Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Het Allerlaatste Woord: Be.One en De Piratenpartij

Share

Lander Meeusen, Karima Arektoute, David Van der velde

Als allerlaatste studiogasten verwelkomen we Karima Arektoute lijsttrekker op de Vlaamse Parlementslijst van Be.One ; en Lander Meeusen en David Van der Velde, kandidaten Vlaams Parlement voor De Piratenpartij.

De Piraten streeft naar een meer directe democratie via meer transparantie, privacy en digitale revolutie.

Be.One deelt idiologisch veel met Links maar vindt dat klassiek links te weinig rekening houdt met de veranderde culturele bevolkingsmix. “SP.a en Groen hebben  hebben de deportatiewet gestemd, SP.a heeft het hoofddoekenverbod gestemd. En PVDA geeft te weinig ruimte aan diversiteit en religie.”

Het Laatste Woord: VOLT

Share

De ‘Eurorealisten’ beu en toch geen fan van Guy Verhofstadt? Dan is VOLT misschien iets voor U.

VOLT is een pan-Europese partij met één programma voor de acht landen waar ze opkomen. VOLT will een federaal Europa dat dichter bij de burger staat.  Jens  Verwilligen en Evert Kanse leggen uit waarom. Ze zijn respectievelijk lijsttrekker en derde plaats  op de lijst voor het federaal parlement. De Europese kandidaten vindt u HIER.

“De lokale politici gebruiken Europa graag als excuus. Zo zaten ze zelf bij de onderhandelingen over de klimaatinspanningen, maar zeggen ze achteraf dat wat overeengekomen niet realitisch is.”

Het Laatste Woord: De Burgerlijst

Share

De particratie beu? Dan is  De Burgerlijst misschien iets voor U.

De Burgerlijst heeft geen programma met concrete voorstellen of politieke standpunten maar wil tot een totale andere manier van beleidvoering komen. Met minder, liefts zonder, partijen en meer directe interactie met en door de burgers.

Hoe dat concreet moet gebeuren leggen Kristel Sieprath en Leen Schelfhout uit, respectievelijk lijsttrekker en eerste opvolger op de Burgerlijst voor het Vlaams parlement.

Het Uur van de Strijd #6: Tine Van den Brande (Groen)

Share

Tine Van den Brande werd in 2012 bij de Mechelse SP.a actief in de lokale politiek. “Ik ben altijd klimaatactivist geweest” stelt ze.  Vorig jaar vervoegde ze dan ook Groen en op 26 mei is ze te vinden op de vijfde plaats van de Vlaamse parlementaire lijst.

“Het kan helemaal geen kwaad om van mening te verschillen. Zo kom je tot meer gefundeerde oplossingen.”

Peter Veltmans: SAP-kandidaat op de PVDA-lijst

Share

Peter Veltmans is lid van de SAP-Antikapitalisten en is 6de opvolger op de PVDA-lijst voor de federale verkiezingen in Antwerpen.

Veltmans is verruimingskandidaat en delegee bij ACOD Financiën. Hij maakt deel uit van de Vierde Internationale en heeft een eigen campagne, als aanvulling op de punten van PVDA. Een gesprek over de samenwerking tussen SAP en PVDA, over waarom het kapitalisme ten val moet komen en over waarom hij de meest radicaal-linkse kandidaat is op eender welke lijst.

Blogpost Peter Veltmans

Het Uur van de Strijd #4: Dirk de Kort (CD&V)

Share

Dirk de Kort staat op de zesde plaats op de CD&V-lijst voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 25 mei, een strijdplaats.

De Kort is Vlaams Parlementslid en voormalig burgemeester van Brasschaat. Hij werkt op dossiers die over mobiliteit en sociale huisvesting gaan. U mag mobiliteit zeer breed interpreteren: als voormalig kabinetschef van havenschepen Jan Devroe pleit hij voor een uitbreiding van waterbussen. Hij lanceerde samen met zijn fractie Fileidee.be waarin voorstellen werden gedaan voor het Vlaanderen van morgen. Een gesprek over auto’s, fietsers, boten, carpoolers en… zonder Oosterweel!

Het Uur van de Strijd #1: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)

Share

Willem-Frederik Schiltz staat derde op de lijst van Open VLD voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 26 mei, een strijdplaats.

Met zijn pleidooi voor een ambitieus klimaatbeleid is hij een buitenbeentje binnen de huidige meerderheid. “Er worden goed maatregels genomen en er is veel vooruitgang geboekt de afgelopen jaren, maar het is zeker nog niet goed genoeg.”

Zijn partij blokkeerde op nationaal niveau onlangs de Klimaatwet  die voor een consistenter beleid op lange  termijn moest zorgen. Schiltz pleit wel voor een Klimaatbegroting op Vlaams niveau waardoor een  voorafgaande evaluatie van klimaatmaatregels zou gebeuren.  Hij is niet te spreken de blokkering door  N-VA van de Belgische  deelname aan de High Ambition Coalition met de buurlanden.

Over de toekomst van de Antwerpse haven als CO2 neutrale industriële cluster die nu jaarlijks 15 miljoen ton CO2 uitstoot: “Dat zal één van de hardste noten zijn om te kraken. Niemand wil dat die industrie die voor een belangrijk deel van onze welvaart zorgt verdwijnt. Een lange-termijn startegie voor een overschakeling van een fossiele basis naar een bio-basis  is nodig. Innovatie en technologie schieten ons hier ter hulp. Zefregulering zal echter niet volstaan en we moeten eraan denken om de subsidies die we nu geven  te heroriënteren in het kader van die transitie.”

 

Groenzone in Harmoniewijk bedreigd

Share

Tussen de Molenstraat en de Jozef De Bomstraat, in de Harmoniewijk ligt een  tuin die deel uitmaakt van de kleuterschool De Sterrenkijker .  De stad wil de site uitbreiden tot ook lagere school, met een nieuw schoolgebouw  en een sportzaal. Daarbij zou de tuin verdwijnen.

We bellen met buurtbewoners Greta Stevens en Frank Willaert . Ze trekken de noodzaak om het groen op te offeren voor de sportzaal in twijfel: “Voor de sportzaal zal een oppervlakte van 650 vierkante meter gebetoneerd worden. Die sportzaal is niet noodzakelijk voor een lagere school, een kleinere turnzaal volstaat. De stad wil de sportzaal niet alleen door de school laten gebruiken en stelt dat ‘de buurt er ook van zal kunnen genieten’. Maar het is vooral de bedoeling dat sportverenigingen de zaal huren. Het komt erop neer dat de stad er geld  aan wil verdienen.  Een stuk van de tuin zal ook verdwijnen door het groot gebouw dat neergezet zal worden voor de nieuwe lagere school. Maar met die lagere school erbij zal het geheel slechts 50 leerlingen meer hebben dan vroeger. Daarvoor wordt dan 7 miljoen € gespendeerd.”

De buurtbewoners werden in maart ontvangen door onderwijsschepen  Jinnih Beels van sp.a.  Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 had Frank Willaert een brief naar alle lijsttrekkers gestuurd met de vraag hoe ze stonden tegenover de plannen. Jinnih Beels en Yasmine Kherbache van sp.a antwoordden op 9 oktober 2018, een week vóór de verkiezingen, dat een alternatieve oplossing mogelijk moet  ijn voor de aanleg van de school, met behoud van de tuin.

Mail van Jinnih Beels en Yasmine Kherbache aan buurtbewoners

Op 28 maart jongstleden kregen de buurtbewoners echter het deksel op de neus. Frank Willaert: “De bouwvergunning werd ondertussen verleend door het vorig college (zonder sp.a, nvdr), in december, vlak op het einde van de legislatuur. Nu zegt Beels dat dit plan volgens haar toch het beste is en dat ze niet zal proberen om de zaak terug te draaien. Vedre zegt ze  dat haar respons van oktober  in de hoedanigheid van lijsttrekker was en dat ze nu reageert als schepen.”

Een aantal buurtbewoners hebben ondertussen beroep aangetekend bij de Provincie en die procedure is hangende.

Mueller-rapport: Deksel op de neus van Democraten en Media

Share

We bellen onze VS correspondent Derek Monroe over het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller. Het onderzoek van Mueller ging over een eventuele samenzwering tussen Trump en het Kremlin. De door het ministerie van justitie op 24 maart gepubliceerde samenvatting van het rapport spreekt Trump vrij.

De Democraten vragen de volledige vrijgave van het rapport.  Maar voor Derek Monroe is het een bewijs dat de het gans russiagate schandaal een scheet in een netzak is.

Hij is zeer kritisch voor de Amerikaanse pers die unisono dezelfde boodschap  bracht en bleef geloven in Russiagate. “In gans de VS waren er maar 8 journalisten die het verhaal over de samenzwering tussen Trump en het Kremlin in twijfel durfden te trekken.” Onder hen bijvoorbeeld Aaron Mate van The Nation die op RT zijn punt maakt.

Mueller en co zijn ook op andere zaken gestoten die niets van doen hebben met samenzwering met de Russen. Dat is mogelijks relevant,  maar het politiek resultaat van het rapport is tot nader order een overwinning voor Trump.

Volgens Derek Monroe heeft de hetse door de media ervoor gezorgd dat Donald Trump in 2020 als president herverkozen zal worden.

Klimaatzaak: de overheden antwoorden

Share

In 2015 klaagde een groep burgers de vier Belgische overheden aan voor het volgens hen falend klimaatbeleid. Na vier jaar jurdische obstructie komen  overheden nu met een respons. Volgens Johan Van Den Bosch, bestuurder van vzw Klimaatzaak  blijven de gewesten en nationale overheid steken in ontkenning.

De juridische actie kwam er 2015 in navolging van een gelijkaardige Klimaatzaak in Holland, een jaar eerder Daar kregen de klagers van de rechtbanken tot nu toe steeds gelijk wat geresulteerd heeft in een veel krachtiger klimaatbeleid. In België bewandelen de overheden in een ongeziene unitaire solidariteit het pad van de procedurele obstakels om de vooruitgang in de zaak tegen te houden. Vooral de gewesten zijn bevoegd in zake klimaat, de nationale Belgische overheid heeft enkel een coördinerende rol. Vlaanderen blokkeerde de zaak omdat die in het Frans gestart was. De Vlaamse regering haalde bakzeil maar het belangrijkste doel, het zo lang mogelijk tegenhouden van de zaak, was met de vertraging van meer dan twee  jaar wel bereikt.

“Door hier vijf jaar een juridische  procedureslag tegen te voeren geeft de overheid aan hoe (on)belangrijk ze klimaatbeleid vindt. “

De afgelopen week bezorgden de  overheden hun eerste gezamenlijke respons. “In het document van 300 pagina’s verwijzen de regeringen vooral naar elkaar en naar procedures. Opnieuw hebben ze het over ongeveer alles, behalve over het klimaat.  Er wordt geargumenteerd dat rechtbanken zich niet moeten uitspreken over klimaatverandering en verder dat de betreffende rechtbank niet bevoegd is over een zaak die over alle gewesten gaat. Er wordt geargumenteerd dat het Grondwettelijk hof het orgaan is dat hierover moet oordelen, niet een rechtbank in Brussel.”

“Voorts stellen de overheden dat ze hun eigen beleid voldoende vinden. e geven duidelijk aan welke maatregels genomen zijn om de CO2 reductie te beperken tot het met Europa afgesproken niveau. Maar het zal uit de feiten moeten blijken of het effectief voldoende is. De intenties en het gecreëerd kader zijn onvoldoende als bewijs voor de stelling dat men ‘redelijk bezig is’. Of de Europese doelstellingen gehaald zullen worden met de voorgestelde acties moet blijken maar bovendien is veel meer nodig dan de Europese doelen. Onze overheden verstoppen zich ook achter het Europa en de VN, maar het is de tak van onze overheden om op dat niveau ook aanwezig te zijn en de nodige afspraken te ratificeren en een ambitieus klimaatbeleid te steunen. ”

“En of de Europese doelstellingen gehaald worden voor 2020 moet dus nog blijken. De cijfers worden nogal gemakkelijk opgesmukt door gebruik te maken van mechanismen zoal de aankoop van warme lucht. ”

“Wij zullen tegen juli met een respons komen op het document van de overheden en dan moeten zijn een tegenrespons geven. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de pleidooien eindelijk kunnen doorgaan. Dan zullen de feiten spreken, niet de intenties.” .

“We zullen vijf jaar verloren hebben met procedureslagen. Dat is pijnlijk en toont aan waar de prioriteiten liggen.”

Gemeentelijke Democratie? Geen debat en geen Verbinding tussen oppositie en meerderheid

Share

Op de gemeenteraad van 25 februari werd een reeks initiatieven om het stedelijk bestuur meer democratisch te maken gebundeld in een resolutie.  De voorstellen van  Groen werd door de volledige democratische oppositie  gesteund maar door de bestuurscoalitie en het Blok weggestemd. Meer nog, het kwam niet tot een debat over de voorgestelde hervormingen.

Nieuwkomer Hachim El Mzairh mocht voor sp.a  uitleggen waarom de partij de resolutie verwierp.  Voorzitter/schepen/burgemeester/gemeenteraadslid Bart De Wever viel eerst Nahima Lanjri (CD&V) aan voor haar steun aan de resolutie. “Ik hoor van over de Schelde het hoongelach van Marc (Van Peel) over uw steun aan dit voorstel.”

De Wever reageert daarna niet inhoudelijk op de hervormingsvoorstellen. Enerzijds stelt hij dat de resolutie procedureel niet in orde is. Anderzijds  verwijst hij naar het bestuursakkoord dat inderdaad een aantal punten bevat die deels overlappen met de resolutie. “Een bestuursakkoord is geen gemeentenesluit” repliceert  Yves Bruggeman, nog bij ons in de studio.

Verder stelt De Wever een aantal punten op de Deontologische Code slaan waarvan Continue reading →

Democratie: Tijd voor een Burgerlobby

Share

Zijn deelname  aan de eerste G1000 zette Yves Bruggeman aan het denken en schrijven over democratie. Dit mondde uit in zijn boek ‘Tijd voor een Burgerlobby’ dat een kritische analyse is van de Coalitiecultuur en Lobbycratie.

Maar het boek stekt ook oplossingen voor:  grote kieskringen, minderheidscoalities en deliberatieve democratie. Hij is ook voorstander van referenda, op voorwaarde dat het initaitief vanuit de bevolking komt en dat de vraagstelling ernstig gebeurt: “De Vraagstelling van de brexit was barslecht.  Het lidmaatschap van de EU houdt vier of vijf belangijke aspecten in en dus had er over elk van die thema’s een aantal vragen moeten geesteld worden. En zo’n systeem  is werkbaar, in Zwitserland wordt het gebruikt.”

we-gov.be is een initiatief dat internetplatform my-vote.be heeft opgezet om volksraadplegingen te organiseren. Het idee komt van een groep burgerorganisaties die beslist heeft om maar zelf referenda te organiseren aangezien de politieke partijen ertegen zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de elektronische identiteitskaart om manipulatie door politieke partijen en lobbygroepen onmogelijk te maken.

Het boek van Yves Bruggeman kan gratis gedownload worden via meerdemocratie.be.

40 jaar strijd in Iran tegen de hoofdoekplicht

Share

Op 8 maart wordt in Brussel  actie gevoerd om de Iraanse vrouwenopstand van 1979 te herdenken. Toen kwamen de Iraanse vrouwen op straat voor hun rechten.
De verplichting om de hooddoek te dragen was, en is nog steeds, het symbool van hun strijd.

We bellen Fariba Amirkhizi van Kaarzaar dat het protest organiseert. “De hoofddoekplicht is een vorm van staatsgeweld tegen de vrouwen. ”

Op 8 maart zal niet alleen voor de Iraanse ambassade betoogd worden maar ook voor die van de Verenigde Staten van Amerika. “Het Iraans regime is, zoals de meeste andere regeringen,  neoliberaal. Nu heeft het regime een conflict met de VSA, maar dat is niet in het belang van de bevolking en zeker niet in het belang van de lagere klassen. De sancties van de VS treffen vooral de armsten in Iran. ”

“De ervaringen in Irak en Afganistan stellen ons niet gerust. De VS zegt dat ze democratie en vrijheid wiillen brengen naar Irak en Afganistan. Maar de taliban is nog altijd aan de macht (over een deel van het grondgebied, nvdr) in Afganistan en  in Irak is de situatie voor de vrouwen verslecht en zitten we met IS.”

Citizen Spring

Share

Citizen Spring is een initiatief dat ontstaan is uit de burgerlijsten dat zelf andere burgerinitiatieven wil promoten via  opendeurdagen in maart.

Sandra Heremans/ Leen Schelfhout

We  hebben Leen Schelfhout en Sandra Heremans van Citizen Spring tegast.

Artikel 23

Share

In aanloop naar de verkiezing brengt de burgerbeweging Hart Boven Hard het grondswetartikel nummer 23 onder de aandacht. Artikel 23 stelt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, met recht op arbeid, sociale zekerheid, behoorlijke huisveestiging, bescherming van het leefmilieu, culturele ontplooiing en recht op gezinsbijslagen. Een heel pakket waar u recht op heeft, maar wat voor een steeds groter deel van de bevolking geen evidentie is. Momenteel loopt een bevraging waarop je voorstellen die ontstaan zijn rond artikel 23 kan ontdekken en steunen. Met dit resultaat wordt later naar de overheid getrokken. Dieter en Steven van Hart Boven Hard duiden de bevraging die nog een weekje loopt.

>> Zelf de bevraging invullen? Klik hier