Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Groot-Britannië dreigt met uitbreiding kernwapenarsenaal

Share

foto: Will Haigh, UK MoDefence, via wikipedia

Groot Brittannië dreigt ermee haar kernwapenarsenaal te vernieuwen en uit te breiden. “Een schending van het non-proliferatieverdrag” aldus Ludo De Brabander van Vrede vzw.

Ludo De Brabander: “Momenteel heeft Groot Brittannië 180 kernkoppen. Premier Boris Johnson kondigde aan dat aantal te willen uitbreiden naar 260. Groot Brittannië heeft vier (nucleaire) Vanguard-duikboten die de Britse kernwapens dragen. In 2016 stemde het parlement voor de vervanging van die boten. Terzelfdertijd was er ook een plan om het Trident-kernwapensysteem te vernieuwen. Elke Trident-raket kan vier kernkoppen dragen. Het Trident-systeem is met de hulp van de VSA ontwikkeld. De raketten zelf zijn gebouwd door Lockheed-Martin, de kernkoppen hebben de Britten grotendeels zelf ontwikkeld en ze worden gebouwd in Aldermaston waar in de jaren ’50 de eerste anti-kernwapenbetogingen werden gehouden. Ook de  duikboten assembleren ze zelf, die liggen in Faslane, in Schotland.”

“De Britse plannen zijn in strijd met het non-proliferatieverdrag dat niet alleen de bedoeling had om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan, maar ook om de kernwapenarsenalen van bestaande kernwapenstaten af te bouwen. Artikel VI van het NPV zegt dat Continue reading →

Tram 2, 4 en 7 blijven voorlopig

Share

foto: Aidanreinquin via wikipedia

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters stelt de  herschikking van de Antwerpse tramlijnen uit.  Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe tramstellen, maar er komen geen engagementen voor nieuwe tramlijn-infrastructuur .

Lydia Peeters: “Er was heel wat kritiek op de plannen van de Lijn voor de Antwerpse trams. Ik heb daar veel burgers over gehoord en hun bekommernissen ter harte genomen. Daarom heb ik besloten het tramlijnenverhaal in de wacht te zetten tot na de levering van de trams die start in het derde kwartaal van 2022. Dan zal er voldoende capaciteit zijn, wat zal toelaten om een ander plan voor te leggen, met meer draagvlak.”

“Het plan dat voorlag zorgde voor grote problemen in bepaalde regio’s  zonder veel meerwaarde in andere.”

“Eens die extra capaciteit er zal zijn, dan zullen de mensen zich geen zorgen meer moeten maken over het gebrek aan plaats en zullen de problemen, denk ik, van de baan zijn. Er waren al 40 trams besteld in 2019 en 2020. Dat zijn de eerste die zullen geleverd worden. Dit jaar bestellen we nog 20 extra tramstellen die in 2024 zullen geleverd worden. De oude zullen ook gereviseerd worden.”

“Het plan dat voorlag zorgde voor grote problemen in bepaalde regio’s  zonder veel meerwaarde in andere. Daarom wachten we nu op de extra tramstellen. Als de nieuwe- en gereviseerde trams er zullen zijn dan moeten we voor de ganse regio bekijken hoe we de extra capaciteit zullen realiseren. Ik zeg niet dat het huidig netwerk zal blijven bestaan, aan sommige onderdelen houdt men vast uit historische redenen en uit nostalgie. ” Continue reading →

ABC van het Klimaat

Share

Illustratie Muse Paris

Het driegeslacht Hugo/Ilse Van Dienderen en Amber Paris schreef een laagdrempelig klimaat-‘woordenboek’.

Hugo Van Dienderen is actief binnen Grootouders voor het Klimaat en voormalig Groen-politicus, leraar en journalist. Dochter Ilse en kleindochter Amber zijn wel partijpolitiek actief voor Groen op gemeentelijk niveau.

We overlopen een tiental van de woorden uit het ABC, de overige 167 vindt u in het boek.

Belgische banken: duurzame investeringen?

Share

Allegorisch beeld vd Belgische Nationale_Bank, via Commons.wikimedia.org

Recent brachten we bijdragen over kobaltontginning in Congo en ontbossing in Brazilië. In de Bankenwijzer XL van Fairfin worden beide dossiers met stip vermeld bij de analyse van investeringen van banken die in België actief zijn. We belden met Frank Vanaerschot, inhoudelijk medewerker bij Fairfin, met de vraag om ons hierover wat meer uitleg te geven.

Fairfin onderzoekt de spelregels en de spelers van ons financieel systeem. Elke dag worden er door de banken miljarden uitgegeven. Maar waar de investeringen terechtkomen, is niet meteen duidelijk, en het zicht wordt vertroebeld door een wirwar van fiscale constructies en ingewikkeld jargon. Als men zich de vraag stelt waarom wereldwijd mensenrechten op grote schaal geschonden worden, komt men als snel uit bij keuzes die draaien om geld. Heel wat bedrijven zijn grotendeels afhankelijk van banken voor hun activiteiten. Banken schrijven leningen uit, kopen aandelen of obligaties van bedrijven op of zorgen ervoor dat deze op de markt worden gebracht. Maar banken zijn allesbehalve transparant, en men is verplicht om te betalen om inzicht te mogen krijgen in de specifieke databases. Een ‘abonnement’ op zo’n database kost ongeveer € 25.000 per jaar. Wil men concrete informatie over bepaalde bedrijven, dan kan je die kopen voor een paar duizend euro. Continue reading →

Klimaatzaak komt voor

Share

bron: klimaatzaak.eu

De Klimaatzaak nadert  langzaam maar zeker haar ontknoping. De zaak van een burgercollectief tegen het gebrek aan klimaatbeleid van de vier Belgische regeringen komt volgende week, na meer dan  zes jaar, eindelijk voor. We bellen Francesca Vanthielen, die woordvoerder is voor Klimaatzaak vzw.

De vertraging is niet te wijten aan het gerechtelijk apparaat maar aan de overheden zelf. Vooral Vlaanderen lag dwars door de zaak procedureel te vertragen. In 2014 werd geëist dat tegen 2020 de CO2-emissies met 25% zouden beperkt worden ten opzichte van 1990. Die deadline is ondertussen al gepasseerd, de daling is rond 20% blijven steken en dus wordt het nog moeilijker om de 42% te halen die Klimaatzaak eist.

Francesca Vanthielen: “Een overheid heeft een zorgplicht en moet de burger proberen te beschermen tegen een komend gevaar. Dat hebben onze overheden gedaan met covid-19, en dat zouden ze ook moeten doen als het over de klimaatwijziging gaat.”

“Economische studies tonen aan dat de nodige investeringen zullen renderen. Het is geen ramp als je de kortere-termijndoelstellingen niet haalt. Je hebt de keuze hoe je tot een 100% emissiereductie komt in 2050:  je kunt weinig doen op korte termijn en dan een extra inspanning later. Studies tonen aan dat dat de duurdere oplossing is. Het is goedkoper als je meer doet bij de start.”

In Nederland is de overheid definitief in het ongelijk gesteld in de gelijkaardige Urgenda-zaak. Vanthielen: “Dat heeft belangrijke gevolgen gehad. De steenkoolcentrales zijn gesloten of draaien op verminderde doorzet, en er is een klimaatwet. Er is ook een groot maatschappelijk debat op gang gekomen en een vraag naar meer transparantie.”

Er werd geargumenteerd dat de eis tot klimaatactie niet via de rechter kan afgedwongen worden omdat dat een schending van de scheiding der machten zou zijn. Francesca Vanthielen: “Dat was een argument dat aangehaald werd vóór de zaak in Nederland gewonnen werd. Ondertussen loopt er ook in Ierland een klimaatzaak, en recentelijk is in Frankrijk L’affaire Du Siecle uitgesproken. Dus de geesten binnen de juridische wereld rijpen.”

Klimaatzaak eist een ‘dwangsom’ van een miljoen euro per maand bij veroordeling. Dat is nodig omdat de Belgische overheden, in tegenstelling tot de Nederlandse, een gerechtelijke uitspraak al wel eens durven te negeren. Ook blijken boetes geen effect te hebben als ze te laag zijn, zoals de juridische actie voor propere lucht aantoonde.

De Klimaatzaak komt dinsdag voor en loopt negen dagen. Het kan dan nog enkele maanden duren voor er een uitspraak komt. Daarna kunnen de vier regeringen elk nog beroep aantekenen.

De volledige 8 maart 2021 Internationale Vrouwendag van Radio Centraal

Share

Actie, politiek, engagement vanuit de kunsten, literatuur en film

 • Inleiding met Najomi Smets en Lola Laenen van het 8maars.collectief Antwerpen
 • Studiogesprekmet vakbondsafgevaardigden Caro Vanderscheuren (ABVV) & Kristel Van Damme (ACV)
 • Johanna Pas bezielster van de boekhandel Kartonnen Dozen die de Çavaria Media prijs 2021 toekwam
 • Abortus, een gesprek met Caroline Grumiau (Gacepha) & beschouwing over aanpak LUNA (via FURIA)
 • Verslag door Marthe van de acties in Brussel
 • Podcast Femina Libera, leesgroep De Groene Waterman
 • Verslagen van Gert, Jacko en Ageeba vanop Sint-Jans-, De Coninck- en Operaplein
 • BOEH! maakt een balans op Samira Azabar & Ida Dequeecker in de studio
 • Verslag van de acties op de pleinen
 • Bernardine Evaristo – Meisje, vrouw, Anders met Hilde Meesters van de leesgroep van YWCA Antwerpen
 • Serie en filmtips van Eline van Girls on film & Leni van Wanda Collective over de nood aan een inclusief filmlandschap in België.
  Julia spreekt over vrouwvriendelijke porno
 • the keepers: archivisme & activisme
 • Nabeschouwing met Leen Nicolas, Jacko, Ageeba,Yves Kibi Puati Nelen & Gert Buscops

Nabeschouwing vliegende reporters internationale vrouwendag

Share

foto Yves Kibi Puati Nelen

Verslag van op de pleinen tijdens de internationale vrouwendag in Antwerpen door onze vliegende reporters:

Ageeba Cromah, Yves Kibi Puati Nelen, Jacco De Vos, Gert Buscops, Hans De Beuckelaer en Leen Nicolas

Een pleidooi voor radicaal-feministische porno

Share

Genoeg met de mainstream, tijd voor radicaal feministische pornografie waarin het niet-heteronormatieve aan bod komt, een diversiteit aan lichamen getoond wordt en het seksueel genot van de vrouw ook centraal kan staan.

We bellen met Julia Roeselers, documentairemaakster en camera-vrouw van vrouwvriendelijke porno.

In het huidige pornolandschap verschoof de nadruk van langspeelfilms of blootmagazines naar ontelbare korte clips die je kosteloos kan bekijken op het web. Door het genot van de vrouw even centraal te stellen als het genot van de man, door de camera niet alleen op het naakte vrouwenlichaam maar ook op het mannenlichaam te richten, en door het bewust ondermijnen van genderstereotypen, kan egalitaire pornografie misschien helpen om de invloed van mainstream pornografie terug te dringen. Of je nu juist zou moeten gaan betalen voor radicaal-feministische porno of het beter gratis ter beschikking zou gesteld worden zodat het gewoon de norm kan gaan uitmaken, is dan iets om over na te denken.

Vrouwvriendelijke porno versus egalitaire porno

Egalitaire pornografie vertrekt vanuit een volledige gelijkheid tussen seksuele partners.Het volstaat niet voor een film om als egalitaire porno te worden omschreven als deze enkel een vrouw laat zien die instemt met wat er gebeurt. We hebben ook zoiets als adaptieve voorkeuren die mensen in precaire omstandigheden ontwikkelen. Zo bevestigt The good girl van Erika Lust het meest prominente cliché van niet- egalitaire porno: het mannelijk genot als apotheose van elke vrijpartij en de vrouw als gewillige ontvangster van zijn zaad.

Ook de principes ‘vrouwen mogen niet tegen hun wil worden onderworpen aan geweld of dwang’ in het manifest van Puzzy power en ‘de films moeten gebaseerd zijn op het plezier en het verlangen van de vrouw’ gaan voor velen lang niet ver genoeg. Films als Constance, Pink prison, All about Anna zijn geregisseerd door en gericht op vrouwen, maar laten ook slechts 1 type lichaam als echt sexy zien. Daarnaast zijn ze ook behoorlijk heteronormatief. Ze bouwen veelal verder op een essentialistische kijk op vrouwelijke seksualiteit als emotioneel, zacht en gevoelig.
Continue reading →

GoiA

Share

foto Leen Nicolas

Naar aanleiding van internationale vrouwendag en het debat rond zelfbeschikkingsrecht praten we met Diane Slootmans van GoiA.  GoiA (Gezinnen onder invloed Antwerpen), is een deelwerking van Free Clinic vzw i.s.m. Jeugdzorg Zorgbedrijf Antwerpen die zich richt op gezinnen met jonge kinderen waarbij één of beide ouders kampt met een drugprobleem.

Zelfbeschikkingsrecht voor het ongeboren kind versus zelfbeschikkingsrecht voor de zwangere vrouw. Is een tweedeling nodig of polariseert dit vooral een complexe kwestie waarover best met de nodige zin voor nuance een open debat wordt gevoerd? Valeria Van Peel (NVA) en John Crombez (SPa) komen wederom met een wetsvoorstel waarvoor ze nog een meerderheid zoeken. Ze willen de justitiële bevoegdheid vergroten om zwangere vrouwen in een penibele situatie (bijvoorbeeld door prostitutie of verslaving) gedwongen te laten opnemen, plaatsen of afkicken. Ze bedachten daarvoor een driestappenplan: gedwongen plaatsing of opname van de moeder; de mogelijkheid het kind te plaatsen in een pleeggezin nog voor de geboorte; en als derde instantie een gezinsvoogd die de moeder ‘bijstaat’. Of zulk voorstel haalbaar is met de huidige wachtlijsten in de hulpverlening is nog maar de – praktische – vraag. Men kan zich ook afvragen of zo’n wet wel wenselijk is. Zal het er niet toe leiden dat men te snel automatisch hierop zal teruggrijpen in plaats van echt alle mogelijke pistes uit te proberen voor het welzijn van moeder én kind?

GoiA spreekt ouders met een drugprobleem in eerste instantie aan op hun ouderrol en bekijkt van daaruit samen met de ouder welke zaken binnen het gezin de ontplooiingskansen van het kind in de weg staan. GoiA stelt het belang van het kind centraal, maar ziet de ouder hierbij als belangrijkste gesprekspartner.

De vrouwelijke verzetsstrijders van de Guajajara

Share

foto: Carla Mendes (Mongabay), met toestemming

Al tientallen jaren is het Amazone gebied in Brazilië onderhevig aan roofbouw. Uit recent onderzoek van de ngo Mighty Earth bleek dat ook in de afgelopen jaren de ontbossing zich onverminderd verderzet. Afgezien van de grote ecologische kost voor onze planeet, zijn de eerste directe slachtoffers de inheemse bevolking. Ze worden ontheemd, en zien het land waarmee ze innig samenleven ten prooi vallen aan een mondiaal kapitalisme. Om de vernietiging van hun land tegen te gaan, werden er verschillende actiegroepen opgezet, de zogenaamde ‘guardians of the forest’. Bij de Gaujajara in de staat Maranhão ontstond een groep enkel samengesteld uit vrouwen, de ‘guerreiras da floresta’ oftewel ‘woman warriors of the forest’. We spraken aan de telefoon met onderzoeksjournaliste Sarah Sax, die hierover publiceerde op de website Mongabay.

Maranhão situeert zich in het noordoosten van het Amazonegebied, en reeds 75% van het regenwoud is hier verdwenen. Wanneer men satellietbeelden bekijkt is de verwoesting duidelijk. Opvallend zijn enkele stukken grond die gevrijwaard bleven van ontbossing, de zogenaamde ‘indigenous territories’. Deze gebieden worden beschermd door Braziliaanse wetgeving, maar staan tegenwoordig meer en meer onder druk door het beleid van het huidige regime. Het gaat over afgelegen gebieden waardoor de handhaving van beschermende maatregelen bemoeilijkt wordt. De oorspronkelijke bevolking neemt dan vaak ook het heft in eigen handen om hun leefgebied te beschermen.
Sarah Sax:A lot of indigenous territories in Brazil have forest guardian patrols, which are groups of people from the communities, largely men, who take it upon themselves to use gps-technologies and drones, and actively patrol their territories to search for illegal loggers or miners. In the Caru indigenous territory there was a group of women who had started a group to help with community initiatives and basically said: ‘you the forest guardians are doing an OK job, but you could be doing a better job if we could help’, and they joined the guardians in addition to the other things they were already doing.”

Ze begonnen actief te helpen met het patrouilleren en sloten actieve bondgenootschappen met naburige communities. De gebruikte tactieken werden diversifiëeerd, met succes, zoals blijkt uit satellietbeelden en gesprekken met mensen op het terrein. Vrouwen werden historisch gezien vaak buitengesloten uit het actief deelnemen aan protesten, maar wereldwijd zien we meer en meer vrouwen die het voortouw nemen, zo ook bijvoorbeeld bij recente protesten in Brazilië.
Sarah Sax:Women are recognizing that the resistance that has come up so far hasn’t been as successful as it could have been, and that they should have an equal say in how the territories are managed. It’s in some way a renaissance of women doing what they should have been doing or allowed to do for centuries. (…) Everybody has a different view and needs to be brought to the table, and that obviously makes a movement stronger. It is more effective to have women included fully in any kind of movement. It’s a kind of reshuffling of power roles and making the table bigger to allow everyone to sit around it. Continue reading →

Nelly Maes, Vlaamse Voorvrouw, is 80

Share

Foto: Polla ta deina, wikipedia, creative commons

Internationale vrouwendag: aanleiding om een boegbeeld van de vrouwenemancipatie en de Vlaamse beweging op te bellen. Vijftig jaar geleden deed Nelly Maes haar intrede in het parlement, waar haar strijd in de eerste jaren vooral over respect ging.

Radio Centraal: Hoe is uw engagement begonnen?

Nelly Maes: “Zolang ik thuis was mocht ik niet aan politiek doen, maar ik had wel politieke belangstelling. Van in mijn jongste jaren zat ik aan de radio gekluisterd om verkiezingsuitslagen te volgen, waarbij ik mezelf altijd identifieerde met een partij. Ik wist toen niets af van die partijen maar kwam snel tot de conclusie dat als ik de wereld wilde veranderen, dat moest gebeuren via een nieuwe partij, en dat was de Volksunie. Ik mocht niet van mijn ouders, die hadden de oorlog meegemaakt en de toestanden daarna en waren bang voor de politiek. Maar ik had er zin in en trouwde met iemand met dezelfde politieke belangstelling.”

“In de jaren ’70 was de toestand absoluut ondraaglijk.”

RC: U had het niet van uw ouders, van waar dan wel?

Nelly Maes: “Mijn betovergrootvader was burgemeester van het dorp en ik heb ook nog een neef die in de politiek gezeten heeft, dus het zat wel een beetje in de familie om zich te engageren voor de gemeenschap. Ik kan niet zeggen dat ik het niet van mijn ouders had, maar mijn ouders hadden schrik. Mijn moeder was Vlaamsgezind, ik ben opgevoed met de gedichten van Gezelle en Alice Nahon. Ik kende bijvoorbeeld zes strofen van ‘Het ruisen van het ranke riet‘. Mijn vader vond altijd dat ik moest doen wat ik wilde, maar geen politiek. Mijn vader was evenzeer geboeid door politiek maar ze wilden niet dat hun dochter zich daarmee ging bezighouden.”

“Ik was ook al feminist in mijn kindertijd, en bijvoorbeeld jaloers op de pastoor die daar op de preekstoel mocht staan en zeggen wat wij moesten doen zonder dat we iets terug mochten zeggen. Met dat niet-mogen-terugzeggen heb ik het altijd moeilijk gehad. Op internaat voelde ik me een gevangene. Daar ben ik flamingant geworden, want toen had je daar nog echte franskiljonse nonnen, die zeer machtig waren.”
Continue reading →

Krijgt Tram 7 nog een Kans?

Share

Trudon86 via wikipedia

Tram 7 van Mortsel naar Antwerpen werd geschrapt in het ‘vervoersplan 2021’ van De Lijn.  “Het is heel spijtig dat we die rechtstreekse verbinding verliezen”, aldus Johan Malcorps van de SP.a-Groen fractie  in het district Berchem. “Bovendien waren er plannen om Tram 7 te verlengen naar Edgem/Kontich. Die plannen worden dus blijkbaar afgeblazen, wat onbegrijpelijk is, want men zegt dat men streeft naar een modal shift om de verplaatsingen per auto te doen dalen tot 50%. Een lokale actiegroep is gaan praten met Lydia Peeters minister en die viel blijkbaar uit de lucht.”

“In Berchem vonden we het vooral betreurenswaardig dat de districtsschepen voor mobiliteit Bruno De saegher (N-VA) het behoud van Tram 7 niet verdedigt. De Saegher zit ook in de Vervoersregioraad, die advies moet leveren aan de Vlaamse regering over het mobiliteitsbeleid. De Saegher zit ook in de raad van bestuur van De Lijn. De houding van De Saegher contrasteert wel met die van zijn partijgenoten in Mortsel die wel voor het behoud van Tram 7 opkomen.”

Bruno De Saegher zit ook in de raad van bestuur van de luchthaven van Deurne en is volgens zijn linked-in profiel  projectmanager bij Lantis.

“De modal shift staat in het Routeplan 2030 en is onderdeel van het Toekomstverbond, maar als er niet meer middelen komen dan gaan we het niet halen. Het is een goede zaak dat het mobiliteitsbeleid gedecentraliseerd wordt,  dat er naar een  modal shift  gestreefd wordt en dat er vervoersregio’s zijn die dat moeten uitwerken. Maar de vervoersregio’s moeten die opdracht dus concreet invullen, en de Vlaamse regering moet wel met de nodige centen over de brug komen. Als dat niet gebeurt, dan wordt de Vervoersregio een praatbarak. Uit de voorstelling  deze week van het Toekomstverbond blijkt dat onvoldoende  budgetten voorzien worden. We blijven achter het Toekomstverband staan maar hopen dat de stad en de regering zich aan de afspraken houden.”

“NATO 2030”: NAVO op Zoek naar een Bestaansreden

Share

De NAVO liet een ‘onafhankelijke reflectiegroep’ onderzoeken hoe ‘de politieke dimensie van de organisatie kan versterkt worden’. 

Ludo De Brabander van Vrede vzw ging door het rapport dat de groep publiceerde en las  een document dat het bestaan van het bondgenootschap op twee manieren probeert te verantwoorden: enerzijds door het opstarten van een nieuwe koude oorlog, anderzijds door  vredesverdragen  te verwerpen.

Het ‘NATO 2030’ rapport van de reflectiegroep bevat 138 aanbevelingen.

Ludo De Brabander: “Het idee voor dit rapport kwam er na de uitspraken van de Franse- en VS- presidenten Macron en Trump, die de NAVO  disfunctioneel of irrelevant noemden.”

“Het idee voor dit rapport kwam er na de uitspraken van de Franse- en VS- presidenten Macron en Trump, die de NAVO  disfunctioneel of irrelevant noemden.”

“Het resultaat is een zeer militaristische visie op de wereldproblemen. Zelfs problemen die niet militair zijn, zoals klimaatwijziging en verlies aan biodiversiteit, worden geformuleerd als militaire bedreigingen. Zolang de NAVO bestaat, zoekt de organisatie bestaansredenen, en dit is ook hier het geval. Een van de zaken in het rapport die ons het meest zorgen baren, is de ontwikkeling van een nieuwe koude oorlog. Er wordt gesproken over ‘systemische rivalen’ Rusland en China. De economische opkomst van China wordt gelijkgesteld aan een bedreiging  van de hegemonie van de NAVO. China wordt inderdaad een mondiale speler en de militaire budgetten van China stijgen inderdaad. De zorg is terecht, maar de positie van de NAVO is dat ze geen gelijkwaardige machten naast zich duldt, en daarom komt er een militair in plaats van een diplomatiek antwoord.”
Continue reading →

Wapenexports: de juridische truks van Di Rupo en de boter op het hoofd van Jambon

Share

Foto: Wikipedia

De Waalse regering blijft gerechtelijke uitspraken via juridische spitsvondigheden naast zich neerleggen om zo wapens naar Saoedi-Arabië te kunnen blijven exporteren. Maar ook Vlaanderen heeft boter op het hoofd.

We bellen met Stefanie van Vredesactie, dat de wapentransporten probeert tegen te houden: “De Waalse overheid verleent exportlicenties voor wapenleveringen aan de Saoedische Nationale Garde met het argument dat die niet actief is in Jemen. Maar in februari bracht Vredesactie een rapport uit waaruit bleek dat de Nationale Garde wel degelijk nog altijd oorlog voert in Jemen. De Raad van State schorste de exportvergunningen maar de regering Di Rupo trok die vergunningen in en schreef gewoon nieuwe vergunningen uit voor export van dezelfde wapens met dezelfde bestemming.

Toch werken de acties remmend, want de wapenexport naar Saoedi-Arabië is vorig jaar sterk afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor.”

“Het Waals regeerakkoord voorziet een adviescommissie voor nieuwe vergunningen, maar dat werkt niet: die commissie adviseert positief voor de vergunningen die de Raad van State dan illegaal verklaart.”

In Vlaanderen wordt graag gewezen naar de Waalse wapenexport, maar ook Vlaanderen heeft boter op het hoofd, zegt Vredesactie. Daarom maakte Vredesactie een deep-fake filmpje waarin deelpremier Jambon uitlegt welke wapens Vlaanderen allemaal naar Turkije, Saoedi-Arabië  en de Emiraten exporteert die ze dan inzetten in oorlogsgebied. “De regering geeft al jaren vergunningen voor wapenexport maar controleert amper waar die wapens terecht komen. Behalve voor Israël moet in Vlaamse exportvergunningen de eindbestemming niet opgenomen worden. De Vlaamse regering kijkt weg en dit moet veranderen.”

Lichtfestival op de Slachthuissite

Share

Op vrijdag 19 een zaterdag 20 februari 2020 vond het sxa.dyu festival plaats. Sxa.dyu (lees: schaduw) had als uitvalsbasis een site aan de slachthuislaan waar sinds 2018 Archipel is gevestigd , een werkruimte voor artiesten en ambachtslui. We spraken met Beau, organisator achter het audiovisuele festival.

Sxa.dya is ‘schaduw’ geschreven volgens het IPA notatiesysteem (International Phonetic Alphabet). Archipel heeft een verleden van meertalige projecten (De Toren Van Babel), en wou ook met dit lichtfestival taalbarrières overstijgen. De atelierwerking van Archipel omvat een vijftiental kunstenaars (waaronder ook Rooftoptiger), waarbij buurtwerking centraal staat. Ook komende zomer staat er vanalles te gebeuren op de site, hopelijk met publiek.

Sxa.dya moest noodgedwongen toevlucht nemen tot een online streaming-event, nadat de stad na enkele weken onderhandelen de toestemming tot tijdelijke expo annuleerde. Het lichtfestival kon wel rekenen op een projectsubsidie van de Vlaamse overheid. Het doel was een reeks artiesten en ‘cultuurwerkers’ samen te brengen en te verbinden in een audiovisueel geheel, waarbij de industriële site een bepalende rol speelt. De vertaling naar een online-platform was niet vanzelfsprekend, maar mondde toch uit in een tweedaagse uitzending. Op de virtual screen van vrijdagavond stond de combinatie van audio en video centraal. Vooraf was er een open call gelanceerd die resulteerde in een tiental visuele inzendingen die werden afgespeeld tijdens verschillende optredens en dj-sets. Op zaterdagavond lag de focus meer op installaties die op de site waren geïnstalleerd.