Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Stortplaats Kortemark

Share

Met het waterarrest vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning van de stortplaats van Kortemark

Het Nabije Westen – 10-02-2024

Share

Een beetje kritiek op de banken in het algemeen
En op ING in het bijzonder
Boerenprotesten in 4 delen:
– het falende grondbeleid
– wat telen we waar en afbouw veestapel
– de prijszetting
– de administratieve last
Thierry Baudet wil Vlaamse tak van FvD
Bart Brinckman vindt abortuspost van Vooruit schandalig
Vlaams Belang en migratie
Partijdotaties worden niet verminderd
Reactie van burgerforum We Need To Talk         
Dierenvriend Ben Weyts
Het openbaar vervoer volgens Marc Descheemaecker
Partij ‘Voor U’ heeft 12 werven
Partijcongres Open VLD
Een slimme (?) Vlaamse overheid
Belastingverhoging voor salariswagens zorgt voor extra’s voor fietsers en pendelaars
17,45 % van de Vlaamse begroting gaat naar de werking van die regering
Diverse uitsmijters.
Als aanvulling:

  1. Het eerste tastbare resultaat van de boerenprotesten is er inmiddels. Na drie jaar lobbyen hebben conservatieve politici en industriële lobbygroepen, zeg ook maar de pesticide- en kustmestfabrieken hun zin gekregen. De Europese pesticidewet die inhoudt dat het gebruik van pesticiden tegen 2030 moet halveren, wordt ingetrokken. Hiermee word de bodem geslagen uit de prestigieuze Europese Green Deal. Niet direct een verwezenlijking die op gejuich moet onthaald worden.
  2. En er is ondertussen ook al overeenstemming over de premie van 5.000 euro voor elektrische wagens: die zal niet meer gelden voor 2025 en 2026 zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar wordt beperkt tot dit jaar. Het zou teveel geld gaan kosten.Besparingen overheidspersoneel

Share

Het Rekenhof heeft zich negatief uitgelaten over de Vlaamse besparingen op het overheidspersoneel. Tijl Reusen (ACV) geeft uitleg

Het Nabije Westen – 03-02-2024

Share

Wat zegt de grondwet over wonen?
Discriminatie op de huurmarkt is verboden
Er zijn veel te weinig sociale woningen
Huren is te duur
Wachtlijsten werden een beetje korter
Dat kwam door een wijziging van de toelatingsvoorwaarden
En zo zitten we weer bij Matthias Diependaele
Geld voor sociale woningbouw ging naar de privé voor het bouwen van studentenkoten
Er is genoeg geld voor sociale woningbouw, maar het wordt niet of niet goed gebruikt
De voorwaarden breiden uit en worden strenger
Het is een weloverwogen politiek van N-VA
De walgelijkste uitspraak van Diependaele
Nabeschouwing

J. Degreef: over wonen: bevoegdheden, grondwet

Share

Johan De Greef, Ruimtelijk planner in een vorig leven, geëngageerd door de uithuiszettingen in Essenhof (2060) over de verschillende bevoegdheden rond wonen. Van de Grondwet over Vlaanderen tot in ‘t stad.
Uitholling van de woonzekerheid: meer voorwaardelijkheid voor minder sociale huurmarkt.

Thema uitzending over wonen: woonkwaliteit, de woonladder versus housing first, woonbeleid & beeldvorming, perspectief op woning(nood), Centraal inschrijvingsregister (CIR), het milieu effecten rapport (MER) over gentrificatie en woonstress.

Voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken.
Wat zijn de bevoegdheden, wat zegt de grondwet?

MER-gentrificatiestress – Johan De Greef

Share

Voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken.

Interview Yassin en Ward De Blick van Betonnejeugd

Share
Vooraan: Yassin en Ward De Blick

Ward De Blick & Yassin (Betonne Jeugd) over en met  jongeren en hun recht op wonen. “Iedereen verdient een thuisvoordeel.”

Interview Tonny Van Montfoort

Share

Tonny Van Montfoort, belangenbehartiger gebruikers Antwerpen. “Het wordt stilaan tijd dat men ook in Antwerpen eens gaat nadenken over hoe waardig sterven zonder thuis.” Zorg op maat zou kunnen rekening houden met enerzijds gebruik, anderzijds ook mensen die dak of thuisloos zijn en die laatste levensmomenten graag delen met hun trouwe viervoeter.

Interview met Niek Everts en Benny

Share
Benny en Niek Everts achteraan

Niek Everts, straatpastor ‘t vlot over waardig afscheid nemen van dak- en thuislozen.  “Naar aanleiding van het overlijden van Mike & Wesley in de parkeergarage onder het Centraal station in Antwerpen had het nuttiger geweest moest de stad eens geluisterd hebben naar waarom straatslapers niet altijd voor de nachtopvang kiezen dan daar een verbod in te voeren op slapen.”

Interview met Elly Van Reusel

Share
Links: Niek Everts, rechts: Elly Van Reusel

Dr. Elly Van Reusel, huisartsenpraktijk schijnpoort over de -slechte- relatie tussen woonproblematiek en gezondheid.

Het Nabije Westen – 27-01-2024

Share

Nog eens de cijfers van Raoul Hedebouw
Beatrice Delvaux op zoek naar kiesintenties
VRT1-journaal: kneuterig regionaal
Gemoraliseer met Annelien en Herman De Dijn, Roger Hallam van Extinction Rebellion en met journalist Tim Hofman
Melissa Depraetere wil af van politieke publiciteit op sociale media
Tom Vandendriessche (V.B.) spande de kroon
De bankierseed
Het stikstofdossier… und kein Ende
Het abortusdossier… al evenzeer
Nederlandse regeringsvorming in het slop.
Misbruikte en betekenisloze uitspraken
En dan: chaos op onze wegen, politieke dynastieën, ontwerp Boerentoren, stroomprijs, administratieve rompslomp voor bedrijven, plastiek en klimaatverandering.

Het Nabije Westen – 20-01-2024

Share

Goed nieuws voor de Belgische schatkist
Kathleen Cools is geen journaliste, maar inquisiteur
Hedebouw had gelijk: Colruyt betaald maar 0.27 % belastingen
Vertrouwen en sociale cohesie zijn belangrijker dan geld
300 miljonairs willen meer belasting betalen
Belachelijk ‘nieuws’ over BDW
Digitale gas- en elektriciteitsmeters (bis)
Statiegeld (re re re re bis): nu al 4 systemen
Brusselse riolering is gatenkaas
Salariswagens (re re re re bis)
Het worden er stilaan wel minder
CD&V is de verrassing, denkt Sammy Mahdi
CD&V onder de kiesdrempel?
Peter Verlinden stapt over naar CD&V
Brussels Airlines wordt meer genderinclusief
Aanvulling/verbetering over de verkeerde cijfers van Raoul Hedebouw (en zelfs nu blijft er onduidelijkheid)

Gaza: zullen onze betrokken politici bewegen?

Share

foto: IDF via wikipedia

Een stand van zaken over de aanval tegen Gaza met Ludo De Brabander van Vrede,  naar aanleiding van de vierde nationale betoging die oproept tot een wapenstilstand, morgen 21 januari.  

Na meer dan honderd dagen is het vooral de media-aandacht die wijzigt. De oorlog zelf blijft een slachtpartij van burgers door het Israëlisch leger waarbij dagelijks 150 mensen gedood worden, twee derde vrouwen en kinderen. Vóór het einde van dit weekend zal het  aantal geregistreerde doden de kaap van de 25.000 overschrijden.

“De slogan ‘from the river to the sea’ stond in 1977 in het kiesprogramma van Likud.”

Het platform van de betoging richt zich op de Belgische overheden die op nationaal, Vlaams en Antwerps niveau betrokken zijn door de acties van het regime te tolereren of te ondersteunen. Continue reading →

Impact aanleg fietsbrug Schelde op Kennedytunnel getest

Share

Locatie scheldebrug (bron: degroteverbinding.be)

Er komt een fiets/voetgangersbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. In aanloop naar de start van de bouw gaan vanaf 24 januari heiproeven gebeuren. Het inhameren van negen 54 meter lange palen dient om te testen of de aanleg van de brug met geheide palen geen risico inhoudt voor de Kennedytunnel. 

De fietsbrug is in oorsprong een politiek prestigeproject van het Antwerps stadsbestuur, eerder dan een mobiliteitsproject. Het kwam er om de kritiek te counteren  dat de investeringen voor Oosterweel vooral voor autosnelweginfrastructuur dienen. 

De Vlaamse Waterweg coördineert de bouw van de brug in samenwerking met de Stad Antwerpen. In de zomer zal een bestek/lastenboek voor de bouw uitgeschreven worden waarop aannemers dan kunnen intekenen. “Tot 12 maart mogen aannemers zich kenbaar maken. We zoeken ontwerpers met internationale ervaring die verantwoordelijk zullen zijn voor de aanleg, de bouw en het onderhoud van de brug,”, aldus Max Verdock van de Waterweg. “De bedoeling is om tegen 2025 de aannemer te selecteren, te starten met de bouw in 2026, en de werken af te ronden in 2029.” Continue reading →

Kilometerheffing: “onvermijdelijk”

Share

Rekeningrijden in Singapore (bron: wikipedia, cc)

De belangenorganisatie van de vrachtwagensector Transport en Logistiek Vlaanderen vindt de kilometerheffing voor vrachtwagens geen goed idee vanwege “geen impact op CO2-uitstoot en files”, maar zegt  tezelfdertijd dat een kilometerheffing voor auto’s er wel zou moeten komen. 

We leggen de stellingen van TLV-directeur Verkinderen voor aan Naomi Cambien van de Bond Beter Leefmilieu. En komt die kilometerheffing er ooit?

“Tijdens de kiescampagnes zal er niet over rekeningrijden gepraat worden, maar bij de regeringsvorming komt dit opnieuw op tafel.” 

Naomi Cambien: “Er is momenteel geen kilometerheffing voor auto’s, evenmin voor bestelwagens, en voor vrachtwagens moet ze betaald worden op ongeveer de helft van de wegen. De heffing hangt af van het type vrachtwagen. Dit heeft een impact gehad op het in dienst nemen van nieuwere modellen die ook efficiënter zijn en dus wel degelijk minder CO2 uitstoten.”
“Het aantal gereden kilometers vermindert echter niet, en dat komt omdat er praktische drempels zijn voor een overgang naar schip en spoor.  Bij het spoor is er veel potentieel, maar het vraagt een herdenking van de logistieke ketens van de transporteurs en een mental shift. Er is ook een ‘camionettisering’  aan de gang. Het klopt dus als Verkinderen zegt dat de kilometerheffing ook door camionetten zou moeten betaald worden.”
(nvdr: Verkinderen had het enkel over personenwagens) Continue reading →