Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Voor wie voert Zweden spionagevluchten uit voor de Libanese/Syrische kust? – Derek Monroe

Share

The Aviationist kwam erop uit dat Zweden spionagevluchten uitvoert voor de kusten van Libanon en Syrië.  Het lijkt erop dat dat de Zweden de Russische installaties aan het bespioneren zijn. Voor wie de Zweden dit doen is niet geweten maar Derek  Monroe vermoedt in opdracht van de NAVO of VSA.

Recentelijk neemt  Zweden een belangrijke rol op in de militaire acties van de NAVO tegen de ‘Russische dreiging’. Opmerkelijk aangezien Zweden geen lid is van de NAVO.

Enkele dagen terug publiceerde het (toevallig ook) Zweeds onderzoeksinstituut SIPRI haar rapport over de wereldwijde militaire uitgaven. Die zitten op 1.700 miljard dollar waarvan de VSA 620 miljard voor haar rekening neemt. De militaire uitgaven van de VS daalden de afgelopen jaren maar aan die trend kwam in 2017 een einde. De militaire uitgaven van Rusland daalden voor het eerst in 20 jaar, met 13 miljard $. Rusland gaf in 2017 66 miljard dollar uit aan defensie en offensie.

Derek Moeroe komt aan het begin en aan het einde van ons gesprek nog terug op zijn bezoek aan Oekraïne. Daar sprak hij ook de Canadese ambassadeur aan over de wapenverkoop  door Canada aan Saoedie Arabië.

Eerste geluidsbestand: uitzending met inetrview Derek Monroe
Second sound file: full interview with Derek Monroe, English only

ABVV wil het anders in Antwerpen. En u?

Share

ABVV trekt strijdvaardig naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Met de campagne ‘Ja ik wil het anders in Antwerpen’ wil ze niet alleen haar leden sensibiliseren en actiepunten vooruit schuiven, maar ook de discussie aangaan. Met u misschien? Dirk Schoeters (algemeen secretaris ABVV Antwerpen) licht de campagne toe.

Pleidooi voor het sluiten van de Antwerpse Ring … voor de fiets

Share

De Deurnese en Berchemse afdeling van de Fietsersbond pleiten voor een versnelde aanleg van een volwaardige fietsring rond Antwerpen. Een fietsring? Verwacht geen copy-paste van wat een autostrade is, of enkele fietspadjes die rechts en links neergegooid worden, maar een weg voor fietsers die minstens 6 meter breed is en geen kruispunten of verkeerslichten heeft. De fietsring zorgt ervoor dat fietsers veilig, snel en efficiënt van zuid naar noord kunnen en van west naar oost, van Beveren naar Deurne of van Merksem tot helemaal in het pittoreske Schelle. Volgens de Fietsersbond is dit een voorwaarde om de modal split van 70/30, laat staan die van 50/50 waar te maken. Jos Van Hoofstat (Fietsersbond Deurne) geeft tekst en uitleg. Continue reading →

F35: it’s the nukes, stupid!

Share

Bron: Wikipedia (creat.Commmons)

In de discussie over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen ontbreekt de koppeling aan nucleaire wapens  die gemaakt werd, aldus Ludo De Brabander van Vrede. In de gelekt nota uit 2015 staat dat de toestellen  kernbommen moeten kunnen droppen en daarbij onzichtbaar moeten kunnen blijven. Die twee randvoorwaarden  sluiten ieder ander toestel uit. Zo haakte het Zweedse Gripen zelf al af omdat de Zweedse wetgeving verbiedt  om toestellen te maken die nucleaire massavernietigingswapens kunnen dragen. “De Franse Rafale komt niet in aanmerking omdat de Amerikanen nooit de technologie zullen leveren voor de upgrade van de nucleaire bommen voor de Franse toestellen.”
Continue reading →

Protest in Armenië

Share

Ook in Armenië  is een partij  met geaffilieerde oligarchen al veel te lang aan de macht. De bevolking is het beu en komt massaal op straat. Achtergrond bij de protesten door Gor, een Armeense Antwerpenaar.

“Er is een vreedzame revolutie gaande. De president/premier moet opstappen en er moet een dialoog komen over nieuwe verkiezingen. Het regime is er beducht voor dat dit de westerse media haalt.”

 

 

 

 

Overkapping Oosterweel-Heavy van Alexander D’Hooghe wordt kaas met gaten

Share

De komende weken zijn cruciaal voor de toekomst van Antwerpen, alweer.

Een ‘light’ versie van het Oosterweel project zou de leefbaarheid van Antwerpen ten goede komen en de overkapping van de ring een stuk goedkoper en dus meer haalbaar maken. De Project-MER van het Oosterweel-project wordt woensdag gepresenteerd aan de actiegroepen en dan kan de discussie starten over de Oosterweel versie.

Toch is er nu al reden tot  ongerustheid: Vooralsnog zijn er geen tekens waaruit blijkt  dat de overheid het engagement van 2017 om de ‘light’ versie te onderzoeken effectief ter harte neemt. Ondertussen blijkt de overkapping van de Oosterweel Heavy van langs om meer op een kaas met gaten uit te draaien.

Hebben de actiegroepen hun wapens te vroeg uit handen gegeven?

Wim van Hees: “Ik ben geen technisch expert. Ik bewaak het proces en de afspraken en daar heb ik wel verstand van.  En ik weet wat een volledige overkapping is: Dat is geen overkapping die iedere twee kilometer open is.”

Intendant Alexander D’Hooghe: “Wij werken wel samen met Ringland, maar Ringland werkt niet altijd samen met ons”

Continue reading →

De Vlaamse strijd van Wim van Hees

Share

Wim van Hees- Flower Power

“Ik ben meer een toeschouwer geweest dan een participant” zegt Wim van Hees (Ademloos) als we hem vragen wat mei ’68 en Flower Power voor hem betekenden. “Ik ben te jong getrouwd want was op mijn 23ste al vader. Ik had toen al twee kinderen en iets later een derde op komst. Ik werkte in de reclame-industrie en werd relatief slecht betaald. Ik verdiende 7000 frank netto en de bus kostte 500 frank. Met de rest moesten we met vier rondkomen. We hadden het dus eigenlijk wel moeilijk. We wisten niet waar de beenhouwer woonde. Alle twee weken kwam mijn schoonvader uit Eindhoven langs met volle zakken eten. Die toestand klopt niet met het beeld dat men heeft van die tijd.”

RC: Maar je bent wel geïnteresseerd in 1968, want je komt hier binnen met het boek van Paul Goossens over ’68.
WvH: “In mei 1968 woonde ik een jaar in Kortenberg. Na verloop van tijd bleek dat al de mensen met wie we spraken in ons lokaal café Volksuniërs waren. Ik begon me in de Volksunie te interesseren, ook al omdat ik in Brussel werkte. Rond die tijd werd het FDF gesticht. Ik zie de affiches nog: ‘Brussel Vlaams Jamais’. Ik begreep niet wat er aan de hand was. Zonder enige opzet was ik verantwoordelijk voor de eerste taalrel in het bureau waar ik werkte. Continue reading →

Mondiaal akkoord over reductie CO2 uitstoot scheepvaart

Share

commons.wikimedia.org

Op 13 april werd een wereldwijd akkoord getekend over de vermindering van de CO2 uitstoot door de scheepvaart. Het doel wordt gesteld om de CO2 uitstoot tegen 2050 te verminderen met 50% ten opzichte van 2008.

Bas Eickhout, Nederlands EU parlementslid van GroenLinks, volgt het dossier op.

“een typisch geval van een half vol/ half leeg glas”

Bas Eickhout: “Het akkoord van Parijs van 2015 verwees naar de andere VN organisatries om de uitstoot door scheep-en luchtvaart aan te pakken. Dat duurde veel te lang voor er iets gebeurde en toen begon het Europees parlement druk uit te oefenen om actie te nemen op Europees niveau als de Internationale Maritieme Organisatie, de IMO (een VN instelling), bij de pakken zou blijven zitten. Dat heeft zeker geholpen. ”

“De scheepvaart vertegenwoordigt momenteel slechts 2.5% van totale uitstoot aan broeikas gassen. (De scheepvaart stoot jaarlijks ongeveer een miljard ton CO2 uit, nvdr). Maar als we niets doen dan zal dat belang ervan toenemen. Bovendien moeten we Continue reading →

De Oekraïense oligarchie op zoek naar steun tegen Rusland

Share

Derek Monroe, onze man uit Chicago brengt verslag vanuit Kiev in Oekraïne over het 11de Kyiv Security Forum  (#ksf2018) dat er deze week doorging.

“Een keure van neo-conservatieven van over de ganse wereld komt af op deze conferentie die samengeroepen werd door   verschillende lokale stichtingen, zoals de Yatsenyuk Foundation van de voormalige eerste minister van Oekraïne, de Pinchuk Foundation van de gelijknamige oligarch; maar ook de conservatieve Amerikaanse Hudson Foundation. BBC correspondent David Eades was moderator. ”

“Dit is een poging van de elites van  Oekraïne om steun te krijgen van de  VS en de EU lidstaten waarbij Rusland als grote bedreiging wordt voorgesteld. Twee derden van de tussenkomsten gingen over Rusland. Het was een soort echokamer waar iedereen dezelfde mening toegedaan was. Zo sprak Jeffrey Gedmin, voormalig hoofd van Radio Free Europe, op de conferentie. Mijn vraag waarom iemand zijn organisatie, die mee verantwoordelijk is voor het verkopen van de oorlogen in Irak, Libië en Afghanistan,  zou geloven werd niet geapprecieerd Continue reading →

Erfgoeddag 2018: De doden van Borgerhout

Share

In april is het 125 jaar geleden dat er bij rellen aan ‘den Bougie’ 5 doden vielen. De rellen waren de druppel die de emmer liet overlopen: de strijd om het algemeen stemrecht werd beslecht in het voordeel van de talloze stakende arbeiders, het parlement moest plooien.

Op erfgoeddag wordt in Borgerhout de ‘ambras aan den Bougie’ herdacht met een tentoonstelling en een voorstelling van de feiten, bekeken door de bril van twee verschillende bronnen.

We spreken erover met Gerrit De Poortere (organisatie), Geert Janssens (Heemkundige kring van Borgerhout) en Hanne Buys (Federatie voor Marokkaanse Verenigingen)

In het eerste deel komt de geschiedenis van de staking en het algemeen stemrecht aan bod.

In deel 2 gaan we dieper in op de rol van het FMV bij de herdenking en staan we stil bij een andere recente strijd: het migrantenstemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen. De procedure is eenvoudig maar te weinig gekend aldus Hanne Buys.

Het laatste deel dient als opwarmer: we spelen de Bloedige Ballade, een gelegenheidslied geschreven door Steven Boers (van o.m. Katastroof). We zetten ook nog wat praktische info op een rij en we sluiten af met de vijf namen van de mensen die stierven voor ons stemrecht.

22 april in het districthuis van Borgerhout (Moorkensplein 1) van 14u tot 18u.
Op het programma: tekst en uitleg door historicus Vincent Scheltiens, en een reenactment door o.m. acteur Dirk Tuypens, rapper MC Lily en schilder-zanger Steven Boers.

Radio Centraal zendt van 14u tot 18 uur live uit vanuit het districthuis van Borgerhout.

 

Antwerpen op eigen kracht 100% klimaatneutraal tegen 2040?

Share

Niet Groen maar PVDA kwam in februari met een ambitieus plan om Antwerpen klimaatneutraal te maken tegen 2040. Jos D’Haese schreef mee aan het plan en kwam het bij ons uit de doeken doen.

Antwerpen heeft een convenant ondertekend om de uitstoot met 40% te verminderen tegen 2050, maar dat dekt niet de uistoot van de industrie. Door de aanwezigheid van de grote petrochemische cluster is 80% van de Antwerpse CO2- uitstoot industrieel en daarmee houdt de stad in haar plan geen rekening mee. Het plan van PVDA streeft er wel naar om ook de industriële produktie klimaatneutraal te maken.

Enerzijds moet de ambitie voor hernieuwbare  energie opgedreven worden via ambitieuse Stroom- en Windplannen.

Er moeten veel grotere zonneparken komen en Antwerpen moet ook zelf investeren. Zeer belangrijk in het plan is het Warmtenet dat sterk moet uitgebouwd worden.  In veel industriële processen wordt de warmte op laag niveau (beneden 150°C) niet gebruikt en worden produktstromen gekoeld met koelwater dat in de schelde geloost wordt. Een warmtenet gebruikt deze restwarmte om warm water te produceren (tot 120°C warm) dat dan getransporteerd wordt naar de stad. “De afstand van de haven naar de stad is geen technisch probleem want in een modern warmtenet koel het water slechts een graad per kilometer.”

De produktie van waterstof via elektrolyse van water speelt een belangrijke rol in het plan van PVDA. “Dit is nodig om de schommelingen op te vangen in de produktie van hernieuwbare energie.” Waterstof, in combinatie met CO of CO2, vormt ook een potentiële bouwsteen voor de produktie van allerhande stoffen.

PVDA wil dit realiseren via een publiek energiebedrijf  dat het al ‘Energie Aan de Stroom’ (EAS) gedoopt heeft. De financiële uitdaging is enorm, geef D’Haese zelf toe. “Het planbureau heeft berekend dat om tegen 2050 de CO2 uitstoot van het land met 80% te verminderen er jaarlijks 10 miljard € moet geïnvesteerd worden. De steden moeten daar ook aan bijdragen.”

“EAS zou een aparte entiteit zijn met een eigen boekhouding, niet gewoon een stadsdienst. Het mag niet de zoveelste intercommunale worden waarin iedereen zijn pionnetjes parachuteert. ”

Link: De brochure over het Klimaatplan  van PVDA

F-16 vervangen door een ‘vliegende Fyra’? Dirk Van der Maelen

Share

Bron: Wikipedia (creat.Commmons)

De militaire top houdt informatie achter over het mogelijk uitstel van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Veel politiek politicienne maar weinig inhoud volgde. We bellen met sp.a defensiespecialist Dirk van Der Maelen voor de cijfers.

“Als we nu 11 miljard over de balk gooien voor vliegtuigen die toch al door radars kunnen gespot worden dan is er geen geld over voor de andere investeringen die moeten gebeuren om onze veiligheid te garanderen.”

Radio Centraal: Wat zullen de nieuwe gevechtsvliegtuigen ons kosten?
Dirk Van der Maelen: “De aankoop zelf van de F-35 is gebudgetteerd op 3,6 miljard €.  Volgens de laatste cijfers van de Amerikanen zal die kost oplopen tot bijna 5 miljard €. De aankoop van de vliegtuigen kadert in een meerjarenbegroting  van 10 miljard voor de aankoop van legermateriaal. Naast de 34 vliegtuigen zullen er ook fregatten en uitrusting voor de landmacht gekocht.

Het is echter niet zozeer de aankoop die de F-35’s zo duur maakt maar het gebruikt ervan: Dirk Van der Maelen: “De exploitatiekost van de toestellen wordt op meer dan 11 miljard € geschat, over een periode van dertig jaar. Alles samengeteld zullen de F-35 minstens 15 miljard € kosten.”

Als het over een eventueel uitstel van de aankoop van de toestellen gaat zijn er  twee opties. De eerste optie is om de F-16’s  langer te laten vliegen dan 2023,  zonder significante bijkomende investering.”

“In tegenstelling tot wat de minister (Vandeput van N-VA, nvdr) altijd beweerd heeft is het mogelijk om de F-16’s meer dan 8000 vlieguren te laten doen. Een eerste studie van Lockheed heeft uitgeween dat de toestellen 9600 uren kunnen vliegen. Dat betekent 6 jaar extra. In dat geval is er geen enkele meerkost.”

Maar er is ook een tweede optie:  volgens Van der Maelen kunnen de F-16’s veel langere in dienst te houden, tot 25 jaar langer. Maar dan moet er wél geïnvesteerd worden.

Dirk Van der Maelen: “Een  tweede studie van 12  februari 2018 heeft dat onderzocht en dat is wat we voorstellen: Doe zoals de Amerikanen en investeer en gebruik de toestellen 20 to 25 jaar langer. Dat betekent een kost van slechts 2,2 miljard, in plaats 15 miljard die de F-35’s over een periode van 30 jaar zullen kosten.”

“Het is niet toevallig dat dit minister Vandeput van N-VA overkomt. N-VA is een partij met weinig bestuurservaring die zich vroeger weinig interesseerde in defensie aangezien dat ‘Belgisch’ is. De legertop vond blijkbaar dat met de huidige zwakke minister het moment gekomen was om hun keuze voor de F-35 door te drukken. ”

“Het is dat goedkoper alternatief dat de legertop ten allen prijze wilde verborgen houden voor de politiek. Zij wilden absoluut het allerduurste toestel dat ook het duurst is in onderhoud en gebruik kopen. Wij denken dat dat boven onze mogelijkheden gaat.”

“De N-VA zou dat moeten weten. In 2011 zei de defensiespecialiste van de N-VA, Karolien Grosemans, dat  de aankoop van de F-35’s  budgettaire zelfmoord was. Zij is nu voorzitter van de Commissie Defensie. Ik stel vast dat ze vandaag met de rest van haar partij de grote voorstanders zijn de aankoop van de F-35’s. Ik vrees dat de kracht van verandering de kracht van de lobby van Lockheed Martin is. “ Continue reading →

Tillerson en Cambridge Analytica

Share

Kort voor het groot nieuws zou worden licht Derek Monroe ons in over Cambridge Analytica.  Niet zozeer over het feit dat Facebook hen liet begaan. Maar over het uitblijven van verontwaardiging  nu blijkt dat deze buitenlandse (Britse) firma zich gemoeid heeft met de verkiezingen in de VS.

Cambridge Analytica is een  dochter van een andere britse firma, SCL,  SCL noemt zichzelf een ‘global election management agency’.
Maar in tegenstelling tot de Russen wordt er niet moeilijk over gedaan als een Britse firma zich in de Noord-Amerikaanse verkiezingen mengt.
Cambridge Analytica wordt gefinancierd door Robert Mercer, een 71 jarige Amerikaan die fortuin gemaakt heeft in de IT sector. Hij geeft nooit interviews en heeft verder vooral interessante politieke ideeen. Zo vindt hij de civil rights act een grote vergissing.

We beginnen met het vertrek van Rex Tillerson, de voormalige sjef van Exxon.

Antwerpen vragende partij voor regeling ‘zonnedelen’

Share

commons- wikipedia

Antwerpen stad scoort zeer slecht als het gaat over aantal geïnstalleerde zonnepanelen.

Het groot aantal huurders en appartementbewoners verklaart dit voor een groot stuk. Momenteel kunnen alleen eigenaars op hun dak zonnepanelen plaatsen.

We bellen Antwerps (districts) burgemeester en Vlaams parlementslid Paul Cordy (N-VA). Hij  vraagt de Vlaamse deelregering om het wettelijk mogelijk te maken voor derden om te investeren in zonnepanelen op daken die niet van hen zijn.

Buitenlands kapitaalfonds vecht Belgische wet aan

Share

Olaf Oliviero Riemer- creative commons

Sommige schulden van arme landen  worden als niet te recupereren beschouwd waardoor de marktwaarde  slechts een fractie is van de nominale waarde.

Aasgierfondsen kopen die schuldbewijzen aan lage prijs op en gaan dan voor procederen om de volledige schuld plus interesten terug te eisen. “Malawi waar op een bepaald moment hongersnood heerste werd aangevallen door een aasgierfonds en moest maisvoorraaden verkopen om haar schulden te kunnen terugbetalen aan het fonds.” zegt Jan Van de Poel van 11.11.11.

Een aasgierfonds van speculant Paul Singer liet in 2008 beslag leggen op Belgisch  ontwikkelingsgeld van Congo Brazzaville.  In 2015  werd in België door alle partijen een wet aangenomen die misbruik door aasgierfondsen aan banden legt. NML Capital van Paul Singer probeert de wet aan te vechten  voor het Grondwettelijk hof. “De Belgische wet is zeer goed maar het probleem wordt pas echt opgelost als alle landen een dergelijk wet aannemen.”

Jan Van de Poel merkt op dat de Belgische aasgierfondsenwet expliciet stelt dat ze enkel van toepassing is voor zover ze internationale verdragen niet schendt. Reguleringsverdragen zoals CETA en TTIP hebben (zogenaamde ISDS) clausules ingebouwd die het mogelijk maken voor buitenlandse ‘investeerders’ om Belgische en Vlaamse wetten aan te vechten.

De afgelopen week was er een zitting in de zaak tegen de aasgierfondsenwet maar een uitspraak wordt pas over enkele maanden verwacht.