Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

de Desguinlei-torens // vertrek Rob Van de Velde

Share

Triple Living plant een groot nieuwbouwproject aan de Desguinlei tegenover de Singel. Triple Living  is de bouwpromotor die Nieuw Zuid in handen heeft en Landinvest heeft overgenomen. Het project aan de Desguinlei gaat  over drie torens waarvan de grootste 16 verdiepingen hoog zou zijn.

“Oppositie en buurtbewoners zijn er redelijk in geslaagd om te voorkomen dat  Rob Van de Velde ongelukken zou begaan. ”

Joris Giebens deed een interpellatie over de zaak tijdens de gemeenteraadscommissie van 21 februari. Hij stelt vragen bij de communicatie rond het project. “Triple Living liet uitschijnen dat ze binnenkort al een bouwaanvraag zouden indienen. Voor een project van die omvang betekent dit dat je al een tijd in onderhandeling bent met de stad.  Met de buurt was de zaak echter nog niet besproken. Nu is er een consultatieronde aan de gang maar Triple Living spreekt daarbij individuele buurtbewoners aan.”

“Groen is akkoord om hoogbouw een plaats te geven, zeker in de twintigste-eeuwse gordel. Misschien is het gemengd project dat voorligt zelfs beter dan de kantoorgebouwen die er nu staan. Maar je moet altijd naar de impact kijken op de omgeving en de mobiliteit.  Er  moet rekening gehouden worden met de adviesen die er nu zullen komen en niet alleen met wat de projectontwikkelaar wil doen.”

“Ere wie ere toekomt: Rob Van de Velde heeft het dossier van de Handelsbeurs vlotgekregen.”

“De nieuwbouw zal moeten voldoen aan de bouwkode van de stad die een minimaal aantal parkeerplaatsen voorschrijft. We horen van projectontwikkelaars dat dit een strop rond hun nek is, want het is een belangrijke kost terwijl er van langs om meer mensen in deze stad komen wonen die ervoor kiezen om géén auto te kopen.”

Joris Giebens was de afgelopen 5 jaar luis in de pels van schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. Van de Velde zal de gemeentelijke politiek verlaten. De gemeenteraad van maart wordt zijn laatste. Hij blijft wel zetelen in het nationaal parlement.

Joris Giebens: “Ere wie ere toekomt: Er zitten nog wel een aantal haken en ogen aan, maar Rob Van de Velde heeft het dossier van de Handelsbeurs vlotgekregen.”

“Voor de rest was het vooral rijden en omkijken met die man om te voorkomen dat hij geen ongelukken beging met het stedelijk weefsel. Kijk maar naar de plannen met de Tolhuissite waar in het midden van de historische stad een gigantische toren zou neergezet worden. Of de plannen om op de kaaien een toren neer te zetten. We zijn er met oppositie en buurtbewoners redelijk in geslaagd om ongelukken door Van de Velde te voorkomen want het had erg kunnen zijn.”

Op de gemeenteraad van maart ligt een nieuw bouwdossier op tafel. Een hotel bij de Hofstraat heeft uitbreidingsplannen.

Cinema Forum toch te redden?- Brederodestraat

Share

De Brederodestraat huisde ooit cinema Forum. In 1974 werd het complex omgebouwd tot supermarkt Anthonis (nu Delhaize)  maar de gevel getuigt nog altijd van een meer roemrijk verleden.

Een projectontwikkelaar wil 69 appertementen bouwen op de site en daarvoor zouden de zaal en de monumentale gevel moeten verdwijnen. De vierde bouwaanvraag ligt momenteel op tafel.

Joris Giebens (Groen) nam het dossier in handen op de  gemeenteraad:
“Er bestaat geen twijfel over dat de gevel technisch te behouden is. Er is wel een meerkost. Maar als je die kost uitmiddelt over de grootte van het project is dit een meerkost die moet gedragen kunnen worden.”

“Ooit waren er 100 cinemazalen in Antwerpen. Forum in de Brederodestraat is één van de laatste 5 zalen die nog niet afgebroken is.”

“Het zou spijtig zijn moest de zaal zelf verdwijnen, die is behoorlijk intact. Het moet mogelijk zijn om een functie aan die zaal te geven. Dat niet zijn commerciële cinema maar ik denkt dat er altijd een markt zijn voor cinemazalen, ook buiten het commercieel circuit.” Continue reading →

Catapa: mijnbouw in Zuid Amerika uitgelegd in Antwerpen

Share

Catapa, de NGO die zich met de problematiek rond mijnbouw bezighoudt, heeft drie gasten uitgenodigd uit Ecuador, Bolivië en Colombia.  Dinsdag  wordt een rondetafel georganiseerd met de drie vrouwen op de Antwerpse universiteit (Prinsstraat 13).

Dit en de andere  activiteiten van Catapa uitgelegd door Inge en Jonathan.

De Twee Vragen: Luc Waegeman

Share

Muzikant en Kinky Star-bezieler Luc Waegeman is tegast om op de Twee Vragen te antwoorden: Wat is het mooiste cadeau dat hij gekregen en gegeven heeft?

de Parkland schietpartij en onderzoek Robert Mueller, a.k.a Russiagate

Share

We bellen onze VSA correspondent Derek Monroe  over de Parklandschietpartij en voor een stand van zaken in Russiagate.

Monroe is positief over de beweging van vooral jongeren die de vrije wapenverkoop en de macht van de NRA niet langer pikken. Terzelfdertijd merkt hij agresieve reactie van de rechterzijde.  Volgens Fox is de beweging tegen de vrije verkoop van alle vuurwapens gesteund door alle soorten linkse organisaties en door, jawel,  Rusland.

Monroe belde tijdens redactionele uitzending (op 20minuten, 40 seconden HIER) naar publieke radio   WBUR   waar een gesprek aan de gang was over de inbeschuldiging stelling door Special Council Robert Mueller van 13 Russen naar aanleiding van inmenging in de presidentiële verkiezingen  van 2016. Derek Monroe stoort zich eraan dat er geen echt ebat was. De twee studiogasten gingen volledig mee in de rethoriek dat de Russische inmenging zeer ernstig is en ook niet te vergelijken is met wat de VSA zélf doet in andere landen. Eén van de gasten is David Salvo van de ´Alliance for Securing Democracy ´, een organisatie bevolkt met mensen uit de spionagediensten.

We laten ook politiek journalist  Marcy Wheeler horen die tijdens een interview op Democracy Now waar ze het belang van de Russische inmenging erkent maar sterk relativeert.

In het laatste deel wordt het onderzoek door Mueller van een andere kant bekeken en niet gewoon gezien als een zaak gelinkt aan Rusland. De aanklachten in het kader van Russia-gate zijn op basis van de beschuldiging dat personen niet echt waren wie ze pretendeerden te zijn en zo de VSA schade berokkenden.  Dezelfde logica kan doorgetrokken worden naar Jared Kuchner, de schoonzoon van Trump, aldus Marcy Wheeler.  Trump zelf zou dus kunnen gepakt worden via zijn schoonzoon omdat die stelt te handelen in naam van de VSA terwijl hij vooral met zijn  eigen zakenbelangen bezig isvergelijking

De vraag stelt zich dan ook of Mueller niet politiek gemotiveerd is. Is het niet gewoon de bedoeling om Trump te pakken? Monroe: “Natuurlijk is dat het geval”.

Noot: Derek Monroe heeft het op een bepaald moment over journaliste Anna Politskaya maar bedoelde Natalia Veselnitskaya.

het Paardenmarkt-debat op de gemeenteraad

Share


Na de gasexplosie op de Paardenmarkt van 15 januari schiet Monica De Conick (sp.a) met scherp op het stadsbestuur. Dat draagt mee verantwoordelijkheid voor de tragedie, stelt ze, door een de-facto afbouw van de dienst Woontoezicht met een verminderd aantal inspecties als resultaat. De democratische oppositie pleit voor het verplicht maken van de keuring van huurpanden, het zogenaamd Conformiteitsattest.

Burgemeester Bart De Wever ontkent dat er een vermindering van het aantal controles is en stelt dat er eind 2017 zelfs een sterke stijging was. Hij geeft toe dat er op een bepaald moment niet drie maar toch slechts vier inspecteurs waren. Dat was na een reorganisatie van de dienst die blijkbaar voor een leegloop zorgde. Ondertussen Continue reading →

Deus Ex Machina #163: over songwriting

Share

Het literair tijdschrift Deus Ex Machina besteedt in haar meest recente nummer aandacht aan songwriting. Songwriting, in een literair tijdschrift? Michiel Leen (foto), journalist en medewerker van het driemaandelijks tijdschrift, licht de link tussen muziek en literatuur toe.

”Dat Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur kreeg (in 2016, nvdr.) zegt veel over de manier waarop we naar literatuur kijken en hoe het evolueert.”

Op vrijdag 23 februari wordt het nieuwe nummer dat in het teken staat van liedschrijvers voorgesteld in Cafe Boekowski (Bolivarplaats 4 in Antwerpen). Meer info op facebook.

Statiegeld: liberalen moeten niet weten van CD&V-initiatief

Share

Een terugblik op discussie over statiegeld tijdens de gemeenteraad van 29 januari. Sp.a en Groen hadden een motie voorgelegd die vraagt dat de stad lid zou worden van de statiegeldaliantie. 36 gemeenten heben zich ondertussen al aangesloten bij de alliantie om samen druk uit te oefenen op de regering voor de invoer van statiegeld op wegwerp drankverpakkingen.

Ook CD&V liet bij monde van Jong CD&V en voormalig schepen Philip Heylen al weten dat ze zeer voor de invoer van statiegeld te zijn. “Veertig percent van het zwerfvuil bestaat uit flessen en blikjes waarop statiegeld zou kunnen geheven worden.”

Toch werd de motie van tafel geveegd door de meerderheid samen met het Blok en legde de meerderheid een tegen-motie voor. Die tegen-motoe roept minister Joke Schauvliege op om statiegeld in te voeren.

De bevoegdheid voor de invoering ligt inderdaad op Vlaams niveau, niet op het stedelijk. Op het eerste zicht lijkt het over een verschil van mening te gaan over wat de beste manier is om de Vlaamse deelregering  ertoe te brengen om statiegeld in te voeren. CD&V heeft het over het ‘ het vergroten van het draagvlak’ maar zegt niet waar het draagvlak ontbreekt. Alvast niet bij de bevolking want volgens een enquete van test-aamkoop is tweederden vóór.

Het zijn dus de liberale partijen,  N-VA en/of Open-VLD, die op de rem staan. Genant voor CD&V die nu ook op Antwerps niveau bakzeil haalt in een dossier dat de partij er wilde doorkrijgen.

Als CD&V in een tweet opnieuw verwijst naar het Vlaams niveau vragen we welke initiatieven er in de planing staan op Vlaams niveau. Sam Voeten (CD&V) antwoordt eerst dat het doessier op de plank ligt van de Vlaamse regering, daarna dat het op het bord zal komen. Het lijkt er echter eerder op dat CD&V moet toezien hoe de liberale partners de invoering  van statiegeld van plank en bord naar de lange baan geschoven hebben.

“het Mobiliteitspact heeft geen Supercomputer nodig”- Dirk Lauwers

Share

De drie fietsdoden in oktober 2017 waren de aanleiding voor Dirk Lauwers en een aantal organisaties om een werkgroep te starten. Deze week kwamen ze met een  ‘Mobiliteitspact’ naar buiten en er werd ook een petitie gestart die oproept  tot een ‘update van de verkeersomgeving’ .

Niet verassend is verkeersveiligheid de eerste van de vijf ambities in het plan.

“De lat moet veel hoger. Het stadsbestuur zegt een supercomputer nodig te hebben om de Plantin Moretuslei conflictvrij te maken. Supercomputers dateren van de tijd van de maanlanding. Voor de uitvoering van het Mobiliteitspact is géén supercomputer nodig.”

 

d1: Veiligheid:

Dirk Lauwers: “Er gebeurt wel wat in Antwerpen voor fietsers, zoals de aanleg van fietsbruggen en fietssnelwegen, maar niet in de stadstraten waar de problemen zich voordoen met veiligheid. Een kind in Antwerpen heeft dubbel zoveel kans om doodgereden te worden als een kind in Amsterdam.”

 

d2: Districten/ Oosterweel/belasten

Inzake levenskwaliteit, het tweede punt in het plan, is Ruimtelijke Ordening belangrijk. Dirk Lauwers: “We moeten op plekken kunnen leven waar we zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van  de auto. Dat betekent in- of dicht bij de stad. Ringland biedt kansen om dicht bij de binnenstad een nieuw district aan te leggen, goed bereikbaar  met openbaar vervoer en fiets.”

Het Mobiliteitspact wil de bevoegdheid over mobiliteit grotendeels teruggeven aan de districten: “Uiteraard moet de stad bereikbaar blijven via de grote assen maar in de wijken is het niet aan het stadhuis om te bepalen welke auto’s daar komen.Nederland, Duitstland, Frankrijk, Spanje..; overal zie je dat men de levenskwaliteit in de wijken vooropstelt.”

Over de Lage EmissieZone: “De emissie zone heeft een positief effect op fijn stof maar waarschijnlijk winig impact op Nox (stikstofoxides). De stad geeft bijna geen cijfers vrij over de Lage Emissie Zone maar in de wandelgangen hoor je al dat de Knip in de leien voor een veel grotere verbetering van de luchtkwaliteit heeft gezorgd dan de LEZ .”

“Het is aan de bewoners en de districten om te bepalen welke  auto’s in de wijken komnen, niet aan het stadhuis.”

Oosterweel: “Het is inderdaad zo dat Continue reading →

Sociaal Europa: “De mooie woorden volstaan al lang niet meer”

Share

Op 17 november 2017 werd een Europese Sociale Pijler  op gesteld. Het gaat over twintig beginselen en rechten zoals het recht op  een billijk loon en gezondheidszorg  en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Bart Staes (EU parlementslid, Groen) is tevreden over de principes die vastgelegd zijn maar wijst erop dat alles nog moet uitgewerkt worden. “De mooie woorden volstaan al lang niet meer. Als je Europa als instelling wil vrijwaren en de mensen wil tonen dat Europa écht belangrijk is dan moet je concrete maatregels tot stand brengen die ervoor zorgen dat de mensen de zekerheid hebben  dat de rechten gegarandeerd worden door harde wetgeving. ”

De tekst staat van de Sociale Pijler steekt schril af tegenover hoe Europa als instelling omgegaan  is en nog altijd omgaat met Griekenland.

“Jeroen Dijsselbloem blijkt geen sociaal democraat te zijn maar een neo-liberaal van het ergste soort.  De PVDA in Holland heeft daar dan ook de prijs voor betaald.”

Continue reading →

De ambitie van het Europees Energiebeleid -Bart Staes (Groen)

Share

“Tien jaar gelelden zeiden ze ook al dat de doelstellingen niet realistisch waren. Ondertussen  is gebleken dat ze ernaast zaten.” 

Op 17 januari stemde het Europees parlement drie richtlijnen die het Europees energiebeleid tot 2030 uitstippelen. De eerste richtlijn gaat over Energie-efficiëntie, de tweede over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen  en de derde over de Energie-Unie, het gemeenschappelijk Europees Energiebeleid.

Groen EU parlementslid Bart Staes: “De EU had in 2009 het klimaatbeleid vastgelegd tot 2020 en stippelt nu het pad uit tot 2030. Het is ook de bedoeling om de factuur van import van gas en olie naar beneden te halen. Dat kost Europa nu jaarlijks 500 miljard €. Verder moeten we naar een Europese energie-unit gaan. Nu zijn er tachtig contracten tussen Rusland en individuele lidtstaen van de Europese Unie over gaslevering alleen.”

We contacteerden Anneleen Van Bossuyt van de N-VA fractie maar die had geen tijd voor een respons.

Bart Staes: “Het Europees Parlement heeft dus op 17 januari voorgesteld om een bindende energiebesparing van 35% op te leggen ten opzichte van 2005. (De doelstelling voor 2020 is 20%, nvdr). De Raad (de lidstaten) stelt 27% voor en de Europese Commissie  had 30% voorgesteld. Uiteindelijk zal het dus een compromis worden dat lager dan 35% zal liggen. Ik kan daar niet blij om zijn want de tijd dringt. We hebben een wetenschappelijke studie besteld en die concludeerde dat er wereldwijd niet meer dan 890 miljard ton broeikasgassen mag uitgestoten worden om de klimaatstijging beneden  twee graden celcius te houden. Dat is gelijk aan amper twintig keer de huidige jaarlijkse uitstoot (van bijna 50 miljard ton).

Alle Belgische en Hollandse parlementsdparlementsleden stemden voor behalve die van de conservatieve ECR fractie (met N-VA) en de extreem rechtse ENF fractie (met Geert Wilders en de afwezige Gerolf Annemans). Anneleen Van Bossuyt stelt Continue reading →

Jinnih Beels: “Het is belangrijk om in deze tijd verantwoordelijk te zijn.”

Share

Jinnih Beels licht haar visie toe op veiligheid in de stad. Een uitgebreide kennismaking met de diversiteitsmanager van het Mechels korps, en de verruimingskandidate die op 14 oktober terug te vinden is op de lijst van sp.a Antwerpen. Continue reading →

Afrin (Syrië) onder Turks vuur

Share

Het Turks leger begon deze week een offensief tegen het de kleine regio in het noorden van Surië dat sedert bijna twee jaar onder de controle staat van de koerdische  PYD.

Achtergrond door Ludo De Brabander van Vrede vzw: “Erdogan zegt dat hij aktie onderneemt tegen terroristen maar er is geen enkele aanval geweest tegen het militair grondgebied vanuit Afrin. ”

“Er is een akkoord tussen Turkije en Rusland maar ook de VSA waren betrokken bij het overleg over deze operatie. De VSA zit in een zeer ongemakkelijke positie en oefent ongetwijfeld druk uit op Turkije om niet te ver te gaan.”

Woodstock van het grootkapitaal // #MeToo

Share

Met het hem kenmerkend cynisme geeft journalist /activist Derek Monroe  zijn visie op het optreden van president Trump op het jaarlijks Wereld Economisch Forum in Davos.

“Trump is in Davos om zichzelf te promoten en om weg te geraken van de media-aandacht in  de VSA. Zijn speech zal eerder irrelevant zijn dan controversieel. De grote lijnen van de sociaal-economische politiek verschuiven te langzaam om merkbaar te zijn over één of zelfs twee presidentiële termijnen.”

Volgens Monroe betalen de aanwezigen 750.000$ om aanwezig te zijn op Davos. We hebben geverifieerd of er inderdaad bijna anderhalf miljoen uitgegeven  wordt om deelpremier Bourgeois en minister Kris Peeters naar Zwitserland te sturen. Een artikel op cnbc.com laat uitschijnen dat de bedragen lager, maar toch zeer aanzienlijk, zijn.  “De stelling van politici dat ze naar Davos gaan om contracten te helpen afsluiten en jobs  creëren is belachelijk. Ik denk dat ze vooral uitkijken of er geen opportuniteit is voor een jobje na hun politiek leven. Davos is een woodstock voor de elite van het grootkapitaal.”

Trump in Davos:

 

Derek Monroe laat ook nog zijn licht schijnen op #MeToo en de impact ervan:  “De institutionalisering kan de relaties tussen de sexen verzuren.” Ook hier ziet hij de band met corporatisme en neo-liberalisme. ” Ook communistische en fascistische regimes moeiden zich met het sexleven maar er was een terughoudendheid als het over de private levenssfeer ging. Nu bestaat er zelfs een app waarop koppels kunnen verklaren dat ze ermee instemmen om te poepen.”

#MeToo:

Borgerhout door de ogen van CD&V

Share

In de Borgerhoutse districtsraad speelde Nahima Lanjri de afgelopen 5 jaar een prominente rol. Ze voerde als enige verkozene van CD&V (die niet uit de partij stapte) constructieve oppositie. Zij krijgt een prominente rol tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

CD&V vernieuwt dan ook haar ploeg in postcode 2140: Eva Van Keer is een van de talloze christendemocratische jongeren die bij de verkiezingen een prominente rol mag spelen. De 27-jarige Van Keer trekt de lijst in Borgerhout.

Aflossing van de wacht dus. Een gesprek over de uitdagingen voor Borgerhout.

(foto: CD&V Antwerpen)