Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Zuid Spanje: Biofruit met een smaakje

Share

foto: Boerenforum

Een groot deel van het (bio)fruit en de biogroenten in onze supermarkten zijn afkomstig van de streek rond Almería in Zuid Spanje. Arbeiders worden echter amper betaald en niet gehuisvest. De krottenwijken die daardoor ontstaan, zijn slecht voor het imago. Daarom wil de overheid de kampen uitruimen. Zonder dat er andere woningen beschikbaar zijn …

We hebben  Birgit Haepers van het Boerenforum aan de lijn. Het Boerenforum pleit voor een meer lokale landbouw van de kortere keten. “Almería is het Qatar van Europa. Dit neo-liberaal business model van landbouw groeit omdat het steunt op uitbuiting. “

De lokale overheid wil maandag 30 januari de sloppenwijk El Walili bij Nijar uitruimen en vernietigen. Het Boerenforum voerde op 26 januari actie bij de Spaanse ambassade voor de rechten van de landarbeiders en tegen een ontruiming zonder dat alternatief onderdak voorzien is. 

Forum Humane Stad

Share

Filip en Willy van Geen 8 hoog in de studio. Ze vertellen eerst over hun eigen initiatief, waarbij de buurtbewoners van oud Berchem zich verzetten tegen plannen van de stad voor de bouw van een kantorencomplex in het kader van het masterplan Mariahof aan het De Villegaspark.

Omdat ze beseften dat er veel gelijkaardige zaken lopen en liepen in onze stad gingen ze contacten zoeken om nuttige tips te verzamelen. Ze merkten al snel dat er weinig uitwisseling is tussen die verschillende buurtcomités, met als gevolg dat wakkere burgers opnieuw en opnieuw een moeizaam leerparcours doorlopen (het warm water uitvinden). Om dat euvel te verhelpen starten ze nu met Forum Humane Stad, een kennisplatform voor burgerbewegingen in Antwerpen. Het is nog even zoeken, en veel overleggen met andere activisten natuurlijk, voor het allemaal concreet vorm gaat krijgen. Wat wel al concreet op de agenda staat, is woensdagavond 8 februari. Het zal dan gaan over ‘burgerparticipatie en stadsontwikkeling op mensenmaat’ in De Nieuwe Vrede. Gratis, wel inschrijven verplicht.

Het Nabije Westen- 28-01-2023

Share

De nieuwjaarsrecepties leverden niet veel inhoudelijks op. We overlopen de partijen en delen hier en daar een sneer uit: Open VLD, MR, Vlaams Belang, N-VA, Vooruit, PS, De Vlaamse regering: niemand ontsnapt en hier en daar klinkt een gepaste sneer.
Groen ontbrak: maar hun nieuwjaarsreceptie gaat dan ook vandaag pas door.
Een voorstel tot nationaliteitsexamen zegt iets over de richting die CD&V uit wil.
Het Nederlands van De Lijn is ondermaats.
Maar ook het Nederlands van de minister-president van Vlaanderen is maar middelmatig.
Met de groei van zonne-energie loopt Vlaanderen achter.
De Vlaamse regering en de N-VA blijven geloven in Ben Weyts.
De zorg privatiseren is al een tijdje de dada van N-VA.
De Lijn slaagt er niet in een autonoom busje op te zetten.
Hét probleem van Vlaanderen volgens Jef Verschueren.
De uitsmijter vertelt hoeveel onderwerpen onze aandacht nog verdienen.

Pandemisten bezetten Vredeshuis in Gent

Share

In de jaren tachtig bezette een actiegroep een deel van het Caermersklooster in Gent, omdat de stad van plan was dat te verkopen.De actiegroep noemde zich ‘de Pandenisten’, omdat ze ‘het pand’ bezetten, en met een knipoog naar de Sandenisten. Dankzij hun actie kreeg het gebouw een maatschappelijk nuttige bestemming: er kwamen sociale woningen.

Zo’n veertig jaar later was de stad weer van plan om het gebouw van de hand te doen ‘omdat het te duur was om het te renoveren’ – een gevolg van systematische verwaarlozing. Het werd herkraakt, deze keer door de Pandemisten, die met die ene letter verschil willen aangeven dat ze zich niet zomaar laten uitroeien. Intussen is er een akkoord bereikt, en wordt het kloostergebouw gebruikt door een aantal vzw’.

De krakers trokken ongeveer meteen door naar een volgend gebouw: het Vredeshuis. Ook dit gebouw wil de stad verkopen aan een projectontwikkelaar. Vrijdagavond was er een receptie waarop de buurt uitgenodigd was.

We spraken met Pandemist Lotte.

Digitaal Statiegeld: belangengroepen en -vermenging

Share

foto: RC

In december besloot de Vlaamse regering om in 2025 een  systeem van digitaal statiegeld in te voeren. Al snel kwam er kritiek, op de efficiëntie van het systeem en omdat het op maat is van de verpakkingsindustrie.

Alsof dat niet volstond meldt Apache dat er meer aan de hand is: de minister besteedt het Vlaams afvalbeleid uit aan de sector die het afval produceert. Die bedrijven geven de uitvoering dan verder door/terug aan een bedrijf dat banden heeft met de partij van de minister.
Een verhaal over circulariteit in een neoliberale wereld. We bellen Tom Cochez van Apache.

Open-VLD en N-VA hadden vooral de zorgen van de afvalproducenten en winkeliers voor het oog toen ze  in 2017 een voorstel voor de invoering van statiegeld op plastiek verpakkingsafval op Vlaams niveau afschoten. In Antwerps  hielden dezelfde  twee partijen daarna een initiatief van coalitiegenoot CD&V tegen.

Ondertussen bleef de druk om alsnog statiegeld in te voeren stijgen, vooral onder druk van de gemeenten die  de kosten voor het opruimen van zwerfvuil zien toenemen. In september 2022 ging Minister Zuhal Demir (N-VA) dan toch overstag, met positieve respons. Toen de plannen voorgesteld werden voor een digitaal  systeem dat in 2025 zou starten, was het Continue reading →

Het Nabije Westen – 21-01-2023

Share

Alexander De Croo is voor wat energie betreft rijp voor ‘taking back control’.
Ondertussen gaat er van alles fout: wachtlijsten voor ADHD, de psycholoog en in de wzc loopt het ook niet goed
En dan moet je nog luisteren naar de theorieën van Maarten Boudry over rijkdom en armoede. Hij denkt ook nog altijd dat het trickle down effect echt werkt.
Bart De Wever krijgt nog eens een veeg uit de pan.
Sammy Mahdi heeft ‘de oudere’ ontdekt.
Allerlei voorstellen om de aanslagen in Antwerpen een halt toe te roepen, zetten geen zoden aan de dijk.
Ik heb me omgeschoold tot professioneel beroepskankeraar op het openbaar vervoer: De Lijn moet er nog maar eens aan geloven.
De regionale luchthavens hebben recht op 2 kritische berichten.
Verschrikkelijke krantentitels.
De schepen van immobiliteit van Antwerpen wil fietsers en steppers verleiden om soms af te stappen.
En dan was er tot slot ook nog ons meesterbrein, minister van Onderwijs Ben Weyts.

Presidentsverkiezingen In Tsjechië

Share

Andrej Babiš. foto: David Sedlecký via wikipedia

Vandaag gaat de eerste ronde door van de presidentsverkiezingen in Tsjechië. De belangrijkste kandidaat is voormalig premier Andrej Babiš,  een oligarch die zijn fortuin bouwde door middel van dubieuze constructies en zakenmanoeuvres waar het gerecht zich op stuk beet.

Toch is de man nog heel populair. “Dat is een fenomeen dat zich in veel  landen van  het voormalig  Oostblok voordoet. Continue reading →

Het Nabije Westen – 14-01-2023

Share

Ja ‘The  Speaker of the House’ was na 15 stembeurten dan toch verkozen.
De Nationale Graaidag was al bereikt op 9 januari.
Tegenstrijdige berichten over de automarkt verhullen nog een aantal problemen van de elektrificatie van dit vervoersmiddel.
Gwendolyn Rutten ziet het einde van België naderen en hekelt de ‘oververhitte manier’ waarop aan politiek wordt gedaan.
Magneten uitdelen als hulp voor de slachtoffers van geweld in de drugwereld? De drugsmaffia wordt er niet vreedzamer van.
70 miljoen is ‘voorlopig’ de kost van de cyberaanval op Antwerpen.
Het interindividualisme van Gwendolyn Rutten en de donkerblauwe variant ervan van Victor Schollaert.
Vlaanderen een fietsparadijs? Vergeet het.
Alexander De Croo maakt zich sterk dat uw elektriciteitsrekening niet zal stijgen.
Wat een lul is toch die Michael O’Leary, baas van Ryanair.
De banken gaan een topjaar tegemoet.

Iran: “Solidariteit met en onder burgerbewegingen, geen steun van extreem rechts aub”

Share

Bron: FB pagina Fariba Amirkhisi

We bellen Fariba Amirkhisi, een Iraanse activiste voor vrouwenrechten van de ‘Woman Life Freedom’ beweging.

Fariba Amirkhisi: “Na drie maanden opstand is de repressie nog erger en bloediger geworden. De mensen komen minder op straat dan een maand geleden, maar her en der zijn er stakingen en demonstraties. Voor de gevangenissen bijvoorbeeld, ter ondersteuning van de 1.500 mensen die opgepakt werden en ervan beschuldigd worden om ‘oorlog te voeren tegen god’. Ook de zaak van Olivier Vandecasteele, veroordeeld tot 40 jaar gevangenis en 74 zweepslagen, toont aan wat er gebeurt. “

“Er zijn twee provincies waar straatprotesten voor vrijheid en vrouwenrechten aanhouden: Koerdistan en Baloetsjistan, respectievelijk in het westen en het oosten van het land. Er zijn ook nog protesten in Teheran maar dan op kleinere schaal, ‘s avonds, en niet op straat. Mensen protesteren vanuit hun vensters thuis, tegen het regime, tegen Khamenei. Ook op de universiteiten zijn er nog protesten, en er zijn ook nog kleine arbeidersstakingen. “ Continue reading →

NewB bank af … maar gaat door

Share


Jonathan van Radio Centraal is vandaag op de algemene vergadering van NewB. Het coöperatief bankproject is mislukt, toch werpt NewB de handdoek niet in de ring.
De coöperatie blijft bestaan, maar zal de activiteit grotendeels beperken tot het verdelen van verzekeringen (van Monceau) en producten van VdK-bank (bankrekeningen, bankkaarten, beleggingsfondsen … ).

Jonathan haalt Koen De Vidts van NewB erbij voor tekst en uitleg.

Het zat NewB niet mee toen  de bankactiviteiten eindelijk gelanceerd werden midden 2020; met een lage rentestand en Corona. De nieuwe bank slaagde er amper in om klanten te werven bij de eigen coöperanten:  twintigduizend klanten tegenover honderdduizend coöperanten. Op winst werd de eerste jaren niet gerekend, maar door  het gebrek aan rekeningen en de lage rente  waren de verliezen groter verwacht. De Nationale Bank eiste dan ook een kapitaalsverhoging die NewB niet rond kreeg, met als gevolg dat bank  haar licentie kwijt speelde. Toch gooit de coöperatie de handdoek niet in de ring. Op de algemene vergadering stapte Radio Centraal-collega Jonathan naar Koen De Vidts van NewB voor tekst en uitleg.

VdK

Koen de Vidts: “NewB zal een (zelfstandig) agentschap worden van VdK. Dat vraagt en aanpassing van de statuten en die moeten goedgekeurd worden door de coöperanten, vandaar deze algemene vergadering. “

“VdK wordt geen aandeelhouder van NewB.  Nadat duidelijk was dat de bankactiviteiten moesten stoppen, heeft NewB bekeken hoe het mogelijk zou zijn Continue reading →

Erik De Bruyn – Levenslang Links

Share

Erik De Bruyn (r) en Peter Veltmans (l)

We hebben Eric De Bruyn in de studio om het te hebben over zijn boek “Levenslang Links“.
Toen hij in 2007 een gooi deed naar het voorzitterschap van sp.a (Vooruit) had De Bruyn  al 30 jaar links engagement op de teller staan; zijn verhaal is dus veel rijker dan dit ene moment.
Een gesprek over, onder andere, foute familie, wapentransporten, partijpolitiek en die van de sociaal-democratie in het bijzonder, de klein-linkse biotoop, PVDA en woke.
    

We haalden Peter Veltmans (SAP, ACOD)  erbij,  hij schreef een uitgebreide bespreking van “Levenslang Links”

RC: Waarom dit boek?
Erik De Bruyn: “Naar aanleiding van 100 jaar Rusissche revolutie wilde ik een balans opmaken van het Marxistisch engagement en had ik een manuscript geschreven. Ik vroeg Uitgeverij Vrijdag of die dat wilden publiceren.  Karl Drabbe was positief maar anderen zagen het niet zitten. Later, nadat Karl zijn eigen uitgeverij had gestart, heeft hij me gevraagd om het project opnieuw op te nemen en toen ben ik van een wit blad herbegonnen. Met dit boek als resultaat.

RC: Is het resultaat  zoals je het  in 2017 had gepland?
EDB: “Helemaal niet. Het oorspronkelijk manuscript huppelde op twee benen: Enerzijds was het autobiografisch, anderzijds was het een theoretische analyse van de Russische revolutie en mei ’68. Het was dus niet coherent en daarom is het eindresultaat eerder biografisch geworden.” Continue reading →

Het Nabije Westen – 07-01-2023

Share

Zijn er lichtpuntjes voor de nabije toekomst?
Bart De Wever klaagt. Hoewel zogenaamd bekommerd om de ‘onderkant’ van de samenleving, blijkt dat nochtans niet uit zijn daden.
‘Het Verhaal van Vlaanderen’ werd door de Vlaamse nationalisten rijkelijk van subsidies voorzien.
Tom Waes; veelverdiener en de presentator van ‘Het Verhaal van Vlaanderen, is dat waard. Althans volgens hemzelf.
Regionale luchthavens mogen uitbreiden want privéjets boomen. Het verlies is voor de belastingbetaler.
Er is nog geen akkoord over het verder openhouden van kerncentrales.
Darts: een sport die plots ook al tv-waardig is.
‘Influencer’ Andrew Tate (36) krijgt op zijn donder van een 19-jarig meisje.
Paus-emeritus Benedictus XVI is dood: veel woorden maken we er niet aan vuil.
Stagneert de autosector? Of toch niet?
Houtkachels zijn een pest.
Het volgende onderwerp is al achterhaald.
Israël bakt het met zijn nieuwe regering wel erg bruin.

T(w)o work – de weg naar werk

Share

Onder deze titel regisseerde Annabel Verbeke samen met vijf regisseurs van buitenlandse origine vijf documentaires die telkens één nieuwkomer volgen in haar/zijn moeizame traject om in ons land een job te vinden, en een aantal organisaties die daarbij ondersteuning bieden.

We spraken eerste met Nina Payrhuber van Filmpact, die onder andere dit filmproject coachen om zo veel mogelijk maatschappelijk impact te krijgen.

Daarna spraken we met Annabel Verbeke over de reeks zelf en het onderwerp daarvan, met name hoe moeilijk het is voor nieuwkomers om hier aan de slag te gaan.

In de studio was ook Setareh Samavi, een Iraanse regisseuse die één van de documentaires co-regisseerde. Ze vertelde over de filmcultuur in Iran, die een lange traditie kent. De allereerste Iraanse documentaire, gefilmd op 18 augustus 1900, ging zowaar over een bloemenevenement in Oostende. Ze vertelde verder over hoe het er onder het huidige regime aan toe gaat in de filmindustrie.

Mahsim Sarvi, de protagonist van haar documentaire, was ook in de studio. Hij vertelde kort waarom hij uit Iran vertrok, tenslotte in ons land terechtkwam en uiteindelijk werk vond.

Tenslotte spraken we met Benjamin Gérard van Rising You, een organisatie die nieuwkomers een warm nest biedt met gemeenschappelijke sportactiviteiten, en daar ook een traject aan koppelt om werk te vinden.

Aangezien de volgende programmamaker niet kwam opdagen, heeft Sarvi na het interview nog een half uurtje gevuld met Iraanse protest-rappers.

Op maandag 9 januari is Rising You te gast in Filmhuis Klappei, waar dan de documentaire over Mahsim Sarvi gespeeld wordt. Na de documentaire volgt er er een interactieve nabespreking met Mahsim Sarvi en Rising You over werk en integratie. Meer info & reserveren alhier.

Het Nabije Westen – 31-12-2022

Share

We doen niet aan overzichtjes, maar we halen wel een oude koe uit de gracht.
Het aantal verplichte controles, keuringen, nazichten stijgt explosief. De bijhorende kosten ook.
Ik ben niet de enige die Bart De Wever een elitaire lapzwans vindt.
Kamal Kharmach haalt uit naar de overheid die haar tijd voornamelijk verspilt aan symbooldossiers.
De digitalisering van de banksector leidt tot gigantische stijgingen van het aantal digitale betalingen, maar er is een keerzijde.
Nog een oude koe uit 2016, waarin Thomas Van Rompuy de babyboomgeneratie met alle zonden Israël’s belaadt, maar wij dienen hem van antwoord.
Er komt een wel zeer origineel systeem van statiegeld in Vlaanderen, zo goed als zeker tot mislukken gedoemd.
Foute en dure keuzes maken? Onze regeringen draaien er hun hand niet voor om: de uitbreiding van de luchthaven van Deurne is er zo één.
Frankrijk springt helemaal anders om met wegwerpverpakkingen.

Het Nabije Westen – 24-12-2022

Share

Wat te denken over de cyberaanval op Antwerpen en vooral over wat Bart De Wever daarover vertelt.
557 GB buitgemaakt. Cyberveiligheid werd niet ernstig genoeg genomen. Dat vindt ook Jeroen Olyslaegers.
Kamal Kharmach vindt onze politici incompetent: geen wonder met 86 regeringen…
Van Quickenborne wil het groeipakket verminderen voor minderjarige relschoppers.
En De Lijn blijft onze favoriete schietschijf.
Riskeert de crimineel-ontoerekenbare Donald Trump eindelijk vervolging?
30 procent van land en zeeën beschermen tegen 2030? Onmogelijk met wat voorligt.
Elon Musk moet opstappen als CEO van Twitter (als hij de uitslag van zijn poll volgt).
Incompetente politici? Laten we eens kijken naar Jo Brouns.
Brouns wordt als minister van Landbouw geconfronteerd met het stikstofprobleem: een oplossing zal er allicht onder zijn bewind niet komen.
Een nieuw prijsplafond voor gas wordt wellicht nooit ingezet.
Een akkoord met Engie tegen het einde van dit jaar? Zo goed als onmogelijk.
De Congocommissie baarde nog minder dan een muis, eigenlijk zelfs helemaal niets.
En de zoektocht naar een toilet is in Antwerpen een ware helletocht.