Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

45 jaar Cinema Cartoons

Share

Interview met Hans Dyck, mede-uitbater van deze stadsbioscoop, naar aanleiding van de feestelijke jubileumviering. Info over het programma op hun website.

Het Nabije Westen – 23-09-2023

Share

Het ene zeikmoment volgde op het andere pisincident.
De scherpe pen van Bieke Purnelle weet er ook raad mee.
Hoe schizofreen zijn de Vivaldi-partijen eigenlijk?
Overzicht van gemiste onderwerpen.
Over angst.
Apache over angst.
Over ongelijkheid.
Hoe zat het ook alweer met die transfers naar Wallonië?
De arrogantie van de banken.
De arrogantie van Siegfried Bracke.
Het pensioentje van een alleenstaande.
Stijn Baert blijft politici herinneren aan hun beloftes.
Het totale fiasco van De Lijn.
Een lifestylemagazine voor vrouwen over de Oosterweelverbinding.
Het seksuele misbruik door kerkelijke ‘bedienaars’.
De macht van de kerk.

Zorgbedrijf Linkeroever sluit aan bij Riksjarijden

Share

Sinds een aantal jaar bestaat er voor alle gebruikers van riksja’s voor minder mobiele mensen een overkoepelend platform: ze gebruiken hetzelfde ‘wagenpark’, hetzelfde onderhouds- en herstelatelier, dezelfde groep vrijwilligers. We belden met buurtzorgmanager Thierry Severi van Zorgbedrijf Antwerpen over de recente aansluiting bij deze koepel van twee Antwerpse ‘zorgbuurten’, waarin geïntegreerd gewerkt wordt met diverse dienstverleners.

(Extreem)rechts claimt Iraanse vrouwenrechtenbeweging

Share

Foto: Herzi Pinki, via wikipedia,creative commons

Vrijdag 15 september organiseert de Women Life Freedom beweging op het Poelaertplein in Brussel (bij het justitiepaleis) een herdenkingsactie /mars, een jaar na de moord op Jina/Mahsa Amini. Volgens de Iraanse activiste Fariba Amerkhisi wil een  anti-democratische stroming van aanhangers van het Sjah-regime, met politieke connecties in Vlaanderen,  de beweging inpalmen.  

Fariba Amirkhisi: “We proberen het regime nog altijd via revolutie omver te werpen en komen op voor rechten van vrouwen, minderheden, arbeiders en studenten. We zijn een internationale progressieve beweging en gaan in tegen nationalistische tendensen.”

“Naast de progressieve oppositie is er ook een reactionair ‘Make Iran Great Again’-kamp. Ze noemen zichzelf ‘nationalistisch’ maar ze zijn ook monarchistisch, neo-liberaal en tegen de rechten van de minderheden.  Ze zijn actief in Iran maar vooral in het buitenland, waar ze zich in (extreem)rechtse kringen begeven. Op 20 februari organiseerden ze een betoging met de eis om de Iraanse Revolutionaire Garde op de Europese lijst van terroristische organisaties te laten zetten. De organisatoren brachten echter ook videoboodschappen van (ex-VSA-president) George Bush en John Bolton, die zelf betrokken waren bij staatsterrorisme. George Bush is verantwoordelijk voor de VS-invasies in Afghanistan en Irak. Op de manifestatie in februari  hebben zij hun boodschap gebracht, waarbij ze de ‘Women Life Freedom’ beweging claimden.” Continue reading →

Pleinenplan voor Antwerpen

Share

Hoes Pleinenplan

Luk Vanmaele doet het Antwerps Pleinenplan uit de doeken. Het plan toont hoe een hertekening van de mobiliteit binnen de Antwerpse ring er zou kunnen uitzien. “Het uitgangspunt is de leefbaarheid van de buurten.”

Vanmaele stelde het pleinenplan al in 2021 op met Maarten Vrebos van Stramien. Er  was ook inbreng door Peter Vermeulen, bekend van Ringland. Kopie Pleinenplan HIER.

Luk Vanmaele: “Nog steeds wordt mobiliteit bekeken als een oefening met verkeersmodellen die zeggen hoeveel autoverkeer er nodig is. Wij keren de zaak om: wat kunnen de buurten aan? We kijken daarbij naar de breedte van de straten, het aantal bewoners enz. . Er wordt ook steeds gesproken over ‘parkeerproblemen’ terwijl er eigenlijk een ‘bereikbaarheidsprobleem’ is. De auto is één manier om een plaats te bereiken. ”  

CLUSTERS

Het Pleinenplan ziet het verminderen van het autoverkeer in de wijken als cruciaal voor de leefbaarheid in de buurten. Tezelfdertijd is het niet de bedoeling om de auto uit het stadscentrum te verbannen, wel om het verkeer in de wijken te beperken tot wie er moet zijn. Dat kan gerealiseerd worden door knippen (blokkeringen) aan te brengen in de doorgaande straten van de stadswijken, waardoor doorgaand autoverkeer moet uitwijken naar hoofdassen buiten de wijken.

Het Pleinenplan ziet twee hoofdassen voor Antwerpen, de Leien en de Plantin en Moretuslei, die het centrum in drie ‘clusters’ indelen. In 2021 publiceerde de Vlaamse Bouwmeester er een studie (‘Stratenclusters’) over, en werd er al een studie uitgevoerd over het verbeteren van de mobiliteit via het ‘clusteren van wijken. Luk Vanmaele: “Het Antwerps stadsbestuur heeft aan de studie meegewerkt, maar daarna beslist om Continue reading →

Luc Moerkerke (Groen) over Borgerhout en Antwerpen

Share

Foto: wikipedia

We hebben Luc Moerkerke (Groen, Districtsraad Borgerhout) tegast voor een gesprek over het districts- en stedelijk beleid. We  beginnen met een overzicht  van opkomende acties en evenementen die Groen organiseert of ondersteunt. We eindigen met de overstap die Moerkerke in 2012 maakte van CD&V en met het Antwerps mobiliteitsbeleid .  

Vanaf  de 20ste minuut gaat  het over het district Borgerhout, dat bestuurd wordt door een coalitie van Groen, Vooruit en PVDA: de AROP-site (20′), de Moorkens-site (26′), het Erasmushospitaal (31′), het Borgerhouts ‘warmte/koeltenet’  (33′), de coalitie (36’20”), het Antwerps wamtenet (36’45”), het districtsbudget en wat ermee  gedaan wordt (42’20”).

Een belangrijk deel van het gesprek over Borgerhout draait uit op een gesprek over het beleid van het Antwerps stadsbestuur in Borgerhout doordat de bevoegdheden en budgetten van de districten zeer beperkt zijn .  Moerkerke vindt dat Continue reading →

Staatsbons

Share

We belden met Laura Clays van Testaankoop voor meer achtergrond bij de uitgifte van de laatste staatsbons. Ook het inkrimpen van het bankautomaten-netwerk kwam nog ter sprake.

Keerlussen in Deurne

Share

In 2006 was er voor het eerst sprake van een nieuwe keerlus voor trams in Deurne, op de Boekenberglei. De plannen werden concreter vanaf 2017. Vanuit de buurt kwamen er heel wat opmerkingen over de veiligheid, het wegvallen van de wekelijkse markt, de kap van bomen … en, in een breder kader, het beleid van het openbaar vervoer. Zoals de plannen nu voorliggen komt de lus er enkel om een tram minder verder te laten rijden, voor een inkrimping van het aanbod dus. Alternatieve voorstellen zijn om de tram te laten doorrijden tot de keerlus bij Silsburg; of liever nog het aanbod uit te breiden door de lijn door te trekken naar Deurne Noord (via de Ruggeveldlaan) of naar Borsbeek. Deze zomer liep er een openbaar onderzoek, waarbij zo’n kleine 2000 bezwaarschriften werden ingediend. Het is nu wachten op het al dan niet toekennen van een omgevingsvergunning.

We belden met Charlotte van buurtwerkgroep Het Juiste Spoor. Op hun website vindt u de hele voorgeschiedenis, de details van de diverse plannen, en de argumenten van de buurtwerkgroep om de keerlus niet aan te leggen.

De natuurgebieden van de families Van Thillo en Cogels

Share

Kalmthouse Heide (wikipedia) 

Nieuwssite Apache kwam erop uit dat  de grootvader van media-oligarch Christian Van Thillo in 1970 vierhonderd hectare van de Kalmthoutse Heide in Nederland en België opkocht.

De geprivatiseerde natuurgebieden zijn niet, of slechts beperkt, toegankelijk voor de bevolking. Bovendien is het niet alleen de weerstand van de landbouwsector maar ook die van de  grootgrondbezitters die ervoor zorgt dat politici natuurgebieden niet beter willen beschermen. Zo heeft de Kalmthoutse burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) niet weten van een Nationaal Park het over een ‘gebrek aan draagvlak’, na protest van landbouw én van landeigenaar Jean-Benoit Cogels, die net zijn bezorgdheid voor de natuur als argument aanhaalt tegen een nationaal park.

Steven Vanden Bussche van Apache: “Er zijn vier types natuurgebied. De echte natuurreservaten zijn type 4, zoals beheerd door Natuurpunt of het Agentschap Natuur en Bos. In de andere types natuurgebied is meer mogelijk. De private eigenaars zijn niet geneigd om hun eigendommen naar echte natuurreservaten om te zetten.”

Clément Cogels (1818-1878), de betovergrootvader van Jean-Benoit Cogels,  was een volle kozijn van grootgrondbezitter Joannes “John” Cogels (1814-1885), bekend van de Cogels-Osylei.

Koffie met Koekskes! (3 september, Handel)

Share

ingang station Handel (foto:Mark Deltaflyer, via wikipedia)

Zondag 3 september van 13 tot 18 uur gaat voor de 11de maal het buurtfeest Koffie met Koekskes door in de Seefhoek.

Rommelmark, koekencompetitie, springkastelen, infostanden over o.a. het nieuw hospitaal, riksja-rijden, kans op  een  smartphone of kappersbeurt  en … gratis koffie met koekskes.

We bellen organisator Alexander Mc Intosh: “Het laagdrempelig feest wil mensen samenbrengen, met de nadruk op hen die te vaak worden vergeten”.

Derde Rafelfeest in Borgerhout (2 september)

Share

We nemen met Machteld De Ryck het programma van het Rafelfeest door, met onder andere go-carts,  een kinderboerderij op wieltjes, hip-hop en crooners. Gratis toegang, inschrijven niet nodig, behalve voor de stoverij .

Lange Leemstraat conflictvrij

Share

We belden met Tom Seerden van de Peperfabriek over de tweedaagse nu vrijdag en zaterdag in het teken van een conflictvrij kruispunt waar de Lange Leemstraat, Breughelstraat, Sint Vincentiusstraat, Isabellalei en ook een beetje Consciencestraat samenkomen. Vrijdag eindigt de maandelijkse Critical Mass, die zoals gewoonlijk op het Theaterplein start, bij de Peperfabriek, waar dan gegeten kan worden. Zaterdag staan een rommelmarkt en een speelstraat op het programma. Meer info op de website.

Tsjechië update

Share

Foto: Fred Stroobants

Fred Stroobants in Praag stelt ons beeld bij over het Oost-Europees land: “Er is in het westen een heel  éénzijdige  en negatieve framing van de voormalige oostbloklanden. Er zijn  heel grote verschillen en ook binnen de landen is er nuance: Polen heeft een zeer katholiek-conservatieve regering maar het land is tot op het bot verdeeld. Warschau is een heel progressief liberale stad, net zoals Boedapest (Hongarije)  trouwens.”

“Tsjechië is samen met Zweden het meest seculier land van Europa. LGBT-rechten staan hier niet ter discussie: 75% van de bevolking is voorstander van het homohuwelijk. Dat ‘het huwelijk voor iedereen’  zoals het hier genoemd wordt  nu besproken in het  parlement, bijna klaar ter stemming. In Frankrijk en Italië is het homohuwelijk nog altijd niet erkend.”

“Vorige week was er de Praagse pride: Gans de week was er een pride-eiland en op zaterdag een optocht zoals in Antwerpen, helemaal door het centrum van de stad. 60.000 mensen daagden op, er liepen militairen mee en er hingen regenboogvlaggen  aan de ministeries van defensie en binnenlandse zaken. “ Continue reading →

PFAS-Actieplan: kosten besparen en over de verkiezingen tillen

Share

PFOS, auteur: Leyo via wikipedia

Milieuorganisatie Climaxi organiseerde een PFAS-analyse bij 140 mensen die in gebieden wonen waarvan geweten is dat er PFAS vervuiling is.

Op alle plaasten ligt de mediaan-waarde boven de Europese gezondheidsnorm. De overheden reageerden dat het onderzoek ‘niet relevant’ is omdat er al een PFAS Actieplan is. 

Katrin Van den Troost (Climaxi): “Er is een plan maar veel te weinig actie”

Continue reading →

Staatsgreep Niger

Share

We belden met Freddy De Pauw (Uitpers) over wat er in Niger en bij uitbreiding de hele Sahel- en Sahara-zone aan de hand is. In de gewone media komt er amper duiding bij de nuchtere geopolitieke belangen die achter ‘de bescherming van de veiligheid / democratie …’ zitten. Frankrijk, de VSA en ook Rusland willen nu hun invloed veilig stellen in het centraal gelegen Niger, dat bovendien rijk is aan grondstoffen. De belangen van de bevolking spelen daarbij niet echt een rol.