Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Corona Infodemie woekert

Share

De corona-epidemie leidt tot een ‘Infodemie’ op het internet, aldus mensenrechtenactivist Andy Vermaut. Gefabriceerde verhalen die stellen dat een machtige elite ‘het volk’ probeert te manipuleren door bepaalde informatie  achter te houden. 

De ‘sociale’ media bieden een ongezien platform voor het lanceren van complottheorieën en de motivatie voor het lanceren van complottheorieën varieert.  Sommigen zijn oprecht overtuigd van wat ze beweren maar er zijn ook politici die de een sfeer van wantrouwen te creëren om zelf aanzien te verwerven en voor hen gaat hen niet om de waarheid. Soms is het ook gewoon een kwestie van financieel gewin: een samenzweringsfilmpje dat miljoenen keren bekeken wordt kan veel geld opleveren.

Andy vermaut: “Veel van die samenzweringsvideo’s zijn zeer goed gemaakt en gelijken ze op een documentaire waardoor ze geloofwaardig overkomen. Mensen zijn te weinig kritisch. ”

En niet alleen Jan-met-de pet. ook bekendheden laten zich soms voor samenzweringskarren spannen, zoals het geval van Thomas Cowan aantoont over de 5G/corona-samenzweringstheorie die ook  onze vorige gast lijkt aan te hangen.

5G en Corona?

Share

Bron: Penubag , Victor Blacus via wikipedia

Canada begon in januari met de uitrol van het 5G netwerk. We bellen met chiropractor (kraker) Gus Tsiapalis;  die  is er niet helemaal gerust in.

Als beoefenaar van een alternatieve vorm van geneeskunde maakt hij zich zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van  nieuwe technologische ontwikkelingen. In haar drang om de 5G technologie erdoor te drukken censureert de Canadese overheid berichten die al dan niet terecht op risico’s wijzen van de straling van de 5G masten, met als gevolg dat wantrouwen en samenzweringsdenken alleen maar versterkt wordt.

Lockdown protest in de VS

Share

https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/

De afgelopen week werd in de VSA  betoogd tegen de corona-maatregels. President Donald Trump  probeert het protest te doen overkomen als een teken van ontevredenheid met het restrictief lockdown-beleid van Democratische gouverneurs. Een deel van de betogers trapt erin en ook de media zien het vooral als een politiek spel.

Volgens onze correspondent Derek Illinois (Illinois) gaat het vooral over mensen die misnoegd zijn over de moeilijke economische situatie waarin ze. Doordat die miljarden die in de  economie gepumpot worden in de eerste plaats tot doel hebben om de grote bedrijven te ondersteunen  en niet de midden- en lagere klassen en de kleine bedrijven mag verwacht worden dat de ontevredenheid zal toenemen.

de Antwerpse plannen van De Lijn voor 2021

Share

De Antwerpse plannen van  De Lijn voor 2021 zitten in een budgettair harnas. Toch mikken de politieke verantwoordelijken op een versterking, met 10% meer passagiers.
Volgens de klantenorganisatie Trein Tram Bus loopt dit slecht af voor bepaalde wijken.
“Er is met geen enkele gebruiker overlegd.”

 

De verliezers: Hoboken, Mortsel

Het idee van het nieuw plan is om in te zetten op zeven grote lijnen met frequente trams die de klant snel naar (en van) het stadscentrum centrum zal brengen waar dan overgestapt kan worden op lokale lijnen.
Maar op een aantal bestemmingen verdwijnen  trams. Zo zullen Mortsel, Hoboken en Merksem slechts bediend worden door één lijn (en niet meer door respectievelijk Trams 7, 4 en 2). Ook Linker Oever zal één lijn  verliezen. Wordt dit gecompenseerd door hogere frequenties en capaciteiten van de overblijvende lijnen? De vraag stellen we aan Dirk Wiesé van Trein Tram Bus.

Dirk Wiesé:Merksem zal capaciteitsgewijs nog beter bediend worden dan nu maar Mortsel en Hoboken niet. Daar daalt de capaciteit, in Hoboken met een derde. Dat is een probleem want er is nu al een hoge bezetting. De daling van de capaciteit is geen mening maar een feit.”
“We zijn blij dat de frequentie op 7 tramlijnen stijgt. De overige lijnen worden echter stadslijntjes van mindere kwaliteit, maar die heb je wel nodig als je als Hobokenaar naar de Groenplaats of het Zuid wil. Die lokalere lijnen zijn niet afgestemt op de grote, met lange wachttijden tot gevolg. De reistijd van Hoboken naar het centrum die neemt met een derde toe.”

RC: De bevoegde schepen Koen Kennis stelt dat er altijd wel winnaars en verliezers zijn maar dat het plan op zijn geheel wel een verbetering is. Continue reading →

Meerjarenbegroting – Deel 10 (slot): Cultuur, Kinderopvang, Personeel (Nabila Ait Daoud)

Share

We sluiten onze reeks over de stedelijke meerjarenplanning (2020-2025) af met de bevoegdheden van schepen Nabila Ait Daoud. Het luik cultuur vingen we al aan in Deel 9.

Er was bezorgdheid over de ‘alternatieve financiering’ van de cultursector waarvan sprake is. Kevin Vereecken (N-VA) versterkte de vrees met zijn pleidooi voor een gedeeltelijke terugtrekkking van de overheid uit de cultuurfinanciering: “Er moet een gezonde mix zijn”.  Schepen Ait Daoud geeft echter aan dat niet moet gevreesd worden voor een Amerikaans systeem van door belastingsvoordelen gesubsideerde mecenaten en stelt dat de alternatieve financiering beperkt blijft tot crowdfunding initiatieven.

Ook rond kinderopvang werd een debat gevoerd over de rol van de private sector.  De afgelopen legislatuur was het vooral in de private Continue reading →

VSA: 2 biljoen steun, voor wie / Bernie Sanders staakt campagne.

Share

Onze correspondent Derek Monroe schijnt zijn licht op het steunpakket van 2 biljoen $ dat door een bijna voltallige senaat van de VSA werd goedgekeurd.
“Tachtig percent van de steun gaat naar bedrijven en slechts 20 percent naar de bevolking. Bovendien gaat het niet over 2 biljoen maar over 4,3 biljoen $.” aldus Monroe. “Het verschil zit bijvoorbeeld in de leningen die de overheid aan bedrijven zal geven.  Dat geld moet terugbetaald worden maar dat is met de steunleningen die tijdens de crisis van 2008 uitgeschreven zijn niet altijd gebeurd.”

Het ander nieuwe deze week was de aankondiging van Bernie Sanders dat hij zijn campagne stopzet. Derek Monroe is ontgoocheld en stelt dat Sanders had moeten weten dat de Democratische partij hem nooit als kandidaat zou tolereren. Hij is gechoqueerd dat Sanders Joe Biden onlangs een “goeie gast”  noemde. We gaan in debat over wat Sanders bereikt heeft en zijn strategie, en werpen tegenargumenten op. Die niet altijd beantwoord worden…

Antwerpen in corona tijd: geen haast met het organiseren van digitale gemeenteraden

Share

foro: RC

We bellen Joris Giebens van Groen over de staat van de Antwerpse Gemeenteraad in corona-tijden, en over het ISVAG dossier.

Joris Giebens: “Eerder had burgemeester De Wever de gemeenteraden geschrapt maar nu komt er maandag dan toch een digitale zitting volledig volgens e-besluitvorming. Er unnen dus vragen gesteld worden via mail maar er is geen interactie. mogelijk. Anders zou het moeten worden op 27 april want dan wordt een gemeenteraad gehouden via video-conferencing en zullen wel vragen kunnen gesteld worden. Er zijn veel bevoegdheden ontnomen van de gemeenteraad maar een aantal bevoegdheden van de gemeenteraad liggen decretaal vast en die zullen dus moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Men heeft dus ingezien dat op 6 april een aantal zaken dringen moesten beslist worden, bijvoorbeeld rond subsidiering. “.

” De gemeenteraad van 6 april zal niet te volgen zijn door pers en publiek. Men heeft ons wel beloofd dat de gesprekken op 27 april wel te volgen zouden moeten zijn. Maar de gemeenteraadscommissie zijn afgeschaft, ook voor eind april en we verzetten ons daar sterk tegen. Er is dus geen mogelijkheid om informatieve vragen te tellen en dus amper mogelijkheid om verduidelijking te krijgen over geagendeerde agendapunten. We hebben aan de brugemeester laten weten dat we het daar absoluut niet mee eens zijn. Men heeft tijd genoeg gehad  om een volwaardige gemeenteraad, inclusief commissies, te organiseren. Dat lukt in heel wat Vlaamse gemeenten, van Herstappe tot aan De Panne, maar in Antwerpen duurt het allemaal wat langer. Continue reading →

de ISVAG-oven: politieke spanning op het schoon verdiep

Share

foto: RC

ISVAG, het afvalverwerkingsbedrijf van Antwerpen en de omliggende gemeenten wil een nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk.
Het district Wilrijk heeft een volmondig positief advies gegeven over het project,  de buren in Aartselaar vinden de bouw van een nieuwe oven naast de deur absoluut geen goed idee en de stad Antwerpen slaagde er niet in om een advies te formuleren… Nochtans is in elk van de drie gemeenten een N-VA burgemeester aan de macht.
Tom Cochez van apache doet de allianties en conflicten  achter het ISVAG-dossier uit de doeken. 

Antwerpen: Geen mening?

De corona-crisis gaf aan het Antwerps stadbestuur de mogelijkheid om geen advies te geven.  Dit komt niet ongelegen aangezien coalitiepartners sp.a en N-VA een tegengestelde koers volgen in het ISVAG dossier: Sp.a is kritisch over de  bouw van een grotere nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk terwijl N-VA Antwerpen het project er juist wel wil doorduwen.  Het non-advies laat toe om geen van de partijen gezichtsverlies te laten leiden. Tom Cochez: ” De wetgeving zegt dat het ontbreken van een advies omgezet wordt naar een positief advies.  Maar door de corona-maatregels  gebeurt er geen automatische omzetting en is er dus geen Antwerps advies.”

“Dat lijkt één van de eerste openlijke botsingen tussen de twee coalitiepartners”

Bossuyt en Heylen: vijf petjes

Tom Cochez: “In Wilrijk is Kristof Bossuyt (N-VA) de districtsburgemeester. Bossuyt is ook voorzitter van de Raad van Bestuur van ISVAG.  Zijn belangen als districtsburgemeester zouden in conflict kunnen zijn met die van ISVAG voorzitter. De coalitie in Wilrijk is dezelfde van Antwerpen tijdens de vorige legislatuur: N-VA, CD&V, open-VLD. Toen zat Antwerpens CD&V schepen Philip Heylen in de situatie waarin Kristof Bossuyt nu zit want hij was toen voorzitter van ISVAG.” Continue reading →

Alternatieven studie: afvalverbranding beter in de haven

Share

foto: RC

ISVAG, het afvalverwerkingsbedrijf van Antwerpen en de omliggende gemeenten wil een nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk. De stad Antwerpen liet door VITO een studie uitvoeren naar alternatieven maar hield het rapport achter.
Nadat de stad verplicht werd de resultaten publiek te maken blijkt dat er volgens de studie betere alternatieven bestaan.

De bouw van een oven in de Antwerpse haven is volgens de VITO studie te  verkiezen omdat ze daar een aan een veel hoger energetisch rendement kan werken waardoor ook de CO2 uitstoot  zal dalen. Dat komt doordat de stoom die de oven in de haven zou produceren onmidddelijk kan gebruikt worden door de industrie terwijl het heet water dat ze in Wilrijk zou produceren enkel in de koelere maanden van nut zou zijn. Bovendien zal  het nog twintig jaar duren vooraleer het warmtenet in de omgeving van Wilrijk volledig uitgebouwd is.  Daardoor komt het rendement van de installatie in de haven uit op minstens 80% terwijl de ISVAG-installatie ten zuiden van Antwerpen na aanleg van het warmtenet  na twintig jaar op een rendement van 56% blijft steken. Continue reading →

Corona-steun in de VS en Japan

Share

https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/

In de VSA komt er een steunpakket van meer  dan 2000 miljard dollar om de gevolgen van de corona-epedemie op te vangen. Hoe de 500 miljard in dat pakket die voorzien is voor bedrijven zal verdeeld en gecontroleerd worden is echter niet duidelijk.

Onze correspondent Derek Monroe vreest voor chaos als de toestand lang  aanhoudt omdat  de gemiddelde Noord- Amerikaan meer wapens heeft dan spaargeld. “Het steunpakket helpt maar een check van 1000 $ is in veel gevallan amper voldoende om een maand huur te betalen. Bovendien valt het te bezien hoe dat geimplementeerd zal worden. Begin jaren 2000 rolde George W Bush ook een steunpakket uit, toen kreeg iedere inwoneer een cheque thuisgestuurd die hij kon incasseren bij de bank. Nu zijn de banken gesloten.”

In Japan heeft premier Abe ook een steunpakket aangekondigd van ongeveer 600$ per iunwoners. Abe ontving de vertegenwoordigers van de supermarktketens. Die zouden graag zien dat het geld uitgekeerd wordt onder de vorm van cadeaucheques die de mensen dan bij hen moeten spenderen. Derek Monroe:” de Japanse overheid pakt crisissen zeer slecht aan. Tijdens de Foekoesjima-crisis hebben ze gegevens over bestraling proberen te manipuleren en het lijkt erop dat het met coronacrissis opnieuw gebeurd is. ”

 

Klimaatzaak: de overheden antwoorden, nog eens…

Share

Sedert  eind 2014 klaagt de burgerbeweging ‘Klimaatzaak‘ de vier Belgische overheden aan voor het volgens hen falend klimaatbeleid. Na jaren jurdische obstructie komen  overheden met een schriftelijke respons.  opnieuw want er een eerste respons was er al meer dan een jaar geleden.
Fundamenteel is de houding niet veranderd: onze  overheden erkennen dat klimaatactie nodig, alleen vinden ze dat ze daar niet toe kunnen veplicht worden,  en dat het aan anderen is om de opwarming van de aarde te stoppen.

De juridische actie startte eind 2014 in navolging van een gelijkaardige Klimaatzaak in Holland, een jaar eerder. Daar kregen de klagers van de rechtbanken tot nu toe steeds gelijk wat geresulteerd heeft in een veel krachtiger klimaatbeleid. In België bewandelen de overheden in een ongeziene unitaire solidariteit het pad van de procedurele obstakels om de vooruitgang in de zaak tegen te houden. Vooral de gewesten zijn bevoegd in zake klimaat, de nationale Belgische overheid heeft enkel een coördinerende rol.

Ignace Schops, ondervoorzittter van  vzw Klimaatzaak: “We vragen dat de overheid eenzelfde logica aanhoudt als voor de corona-crisis: Volg de wetenschap:”

Vlaanderen blokkeerde de zaak jaren omdat Continue reading →

De politieke crisis in corona-tijden, 300 dagen na de verkiezingen – Dave Sinardet

Share

foto: Damien Caumiant, Creative commons, Attribution-Share Alike 4.0

De regering Wilmès II krijgt volgende week volmachten om de corona-crisis aan te pakken. We overlopen  met politicoloog Dave Sinardet de politieke situatie voor en tijdens de aanloop naar de nieuwe regering .

Na de verkiezingen van mei 2019 stelde Sinardet dat een coalitie tussen PS en N-VA niet voor de hand lag maar anderzijds bijna onvermijdelijk was.  Een half jaar later was hij tot de conclusie gekomen dat het niet zou lukken. “Rudy Demotte en Geert Bourgeois kwamen in november zelf al tot die vaststelling maar men blijft ondertussen die illusie leven inblazen. Het probleem is niet inhoudelijk maar politiek, langs beide kanten maar nog meer bij de PS dan bij N-VA. Dat is ook te verklaren:  de PS heeft een alternatief, namelijk Paars-Groen/Vivaldi, terwijl de N-VA dat alternatief niet heeft.”

“Het uitstelgedrag van de politieke partijen neemt ziekelijke proporties aan. Waarom hun toelages vanaf  een bepaald moment niet maandelijks met 3 of 5% te verminderen tot er een nieuwe regering is? “

“Dus Paars-Geel komt er niet omdat vooral de PS het niet wil, terwijl Vivaldi er niet komt omdat CD&V het niet wil. Als CD&V bij die houding  blijft dan zit er niets anders op dan nieuwe verkiezingen te organiseren. De strategie om te blijven plakken aan N-VA wordt niet door iedereen binnen de CD&V gesteund, zeker niet bij de federale CD&V parlementsleden. Maar de strategische lijnen worden momenteel bepaald vanuit het West Vlaanderen van Hilde Crevits die als minister samen met N-VA in de Vlaamse regering zit.”

“Toen de corona-epidemie doorbrak liet Paul Magnette (PS) verstaan dat hij zijn veto tegen de N-VA zou kunnen opgeven;  donderdagavond zaten De Wever en Magnette Continue reading →

Corona in de VS: “It’s very difficult to get a decent gun nowadays”

Share

https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/

Ook in de VSA leidt het SARS-2 ( Corona) virus tot hamsteren. Van voedsel zoals hier, maar ook van vuurwapens en munitie.

Onze correspondent Derek Monroe: “Het verschil met Europa is dat 70% van de bevolking hier minder dan duizend dollar op de bankrekening heeft staan. Als deze situatie lang duurt en de mensen zonder eten vallen dan kan de toestand lelijk  worden met al die vuurwapens die hier circuleren.”

“De mensen hebben geen vertrouwen in de aanpak van de overheid want ze hebben gezien hoe de steun in 2008 vooral naar de grote bedrijven ging.”

Toch heeft Bernie Sanders niet kunnen profiteren van het misnoegen tegenover het establishment en hij verloor  de afgelopen Democratische voorverkiezingen.
Derek Monroe: “Mensen hebben de illusie opgegeven dat een alternatief het zou kunnen halen en stemmen op Biden om te voorkomen dat Trump het zou halen. Bernie Sanders was tijdens het laatste debat ook zeer mild tegenover Biden.”

Meerjarenbegroting – Deel 9: Patrimonium, Cultuur (Duchateau, Ait Daoud)

Share

foto: RC

Naast vooral ouderenzorg en afvalbeleid is schepen Fons Duchateau  (N-VA) ook verantwoordelijk voor het stedelijk patrimonium.

Duchateau wil  de staat en de waarde van het patrimonium in beeld brengen. Er wordt voorlopig geen patrimonium verkocht. Caroline Bastiaens (CD&V) waarschuwt de liberale schepen voor het vermarkten van het stedelijk vastgoed. “Antwerpen stelt patrimonium ter beschikking aan niet commerciele organisaties. Die gaan nooit de meerwaarde kunnen financieren als het patrimonium gerenoveerd wordt. Het ter beschikkingstellen aan non profit organisaties is een zeer grote meerwaarde voor onze stad.”. Duchateau zegt dat hij de bezorgdheid deelt maar dat er teveel onduidelijkheid bestaat over de huidige toestand. “Sommige concessiehouders die de gebouwen die ze kregen moesten onderhouden hebben dat tientallen jaren niet gedaan. Huidig model aanhouden is geen optie. We gaan kijken hoe we een nieuw concessiebeleid kunnen opzetten dat rekening houdt met de verschillende belangen.”

Ook Fons Duchateau gaf geen antwoord op de vraag hoeveel er op personeel zou bespaard worden op zijn departement. “Die optimalisaties moeten nog uitgewerkt Continue reading →

Meerjarenbegroting – Deel 8: Afval- ,Woonbeleid en Seniorenzorg (Fons Duchateau)

Share

foto: RC

Schepen Fons Duchateau heeft een rits bevoegdheden: wonen, patrimonium, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud,  gezondheids- en seniorenzorg. Daarnaast is hij voorzitter van de stedelijke vastgoedfirma AG Vespa.

De bevoegdheden zijn in drie groepen gebundeld. In deze uitzending hebben we het over enerzijds Onderhoud/ Begraafplaatsen/Groenbeleid/Stadsvoertuigen en anderzijds Seniorenbeleid. Van de derde groep komt woonbeleid aan bod. Volgende aflevering ronden we af met het beheer van het Stedelijk Patrimonium.

Duchateau wijst erop  dat de bouw en renovatie van sociale woningen afhangt van de financiering vanop Vlaams niveau.  Toch komen er vragen over het sociaal woonbeleid omdat het stadsbestuur een specifieke kwantitatieve ambitie gesteld heeft waarvan niet duidelijke is hoe ze al ingevuld worden: ” we leveren 5.000 nieuwe of gerenoveerde sociale woningen af”. Hoeveel sociale woningen er zullen bijkomen is een jaar na het aantreden van de bestuurscoalitie nog niet duidelijk.