Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Waar staat NewB?

Share

In januari  2020 kreeg coöperatieve bank NewB haar banklicentie. Tot dan kon NewB wel al verzekeringen maar nog geen echte bankproducten aanbieden. We vragen aan woordvoerster Sigrid Gulix wat er ondertussen  gebeurd is en waar NewB nu staat.

“NewB biedt zicht-en spaarrekeningen aan en geeft ook kredieten aan particulieren. Er wordt momenteel aan een aanbodt voor professionelen gewerkt,  bedrijven en organisaties dus. We zullen in de toekomst ook beleggingsfondsen aanbieden. ”

” De betaalkaarten komen er tijdens de zomer. Zeker!”

De bank biedt alle standaard bankaire functies aan voor particulieren, maar nog geen Continue reading →

Prijs van de Corona-vaccins naar 120$ en meer per shot?

Share

Marc Botenga Foto: GUE/NGL via wikipedia

Marc Botenga van PVDA waarschuwt voor een prijstijging van de corona-vaccins van 16 naar 120 of meer $ per dosis. Die waarschuwing komt er nadat Pfeizer in een vergadering met investeringsbankiers, waaronder Goldman Sachs, stelde dat ze de prijzen fors willenverhogen om het rendement voor de bankiers op te drijven.

Marc Botenga: ” Dat zou een hold-up worden op onze sociale zekerheid. Mogelijks zijn er volgend jaar veel meer vaccins beschikbaar en wordt de prijs gedrukt door concurrentie maar kunnen het risico lopen om daar vanuit tegaan? Om het oligopolie te doorbreken moeten de patenten  opengesteld worden en moet een technologietransfer njaar andere landen en bedrijven georganiseerd worden. ”

Botenga vraagt om het Europees burgerinitiatief te tekenen dat de EU oproept om het verzet tegen publieke controle te staken.

Link:
Europees burgerinitiatief (niet PVDA)
dossier prijzen vaccins PVDA

Jan Hertogen: “Vóór 8 mei zullen de scholen weer moeten gesloten worden”

Share

bron: npdata.be/corona/

Socioloog Jan Hertogen volgt sedert het begin van de Covid-crisis de Sciensano-cijfers op. 
Voor Hertogen staat het als een paal boven water dat de aangekondigde versoepelingen zulen moeten omgekeerd worden: “Er zijn drie zekerheden:  1) de besmettingen zullen naar ongekende hoogte stijgen, 2) daarna zullen de zoekenhuisopnames volgen ,  3) en uiteindelijk ook de  bezetting in de intensieve zorgen.”

Hertogen zet zijn compilatie van de cijfers op zijn website. De pleiters voor een versoepeling of afschaffing van de coronamaatregels klagen over een gebrek aan gehoor in de ‘mainstream media’ en bij ‘de politici”. Volgens Hertogen is deze ‘versoepelingsbrigade’ verantwoordelijk voor de aangekondigde afzwakking die tot een ontsporing in de zorg zal leiden, ondanks de vaccinaties.

Jan Hertogen: “Op basis van pseudowetenschap worden bevolking en politiek op een spoor gezet dat tot grotere schade en rampsoed leidt.  De paasvakantie heeft geholpen om de besmettingsgraad bij kinderen te doen dalen maar zij hebben in die periode het virus doorgegegeven aan hun oudere familie. Bij het heropenen van de scholen zal het virus nu opnieuw van de huiselijke bubbels naar de klassenbubbels gaan, wat de komende weken tot een sterke toename van de besmettingen via de scholen zal leiden, wat dan weer teruggekoppeld gaat worden naar de gezinnen. Vóór 8 mei zullen de scholen weer moeten gesloten worden en zal moeten  overwogen worden om tot een korte, volledige, lockdown over te gaan. ”

“Waarom maakt links, PVDA en Groen,  niet komaf met de versoepelingsbrigade die stelt dat we maar moeten leven met het virus?”

“De enigen die de ontsporing nog kunnen verhinderen zijn het zorgpersoneel. Als zij het blok erop zetten dat zal ook het blok op het virus gezet worden. De versoepelingsbrigades zijn niet alleen onwetenschappelijk maar ook onetisch en hebben geen respect voor de sociale zekerheid, voor de bevolking, mensenrechten en democratie. Ik vraag me af waar PVDA en Groen blijven om komaf te maken met het virus en iedereen die collaboreert met het virus en stelt dat we er maar mee moeten leven. Er zal geen opstand komen van zij die de matregels beu zijn en die geen enkel persperctief nieden. Nen, er zal een opstand komen van het zorgpersoneel dat het niet langer zal nemen om geslachtofferd te worden.”

Districtsburgemeester Paul Cordy na Kauakibi-gate: “We moeten niet massaal gaan snoeien in subisidies”

Share

Het Kiel foto: Bert76 via wikipedia

Grote sommen van de oveheidssubsidies voor de initiatieven van Sihame El Kaouakibi werden niet gebruikt waarvoor ze bestemd waren. Zowat alle bestuursniveau’s steunden EL Kaouakib: de Vlaamse en nationale regeringen, de Provincie – en de steden Antwerpen en Mechelen.  de initiatieven. Ook het district Antwerpen  gaf 120.000 geld aan Let’s Go Urban, zo blijkt. We bellen districtsburgemeester Paul Cordy.

Cordy: ” Vier jaar hebben we werking op het Kiel gesubsidieerd voor het organiseren van workshops voor groepen van 20 tot 25 jongeren, van 2015 tot2018. Jaarlijks namen 200 jongeren deel, vooral uit de moeilijk te bereiken leeftijdsgroep van twaalf tot achttien jaar. In 2018, na de afwerking van het ‘Urban Centre’ in het Kiel en de uitbreiding van de jeugdwerking, werd het initiatief overgedragen naar de stad.”

Cordy erkent dat er wat discussies waren zijn met Let’s Go Urban, maar die zouden van organisatorische aard geweest zijn, niet over de financiën.

Oppositiepartij PVDA vraagt inzage in de boeken en stelt dat in 2017 al om een hoorzitting gevraagd werd. Cordy neemt kritiek van PvdA niet “Er zijn nooit vragen over Let’s Go Urban gesteld, we hebben zelf één keer een uitgebreide toelichting laten geven over het initiatief en er kwam toen geen kritiek, integendeel. We hebben nooit vragen voor een hoorzitting gekregen.”

De financiële controles gebeurden door de districtsadministratie. “De audit die de stad heeft laten uitvoeren concludeert dat die controles goed uitgevoerd werden. Het district werkte met convenanten en als die goed sluitend opgezet  zijn dan is een goede controle mogelijk.”

“Er moet kwaliteitsbewaking blijven. Onze conclusie is niet dat we van de sibsidies afmoeten. We proberen met heel veel actoren samen te werken: jeugdbewegingen, professioneel jeugdwerk, enzovoort. Wij doen het met duidelijke convenanten die controle mogelijk maken. “

Impressies vanop het ‘es ahora’-plein op internationale vrouwendag

Share

foto Leen

Voor internationale vrouwendag werden dit jaar op 3 verschillende pleinen acties voorzien, vanwege de coronamaatregelen. Het De Conickplein werd voor de gelegenheid omgedoopt tot het ‘Es Ahora ‘-plein, naar de slogan van de Argentijnse vrouwen die recent na jaren strijd het recht op abortus verwierven. Ook in België moet abortus nog steeds uit het strafrecht gehaald worden. Verder stonden de acties op dit plein in het kader van de strijd tegen seksisme en geweld, met getuigenissen van jonge vrouwen.

Radio Centraal was ter plaatse met haar vliegende reporters Yves Kibi Puati Nelen, Hans De Beuckelaer en Leen Nicolas. Ze interviewden enkele deelnemers.

Nadine Peeters, medeorganisator van het collecti(e)f 8 ma(a)rs , Mariane , Mr. Retro, de Koerdische vrouwenbeweging (Jineology), en tot slot een pakkende getuigenis van Marylin.

Impressies vanop het Sint Jansplein op internationale vrouwendag

Share

Onze vliegende reporters Yves Kibi Puati Nelen en Gert Buscops brengen verslag uit vanop het Sint Jansplein, dat in het thema stond van de economische strijd.

De eisen :

  • Een minimumloon van € 14,00 per uur.
  • Een volwaardig pensioen voor iedereen van € 1.500 netto per maand
  • Een einde aan seksueel geweld.
  • Verlenging van de abortustermijn van 12 naar 18 weken en het schrappen van abortus uit het strafwetboek.
  • Investeringen in sterke openbare diensten.
  • Een einde aan de vermarkting van de zorg: investeringen in kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke publieke zorginstellingen voor iedereen.

We horen 8 Maartje, Ann CV, en Burlesque Noemie op het Sint Jansplein, interview door Yves Kibi Puati Nelen.

Justice pour Adil, … : de lijst is helaas lang

Share

Foto: Leen

Justice pour Adil, Mawda, Medhi, Akram, Lamine, Ouasim, Sabrina, Ibrahim, … de lijst is helaas lang. Ni oubli. Ni pardon. Allen waren zij slachtoffer van politiegeweld.

Vandaag is het 1 jaar geleden dat de 19-jarige Adil op zijn scooter dodelijk werd aangereden door een politiewagen in de Nijverheidskaai in Anderlecht. 

De Brusselse raadkamer zal zich op 20 april buigen over het dossier rond het overlijden van de jonge Adil.  Het Brusselse parket kondigde in november al aan dat het de buitenvervolgingstelling zou vragen voor de agenten die bij het ongeval betrokken waren. Alexis De Swaef, de advocaat van de familie, vindt dat er toch een publiek proces moet komen.

In Antwerpen overleed in juli 2020 de 29 jarige Akram Kadri tijdens een politieinterventie. De familie Kadri stelde zich burgerlijke partij aangezien er sprake was van racisme en onnodig politiegeweld.

Gwendoline van Radio Air Libre vertelt ons hoe de zaak vandaag leeft in Brussel.

“Wat opvalt is dat men steeds probeert te verwijzen naar feiten die proberen de schuld te verschuiven naar de slachtoffers. Had Adil zijn helm wel juist op? Reed hij niet tegen de richting? Was Akram niet reeds bekend met feiten bij de politie? Als iemand op de vlucht is, zal die wel iets misdaan hebben, etc. Adil en alle andere slachtoffers van politiegeweld worden hierdoor ontmenselijkt en gecriminaliseerd. Alsof de slachtoffers het zelf hebben gezocht.”

“Het buitensporige aantal boetes en politieacties in volksbuurten vanaf het begin van de pandemie, het racisme en de dagelijkse pesterijen van de politie, zijn enkele van de redenen waarom Adil probeerde te vluchten.” lezen we in een open brief van de familie:  “Vandaag, een jaar na zijn dood, hadden wij graag met onze naasten en medestanders in de straten van onze gemeente een openbaar eerbetoon aan Adil gebracht, in waardigheid en respect. Meer dan een maand lang hebben wij samen met de gemeente Anderlecht nagedacht over de beste omstandigheden om dit eerbetoon te laten plaatsvinden met respect voor de hygiëne- en afstandsmaatregelen. Helaas maakt het door de autoriteiten voorgestelde kader het onmogelijk om dit eerbetoon tijdig en op waardige wijze te organiseren. Hoewel we met overtuiging de sanitaire voorschriften erkennen, vinden we dat de autoriteiten moeten ophouden met het ontkennen van het belang van een rouwproces waarin alle waarheid wordt verhinderd, net zoals ze de woede van een hele buurt ontkent. Vandaag worden wij gedwongen het idee van deze bijeenkomst te laten varen en besluiten wij deze paar regels voor Adil te schrijven.” … “De waarheid en gerechtigheid die we voor Adil eisen, eisen we net zo hard op voor de andere families. De lijst van slachtoffers groeit, gezinnen worden verwoest terwijl de politie nooit op haar verantwoordelijkheden wordt gewezen. Wanneer zal dit stoppen? Ibrahima, 2021. Ilyes, 2021. Akram, 2020. Adil, 2020. Mehdi, 2019. Mawda, 2019. Lamine, 2018. Jozef, 2018. Wassim en Sabrina, 2017. Dieumerci, 2015. Souleimane, 2014. Jonathan, 2010. Faycal, 2006. Karim, 2002. Semira, 1998. Said, 1997. Mimoun, 1991. En alle andere slachtoffers wier verhaal we niet kennen.”

Impressies van achter de pingpongtafels in Park Spoor Noord

Share

foto: Leen

Een wandeling op vrijdagavond door Park Spoor Noord leverde ons enkele impressies op van mensen die elkaar ontmoeten om te pingpongen aan de stenen tafels in het park. Hoe ervaren ze deze paasvakantie in volle coronaperiode? Waar halen ze hun plezier?

Micha, Faizal en Liesbeth vertellen ons over hun partie-pleziertje..

tot 30 april: Expo Rhythm Noise

Share

foto: Hans DB

Elk jaar werken de ateliers FotokunstFilm en Sounddesign van KASKA DKO samen rond een welbepaald thema, met als doel de kruisbestuiving te bevorderen tussen deze vakgebieden, maar ook om cursisten te inspireren en onderzoek te doen naar andere of nieuwe manieren van creëren, vertellen of te verbeelden.

Dit jaar werd er rond het thema ‘Rhythm & Noise’ gewerkt. In tijden van coronamaatregelen is er gekozen voor een expo in de vorm van een audiovisuele wandeling in de omgeving van de academie, te bewandelen tot 30 april.

We spraken met Kobe, één van de begeleidende docenten, en bezochten de expo met enkele fieldrecordings tot gevolg.

Hoe gaan die nieuwe elektriciteitscentrales er komen?

Share

foto: RC

Nieuwe elektriciteitscentrales zullen nodig zijn na de sluiting van de kerncentrales in 2025. Over de hoeveelheid nieuwe centrales die er moet komen zijn de instanties die de politiek adviseren het niet eens. In oktober voorziet de regering wel al een veiling die ervoor moet zorgen dat er tegen 2024 nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteit is. Een gesprek met Erwin Cornelis die dit opvolgt voor de Bond Beter Leefmilieu.

“Advanced Power, Eneco, Engie en anderen hebben al concrete plannen voor de bouw van nieuwe gascentrales.” In de huidige markt is de bouw van nieuwe gascentrales echter niet vanzelfsprekend: door het grotere aanbod van groene stroom is de productie en dus ook de prijs meer variabel geworden. De nieuwe capaciteit moet ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is bij hoge vraag en laag aanbod. Daardoor zullen de nieuwe centrales een deel van de tijd stilliggen, wat de investering minder rendabel maakt.

Om ervoor te zorgen dat ze toch gebouwd worden aan een minimale kost organiseert de regering in oktober een veiling waarbij bedrijven kunnen zeggen hoeveel steun ze nodig hebben voor het bouwen van de nieuwe productiecapaciteit. De overheid zal dan de voorstellen selecteren die het minst ondersteuning nodig hebben.

Continue reading →

De Fietsbrug: waar landt het compromis tussen Scheep- en Fietsvaart?

Share

Er wordt een fietsbrug gepland over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel.  Er is echter nog altijd wat passage van schepen die niet onder de brug door kunnen, waardoor de (ophaal)brug 900 keer per jaar gedurende 25 tot 45 minuten open zou moeten gaan.

“Dat is geen kwalitatieve fietsverbinding”, zegt Renaat Van Hoof van de Fietsersbond. De grotere schepen tegenhouden of laten wachten kan niet, maar er zijn wel verschillende alternatieven voor het huidig ontwerp. “We hebben geen voorkeur voor een specifieke optie, zolang het maar een vlotte fietsverbinding wordt. Een hogere brug met liften, een tunnel, een hoogfrequente veer of zelfs een kabelbaan zijn mogelijke opties. We hebben geen weet van een kabelbaan voor fietsers in het buitenland, maar wereldwijd worden kabelbanen wel meer en meer ingezet als openbaar vervoer”, aldus Van Hoof.

“De stad streefde ernaar om de fietsverbinding te realiseren tegen het einde van de legislatuur, dus eind 2024. Voor ons is het belangrijk dat er een goede verbinding komt, eerder dan dat die er snel komt. We zijn tot nu toe niet betrokken geweest bij het ontwerp van de fietsbrug en zijn verheugd dat er nu overleg komt op zeer korte termijn. We gaan in overleg met de stad, en dit project wordt ook besproken in het kader van het Oosterweelproject.”

Apache brengt Grootgrondbezit in kaart

Share

foto: RC

In navolging van voorbeelden uit het buitenland  brengt Apache het grootgrondbezit in Vlaanderen in beeld. We bellen Steven Vanden Bussche, co-auteur van het merendeel van de artikels uit de reeks.

“Enkele jaren geleden gingen we op zoek naar de publieke eigendommen. Toen bleek dat de lokale besturen veel OCMW-gronden verkochten. We vroegen ons af wie de private grootgrondbezitters waren. ”

Al bij al valt het wel mee met het grootgrondbezit in  Vlaanderen. Studies toonden aan dat Duitsland en Nederland veel meer geconfronteerd wordt met grootgrondbezitters. Dit is waarschijnlijk het gevolg van meer opsplitsing bij successie in België, eerder dan van een systeem van hoge belastingen op grondbezit. Integendeel, vastgoed wordt eerder onderbelast, en het belastingregime werd recentelijk  nog guller voor (groot)grondbezitters,  met nieuwe vrijstellingen voor buitenlandse bezittingen, een afschaffing van de erfbelasting op ‘natuurgoederen’, en subsidies voor het beheer van privaat natuurgebied.

“We hebben ons tot nu toe gericht op het grondbezit op het platteland. De steden gaan we nu bekijken. Op het platteland zijn er drie categorieën: de oude grondadel, bedrijven en de nieuwe rijken. Bij de oude adel gaat het veelal over kasteeldomeinen, parken, natuurgebieden en landbouwgrond.”

“Er zijn een aantal industriëlen die investeren in landbouwgrond, wat de prijzen onbetaalbaar maakt voor veel boeren. In veel gevallen worden die gronden verpacht op kortere termijn, wat hogere prijzen oplevert. Het is  voor de overheid nuttig om te weten wat er met die gronden gebeurt. Het beleid richt zich op wat de landbouwer doet met de gronden die hij exploiteert, maar houdt dus geen rekening met de eigenaars en die bepalen óók wat met de grond gebeurt. Het zou goed zijn moest het beleid hier een beter zicht op krijgen.”

Apache zal zich in het verder onderzoek dus focussen op vastgoedbezit in de steden.

Sta op tegen racisme-actie op de pleinen en on air

Share

logo 21/3

Op 21 maart 2021 nam Radio Centraal deel aan de Internationale dag tegen racisme en uitsluiting. Simultaan op de Groenplaats, het Moorkensplein, in het Kielpark en op Radio Centraal werd een poetry-slam tegen racisme en discriminatie afgespeeld. Na afloop werd er nog een akoestisch nummer gebracht op de verschillende pleinen.

Kielpark: Junior Akwety – “A Change is gonna come”
Groenplaats: Rapha Kuabe Atekaze – “Cynthia Erivo” – Stand Up
Moorkensplein: Jaouad Alloul –  Eind Van Ons Latijn

Een nationale actie op de Dag tegen Racisme is een jaarlijkse traditie sinds 2018. In dat jaar hebben meer dan 150 kleinere en grotere middenveldorganisaties uit heel België zich verenigd in Platform 21/3, rond zes gedeelde eisen inzake dekolonisering, praktijktesten, de hoofddoek, vluchtelingenopvang, de vreemdelingenwet en etnische profilering bij de politie. Op 21 maart komen ze telkens samen naar buiten. Anders dan in vorige jaren is dit keer niet gekozen voor een nationale betoging in Brussel, noch voor een louter virtuele actie zoals in 2020. Wel voor gecontroleerde fysieke manifestaties in alvast dertien steden: naast Antwerpen ook Oostende, Ieper, Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals, Halle, Genk, Luik, Namen en Charleroi. Overal werd op 21 maart tegelijkertijd worden opgestaan tegen racisme.

Mede-organisatoren Nyira , Hind El jadid en Kevin Franssen aan het woord over de actie (fragment 1)

Radiojingle antiracismedag feat. Ageeba Cromah  (fragment 2)

Kevin Franssen over de campagne van de Stad Allemaal anders, allemaal Antwerpenaar. (fragment 3)

Maandag 29 maart: Radio Syndicale!

Share

radiosyndical.be

Maandag 29 maart staken de socialistische en christelijke bonden voor een ruimere onderhandelingsmarge op de lonen.
We bellen met Mehdi Koocheki van het ABVV over het waarom en waar van de staking.
… en over “Radio Syndicale” die op de stakingsdag van 9 tot 12uur ‘s ochtends via het internet verslag zal brengen van de acties.

Mehdi Koocheki: “De limiet van 0.4% loonsverhoging is onafhankelijk van hoe het bedrijf het tijdens de coronacrisis heeft gedaan. Er zijn heel veel sectoren die het moeilijk hadden, maar er zijn ook veel sectoren waar hard werd doorgewerkt, serieuze winsten zijn gemaakt en ruime dividenden worden uitgekeerd. Een 0.4% limiet is geen onderhandelingskader.”

De limiet op de loonsverhogingen is een gevolg van de wet uit 1996 die de loonopslagen beperkt in functie van de lonen in de buurlanden.

Mehdi Koocheki: “Die wet stelt dat een loonnorm zal berekend worden die richtinggevend is. In 2017 is men beginnen morrelen aan de wet. Toen werd beslist om de 8% vermindering van de sociale bijdragen niet in rekening te brengen bij het berekeken van de het loon waarmee de lonen in de buurlanden vergeleken worden, waardoor de berekende loonkost geen basis meer is voor vergelijking met de loonkost in de buurlanden.”

Continue reading →

Hertekening inburgeringstraject

Share

Studenten in het hoger onderwijs kunnen eenzelfde studiejaar trissen, maar geen vierde keer meer volgen. In het volwassenenonderwijs is al een tijdje een soortgelijke regel van kracht: cursisten kunnen dezelfde module wel eindeloos herhalen, maar moeten vanaf de vierde keer aanzienlijk meer inschrijvingsgeld betalen.

Door de abrupte overschakeling naar online lesvormen vanaf half maart vorig jaar hebben veel cursisten hun module niet kunnen afmaken. Er is toen, na een petitie, toegezegd dat die gemiste module niet zou meetellen. Ook voor hogeschoolstudenten kwam er zo’n ‘compensatie’.

Dit schooljaar is deze compensatiemaatregel voor de hogeschoolstudenten hernomen, maar voor de cursisten in het volwassenenonderwijs niet. NT2-leerkracht Lander Meeusen schreef hierover een opiniestuk op Apache.

Doordat hij zich in de zaak verdiepte, ontdekte hij dat er nog heel wat andere ingrepen op het programma staan die de participatie van nieuwkomers niet echt zullen bevorderen. Er is namelijk een decreet in de maak waardoor het integratietraject op een paar punten ingrijpend gewijzigd zou worden.

Voor zowel de cursus maatschappelijke oriëntatie als de modules Nederlands zouden cursisten € 90 inschrijfgeld gaan betalen, plus nog eens € 90 om het examen af te leggen, in totaal dus € 360. Aangezien de meeste nieuwkomers (zo’n 4/5) niet verplicht zijn een inburgeringstraject te volgen, is de kans groot dat ze dat dan niet meer zullen doen. Voor de wel-verplichte inburgeraars kan dit een zware financiële belasting betekenen, die in veel gevallen gewoon ten laste zal komen van het OCMW of een andere ondersteunende instantie.

Verder zou er een standaard-examen komen voor alle cursisten. Maar veel lesgevers NT2 werken op maat van de cursisten en de noden die zij hebben. De cursisten krijgen dus niet noodzakelijk allemaal dezelfde inhoud mee, zodat een gestandaardiseerde test eigenlijk onmogelijk is. Voor cursisten die weinig of geen schoolse achtergrond hebben, zou zo’n centraal examen bovendien een zware stress-factor betekenen, ook omdat ze weten dat ze, als niet slagen, opnieuw moeten betalen voor een herkansing.

Over deze en andere aspecten van de geplande hervorming spraken we met Lander Meeusen (cvo Vitant) en Miet Corneillie (Open School).

Conceptnota hertekening inburgeringstraject

Interview – deel 1:


Interview – deel 2:

UPDATE

Dinsdag stuurden afgevaardigden uit de Centra voor Basiseducatie een open brief aan de betrokken ministers. ACOD en COD hebben zich achter hun bezwaren geschaard en zijn een mediacampagne opgestart. Wilt u de zaak steunen? Deel dan hun berichten op facebook (hier en hier) en op instagram.