Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vrijgekomen plaats door gebruik deelauto’s kan handig gebruikt worden om publieke ruimte opnieuw in te richten

Share

Foto: Leen N

Tom Alleman van het autodeelplatform Cambio is voor ‘alleman nen deeloto’.

Cambio heeft op lange termijn te maken  met een groeiende vraag, al merkte men tijdens de lockdown wel enkele maanden een terugval, wellicht vooral ingegeven door de beperking tot noodzakelijke verplaatsingen.Tijdens de vakantieperiode waren ze weer terug in opmars door onder andere de staycationers, die kortere uitstappen doen in beperkte kring.
Cambio ijvert er ook voor om de vrijgekomen openbare ruimte terug te geven aan de stad door een vermindering van het aantal (geparkeerde) auto’s .Op een moment dat men de publieke ruimte herbekijkt in het kader van de coronamaatregelen zou men daar handig op moeten inspelen. Meer speelstraten, experimenteren met autovrije of verkeersluwe straten, de horeca die extra terrasruimte gebruikt … de mogelijkheden zijn legio. Helaas lijkt men er nog onvoldoende gebruik van te maken.

Swing eens wat vaker met je heupen en kom naar minigolf Beatrijs

Share

Karen Van Peel, mede-initiatiefnemer van de heropening van het minigolfterrein Beatrijs op Linkeroever: “Je kan hier terecht om te minigolfen of trampolinespringen, maar evenzeer om iets te drinken met een streepje muziek of om te genieten van onze moestuin. Iedereen is welkom, optredens en DJ’s worden aangekondigd op de website.”

Vakbond nog steeds bezorgd om slechte werkomstandigheden fietskoeriers

Share
Steven Steyaert van de BTB vakbondsafdeling voor fietskoeriers:
“Als vakbond binden wij vooral de strijd aan tegen het gebruik van schijnzelfstandigen in de sector, de desinformatie rond de kosten voor de werknemer en het gebrek aan veiligheidsuitrusting en een dekkende verzekering.
Een bedrijf als Take away. com is eerder een uitzondering in de sector. De werknemers krijgen hier wel een uurloon, en na acties in het centrum van de stad bleken hun fietsen en uitrusting meestal te voldoen aan de norm.
Veel andere bedrijven, zoals Uber eats en Deliveroo, lappen alle mogelijke regels echter aan hun laars.
Wat we zien is dat grotere evenementen gaan gebruik maken van de diensten van fietskoeriers. Op die manier proberen we dan toch te kunnen wegen op hun beleid.”

Fietsverkoop in de lift maar fietsend woon-werkverkeer kan nog beter

Share

foto: RC

Renaat Van Hoof, perswoordvoerder van de fietsersbond zegt dat het toch niet zo’n vaart loopt met fietstend Vlaanderen.

Hoewel de verkoop van fietsen in de lift zit, merkt men dat dit voornamelijk gaat over recreatieve fietsers, niet zo zeer over een toename van het fietgebruik voorr woon-werkverkeer.

Men moet dit natuurlijk ook zien in een breder kader waar de verplaatsingen in het algemeen beperkt worden omwille van de corona maatregelen. Maar er kan nog veel verbeterd worden op vlak van verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur.

Wouter Van Dooren (UA) over Oosterweel

Share

foto: RC

Wouter Van Dooren is professor Bestuurskunde aan de UA. Hij bekeek de verkeersstromen van de verschillende alternatieven voor de Oosterweelverbinding en concludeert dat  de 3,5 miljard slecht besteed geld zijn als het beleid erin slaagt de modal shift te realiseren.

Ook Van Dooren is kritisch over het Toekomstverbond, het akkoord dat de actiegroepen in 2017 afsloten met de overheid. Dat ‘historisch akkoord waarmee de strijdbijl begraven werd om over te schakelen op een samenwerkinsgmodel’ was een compromis waarbij de actiegroepen hun zaak bij de Raad van State opgaven nadat de overheid beloofde zich te zullen engageren om tot een overkapping en ‘Oosterweel light’ te komen.

“Het oplossend vermogen van de modal shift is enorm”

Wouter Van Dooren: “Het Toekomstverbond werd niet voorgesteld als een gezamenlijk project en geen compromis, maar bleek er twee jaar later wel één te zijn. Het Oosterweelproject leent zich niet echt tot compromissen, want die onderlinge deals werken elkander tegen: als de overheid een Oosterweel heavy wil, dan compromitteert dat de overkapping die de actiegroepen willen.  Alles hangt samen.”

“Gans het proces mist ook transparantie en het lijkt erop dat er weinig gebeurd is de afgelopen drie jaar. Er zijn wel werkbanken maar er waren geen websites, de voorzitters van de werkbanken waren niet gekend. Ik heb totaal geen zicht op wat er gebeurt. Ik heb gezocht naar verslagen en agenda’s van de werkbanken maar niets gevonden. De minimale transparantie ontbreekt. De actiegroepen zelf zijn wel nog mee, maar volgt de achterban nog?”

“Naast de werkbanken over de overkappingsprojecten van de verschillende secties van de ring was er ook een ‘werkbank Oosterweel’. Dat was de belangrijkste, want die bepaalt wat er mogelijk is voor de andere werkbanken. Het lijkt erop dat daaruit gekomen is dat de Oosterweelverbinding zelf twee maal drie rijstroken blijft. Dat is geen ‘light’ versie, maar gewoon het oorspronkelijk ontwerp.”

Met 3,5 miljard kost de Oosterweelverbinding een half miljoen euro per meter. Van Dooren vraagt zich af of dat geld beter niet anders besteed was. In fiets-voetpaden, openbaar vervoer of andere wegeninfrastructuur. “Een doelstelling  van het Toekomstverbond was om de modal shift te realiseren, maar die is uit het oog verloren.”

Het project Milieu-Effecten-Rapport (project MER), dat eind vorig jaar afgewerkt werd, bevat berekeningen voor de verkeersstromen voor verschillende scenario’s.

MODAL SHIFT

%belasting zonder Oosterweel (0-5-5)

Wouter Van Dooren: “Dit recenter rapport komt er na het plan-MER van 2014, dat resulteerde in de beslissing over het tracé. Nu gaat het over de meer gedetailleerde uitwerking van het project. De actiegroepen hadden een zaak aangespannen omdat ze vonden dat het plan-MER niet goed uitgevoerd was. De kans was reëel dat de Raad van State de actiegroepen zou gevolgd hebben. Er zijn in het recente MER-rapport nog een aantal analyses gebeurd die al tijdens de plan-MER fase gebeurd hadden moeten zijn. Het bevat een scenario dat veronderstelt dat de Oosterweel niet gebouwd wordt, maar wel de A102, en het gaat er ook vanuit dat de modal shift naar 50% autoverkeer gehaald wordt (tegenover 70% nu, nvdr). In dat scenario zijn de verkeersproblemen bijna volledig opgelost (zie kolom ‘0-5-5’ in de tabel). Alleen de Kennedytunnel is nog zwaar belast, maar je hebt wel 3,5 miljard bespaard (minus de kost van de A-102, nvdr). Het oplossend vermogen van de modal shift is enorm, dat blijkt uit al die scenario’s.”

De bouwvergunning die nu voorligt, gaat niet meer over de ‘Oosterweel heavy’ zoals die uitgewerkt werd vóór het Toekomstverbond, maar wat is er veranderd na de onderhandelingen?

Wouter Van Dooren: ” De Oosterweelverbinding is iets ‘lighter’ geworden doordat de noordelijke kanaaltunnel van twee rijvakken naar één rijvak gegaan is. Er is hard onderhandeld om die infrastructuur kleiner te krijgen, maar het resultaat van die onderhandelingen is mijns inziens niet zeer indrukwekkend. Actiegroepen zijn beter in actie voeren dan in onderhandelen.”

Er komt dus geen Oosterweel light omdat de infrastructuur gebaseerd is op een halve modal shift met nog steeds 60% van de verplaatsingen per auto. “Men zegt niet dat die 50/50 modal shift niet haalbaar is, maar dat ze pas tegen 2030 haalbaar is. De justificatie was dat de modal shift half zal gerealiseerd zijn in 2026 als de Oosterweel af is. Ondertussen weten we dat de Oosterweelverbinding zeker niet af zal zijn in 2026, dus had men wél de volledige modal shift kunnen nemen als basis.”

De cijfers tonen ook aan dat Oosterweel de verkeersbelasting aan de oostelijke kant niet zal verbeteren. “Zelfs met een  modal shift blijft het druk op de E34 en de E313, met verzadigingsgraden van meer dan 80%. Als er geen modal shift is, zullen die files nog verergeren. ”

%volle belasting in Oosterweelscenario’s

KENNEDYTOL

En komt er nu tol op de Kennedytunnel of niet? Toen stRaten Generaal er ten tijde van de plan-MER op wees dat tolheffing op de Kennedytunnel tot een enorme vermindering van de filedruk zou leiden, werd dit door de politiek van tafel geveegd. “Lange Wapper of een maandloon aan tol” was de boodschap van Dirk Van Mechelen (VLD).
Maar nu toont ook het recente MER hoe tolheffing de Kennedytunnel ontlast ( scenario 5-0-6 in de tabel tegenover 5-0-0). Zonder tol blijven er, ook met Oosterweel, files aan de Kennedytunnel. Van Dooren: “Het MER stelt dat tolheffing aan de Kennedytunnel nodig is om het verkeer te sturen. Politici heb ik dat nog niet horen zeggen. Weten de mensen die denken dat ze filevrij gaan pendelen dat ze elke dag zes euro zullen moeten betalen? Ik snap ook niet echt waarom tol aan de Kenneyetunnel nu net overwogen wordt.” De tabel toont inderdaad meer dan 100% verzadiging in het 5-0-0 scenario zonder tol. Een Oosterweelscenario met modal shift zonder tol werd niet berekend maar een scenario met modal shift en tol drukt de belaasting van de Kennedytunnel tot amper (55%), wat aaangeeft dat een modal shift de tolheffing overbodig kan maken.

RINGPARKEN

Zowel burgerbewegingen/actiegroepen als de overheid/intendant hebben het vooral over de overkappingssprojecten (a.k.a. ‘leefbaarheidprojecten’) en de ringparken in het bijzonder, meer dan over de nieuwe autosnelweg.  Maar het feit dat de ring zwaar belast blijft en slechts zeer gedeeltelijk overkapt wordt, hypothekeert de ringparken volgens Van Dooren:  “Ik heb me afgevraagd of ik met met mijn kinderen zou gaan spelen op een park of kapje waar 30 meter verder één van de drukste snelwegen van Europa dendert. Mijn antwoord is ‘neen’, en ik vermoed dat heel wat mensen die parken niet zullen gebruiken omdat de luchtkwaliteit er te slecht is.  En als ze ze niet gebruiken, dan worden de parken grimmig en onveilig.”

Winst of verlies voor de mediagroepen?

Share

dit logo vertoont een gebrek aan originaliteit en is dus publiek

Maken de grote mediagroepen in Vlaanderen echt “honderden miljoenen verlies”, zoals mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) beweert?
“Nonsens”, aldus Tom Cochez van Apache, die eerder dit jaar de winstcijfers van DPG media , de duopolist van Christian Van Thillo, uitspitte.

DPG bezit zowat de helft van de Vlaamse media en heeft ook in Nederland een machtspositie uitgebouwd. De groep van Christian Van Thillo  bepaalt wat er wel en en niet gebracht wordt in/op De Morgen, Dag Allemaal, HLN, VTM, QMusic, Vitaya, Joe, Humo, De Volkskrant, AD en Trouw. Onder andere …

DPG controleert de helft van de Vlaamse media, maar niemand weet wie de eigenaar is van het concern en dus DPG controleert.

Er heerst een ongezonde drang onder de lokale en gewestelijke beleidsmakers om de grote mediaspelers en DPG,  de mediagroep van Christan Van Thillo, in het bijzonder ten dienste te staan. De hervorming van het radiolandschap onder Sven Gatz gebeurde op maat van de grote spelers. Begin dit jaar  duwden De Wever, Jambon en Dalle samen met Van Thillo de startknop in van ‘News City’, het mediacentrum waarin DPG haar activiteiten concentreert na de sluiting van lokale redacties. Het Antwerps stadsbestuur liet het Ruimtelijk Uitvoerings-Plan in de buurt van het Centraal Station aanpassen om DPG van dienst te zijn, zodat het haar Van Thillo-toren kon bouwen om ‘News City’ in te huisvesten. Continue reading →

De Morgen: dertien jaar illegale kwaliteit en ideologisch geschipper

Share

bron: wikipedia

Karl van den Broeck, hoofdredacteur van Apache, schreef een artikelreeks over de vervelling van De Morgen van progressief dagblad tot een  ‘onafhankelijke’ krant van DPG media die vooral niet te links mag zijn. Dat het zover kwam is niet enkel de schuld van Christian Van Thillo.

Karl van de Broeck: “In 1987-1989, na het bijna-failliet en de ‘1000 voor 100.000’-actie, werd de krant uitgegeven door eigen lezers. Dat was uniek in Vlaanderen, en het is ook het model van Apache.”

“Strikt gezien is De Morgen nu een illegale krant.”

In 1989 werd de krant overgenomen door de voorganger van DPG media. Toen is een stichting opgericht om inmenging van de rechts-liberale eigenaar te verhinderen. “Strikt gezien is De Morgen nu een illegale krant, want in de statuten stond ingeschreven dat de krant niet van eigenaar mocht veranderen zonder toestemming van de stichting. In 2007 werd Uitgeverij De Morgen verkocht aan DPG media zonder die toestemming. Vanaf dan heeft De Morgen geen eigen ondernemingsraad meer, geen eigen PDG, beslist de krant niet meer over haar eigen aanwervingen, eigen budgetten, enzovoort.”

“Toen Van Thillo eind 2008 een kwart van de redactie van De Morgen wilde ontslaan, bleek dat de stichting niet meer bestond. Daardoor stond de redactie veel zwakker in de onderhandelingen met de eigenaar en werden uiteindelijk een vijftiental mensen ontslagen.”

“Ik vind De Morgen nog altijd een goede krant die goede stukken overneemt,  met ook nog schitterende journalisten, maar ze heeft niets meer te maken met de krant van destijds en de reden waarom die opgericht werd. De manier waarop je naar de wereld kijkt wordt bepaald door je visie. De Tijd heeft heeft nog een visie, die van de bedrijfsleiders. De Morgen heeft geen visie. Ik lees weinig systeemkritiek, wel geschipper.”

Continue reading →

NewB-update met Koen De Vidts

Share

foto: Leen N

Koen De Vidts is bestuurder van NewB, de Belgische coöperatieve bank in wording, geleid door ethische en duurzame principes.

NewB verkreeg haar banklicentie na een grootse campagne en is nu volop in opbouw. De keuze voor deze ondernemingsvorm stelt NewB in staat op een ethische, duurzame en breed gedragen manier een plaats in te nemen in de financiële wereld.
Omdat NewB toebehoort aan haar coöperanten berusten de beslissingen op een actief participerend draagvlak en kan ze transparant communiceren over haar activiteiten en investeren in projecten die de lokale economie steunen, milieuvriendelijk zijn en de mensenrechten respecteren. 
NewB probeert de instapdrempel bewust laag te houden, maar is zich er wel van bewust dat mensen met een laag financieel inkomen de weg moeilijker zullen vinden. Ook profileert ze zich enkel online, dit om de werkingskosten laag te houden, waardoor  mogelijk mensen uit de boot vallen die kampen met de digitale kloof. Maar ergens moet men keuzes maken natuurlijk. De beslissingen worden in ieder geval goed overdacht en breed gedragen.
 
Nu mensen nadenken over hoe we een post-corona-samenleving best vorm geven en waar we het volgens sommigen radicaal over een ander boeg moeten gooien, is alternatief bankieren misschien wel een van de mogelijke uitkomsten.

Covid 19: Vlaanderen / Brussel / Wallonië opnieuw de paria van Europa?

Share

https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/

Het gaat de slechte tichting uit met Covid 19. Socioloog Jan Hertogen, die de cijfers in detail volgt, heeft er geen goed oog in: “We waren al de paria als het over overlijdens gaat, nu zijn we de paria voor het aantal besmettingen. En men beseft het niet, er is geen enkele sense of urgency.”

“Brussel heeft nu van Europa ook code donker-oranje gekregen, Vlaanderen zat daar al. Alle media spreken sussende taal en hebben het bijvoorbeeld over een ‘dalende stijging’ en zeggen dat de vooruitzichten goed zijn. Het tegendeel is waar. België doet het heel slecht in vergelijking met het buitenland.”

“Dit is een drama dat de komende weken niet kan hersteld worden, aangezien de cijfers waarop de Europese kleurcode gebaseerd is een gemiddelde geven van de voorbije twee weken.” Doordat de dagcijfers nog niet zakten gaat dat gemiddelde nog zeker enkele weken blijven stijgen.

“We waren al de paria als het over overlijdens gaat, nu zijn we de paria voor het aantal besmettingen. En men beseft het niet, er is geen enkele sense of urgency. ”

Hertogen wijst vooral naar de beslissing van 1 juli om de regels verder te versoepelen en de bubbels de facto af te schaffen.  “Toen is beslist om het virus de vrije baan te geven. Ik vraag me af of dit niet intentioneel gedaan is. Wie heeft dat doorgevoerd?”

De exponentiële stijging van het aantal besmettingen was een gevolg van de afschaffing van de bubbels op 1 juli. Toen na drie weken bleek dat de toestand  opnieuw ontspoorde, werden de maatregelen verstrengd. Maar intussen is die verstrenging onder druk van enkele getroffen economische sectoren deels weer afgebouwd. Vooral de middenstand zette agressief druk op de beleidsmakers om de regels te versoepelen.

Jan Hertogen verwacht dat de gevolgen daarvan nog zullen meevallen doordat: “Ik wens de Antwerpse beleidsvoerders het beste en hoop dat ze geen fout gemaakt hebben, maar ik vermoed dat de impact van de recente versoepeling relatief beperkt zal zijn. Een groot deel van de besmettingen gebeurde de afgelopen weken binnen families en dus binnen eenzelfde.”

En zal het aantal doden weer hoge niveaus bereiken? “De ouderen zullen de komende tijd weer de rekening betalen en het dodencijfer zal stijgen. Het valt op dat het aantal doden in Antwerpen tijdens de eerste fase van de epidemie lager lag dan de vorige jaren. Dat komt voor een stuk door de goede gezondheidszorg in Antwerpen, maar ook doordat in 2018 in Antwerpen relatief veel griepdoden vielen.”

Toch Vlaamse besparingen in de zorg

Share
Na het applaus dat de zorgsector kreeg tijdens de lockdown vreest de sector getrakteerd te worden op nog maar eens besparingen.
Dennis De Meyer, vakbondsafgevaardigde van de woonzorgcentra, en Ken Van den Heuvel, secretaris BBTK ziekenhuizen en ouderenzorg, zijn opnieuw te gast in onze studio om het over de zorgsector te hebben.
De federale overheid investeert wel 1,2 miljard, met onder andere een loonsverhoging van 6% voor welzijnswerkers, maar de woonzorgcentra vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering.Wouter Beke (CD&V) kondigt twee weken later eveneens een loonsverhoging aan. Dit lijkt echter contradictorisch, omdat de Vlaamse regering  de besparingen nog steeds wil doorvoeren.
Ken Van den Heuvel (ABVV) wil dit niet over zijn kant laten gaan: “In de coronaluwere periode werden verschillende acties gevoerd aan woonzorgcentra, die op veel bijval konden rekenen. Er moet dringend schot in de zaak komen om het eisenpakket van de drie vakbonden rond de zorg door te voeren.”
Dennis De Meyer zegt dat het vijf voor twaalf is: “Met de oversterfte in sommige woonzorgcentra en een stijging van de lege bedden kreeg men de indruk dat er eindelijk ruimte was om zonder druk de job goed te kunnen uitvoeren, om er echt te zijn voor de bewoners. Het probleem is dat de bezettingsnorm van het personeel niet is aangepast aan de realiteit op de werkvloer. Met de komende hittegolf en de vakantieperiode dreigt men weer in een problematische situatie te komen. En dan mag er zeker geen sprake zijn van nieuwe besmettingen.”

Hoogbouw in de Hobokense Polder

Share

google maps

Grotendeels ingebed in de Hobokense polder ligt de ondertussen verlaten BP-site. Rederij  CMB heeft ambitieuse plannen met de site. Voor Natuurpunt is dit niet de geschikte locatie voor hoogbouw van 50 meter en  twee- tot drieduizend pendelaars.

In mei 2019  kondigde CMB aan dat het een ‘Maritime Campus Antwerp ‘ (MCA) wil bouwen op de voormalige BP-site, gesitueerd in de appendix van Petroleum Zuid in de Hobokense Polder. De ambitie is niet gering: “We willen op één locatie zo veel mogelijk actoren verzamelen”. Er was sprake van “rederijen, scheepsmanagers, motorenproducenten, publieke partners en overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, communicatie- en databedrijven, advocaten, banken en risico-kapitaal. Naast een bedrijvencentrum komen er nieuwe  labo’s, ateliers, onderwijsvoorzieningen en ondersteunende diensten.”

Nu de plannen concreet worden en de bouwaanvraag bijna klaar is, blijkt de ambitie gerealiseerd te worden via een groots vastgoedproject met een bouwhoogte van vijftig meter met plaats voor twee- tot drieduizend mensen. Koen Schelkens (Natuurpunt  Hobokense Polder): “We verwachtten dat CMB haar gebouwen integreert in de Hobokense Polder, maar het plan is blijkbaar om de polder in hun project te integreren. Dat is voor ons een brug te ver.”

Natuurpunt had vorig jaar gevraagd dat de gebouwen niet zichtbaar zouden zijn vanuit de Hobokense Polder , dat licht- en geluidsoverlast zouden vermeden worden en de recreatiedruk zou beperkt worden. Volgens de natuurorganisatie had CMB dat toegezegd, maar voldoet wat nu op tafel ligt niet aan die vraag. Koen Schelkens: “CMB heeft het over ‘dialoog’, maar communiceerde de laatste tijd niet meer met ons en heeft totaal geen rekening gehouden met onze eisen. We willen een echte dialoog.”

Natuurpunt vraagt zich ook af of de R&D-ambities wel zullen gerealiseerd worden.  “Men spreekt wel over ‘onderzoek’, maar we horen dat het toch vooral kantoorgebouwen gaan worden die dan grotendeels door een aantal grote spelers zullen bezet worden.”.

Reslea, de vastgoedpoot van CMB, zou de bouwaanvraag voor de site  eind augustus indienen. Een openbaar onderzoek wordt dan verwacht in september/oktober.

Link: Persbericht Natuurpunt

Avondklok!

Share

Etan J. Tal via wikipedia

Radio Centraal legde haar oor te luisteren in het hart van de stad op de vooravond van de avondklok.

We trokken  naar het terras van café Witzli Poetzli in het historisch centrum.
“Wat met familiaal geweld? Dakloos zijn met de avondklok, hoe doe je dat?”
“Ik dacht dat ik een zonnebril in mijn brievenbus ging krijgen om de avondklok door te maken. Tot morgen.”
We bezochten ook de zomerpatio achter de Free Clinic aan ‘t Schijnpoort en park(ing) Spoor Oost.
“Ze hadden meer materiaal ter beschikking moeten stellen voor mensen met weinig middelen, zoals handgel en gratis mondmaskers, waterfonteintjes op pleinen voor handhygiëne etc. Alle openbare plaatsen waren dicht tijdens de lockdown.”
“Mensen kunnen die geldboetes niet betalen, ze waren beter preventief te werk gegaan zodat het niet escaleert. Wie niet heeft, kan niet geven.”
“Ik doe niet mee aan de avondklok. Je kan beter na half twaalf en voor 6u gaan wandelen, niemand op straat en betere lucht. Eerst bel ik naar Amerika en daarna naar Australië.”
“Het leefloon moet worden opgetrokken naar de armoedegrens. Een basisinkomen voor iedereen. Armoede is een vicieuze cirkel”
Tot slot deelt Tom Borghmans, vrijwilliger in de zomerpatio, zijn bedenkingen met ons rond het huidige beleid:  “In een land zoals het onze is het onbegrijpelijk dat er nog armoede bestaat.”
“Iedereen die hier in de zomerpatio binnen komt, is geregistreerd, draagt een mondmasker en heeft de handen ontsmet. We zijn een risicogroep, mensen die op straat leven kunnen niet altijd de beste hygiëne hanteren, komen met veel mensen in contact. Daarom zijn we ook streng op het naleven van de regels. Ik denk dat onze groep eigenlijk een heel goed voorbeeld is van hoe het zou moeten. “
Tenslotte legden we onze wandelende microfoon te luister bij buurtbewoners van het Terloplein, hartje Borgerhout:
“We wilden dat de avondklok nog vervroegd werd zodat het virus  zo snel mogelijk van de aardbol verdwijnt. Wij vinden het jammer dat er met de vinger gewezen wordt naar  bepaalde gemeenschappen in Antwerpen. Het is net  alsof wij het virus in Antwerpen hebben binnengebracht. Het nakende offerfeest zullen we dit jaar enkel binnen het gezin, in één bubbel vieren.Tijdens de maand ramadan toonden de mensen al een grote inzet. Hier op het plein hanteren de mensen zelfs meer dan drie meter afstand. Ze hebben schrik. Wij hebben geen enkel probleem met de huidige maatregelen. Samen moeten we hand in hand het virus verslaan.”

Korte keten boeren in de lift door Covid

Share

Vijf jaar geleden startte Stef Janssen het initiatief Boeren en Buren in Bar Paniek. Inmiddels is Stef met de buurderij elke dinsdag een vast gezicht in de Permeke bibliotheek.
Het is een korte keten-initiatief waar mensen via een digitaal platform wekelijks verse groenten en fruit kunnen bestellen en komen halen op het afhaalmoment. Tijdens de lockdown steeg het aantal gebruikers aanzienlijk. Geen drukke supermarkten, niet aanschuiven aan de kassa.
“Sommige nieuwkomers zullen blijven, anderen gaan weer terug over op hun oude manier winkelen. We bieden in ieder geval een alternatief voor de supermarkt. En niet iedereen heeft tijd om zelf naar een lokale boerderij te gaan. We brengen de producten dus voor hen al naar de stad. Ze zien de boeren van wie ze kopen, en voor de boeren is het ook fijn dat ze op voorhand weten wat en hoeveel ze moeten oogsten. De werking van buurderijen wordt permanent geëvalueerd, zodat men snel op nieuwe tendensen en noden kan inspelen. Dit gebeurt voornamelijk centraal vanuit Frankrijk, waar het initiatief eerst het licht zag.”
Instappen kan nog. Er zijn geen wekelijkse aankoopverplichtingen.

Hoe corona de druggebruikers treft

Share

Tonny van Montfoort, belangenbehartiger van Antwerpse gebruikers, lid van  het platform inpud (international people who use drugs) en ervaringsdeskundige, stelt dat er veel meer aandacht zou moeten komen voor preventie rond de longen. Het gebruik van crackpijpjes zou moeten aangemoedigd worden bij gebruikers.

Verder moet er terug meer echt straathoekwerk komen. Ook ijveren ze nog steeds voor gebruikersruimtes en openbare toiletten voor vrouwen. Er moet meer worden ingezet op wonen.

Wat met daklozen die in quarantaine moeten gaan, en wat met de avondklok voor daklozen? Waar moeten mensen in een crisissituatie naartoe?

Covid-19 contact-tracing: ‘crushing the cruve’ in Hoboken

Share

foto: RC

Nadine Peeters, districtsraad voor de PVDA, werkt bij Geneeskunde voor het Volk in Deurne. Na de ‘flatten the curve’-missie, die zeker nodig was bij het uitbreken van het Covid-19 virus, is het nu tijd voor ‘crush the curve’.

De dokters van Geneeskunde voor het Volk in Hoboken zetten een systeem op voor contact tracing voor mensen die positief testen. De groepspraktijk gaat zelf op zoek naar lokale broeihaarden. Omdat ze lokaal werken en de patiënten hen kennen, is er meer vertrouwen en kan men beter inspelen op de situatie.  De aanpak om iemand in kansarmoede te contacteren of een hoogopgeleide verschilt bijvoorbeeld.

Inmiddels werd het voorstel ook positief onthaald door de wijkgezondheidscentra in Borgerhout en Antwerpen Noord. De provincie zal proberen een budget te voorzien.

We beginnen het gesprek met de vaststelling dat het huiselijk geweld tijdens de lock-down steeg.