Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meyrem Almaci – Onderwijs en Economie

Share

Groen / Ludovic Bol via wikipedia

Meyrem Almaci, partijvoorzitster van Groen, pikt in op de verontrustende toestand in het onderwijs. “De achterstand was er al vóór corona en nu wordt die nog groter.Vlaanderen is kampioen op het vlak van onderwijsongelijkheid. Als je geen internet hebt, heb je ook geen onderwijs”.

“Er wordt veel aangekondigd, maar het is altijd too little, too late. Wij vinden bijvoorbeeld dat internet een basisdienst is, en daar moet je toch over gaan nadenken als je verder wil gaan met de digitalisering van het onderwijs.”
“Deze Vlaamse regering had gepland om 20 miljoen te besparen. Dit is nu echt niet aan de orde. Er wordt een eenmalig budget voorzien door de overheid, maar dat is een pleister op een houten been want nu worden we geconfronteerd met de gevolgen van de jarenlange fundamentele tekorten.”

We vragen haar ook hoe de corona-factuur moet betaald worden.

Almaci: “We mogen niet opnieuw dezelfde mensen de crisis laten betalen, zoals na 2008 gebeurd is. Er moet nu effectief werk gemaakt worden van een eerlijke fiscaliteit. Een eenmalige solidariteitsbijdrage is voor ons belangrijk om te zorgen dat het niet opnieuw de zwaksten zijn die de rekening betalen. De fiscale fraude wordt op 30 miljard euro geschat, onlangs bleek dat 172 miljard België uitstroomde naar fiscale paradijzen. Het aanpakken van fraude en gelegaliseerde praktijken om geen belastingen te betalen is noodzakelijk. We stellen voor dat aan de Hoge Raad van Financiën gevraagd wordt om een voorstel te doen gericht op de 1% of 0.1% topvermogens in ons land.”
“Het ACV deed onlangs een voorstel over de herverdeling van beschikbare arbeidstijd. Een betere combinatie van de verdeling van de tijd tussen arbeid en gezin zit in ons DNA. Een tijd geleden hebben we een variant op het basisinkomen voorgesteld, de welvaartsgarantie, waarbij een basisinkomen gegeven wordt aan de mensen wier inkomen onder het mediaan-inkomen zakt. Het voorstel van het ACV voor een collectieve arbeidsduurvermindering is een andere mogelijkheid. Het is goed dat het debat geopend is.”
“Ik maak me geen illusies, er zullen herstructureringen en faillissementen komen, maar dan moet ervoor gezorgd worden dat de arbeidsmarkt terug gezond wordt en dat de steun die door de overheid gegeven wordt effectief gebruikt wordt om duurzame jobs te creëren.”

Twee zaken die moeten gebeuren om de economie uit het slop de halen na corona

Share

Foto: RC

Interview met Johan Seynaeve, voormalig inspecteur bij de belastingen, momenteel onderzoeker voor de studiedienst van het ABVV.

Twee zaken zijn noodzakelijk. Enerzijds de kwijtschelding van illegitieme schulden, anderzijds het belasten van de vermogens. De voorstellen die ik nu hoor zijn postzegelgrote doekjes voor het bloeden.

Johan Seynaeve: “Al eind 2018 zag het ernaar uit dat er een conjuncturele crisis op komst was. De pandemie was dus een trigger voor die crisis. Je mag ook niet vergeten dat de economie nog verzwakt was na de crisis van 2008. Dat komt doordat de financiële injecties van 2008-2011 er alleen voor gezorgd hebben dat de zaak niet ontploft is. De overheidsschuld is massaal gestegen, wat een relancebeleid  bemoeilijkt, men heeft ook bespaard in de sociale zekerheidsuitgaven, de loonstijgingen beperkt,  enzovoort.”

“De gevolgen van de coronacrisis zijn gigantisch: een miljoen technische werklozen in België, en in de VSA spreekt men over 37 miljoen werklozen. Wereldwijd is er volgens het IMF al 9.000 miljard aan steun gegeven door de overheden, 4.400 miljard directe uitgaven en nog eens 4,6 biljoen via leningen en leengaranties. Door die massale financiële injecties hoopte men het economisch weefsel intact te houden en op een V-vormig herstel. Maar het lijkt erop dat dat niet gelukt is. Continue reading →

Basisschool Kadee Deurne tijdens en na de lockdown

Share

foto:RC

Jan, interimdirecteur van basisschool kadee in Deurne, vertelt hoe bezorgde leerkrachten alles op alles zetten om hun leerlingen op te vangen tijdens en na de lockdown. De school telt 220 leerlingen en heeft weinig lokalen ter beschikking. Veel kinderen spreken thuis geen Nederlands of zitten in een kwetsbare thuissituatie.

“De toestand is alarmerend. Voorheen had men al te maken met lege brooddozen, nu zijn er een hoop kinderen die simpelweg van de radar verdwenen zijn.”

Om tot een oplossing te komen heeft Kadee overlegd met buurthuizen, lokale organisaties en ook met het district. De overheid bood 5 laptops aan, terwijl er 60 kinderen zijn zonder. De maandenlange lockdown en de zomervakantie zullen de situatie nog doen verslechteren. Veel gemotiveerde leerkrachten zijn dan ook bereid om zich tijdens de schoolvakantie in te zetten voor de kinderen die uit de boot vallen.

BlackRock, de stroper/boswachter van de Europese pensioenen

Share

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genie_Lamps_1.JPG

Fondsmanager BlackRock lijkt de bevoorrechte financiële dienstverlener te zijn van een aantal Europese overheden. Bij studiewerk voor regeringen en ECB, maar ook bij het uitwerken van de regels voor de privatisering van de Franse en Europese pensioenen zit BlackRock mee aan de pen. Een win-win-situatie voor de fondsbeheerder en voor de beleidsmakers.

Ondanks de hoge kost voor de pensioenspaarder wordt die er misschien ook beter van. Toch  zolang de financiële markten goed presteren.

BlackRock is de grootste beheerder van aandelen ter wereld. Geld dat vooral afkomstig is van Amerikaanse pensioenspaarders wordt gebruikt om aandelen van BlackRock-fondsen te kopen. Om beleggingsrisico’s te spreiden beleggen de fondsen in groepen van bedrijfsaandelen of andere financiële producten. De jaarlijkse  kost voor de spaarder is aanzienlijk, want BlackRock rekent ongeveer 2% aan voor haar diensten, wat het bedrijf jaarlijks meer dan 100 miljard dollar oplevert. Door  de concentratie van kapitaal bij de beheerder krijgt BlackRock  ook een economische machtspositie, en ze gebruikt die. De firma zit in de raad van bestuur van niet minder dan 17.000 bedrijven en studies wijzen op de kartelvorming die het gevolg is van de macht van bedrijven als BlackRock (bron: HIER).

Doordat in de meeste West-Europese landen een systeem van sociale zekerheid bestaat, speelden de aandelenfondsen er een veel kleinere rol dan in de VSA. Een uitzondering was Nederland, waar de financiële sector al decennia lang het beleid bepaalt en het pensioensysteem al 20 jaar geleden grotendeels geprivatiseerd werd. De Nederlandse pensioeninlages gaan vooral naar lokale verzekeringsmaatschappijen wat, gezien de gegarandeerde inkomsten voor de fondsbeheerder, neerkomt op een aanzienlijke subsidie voor de lokale financiële sector. Ook in België wordt door fondsbeheerders gelobbyd voor ‘een meer evenwichtige financiering‘ van de pensioenen, waarmee bedoeld wordt een systeem van kapitalisatie in aandelenfondsen.

Continue reading →

City Pirates

Share

De Antwerpse organisatie City Pirates ent een maatschappelijk luik op ‘voetbal in de wijk’. Er viel de laatste maanden natuurlijk niet veel te voetballen. We spraken met Mohamed Barrie, maatschappelijk werker en coördinator van de meisjeswerking, over het ontstaan van de organisatie, de normale gang van zaken, de sportieve en sociale opvolging van hun achterban tijdens de binnenblijfperiode, en het perspectief op een gedeeltelijke / sterk beveiligde heropstart.

Corona in de Horeca

Share

foto: RC

We bellen met een aantal mensen uit de zwaar getroffen horeca. Babs van Restaurant Overzee (Zurenborg), Peter van Rood Wit (Berchem) en Yvan De Jonge van Horval.

Sinds kort is Overzee overgeschakeld op take away, maar die inkomsten zijn beperkt. Een grote zaak brengt ook hoge vaste kosten met zich mee. Babs: “Zal het wel mogelijk zijn met de afstands-regels?  Hoe moet dat voor de kleine bruine kroegen. Verschillende in- en uitgangen, plexiglas… ik zie dat niet werken? Ik hoop dat de bedrijven die de afstandsregels niet kunnen respecteren een vergoeding zullen blijven krijgen, anders is het deuren toe?”

 

Peter al 20 jaar uitbater van buurtcafé Rood-wit in Berchem vertelt hoe hij de coronaperiode doorkomt met de hinderpremie van de overheid, lage vaste kosten en 1 maand huur kwijtgescholden door de brouwerij die eigenaar van het pand is. Voorlopig lijkt het hem weinig haalbaar zijn kleine gezellige kroeg weer open te gooien, rekening houdend met alle maatregelen.”Ik vrees ervoor. Met de regels waarvan sprake is mijn rol gereduceerd tot die van een biertapmachine en is de charme van het café weg.”

 

Yvan de Jonghe (Horval): “De aanvraag voor ‘leefloon’  is met 89% gestegen doordat er veel mensen in nepstatuten zitten.  Het probleem met de horeca is dat veel mensen deeltijdse contracten hebben met op papier minder uren dan ze echt doen. Ze krijgen nu een werkloosheidsuitkering op die basis en moeten  nu met 400-500€ rondkomen. Dat lukt niet dus moeten ze naar het OCMW stappen voor een bijpassing. Er zijn nog wel wat mogelijkheden om een bijpassing te  krijgen via het systeem van werkloosheidsuitkeringen maar er is de afgelopen 3-4 jaar zwaar gesneden in die tak van de sociale zekerheid waardoor de mensen nu naar het OCMW moeten stappen”

Oosterweel / Schijnpoortweg: Ceci n’est pas le Bouwaanvraag

Share

RC

De stad sloot zonet een samenwerkings overeenkomst af met Oosterweel-bouwheer Lantis (BAM) over de uitvoering van het project. Uit het document blijkt dat Lantis een bouwaanvraag zal indienen die nog niet definitief is. Dat maakt het voor de burger moeilijk om vragen te stellen of kritiek te uiten en is daarom juridisch risicovol, aldus Wouter Van Besien (Groen).  Lantis heeft nog altijd  geen ontwerp voor de zone van Hollandse Knoop maar wil wel beginnen bouwen.

“Ze  hadden veel sneller, duidelijker en grondiger moeten werken rond de Hollandse Knoop/ Schijnpoortweg. Het gaat erom dat er nog steeds een debat aan de gang is en men dat debat wil ontwijken.”

Van Besien: “De overeenkomst legt vast wie wat gaat doen en hoe Lantis en stad  elkander op de hoogte houden. Het probleem hier is echter dat in het akkoord staat dat de stad Antwerpen zal betrokken zijn bij ‘corrigerende bouwaanvragen’ over Oosterweel. Er ligt al een bouwaanvraag voor de Oosterweelwerken voor en die wordt binnenkort publiek gemaakt. Daarna komt er een inspraakprocedure waarbij de burger kan reageren op de plannen.  Maar in het akkoord dat ze zonet afsloten zeggen  Lantis en de stad nu al dat wat voorligt niet het definitief plan is, dat Continue reading →

“Er groeit een besef dat we ze beter met applaus betalen en de topbonussen voor iets anders gebruiken”

Share

We vragen Anthony De Lausnay, vakbondsafgevaardigde bij Covestro (ex Bayer): “Het is belangrijk om de beseffen dat na deze crisis een nieuwe op ons afkomt waar we de rekening zullen gepresenteeerd krijgen. We betalen nog altijd de factuur van de financiele crisis van tien jaar geleden. De staatsschuld is toen van 80 naar 100% gegaan, we hebben in indexsprong moeten slikken en de pensioenleeftijden zijn opgetrokken. We weten dus met wie we te doen hebben, Er staat ons een zware strijd te wachten.”

“Ik merk wel dat men het er op de werkvloer over eens is dat we de mannetjes met hun topbonussen Continue reading →

Financiering ouderenzorg: “Gaat men zorgverleners ontslaan omdat er ‘teveel’ lege bedden zijn?”

Share

Rugzak (wikipedia)

De Vlaamse deelregering  wil de ouderenzorg anders  financieren: in plaats van de instellingen te direct te betalen voor de zorg die ze verlenen zullen ze een som ontvangen  van de bewoner die ‘een rugzak met geld’ krijgt.  Het principe van het zogenaamd Persoonsgebonden Budget. Ken Van den Heuvel en Dennis De Meyer van de BBTK overlopen de gevolgen.

Ken Van den Heuvel: “Als de bewoner overlijdt of verhuist is het woonzorgcentrum (wzc) het geld kwijt. Om dat risico op te vangen zal het wzc proberen gebruit te maken van interims en andere .”

Het systeem zal er ook voor zorgen dat de wzc’s mensen in slechtere gezondheid zullen proberen buiten te houden. “Maar dat is nu ook al voor een stuk het geval” aldus Van den Heuvel. “Maar het nieuw systeem zal dat verder aanscherpen.”

“Momenteel zijn de wachtlijsten in de wzc’s verdwenen. Er is dus wat leegstand en dat maakt het financieel moelijker. Het probleem is dat teveel vergunningen zijn gegeven aan nieuwe wzc’s, vooral commerciële. Die commerciële wzc’s zijn ook zo ontworpen zodat ze gemakkelijkt tot appartementen kunnen omgebouwd  worden. ”

Dennis De Meyer: “In sommige vestigingen van wzc- groepen zijn er ‘teveel’  lege kamers en vraagt men aan personeel om naar een andere vestiging te gaan werken.”

Van den Heuvel: “Op papier loopt er teveel personeel rond. Maar niet in de praktijk. Met het  groot aantal overlijdens ten gevolge van de corona-crisis is is er meer ‘leegstand’. Het zou cynisch zijn moest het resultaat van deze crisis zijn dat men zorgverleners moet olege bedden en bestaat het risico dat men mensen moet ontslaan. We vragen al jaren om de norm aan te passen. “

Woonzorgcentra in Corona-tijden

Share

Tekenaar ongekend

Dennis De Meyer en Ken Van den Heuvel van de BBTK zijn actief in de ouderenzorg.

“Sommige bewoners ken je al vele jaren en dan is er een sterke band. Op een bepaald moment waren er dagelijks vier overlijdens, veel collega’s gingen huilend naar huis. ”

“We worden geconfronteerd met een ziekenhuiscontext en de mensen waren daar niet op voorbereid. De eerste weken van de lockdown werd er in de wzc’s amper gesproken over mondmaskers, en het gebruik werd beperkt, alle aandacht ging naar de ziekenhuizen. We waren er vergeten front. Toen het beschermingsmateriaal arriveerde was het al telaat. Continue reading →

Geen austeriteit voor de militaire budgetten in 2019

Share

Bron: Wikipedia (creat.Commmons)

In 2019 stegen de militaire uitgaven met bijna 4% naar 1917 miljard $. We overlopen de cijfers van het Zweeds onderzoeksinstituut SIPRI met Ludo de Brabander van Vrede vzw.

 

Ludo De Brabander: “Bijna 40% van de militaire uitgaven gebeuren door de VSA. China staat op een verre tweede plaats en dan volgen Indië, Rusland en Saoedie Arabië. De stijging van de uitgaven in Indië is zorgwekkend gezien het conflict met Pakistan. De daling van de uitgaven van Saoedie Arabië is dan weer opvallend. Door de lagere olieprijzen zullen de inkomsten van het land sterk dalen en de militaire uitgaven onder druk komen. Ik vermoed dat de komende jaren ook het Russisch defentiebudget om dezelfde reden onder druk zal staan. De VSA onder Trump, anderzijds,  had plannen om de militaire uitgaven de komende jaren sterk te doen stijgen. Het valt af te wachten wat de impact van de corona-crisis hierop zal zijn.”

“Veel productiever dan het klassiek militair denken van Jonathan Holslag zou het zijn om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Die methode leidde in de jaren ’70 tot ontwapening.”

“Er staat veel druk op de Europese landen om meer uit te geven aan de bewapening door de beslissing van de NAVO in 2014 om de militaire uitgaven te verhogen tot 2% van het bruto binnenlands product. Binnen dat budget zou 20% moeten gespendeerd worden aan de aankoop van militair materieel. Uit een eigen NAVO-rapport blijkt dat  Europa en Canada tegen 2024 gecumuleerd 400 miljard € extra zullen uitgegeven hebben.”

sipri.org

RC: In een stuk in een weekblad pleitte Jonathan Holslag voor extra militaire uitgaven en de aankoop van de Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen. ‘De nood aan investeringen in ziekenhuizen en scholen doet niets af aan het belang van veiligheid.’ Continue reading →

50 jaar Leven in de Brouwerij

Share

Op 1 mei 2020 stond oorspronkelijk in de oude brouwerij van Viersel de gouden jubileumviering op het programma. Op die dag was het immers precies vijftig jaar geleden dat leerkracht Luc Versteylen voor de eerste keer met zijn klas daarheen fietste, wat de start zou worden van een hele beweging. Door De Toestand zijn de feestelijkheden uitgesteld tot 30 augustus.

We spraken met Geertrui en Wim, allebei betrokken bij de werking van de vzw Leven in de Brouwerij, en met Xavier, een leerkracht die vele jaren geleden als jongere met de klas in de brouwerij op bezinning ging en daar nu zelf met zijn eigen klassen heen trekt.

Ondertussen op de werkvloer

Share

bron: SSDGFCTCT9 via wikipedia

Eén mei gisteren. Tijd voor een staat van de werkende staat in corona-tijden: We praten achtereenvolgens met  Dennis De Meyer (woonzorgsector), Gerda Jennis (sector huishoudhulp), Ivo Janssen (BASF) en Erik Dirks (supermarkten)

Dennis De Meyer, is délégé in woonzorgcentrum Zonnewende sinds 2000:
Demeyer “De zwaktes van de gezondheidszorg worden door corona extra blootgelegd. Er wordt heel lang  een beleid van desinvestering gevoerd en de gevolgen worden onhoudbaar voor de sector.
Nog nooit was er zoveel solidariteit met het personeel maar terzelfdertijd verandert het beleid niet van koers.   De sector kampt met een personeels tekort, er is ook gebrek aan opleiding bij het personeel, de werkbaarheid laat te wensen over, uurrroosters worden laat bekendgemaakt en zijn onderhevig aan constante verandering wat de balans werk-privé weinig aantrekkelijk maakt.
De sector wordt extra onder druk gezet door te schermen met schijnoplossingen zoals  verhoogde inzetbaarheid van andere statuten zoals  bijvoorbeeld de zogenaamde ‘project sourcing. Dat is een soort van verdoken interimwerk waardoor de reeds onaantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden verder verslechteren.
Deze legislatuur zal ook het persoonsgebondenbudget zijn intrede gaan doen in de ouderenzorg, wat tot nog meer mistoesstanden zal leiden. “

Gerda Jennis is délégé van de huishoudhulpen via het systeem van dienstencheques: “Het werkaanbod ging volgens Sodexo met 80% achteruit door de corona-epidemie. De meeste van de 146.000 werknemers werken tijdelijk Continue reading →

Corona Infodemie woekert

Share

De corona-epidemie leidt tot een ‘Infodemie’ op het internet, aldus mensenrechtenactivist Andy Vermaut. Gefabriceerde verhalen die stellen dat een machtige elite ‘het volk’ probeert te manipuleren door bepaalde informatie  achter te houden. 

De ‘sociale’ media bieden een ongezien platform voor het lanceren van complottheorieën en de motivatie voor het lanceren van complottheorieën varieert.  Sommigen zijn oprecht overtuigd van wat ze beweren maar er zijn ook politici die de een sfeer van wantrouwen te creëren om zelf aanzien te verwerven en voor hen gaat hen niet om de waarheid. Soms is het ook gewoon een kwestie van financieel gewin: een samenzweringsfilmpje dat miljoenen keren bekeken wordt kan veel geld opleveren.

Andy vermaut: “Veel van die samenzweringsvideo’s zijn zeer goed gemaakt en gelijken ze op een documentaire waardoor ze geloofwaardig overkomen. Mensen zijn te weinig kritisch. ”

En niet alleen Jan-met-de pet. ook bekendheden laten zich soms voor samenzweringskarren spannen, zoals het geval van Thomas Cowan aantoont over de 5G/corona-samenzweringstheorie die ook  onze vorige gast lijkt aan te hangen.

5G en Corona?

Share

Bron: Penubag , Victor Blacus via wikipedia

Canada begon in januari met de uitrol van het 5G netwerk. We bellen met chiropractor (kraker) Gus Tsiapalis;  die  is er niet helemaal gerust in.

Als beoefenaar van een alternatieve vorm van geneeskunde maakt hij zich zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van  nieuwe technologische ontwikkelingen. In haar drang om de 5G technologie erdoor te drukken censureert de Canadese overheid berichten die al dan niet terecht op risico’s wijzen van de straling van de 5G masten, met als gevolg dat wantrouwen en samenzweringsdenken alleen maar versterkt wordt.