Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Robrecht Vanderbeeken: “Corona legt bloot hoe ver de liberalisering is doorgedrongen in de cultuursector.”

Share

foto: Leen N. (RC)

Robrecht Vanderbeeken, vakbondsverantwoordelijke van de cultuurwerkers voor het ACOD:
“Er heersen 2 opvattingen rond cultuur: ‘kunst draagt verschillende zaken in zich en dient om ons te emanciperen’ versus ‘kunst en cultuur moeten entertainen’. Kunst moet in dat tweede geval vooral niet kritisch zijn op kosten van de belastingbetaler. Deze opvatting is gevaarlijk in een tijd waar kunst en cultuur onder vuur liggen door de vermarkting en het neoliberalisme.”
“De coronacrisis legt bloot hoe ver de liberalisering is doorgedrongen in de cultuursector. Freelancers en flexwerkers kwamen in vrije val. Dit is een structureel probleem. “
“In de visienota van Jambon lezen we de visie van de kunstenaar die ondernemer is heel duidelijk. De kunstenaar als ondernemer die flexwerkt, jobhopt, kortom het zelf moet doen en verantwoordelijk is voor zijn eigen slagen …  Er moet dringend een andere manier komen om de sector te organiseren, betere aanstellingen, betere contracten.”
“De sector is ontspoord: interimwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, maar  in de realiteit ziet men dat Amplo, een interimbureau voor artiesten,  intussen de grootste werkgever in de sector is.”
“Vakbonden staan niet sterk in de sector. We kunnen ons verwachten aan een shockdoctrine van rechts. In de kerstperiode werd reeds gesteld door Jambon en Voka dat er moet kunnen worden onderhandeld met het Vlaams Belang. Het cultuurbeleid wordt zo een voorbereidende oefening voor 2024, wanneer de kaarten zullen herschud worden. Ook nu grijpen organisaties als Voka de kans om rechtse maatregelen door te voeren zoals onbetaalde overuren, opschorten van vakantie of fiscale vrijstellingen. Dit is een spel van machtsverhoudingen. Er is een hoge nood aan de herfinanciering van de sociale zekerheid, en die financiering gebeurt via solidariteit. Dat lukt alleen maar als er bijgedragen wordt, maar we  merken dat het grote geld net fiscale uitzonderingen krijgt, zich los zingt van het sociaal pact. Als we daar niet snel iets aan doen, zijn de centen op en valt er niets meer te herverdelen. Het is broodnodig voor ons sociaal pact dat langs alle kanten wordt geknepen en dat de sociale strijd gevoerd wordt. Jambon wil de factuur liefst presenteren aan de belastingbetaler.”
“Vermogensbelasting en het aanpakken van belastingparadijzen  worden in de huidige politieke constellatie haast als een taboe gezien. Dit terwijl het glashelder is dat het net vandaar is dat het geld moet komen om ons sociaal pact te behouden.”

Oosterweel: “We hebben ons laten rollen”

Share

In een artikel in de nieuwe massamedia over het Oosterweel-dossier brengt Thomas Goorden  een ander verhaal dan dat van de overheid en voormalige actiegroepen.

Goorden is activist en zat ook een tijd als vertegenwoordiger van StRaten-generaal in het overleg tussen actiegroepen en overheden.

“Hebben we ons laten rollen? Ik denk van wel. De reden is onervarenheid. Lees het Toekomstverbond maar: dat is een barslecht akkoord.”

Het  Openbaar Onderzoek van het project is lopend en gaat over de nieuwe Scheldetunnel en de aansluiting van het nieuwe stuk autosnelweg op de bestaande Antwerpse ring. De procedure gaat dus niet over  de overkapping van de ring en ook niet over de aanleg van de A-102, die een deel van de ring zou ontlasten.

Thomas Goorden: “Nu we uit de lockdown komen, zien we dat er veel meer niet-essentieel autoverkeer is dan we dachten. Mensen verplaatsen zich soms om onzinnige redenen met de auto. We hebben weer besloten om voor het plezier rond te rijden, dat zie je heel vaak hier in Antwerpen. Dit toont aan dat er veel  marge is op de modal shift. Vroeger stelde men dat de evolutie van het autoverkeer een natuurlijk fenomeen was waar niets aan kon veranderd worden. Daarom moest de Oosterweeltunnel een bepaalde afmeting hebben. Van die logica blijft niets over. Het is heel duidelijk dat de overheid kan ingrijpen op het autoverkeer. Overal is men daar mee bezig … behalve in Antwerpen, de plaats waar een Toekomstverbond getekend is over een modal shift. ”

” Er is een enorme marge om tot een vermindering van het autoverkeer te komen zonder bedrijven en winkels te sluiten.”

“Dit moet ik wel wat nuanceren: tijdens het overleg in het kader van het Toekomstverbond werd de logica van de stijgende (auto)verkeerscijfers gelost. Het huidig ontwerp van de Oosterweelverbinding is gebaseerd op een kleinere stijging van het autoverkeer dan het oorspronkelijk ontwerp. Een soort tussenoplossing die verpakt wordt als overwinning. Maar dat betekent wel dat de overheid eigenlijk toegeeft dat de mobiliteitscijfers fictief zijn, omdat je dus een  keuze hebt als het over de toekomstige verkeersdrukte gaat, en je dan je beleid op die keuze kan richten. Dat is een nieuw gegeven. Maar je kunt dus de vraag stellen: ‘Waarom nog een Oosterweel?’. Er is een enorme marge om tot een vermindering van het verkeer te komen zonder bedrijven en winkels te sluiten.”

FINANCIERING? Continue reading →

De corona-aanpak – Lise Vandecasteele (PVDA)

Share

pvda.be

Lise Vandecasteele is volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de PvdA. Ze zetelt in de Commissie binnenlandse bestuur, gelijke kansen en inburgering en in de Commissie voor welzijn, volksgezondheid en armoedebestrijding. Verder is ze nog steeds actief als arts bij Geneeskunde voor het Volk.

We spraken met Lise over de maatregelen die na de corona-periode zouden moeten genomen worden om de samenleving weer op de rails te krijgen. De PvdA lanceerde een voorstel in het Federaal Parlement om een eenmalige belasting te heffen van 5% op vermogens boven de 3 miljoen euro. Dit zou  15 miljard euro opleveren. Ook andere partijen (Groen, SPa) ijverden voor een zogenaamde eenmalige coronataks. Toch werd het voorstel niet aangenomen. Almaci van Groen stelde dat het niet de juiste weg was om op een duurzame manier zo’n initiatief erdoor te krijgen.
Vandecasteele stelt dat de andere partijen de urgentie van deze noodzakelijke ingreep niet lijken te zien.
Daarnaast wil de PvdA ook de belastingsparadijzen aanpakken. Verder stellen zij voor om het loon van politici te halveren en het aantal ministers te verminderen. Ook vindt PvdA dat belangrijke domeinen beter terug federaal georganiseerd zouden worden.

Peter Veltmans: de economische keuzes na corona

Share

Foto: RC

Peter Veltmans is vrijgesteld afgevaardigde van ACOD bij FOD Financieën en  actief bij SAP-Antikapitalisten.

 ‘Never waste  a good crisis’ (Churchill): het VOKA en de neoliberalen maken gebruik van deze uitspraak om als besten uit de crisis te komen, aldus Veltmans. De krachtsverhoudingen tussen kapitaal en arbeid moeten weer veranderen.
Peter Veltmans treedt een groot aantal van de ideeën bij van Johan Seynaeve, die we eerder interviewden. Hij ziet echter wel mogelijkheden om belastingparadijzen aan te pakken. Hiervoor haalt hij het Griekse voorbeeld aan.
De coronacrisis is niet de nagel aan de doodskist van de globalisering op zich, maar het zou wel eens het einde van het kapitalisme kunnen betekenen.  Tenminste, als we daarvoor de nodige krachtsverhoudingen kunnen opbouwen.

Strijd voor 25 hectare groen(e Delle) aan het Albertkanaal

Share

foto: stokrooie.be/groene-delle

De Groene Delle is een natuurgebied gelegen aan het Albertkanaal, iets voorbij het klaverblad van Lummen. De Vlaamse overheid wil er een industriegebied aanleggen waardoor 25 hectare van de natuur  zou verdwijnen.
“Onnodig en in strijd met alle eigen Vlaamse beleidslijnen”, aldus  Erik Van den Abeele van buurtorganisatie Actiefront De Groene Delle.

Erik Van den Abbeele: “De plannen dateren al van twaalf jaar terug, onder minister Joke Schauvliege.  Toen aangekondigd werd dat er een industriezone zou komen, kwam de dorpsraad in verzet. Als je het MER bekijkt, schiet er slechts 8 hectare van het gebied over die als industriegebied ontwikkeld zou mogen worden. Maar minister Schauvliege besloot om die oppervlakte te verdubbelen en daardoor bedreigt men nu zeldzame natuur. Het milieueffectenrapport stelt dat een deel van de natuur niet te compenseren valt.”
“Het systeem van natuurcompensaties is eigenlijk lachwekkend. Men vernietigt natuur en gaat dan elders scheuten van boompjes planten. Het duurt twee tot drie generaties vooraleer er bos is. ”

De bedreigde zone is ook bijzonder omdat het een ‘nat’ natuurgebied is dat belangrijk is voor de waterhuishouding.  Verder wordt de vraag wordt gesteld of er wel nood is aan bijkomende industrieterreinen. Continue reading →

Waals-Antwerpse wapentrafiek naar Saoedie Arabië aan banden, voorlopig

Share

foto: wikipedia

Vredesactie slaagde erin om de export van Waalse wapens naar Soedie Arabië aan banden te leggen. Het stilleggen van de wapenhandel is niet alleen een streep door de rekening van het Waals gewest maar ook van de Antwerpse haven en Katoennatie, die de export faciliteerden. De strijd is echter nog niet gestreden. 

We bellen met Bram Vranken van Vredesactie: ” De haven van Antwerpen is al een tijd de draaischijf voor de doorvoer van Belgische wapens naar Saoedi Arabië. In mei 2019 was er een eerste passage van de Bahri Yanbu. In januari zou het schip opnieuw Antwerpen aandoen dus we wisten dat de kans groot was dat er weer wapens zouden opgepikt worden. We hebben toen actie gevoerd aan de poorten van Katoennatie waar de wapens opgeslagen lagen. Door die druk heeft het schip de wapens niet kunnen oppikken.”.

Noot: Huidig havenschepen Annick De Ridder stelt geen weet te hebben van wapentrafieken naar Saoedie Arabie en weigert informatie op te vragen bij andere overheden. Annick De Ridder werkte van 2011 tot 2014 voor Katoennatie. Continue reading →

Michael Pas: cultuur tijdens de coronacrisis.

Share

foto: Leen N.

Michael Pas van de Acteursgilde over cultuur tijdens de coronacrisis.
De Acteursgilde is gesprekspartner voor producenten, zenders, vakbonden en overheid in het overleg over beleid, subsidies, loonvorming, naburige rechten, fiscaliteit en de toekomst van ons medialandschap. Pas ziet de toekomst niet rooskleurig in. Geen volle zalen kunnen trekken omwille van de corona-maatregelen zal maken dat het theater verlieslatend wordt. Ook de angst bij producenten om te investeren in deze onzekere tijden zit er diep in.
Maar niet getreurd, de opnames van Thuis en Familie kunnen inmiddels weer doorgaan.
Deel 1:


Deel 2:

Stad betaalt 6,8 miljoen aan Q-Park

Share

foto: RC

De stad betaalt 6.8 miljoen euro aan parkeeruitbater Q-park als vergoeding voor het stilleggen van de bouw van de parkings aan de Gedempte Zuiderdokken. Na ons gesprek over de pogingen om nieuwssite Apache te muilkorven spreken we met Tom Cochez nog even over deze zaak.

Het stilleggen van de werken kwam er na klachten van buurtbewoners. De burgemeester stelde de zaak voor als een geval enkele asociale inwoners die de stad gijzelden. De grond van de discussie is echter de vraag of  het kan dat 2000 parkeerplaatsen aangelegd worden op gebied dat op het gewestplan van 1979 ingekleurd werd als parkgebied. Het stad probeerde daar een mouw aan te passen door in het recenter RUP de bestemming als ‘publiek domein’ te omschrijven.  De milieueffecten-rapportering is echter niet correct gebeurd en in 2013 werd het RUP geschorst na een klacht van enkele buurtbewoners uit de vastgoedsector. Het resultaat toen was de verbanning van de Sinkesenfoor van de site naar park Spoor Oost.  Toen kwam het stadsbestuur snel tot een akkoord met de klagers.

Toen er  recenter weerstand ontstond tegen het parkingproject werd die genegeerd, met als gevolg het stilleggen van de werf in 2018. En twee jaar later dus de factuur van 6,8 miljoen.

Antwerpse vastgoedsector in opspraak blijft onderzoeksjournalisten achtervolgen

Share

JohnMilton’s_Areopagitica

Eergisteren werd de klacht van voormalig projectontwikkelaar Erik Van der Paal  tegen nieuwssite Apache doorverwezen naar de correctionele rechtbank, ondanks een negatief advies van het Openbaar Ministerie. Van der Paal diende klacht in wegens schending van de privacy omdat Apache in 2017 gefilmd had hoe het bijna voltallig Antwerps schepencollege aanwezig was op het verjaardagsfeest van Van der Paal, wiens vastgoedprojecten ze moesten goedkeuren. We bellen Tom Cochez van Apache.

“Dat de verzekeraars de groepspolis van de Vlaamse journalistenvereniging niet wil hernieuwen is problematisch.”

Tom Cochez: “De Raadkamer heeft geoordeeld dat het interessant is om een oefening te maken over de vraag wat het zwaarst doorweegt: de privacy van Van der Paal of het algemeen belang. Er bestaat al veel internationale rechtspraak over dit soort gevallen. Het komt erop neer dat je als journalist geen gebruik mag maken  van verborgen camera’s, behalve als wat je wilt aantonen niet op een andere manier aantoonbaar is. Als je als journalist het publiek belang kunt aantonen, dan heb je wel degelijk dat recht. Dat werd onlangs ook gedaan voor de VRT-reportage over de toestanden in de woonzorgcentra, of destijds voor de reportage van Panorama waarbij rechters werden gefilmd die de diamantairs gingen bezoeken die ze later moesten beoordelen in grote zaken.”

“Wij hebben gewoon gefilmd wat iedereen die daar passeerde aan het Fornuis kon zien, en wat we daar toonden is zeer illustratief voor de zeer nauwe relaties tussen die projectontwikkelaar, het Antwerps stadsbestuur en een aantal dubieuze figuren uit het Belgisch politiek landschap.”

Apache ligt al sedert 2016 onder vuur van volk gelieerd aan Landinvest-zaken:
Tom Cochez: “Het is begonnen in 2016. Toen kregen we een schadeclaim van de voormalige toenmalige kabinetchef van Bart De Wever (Joeri Dillen, nvdr), die voor Landinvest gewerkt had, en ook een claim van Erik Van der Paal zelf. Samen voor 350.000 euro. (nvdr: Eric Van der Paal is een jeugdvriend van de Antwerpse burgemeester De Wever). We zijn volledig in ons gelijk Continue reading →

Schijnpoortpasserelle (vervolg)

Share

foto RC

We bellen Joke Laukens over de Schijnpoortpasserelle en het Oosterweelproject. Laukens  is buurtbewoner en ook medewerker van Groen-fractie van de Antwerpse gemeenteraad.

De Schijnpoortpasserelle vebindt het Sportpaleis met Spoor Oost, het voormalig NMBS rangeerstation dat nu dienst doet als parking.  De passerelle wordt zo goed als niet gebruikt. Het monument heeft de stad bijna 8 miljoen euro gekost.

Laukens: “De schijnpoortpasserelle is geschikt voor de klanten van het Antwerps Sportpaleis, maar is een onlogische verbinding voor alle andere voetgangers of fietsers, omdat aan beide kanten van de brug niets anders is behalve sportpaleis en parking. Een fietsers-voetgangersbrug tussen de Bischoppenhoflaan en de stad zou nochtans wel nuttig geweest zijn. Daar passeerden vorig jaar 925.000 fietsers. Maar die verbinding is niet voorzien, ook niet na de afwerking van Oosterweel.”

“Het Antwerps Sportpaleis NV betaalt de stad niets Continue reading →

Schijnpoortpasserelle zoekt voetgangers

Share

Waar slaagt men erin een voetgangerspasserelle te bouwen die helemaal niet bedoeld is voor voetgangers?

Op 27 mei werd de passerelle aan de schijnpoort feestelijk door de Antwerpse schepen voor mobiliteit voor geopend verklaard. “Eindelijk kunnen voetgangers, en fietsers, veilig de Noordersingel en Schijnpoortweg oversteken”. Maar waar blijven de voetgangers en fietsers?
Vijf keer gingen we er ondertussen en kijkje gaan nemen en telkens was de brug leeg. Toegegeven, het is misschien wat veel gevraagd om een massa volk te verwachten om elf-twaalf uur ‘s avonds, want zo laat was het toen we er passeerden op vrijdag en zaterdag 29/30 mei. Maar ook rond 18-19u op zondag 31 mei, vrijdag 5 en maandag 8 juni waren we telkens net te laat om dat ene koppel mee op de foto te krijgen.

Waarom wordt de passerelle amper gebruikt? En als ze niet gebruikt wordt, waarom werd ze dan aangelegd?

Fietsen, in 2030

kant Sportpaleis

De brug loopt van de Schijnpoortweg naar de andere kant van de ring, over een drukke verkeersknoop aan de singel met naast vooral veel autoverkeer ook wel wat fietsers en enkele voetgangers. Aan de kant van de Schijnpoortweg start de brug niet aan het voetpad maar aan een braakliggend terrein, en aan de andere kant eindigt de passerelle op een trap die op een ander braakliggend terrein uitkomt. Niet helemaal verrassend dus dat de constructie weinig gebruikers lokt: de voetgangers die vanaf de Pothoekstraat, Lange Lobroekstraat of Noordersingel komen, steken de ring niet sneller over met de passerelle dan als ze gewoon de verkeerslichten gebruiken. Voor fietsers is het gebruik aan de kant van het Sportpaleis dan weer ronduit gevaarlijk doordat de passerelle enkel te bereiken (of af te dalen) is via een steile werftrap, versierd met een gootje dat de indruk zou moeten geven enig nut te hebben voor fietsers. Oh ja, die werftrap wordt nog wel vervangen door een fietshelling die zal aansluiten op het ringfietspad. Dat zal wel het gebruik van deze brug de trap onder de kont geven die nodig is. Maar spijtig genoeg kan dat nu niet want eerst moet de Oosterweelverbinding afgewerkt worden. Dus over een jaar of tien.

Geen verrassing dus dat het geen aanschuiven is op de Schijnpoort-passerelle. Het valt te vermoeden dat de luttele gebruikers de constructie eerder gebruiken als toeristische attractie. Foto’s en filmpjes genomen op de dag van de opening tonen wel wat volk. We waren er niet bij maar gokken dat de enthousiaste trappers op het filmpje journalisten, fans van de schepen en stedelijk personeel zijn.

kant Schijnpoortweg

De vraag kan gesteld worden of er wel ernstig overwogen is om de fietsmobiliteit te verbeteren. Aan de Schijnpoortweg-kant eindigt de brug op … een betonnen trapje. Aan de kant van het sportpaleis lijkt er momenteel plaats zat te zijn om een fietshelling aan te leggen. En als de vrije ruimte die er nu is ingenomen wordt tijdens de komende Oosterweel-werken, was het dan niet mogelijk om een iets minder steile constructie neer te zetten?

kant Sportpaleis

8 miljoen

Dus waarom? Continue reading →

50 miljoen Antwerpse Coronasteun – Tom Meeuws

Share

https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/

We bellen met Tom Meeuws (sp.a), schepen sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu, erediensten en voorzitter bijzonder comité sociale diensten.

In Antwerpen wordt er de komende week 50 miljoen euro vrijgemaakt om mensen en bedrijven getroffen door de corona crisis te kunnen steunen. Hoe de buit verdeeld wordt zal de komende dagen blijken. Ondanks het financiële kostenplaatje voor Antwerpen zal men nu moeten tijdelijk in het rood gaan om de samenleving uit het slop te trekken. Iedereen socialist na de coronacrisis?

Binnenkort meer over de visie van de SPa over een post-corona-samenleving.

Waarom er opnieuw F-16’s naar Irak en Syrië moeten

Share

Foto: VS overheid, via wikipedia (publiek)

Er heeft zich een opmerkelijke parlementaire meerderheid gevormd die oproept om opnieuw F16’s te sturen naar  Irak en Syrië ‘omdat IS zich hergroepeert’.
Ludo De Brabander (Vrede vzw): “Dit gaat niet over de strijd tegen IS”.

Ludo De Brabander:  “Er liggen resoluties voor in het parlement die gaan over een vraag van het Centraal Commando van de VSA om opnieuw aan haar  ‘Inherent Resolve‘ actie tegen IS/Daesh deel te nemen. Concreet gaat het over de inzet van vier gevechtsvliegtuigen voor een jaar lang vanaf oktober. De zaak zal  20 miljoen euro kosten.”

Vrede noemt de missie ‘illegaal’.
Ludo De Brabander: “Eén van de problemen die we hebben met de missie is juridisch: het is geen VN-operatie en dat zou nochtans moeten. Een optreden in het buitenland vereist een VN-mandaat volgens Hoofdstuk 7 van het VN handvest, en dat mandaat is er niet. Het gaat hier over een actie van een groep van 13 landen onder leiding van de VSA. Er is enkel een verwijzing naar resolutie 2249 van november 2015. We zien dat het internationaal recht de laatste jaren zeer ruim wordt geïnterpreteerd maar hier is de zaak zeer duidelijk: er is geen mandaat.”

“De resoluties die in het parlement voorliggen gaan niet over de strijd tegen IS, maar over België dat zich een goede bondgenoot wil tonen van de VS.”

RC: De vliegtuigen zouden ingezet worden in Syrië en Irak. De acties in Irak zouden wel legaal zijn omdat ze op vraag komen van de Iraakse regering, net zoals de Russen actief zijn in Syrië op vraag van de Syrische overheid. Continue reading →

Vluchtelingen aan de Europese grenzen: Waar zit de illegaliteit?

Share

kamp Moria, Lesbos (Cathsign via Wikipedia)

De vluchtelingen in EU-lidstaten Griekenland, Kroatië en Bosnië moeten niet rekenen op de Europese rechtsregels.

“Mensen met gebroken benen en uitgeslagen tanden. Kleren, schoenen, telefoons die gestolen worden door de overheden … Het is compleet illegaal volgens de Europese rechtsregels maar het schrikt wel af. “

Toon Lambrechts, freelance journalist voor MO magazine, Eos wetenschap, Knack en Vice, woont in Thessaloniki (Griekenland). Hij bezocht verschillende malen de overvolle kampen op de Griekse eilanden Lesbos, Chios, Samos en Kos, waar op dit moment 40.000 mensen in onmenselijke leefomstandigheden hun lot afwachten.

In het Moria-kamp op Lesbos (80.000 bewoners), dat een capaciteit heeft van 3000 personen, zitten momenteel 18.000 mensen. De situatie is er schrijnend, met één toilet per 160 kampbewoners en één waterkraantje per 1300 bewoners, en een enorm afvalprobleem. Door de overbevolking en het gebrek aan voorzieningen is het kamp een potentiële broeihaard van ziektes, corona en andere. “Van afstandsregels  kan geen sprake zijn als je met tien in een iglotentje moet slapen. De regering probeert de NGO’s uit de kampen te weren; een beleid dat al dateert uit de tijd dat Syriza (links) aan de macht was. Maar de overheid faalt, en daarom zijn de NGO’s nodig. Terwijl de rest van de Griekse bevolking inmiddels uit lockdown komt, blijven de maatregels in de kampen gehandhaafd.”

Continue reading →

De dood van George Floyd

Share

de moord op Agamemnon

De overheid van de VSA dreigde er de afgelopen week mee om op basis van een wet uit 1807 het leger in te zetten  tegen de bevolking om de rellen na de moord op George Floyd de kop in te drukken.
“Dat heeft niet gewerkt in Irak, dus waarom zou het hier werken?” reageert Derek Monroe, onze correspondent in de VS.

“De media hadden het alleen maar over de rellen, terwijl de meerderheid van de betogingen wel degelijk vreedzaam waren.” zegt Monroe. “En dan probeert de overheid dat geweld nu ook in de schoenen schuiven van Antifa. Als er al sprake was van betrokkenheid van bepaalde organisaties, dan eerder Black Lives Matter dan Antifa. Black Lives Matters bekijkt het onrecht zuiver raciaal en verliest het klasse-element uit het oog.”

“Trump dreigde ermee om het leger in te zetten tegen de relschoppers op basis van een wet uit 1807. De inzet van het  leger tegen de bevolking viel slecht bij de meerderheid van de bevolking maar ook bij een aantal militairen. Die wet van 1807 kwam er toen de onafhankelijkheidsstrijd van de VSA nog aan de gang was. Continue reading →