Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Volt, de pro-Europese keuze

Share

Sophie in’t Veld/ Jasper Coosemans

Sophie in’t Veld en Jasper Coosemans zijn lijsttrekker van respectievelijk de Europese en federale lijst van de pro-Europa partij Volt

Volt is niet welkom op het VRT Europees lijsttrekkers debat, volgende week; een reden te meer voor een uitgebreid gesprek. 

Sophie In’t Veld werd in 2019 herkozen als Europees parlementslid voor  D66 (Nederland), stapte in ’23 over naar Volt en woont al langer in Brussel.

Programma van Volt: Europees. Federaal

Jasper Coosemans:“We zijn een frisse pan -Europese centrumpartij. Veel problemen zijn internationaal en vereisen een internationale, Europese, oplossing. Tegelijkertijd zijn we lokaal verankerd. “

Sophie in’t Veld: We zullen na de verkiezingen zien bij wie we ons aansluiten. Ik hoop dat er een herschikking komt en er een progressieve, pro-Europese middenfractie ontstaat.”

 

Continue reading →

Het Rapport van de Vlaamse Europarlementsleden

Share

De katholieke universiteit van Leuven onderzocht hoe de Vlaamse Europarlementsleden presteerden gedurende de aflopende legislatuur. We bellen Lien Jansen, één van de onderzoekers. Het rapport geeft geen classement maar helpt de kiezer wel om te beslissen wie voor hem/haar/het de beste kandidaat is.

De studie geeft voor elk parlementslid de lijst van commissies waarin ze zetelden, hun parlementaire delegaties en een korte samenvattig van het uitgevoerd wetgevend werk. Verder werd een beoordeling gemaakt van hoe transparant ze waren met hun financiën en in hun contacten met drukkingsgroepen. Tenslotte is ook gekeken hoe er gestemd werd in bepaalde dossiers.
Lien Jansen: “Op basis van de activiteiten alleen is het moeilijk om te beoordelen hoe goed een parlementair is. Een kleine fractie, zoals ECR met N-VA, geeft bijvoorbeeld meer mogelijkheden om een rapport te schrijven dan een grotere fractie zoals de EVP waar CD&V in zit.”

RC: Toch zijn er heel grote verschillen. Filip De Man van de organisatie ‘Vlaams Belang’ heeft 25 amendementen ingediend, Kathleen Van Brempt 3812.
Lien Jansen: “Het algemeen beeld toont inderdaad aan dat Filip De Man één van de minst actieve parlementsleden was.” Continue reading →

UAntwerp4Palestine in gesprek met het Antwerps ABVV

Share

Radio Centraal trok opnieuw naar het kamp van de bezetters op de UA en liep er opnieuw Charlotte tegen het lijf. Dit keer in het gezelschap van Bruno Verlaeckt, voorzitter van het Antwerps ABVV.

Traditioneel universitair beleid in vraag gesteld door studentenprotest

Share

Radio Centraal sprak met professor Nathalie Vallet van de Antwerp Management School over de nieuwe organisatievorm die ontstaan is bij de bezetting van de Agora van de Universiteit Antwerpen, naar aanleiding van de oorlog op Gaza.

Het Nabije Westen – 18-05-2024

Share

Eurosong leidde dit jaar tot heel wat commotie
Er werd gemanipuleerd tegen de sterren op en het kijkerspubliek mocht niets te weten komen over het protest
Volgens De Standaard is Trump een transvrouw
Aanslag op president Fico
Sjoemelt Hilde Vautmans en is ze toxisch?
Prestigieuze mannenclub laat dan toch vrouwen toe
De Nederlandse regeringsvorming: een soap
De koopkracht daalde voor de laagste inkomens en steeg voor de hoogste
Hendrik Vos over migratie
Chat GPT
100 Spaanse e-bussen voor De Lijn
G.L. Bouchez is een bully
Zo ziet Erwin Mortier de taak van de scholen

Reportage bezetting Agora

Share
foto: RC

In 1920 schreef Paul Van Ostaeyen Bezette Stad. In 2024 ligt Gaza plat, maar is ook Antwerpen opnieuw een bezette stad. Radio Centraal trok naar het kamp in de Agora van de Universiteit Antwerpen en botste er op bezetters Charlotte en Lukas.

Toepassing privacywetgeving bij opheffing ministeriële kabinetten

Share

Bij een kabinetswissel is het in België gebruikelijk dat alle dossiers uit de lokalen verwijderd worden. Tot dan toe waren het bestuursdocumenten, maar daarna verdwijnen ze naar de minister of een kabinetsmedewerker in privé-beheer. Ze kunnen dan dus niet meer opgevraagd en ingekeken worden, zoals voorzien in de regels rond de openbaarheid van bestuur. Bij het failliet gaan van Sabena was het zo b.v. een hele klus om de historiek van het beheer door de overheid te reconstrueren.

Een bijkomend probleem is dat deze documenten heel wat privégegevens bevatten. Volgens het in 2016 in werking getreden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de Engelse afkorting GDPR) zouden die tenminste geanonimiseerd behoren te worden.

stRaten-Generaal diende bij het Vlaams Parlement een verzoekschrift in om deze gang van zaken te herbekijken. We belden met Peter Verhaeghe.

Kantelend Europa

Share

RC via copilot

Professor Steven Van Hecke (KU Leuven), politicoloog  gespecialiseerd in Europese studies aan de Katholieke Universiteit van Leuven,  bundelde zijn opiniestukken in het  boek “het Kantelend(e) Continent”, met als ondertitel “Overleeft Europa de 21ste eeuw”.

“Europa moet een tandje bijsteken” stelt Van Hecke. “Er is nood aan meer solidariteit (tussen de lidstaten). Zowel extreem links als extreem rechts vinden dat er minder solidarteit moet zijn” aldus Van Hecke. In verband met ‘extreem links’ verwijst hij naar de tegenstand tegen de (her)bewapening.

Iedereen stadsdichter!

Share

In onze studio: Steven Van de Putte, ex-stadsdichter van Deinze. Hij ging na zijn vier jaar stadsdichterschap op stap in Vlaanderen en Nederland, bezocht 17 stadsdichters, en publiceerde onlangs het boek ‘Iedereen stadsdichter’. Hij wil daarmee een handleiding aanbieden voor steden die een stadsdichter willen aanstellen en het warm water niet opnieuw willen uitvinden. We hadden het onder andere over de meerwaarde die zo’n stadsdichter biedt, het belang van duidelijke afspraken, en vooral ook van het vrije woord.

Steven Van de Putte is in Antwerpen naar aanleiding van de presentatie van zijn boek nu maandagavond, in het kader van een avond ingericht door de Antwerpse stadsdichters in Filmhuis Klappei. Ze vertonen er de film Joan Baez I Am a Noise, waarna samen met Steven Van de Putte een nabespreking volgt over het (Antwerpse) Stadsdichterschap.

Actiedagen onderwijs

Share

Naar aanleiding van de komende vijf actiedagen van de vakbonden als protest tegen de voorstellen in het rapport van de ‘commissie van wijzen’ spraken we met Patrick Debruyn, directeur van een middelbare school in Brasschaat en syndicaal actief.

Het Nabije Westen – 04-05-2024

Share

VRT regimezender?
Het Groeipakket is eigenlijk een Krimppakket
Bakfietsen in het verkeer
Graaiflatie –  krimpflatie – beknippelflatie
Hoe de consument bedonderen: 5 trucjes
Onzin, wegens onmogelijk: De Wever wil 21 miljard besparen waarvan de helft in de sociale zekerheid
Nog meer (onmogelijke?) beloftes
Sigarettenpeuken zijn een doorn in het oog van Els van Doesburg, voor de rest is ze blind
Bieke Purnelle stelt pertinente vragen n.a.v. 1 mei

Geen vrienden van de Vrienden van het Vastgoed

Share

Apache.be

In het zopas verschenen  “De Vrienden van het Vastgoed” bundelen  Tom Cochez (Apache)   en David Leloup  meer dan tien jaar onderzoek naar de banden tussen vastgoed en politiek.  Apache besliste het boek zelf uit te geven nadat uitgeverij Houtekiet haar staart introk uit angst voor politieke represailles,

Tom Cochez (Apache): “We doen onderzoek naar  de relatie tussen politiek en vastgoed en hoe akoorden worden afgesloten. Daarbij wordt  publieke ruimte verkocht aan projectontwikkelaars en de kat bij de melk gezet wordt.”

“Het bekendste voorval is het etentje in het sterrenrestaurant Het Fornuis (Antwerpen) om de verjaardag van projectontwikkelaar Erik Van der Paal te vieren. Daar was zowat gans het Antwerps stadsbestuur  uitgenodigd en dat daagde ook op ( Fornuisgate, in 2017, nvdr). We hebben dit in de media gebracht met dit filmpje.”

“Het boek gaat over hoe politici en vastgoedbonsen elkaar vinden en  beslissingen nemen die de projctontwikkelaars veel geld opleveren. “

RC: Een Indische collega verwonderde zich erover dat ik vandaag met een journalist over een politicus zou praten waarbij bepaalde handelingen van die persoon in de schijnwerper zouden gezet worden.  Dat was naar aanleiding van het gesprek over de banden Philip De Winter met China. In Indië is dat blijbaar moelijk en kan dat tot represailles leiden. Ik zei dat dit de democratie in België  niet tot dat niveau afgezakt was. Maar blijkbaar is er toch iets aan de hand, want met de publicatie van  boek kwam er een kink in de kabel.
TC:
“Uitgeverij Houtekiet heeft hard aan onze mouw getrokken opdat we dit boek zouden schrijven. We hebben heel veel ander werk, dus dat lag niet voor  de hand maar we hebben ons uiteindelijk over de streep laten trekken door de uitgeverij. Toen het boek eind januari klaar was  trok Houtekiet er echter zelf de stekker uit omdat ze vreesden dat het ‘gedoe’ zou opleveren,  dat hun lobby-activiteiten in het gedrang zouden komen, dat ze subsidies zouden missen.”
Continue reading →

De Winter, extreem rechts en het Chinees belang

Share

© Lukas Verstraete via Apache.be

 Heeft VB-kopstuk Philip De Winter zich laten beduvelen door een malafide Chinese zakenman? Tom Cochez van Apache en  Jan Antonissen van Humo onderzochten het: “De Winter werd betaald als politiek adviseur door  een Chinese spion”.  

“Dit is de zachte strategie van China: nuttige politieke idioten vinden die het belang van China verdedigen door Europa te verzwakken.”

Tom Cochez (Apache): “De Basis van ons onderzoek werd gelegd in het najaar van ’23 toen het verhaal van Frank Creyelman naar boven kwam. Het voormalig parlementslid van de extreemrechtse organisatie bleek geld te hebben ontvangen van de Chinese geheime diensten om leden van het Europees parlement te beïnvloeden.  Jan en ik hadden onafhankelijk van elkaar al wat onderzoek gedaan en kregen de indruk dat er meer aan de hand was. We  besloten om samen verder te gaan en stelden daarbij vast dat er een verregaande samenwerking (door de organisatie ‘Vlaams Belang’) was met China en ook met Rusland, via kopstuk  Philip De Winter en zijn Antwerps entourage. Het eerste stuk publiceerden we rond 20 maart, over de Chinese spion (Changchun Shao, nvdr) waarmee De Winter jarenlang heeft samengewerkt.   We hebben aangetoond dat hij politiek adviseur was van de Chinese spion en dat hij  zelfs een Chinese inlichtingendienst naar Belgie gehaald heeft voor een congres . We hebben geschetst hoe  Changchun Shao hier in Antwerpen een netwerk van vennootschappen had opgezet waarin honderdduizenden euro’s vanuit China geduwd werden, met letterlijk zakken vol zwart geld.”

NETWERK

RC: Maar jullie schreven ook over een pan-Europees extreem rechts netwerk met banden met de Russische overheid.  
Tom Cochez: “Toen we de banden met de Chinese overheid onderzochten stelden we vast dat we de mensen die in dit  Chinees netwerk zaten ook in de context van Russissche spionage opdoken. Dan  zien we hoe Philip De Winter en zijn kring een netwerk van door Rusland gefinancierde extreem-rechtse figuren uitgebouwd hebben sedert 2011.”
Continue reading →

Update Ecopower

Share

Naar aanleiding van de algemene vergadering van Ecopower vandaag, deze keer hier in Antwerpen, spraken we met communicatieverantwoordelijke Margot Vingerhoedt over een paar puntjes uit het jaarverslag en een aantal bijzondere projecten.

Het Nabije Westen – 27-04-2024

Share

Van het verleden met een link naar het heden:
1. Kris Peeters
2. Liesbeth Homans
3. Vlaams Belang.
4. Mia Doornaert
Het auto-brouwerijsyndroom
Theo werkt zich in de kijker, maar hij blijft een l . l
Francken wil een gevangenis in Kosovo voor veroordeelde illegalen
De anti-abortuswetgeving in de V.S. kan Trump zuur opbreken
De tramkeerlus in Deurne komt er
De openbare omroep VRT is op weg om een politieke staatszender te worden