Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

10 jaar volksraadpleging

Share

 Tien jaar geleden mocht de Antwerpse bevolking haar mening geven over het BAM-trace tijdens de volksraadpleging. Een bevraging die gerust historisch mag worden genoemd: de grootste sinds de koningskwestie, waarin David het van Goliath haalden. Ondanks het feit dat de actiegroepen, burgerbewegingen en bezorgde burgers minder geld en macht hadden, haalden zij de slag thuis.

Tien jaar later blikken we terug met Wim Van Hees van Ademloos op een periode die ‘t Stad op stelten zette en nadien onherroepelijk veranderde. Een uitgebreid maar toch onvolledige geschiedenis van de volksraadpleging.

Herbeluister hier de volledige uitzending van 18 oktober 2009.

De Sleutelrol van de Windmolenparken op Zee in de Energiemix

Share

De 3 zuidelijke Alpha-Ventus-windmolens /transformator , 2009, Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SteKrueBe

Door de dalende kost is het economisch rendabel potentieel aan elektriciteitsproductie uit windmolen parken op zee enorm, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace.

“Alle windmolenparken op de noordzee samen kunnen twaalf maal  het Belgisch stroomverbruik leveren.”

“Er is een potentieel van 200 GigaWatt (GW)  aan capaciteit in de Noordzee alleen. Dat is voldoende om  12 maal het verbruik van België te leveren. Windmolens op zee draaien meer uren dan molens op land en leveren een redelijk constante elektriciteitsproductie. Er zijn uitvoerige simulaties gebeurd op basis van de weerpatronen van de afgelopen 30 jaar en daaruit blijkt dat je een stabiele levering krijgt als je de windmolen parken van de het oostelijk en westelijk deel (van de Noordzee) met elkaar verbindt. Dus door de parken te verbinden is er een elektriciteitsproductie die stabieler en betrouwbaarder is dan de stroom uit onze kenrcentrales.  Door de koppeling met de Noorse waterkracht te koppelen kan de levering van de windmolenparken verder gestabiliseerd worden.”

Dat koppelingvan de verschillende windmolenparken noodzakelijk is toont de variabiliteit van de Belgische zeewindstroom dat geografisch geconcentreerd zit op de Thorntonbank.

Productie Belgische windmolenparken op zee

Jan Vande Putte: “Voor alle Europese zeeën samen is er  450 GigaWatt (GW) aan windcapaciteit. Behalve op de Noorzee is er vooral verder in het noorden  veel potentieel. Ierland, de Atlantische oceaan, Baltische zee. ”

“Er is geen gebrek aan geld om de windmolenparken op zee te bouwen zonder subsidies.”

“België heeft maar een beperkt stukje kust en de planning voorziet nu al om windmolenparken aan te leggen in de beschikbare ruimte. Het moet alleen nog uitgevoerd worden. Eind volgend jaar zal de windmolenparkcapaciteit gestegen zijn van 1,5 GW naar 2,3 GW.  De goedkeuring voor de aanleg van een tweede zone is al gegeven (via ruimtelijke planning in 2018, nvdr). De bijkomende capaciteit van die zone is nog eens 2,0 GW en de verwachting is dat ze tegen 2026 zal operationeel zijn. Dus zal in 2026 ongeveer 4,3 GW aan windmolenparken staan in de Belgische territoriale wateren.  De biedingen voor de consessies op de tweede zone moeten nog gebeuren maar er zijn voldoende geinteresseerden.  Er is geen gebrek aan geld om dergelijke windmolenparken te bouwen zonder subsidies. Het enige dat vertraging zou kunnen opleveren is het elektriciteitsnet op land dat moet aangepast zijn maar daar is Elia mee bezig.  Het West-Vlaams elektriciteitsnet moet in ieder geval aangepast worden en men kan van de gelegenheid gebruik maken om er de windmolenparken op aan te sluiten. ” Continue reading →

Turkije valt noord-Syrië binnen

Share

Bron: PANONIAN – CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54996333

We bellen Ludo De Brabander van Vrede over de inval van het Turks leger in noordelijk Syrië.

“De bedoeling van president Erdogan is de creatie van een Arabische riem  die de  Koerdische zones in Syrië en Turkije scheidt.”

“Erdogan wil de vluchtelingen die nu in Turkije zitten vestigen in het Koerdisch gebied in noord Syrië, door het bouwen van 140 nieuwe dorpen. Een onrealistisch plan dat gelijkenissen vertoont met het nedezettingenbeleid van Israel in de Westelijke Jordaanoever.”

“De Syrische regering  is blij met de verzwakking van de Koerden die een tegenstander zijn.  Anderzijds protesteert Damascus tegen de schending van het grondgebied door Turkije en kijkt het met argwaan naar de steun van Turkije aan  het ‘ Nationaal Syrisch leger ‘ – het voormalig’Vrij Syrisch Leger’- waarin ook salafistische milities in zitten. Het resultaat kan een groot gebied zijn in het noorden dat in handen is van oppositie met een versterkte rol van die extremistische milities.”

“Dit wordt een langdurige operatie van Turkije. Na de huidige militaire fase door het Turks Continue reading →

De avonturen van Trump en Biden in Oekraine

Share

Enkele weken geleden bracht een klokkenluider uit dat Trump de Oekrainse president Zelenski  telefonisch onder druk gezet heeft om  compromiterende zaken over zijn Democratische uitdager Joe Biden aan het licht te brengen, een duidelijke misbruik door Trump van het presidentschap voor eigen politiek voordeel.

Op 26 september zond Democracynow een interview uit met Edward Snowdon. Snowden bracht  in 2013 aan het licht bracht dat de overheid van de VSA niet alleen buitenlanders bespioneert maar ook illegaal gegevens van al haar eigen burgers verzamelt. In het interview zegt Snowden dat de organisatie of persoon die haar macht misbruikt heeft altijd de klokkenluider aanvalt en het gesprek over het machtsmisbruik uit de weg gaat.(HERBELUISTER). Ook onze VS correspondent Derek Monroe bekritiseert de klokkenluider. Verder stelt hij dat de Demokraten zich met de afzettingsprocedure tegen Trump in de voet schieten omdat ze niet  over de nodige parlementaire zetels beschikken om Trump af te zetten en omdat Demokratisch presidentskandidaat en voormalig vice president Joe Biden zelf boter op het hoofd zou heeft.

De zaak rond Joe Biden gaat over het feit dat Biden zelf de voormalige president van Oekraine onder druk gezet heeft om de openbare aanklager van Oekraine  Viktor Sjokin  te ontslaan. Volgens het Continue reading →

Jambon I: hoe Christian Van Thillo zijn imperium versterkt

Share

Nieuwe gebouw van de Persgroep aan het Kievit – excuseer- Mediaplein in Antwerpen. Foto CreativeCommons

De openbare omroep VRT wordt 16 keer vernoemd in het regeerakkoord van de kersverse Vlaams regering onder Jan Jambon (N-VA). Dit is geen toeval vindt Tom Cochez (Apache.be): ”Het luikje ‘media’ in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord draagt zonder al te veel gène de stempel van mediatycoon Christian Van Thillo.” Christian Van Thillo is de grote baas van DPG Media, een mediagroep die merken groepeert zoals – haalt diep adem – VTM, Vitaya, Q-Music, JoeFM, HLN, De Morgen, Humo, Dag Allemaal, Story, tvFamilie, Goed Gevoel, vacature.com, tweakers, …. EN de mobiele diensten van Mobile Vikings. Een imperium om u tegen te zeggen en de macht lijkt de komende jaren alleen zijn kant op te komen:

“Wat dit regeerakkoord doet is aan de ene kant de positie van Van Thillo versterken en aan de andere kant de vleugels knippen van de openbare zender. En die is de enige die weerwerk kan bieden tegen  de mediaconcentratie.”

We bespreken met Tom Cochez wat de invloed van Van Thillo is op de regering. Apache.be maakt deel uit van Media.21 die de digitale media in Vlaanderen overkoepelt. Andere leden zijn o.m0 Charlie, DeWereldmorgen, Doorbraak, MO*, newsmonkey en Stampmedia. Ook voor hen lijkt het de komende jaren niets te worden.

Vlaams regeerakkoord draagt stempel Christian Van Thillo

Nog een pittig detail: wie is, naast Van Thillo, de baas bij DPG Media? Geen idee, luidt het antwoord.

” De achterliggende vennnootschap van het Van Thillo-imperium is Epifin. Epifin zat in Luxemburg, nu in en Belgisch/Nederlandse constructie. Om belastingen te ontwijken maar ook om de aandeelhouder te verbergen. Niemand weet wie achter De Persgroep/ DPG zit”

The Ethylene Oxide (ETO) crisis in Illinois USA: State and Local Political Elites plus Corporate Power = Man-made environmental disaster

Share
From our correspondent in Chicago, Derek Monroe:
The issue of lllinois (IL, USA) ethylene oxide (ETO) emissions that harm my neighbors is neither new or local. This problem represents a generational capture of our government and our political classes by the corporate interests. In case of Illinois it is an indictment of the Democratic Party that ruled the state for decades under the longest serving leader of legislative body  in the nation and it chose to do absolutely nothing about it.
The fact that despite numerous worldwide studies done on the subject matter proving ETO’s harm and  there  is still no official  regulatory number that will allow IL and Federal EPA to act and crackdown on this environmental damage speaks for itself. The issue goes beyond the local politics of our elected officials receiving political donations from industrial lobbyists or holding a political PR stunts one year before the elections as was the case in the College of Lake County (CLC) this week. Ultimately it is about the sociopathy of our society that allow regular people to be rolled over while projecting an image of freedom and democracy for all.  Actually the system is turned against us. According to the independent legal analysis provided by Greensfelder Law Firm the IL EPA permitting and licensing process that legalize the pathology of pollution is used against the very same victims seeking justice in courts. The process of victimization continues beyond the air we breathe as it goes into our court system and corporate legal structures allowing polluters to escape real financial penalties  and ultimately justice.

Continue reading →

Foekoesjima: Niemand schuldig

Share

Op 19 september oordeelde een rechter in Tokio dat drie directeurs van uitbater Tepco geen verantwoordelijkheid dragen voor de nucleaire ramp na de tsoenami in  Foekoesjima van maart 2011.

De rechter stelt dat de leiding van het bedrijf de vloedgolf die de ramp veroorzaakte niet kon voorzien.   “Onbegrijpelijk”, vindt onze correspondent Derek Monroe. “De leiding van Tepco was in in twee rapporten gewaarschuwd dat de kustbescherming niet voldeed.”

Monroe ziet in de uitspraak een voorbeeld van hoe Japan een ‘zaibatsoe‘ economie is  waarin het beleid bepaald wordt door de grote conglomeraten die vooral een lage stroomfactuur willen.

De Japan Times meldt dat 10.000 burgers in totaal 30 rechtzaken tegen Tepco hadden aangespannen. Andere regionale rechtbanken oordeelden, in burgerlijke rechtzaken, dat Tepco de ramp had kunnen voorzien en voorkomen. De vrijspraak door Tokio gebeurde in het kader van een strafrechterlijke zaak waar de individuen, niet de firma, beoordeeld werden.
De aanklagers stelden in hun klacht dat de directeurs aanwezig geweest waren op vergaderingen waar ze door experts gewaarschuwd werden dat de ramp kon gebeuren en dat die kon voorkomen worden door bijkomende maatregels. Volgens de directeurs waren ze dat oorspronkelijk ook van plan maar deden ze uiteindelijk niets omdat ze dachten dat ze de regering ende  lokale bevolking niet zouden kunnen overtuigen van de noodzaak van het verhogen van de dijkmuren. Na de uitspraak zei de aanklager dat de rechters teveel de pro-nucleaire houding van de regering volgden en beklaagde hij er zich over dat de overheid geen sluitende veiligheidsgaranties vraagt aan de uitbaters.

Link: Artikel van Derek Monroe uit 2015  over de Foekoesjima-ramp

Lauwe ontvangst klimaatactievoerders door Antwerps stadsbestuur

Share

Een coalitie van klimaatactivisten gaf vrijdag 20 september een open brief af aan het stadsbestuur waarin tot actie aangespoord werd. Dit verliep niet van een leien dak doordat het huidig stadsbestuur acties op de Grote Markt verbiedt en ook had vergeten te melden dat een samenkomst op de Groenplaats niet mocht waardoor de actievoerders vebannen werden naar het Conscienceplein.
We hebben Tom Seerden van Students for Climate in de studio.

Tom Seerden: “We waren niet van plan om te betogen op de markt en bovendien is het vreemd dat protest op de Grote Markt verboden wordt. Het stadhuis is het symbool van de democratie in onze stad.”

“In de brief stond dat er na twintig weken protest vanuit politieke kant nog altijd geen stappen vooruit worden gezet. Antwerpen heeft bijvoorbeeld geen strategie om voedselverspilling tegen te gaan, ook geen strategie om de Antwerpse haven te verduurzamen. Daardoor is het vertrouwen weg. Om het vertrouwen te herstellen  vragen we dat de klimaatnoodtoestand uitgeroepen wordt. In Belgie is dat alleen nog maar in Koekelberg gebeurd maar in buitenland kan het wel, Londen bijvoorbeeld. We eisen ook dat gestopt wordt met het investeren in fossiele brandstoffen. ”

“We hadden gehoopt dat de burgemeester zelf de brief in ontvangst zou nemen, maar uiteindelijk was het milieuschepen Meeuws die dat deed en ons tewoord stond. Hij proberde ons gerust te stellen door bijvoorbeeld het Antwerps warmtenet te vermelden. Dat is een deel van de oplossing maar we vragen en coherent en alomvattend beleid en we stellen vast dat het stadsbestuur nog altijd het tegenovergestelde doet want veegt bezwaren tegen de plannen van Ineos volledig van tafel.”

Hoe de volgende Pia’s redden? Sofie Merckx (PVDA) over prijszetting medicijnen

Share

McCormick http://seanmccormick.design/ (via wikipedia)

De afgelopen week werd het lokaal nieuws overheerst door het geval van SMA-patientje Pia dat gered zou kunnen worden dankzij een nieuw maar zeer duur geneesmiddel dat eigendom is van farmareus Novartis. Nadat de 1,9 miljoen € voor het reddend spuitje overwacht snel opgehaald werd kwam een einde aan het mediacircus.
Kan het fundamenteel debat rond de prijszetting  van de nieuwe geneesmiddelen nu beginnen?

We belden met Sofie Merckx van PVDA. Zij en Dirk Van Duppen ijveren al lang voor de betaalbaarheid van geneesmiddelen in het algemeen en vinden de huidige aanpak door de regering niet de goede.

“Het gaat er voor Novartis alleen om hoeveel de samenleving haar wil geven om levens te redden.”

Sofie Merckx: “De ontwikkeling van Zolgensma is gebeurd in Frankrijk, voor een deel met overheidsgeld en ook met geld van liefdadigheid.         Novarts heeft het bedrijf dat Zolgensma ontwikkeld heeft overgekocht en enkel de laatste fase van het onderzoek gefinancierd maar helemaal niet het fundamenteel onderzoek. Dat is dus grotendeels met publiek geld betaald. Er is geen link tussen de door Novartis gevraagde prijs en de onderzoeks- en Continue reading →

Dossier Slachthuissite naar de Raad van State

Share

De buurt van  de Slachthuissite en het Lobroekdok is niet tevreden met de geplande heraanleg van de buurt en stapt naar de Raad van State. Het zag er nochtans goed uit in 2015.

Begin 2015 werd er een participatiecharter ondertekend tussen overheid, buurt en projectontwikkelaars. Een alternatief model van samenwerking en overleg  zou het worden; zowel bewonersgroep het Damcomité  als  schepen Rob Van de Velde waren zeer tevreden. De enen omdat hen inspraak beloofd werd in de plannen, de politiek omdat zo een tweede Oosterweeldebacle kon vermeden worden.  Vier jaar later hebben stadsbestuur en projectontwikkelaars hun slag thuisgehaald en voelt de buurt zich in de zak gezet.  Het Damcomité   laat het hier niet bij, Wouter Van Mol legt uit waarom.

“Blijkbaar heeft men niets geleerd uit de Oosterweel-saga en is  altijd een stok achter de deur nodig om de politiek tot overleg met de bewoners te dwingen.”

Wouter Van Mol: “De stad was allang bezig met de slachthuissite, we wisten dat er iets mee moest gebeuren en wilden ons constructief opstellen. De buurt heeft noden want ze is arm en er is te weinig groen. Er zijn geen woningen  met tuinen en bijna geen appartementen met balkons. Daarom is Continue reading →

Jeffrey Epstein, spil van een afpersingscaroussel?

Share

Het verhaal van Jeffrey Epstein, de miljardair  die tientallen jonge vrouwen misbruikte en liet misbruiken, is nog niet uitverteld. Waren de activiteiten van Epstein een chantagecaroussel opgezet door de geheime diensten?

We bellen onze correspondent Derek Monroe. De zaak Epstein blijft verder uitdeinen en zit vol al dan niet toevallige links.  Zo begon de man zijn carriere als leraar in Manhatten nadat hij was aangenomen door Donald Barr,  de vader van de huidige minister van justitie William Barr die nu het onderzoek naar de dood van Epstein overziet.  De onderwijscarriere van Epstein was van korte duur en in 1976 ging hij aan de slag in Wall Street, eerst als trader by Bear Stearns, later richte hij zijn eigen firma op.  Eén van zijn belangrijkste klanten vnaf 1987 was Les Wexner, eigenaar van Victoria’s Secret en verdediger van het Israelisch koloniaal beleid, hetgeen dan weer aanleiding geeft tot bijkomende speculaties Continue reading →

N-VA bestuurders Museumstichting beschuldigd van financieel wanbeheer

Share

foto: JNM

Mie Branders van PVDA stelt dat de overheveling van drie musea van provincie naar stad helemaal geen kostenbesparing heeft opgeleverd maar wel enkele posten voor N-VA mandatarissen die daarna in minder dan een jaar een put van 3 miljoen euro geslagen hebben.

In 2014 besliste de de regering, op aansturen van N-VA, om de provincies deels af te bouwen. Drie provinciale Antwerpse musea werden daarom overgeheveld naar de stad Antwerpen.  Het betreft het FOMU (Fotomuseum), MoMu (Modemuseum), en DIVA (voormalig Zilvermuseum).

Mie Branders: “De overheveling moest gebeuren omdat dat een besparing zou opleveren maar N-VA, die de plak zwaait op proviciaal niveau heeft alles gedaan behalve bespaard. De provicie heeft een nieuwe overkoepelende organisatie opgericht, De Museumstichting  (DMS). Daarna heeft gedeputeerde van cultuur  Luc Lemmens (N-VA) beslist dat hijzelf de meest geschikte persoon zou zijn aan het hoofd van DMS. En hij heeft ook nog een goede vriend aangesteld als algemeen directeur. Wat een parel van hypocrisie. Men veinst besparingen en realiseert extra directeurschappen. “

“Dan heeft het drie jaar geduurd om dat te realiseren. Dat kwam door onenigheid binnen de N-VA. Liesbeth Homans wilde een privaat-rechterlijke constructie, de provincie een publiek-rechterlijk vehikel. Uiteindelijk werd beslist om het geheel bij de stad onder te brengen. Ondertussen was het personeel van de musea in het ongewisse over haar toekomst. “

“De volgende stap is de privatisering van alle musea onder één grote koepel met een nieuw bestuur vol bankdirecteurs en commerciele spelers.”

“En nu blijkt uit een verslag van de Inspectie Financiën dat de voorzitter en de directeur, die zichzelf dus als allerbeste aanschreven, erin geslaagd om in tien maanden een put van 3 miljoen euros te slaan. En dan vraagt men aan de gemeenteraadsleden om eventjes de jaarrekening van die stichting goed te keuren.”

“Niemand ligt hiervan wakker, Continue reading →

Politiekathedraal De Wever in het slop

Share

Ergens in 2013, kort na de aanvang van zijn eerste legislatuur, lanceerde burgemeester De Wever zijn meest prestigieus initiatief tot heden: de bouw van een  groot nieuw politiekantoor, het “Mastergebouw”. De politiekathedraal op de plaats waar vroeger het postsorteercentrum Antwerpen X stond zou eind 2018 afgeleverd worden.

Ondertussen is er niet alleen vertraging opgelopen, kort voor de zomer bleek dat het project in het slop zit door ruzie tussen projectontwikkelaar en aannemer. Mie Branders van PVDA interpelleerde tijdens de gemeenteraad.

Mie Branders: “Janssens had het MAS  en De Wever zou zijn politietoren krijgen. Die zou 290 miljoen € kosten.  Dat is vijf keer de prijs van het MAS.  Maar eerst moest ervoor gezorgd worden dat het kantoor nodig was, daarom moesten de kleine kantoortjes dus sluiten.  De opening van het nieuw zou doorgaan in september 2018, een maand voor de verkiezingen. Maar op dat punt gekomen begaat elk bestuur tegenwoordig dezelfde fout: ze levert de zaak over aan de private sector via een pps structuur en dat loopt dan verkeerd.”

Om het politiekantoor te bouwen sloten de stad en haar vastgoedpoot Vespa een contract af met Post X LPA. Continue reading →

Mie Branders (PVDA): “sp.a doet de N-VA tanker totaal niet van koers veranderen”

Share

PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders ziet na acht maanden bestuur met sp.a geen verandering in het liberaal beleid van de stad onder bugemeester De Wever.

Een gesprek over woonnood, belastingen, veiligheid en cruiseschepen.

Mie Branders: “Je kan niet verwachten dat de grote omwenteling er is na een half jaar. Maar je mag wel verwachten dat de sp.a vanaf dag één hamert op de sociale accenten die ze zegt te gaan leggen op dit bestuur. Maar de tanker verandert totaal niet van richting. We hebben we geen enkele indicatie dat de kleine sp.a de grote N-VA tanker van koers zal doen veranderen.”

“De sociale punten van het bestuursakkoord zijn altijd voorwaardelijk, terwijl de zaken wel heel concreet en duidelijk zijn, en snel moeten uitgevoerd worden, als het gaat over steun aan bedrijven.”

“Een goed voorbeeld is de wooncrisis. Tijdens De Wever I (2013-2018, nvdr) zijn er alleen sociale woningen gerenoveerd en geen nieuwe gebouwd. Renovatie is nodig, maar onvoldoende want er is een wachtlijst van 20.000 mensen voor sociale woningen.  We dachten dat er een engagement zou komen voor nieuwe sociale woningen maar dat is er absoluut niet. In haar neoliberale visie stelt het stadsbestuur  dat meer scoiale woningen ook meer armen aantrekt, en daarom willen ze er geen bijbouwen. Volgens ons verbetert een hoger aantal sociale woningen ook de private huurmarkt aangezien omdat die haar prijzen moet laten zakken en de kwaliteit moet verhogen door de publieke concurrentie.  Dat toont Wenen aan waar de helft van de woningen sociaal zijn.”

Taks taks taks
Mie Branders: “De belastingen voor de bedrijven dalen terwijl die voor de burger stijgen. Ze noemen ze dan wel niet belasting maar ‘retributie’. Dat gaat dan bijvoorbeeld over parkeergelden of huurtaksen. Zo trouwen de mensen nu op maandag omdat het dan gratis is. Voor een huwelijk op zaterdag moet 200€ taks betaald worden. Ook de taksen op graven werden verhoogd, en de taksen op het plaatsen van verkeersborden bij verhuis.  Anderzijds worden de grotere bedrijven ontlast van alle mogelijke lasten. Zo werd de taks op Continue reading →

Hoe voeren we morgen nog actie?

Share

Op woensdag 11 september (tiens die datum) komt het proces tegen Peter Terryn voor bij het Hof van Beroep in Antwerpen. Het proces werd aangespannen door Infrabel tegen Terryn omwille van een zeefdruk waar hij toont hoe treindetectie werkt en hoe je daarmee de signalisatie van spoorwegen op rood kan zetten, zonder schade aan te richten op reizigers of personeel in gevaar te brengen. Het is namelijk hun eigen veiligheidssysteem.

Terryn werd veroordeeld op basis van art. 66: door woord, beeld, het schenken van sterke drank, arglistigheden of kuiperen aanzetten tot een misdrijf en art. 406: kwaadwillig belemmeren van het verkeer. In het verleden werd het artikel gebruikt tegen o.m. Abou Jahjah en Roberto D’Orazio en recenter tegen Trekt Uw Plant en Bruno Verlaeckt (ABVV). Die laatsten werden veroordeeld tot het betalen van monsterboetes en een effectieve gevangenisstraf.

Volgens Terryn is dit een kwalijke evolutie. De vrijheid van meningsuiting, die van de pers, organisatie en politieke en sociale actie komen namelijk in het gedrang. Dat zowel Terryn, TUP en Verlaeckt in Antwerpen berecht worden is een opmerkelijk detail.

We spreken met Peter Terryn aan de vooravond van het proces nu woensdag in Antwerpen. Op dinsdag 10 september speelt Terryn de voorstelling ‘En Weimar Lachen‘ in Zaal De Nieuwe Vrede in Berchem. Tickets vind je hier.