Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Borgerhout door de ogen van CD&V

Share

In de Borgerhoutse districtsraad speelde Nahima Lanjri de afgelopen 5 jaar een prominente rol. Ze voerde als enige verkozene van CD&V (die niet uit de partij stapte) constructieve oppositie. Zij krijgt een prominente rol tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

CD&V vernieuwt dan ook haar ploeg in postcode 2140: Eva Van Keer is een van de talloze christendemocratische jongeren die bij de verkiezingen een prominente rol mag spelen. De 27-jarige Van Keer trekt de lijst in Borgerhout.

Aflossing van de wacht dus. Een gesprek over de uitdagingen voor Borgerhout.

(foto: CD&V Antwerpen)

CD&V Antwerpen zet in op verjonging

Share

De Antwerpse CD&V trekt alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Onder aanvoering van federaal Minister Kris Peeters willen de Antwerpse christendemocraten vermijden om weer platgedrukt te worden tussen N-VA enerzijds en Links anderzijds. Wat opvalt is dat Peeters gesteund wordt door heel wat jongeren. Nadat de 29-jarige Orry Van De Wauwer Caroline Bastiaens opvolgde in het Vlaams Parlement, staken nog jongeren hun neus prominent aan het venster.

In 2012 was Sam Voeten (29) de jongste kandidaat op de Stadslijst. Vandaag is hij een van de sterkhouders van CD&V en woordvoerder van de CD&V-fractie in het federaal parlement. Hij geeft tekst en uitleg bij de verjonging op de nieuwjaarsreceptie vam de christendemocraten.

Twee voorzitters van lokale afdelingen komen rechtstreeks van de CD&V-jongeren. In Merksem leidt Thomas Ven (29) de afdeling. In Antwerpen is de scepter in handen van Jan Braeckmans (29). Braeckmans trekt de lijst zelfs in het district Antwerpen waar hij nu al districtsraadslid is. Een gesprek met beide heren, over de verjonging van de partij en de kijk van jonge christendemocraten op de stad.

(foto: CD&V Antwerpen)

Start aanplanting nieuwe bomen Noorderlijn // Leienknip: Stand van zaken

Share

De stad meldt via Noorderlijn dat men begonnen is met de aanplanting van 73 bomen op het eilandje aan de Sint-Laureiskaai. Binnenkort start de aanplant op de Noorderlaan en aan de noordelijke leien, waar in totaal een 900-tal nieuwe bomen komen. De aanplanting is vooral een herstel  na de kap die eerder dit jaar plaatsvond.

“De bomen die aangeplant worden hebben hebben al een serieuze omtrek. Dat was een voorwaarde die opgelegd was in het bestek.” zegt Cheryl Horemans van Noorderlijn. “De bomen op het eilandje zijn het dunst, maar die op de Noorderlaan zijn echt wel al veel meer opgeschoten.  De platanen die op de leien geplant zullen worden, zijn twaalf tot veertien meter hoog. ”

Noorderlijn doet ook de communicatie rond de heraanleg van het Operaplein en de leienknip. De werken zitten op schema en de auto’s zullen  eind 2018 weer het centrum kunnen doorsteken via de leien. Voor de fietsers lopen de zaken evenwel niet zoals  gepland: Het was voorzien dat de doorgang voor de fietsers aan de leien opnieuw zou mogelijk zijn eind 2017. Nu blijkt dat ze een jaar lang zullen moeten rondrijden via de parallelwegen en ook pas eind 2018 de leien zullen kunnen gebruiken ter hoogte van het Operaplein.

 

Antwerpen schendt handelsverdrag met Emiraten

Share

… althans toch volgens containerbehandelaar DP World.

In juni 2017 legde het bedrijf uit Dubai (Emiraten) in Washington een klacht neer tegen België omdat de haven van Antwerpen een concessieovereenkomst in het Deurganckdok zou geschonden hebben.

Dat de nationale overheid opdraait voor een beslissing van  de stad Antwerpen is een gevolg van een verdrag met de Emiraten uit 2007. Dat verdrag bevat een zogenaamde ISDS clausule die het voor een multinational mogelijk maakt om een land aan te klagen voor een private rechtbank in Washington als het bedrijf vindt  dat een beslissing of wet van een overheid haar financiële belangen schaadt. Het was dat type clausules dat voor Wallonië en Brussel een reden was om het CETA-verdrag met Canada niet te ondertekenen.

DP World is aandeelhouder van Antwerp  Gateway dat de oostelijke kant van het Deurganckdok op linkeroever uitbaat. Het dispuut heeft  te maken met de overdracht door Antwerpen van (een deel van) de uitbatingsvergunning van het Deurganckdok van Antwerp Gateway naar  concurrent DSC. DSC wilde haar activiteiten van het Delwaidedok op rechteroever naar het Deurganckdok  overzetten en had daar dus ruimte nodig.  Eind 2014 werd een compromis bereikt over de overdracht. DP World lijkt daar nu op terug te komen daarop en doet dat via de schadeclaim tegen België. Hoeveel DP World vraagt wil niemand zeggen.

“Zelfs rechtse denktanks zoals het Cato Institute vinden arbitrage geen goed idee, want het creëert een verzorgingsstaat voor het kapitalisme.”

Tine Hens van MO bond de kat de bel aan: “Het is heel moeilijk om te weten te komen waar het echt over gaat. Havenschepen Marc Van Peel antwoordt niet op vragen over de zaak, de Haven van Antwerpen ook niet, Continue reading →

#DekoloniseerMijnStad

Share

Op woensdag 17 januari worden in diverse Vlaamse steden pleinen en straten gedekoloniseerd. Een debat over de kolonisatie, oei? Neenee, zegt Hand In Hand Tegen Racisme vzw. Broodnodig als we racisme structureel willen aanpakken. Er is namelijk een verband tussen ons koloniaal verleden en het racisme dat nog te vaak voorkomt:

De eeuwenlange uitbuiting door de koloniale mogendheden heeft nog steeds nefaste gevolgen voor de machtsverhoudingen in de wereld.

De grootschalige propaganda die deze uitbuiting goedpraatte door de gekoloniseerden te ontmenselijken (vaak letterlijk door er slaven van te maken) werkt nog steeds door in allerlei racistische denkbeelden en vooroordelen over de “andere”, of ze nu in het Globale Zuiden wonen of in Europa.

In Antwerpen wordt de naam van het De Coninckplein veranderd naar het Lumumbaplein, ter ere van de 1ste Congolese premier die op 17 januari 1961 vermoord werd.

We spreken met Marius Dekeyser van Hand in Hand.

Het facebookevenement
Radio Centraal brengt samen met Stream Media verslag uit van de actie, live op woensdag 17 januari tussen 18u en 19u.

Tjerk Sekeris (N-VA Deurne): “De Vlaamse administratie is hemeltergend traag”

Share

Van alle districten presteert Deurne het best als het gaat over het realiseren van de geplande investeringen. Het is niet vanzelfsprekend om als district een project uitgevoerd te krijgen en districtsvoorzitter Tjerk Sekeris wijst daarbij naar stedelijk en Vlaams niveau.

“We zijn in het vijfde jaar van de huidige legislatuur nog altijd bezig met de uitvoering van de plannen van de vorige legislatuur (2006-2012). Op het moment dat de Vlaamse overheid of de Lijn erbij betrokken geraakt, verstopt het ongelooflijk. De werking van het Vlaams gewest daarin is hemeltergend. Het duurt 2 tot 3 jaar voor je een antwoord krijgt van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Ook gewoon het schilderen van een fietsstrook  duurt 2 tot 3 jaar .”

“De Vlaamse mentaliteit helpt niet: Er wordt weinig beslist tijdens de vergadering. Wel daarna in de lift.”

“De administraties zijn nochtans niet contraire. Als je er apart mee praat kun  je een normaal gesprek hebben. Maar als je met de verschillende partijen tezamen in een zaal zit, dan zijn ze besluiteloos. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk maar de Vlaamse mentaliteit heeft er ook iets mee te maken. Er wordt weinig beslist tijdens de vergadering maar wel daarna in de lift. Men is de structuren wel aan het veranderen maar dat is een schip dat heel traag draait.”

Maar ook voor het stedelijk niveau is hij scherp: “Als een district tien vragen stelt aan de stad worden er twee onmiddellijk beantwoord, op twee vragen krijg je 10 jaar later een antwoord, twee verdwijnen er. De rest wordt ooit wel eens beantwoord dan krijg je plots vier adviezen terug die je niet gevraagd hebt. Continue reading →

Guido Sterkendries: van de kikkerpoel in het Rivierenhof tot de canyons in Panama

Share

Als kind  was fotograaf Guido Sterkendries al gefascineerd door en begaan met de  kikkers in het Rivierenhof in Deurne. Hij zag hoe bij zware regenval het Schijn overliep, rioolwater in de kikkerpoelen terechtkwam met alle gevolgen van dien. De fascinatie en zorg voor de amfibieën leidden naar exploratietochten door Latijns Amerika.

Puur Goud‘ is de neerslag van de zoektocht naar de gouden kikkers van Panama. Het verhaal van het bedreigd diertje is metaforisch voor  de vernietiging van de mondiale biotoop door de mens.

In Latijns Amerika is die vernietiging vooral een gevolg van de het oprukken van de agro-industrie en de van de bevolkingsgroei. In Brazilië verdwijnen er gigantische gebieden oerwoud voor de aanleg van sojavelden. De bevolkingsgroei  is dan weer een gevolg van het verdwijnen van de traditionele levensstijl van de voedselverzamelaars. “Eens het woud en de rivieren aangetast zijn, stort de economie van de bevolking in.  Het gebrek aan sociale zekerheid is een verklaring voor de sterke bevolkingsaangroei.”

Links:
– De 10 grootste sojaproducenten: HIER
– De stijging van de sojaproductie de afgelopen decennia: HIER
– Wereldhandel en ontbossing: HIER

Marij Preneel (Groen): “Het gratisbeleid van dit stadsbestuur werkt niet”

Share

Het Masterplan voor het Moorkensplein dat schepen Ludo Van Campenhout tijdens de vorige legislatuur werd ontwikkeld, ging bij het aantreden van Rob Van de Velde op de schop.

Districtsschepen Marij Preneel (Groen):   “De ruimte rond het districtshuis zou autovrij gemaakt worden en er zou 4000 vierkante meter open ruimte komen. In het kader van dat plan werd ook het stuk grond van de Mellaertsstraat aangekocht. Eén van de eerste bestuursdaden van schepen Rob Van de Velde was om het masterplan van tafel te vegen en de zaak te herbekijken. De conclusie van de nieuwe oefening was dat er geen 40 parkeerplaatsen mochten verdwijnen. Het plan is nu dat Vespa in de  Mellaertsstraat 6 woningen en 40 parkeerplaatsen gaat bouwen. ”

“Vroeger was het een kwartier rondrijden om een parkeerplaats te vinden, nu wordt het zelfs een halfuur. Het gratisbeleid van het stadsbestuur werkt niet.” 

“Niemand is blij met de komst van de parkeergarage. Er zijn honderden parkeerplaatsen van bedrijven en supermarkten  die ‘s avonds Continue reading →

Herontwikkeling AROP-site in Borgerhout

Share

Er zijn plannen om de AROP-site, aan de Stenenbrug in Borgerhout op enkele blokken van De Roma, te herontwikkelen. De AROP site was een sociale werkplaats met  hangars maar staat al enkele jaren leeg.  Het plan is om er appartementen, een school en een supermarkt te bouwen.

We hebben buurtbewoner Arne De Cock in de studio. De buurt is niet gerust in de plannen. “De aankondiging van de bouwaanvraag hangt sinds vorige week uit maar er is zo goed als  geen communicatie geweest  met de buurt over het project en nu worden ze geconfronteerd met een bijna megalomaan project.”

“De appartementen zullen vier verdiepen uitsteken boven de aanpalende huizen. We maken ons ook zorgen over de impact van de supermarkt op de lokale mobiliteit.  Er is een mobiliteitsstudie uitgevoerd die de naam niet waardig is want er wordt vanuit gegaan dat de helft van de mensen niet met de auto zullen komen winkelen. Dit is volgens ons niet realistisch.”

De plannen voor de AROP site liggen momenteel ter inzage bij de stedelijke administratie in Den Bel. Op maandag 8 januari, om 20 uur, wordt een info-avond georganiseerd in ‘t Werkhuys (Zegesltraat)

Links:
– Presentatie van het project door Van Eerd vastgoed HIER (8.5MB)
– Flyer voor info-avond op 8 januari 2018 HIER

Verkiezingen in Alabama leggen raciale polarisatie bloot

Share

Roy Moore. Bron: wikipedia

Op 12 december verloren de Republikeinen een senaatszetel in Alabama.  De religieus-fundamentalistische Republikeinse kandidaat Roy Moore verloor nipt van de Democraat Doug Jones. Achter de uitslag in balans schuilt een extreme polarisatie.

Terwijl 98% van de zwarte vrouwen Democratisch stemde steunde 63% van de blanke vrouwen de Republikein Roy Moore. Dit laatste is opvallend aangezien Moore van misbruik van minderjarige meisjes wordt beschuldigd. Ook een aantal Republikeinen vielen hem af.

De uitslag verschilde ook geografisch enorm. In bepaalde counties haalde Roy Moore 80% van de stemmen terwijl in andere Doug Jones eenzelfde uitslag haalde.  De geografische verdeling vande stemmen loop grotendeels gelijk met de demografische raciale vedeling.

“Dat is dus hoe de politiek in het zuiden van de VS eruit ziet ” zegt Derek Monroe. “De politieke dynamiek is zeer verschillend van het noorden. Alabama heeft de juiste keuze gemaakt. Een dergelijke kandidaat (Roy Moore, nvdr) was genant voor de Republikeinen.  Maar zo werken partijen nu eenmaal: er wordt gekozen voor de kandidaat die de meeste kans heeft om te winnen. Niet alleen de Republiekeinen, ook de Democraten.”

“Amerikaanse politiek gaat altijd over ras. De verkiezing van Obama creeerde het beeld van eenheid maar het twee partijen-systeem is altijd al zeer verdelend geweest. In bepaalde opzichten zijn we er de afgelopen 60 jaar veel op vooruit gegaan. Nu is de verdeeldheid meer op basis van sociale klasse. Die is er zelf sterker dan in Groot Brittanië. In Groot Brittannië is het klassenverschil duidelijk, hier zijn de klassenlijnen onduidelijk, maar ze zijn er wel.”

Vlaanderen toont warm hart niet alleen voor Music For Life

Share

screenshot www.zimmo.be/blog

De lokale afdelingen van één van de partijen van de Vlaamse deelregering sprokkelde over gans het gewest de afgelopen weken 51.735 € samen voor een goed doel in het kader van een jaarlijkse mediacampagne van VRT. Niet zonder trots werd dit resultaat bekendgemaakt.

Vandaag kondigde de Vlaamse deelregering, bij monde van ministers Tommelein en Bourgeois, ook trots,  aan dat de registratierechten  bij de aankoop van een woning voor groot beschrijf zullen verminderd worden van 10 naar 7%.

De koper van de duurste woonst van de provincipe Antwerpen zal er zich waarschijnlijk geen zorgen over maken. Hij kreeg vandaag een cadeau van 177.000 €, meer dan drie keer de opbrengst voor het goede doel door de partijafdelingen. De toekomstige  eigenaars van de duurste huizen in de vijf Vlaamse provincies  kregen vandaag samen 560.000 €. (Drie percent van de  gezamenlijke prijs  van 19 miljoen € voor de vijf huizen -via Zimmo.be)  Elf keer de opbrengst van de collecte.

Hoe de taxshift naar vermogen gefinancierd wordt werd niet meegedeeld door de regering. Waarschijnlijk gedeeltelijk door de afschaffing van het klein beschrijf voor woningen boven de 200.000 €. Voor woningen tot 200.000 € wordt de belastingsverhoging gecompenseerd door een korting.

Groene presidentskandidate Jill Stein ook in de zak van de Russen?

Share

foto: Gage Skidmore via Wikipedia

De Commissie Informatie  (‘Intelligence’) van de senaat in de VSA heeft aan de groene presidentskandidate Jill Stein gevraagd om informatie te overhandigen  over mogelijke samenwerking tussen (de campagne van) Stein en de Russen. De vraagt staat in verband met haar deelname aan een diner in Moskou in 2015  waar op een bepaald moment ook Vladimir Poetin bijschoof. Ook Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur  van Trump, zat aan dezelfde tafel. Al in februari moest Flynn opstappen nadat duidelijk geworden was dat hij had gelogen over contacten met de Russische ambassadeur.

Stein was in Moskou op uitnodiging van RT (Russia Today) dat haar 10 jarig bestaan vierde.  In augustus vertelde Jill Stein op Democracy Now al wat ze daar deed.

Derek Monroe ziet de zaak als een politiek spel van de Republikeinen en de Democraten. Voor de Republikeinen is het een bliksemafleider voor het onderzoek naar  het entourage van Donald Trump. Wat de Democraten betreft is de beschuldiging van Russische inmenging in de campagne van 2016 vooral een manier van de partijleiding om niet te moeten toegeven dat de eigen politieke strategie gefaald heeft, aldus Monroe. Die bestond erin on kiezers van rechts proberen af te snoepen in plaats van steun te zoeken bij de eigen basis. Verder is het volgens Monroe ook een poging om de Groene partij (die in 2016 1% van de stemmen haalde) te verzwakken tegen de volgende verkiezingen.Hij ziet in de zaak een bevestiging dat de Democratische partij niet te redden valt door interne hervorming.

Monroe, verwijst naar John Podesta als één van de strategen van de Democraten die achter de campagne tegen Stein zitten. Think Progress, een weblog van het entourage van Podesta, ging inderdaad hevig tekeer tegen  Stein. Stein reageerde ondertussen al via Twitter.  Continue reading →

Netneutraliteit afgevoerd in de VS?

Share

Een paar weken geleden besliste de mediaregulator FCC in de VS om de netneutraliteit af te voeren. Daardoor wordt het mogelijk voor ISP’s (Internet Service Providers zoals Telenet en Proximus) om verschillende tarieven aan te rekenen voor doorgestuurde internet-inhoud.Dat zal enerzijds de ISP’s toelaten om hun winsten verder op te drijven en anderzijds grote mediagroepen nog verder versterken.

Tekst en uitleg door Derek Monroe.

De stemming werd doorgedrukt door FCC voorzitter Ajit Pai die in verleden nog  werkte voor internet provider Verizon. Pai werd begin dit jaar door Donald Trump aangesteld als hoofd van de regulator. Met de stemming door de FCC is het afvoeren van de netneutraliteit nog geen definitief feit. Onmiddelijk na de stemming werd  tegen de beslissing al beroep aangetekend door de procureurs generaal van Washington en New York.

Na de stemming  in de VSA verklaarde minster De Croo dat we in Europa op onze twee oren mochten slapen als het over netneutralieteit gaat. In de praktijk wordt de netneutraliteit in Europa nu al geschonden via de zogenaamde zero-rating. Bij zero-rating wordt dataverkeer van bepaalde bedrijven/sites niet meegeteld in het datapakket van de gebruikers.  Het is het bedrijf dat de internet provider betaalt om haar site te bevoordelen. In februari publiuceerde de Europese commissie  een rapport over zero-rating.

Tom Van den Borne over de Charlottalei en (Niet) Samen

Share

Tom Van den Borne (Groen) is als Antwerps districtsschepen verantwoordelijk voor groenbeleid en dus ook voor de kap van de bomen in de Charlottalei.

“Het uitgangspunt in 2013 was om de Charlottalei te heraanleggen met behoud van de bomen zoals in de Brialmontlei. De groendienst liet echter weten dat er een probleem was: door rotting was een aantal bomen niet te redden. Ook voor de andere bomen was het onzeker of ze een heraanleg lang zouden overleven. De rotting is een gevolg van een onzorgvuldige insnoeiing in de jaren ’90. De snoei kwam er op last van de brandweer. Dat was ook de reden waarom de groendienst al sedert 2005 de bomen aan het screenen was.”

“De expertise van de groendienst van de stad is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De groendienst is één van de diensten waarin het huidig stadsbestuur het snelst is beginnen snijden. Voor een groot is dat een gevolg van het feit dat relatief veel mensen dicht tegen hun pensioen zaten, en die werden niet vervangen. De groendienst heeft zich teruggeplooid op haar kerntaken, waaronder de complexe technische zaken. Dus de besparingen hebben geen impact gehad in dit dossier. Maar de  stad heeft wel de onderhoudskosten voor een deel doorgeschoven naar de districten. ”

“Zelfs zonder heraanleg hadden we onmiddellijk een kapvergunning moeten aanvragen voor een derde van de bomen.”

Continue reading →

Luchtzaak

Share

“Luchtzaak” is een initatief dat ontstond om geld in te zamelen om te kunnen procederen tegen de kap van de bomen in de Charlottalei. Initiatiefnemer Thomas Goorden is tegast.