Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De Amerikaanse oorsprong en banden van de Vlaamse klimaatontkennerskerk

Share

Het uitblijven van een doortastend klimaatbeleid geeft aan dat de beleidsmakers in ons Vlaanderen aan zee er niet van overtuigd zijn  dat  actie moet ondernomen worden om de broeikasgasuitstoot snel naar beneden te halen.  Naast lokale  landbouw- en industrielobbies  spelen echter vanuit de VSA overgewaaide drukkingsgroepen een belangrijke rol.  

Van zodra, eind jaren ’80, de wetenschappelijke consensus duidelijk werd ontstond er in de VSA een tegenbeweging. Die werd opgezet en gesteund door enerzijds olie-en gasbedrijven en anderzijds  ideologen die huiveren van publieke controle.   Naarmate wetenschapppelijk onderzoek de klimaatopwarming verder bevestigd werd krijgt het anti-wetenschappelijk karakter van de klimaatskeptische beweging religieuse trekjes.

Tom Cochez en Jan Walraven van Apache onderzochten de netwerken en strategie Continue reading →

VSA: Mueller-getuigenis en Democratische debatten

Share

http://www.fbi.gov/about-us/executives

“De Democraten hadden moeten weten dat de getuigenis van Robert Mueller niet ging opleveren wat ze ervan verwachtten”. Ondertussen hebben de Democraten het over gezondheidszorg in debatten die betaald worden door de farmaceutische industrie.

Na veel moeite kregen de Democraten dan toch de speciale aanklager Robert  Mueller in het parlement. In het rapport van Mueller stond al dat er geen bewijs gevonden was van samemwzering tussen Trump en de Russische overheid om de presidentsverkiezingen van 2016 te beinvloeden. Het rapport gaf wel aan dat Trump het onderzoek had proberen te beïnvloeden en belemmeren. De  Democraten hadden gehoopt dat Mueller dit expliciet zou zeggen tijdens de getuigenis, wat dan munitie zou zijn om Donald Trump aan te vallen. Maar Mueller bleef op de vlakte en zei niets waarmee de Democraten iets konden aanvangen tegen Trump.

Volgens Derek Monroe hebben de Democraten het aan zichzelf te danken: Niet alleen zijn ze  Russia-gate blijven rekken terwijl er niets te bewijzen viel, maar “ze hadden moeten weten dat Mueller geen ridder op een wit paard was, maar een man van Republikeinse signatuur.  Als hoofd van de FBI hielp Mueller mee met inval in Irak, door de valse beweringen dat het land massavernietigingswapens bezat te ondersteunen. Hij was ook mee verantwoordelijk voor valse beschuldigingen van terrorisme aan het adres van burgers die niets te maken hadden met de zogenaamde Anthrax brieven.”

Ondertussen wordt, althans binnenin het Democratisch kamp,  wel degelijk over andere zaken gesproken dan Russia-gate. Tijdens de debatten van de afgelopen week was gezondheidszorg één van de belangrijke thema’s. Niet zonder ironie kon vastgesteld worden dat de door CNN georganiseerde debatten gesponsord werden door de farmaceutische industrie. Volgens Derek Monroe is dit symptomatisch voor de mate waarin de publieke ruimte gekaapt wordt door allerhande private belangen. Telkens opnieuw blijkt dat de media financieel afhankelijk zijn van de bedrijven waarover ze beweren op een onafhankelijke manier verslag uit te brengen.

Stand-Up, tegen fascisme

Share

De overwinning van het Blok en   de onderhandelingen van de N-VA top met de fascistische partij waren in juni de aanleiding van de opstart in Gent van het  anti-fascistisch initiatief “Stand Up“.  De Gentse Stand-Up komt er  ook in navolgeing van de Bruselse Stand-Up die opgericht werd na de fascistische betoging in tegen het VN-migratie verdrag. We bellen Thomas Weyts van Stand Up.

“Het eerste initiatief werd genomen in Brussel maar het belangrijkste gevecht zal in Vlaanderen moeten gevoerd worden. Het wordt een strijd van jaren. Het initiatief staat nog in de kinderschoenen maar we zijn contacten aan het leggen buiten Gent en ook met middenveld- en burgerorganisaties.”

de Franse péages – vijftien jaar privatisering

Share

Rudolf44 – Wikipedia project.

De Franse autostrades werden tussen 2002 en 2006 geprivatiseerd met als justificatie de verlichting van de staatsschuld. Een reportage door Benoît Collombat, van de onderzoekscel van Radio France toont dat er meer speelde.

Een verhaal van politiek opportunisme, geheime deals  en keuzes bepaald door een mix van carriere en ideologie. Exemplarisch voor wat ook elders gebeurt.  Gelijkenissen met enkele Antwerpse en Belgische mobiliteits- en bankdossiers zijn niet uit de lucht gegrepen.

Plannen voor Sint-Anneke

Share

Sint-Anneke op Linkeroever krijgt een make-over.
Vorige week onthield CD&V zich op de Gemeenteraad bij een stemming over de plannen die voorliggen voor de zone. De partij heeft onbeantwoorde vragen bij de concrete invulling en vraagt ook meer overleg. ‘Plagenaar’ en voormalig CD&V districtsraadslid Dirk Vanlommel doet de zaak uit de doeken.

Ook op  Linkeroever moeten de dijken verhoogd worden in het kader van het Sigmaplan van 1976. Verder klaagt de horeca van  Sint-Anneke dat de zaken niet goed draaien en vraagt ze een opwaarderingvan de zone. Het gebied is momenteel deels als natuurgebied en deels voor dagrecreatie ingekleurd.

Tijdens de vorige legislatuur (onder N-VA/CD&V/VLD bestuur) werd een Masterplan ontwikkeld voor de zone  op Linkeroever die loopt van de voetgangerstunnel  tot voorbij het Sint-Annastrand. De volgende stap was de goedkeuring van een voorstel van Uitvoeringsplan. Op de Gemeenteraad van 24 juni lag de ‘voorlopige vaststelling’ van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (gRUP) ter stemming op tafel. De meerderheid keurde het plan goed maar CD&V, nu in de oppositie,  onthield zich want heeft onbeantwoorde vragen bij de concrete invulling. De partij vraagt ook meer overleg.

Dirk Vanlommel (CD&V): “De grote krachtlijnen zijn duidelijk. Nu is er bijvoorbeeld een omheining met een paar openingen die dateert van de tijd dat een consessiehouder tol hief. Het zou veel beter zijn dat de zone  doorwaterd is, dus dat de plage beter bereikbaar is vanuit het woongebied. Die doorwatering staat in het plan en dat vinden we goed.    Maar het gRUP spreekt ook van nieuwbouw en eventueel een hotel. Wij Continue reading →

(Zelf)Censuur in de VS in de aanloop naar conflicten

Share

Jacek Halicki, 1989- Alegoria komunistycznej cenzury prasowej

De New York times erkende vorige week zelf dat ze  toestemming vraagt aan de regering vooraleer potentieel gevoelige artikels te publiceren. Een ongezonde samenwerking tussen de tweede en vierde macht is een terugkerend fenomeen in tijden van internationale spanning. Een meer recente trend, aldus onze VS correspondent Derek Monroe, is de aanval van de commerciele media op journalisten en media die een andere mening toegedaan zijn.

Dat de New York times toestemming vraagt voor het publiceren van artikels  bleek nadat de krant aan het licht had gebracht dat de regering van de VS het Russisch elektriciteitsnet probeert te saboteren. (zie artikel Grayzone.com) “Landverraad” twitterde Donald Trump, die er blijkbaar niet van op de hoogte was  dat de Times toestemming had gevraagd aan zijn eigen administratie vooraleer tot publicatie over te gaan.

De samenwerking tussen de pers en regering is geen nieuw gegeven. Ook in de aanloop naar de VS-inval in Irak van 2003 was er zo goed als geen kritiek te horen.  Voor Derek  Monroe is het opvallend hoe agressief de grotere media andere stemmen proberen de mond te snoeren.

 

Waarom ze naar Het Noorden trekken

Share

Vrije publicatie- creatve commons/wikipedia

De afgelopen week bleek dat opgesloten vluchtelingenkinderen door de VS in  erbarmelijke omstandigheden vastgehouden worden in private gevangenissen. Ellen Verryt doet de Noord-Amerikaanse ‘vluchtelingencrisis’ uit de doeken.

“Er zijn momenteel slechts 450 asielrechters  voor gans de VS.  Trump bespaart bovendien op die administratie, waardoor er ondertussen  een achterstand is van bijna een miljoen dossiers. En dan  wordt ‘asielcrisis’ geroepen. De methode en rethoriek doen denken aan die van Theo Francken.”

“De vluchtelingencaravan zal nooit stoppen omdat ze in stand gehouden wordt door  het beleid van hetzelfde regime dat de migranten kwijt wil.”

“Nu worden de Midden-Amerikaanse landen deals met de VS opgedrongen om de vluchtelingen tegen te houden. Mexico, El Slavador, Guatemala. Daar wordt de poort gesloten in ruil voor veel geld en wapens. Wapens voor Guatemala, wapens voor het regime in Honduras… De vluchtelingencaravan zal nooit stoppen omdat ze gevoed wordt door hetzelfde regime dat de migranten kwijt wil.”

We bellen ook met Samuel Trigueros, een Hondurese dichter/activist die niet naar de VS maar naar Spanje vluchtte. Vanaf 16’20” in het geluidsbestand.

Oekraïne: verkiezing van Zelenski historisch, maar niet omdat er iets zal veranderen

Share

Bron: www.president.gov.ua/ (rechtenvrij)

Op 20 mei werd acteur en politieke nieuwkomer  Volodymyr Zelenski   tot president van Oekraine  verkozen.  Een historische  gebeurtenis stelt Derek Monroe want zowel de president als de eerste minister van Oekraïne zijn nu joods, iets dat het toch wat moeilijk maakt om Oekraïne als anti-semitisch te bestempelen.

Maar Monroe gelooft niet dat dat veel zal veranderen aan de manier waarop het land bestuurd wordt. Zelenski is  protegé van Ihor Kolomoyskyi,  één van de oligarchen van Oekraïne. Kolomoyski richtte een privé-militie op die nu geïntegreerd is in het leger en zo het land controleert, aldus Monroe.

Ondertussen proberen de Verenigde Staten van Amerika de interne politiek van Oekraïne te beinvloeden.  Derek Monroe: ” Toen hij vice president was vroeg Joe  Biden aan Oekraïne om een procureur generaal te onslaan die dingen liet onderzoeken waarvan Biden vond dat hij zich er niet mee moest moeien.” Joe Biden is momenteel presidentskandidaat van de de Democratische partij.

Na dertig jaar formele democratie is de bevolking gelaten geworden. “Voor anarchisten en mensen die een tandarts nodig hebben is Oekraïne een interessante vakantiebestemming.”

VSA 2020: Waarover de Democraten niet debatteren

Share

De debatten tussen de 25 presidentskandidaten van de Democratische partij zijn gestart. Derek Monroe, onze man in Chicago, hoort een kakafonie met als enig punt van overeenkomst dat Trump weg moet.

Monroe mist een debat over de militaire uitgaven en de buitenlandse oorlogen. Enkel voor Tulsi Gabbard , een parlementslid uit Hawai, is het een politieke prioriteit. Ook Bernie Sanders and Elisabeth Warren zijn niet expliciet genoeg in hun verzet tegen de macht van het militair industrieel complex en een mogelijke oorlog met Iran, vindt hij.

Maar het aansturen op een oorlog met Iran gaat verder dan enkel de belangen van de bedrijven die verdienen aan militaire conflicten: “De neoconservatieven hebben een Marxistisch-Leninistisch geloof in hun eigen gelijk terwijl ze er bovendien van overtuigd zijn dat ze een Missie moeten uitvoeren die God hen heeft gegeven.”

Dat leidde in 2003 tot de invasie in Irak waarover presidentieel adviseur John Bolton nog  altijd stelt dat het de juiste beslissing was. Derek Monroe: “Het pijnlijke is niet dat er dergelijke mensen zijn maar dat de maatschappij niet in staat is om de dat soort volk te marginaliseren en de rationaliteit te laten zegevieren.”

Mobiliteit: de ambities van de verschillende Europese landen?

Share

Milieuorganisatie Transport & Environment ging na  hoe de vershillende Europese landen de uitstoot van broeikasgassen door transport gaan reduceren tegen 2030. Holland, het VK en Spanje staan aan de top maar ook voor hen is er nog werk aan de winkel.  Met een 19de plaats op 28 doen Vlaanderen, Wallonie en Brussel het niet echt goed.

Laurien Spruyt van Bond Beter geeft tekst en uitleg bij de studie.  De methodiek bestond erin om punten te geven aan de beleidsintenties per beleidsdomein. Zo is een volledige uitfasering van de verbrandingsmotoren goed voor drie punten terwijl een gedeeltelijke uitstap slechts goed is voor  één punt.

Nationaal Klimaatplan: graag wat minder koterijen, meer overleg en meer resultaat

Share

Op de valreep dienden onze overheden op oudejaar 2018 een ontwerp van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) in bij Europa. Dat plan zou moeten beschrijven wat Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de nationale overheid zullen doen om de met de andere Europese staten overeengekomen klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

Recentelijk werden  er adviezen afgeleverd  op het plan door de Europese Commissie en verschillende lokale middenveldinstanties (patronaat, vakbonden, milieuorganisaties…).
Allemaal komen ze tot dezelfde conclusie: ons ‘Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan’ is allesbehalve geïntegreerd maar een bundeling van vier verschillende plannen die niet op elkaar zijn afgestemd. Inhoudelijk is het oordeel dat de overeengekomen doelstellingen in verband met reductie van CO2 uitstoot en gebruik van hernieuwbare energie niet zullen gehaald worden.

Jan Mertens van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft toelichting bij het ingediend ontwerp.
“De regeringen schuiven zaken voor zich uit en komen niet tot een akkoord. Het is gewoon een objectief feit dat bijvoorbeeld Duitsland verder staat dan Belgie met zijn energiebeleid.”
“De complexiteit van het Belgisch model mag niet gebruikt worden om niets te doen. Het probleem is dat sommige spelers op de rem staan en gewoon niet voldoende ver willen gaan.”

Tegen ten laatste 31 december moet een definitief plan ingeleverd worden.  Pas in december 2015 bereikten de gewesten een  akkoord over het te voeren beleid tot 2020, drie jaar te laat.

Alhoewel er nog enkele elementen van het klimaatbeleid, zoals NMBS en biobrandstoffen, op Belgisch niveau zitten wordt het klimaatbeleid grotendeels bepaald door de gewesten volgens een confederaal overlegmodel, zonder Belgische stiefmoeder.

Continue reading →

Guatemala: ¿Que occure?

Share

v.l.n.r.: Ellen Verreyt en Carla Sandoval

De film Nuestras madres van de Belgisch-Guatemalteekse regisseur César Díaz sleepte op het filmfestival van Cannes de Caméra d’Or, de prijs voor beste debuutfilm, in de wacht. Naar aanleiding van deze prestigieuze filmprijs nodigen we Ellen Verreyt en Carla Sandoval uit. Zij hebben, net als het overgrote deel van België, de film ook nog niet gezien, maar volgen de onwaarschijnlijk getroebleerde situatie van de ‘achtertuin van de Verenigde Staten’ op.

Het Allerlaatste Woord: Be.One en De Piratenpartij

Share

Lander Meeusen, Karima Arektoute, David Van der velde

Als allerlaatste studiogasten verwelkomen we Karima Arektoute lijsttrekker op de Vlaamse Parlementslijst van Be.One ; en Lander Meeusen en David Van der Velde, kandidaten Vlaams Parlement voor De Piratenpartij.

De Piraten streeft naar een meer directe democratie via meer transparantie, privacy en digitale revolutie.

Be.One deelt idiologisch veel met Links maar vindt dat klassiek links te weinig rekening houdt met de veranderde culturele bevolkingsmix. “SP.a en Groen hebben  hebben de deportatiewet gestemd, SP.a heeft het hoofddoekenverbod gestemd. En PVDA geeft te weinig ruimte aan diversiteit en religie.”

Het Laatste Woord: VOLT

Share

De ‘Eurorealisten’ beu en toch geen fan van Guy Verhofstadt? Dan is VOLT misschien iets voor U.

VOLT is een pan-Europese partij met één programma voor de acht landen waar ze opkomen. VOLT will een federaal Europa dat dichter bij de burger staat.  Jens  Verwilligen en Evert Kanse leggen uit waarom. Ze zijn respectievelijk lijsttrekker en derde plaats  op de lijst voor het federaal parlement. De Europese kandidaten vindt u HIER.

“De lokale politici gebruiken Europa graag als excuus. Zo zaten ze zelf bij de onderhandelingen over de klimaatinspanningen, maar zeggen ze achteraf dat wat overeengekomen niet realitisch is.”

Het Laatste Woord: De Burgerlijst

Share

De particratie beu? Dan is  De Burgerlijst misschien iets voor U.

De Burgerlijst heeft geen programma met concrete voorstellen of politieke standpunten maar wil tot een totale andere manier van beleidvoering komen. Met minder, liefts zonder, partijen en meer directe interactie met en door de burgers.

Hoe dat concreet moet gebeuren leggen Kristel Sieprath en Leen Schelfhout uit, respectievelijk lijsttrekker en eerste opvolger op de Burgerlijst voor het Vlaams parlement.