Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De Wever belooft Loemoembastraat te laten onderzoeken

Share

foto: GaHetNa.nl via wikipedia

Burgemeester Bart De Wever belooft het hernoemen van een Antwerpse straat naar de vermoorde nationalistische Congolese premier Patrice Loemoemba te laten onderzoeken door de Straatnamencommissie. De vraag zelf kwam er op de gemeenteraad van juni met een motie ingediend door de democratische oppositie. Het Blok verliet de raad toen de motie ter tafel kwam.

De motie zelf werd echter verworpen door de meerderheid zonder een duidelijke verantwoording. Axel Polis van de kleine Open-VLD fractie was de enige van de meerderheid die over de zaak het woord nam.  Daarbij nam hij grotendeels de argumentatie over van de indieners van de motie. Verder had hij het over de nood een ‘breed debat’ zonder echter aan te geven wat hij daar mee bedoelde. Burgemeester De Wever merkte op dat volgens de administratieve regels een persoon naar wie een straat vernoemd wordt ‘een band moet hebben met de stad’.

Het lijkt erop  dat de Antwerpse N-VA, CD&V,  en Open-VLD meerdeheid  en het Blok geen afstand willen nemen van het Belgisch koloniaal verleden, maar dat niet willen gezegd hebben.  Door zijn belofte te houden kan de burgemeester het tegedeel bewijzen…

DP-World dossier afwezig tijdens stemming over CETA in Vlaams parlement

Share

foto: RC

Nadat twee jaar geleden Wallonië en Brussel met Paul Magnette op kop weigerden CETA te ondertekenen stond het reguleringsverdrag tussen de EU en Canada een week lang centraal in alle Vlaamse nieuwsmedia.
Een schril contrast met de  onverschilligheid  de afgelopen dagen voor de stemming van CETA woensdag in het Vlaams deelparlement.  Daar kreeg CETA groen licht van de liberale meerderheidspartijen, gesteund door CD&V.

Ondertussen heeft DP-world,  een multinational uit Doebai, op basis van een gelijkaardig reguleringsverdrag met de Emiraten, Belgie aangeklaagd omdat het Antwerps Havenbedrijf haar belangen zou schaden.

De Antwerpse haven schold in 2013 containerverhandelaar DP-World vijtien miljoen € boetes kwijt.  Op basis van een type CETA akkoord doet hetzelfde bedrijf  België nu een proces aan  voor het  beleid van de Antwerpse haven.

We bellen met Raf Verbeke van een burgerinitiatief tegen CETA.
“Ervaring leert dat dergelijke verdragen altijd ten koste gaan van de kleintjes. Het zijn de grotere spelers die de spelregels bepalen, terwijl het de overheid is die het laatste woord moet hebben als het gaat over regulering van markten en diensten. Als de politiek zichzelf buiten spel zet dan moeten de burgers optreden” aldus  Verbeke. Daarbij verwijst hij naar de zogenaamde ISDS clausule voor ‘arbitrage’  tussen bedrijven en overheden die in CETA zit. Die clausule laat multinationals toe om beslissingen van Vlaamse/Belgische/Antwerpse overheden voor een buitenlandse jurie te dagen als het bedrijft oordeelt dat haar belangen geschaad zijn.

“Zowel binnen CD&V als N-VA is er spanning en een aantal van hun  parlementairen bleef weg uit de stemming”

“Zowel binnen Continue reading →

Luchthaven Deurne: Vliegerplein werkt aan alternatieven

Share

foto: RC

Burgerplatform Vliegerplein organiseerde zaterdag een actie waarin aan de overheid gevraagd werd om de uitbreidingsplannen en de subsidiëring van de Deurnese luchthaven te stoppen.

Bert Leemans van Vliegerplein aan het woord.

“De jaarlijkse exploitatiesubsidie bedraagt 4 miljoen €.  Sedert 2014 heeft de overheid verder al 18 miljoen € in de infrastructuur geïnvesteerd bovenop de 55 miljoen die de tunnel onder startbaan gekost heeft. Daartegenover staat een consessieinkomst van 250.000€ voor de overheid. ”

Blijkbaar slaagt Egis er toch beter dan verwacht in om passagiers aan te trekken voor de luchthaven. “Er is een stijging van het aantal passagiers dat stilaan bijna terug op het niveau is van de jaren ’70”.

“We werken samen met de universiteit van Leuven aan een alternatief. Acht studenten van de master-na-master opleiding Urban Planning and Strategic Environmental Management hebben een aantal plannen uitgetekend. Daaruit hebben we ideeën geput. Daar werken we verder aan en we komen over een aantal maanden  met meer concrete sugesties naar buiten.”

 

Een Lumumbastraat voor Antwerpen!

Share

Antwerpen is een superdiverse stad, met mensen die verschillende verhalen en oorsprongen meedragen en toevoegen aan de Antwerpse klanken. Het wordt evenwel nauwelijks erkend door onze overheden en weerklinkt niet in onze straatnamen. Neem nu Patrice Lumumba. De man wiens moord de plundering en vernietiging van de Kongolese staat verpersoonlijkt. De moord wordt amper herdacht of zelfs erkend. En dat terwijl mensen als Camille Coquilhat op het Antwerpse Zuid een straat naar zich vernoemd hebben gekregen, ondanks het bloed aan hun handen.Als we de kolonisator eren met een straatnaam, doen we dan geen tekort aan de nakomelingen van de kolonisatie die burgers van deze stad zijn?

Diverse organisaties en geëngageerde burgers roepen op in een open brief tot het hernoemen van een Antwerpse straat naar de Lumumbastraat. Dit past in de campagne om de openbare ruimte van de stad te dekoloniseren. Want ook al plukken we nu nog steeds de vruchten van de kolonisatie (Centraal Station, de Zoologie, de coltan in onze smartphone iemand?), we staan veel te weinig stil bij de manier waarop de Belgische staat Kongo nog altijd uitbuit.

Op maandag 25 juni wordt in de gemeenteraad een motie ingediend door de oppositie (Groen, sp.a, PVDA).Voorafgaan wordt om 19:00 een actie gevoerd waarbij iedereen uitgenodigd wordt om de open brief te ondertekenen. Afspraak aan de Lombardenvest 23 in Antwerpen.

Wij spraken met Zakayo Wandoloh (woordvoerder namens het samenwerkingsverband) en Ikrame Kastit (gemeenteraadslid Groen).

De risico’s van de Cashless Society

Share

In zijn bijdrage deze week brengt  onze Amerika-correspondent Derek Monroe een opmerkelijk verhaal over hoe  banken in de VSA rekeningen en kredietkaarten blokkeren zonder daarbij uit te leggen waarom. De hoofdrolspeler in dit kafkaiaans verhaal is Monroe zelf …

Hij ziet hierin vooral  een waarschuwing voor de risico’s van de Cashless Society. “Dit gaat over controle. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zelf de protagonist zou zijn in één van mijn eigen verslagen. ”

Link: respons Citibank

Bart De Wever: een bevoegdheid te ver?

Share

foto: RC

Nadat hij in april de bevoegdheden van  schepen Rob Van de Velde overnam is Bart De Wever naast partijvoorzitter, senator en partijwoordvoerder nu ook burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, havenbestuurder, schepen bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking,  loketten, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed van de stad Antwerpen. En verder nog onbezoldigd voorzitter of bestuurder van een rist  vzw’s en instituten.
Tijdens de afgelopen gemeenteraad reageerde De Wever  gepikeerd op de interpellaties van Mie Branders (PVDA) en Joris Giebens (Groen)  in verband met het vastgoeddossier van het Mercatorgebouw tegenover de singel.

Toon Wassenberg: “Ik raad iedereen aan om naar de gemeenteraad te komen. Wat je gaat vaststellen is dat Bart De Wever zelf zeer op zijn ongemak is als het over zijn nieuwe bevoegdheden gaat. Hij kent daar eigenlijk niets van.”

Projectontwikkelaar Triple Living wil het Mercatorgebouw afbreken en er drie blokken voor in de plaats zetten, waaronder een toren van zestien verdieping. De bewoners stellen vragen bij de toren en de impact van het project op de mobiliteit. Ze klagen over het feit dat de de bevoegde schepen (van stadsontwikkeling Bart De Wever) niet met de bewoners over de zaak communiceert. Mie Branders (PVDA) en Joris Giebens (Groen) kaartten de zaak aan tijdens de gemeenteraad eind mei.

De schepen reageert geiriteerd. Naar Giebens toe omdat er zou afgesproken geweest zijn met de fractievoorzitters (Van Besien) om niet over de zaak te spreken , en maar Branders voor haar ‘gebrek aan kennis’. Volgens De Wever kan hij namelijk niets doen omdat het gaat over een privaat project.

Toon Wassenberg

Toon Wassenberg (sp.a), die het dossier opvolgt maar zelf niet aanwezig was, is niet verrast: “Als het over een privé project gaat gebeurt het vaker dat de stad zich daarachter verschuilt en zegt dat ze de stad pas berokken wordt op het moment dat er een bouwvergunning wordt ingediend. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij het Tivoli project in de Markgravelei (waar een appartementcomplex en een Lidl supermarkt moesten komen). Daar hoorden de bewoners (informeel) dat er van alles bezig was maar ze werden niet officieel geïnformeerd.  Dat is helemaal niet aanvaardbaar voor de buurtbewoners. Soms communiceert de projectontwikkelaar zelfs meer naar de kranten dan naar de buurtbewoners. De bewoners weten ook dat er contacten plaatsgrepen en nog altijd aan de gang zijn tussen de projectontwikkelaar en het stadsbestuur en ze eisen hetzelfde niveau van informatie.” Continue reading →

Aanleg pakings Zuiderdokken: “Een flagrant voorbeeld van onzorvuldig bestuur”

Share

Foto: van ongs

De aanleg van de grote parkings voor 2000 auto’s aan de gedempte Zuiderdokken ligt sedert eind mei stil.  De directe aanleiding is een klacht van twee buurtbewoners over het feit dat al het verkeer van de parkings voor hun deur zal passeren. Maar de parkings worden ook aangelegd onder een gebied dat geklasseerd is als parkgebied.

“Men is aan de parkings begonnen terwijl het traject voor het park nog altijd niet af is. Er zijn zelfs nog geen middelen voorzien voor het park.”

Gemeenteraadslid Toon Wassenberg volgt het dossier al jaren:
“Ik had schepen Rob Van de Velde er twee jaar geleden al op gewezen dat de aanleg van de parkings strijdig zou kunnen zijn met de wettelijke bestemming. Hij erkende dat. Het zou geremedieerd worden maar ik  heb weinig remediëring gezien. Er is een bouwvergunning afgeleverd en ik denk dat men gewoon het risico genomen heeft. Dat is een flagrant voorbeeld van onzorgvuldig bestuur.   Je kunt niet verwachten van de burgers dat ze zich aan de regels houden als je als overheid zelf dat soort risico’s neemt. En zeker op een plek als de Zuiderdokken waarvan je weet dat er mondige mensen wonen. Als je dan als overheid steken laat vallen dan heb je het spek aan je been. En ik had daar dus voor gewaarschuwd. Dat is schijnend want niemand wil dat de zaak daar stil valt, dat die werf openligt en dat het park er niet komt.” Continue reading →

Wonen in Antwerpen voor iedereen?

Share

De verkiezingen staan voor de deur, en meteen valt daar al een obees opus op de deurmat van de immer hard aan de weg timmerende PVDA, waarin de partij oplijst wat het was, wat het is en wat het kan worden in Antwerpen. Een van de hetere hangijzers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen betreft Wonen In Antwerpen, en wie beter om daarover aan het woord te laten dan Nadine Peeters (districtsraadslid Antwerpen, plaats 10 op de gemeenteraadslijst) en werkzaam in de sector van sociaal huren.

Al in 2012 werd de woningnood als accuut ervaren, daar was iedereen die er professioneel mee bezig was het over eens. Zes jaar later lijkt iedereen ter linkerzijde het er over eens dat er geen enkele vooruitgang is gemaakt. Integendeel: de situatie is er nog ernstiger op geworden. De vraag voor het stadsbestuur van burgemeester De Wever is blijkbaar niet dat er een tekort aan woningen is, dan wel wie er een tekort aan woningen heeft en hoeveel men daarvoor wenst neer te tellen.

Het volledige plan over wonen

Meer containers, met of zonder Doel?

Share

foto: RC

Toen de Raad van State de plannen van de Vlaamse deelregering vernietigde leek het polderdorp Doel even gered. Daarna werd de procedure ‘Complexe Projecten’  ontwikkeld.
De bedoeling van het Complex Project dat Doel aanbelangt is om de capaciteit aan containeroverslag te verhogen van 15 naar 18 tot 21 miljoen containers per jaar. De procedure kijkt daarbij  ook naar alternatieven.

Maar is Doel nu gered? Waarschijnlijk ligt er dit jaar een nieuw plan op tafel, met of zonder Doel.

“Er werden 8 alternatieven onderzocht”, legt Doel-bewoner Denis Malcorps uit. “Bij vier van die alternatieven kan Doel blijven bestaan. In drie alternatieven komt er een (Saeftinghe-)dok  waar Doel nu ligt. ”

“Havenbestuurder Eddy Bruyninckx  verdeelt vlak  voor zijn afscheid het  Delwaidedok nog snel onder tankparkuitbaters. Daarna wordt bestuurder bij Sea-Invest, één van de firma’s.”

Maar de keuze voor de redding van Doel is daarmee nog niet gemaakt. Denis Malcorps: “Het is mogelijk om Doel te sparen en bijvoorbeeld de Noordzee- en Europaterminal uit te breiden. Maar Continue reading →

Verliest Palmdiesel haar voorkeursbehandeling?

Share

Source: Transport and environment

Volgende wordt beslist of palmolie na 2020 blijft meetellen als ‘hernieuwbare diesel’.

We bellen met Cristina Mestre van Transport and Environment die uitlegt waarom dit best niet gebeurt, maar eerst een palmolie-voor-dummies.

Aanleg gecontesteerde parkings Zuiderdokken stilgelegd

Share

Aanleg van de ondergrondse parkings aan de gedempte Zuiderdokken (Vlaamse/Waalsekaai) werden onlangs stilgelegd. De directe aanleiding is een klacht van enkele buurtbewoners maar de  kern van het dossier is de bestemming van het gebied dat sedert 1979 staat ingekleurd als park maar al bijna 40 jaar vooral als gratis parking gebruikt wordt.

“Het Ruimtelijk UitvoeringsPlan werd onwettig verklaard maar de stad baseert er zich wel nog op om de parkings aangelegd te krijgen.”

Met de ondergrondse parkings wordt het aantal parkeerplaatsen aan de Zuiderdokken uitgebreid van 1540 tot 2000. Er worden ook 300 ondergrondse plaatsen voorzien voor fietsen, wat doet vermoeden dat bovengrondse fietstalling niet voorzien, of zelfs verboden, zal worden.

We bellen met Tom Cochez van Apache die het dossier opvolgt. “Het nieuw RUP binnenstad maakt van de Zuiderdokken ‘publiek domein’. In 2013 hebben een aantal (andere) buurtbewoners het RUP succesvol aangevochten omdat er geen goede Milieu Effecten Rapportering (MER) was gebeurd. Het RUP werd door de Raad van State ongeldig verklaard, maar het is niet vernietigd aangezien de stad na de uitspraak een deal sloot met de klagende buurtbewoners. ”

“Het RUP werd onwettig verklaard maar de stad baseert er zich wel nog op om de parkings aangelegd te krijgen.In het RUP staat ‘publiek domein’beschreven als een multifunctionele, sociale,  zone waar naaast groen ook sport- en spelfuncties centraal staan. Dat valt niet echt te lezen als een ondergrondse parking. De stad heeft dan twee kunstgrepen toegepast om de parkings toch aan te leggen. Ten eerste blijft de stad formeel eigenaar. Q-Park krijgt de-facto controle over het gebied voor lange periode via een erfpacht/opstal regeling. Verder wordt de zaak voorgesteld alsof de aanleg van de parkings een onderdeel zouden zijn van de aanleg van een park erboven.”

“De aktiegroep Open Zuid Open wil vooral voorkomen dat er een precedent wordt geschapen want als de aanleg doorgaat, dan betekent dit dat onder elke als publike domein ingekleurde ruimte een parking kan aangelegd worden. “

Criminaliteit Antwerpen bijna gezakt tot niveau Molenbeek

Share

Socioloog Jan Hertogen doorploegde de recentste criminaliteitscijfers en komt tot enkele opmerkelijke vaststellingen.

De dalende trend van het aantal geregistreerde delicten  zet zich ook door in Antwerpen. Meer opmerkelijk echter is het feit dat de criminaliteit in Antwerpen hoger ligt dan in Molenbeek of Schaarbeek.

“De criminaliteit per aantal inwoners in Antwerpen is gezakt tot op het niveau van het Brussels gewest. Maar criminaliteit staat vooral in verband met de aanwezigheid van en het verkeer van mensen, ook niet inwoners, zoals pendelaars. Als je daarmee rekening houdt dan blijkt dat Brussel nog altijd beter scoort dan Antwerpen wat betreft veiligheid.”

Een andere opmerkelijke vaststelling van Hertogen is dat daling van de criminaliteit samengaat met hoge immigratie en met een hoger aantal leefloners. “Hoe meer mensen migreren naar een stad, hoe meer de daling van de criminaliteit. Dit betekent niet noodzakelijk dat er een oorzakelijk verband is, maar we zien wel dat de fenomenen terzelfdertijd optreden.”

Links:
BuG 387 van Jan Hertogen over de criminaliteitscijfers
Spreadsheet met de cijfers

De fixer van Trump in de problemen

Share

Derek Monroe, onze man in Chicago, verwijst naar de berichtgeving over de half miljoen dollar die Michael Cohen, de advocaat/fixer van  Trump, ontving van Oekraïne. Het geld zou bedoeld zijn om de vertroebelde relaties tussen Oekraïne te herstellen. Die waren vertroebeld doordat president Poroshenko er in 2016 erop gegokte dat Hillary Clinton de presidentsverkiezingen zou winnen en had daarom meegeholpen aan de verdachtmakingen dat Trump zou samenspannen met Rusland.

Het was al bekend dat  de firma’s AT&T en Novartis  hopen geld gegeven hadden aan Cohen om Trump te kunnen benaderen. In het geval van Oekraine gaat het over een vreemd land dat probeert invloed te verwerven.

Daarna hebben we over een nieuw lijk dat enkele weken uit de kast viel bij het establishment van de Democratische partij: uit een opname bleek dat iemand van de partijleiding had gevraagd aan een  linkse kandidaat om zijn kandidatuur bij de voorverkiezingen in te trekken om zo verzekeren dat de preferentiële kandidaat van de  DCCC (de partijleiding) het zou halen.  Opnieuw een bewijs voor Derek Monroe dat de Democratische partij niet te hervormen valt.

Verder nog met Derek Monroe over de uit/afgestelde top tussen Trump en Kim Jong Oen, en over de oorlogsvoorbereidingen van Zweden.

Eerste geluidsbestand: uitzending met interview Derek Monroe. (38min40sec)

Second sound file: full interview with Derek Monroe, English only. (26min50sec)

 

 

Overkapping in Berchem ten koste van Toekomstbos?

Share

De overkappingsontwerpen van de Antwerpse ring die nu voorliggen voorzien in een verdichting van de bebouwing ter hoogte van het station van Berchem.

De buurtbewoners van Groenenhoek en Zurenborg slaan alarm want uit de plannen blijkt dat het ‘Toekomst’-bosje tussen de Borsbeeksebrug en de Zurenborgbrug zal verdwijnen. Districtsraadslid van Berchem  Arnold Peeters legt uit. “Het is jammer dat na amper 4 jaar al een streep getrokken wordt over het Toekomstbos.”

De overkappingsontwerpen vallen tot woensdag te bekijken op de Ringdagen. De buurtbewoners organiseren een handtekeningenactie en willen de handtekeningen overdragen tijdens de laatste Ringdag.

Activist in de politiek: Omar Ba (Groen)

Share

Foto: Omar Ba

Bij de voorstelling van de lijst van Groen in Antwerpen, sprak de pers over een bijzonder diverse lijst. Een mix van gevestigde waarden en onafhankelijken, zoals Yasmia Setta, Koen De Vylder en ook Omar Ba.

Omar Ba staat op de vijfde plaats. Ba is diversiteitsconsulent en activist pur sang die o.m. actief was bij KifKif, het Platform Afrikaanse Gemeenschappen, Nuff Said, Arenbergschouwburg, Elcker-Ik, … Met hem spraken we over hoe politiek in de 21ste eeuw gevoerd wordt, over superdiversiteit in Antwerpen en over welk maatschappijmodel de stad nodig heeft.