lozingen van Lantis is niet meer waarneembaar. ” Continue reading →