Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Gene Zever. crew en prof. Nico Carpentier over podcasts als medium

Share

foto Leen

In onze studio hebben wij vandaag Yves Kibi Puati Nelen te gast en die nodigde gelijk de ganse Gene zever. podcast crew uit op verplaatsing naar onze studio. Ze  stellen hun project voor en hebben het over podcasts als medium. Later bellen we ook Nico Carpentier, prof. media en voelen hem aan de tand over dit recent aan populariteit toegenomen fenomeen. Het belooft een veelzijdige uitzending te worden.

Verzet tegen de verkoop landbouwgronden aan Huts en co

Share

foto: Rudi Devuyst via wikipedia

Katoennatiebaas Fernand Huts kocht in 2016 450 hectare Zeeuws Vlaamse landbouwgrond van het Gents OCMW. Landbouwers uit de streek kregen niet de kans om te bieden op de grond en Huts kon volgens hen de grond ook onder de marktprijs kopen. Daardoor zou Huts  minstens 5 miljoen euro te weinig zou betaald hebben.
Boerenforum roept op om op 15 juni aan het oud Gents gerechtshof het koppel te steunen dat een zaak aanspande tegen Gent  voor het geven van ongeoorloofde overheidssteun aan één van de rijkste mensen van Vlaanderen.

We bellen Wim Moyaert van Boerenforum die de rechtzaak ondersteunt van het boerenkoppel Pieter en Annelies van bedrijf de Vierklaver : “Gent wil investeren in sociale woningen en is op zoek naar geld, daarom verkoopt het gronden.  In 2ooo had Gent nog 3.600 hectaren grond in haar bezit, daarvan schiet nog de helft over. We vinden de verkoop geen goed beleid maar met het is pas echt helemaal verkeerd gegeaan met de verkoop van de 450 hectaren in één lot aan (een firma van) Fernand Huts. Alleen iemand met veel geld kan daarop bieden en die kan dan aan een laag tarief de gronden in handen krijgen, in dit geval 39.ooo € per hectare. De geschatte waarde was 50.000€ maar we weten dat voor landbrouwgrond 80.000€ per hectare  en meer geboden wordt in deze streek.
Een paar boeren zijn op de details van deal uitgekomen en hebben een zaak aangespannen omdat Huts de grond dus kreeg 11.000€ per hectare onder de prijs.”

“We vermoeden dat veel van de Gentse gronden in handen gekomen zijn van investeringsfondsen die wachten op een bestemmingswijziging.”

Het valt op dat de verkoop van de grond aan een kapitaalgroep gebeurde door het ‘links’ Gents stadbestuur met toen nog een sp.a (Vooruit) burgemeester en Groen.
Moyeart:”Als de stad de gronden in handen heeft kan  de boer pachten in plaats van kopen en dat zorgt voor minder financiele druk voor de boer en inkomen voor de stad.”

Wim Moyaert vermoedt dat Huts de grond koopt om ermee te speculeren: de gigantische waardestijging bij een bestemmingswijziging vloeit volgens hem namelijk niet terug naar de gemeenschap maar wordt geincasseerd door de eigenaar.
Wim Moyaert: “De gronden liggen in de industriële cluster van Gent/Antwerpen/Terneuzen en we weten dat er nog uitbreidingen zullen gebeuren. We hebben vernomen dat Huts al een deel van de gronden heeft omgeruild om gronden dichter bij de Antwerpse haven in handen te krijgen. Landbouwgronden worden gebruikt om compensaties uit te voeren voor milieuschade, denk maar aan de bomenkap door INEOS. Om die compensaties te kunnen uitvoeren willen ze zelfs hoge prijzen betalen voor slechte landbouwgrond; en  als landbouwgronden een bestemmingswijziging krijgen tot industriegrond dan kunnen de eigenaars de meerwaarde incasseren. We vermoeden dat veel van de Gentse gronden in handen gekomen zijn van investeringsfondsen die wachten op een bestemmingswijziging. De overheid gaat veel te gemakkelijk over tot bestemmingswijzigingen, er wordt teveel belang gehecht aan eigendomsrecht en te weinig aan  bestemming  van eigendommen.  Als grond bestemd is voor landbouw zou dat zo moeten blijven.”

Het Boerenforum werd in 2014 opgezet en richt zich  op kleinere- en bioboeren. Moyaert: “We zijn ondertussen lid van Via Campesina, een wereldorganisatie van kleine landbouworganisaties.  We willen een andere stem inbrengen in de boerenbond. In Vlaanderen zitten de landbouwers gebonden aan de Boerenbond. De Boerenbond is meer dan een vakbond en  heeft een heel sterk sociaal netwerk gecreeerd. Elke boer is lid van de Boerenbond maar de organisatie heeft zelf ook financiële belangen. We betreuren dat de Boerenbond geen stelling inneemt in de zaak Huts. Toen Peter en Annelies door de Boerenbond geïnterviewd werden werd er niet gesproken over de zaak.”

Militaire luchtvaartindustrie: aan het overheidsinfuus en politiek bemand door MR en N-VA

Share

sabca.be

Vredesactie onderzocht de financiële steun die onze overheden geven aan lokale  wapenproducenten. Daarbij valt het bedrijf SABCA op dat onderdelen maakt voor militaire vliegtuigen die betrokken zijn  bij de oorlogen in Libië en Jemen.  MR en N-VA hebben hun pionnen neergezet in  de raden van bestuur van de betrokken wapenbedrijven en -holdings. 

De nationale investeringsmaatschappij FIPM redde SABCA toen Dassault het tekoop zette nadat België besliste om niet de Franse Rafale te kopen.  Vooral Waalse, maar ook nationale investeringsmaatschappij subsidieert de wapenfabrikanten.

Ook Vlaanderen heeft boter op het hoofd. Eén van de SABCA-fabrieken is gevestigd in Limburg en Vlaanderen moet exportvergunningen afleveren. Deelpremier Jan Jambon praat de Vlaamse de leveringen van wapens aan Turkije en Saoedie Arabië goed door te verwijzen naar de leveringen van andere landen.

Infuus
Bram Vrancken van Vredesactie: “We zien dat de federale overheid zich inkoopt in allerlei militaire luchtvaartbedrijven en kwistig omspringt met subsidies. Die militaire luchtvaartsector hangt van langs om meer aan het overheidsinfuus. Wij vragen ons af wat de overheid doet om te voorkomen dat de activiteiten van de bedrijven leiden tot schendingen van het internationaal humanitair recht. De schijn  wordt gecreëerd dat we te doen hebben met succesvolle private bedrijven  en dan wordt gesteld dat de overheden dat ze geen verantwoordelijk hebben over wat er gebeurt met de wapens die geproduceerd worden door de bedijven waarin ze participeren.”

Reynders /Vanovertveldt
De investeringsmaatschappijen worden bemand door politici Continue reading →

Praktijktesten nu reageert op resultaten Stad

Share

foto Leen

Het platform praktijktesten nu laat van zich horen naar aanleidingen van de resultaten, vorige week bekend gemaakt door de Stad Antwerpen in zake discriminatie op de lokale arbeidsmarkt. Prof. Stijn Baert voerde een nulmeting uit in de 5 grootste sectoren om een duidelijker beeld te verkrijgen. Er werd gepeild naar discriminatie op het vlak van etnische afkomst (naam), leeftijd, gender, seksuele geaardheid (gehuwd met x…) en handicap. Het onderzoek bleef beperkt tot fase 1: het versturen van een sollicitatiebrief en het bekomen van een reactie daarop. Het platform praktijktesten nu betreurt dat het enkel bij in kaart brnegen blijft. Er zal niet gehandhaafd worden door de stad. In een debat eerder deze week waar Sarah Scheepers het platform vertegenwoordigde liet Schepen van Gelijke kansen Karim Bachar (Vooruit) al weten dat ook zijn partij geen voorstander is van een harde aanpak. Hij laat weten dat discriminatie al bij wet verboden is en dat dat voldoende moet zijn. Hij ziet meer graten in het aanmoedigen van diversiteit dan in het sanctioneren van discriminatie. Praktijktesten nu vraagt naast de academische studie die vooral goed is om het probleem in kaart te brengen, ook juridische praktijktesten die kunnen dienen als volwaardig bewijsmateriaal om zo verdere stappen te kunnen zetten.   Zij wijzen tevens op de verantwoordelijkheid van de Stad. Zo zou je als Openbaar Bestuur discriminerende bedrijven kunnen uitsluiten van openbare aanbestedingen. Nultolerantie bereik je namelijk niet met een vrijblijvende sensibiliseringsaanpak. We bellen Marius Dekeyser van Hand in Hand die ons vandaag te woord staat voor het platform praktijktesten nu.

(de normalisering van) Extreemrechts gefileerd door Scheltiens en Verlaeckt

Share

Vincent Scheltiens/Bruno Verlaeckt Foto: Leen

Vincent Scheltiens (UA) en Bruno Verlaeckt (ABVV) schreven samen een boek over Extreemrechts .

Verlaeckt: “Omdat de stellingname uit syndicale hoek ontbrak nog.”

Scheltiens: “Omdat een halt toegeroepen moet worden aan de normalisering van de praatjes van extreem rechts.”

Hobokense Polder: Natuurpunt stelt alternatieve vastgoedontwikkeling voor

Share

simulatie door Natuurpunt

De firma CMB wou in een onbeschermde zone aan de rand van de Hobokense Polder een ambitieus vastgoedproject ontwikkelen met vijf hoogbouwtorens.  De plannen werden ondertussen ingetrokken en nu komt Natuurpunt met een voorstel dat een deel van de oorspronkelijk geplande invulling behoudt, maar met respect voor het natuurgebied.

De ‘BP site’ waar CMB haar Antwerp Maritime Campus (AMC) wilde neerzetten maakt op papier geen deel uit van de Hobokense Polder maar zit er fysiek grotendeels in ingebed. De huidige discussie rond de site is ontstaan doordat het gebied niet toegevoegd werd aan het natuurgebied nadat BP besliste er weg te trekken.

google maps Natuurpunt vindt dat de BP site gewoonweg formeel zou moeten geïntegreerd worden in de Hobokense Polder en dat de MCA best gevestigd wordt in de Antwerpse haven ten noorden van de stad.  Als aanvaardbaar compromis en tweede beste keuze schuift de organisatie in een open brief nu ook een concept naar voor dat de BP-site blijft gebruiken als centrum van onderzoek en ontwikkeling, terwijl de andere functies van het MCA project naar het noorden van Blue Gate zouden verhuizen.

Joris Van Reusel, architect en lid van Natuurpunt, legt uit. “Het is mogelijk iets te bouwen op de BP site dat meer gesloten is, met een robuust dak erop dat een landschap kan dragen waar de natuur zich kan ontwikkelen. Het daklandschap zou functioneren als een soort rots. Het gebouw zou ongeveer drie hectare groot zijn.”

Links: Uitzendingen van 8 augustus 2020 en 7 februari 2021

Havenuitbreidingsplannen op de helling: “Akkoord uit 2018 genegeerd”

Share

bron: benweyts.be/

De plannen voor uitbreiding van de Antwerpse containertrafiek komen in het gedrang door een uitspraak van de Raad van State. Volgens Denis Malcorps uit Doel heeft de Vlaamse overheid dit aan zichzelf te danken.

 

In juni 2018 kwamen overheid en verschillende groepen uit de streek tot een akkoord: Er komt geen Saeftinghedok. Het dorp Doel zou dus niet moeten verdwijnen  en toch zou een uitbreiding van de containerverhandeling mogelijk zijn door een expansie van het bestaand Deurganckdok. De doorbrak kwam er toen Ben Weyts (N-VA) verantwoordelijk minister was van Openbare Werken en ook dankzij de bemiddeling door Freddy Aerts. Dit ‘ECA’- plan/besluit (Extra Containercapaciteit Antwerpen) komt nu onder druk na een negatief advies door de auditeur van de Raad van State.

“Dat zijn doemberichten die al 20 jaar door politici gelandeerd worden. We hebben hetzelfde meegemaakt met het Saeftinghedok en er niets van waar gebleken.”

 

De Afspraak

Denis Malcorps: “De Vlaamse overheid heeft zich Continue reading →

Colombia in opstand

Share

Op  28 april startte een volksopstand in Colombia. Bij de repressie door leger en politie vielen al 500 gewonden en meer dan 50 doden. De directe aanleiding zijn een reeks asociale hervormingen die de regering wil doordrukken, maar er is een dieper probleem.

Rudy Sohier coördineert de solidariteitswerking van het ABVV in Colombia. Hij legt uit dat het al langer verkeerd aan het gaan was.

MOORDEN

Rudy Sohier: “De opstand die begon met een staking op 28 april heeft een lange voorgeschiedenis. De voorbij jaren werden regelmatig syndicale en sociale leiders vermoord. In 2016 is een vredesakkoord gesloten met de FARC-guerrilla. De guerrilla zou de wapens neerleggen en de voormalige rebellen zouden in ruil burgerrechten krijgen. Dat is niet gebeurd: het grootste deel van de FACR-rebellen heeft de wapens wel neergelegd, maar de regering is haar engagementen niet nagekomen. Honderden voormalige FARC-leden zijn vermoord. In een referendum werd het vredesakkoord nipt verworpen, maar die volksraadpleging werden gekocht. We hebben veel getuigenissen van mensen uit de arme bevolkingslagen die betaald werden om te gaan (tegen) stemmen.” Continue reading →

Vlaamse regering kapt burgerinspraak

Share

foto: RC

De Vlaamse regering wil het moeilijker maken om bezwaren aan te tekenen tegen projecten die milieuschade aanrichten.
Na de milieubewegingen trekken nu ook de Antwerpse burgerbewegingen aan de alarmbel. Toch  werd het voorstel tot decreet de afgelopen week in het deelparlement gestemd.

Manu Claeys van stRaten Generaal: “Dit decreet wil de rechtstoegang voor burgers bemoeilijken bij milieuzaken. De bedoeling is om een investeringsvriendelijker klimaat te creëren, maar dit decreet is geen goede zaak voor natuur en milieu. Eerder heeft milieuminister Joke Schauvliege ook al iets dergelijks geprobeerd. We zijn toen naar het Grondwettelijk Hof gestapt en dat heeft dat tegengehouden. Vermoedelijk zullen we dat nu opnieuw moeten doen.”

“De regering is niet in overleg gegaan. We trekken dus naar het Grondwettelijk Hof, dat het decreet waarschijnlijk zal verwerpen”

“Het komt erop neer dat de overheid hindernissen opwerpt voor milieuverenigingen om naar de rechtbank te stappen wanneer ze denken dat het milieu bedreigd wordt. In de toekomst zou je persoonlijk nadeel moeten aantonen, je zou dus bijna in een natuurgebied moeten wonen om protest te kunnen aanteken (tegen projecten die het natuurgebied schaden). Het algemeen belang verdwijnt dus als geldig argument. Maar dat is niet alles: als je dan toch naar de rechtbank stapt, zal je moeten bewijzen dat je bij eerdere  procedures ook al stappen ondernomen hebt.”

Continue reading →

‘Recht op Lucht’: de slechte Antwerpse luchtkwaliteit opnieuw op tafel

Share

Foto: BrianKgs via wikipedia

Antwerpen heeft opnieuw een actiegroep: ‘Recht Op Lucht’ vraagt dat de slechte  Antwerpse luchtkwaliteit aangepakt wordt. Zaterdag 29 mei wordt bij het nieuw justitiepaleis klacht ingediend tegen de Vlaamse- en Antwerpse beleidsmakers. Tom Cox van RoL roept om om mee te doen.

Tom Cox van Recht Op Lucht:  “We willen het thema Gezonde Stad terug op de kaart zetten, de draad terug oppikken die Ademloos, Straten Generaal en Ringland na de ondertekening van het Toekomstverbond hebben laten liggen.”

“We verwachten in de eerste plaats van de stad dat ze haar eigen plan van 2018 uitvoert.”

Tom Cox: “Antwerpen heeft de tweede slechtste luchtkwaliteit van alle Europese steden en de stukjes (toekomstige) overkapping zullen daar weinig aan veranderen. Misschien lokaal wel, maar er blijven veel zwarte punten in de stad. Vooral in de streetcanions is de kwaliteit slecht en kan de toestand alleen verbeterd worden door een vermindering van het autoverkeer. Er wonen ook honderdduizend mensen op minder dan vijfhonderd meter van de ring. Elk jaar zijn er honderden vroegtijdige overlijdens door de slechte luchtkwaliteit, 1000 astma-diagnoses, 40 longkankers en ook meer dan duizend suikerziekte-diagnoses.” (nvdr: zie ook onze bijdragevan 30 januari HIER)

Tom Cox: “De luchtkwaliteit verbetert wel, maar het gaat veel te traag: de normen van fijn stof en NOx moesten al in 2010 gehaald worden, maar nu, in 2021, halen we de NO2 norm nog altijd niet. De stelling dat de we luchtkwaliteitsnormen niet kunnen halen omdat dat dat de Antwerpse economie zou vernietigen, is ideologisch geïnspireerd.”

“We verwachten in de eerste plaats van de stad dat ze haar eigen plan van 2018 uitvoert. Daarin stond dat de verkeerscirculatie aan de zwarte punten zou herbekeken worden. Dat zal wel helpen, maar het zal het probleem voor een stuk ook gewoon verplaatsen. Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden. Het zogenaamd ‘en/en’-beleid is eigenlijk een ‘noch mossel noch vis’-beleid. Als je geen keuzes maakt, zal er niets gebeuren. Schotland heeft nu als doel gesteld het autoverkeer met 20% te doen dalen, dat is andere koek dan wat hier gebeurt.”

“Het is duidelijk hoe de machtsverhoudingen binnen het stadsbestuur zitten”

Het stadsbestuur gaat niet in overleg met de burgers, zegt Cox. “Je wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Er worden intenties geformuleerd maar er gebeurt niets, de problematiek wordt niet serieus genomen. Het gaat dan over Koen Kennis, schepen mobiliteit, maar ook Tom Meeuws (Vooruit/sp.a) stuurt ons gewoon wandelen. Het is duidelijk hoe de machtsverhoudingen binnen het stadsbestuur zitten.“

Recht op Lucht voert zaterdag 29 mei actie. “Er zal dan klacht ingediend worden bij de procureur tegen de overheden, die te weinig doen. Enerzijds Vlaanderen, anderzijds de stad Antwerpen, die verantwoordelijk is voor het lokaal beleid.“ De organisatie roept op om mee te doen.

Vicky Reynaert (Vooruit): “Ook een democratie kan niet ongestraft het internationaal recht schenden.”

Share

foto: JGR&BXL via wikipedia (creative commons)

Vicky Reynaert, parlementslid voor Vooruit, stelt voor om Israël sancties op te leggen voor de inbreuken tegen het international recht.

“De huidige escalatie is het gevolg van de uitzetting van vier Palestijnse gezinnen uit Oost-Jeruzalem (dat geen deel uitmaakt van Israël) door de Israëlische overheid. Het gaat hier over een land dat een illegale bezetting uitvoert en daarmee het internationaal recht met de voeten treedt.”

“We vragen dat het regeerakkoord gerespecteerd wordt. Dat stelt dat de regering Europese bondgenoten zal zoeken om een lijst uit te werken met tegenmaatregelen, om de annexatie te stoppen, en te werken aan een Palestijnse staat.”

Concreet moet buitenlandminister Sophie Wilmès sancties op tafel leggen binnen de  raad van Europese collega-ministers. Vorig jaar hadden elf lidstaten al aan de Hoge Vertegenwoordiger van de EU gevraagd om een lijst op te stellen, maar daar is nog niets mee gebeurd. De minister blijft heel voorzichtig. Wij  vragen om gewoon het regeerakkoord uit te voeren.”

Vicky Reynaert: “In het parlement zijn PS, ME en Groen/Ecolo al tussengekomen over de zaak, maar van de N-VA hebben we niets gehoord. Op de sociale media lijken ze de Israëlische kaart te trekken. In De Afspraak stelde (N-VA-voorzitter) Bart De Wever dat Israël de enige democratische staat is in het Midden-Oosten.  Democratische staat of niet, het land schendt het internationaal recht en de mensenrechten. Het gaat niet over een conflict van gelijken. Hoe lang gaan we nog wachten om daar tegen op te treden op internationaal niveau?”

“We gaan druk blijven zetten op minister Wilmès om die lijst met maatregelen op te stellen en de differentiatiepolitiek ten aanzien van Israël door te voeren. Daarnaast ligt er nog een resolutie op tafel (55K1912) waarin we vragen druk te zetten om de blokkade van Gaza te doen beëindigen en sancties in te stellen als dat niet gebeurt.”

De ‘escalatie van geweld tussen Israëli’s en Palestijnen’ gaat over Oost-Jeruzalem

Share

foto: David Shankbone via wikipedia (creative commons)

Vanaf het moment dat vanuit Gaza raketten afgeschoten werden, haalde de recentste opflakkering van het ‘Israëlisch-Palestijns conflict’ ook bij ons opnieuw de media. De escalatie begon echter al enkele weken eerder.

We bellen Ludo De Barbander  van Vrede vzw: “De aankondiging dat er door Israël weer nieuwe koloniale nederzettingen zullen bijgebouwd worden in de Sjeik Jarrah-wijk in Oost-Jeruzalem (dat Israël sedert 1967 bezet en dat dus geen deel uitmaakt van het land, nvdr) verhitte al enkele weken de gemoederen. Er waren  protestacties naar aanleiding van de mogelijke verdrijving van een aantal Palestijnse families uit hun huizen. Het verzet werd gewelddadig onderdrukt, en aan het einde van de ramadan waaide het protest over naar de Tempelberg en de Al-Aqsamoskee. Daarbij zijn op enkele dagen 700 gewonden gevallen, door traangas en met rubber beklede stalen kogels.  Hamas heeft toen een ultimatum gesteld en gezegd dat het zou reageren als Israël zich niet zou terugtrekken vanop de Tempelberg. Toen Israël hieraan geen gehoor gaf,  zijn de beschietingen vanuit Gaza begonnen.”

“Misschien kan je Israël wel een democratie noemen, voor de joodse inwoners.”

“Ondertussen is het protest uitgebreid naar de Westelijke Jordaanoever, waar vanochtend de tol  op 13 doden stond. Van daaruit werden geen raketten afgevuurd op Israël.”

Continue reading →

150 jaar Commune van Parijs

Share

foto Leen

We spreken met Monika Triest , feministe en auteur van Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn? over de vrouwen in de Commune van Parijs.

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat deze revolutionaire regering in Parijs na 72 dagen bloedig werd neergeslagen. Wij zijn vooral benieuwd wat we vandaag kunnen leren over de toen heersende ideeën en welke rol vrouwen in de strijd vervulden.

Wie meer wil lezen van de auteur: in februari 2019 verscheen haar nieuwe boek Het andere Amerika – in de schaduw van Trump over de geschiedenis en de traditie van de verschillende verzetsbewegingen in de Verenigde Staten.

Aandeel Sociale Huurwoningen in Antwerpen daalt

Share

bron: vmsw.be

De Cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tonen dat er geen sociale huurwoningen bijkomen in Antwerpen.

Het stedelijk bestuursakkoord van januari 2019 beloofde tegen einde 2024 minstens 5000 sociale huurwoningen te bouwen, of te renoveren. Het meetellen van renovaties ontdoet de belofte van ambitie: als het bestand aan woningen elke 25 jaar gerenoveerd moet worden dan zijn al er al meer dan 5000 renovaties per legislatuur nodig.

De cijfers geven aan dat er inderdaad geen sociale woningen bijkomen in Antwerpen en dat er zelfs een lichte afname is sedert het aantreden van Bart De Wever als burgemeester, begin 2013.  Het totaal aantal woningen in Antwerpen neemt echter wel toe (zie studie KUL, p25),  het aandeel aan sociale woningen in het woningbestand daalt dus.

Leen Swinnen van PVDA verduidelijkt dat de renovatie van de sociale woningen ook soms tot een toename van de woonoppervlakte leidt, waardoor het aantal wooneenheden in een bestaand complex kan dalen. Tezelfdertijd stelt ze dat het een doelbewuste strategie van het stadsbestuur is om het aantal sociale woningen te laten zakken tot het op Vlaams niveau vastgelegd minimum van 9.5%.

De bovenstaande tabel toont dat het aantal sociale huurwoningen sedert 2013 bijna overal gevoelig toegenomen is in Vlaanderen, behalve in Antwerpen.  En Gent … Volgens Swinnen voert Gent een ander beleid en wordt er een percentage aan sociale woningen opgelegd voor nieuwbouwprojecten, een beleid dat Antwerpen heeft laten vallen. Dit vertaalt zich echter niet in de cijfers  van het VMSW, die ook voor Gent een daling tonen, opvallend gelijkend aan die van Antwerpen.

 

 

Chapel-project: groen licht van stadsbestuur.

Share

RUP 2060, Antwerpen.be

Aan de lijn  Kurt Dutré van buurtgroep Kistenmaeckers (Borgerhout) voor een update over het ‘Chapel’ project. Het project kreeg groen licht van het stadsbestuur. De buurtbewoners zeggen dat ze niet gehoord werden.

Het project zal niet alleen het oude klooster in de Kerkstraat renoveren en tot woningen omzetten, ook de garageboxen tussen de Kistenmaeckersstraat en de Helmstraat worden tot woningen omgebouwd.

“We zijn blij dat het oude klooster gered is, maar de buurt heeft een acuut gebrek aan groen en diensten zoals  scholen, dokters, kinderdagverblijven … en kan daarom 100 nieuwe bewoners niet dragen. We verwachten ook mobiliteitsproblemen, omdat alle auto’s naar de nieuwe grote parkeergarage zullen moeten via de Kistenmaeckersstraat.”

De bewonersgroep tekende bezwaar aan tijdens het openbaar onderzoek maar dat werd verworpen, vooral omdat het project niet in strijd was met het RUP.

Kurt Dutré: “In 2018, kort voor de verkiezingen, verzekerden de politici ons dat lokale aanpassingen aan het RUP mogelijk zouden zijn. Daar is dus niets van terecht gekomen, want in april heeft het college carte blanche gegeven. Tot onze verwondering, want nog kort voor de goedkeuring hebben  Tom Meeuws (sp.a/’Vooruit’) en het kabinet van Claude Marinower (Open VLD) ons ontvangen. De sympathie was groot en men ging het onderzoeken. N-VA (bevoegd schepen Annick De Ridder) wilde ons niet ontvangen.”

“We hebben ook met de Stadsbouwmeester en de Welstandscommisie contact gezocht, en zijn op redelijk brutale manier afgescheept. Telefoons werden niet opgenomen en toen we toch bleven aandringen maakte men ons duidelijk dat de Welstandscommissie er niet is voor buurtbewoners maar voor bouwheren.”

De buurtgroep zag een verdere procedureslag niet meer zitten en besloot om geen beroep aan te tekenen tegen het project bij de provincie, ondanks de blijvende bezwaren. Enkele individuele bewoners hebben dat echter wel gedaan. “Het beroep van de individuele bewoners geeft ons inspiratie om ons weer te verenigen en de krachten te bundelen.”

Link: uitzending februari in de Kerkstraat