Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Doel: de toekomst blijft nog even de toekomst

Share

We belden met Denis Malcorps (Doel 2020) naar aanleiding van de komende Scheldewijding + Doelse feesten (zondag 27/8) voor een update over het ‘Verbond voor de Toekomst’ dat in april vorig jaar gesloten werd. Concrete acties ter bescherming van het erfgoed in Doel laten voorlopig nog op zich wachten. Een oude maalderij moest zo onlangs nog worden afgebroken omdat ze gedeeltelijk ingestort was, en de populaire horecazaak in de oude molen moest wegens gebrek aan renovatie de deuren sluiten.

Komende zaterdag (19/8) is er nog eens een cultuurcafé in de namiddag.

Het Nabije Westen – 05-08-2023

Share

Waarom een nieuwe parkeerregeling in Antwerpen.
De gevolgen van die regeling.
Daarbovenop een krottig, knullig openbaar vervoer.
Marnix Peeters over fiets- en andere terroristen.
Danny Van Assche (Unizo) is pro digitaal statiegeld.
Het INEOS-dossier kan duur uitvallen voor de overheid.
Engie heeft een gunstige deal gesloten met de overheid.
Nieuwe Europese bankbiljetten.
Gulle subsidies voor fossiele brandstoffen.
Schandalen in woonzorgcentra.
Grote tandartsconglomeraten maken tandzorg duurder en slechter.
Zorgwoningen mogen slechts 6 jaar blijven staan.
Echte mannen (?): Elon Musk en Maximilian Krah.
Dure nieuwe kerncentrales in VSA

Ruimen 120 hectaren Knokse polder plaats voor eco-golfterrein van Antwerp-enaar?

Share

Een projectontwikkelaar wil een nieuw ‘eco’ golfterrein met congresruimte en luxehotel neerzetten op 120 hectaren poldergrond. 

We bellen Ivan De Cleck van ‘Bescherm Bomen en Natuur’, dat samen met de milieuorganisaties Natuurpunt en Groen vzw de nietigverklaring wil van de vergunning die de Vlaamse overheid in April gaf. 

Ivan De Cleck: “In 2018 keurde de toenmalig burgemeester van Knokke een gRUP goed voor een bijkomend golfterrein in Knokke (website HIER, toelichting gRUP HIER). Het gRUP voorziet echter niet in een project van deze omvang, dat door Vlaanderen nu goedgekeurd is.”

“Het gaat over 120 hectaren landbouwgrond en open ruimte die twee meter zou opgehoogd worden (waardoor 900.000 m³ grond moet aangevoerd worden, nvdr). Er komt ook een hotel met 350 luxekamers, waarvan 200 suites, met een oppervlakte van 300 m² per ‘plaats’. Noteer dat een normale  hotelkamer ongeveer 25 m² groot is. De bouw zou 33 meter hoog gaan en ook 14 meter diep voor een vierlaagse ondergrondse parking voor 1350 auto’s.” . 

“Het complex ligt in overstromingsgebied. Rond het hotel worden betonnen wanden tot 30 meter diep de grond ingeheid tegen de waterdruk (en overstroming van de parking en hotelkelder, nvdr). Een waterput van 115.000 m³ (50 olympische zwembaden, nvdr) zal aangelegd worden om het golfterrein groen te houden. Als al het (zoet) regenwater van het gebied opgevangen en apart opgeslagen wordt, dan dringt het niet meer door in de ondergrond van het gebied, waardoor er omliggend (brak) water zal insijpelen met verzilting als resultaat.”

“Het gRUP laat toe dat het gebied van landbouwzone tot recreatiezone wordt omgezet, maar niet op de megalomane manier zoals het nu gepland is. Er was bijvoorbeeld geen sprake van een dergelijk groot hotel en een ophoging van de terreinen. Er verdwijnt ook heel wat fauna en flora.”

RC: Minister Demir (N-VA) keurde op 21 april het project toch goed. (Kopie besluit: HIER, via website Knokke).  Dat gebeurde na aanpassingen en het toevoegen van 47 strikte voorwaarden, aldus de media. Die eisen  gaan voor jullie dan niet ver genoeg?
 Ivan De Clerck: “Die voorwaarden zijn summier. Telkens (bij dit soort projecten) zie je dat er een totaal onaanvaardbaar project voorgelegd wordt dat compleet in tegenspraak is met wat toegelaten is. Dan worden enkele kleine toegevingen gedaan zodat het project (politiek) goedgekeurd kan worden.” Continue reading →

Het Nabije Westen – 29-07-2023

Share

Vakantiebestemmingen politici: boeiend of leerrijk? Geen van beiden.
Josse De Pauw over Vlaams Belang-vertegenwoordiger bij KVS-Brussel.
Nele Van den Broeck over ‘de plaat van je leven’, The Moldy Peaches.
Nieuw parkeerbeleid in Antwerpen gaat in op 1 augustus.
Sociale huurders krijgen solidariteitsbijdrage opgelegd ten voordele van andere sociale huurders.
De INEOS-ethyleenkraker moet er komen: N-VA en Open VLD dienen een stikstofdecreet in bij het Vlaamse Parlement en vragen advies aan de Raad van State.
Maar de echte problemen pakken ze niet aan.
Problemen met overbevolking van gevangenissen: Vlaams wijst (naar aloude gewoonte) naar federaal.
De discussie over statiegeld wordt ook al communautaire stuff.
Het aantal aidsdoden en hiv-besmettingen is sterk gedaald.
Uitsmijters: terreurproces en amokmakerswet.

Het Nabije Westen – 22-07-2023

Share

Vlaamse begroting minder in evenwicht dan gedacht.
Beschadiging van ‘Vooruit’.
Italiaanse regering gaat ten strijde tegen LGBTQIA+ rechten.
Het akkoord met Engie over de kerncentrales.
De aanloop tot een belastinghervorming.
De mislukking van de belastinghervorming.
De groene transitie is té succesvol.
Er is heel wat te doen rond genetisch gemanipuleerde organismes.
Theo Francken en Zuhal Demir, bezeten door het Vlaemsche vuur, gaan serieus uit de bocht.
Als het van Europa afhangt is het gedaan met de wegwerpcultuur.
Belasting voor multinationals.
Vliegtuiglawaai en de ethaankraker van Ineos.
Dure huur voor sociale woonblokken.
Fernand Huts koopt (op termijn) de hele Antwerpse binnenstad.
Uitsmijter.

Psychedelica voor therapeutisch gebruik

Share

We spraken met Lennart Cok, voorzitter van de Psychedelic Society Belgium, over de voorgeschiedenis en de huidige stand van zaken van het onderzoek naar & het gebruik van psychedelische middelen bij de behandeling van geestelijke aandoeningen.

Politieke bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor aan de kant schuiven milieuwetgeving?

Share

Milieuorganisaties schakelen een versnelling hoger in het aanvechten van vergunning die volgens hen onterecht zijn: Natuurpunt, Bondbeterleefmilieu en Dryade dreigen politieke mandatarissen.   

Als snel volgden vanuit  politiek en media oproepen om nieuwe wetten te schrijven en subsidies aan milieuorganisaties in te trekken. 

Volgens de milieuorganisaties is er een probleem met politieke overheden die vergunningen afleveren waarvan ze weten dat ze het wettelijk niet mogen doen.  “We hebben een aantal ingebrekestellingen gestuurd naar provincies, gemeenten en mandatarissen omdat ze nieuwe vergunningen verleend hadden voor bedrijven van wie de vergunning vervallen was. Die nieuwe vergunningen zijn volgens ons illegaal.”, zegt  Dries Verhaeghe van Dryade. 

“Politici moeten hun werk correct doen en de regels  niet aan hun laars lappen. Deze zaken moeten een cultuuromslag helpen verwezenlijken.”

“In de provincie Antwerpen ging het over burgemeester en de schepenen  van Kontich en ook de gouverneur en gedeputeerden . We hebben er hen op gewezen het het onterecht verlenen van vergunningen een persoonlijk juridische aansprakelijkheid kan meebrengen. We hebben  nog geen juridische stappen gezet maar wel duidelijk gemaakt dat we hun vergunningsverlening in de gaten houden. “

RC: Gwendolyn Rutten (Open-VLD) vond dit schandalig. ‘Het is de taak van de mandatarissen om vergunningen af te leveren. Dat gebeurt pas na uitgebreid advies en argumentatie. Als men het daar niet mee eens moet men de argumentatie aanvechten en niet de mandatarissen als misdadiger behandelen’, aldus Rutten.
Dries Verhaeghe (Dryade): “In het geval van Kontich, bijvoorbeeld, was er een negatief agentschap van Natuur en Bos. Dat gaf de argumenten aan waarom het wettelijk onmogelijk was om een vergunning te verlenen. Ook de omgevingsambtenaar van Kontich had dat gezegd. Mevrouw Rutten heeft gelijk dat er veel adviezen komen maar die worden vervolgens genegeerd door de bevoegde politici. Het is toch niet onlogisch dat we hen daarop aanspreken.” Continue reading →

Het Nabije Westen – 15-07-2023

Share

(De foto is van een metrostation in Stockholm (niet in Antwerpen dus)
Een overzicht met een reeks korte berichten over de Britten, de cyberaanval waarmee Antwerpen te maken kreeg, Elon Musk, openbreken van voetpaden, verrechtsing in Europa, geen graaiflatie in België, op z’n Hollands uit de auto stappen, de natuurherstelwet, fonteinen op de Groenplaats, preventieve aanhoudingen in Brussel, scans zonder extra kosten, bankiers, rellen in Parijs, schoolvakanties, om over na te denken, breaking news
De Vlaamse begroting.
Smaakhaven in Antwerpen.
De Vivaldi-regering en Lahbib.
Een probleem bij Open-VLD.
Openbaarheid van bestuur.
De pensioenhervorming heeft een muis gebaard.
Ontslag van Nederlands premier Rutte.
Basis-onbereikbaarheid, getekend Vlaamse regering en De Lijn.

Meer dan Goud

Share

… is de naam van een groepering van bezorgde burgers die sinds een paar jaar ijveren voor de stopzetting van de industriële activiteiten van Value Trading in de stationsbuurt. Naar aanleiding van een infoavond vorige maandag over de resultaten van een bodemonderzoek in de Jacob Jacobsstraat en omgeving spraken we met twee personen die in deze groep actief zijn en met Thomas Goorden.

Nieuwe wetgeving rond sekswerk in de maak

Share

We spraken met Els Traets van Violett naar aanleiding van de aangekondigde wetswijziging die werknemerscontracten voor sekswerkers mogelijk gaat maken.

Onze Chemische Industrie en Onze Gezondheid

Share

Onze havens doen de economie draaien, maar wat is hun impact op  milieu en gezondheid?

Samen met de Hollandse collega’s van Follow The Money is nieuwssite Apache een journalistiek onderzoeksproject gestart.

Tom Cochez (Apache): “Dat de havens de aorta van de economie vormen klopt zeker voor en stuk maar er wordt heel weinig over de andere kant van het verhaal bericht. Ons idee om dat te doen is een gevolg van het PFOS schandaal rond 3M en dit onderzoek wil die zoektocht op een ruimere schaal maken. “

“De milieuwetgeving is een heel complex verhaal dat heel veel tijd vraagt en je moet er helemaal induiken om te doorzien waar de verhalen zitten die niet verteld worden. We zij nu vier maanden bezig en hebben ons vooral verdiept in die technische kant van de zaak.”

RC: Jullie berekenden dat de haven van Antwerpen jaarlijks voor 1 tot 3 miljard milieu-en gezondheidsschade veroorzaakt. Hoe kwam je tot dit resultaat?
Tom Cochez: “Wetenschappers hebben inschattingen gemaakt van de kost veroorzaakt door vervuilende stoffen, uitgedrukt in euros schade per kilo van die stof in het milieu. We hebben dan  de totale maatschappelijke kost berekend door die kost per kilo te vermenigvuldigen met het aantal kilo’s van die stoffen die Antwerpen en Rotterdam uitstoten.”
“Zo kwamen we tot een gezondheidskost tengevolge van de uitstoot door de 43 Antwerpse havenbedrijven waarvoor cijfers beshikbaar zijn van 1,3 tot 3,3 miljard € per jaar. Die vork komt doordat de impact afhangt van hoever de vervuilers zitten van de bewoning. De Antwerpse industrie ligt relatief dicht tegen de stad dus zitten we waarschijnlijk aan de hogere kant van die vork. “

“Europa verplicht een aantal bedrijven om hun uitstoot van die stoffen te rapporteren. Fijn stof (PM2,5) is de grootste  ‘dooddoener’ van de aangegeven stoffen en vooral de petrochemie produceert via verbrandingsprocessen fijn stof.”
“De niveau’s (aan bijvoorbeeld fijn stof en NOx)  worden gemeten in de lucht maar dat laat niet toe te bepalen wie precies wat uitstoot. Verder moeten een aantal bedrijven volgens de Europese wetgeving aangeven wat ze uitstoten voor een aantal specifieke stoffen, zoals benzeen, fijn stof. Het probleem is dat dit tot een onderschatting leidt, bijvoorbeeld omdat de wetgeving dateert van 2003 en we ondertussen weten dat er andere schadelijke stoffen zijn die niet in de lijst staan.  Er zijn ook sectoren, zoals de asfaltproducenten, die geen aangifte moeten doen. De logica voor die lacune ontgaat me maar we vermoeden dat het te maken heeft met de lobbykracht van de betreffende industrie. De Europa beseft dat het de wetgeving verouderd is de zaak aan het bekijken, bijvoorbeeld door het toevoegen van een aanta; zogenaamde ZZG’s, Zeer Zorgwekkende Stoffen.”
Continue reading →

Het Nabije Westen – 24-06-2023 (met extra aanvulling vooraf)

Share

Omdat de rubriek Het Nabije Westen meestal op donderdag wordt afgesloten, waarbij op vrijdag toch nog gepoogd wordt de laatste nieuwsjes (als die belangrijk genoeg worden geacht) mee te pikken, moest ik deze keer vooraf toch nog een paar aanvullingen geven.


Moet de overheid stilaan de opvoeding van onze kinderen maar helemaal in eigen hand nemen?
Het verschil tussen 600 verdronken bootvluchtelingen en de zelfgekozen dood van 5 eigenzinnige miljardairs.
Shell stoot dan wel zijn klimaatonvriendelijke olieactiviteiten af, de uitstoot zal er niet minder om worden. Omdat geld belangrijk is.
Klimaatherstelwet: ons land schijnt het maar niet te willen leren.
Influcencers: een akelig woord met een nog akeligere betekenis. In Frankrijk worden ze aan banden gelegd.
Irangate legt een bom onder de regering
Het verschil tussen transplantatie en trans personen: het is niet voor iedereen duidelijk.
De rijkste man ter wereld verliest op 1 dag 10,2 miljard euro. Al is dat relatief.
De belaging van Conner Rousseau.
In Italië komen LGBTQ-rechten onder druk.
Een korte hommage aan Johanna Pas, dichter, vertaler, queer-activist, eigenaar queer-boekhandel Kartonnen Dozen.

V-Nieuws

Share

De organisatie  Vlaams Belang heeft een “onafhankelijk Vlaams nieuwskanaal” opgericht, V-Nieuws . Een handleiding door Tom Cochez van Apache.  

Tom Cochez: “V-Nieuws is een onderdeel van uitgeverij Egmont, die eigendom is van de organisatie.   De website wordt volgeschreven door leden van het KVHV Gent, die de stoottroepen vormen van  Dries Van Langenhove. De graficus heeft een opmerkelijke facinatie voor hakenkruisen. Zo was zijn afstudeerwerk  een boekenkast in de vorm van een swastika.”
“Dit maar om een beeld te geven wat onder de kap zit van  het ‘onafhankelijk Vlaams nieuwskanaal’.”

We eindigen met een overzicht van wat er in de nieuwe editie van Apache-magazine staat. Cochez: ” Er is een focus op klimaat met stukken over  de bruinkoolindustrie in het Duitse reinland, ‘activistiche’ academici, rewilding in Schotland en andere artikels.” 
“Sommige kranten, zoals De Standaard,  leveren goede bijdragen over klimaat maar dat gebeurt nogal ad-hoc. We vonden dus dat we het dit keer als en totaalpakket moeten brengen.”
Verder vind je in het magazine ook de vaste strip en enkele columns.

Den Antwerp: Het probleem Mintjens of Gheyens?

Share

wikipedia

Eind mei richtte projectontwikkelaar en FC Antwerp-eigenaar Paul Gheysen zich rechtstreeks tot de Antwerpse burgemeester: “Doe iets aan de weigering van de eigenaar(es) van de gronden waarop en tribune van het Antwerp-stadion staat aan mij te verkopen. Dit brengt de verdere groei van de club in gevaar.”  

Een week later speelde de vrouw in kwestie, Tanja Mintjens, de bal terug:  ze wil het terrein aan Gheysens afstaan,  maar die moet dan wel beloven de Antwerpse voetbaltrots niet uit te verkopen aan het buitenland.    

Precies daar zit volgens Tom Cochez van Apache de kern van het dossier. Gheysens zal meer geld krijgen voor de club als hij eigenaar is van alle grond.   

Tom Cochez volgt al jaren de Antwerpse vastgoed-avonturen van Ghelamco-eigenaar Paul Gheysens

Tom Cochez: “De Burgemeester van Antwerpen mag laten uitschijnen hebben dat hij zich niet met de zaak zou moeien maar het is duidelijk dat Bart De Wever en het Antwerps college aan de kant van Paul Gheysens staat. Hij heeft dan ook onteigening van Tanja Mintjens gesuggereerd.”

“De relaties tussen Gheysens en de Antwerpse N-VA zijn heel goed met twee kopstukken van N-VA in het bestuur van Antwerp. Philippe Muyters en Bart Van Camp.  Bart De Wever geeft toe dat hij konkelfoest met alles en iedereen in stilte maar dat hij dat doet in het belang van de stad.   De burgemeester zegt dus dat we op zijn woord moeten geloven dat hij het beste voor heeft met de stad. Wel, er is een principe die stelt dat goed bestuur inhoudt dat extra ogen meekijken naar hoe bestuurd wordt. Elke politicus zal beweren dat hij het niet doet voor het  algemeen belang, onafhankelijk van de partij waarover het gaat. Er moet en systeem van transparantie betstaan.” Continue reading →

Volksraadpleging voor betaalbaar wonen – 8 oktober Gent

Share

Bron: teduur.be

Op 8 oktober kunnen de Gentenaars zich uitspreken over het sociaal woonbeleid van de stad.  Een volksraadpleging met een mogelijke impact tot ver buiten Gent. We bellen mede-initiatiefnemer Johan De Troyer.

“Na de afbraak van de  Sint-Bernadettewijk is vanuit de volksraad het initiatief ‘teduur.be‘ gestart. Daarna is het idee van een volksraadpleging verder uitgewerkt in twee specifieke vragen. De stad moet de vragen nog goedkeuren maar dat zal volgende week gebeuren.”

De eerste vraag is of gemeentelijk publiek vastgoed verder mag geprivatiseerd worden.

De tweede vraag is er om een beleid van volkshuisvesting te kunnen realiseren: moet de stad Gent een  bank van publieke gronden oprichten om tot 40% sociale woningen te kunnen realiseren? 

“We hebben meer dan vijfendertigduizend handtekeningen opgehaald. Op zondag 8 oktober gaat er dus, na 20 jaar, opnieuw een volksraapleging door in Gent. ”

“Nu gaan we campagne voeren om de mensen ervan beswust te maken dat stemmen wel degelijk zij heeft. We gaan ook de baan op om de mensen duidelijk te maken wat die twee vragen inhouden. We zijn tevreden met de houding van de stad: ze heeft de vragen aanvaard en zal verder enkel de volksraadpleging faciliteren. Er is, in tegenstelling tot twintig jaar geleden, geen advies gekomen om niet te gaan stemmen. De stad neemt dit dus ernstig.”

Concreet gaat de eerste vraag over het stoppen van de verkoop van publieke gronden aan institutionele beleggers die er dingen opzetten die  gewone mensen niet kunnen betalen. Als je daarentegen de grond in bezit houdt kan je woonbeleid zelf sturen en wordt het beleid niet bepaald door de winstdoelstellingen van de investeerders. Het resultaat van dat laatste is de meer dan vijftienduizend wachtenden in Gent voor een sociale woning en honderdtachtig duizend op Vlaams niveau.

“Ondertussen voert minister Diependaele nog altijd een privatiseringsbeleid. Hij heeft het onmogelijk gemaakt voor sociale huisvestingsmaatschappijen om de voorziene budgetten op te maken en het ongespendeerd budget dan kadeau gedaan Continue reading →