Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Interview met Elly Van Reusel

Share
Links: Niek Everts, rechts: Elly Van Reusel

Dr. Elly Van Reusel, huisartsenpraktijk schijnpoort over de -slechte- relatie tussen woonproblematiek en gezondheid.

Groen: geen harde maatregels in verband met Gaza

Share

foto: IDF via wikipedia

Binnen de nationale regering is Groen kritisch over de aanval van  Israël op Gaza  maar er is vooralsnog geen sprake van zware druk op het regime om de slachtpartij te doen stoppen. 

We bellen Bogdan Van Den Berghe van Groen:  “We vragen met de regering een onmiddellijk staakt het vuren. We willen dat er maatregels genomen worden tegen de gewelddadige kolonisten, We hebben vijf miljoen vrijgemaakt voor de versterking van het Internationaal Strafhof en hebben ook humanitaire hulp voorzien voor de regio. Er is verder een motie in het parlement voorgelegd om producten die uit de bezette gebieden komen niet onder preferentiele tarieven te verkopen.  Er zijn tal van maatregels die de regering genomen heeft. We zijn vanaf  1 januari voorzitter van de Europese Raad en kunnen proberen via die rol een veel assertiever standpunt te bekomen.”

We contacteerden ook CD&V voor een verduidelijking van het standpunt maar daar wenste niemand te reageren. Continue reading →

Politiek kabinet Jambon richt visier op Vrede vzw

Share

foto: IDF via wikipedia

Na de start van de aanval op Gaza heeft het politiek kabinet van deelpremier Jambon Vrede vzw in het vizier genomen.  Vrede zou de regels van de democratie  en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de mens schenden. We contacteerden de betrokkenen en  bellen opnieuw Ludo De Brabander van Vrede. Het kabinet van Jambon wil niet reageren maar gaat, nadat een onafhankelijke doorlichting de hij bestelde concludeert dat ‘er geen tekortkomingen zijn’,  verder met haar actie.   

Vanaf de start van de aanval van Israël tegen Gaza op 8 oktober 2023 wordt er bezorgdheid geuit over de oorlogsmisdaden die met de actie gepaard gaan.  Ook een half dozijn lokale vzw’s waren kritisch, in tegenstelling met de houding van de bulk van de media en politici.  Vooral GetBasic, de vzw boven De Wereld Morgen, en  Vrede vzw, die de schendingen van het internationaal recht door Israël in het kader Continue reading →

Het Nabije Westen – 27-01-2024

Share

Nog eens de cijfers van Raoul Hedebouw
Beatrice Delvaux op zoek naar kiesintenties
VRT1-journaal: kneuterig regionaal
Gemoraliseer met Annelien en Herman De Dijn, Roger Hallam van Extinction Rebellion en met journalist Tim Hofman
Melissa Depraetere wil af van politieke publiciteit op sociale media
Tom Vandendriessche (V.B.) spande de kroon
De bankierseed
Het stikstofdossier… und kein Ende
Het abortusdossier… al evenzeer
Nederlandse regeringsvorming in het slop.
Misbruikte en betekenisloze uitspraken
En dan: chaos op onze wegen, politieke dynastieën, ontwerp Boerentoren, stroomprijs, administratieve rompslomp voor bedrijven, plastiek en klimaatverandering.

Het Nabije Westen – 20-01-2024

Share

Goed nieuws voor de Belgische schatkist
Kathleen Cools is geen journaliste, maar inquisiteur
Hedebouw had gelijk: Colruyt betaald maar 0.27 % belastingen
Vertrouwen en sociale cohesie zijn belangrijker dan geld
300 miljonairs willen meer belasting betalen
Belachelijk ‘nieuws’ over BDW
Digitale gas- en elektriciteitsmeters (bis)
Statiegeld (re re re re bis): nu al 4 systemen
Brusselse riolering is gatenkaas
Salariswagens (re re re re bis)
Het worden er stilaan wel minder
CD&V is de verrassing, denkt Sammy Mahdi
CD&V onder de kiesdrempel?
Peter Verlinden stapt over naar CD&V
Brussels Airlines wordt meer genderinclusief
Aanvulling/verbetering over de verkeerde cijfers van Raoul Hedebouw (en zelfs nu blijft er onduidelijkheid)

Gaza: zullen onze betrokken politici bewegen?

Share

foto: IDF via wikipedia

Een stand van zaken over de aanval tegen Gaza met Ludo De Brabander van Vrede,  naar aanleiding van de vierde nationale betoging die oproept tot een wapenstilstand, morgen 21 januari.  

Na meer dan honderd dagen is het vooral de media-aandacht die wijzigt. De oorlog zelf blijft een slachtpartij van burgers door het Israëlisch leger waarbij dagelijks 150 mensen gedood worden, twee derde vrouwen en kinderen. Vóór het einde van dit weekend zal het  aantal geregistreerde doden de kaap van de 25.000 overschrijden.

“De slogan ‘from the river to the sea’ stond in 1977 in het kiesprogramma van Likoed.”

Het platform van de betoging richt zich op de Belgische overheden die op nationaal, Vlaams en Antwerps niveau betrokken zijn door de acties van het regime te tolereren of te ondersteunen. Continue reading →

Impact aanleg fietsbrug Schelde op Kennedytunnel getest

Share

Locatie scheldebrug (bron: degroteverbinding.be)

Er komt een fiets/voetgangersbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. In aanloop naar de start van de bouw gaan vanaf 24 januari heiproeven gebeuren. Het inhameren van negen 54 meter lange palen dient om te testen of de aanleg van de brug met geheide palen geen risico inhoudt voor de Kennedytunnel. 

De fietsbrug is in oorsprong een politiek prestigeproject van het Antwerps stadsbestuur, eerder dan een mobiliteitsproject. Het kwam er om de kritiek te counteren  dat de investeringen voor Oosterweel vooral voor autosnelweginfrastructuur dienen. 

De Vlaamse Waterweg coördineert de bouw van de brug in samenwerking met de Stad Antwerpen. In de zomer zal een bestek/lastenboek voor de bouw uitgeschreven worden waarop aannemers dan kunnen intekenen. “Tot 12 maart mogen aannemers zich kenbaar maken. We zoeken ontwerpers met internationale ervaring die verantwoordelijk zullen zijn voor de aanleg, de bouw en het onderhoud van de brug,”, aldus Max Verdock van de Waterweg. “De bedoeling is om tegen 2025 de aannemer te selecteren, te starten met de bouw in 2026, en de werken af te ronden in 2029.” Continue reading →

Kilometerheffing: “onvermijdelijk”

Share

Rekeningrijden in Singapore (bron: wikipedia, cc)

De belangenorganisatie van de vrachtwagensector Transport en Logistiek Vlaanderen vindt de kilometerheffing voor vrachtwagens geen goed idee vanwege “geen impact op CO2-uitstoot en files”, maar zegt  tezelfdertijd dat een kilometerheffing voor auto’s er wel zou moeten komen. 

We leggen de stellingen van TLV-directeur Verkinderen voor aan Naomi Cambien van de Bond Beter Leefmilieu. En komt die kilometerheffing er ooit?

“Tijdens de kiescampagnes zal er niet over rekeningrijden gepraat worden, maar bij de regeringsvorming komt dit opnieuw op tafel.” 

Naomi Cambien: “Er is momenteel geen kilometerheffing voor auto’s, evenmin voor bestelwagens, en voor vrachtwagens moet ze betaald worden op ongeveer de helft van de wegen. De heffing hangt af van het type vrachtwagen. Dit heeft een impact gehad op het in dienst nemen van nieuwere modellen die ook efficiënter zijn en dus wel degelijk minder CO2 uitstoten.”
“Het aantal gereden kilometers vermindert echter niet, en dat komt omdat er praktische drempels zijn voor een overgang naar schip en spoor.  Bij het spoor is er veel potentieel, maar het vraagt een herdenking van de logistieke ketens van de transporteurs en een mental shift. Er is ook een ‘camionettisering’  aan de gang. Het klopt dus als Verkinderen zegt dat de kilometerheffing ook door camionetten zou moeten betaald worden.”
(nvdr: Verkinderen had het enkel over personenwagens) Continue reading →

Het Nabije Westen – 13-01-2024

Share

Trivia: records – windmolenparken – UFO’S – Fat Cat Thursday – vegetarische kip
Hangt de rijkdom van Vlaanderen af van de ethaankraker van Ineos?
Onderzoek naar politiegeweld
Het Vaticaan en Roger Van Gheluwe
We nemen de maat van Matthias Diependaele in 5 delen: onaangepaste sociale woningen, vermindering van het zorgbudget, besparingen bij De Lijn, dienstencheques, lagere inkomensgroepen mogen creperen
De politieke invloed van VOKA is niet gezond en dat is letterlijk te nemen
LGBTQIA-rechten zijn niet gegarandeerd als het van Bart Maddens afhangt
Proces Dries Van Langenhove
Protest tegen Israël op Vlaams feestje
Over de ambitie van Charles Michel
Uitsmijters: De Moor, flessenwater, digitale gas- en elektriciteitsmeters

Ontwerp nieuwe Antwerpse bouwcode onder de loep

Share

Forum Humane Stad organiseerde het afgelopen jaar een aantal lezingen rond Participerende Stad, Duurzame Stad, Sociale Stad, en Diverse Stad. Binnen het forum kwam er ook een werkgroep die de nieuwe Antwerpse bouwcode analyseerde. Anton de Haan en Dirk Lenaerts kwamen deze analyse in onze studio toelichten.

Nieuw vervoersplan van De Lijn

Share

Vandaag treedt het nieuw vervoersplan van De Lijn in werking. Het groot pijnpunt blijft volgens klantenorganisatie Trein Tram Bus de voortdurende vermindering van de werkingstoelagen en van de investeringen door de Vlaamse overheid.

Dirk Wiesé, voorzitter van de Werkgroep Antwerpen van TTB: “Er verandert heel veel: er verdwijnen buslijnen maar er komen er ook bij. Er komt vooral ‘flexvervoer’ bij, vervoer op maat dat telefonisch of via (de) app kan besteld worden. Stel, je wilt van het Schoonselhof naar Lillo, een traject dat niet bediend wordt door bus of tram. Dan kan je nu daarvoor vervoer op maat bestellen: je wordt aan een nabijgelegen halte opgepikt door een klein busje dat je naar je bestemming brengt .

“Er staan in het Routeplan 2030 prachtige dingen die echt voor een modal shift kunnen zorgen. Maar het zal niet niet uitgevoerd worden want er is geen budget voorzien. Nul euro. Show me the money!”

RC: Organiseert De Lijn die flexbusjes?
DW: “Men wou dat privatiseren. Uiteindelijk is de organisatie toch bij De Lijn terechtgekomen. Er wordt waarschijnlijk wel met private onderaannemers gewerkt maar je bestelt het busje wel bij De Lijn, en op dat busje staat ook ‘De Lijn’. Er is voor dat ‘vervoer op maat’ ook extra geld vrijgemaakt.” (Nvdr: In het gesprek met VRT zegt directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs dat met het Flex-systeem 30 miljoen € extra ingezet worden in vergelijking met het oud Belbus-systeem.)
Continue reading →

De Wereld van Rayaan

Share

Gesprek met Nadia Ould Aissa van De Wereld van Rayaan, een organisatie die zich inzet voor het recht op cultuur, ontspanning en vrije tijd van kinderen en jongeren met een functiebeperking of met ASS/HSP; naar aanleiding van hun avond in filmhuis Klappei, met de film Regarde-Moi + een inleefsessie autisme.

Het Nabije Westen – 06-01-2024

Share

Nieuwjaarswensen?!
Records
Klimaatarrest
Ingrepen in gespreide orde
Rijken hebben geen probleem met een vermogenskadaster… voor de armen
Sociale woningen worden niet zomaar toegewezen
Opgepast voor de Chinezen
Toch koopt De Lijn 92 e-bussen bij het Chinese BYD
Overstromingen in Vlaanderen, niet voor het eerst
De eisen van BDW i.v.m. de komende verkiezingen
Lijstjes om uw leven beter ‘vorm te geven’
Digitaal statiegeld in 2025?
Herrie op Zurenborg
Een nieuw logo voor Schilde
Maar geen regenboogzebrapad

De Deus Ex Machina van december 2023: Jorge Semprún

Share

deusexmachina.be

De 187ste uitgave van het literair tijdschrift Deus Ex Machina is gewijd aan Jorge Semprún, de Spaans-Franse schrijver/ scenarist/ activist/ politicus die 100 jaar geleden werd geboren.

We hebben Michiel Leen in de studio, over Semprún en over wat er nog te lezen valt in DEM.

Deus Ex Machina is in Antwerpen te verkrijgen bij CronopiO (Kasteelpleinstraat 7), bij IMS (Kaasrui 11) en in de Standaard Boekhandel (Schoenmarkt 16), en kan ook via de website van Deus Ex Machina besteld worden.

Het Nabije Westen – 30-12-2023

Share

Een nieuwsarme week
Wat stelt de (financiële) schuldenberg eigenlijk voor?
Records sneuvelen
 Maar de Antwerpenaren zijn nu schuldenvrij
Het ondeugdelijke mobiliteitsbeleid in Antwerpen
En 2023 was al een filerecordjaar
Commerciële warmte in de kersttijd
De overheid doet te weinig aan armoedebestrijding
De vzw’s mogen meer belastingen ophoesten
De woningkredietrente is gedaald, maar blijft dat zo?
Consumentenklachten en ombudsdiensten
Is Ive Marx gek geworden?
Stierenleed en een Nieuwjaarswens