Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bomenkap Charlottalei gaat (even) niet door

Op zaterdag 26 augustus zouden 50 kastanjelaars in de Charlottalei gekapt worden maar dat gaat voorlopig niet door. De kap werd op het allerlaatste moment tegengehouden door de buurtbewoners via een kortgeding. De zaak is echter niet van de baan want het gaat over een opschorting van 10 dagen, niet over een definitief verbod. Districtsvoorzitter Paul Cordy liet al weten niet geneigd te zijn om de plannen aan te passen.

“De stad zei dat de bomen weg moesten omdat ze oud en ziek waren en in eerste instantie geloofde ik dat.” zegt Kristien Dirkx die in de Charlottalei woont.  “Maar toen hoorden we van experts dat de meeste bomen helemaal niet ziek waren en weg moesten voor de heraanleg. Dat werd ook toegegeven door (districts) schepen Tom Van den Borne (Groen). Het is wel zo dat de boomwortels bij de graafwerken kunnen beschadigd worden waardoor de stabiliteit van de bomen niet kan gegarandeerd worden.

“Omdat we tegen het vernietigen van de bomen zijn reageert districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) nu dat we tegen veilig verkeer zijn. Maar we hebben voorgesteld de heraanleg op een veilige manier te laten gebeuren door de ventwegen anders te gebruiken.”

“Dit gaat over veel meer dan onze straat.”

” Er zijn ook manieren om de wortels niet te beschadigen bij de heraanleg maar volgens het district kost dat teveel. De jonge bomen die in de plaats zouden komen van de oude hebben niet dezelfde luchtzuiverende capaciteit. De verwachting is dat de luchtvervuiling door auto’s in de toekomst zal afnemen, dus de eerstkomende decennia zijn cruciaal en daarom is het belangrijk dat de grote bomen blijven.”

” Gisteren is de kap dan op het allerlaatste moment tegengehouden, we hebben Continue reading →

Doel/ Tihange: Geen nieuwe scheurtjes. Of toch wel…?

Duitsland is bezorgd  en klaagt over de toestand van de Belgische nucleare reactoren Doel 3 en Tihange 2 waar scheurtjes in de reactorwand zijn gevonden.  Maar paradoxaal genoeg leveren de Duitsers wel nucleaire brandstof  voor diezelfde reactoren.

“Het gaat gewoon door”. zegt Marc Alexander van de 11 maart beweging die voor de kernuitstap ijvert.
“In 2017 hebben de Duitsers toestemming gegeven om 108 brandstofstaven te leveren voor de nucleaire reactoren in Doel vanuit Lingen “.

Ondertussen werden ook inspectieverslagen over de 2 scheurreactoren bekendgemaakt. Dat ging niet van een leiden dak want FANC, de regulator, weigerde om de rapporten bekend te maken en publiceerde ze uiteindelijk pas nadat ze daar door de Federale Beroepscommissie voor de Toegang tot Milieu-informatie toe verplicht werd.
Toen bleek dat de nieuwe metingen wel degelijk meer ‘indicaties’ aangaven. Bijna 3% extra in Doel 3 en 11% extra in Tihange 2. In twee jaar tijd. Volgens FANC gaat het niet over een echte toename maar is de verhoogde meting een gevolg van het feit dat een andere meetmethode gebruikt werd.

Gebruik verboden glyfosaat wordt nog altijd gepromoot

foto: velt.nu

Sedert juni is het gebruik  van de onkruidverdelger glyfosaat (Roundup) door particulieren  verboden in Vlaanderen, maar niet de verkoop….

Een reeks steekproeven door Velt bevestigt wat te vrezen viel: alle gecontroleerde tuincentra verkopen nog herbiciden, ook glyfosaat-houdende.

In Wallonie werd al eerder beslist om het gebruik van glyfosaat aan de particulier aan banden te leggen. Eind dit jaar komen er 3 koninklijke besluiten die voor alle gewesten, vlaanderen, brussel en wallonie, het gebruik en de verkoop moeten bij wet regelen.
Begin juni gaf Europa toestemming tot verlenging van glyfosaat voor 18 maanden. Het draagvlak krimpt, wat een goede zaak is. Naar aanleiding van het Monsanto-schandaal in april, kwam de wetgeving in Vlaanderen in versnelling.

Velt heeft een campagne lopen tegen het gebruik van pesticiden.

Fipronil: de wonderbaarlijk simpele alternatieven

Caroline Gielens van Velt overloopt de niet-giftige alternatieven voor het Fipronil luizenbestrijdingsmiddel

Inzet van de Tempelberg-troubles: niet veiligheid maar souvereiniteit

We hebben het met Amir Haberkorn van Een Andere Joodse Stem (EAJS) over de toestand op de Tempelberg in Jerusalem.

Die site ligt in Oost-Jerusalem dat sedert 1967 door Israël bezet wordt, maar in een deal met Jordanie werd afgesproken dat Jordanië jurisdictie kreeg over de site.
Amir Haberkorn: “Wat Israël doet is tegen de akkoorden die het afsloot met Jordanië dat de site beheert. Nu trekt  Israël de wetgevende macht over de Tempelberg naar zich toe door te bepalen wie toegang krijgt en wie niet, wat onaanvaardnaar is voor de moslims.”

Als verantwoording voor  de controles en gedeeltelijk blokkade van de Tempelberg  verwijst het regime van Tel Aviv naar de recente aanval tegen Israëlische soldaten op de Tempelberg door Palestijnen. Is dat dan niet relevant?
Haberkorn: “Jazeker, maar alles is relevant en het probleem zit veel dieper. Dit is het resultaat van de constante en onophoudelijke bezetting door Israël. Na 1967 is Israel gewoon verder gegaan met het uitdrijven van Palestijnen. Ik laat me niet uit over de startegieën die de Palestijnen moeten gebruiken maar het is correct om de aanval tegen de Israelische militairen zien als verzet tegen een bezettingsmacht.  De Palestijnen ondergaan dagdagelijkse vernederingen, dus dat er regelmatig aanslagen gebeuren is dan toch niet verrasend. Maar het (geweld) brengt de vredelievende oplossing wel verder in het gedrang.”

De acties van regering Netanyahu gebeuren onder invloed van de  extremistische Jewish Home/ Joods Huis  partij van de Isrealische regeringscoalitie.
Haberkorn: “Dat is een blok van religieuse fundamentalisten en nationalisten. Tot 30 jaar geleden was dat gedachtengoed een kleine stroming. ”
“We willen geen parallellen trekken met de jaren 30 want zo’n vergelijking is een soort legitimering van wat toen gebeurd is. ”
“De rechts-nationalistische, pre-fascistische, familie bestaat overal. Kijk maar naar Indië. Premier Modi is zeer rechts nationalistisch en voert een verschrikkelijk beleid tegenover de moslims en een neo-liberale politiek. Er is een nieuwe blokvorming wereldwijd aan de gang. Het Vlaams Belang is een zeer racistische organisatie en vormt toch een blok met het Israëlisch regime; ook de N-VA sympathiseert absoluut.”

Amir Haberkorn: “Ook binnen de Joodse gemeenschap is er een polarisering . Mmaar er is  een grote kritische groep die zich niet durft te uiten. We zijn zelf verrast van de sympathie die we krijgen in de Joodse gemeenschap. Anderzijds heb je dus inderdaad Joods Actueel (het blad van het entourage van Michaël Freilich, nvdr)   dat de spreekbuis is van de Israëlisch ambassade in Antwerpen.”
“We hebben contacten met buitenlandse kritische Joodse organisaties zoals Jewish Voice for Peace in de VSA en andere organisaties in Europa. We zijn bezig met het creëren van een eenheid binnen die organisaties om als één Joodse stem te kunnen naar voren treden om te laten horen dat er geen eenheidsdenken heerst ter ondersteuning van Israël.”

We beginnen het gesprek met de vraag wat de betekenis is van de Tempelberg…

Links:
– Gesprek met en over anti-zionistische Joden van Neturei Karta (2006)
– Gesprek met Sydney Levy, van Jewish Voice for Peace (2014)
Yehuda Shaul van Breaking the Silence (2014)

Financiering van de overkapping: graag een plan

Op 15 juni werden in de parlementaire commissievergadering  Mobiliteit en Openbare Werken vragen gesteld over de financiering van de overkapping van de Antwerpse ring. Niet alleen door de oppositie maar ook door ondervoorzitter Dirk de Kort van CD&V.

Momenteel is 1,25 miljard € beloofd voor de overkapping. 250 miljoen door Antwerpen en 1 miljard door de Vlaamse regering. Maar er  is geen robuust plan om dat miljard ook te voorzien: de regering zal de  overkapping financieren met de overschotten van de andere mobiliteitsprojecten .
Dirk De Kort: “Ik ben gaan kijken over hoeveel het ging de vorige jaren en dat liep op tot ongeveer 60 miljoen per jaar. Gaan we er op die manier wel geraken?” Continue reading →

De kracht van symbolen: de zwartgelakte nagels van de Vlaamse leeuw

Deze week ontstond er wat tumult op een sociaal medium nadat een  politicus een Vlaamse leeuw met zwarte tong en nagels had uitgehangen, dus niet de officiële Vlaamse leeuw.
Hangt er een bruin geurtje aan de zwartgelakte leeuw? Of is de officiële leeuw die van de valse Vlamingen?
We bellen Frank Seberechts, departementshoofd Onderzoek bij het ADVN.

De officiële Vlaamse leeuw is de leeuw van heel Vlaanderen van uiterst links tot uiterst rechts, of men daar nu blij mee is of niet.

Frank Seberechts: “De officiële vlag van Vlaanderen heeft rode klauwen en een rode tong. Die is in ’73 goedgekeurd door de Raad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap een in’85 als vlag van de Vlaamse Gemeenschap.
Maar de ‘militante’ Vlaamse beweging heeft dat nooit aanvaard en altijd de egaal zwarte leeuw gebruikt. De officiële Vlaamse leeuw werd gezien als een Belgische toegeving aan Vlaanderen en een Vlaamse toegeving aan België omdat met het rood de drie kleuren van de Belgische vlag in de officiële Vlaamse vlag zitten.”

“De officiële leeuwenvlag dateert van 1973 maar het is overdreven om het een uitvindsel te noemen want de vlag is geïnspireerd op het wapen van de graven van Vlaanderen uit de middeleeuwen. Dat was een  leeuw met Continue reading →

Verdrag Verbod op Kernwapens

Vrijdag 7 juli tekenden 122 landen een historisch verbod tegen kernwapens.  De ondertekenaars verbinden zich ertoe productie, bezit en transport van kernwapens te verbieden op hun grondgebied. We bellen met Pol D’Huyvetter die nu in Brazilië zit.

“De hypocrisie is verbazend: het non -proliferatieverdrag wordt door België aangehaald om tegen het nieuw verdrag te stemmen. Maar artikel 6 van het non-proliferatieverdrag verplicht de ondertekenaars juist om alles te doen wat ze kunnen om tot een verbod te komen. “

“Dit verdrag is belangrijk. Hier is een internationale norm neergezet. Voor de kernmogendheden wordt het een stuk moeilijker om aan hun massavernietigingswapens vast te houden.”

De kernmachten en hun sattelietstaten boycotten het overleg en de stemming.   Europese landen die geen lid zijn van de NAVO zoals Oostentijk, Zwitserland en Zweden stemden wél voor het verdrag. Ook Iran stemde voor. Het België van Michel en De Wever zit samen met de VS van Trump, het Frankrijk van Macron en Noord Korea in een Coalition of the Unwilling. De Hollandse regering werd door het parlement verplicht om deel te nemen aan het proces maar stemde in de VN tegen. Pol D’Huyvetter verwacht dat dit nog een staartje krijgt in het Hollands parlement.

Links:
Resultaat stemming 7 juli 2017
Verdragtekst
Webpagina VN

Manu Claeys: “Je gaat er niet geraken met 10 kilometer fietspad en twee extra tramlijnen”

Op 15 maart 2017 werd in het Oosterweeldossier een overeenkomst gesloten tussen de aktiegroepen (stRaten Generaal, Ademloos, Ringland) en de Vlaamse overheid.  Vanaf nu zou gekeken worden naar een gereduceerde Oosterweelverbinding en naar een het verminderen van het autogebruik in en rond Antwerpen. Er zou ook werk gemaakt worden van de overkapping van een groot deel van de ring.

De eerste stappen in de uitwerking van het akkoord verliepen niet goed doordat de politieke overheid de hakken in het zand bleef zetten en niet wilde afwijken van haar BAM-tracé ontwerp.

“Het Meccano tracé is superieur aan het BAM tracé maar met alle aanpassingen ziet die tweede keus er toch ook zeer goed uit”

Volgens de aktiegroepen waren de procedures in het Oosterweel-dossier de vorige jaren niet correct gevolgd en het zag er naar uit dat de Raad van State die kritiek ging bevestigen, wat gans het project kon doen kapseizen. Maar op 14 juni werd dan toch een volgend compromis bekend gemaakt: de overheid vraagt BAM een  “Oosterweel Light” en een reeks andere aanpassingen onderzoeken en stRaten generaal trekt zijn verzoekschrift bij de Raad van State in.

Manu Claeys van stRaten generaal  is tegast voor een uitgebreide stand van zaken.

Kosten-baten analyse 2.0
Na het vervolledigen van de plan-MER studie met daaraan gekoppelde kosten-baten analyse werd begin 2014 door de Vlaamse regering gekozen voor het BAM-tracé. Dat leverde 4 minuten meer tijdswinst op dan het Meccano-alternatief om van de ene kant van Antwerpen naar de andere kant  te rijden. De maatschappelijke kosten baten amalyse (BKBA) berekende dan dat die tijdswinst (over enkele decennia bekeken) vier miljard € Continue reading →

Luchthaven Deurne “Het strovuurtje is voorbij”

In 2014  werd de exploitatie van de luchthaven van Deurne geprivatiseerd. Met de uitbesteding aan Egis werd in het vooruitzicht gesteld dat de subsidiestroom naar Antwerp Airport zou stoppen. Maar volgens Bert Leemans van burgerplatform Vliegerplein gaat het helemaal niet die richting uit.

“Het strovuurtje dat er was na de aanslagen vorig jaar is voorbij. Sinds september ’16 ziet men iedere maand minder passagiers dan het jaar voordien. De exploitant Egis doet het dan ook niet goed. De gecumuleerde verliezen zijn nu groter dan het kapitaal waarmee de firma van start gegaan is.”

“Vóór de gemeenteraadsverkiezingen komen we met een volwaardig alternatief”

Nieuw is dat Vliegerplein heeft weten te achterhalen dat  Egis jaarlijks ongeveer 250.000 € betaalt voor de exploitatie van de luchthaven. Daartegenover staat dat Vlaanderen nog altijd jaarlijks 4 miljoen betaalt aan exploitatiesubsidies. Bovendien Continue reading →

Toch geen Knip in de Voetgangerstunnel

De afgelopen weken circuleerden er persberichten van haven en stad waarin gemeld werd dat de Antwerpse Sint-Annatunnel, beter bekend als de Voetgangerstunnel,  vanaf 1 juli voor anderhalf jaar zou gesloten worden voor onderhoudswerken.
Loos alarm zo blijkt ….

De berichten over de sluiting van de voetgangerstunnel kwamen  kwamen er als  á propos bij het nieuw dat vanaf 1 juli een veerdienst zou starten tussen de scheldeoevers. (‘gratis!’)

We contacteerden het perscontact dat vermeld stond in het bericht dat de haven op haar website had gezet maar Continue reading →

Stripmuur Joost Swarte ingehuldigd

foto: Ruud Martens

foto: Ruud Martens

23 juni werd aan het Brouwersvliet de stripmuur van Joost Swarte ingehuldigd. De muur illustreert zeven deugden en ondeugden. Laurent Pietsch trok er naartoe voor een uitgebreid gesprek met Swarte.

Ingeleid met sfeeropnames en gevolgd door een interview met  Linda Torfs en  Johan Bijttebier, de initaitiefnemers van de Antwerpse stripmuren.

foto's: Ruud Martens

foto’s: Ruud Martens

Buurt probeert de Theatergarage te behouden via coöperatie

Het pand in de Borgerhoutse Bouwhandelstraat waarin Theater Tol  was gevestigd wordt verkocht
maar de buurtbewoners proberen de Theatergarage te behouden door het gebouw zelf te kopen. We hebben mede-initiatiefnemer Koen Huybrechts in de studio.

“Het stelt geen enkel probleem om bezoekers en theatermakers te vinden. Dat wijst op de  culturele woestijn die Borgerhout extra-muros momenteel nog is.”

De Theatergarage probeert de aankoop te doen als coöperatieve vennootschap. Het is de bedoeling om  een kapitaal van 350.000 € op te halen, niet aan giften maar via coöperatieve aandelen. Het doel is om vóór 1 juli 120.000 € verzameld te hebben.  Op 23 juni stond de teller al op 110.000.

Was man liebt, das neckt sich

Partnergeweld; iets wat jou nooit kan overkomen? Het komt nochtans vaker voor dan je denkt. In één op zeven relaties is er sprake van een vorm van geweld. Theater Aardpaard wil met hun theatervoorstelling het taboe daarrond doorbreken.
Was man liebt das neckt sich, een voorstelling over geweld, maar ook over liefde. De makers van het stuk werkten samen met verschillende diensten en organisaties die met partnergeweld te maken hebben. Ik was aanwezig op de première en sprak er met de regisseur en acteurs en met therapeuten, educatieve academies, de politie en andere betrokkenen. Ze waren unaniem vol lof over de voorstelling.
Theater aardpaard is een reizend gezelschap. Vanaf het najaar 2017 tourt het met de voorstelling rond. Informatie en locaties komen later op de website.

Dirk Avonts (Groen): “Kris Peeters zal met betere papieren moeten komen”

De poging eind vorig jaar om het inloopcentrum voor daklozen  De Vaart uit te besteden aan G4S liep vast doordat de procedures niet gevolgd werden. Het stadsbestuur geeft echter niet op en donderdag werd opnieuw beslist om De Vaart, het Zorghostel en Zorgaanbod door de multinational te laten uitbaten.

Maar ook de tegenstanders laten de zaak niet op zijn beloop: Groen dient opnieuw klacht in bij de gouverneur. We bellen met Groen OCMW raadslid Dirk Avonts.Avonts: “N-VA gaat ervan uit dat je hoe dan ook tot een beter resultaat komt als je de vrije markt op de zorg loslaat. Dat klopt natuurlijk niet; men wil gewoon een politiek statement maken.”

“Nu blijkt dat G4S geen band heeft met de experten naar wie ze verwijst, terwijl de beoordeling die gebeurd is er onterecht vanuit gaat dat die er wel is. Die beoordeling is gebeurd door een jury die bestaat uit leden van de OCMW-administratie. De meerderheid kent de namen van die juryleden en je krijgt een zekere zelfcensuur. Je merkt dat de maatschappelijk assistenten  in de comités van het OCMW voorstellen doen in de richting die N-VA graag zou hebben. Ik kan me dus inbeelden ze bij het opstellen van een ranking ook rekening houden met hun toekomst, hun job, bevordering … Dat is menselijk, maar niet objectief.”

CD&V gaat volledig mee met het beleid van de liberale partners. Opvallend, want tezelfdertijd is Kris Peeters contacten aan het leggen met sp.a en Groen voor een eventuele linkse coalitie na 2018. Peeters is lijsttrekker voor  CD&V bij de verkiezingen volgend jaar.

Dirk Avonts: “Er is geen enkele bijsturing van de kant van CD&V. Het is aan CD&V om een eigen beleid te voeren. Als je naar links wilt lonken, zul je toch met betere papieren moeten komen. Ik zou daden willen zien, maar er is nog tijd om een paar daden te stellen die ons wat kunnen verleiden.”