Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Krachtveer

Share

Initiatiefnemers Peter Vanhoof en Roland Van Rillaer stellen krachtveer voor, een reeks workshops rond eenzaamheid. Daarnaast organiseren ze elke zondag tussen 14u en 17u  KrachtVeer-podium.

Afghanistan: Tijd voor meer dan een debat over buitenlandse militaire interventies

Share

Kaboel Aug.’21 (foto: VSA overheid, publiek, via wikipedia)

Afghanistan was volop in het nieuws de afgelopen weken, maar aan introspectie over de Belgische rol in het  debacle zijn de beleidsmakers nog niet toegekomen. Voor Ludo De Brabander van Vrede is het tijd voor een parlementaire Afghanistan onderzoekscommissie. Maar ook de media hebben boter op het hoofd.

Ludo De Brabander: “Sinds 2001 heeft België  zich geëngageerd in deze oorlog. Vanaf 2003  gebeurde dit binnen het kader van de ISAF NAVO-missie, vanaf 2014 -en bijna tot het einde- gebeurde dit via de trainingsmissie  ‘Resolute Support’ .  Er zijn allerlei argumenten gebruikt om de deelname aan de oorlog goed te praten. Vooral Pieter De Crem  – defensieminister van 2007 tot 2014 – liet zich horen, maar alle andere defensieministers hebben ook boter op het hoofd.  De Crem had het voortdurend over hoe goed het ging met de mensenrechten, specifiek de vrouwenrechten, sinds de start van de NAVO-aanwezigheid. In werkelijkheid beseften experts als snel dat de oorlog uitzichtloos was en geen legitimiteit had onder de bevolking.  Nu zien we het resultaat. Er is door België zeker 500 miljoen in de oorlog gepompt. Het wordt dus tijd om te onderzoeken wat de verantwoordelijke politici wisten.”

“Op een goed blaadje staan bij de VS primeerde, en eigenlijk is dat ook zo voor veel andere Europese landen”

“Op een goed blaadje staan bij de VSA primeerde, en eigenlijk is dat ook zo voor veel andere Europese landen: de VS zet de lijnen uit binnen de NAVO en de rest volgt. Onder De Crem is de Belgische aanwezigheid vergroot tot zes gevechtsvliegtuigen en bijna 700 soldaten. Die vragen zich ondertussen af wat ze daar eigenlijk gedaan hebben. Die vraag moet beantwoord worden, want er waren duidelijke signalen dat het een zinloze en bij voorbaat mislukte oorlog was; een financieel bodemloze  put die een corrupt regime steunde.”
Continue reading →

Veiligheid thuis onder de aandacht met nieuwe editie van het Reuzenhuis.

Share

bron: nieuws.gezinsbond.be/

Huisongevallen zijn de grootste oorzaak van dodelijke kwetsuren en letsels die leiden tot invaliditeit bij jonge kinderen. Om ouders bewust te maken van de gevaren heeft de gezinsbond een ‘reuzenhuis’ gebouwd waarin volwassenen de huisomgeving ervaren .

De zesde Reuzenhuiseditie start vandaag en gebruikt  van augmented reality. Voorlopig  moet je naar Kortrijk maar het Reuzenhuis gaat op tourné en komt in maart naar Antwerpen. We spreken met Erik Boon van de Gezinsbond.

Verkavelingsvergunning voor omstreden Tivoli-project goedgekeurd

Share

foto:RC

Supermarktgroep Lidl wil met projectontwikkelaar Immpact op de site van de voormalige Tivoli-brouwerij aan de Markgravelei een complex met een supermarkt en 70 woningen neerzetten. Ook het stadsbestuur is enthousiast. De buurt vreest voor nog meer autoverkeeroverlast.

Buurtbewoner Chris Van Ginneken: “De oude Tivoli-brouwerij wordt behouden en omgevormd tot luxe-lofts. Het gebouw aan de voorkant wordt afgebroken om een parkeergarage van twee verdiepingen diep te bouwen onder een nieuwe supermarkt, en daarboven appartementen. Er wordt gesproken over groen. Rond de oude brouwerij komt er publieke ruimte met ‘grindgazons’.”

In een publireportage in het dagblad De Standaard werd gesproken over 3.300 vierkante meter ‘groen voor de wijk’. Maar volgens Chris Van Ginneken is dat groen enkel toegankelijk voor de eigenaars, niet voor de andere wijkbewoners: “In de beslissing van de stad staat dat het niet de bedoeling is om publieke groene ruimte te creëren. Het terrein zal ‘s nachts afgesloten worden. Het project lijkt dus bijna een gated community (die zich afschermt van de wijk errond).”

“Het stadsbestuur is heel duidelijk in haar visie van privatisering. Zowel N-VA als Vooruit hebben vóór op de tsjeven dat ze duidelijker zijn. Ook in het onfatsoenlijke. “

“Wat er zal komen is iets helemaal anders dan de Cashwell groothandel die er tot 2010 was.”, aldus Paul de Hert, die ook in de Markgravelei woont. “De openingstijden van Cashwell waren beperkt en de winkel was enkel toegankelijk voor zelfstandigen. Lidl wil op de site een ‘flagship store’ van 2000 vierkante meter neerzetten die zoveel mogelijk open zal zijn. Details van het project ontbreken, en doordat er een vergunning voor verkaveling gegeven is, niet voor de supermarkt, worden er geen antwoorden gegeven op de vragen van de buurt. Die zouden er komen als Lidl een omgevingsvergunning zal indienen.”
Continue reading →

Theater aan Zee 2021 gefileerd

Share

tazetteblog.wordpress.com

Guido Totté en Stijn Cornelis gingen  Theater aan Zee binch watchen en doen  verslag in geuren en kleuren.

Tutti Fratelli bijna opnieuw uit de startblokken

Share

tuttifratelli.be, affiche: Bert Lezy

De Covid-crisis verhinderde theatergezelschap Tutti Fratelli het nieuw stuk “De Hoop” voor publiek te brengen. Daarom werd het als luisterspel op CD gezet, maar vanaf 3 december komt het stuk dan toch op de planken in De Roma en Toneelhuis.

We bellen Reinhilde Decleir over het stuk en over het sociaal-artistiek project dat Tutti Fratelli is.

 

PFOS-Milieustakingsvordering tegen BAM/Lantis

Share

foto: Leen

Zes inwoners van Linkeroever, Zwijndrecht en de omgeving van Antwerpen hebben samen met Greenpeace Belgium op 6 augustus een milieustakingsvordering ingediend bij de rechtbank van Antwerpen, gericht tegen nv BAM a.k.a. Lantis en aannemer Rinkonîen.

We bellen met Thomas Goorden voor verdere toelichting: “De bedoeling is de gezondheidseffecten van de vastgestelde PFOS zo snel mogelijk in te perken. We vragen twee zaken. Ten eerste willen we dat de aanbevelingen van de Commissie Grondverzet onverkort worden uitgevoerd. Die zijn nu niet bindend en er is ook geen timing voor de uitvoering.”

“We willen dat er een saneringsplan opgesteld wordt op basis van de huidige onafhankelijk wetenschappelijke kennis, niet aan de hand van een norm voorgesteld door een consortium dat al jaren voor BAM/Lantis werkt.”

“Men heeft de Commissie Grondverzet niet gevraagd om richtwaarden (van toegelaten vervuiling) voor te stellen, en die is in haar adviezen moeten uitgaan van de richtwaarden die Lantis heeft opgesteld. Die richtwaarden zijn volgens ons niet wetenschappelijk onderbouwd. Daarom is onze tweede vraag meer ten gronde: dat er door onafhankelijke experts een analyse wordt gemaakt van de vervuiling, dat er richtwaarden worden opgesteld op basis van de recente wetenschappelijke kennis, en dat er dan een saneringsplan wordt opgesteld. Dat is de normale gang van zaken bij vervuiling. Wat tot nu gebeurd is, volstaat niet. We vragen expliciet om onafhankelijke experten die geen commerciële band hebben met Lantis.”

RC: Lantis heeft een vergunning gekregen die bepaalt dat Lantis grond mag verplaatsen als die tot 70 microgram PFOS per kilogram grond bevat. Die norm is toch niet door Lantis opgesteld?
TG: “De vergunning werd aangevraagd door Lantis, dus de aanvraag werd door hen opgesteld, maar werd goedgekeurd/afgeleverd door de overheid. De gebruikte normen zijn gebaseerd op een studie van het ROTS-consortium. Die mensen waren al jaren aan het werken voor BAM/Lantis toen ze de norm opstelden. Erger is dat die norm, en dus het saneringsplan van ROTS, niet gebaseerd zijn op een eco-toxocologische of humaan-toxocologische studie. Daarom is naar onze mening de huidige aanpak vrijwel zeker niet veilig.” Continue reading →

ISVAG afvalverbrandingsoven: na een jaar nog geen nieuws van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Share

foto; RC

De weigering van de provincie Brabant om een gascentrale een vergunning te verlenen doet ons de vraag stellen hoe het eigenlijk staat met de nieuwe afvalverbrandingsoven van ISVAG in Wilrijk. Die kreeg wel een politiek groen licht.

We vragen het aan Erwin Van de Mosselaer van de Milieuraad van buurgemeente Aartselaar, die de afvalverbrandingsoven liever kwijt wil dan rijk.

“Sinds er bijkomende soorten plastics in de pmd-zakken kunnen, merken we duidelijk dat de door de regering gevraagde daling van de hoeveelheid restafval ingezet is. Daardoor is de ISVAG-verbrandingsoven overbodig. De ophaling hier in Aartselaar met diftar-containers vermindert de hoeveelheid restafval nog verder. In april en mei vorig jaar werd 588 ton afval opgehaald, waarvan 347 ton restafval. In dezelfde periode dit jaar is dat gezakt naar 313 ton, waarvan 125 ton restafval.”

“Als de verbrandingsoven niet nodig is, dan zou het dom zijn om 185 miljoen te steken in een nog grotere afvalverbrandingsoven. ”

“De Milieuraad en anderen hebben procedures tegen de ISVAG-oven aangespannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We zijn er gerust in dat we gelijk zullen krijgen, maar hebben geen zicht op wanneer de uitspraak zal vallen.”

Opstand in de Rif #1

Share

Hanane Llouh, historica in spe, werkt momenteel haar masterproef Geschiedenis af aan de Universiteit Antwerpen over ritueel slachten in een groot stedelijke context.

Ze getuigt over haar familie, die afkomstig is uit het Rifgebergte in Noord-Marokko, de bredere sociale context in het gebied en de historische achtergrond.  Niet te onderschatten daarin is de waarde van mondelinge geschiedenis.

Hanane is nog geboren in Marokko, haar ouders zijn pas laat geëmigreerd naar België. Ze heeft er nog veel familie en gaat geregeld terug. De familie komt uit een afgelegen, klein dorpje in het Rifgebergte, in het noorden van Marokko, waar nog maar net elektriciteit en stromend water werd aangelegd.

“Het noorden van Marokko kent nog een sterke stammencultuur, en ik dacht altijd dat mijn moeder én vader tot een en dezelfde stam behoren. Plots blijkt dat niet zo te zijn. Zijn familie kwam uit een regio waar gevochten werd tegen het centrale regime; ze vluchtten naar het dorp om er bescherming te zoeken. Zo kwam ik te weten dat mijn overgrootvader een verzetsleider was die meevocht tegen de Fransen en Spanjaarden en het centraal koningshuis.”

In het boekje ‘Een erwt maakt nog geen snert. ‘ gaat ook Asis Aynan op zoek naar zijn eigen familiegeschiedenis en identiteit, waar hij stuit  op de verschrikkingen die door de Franse en Spaanse kolonisatoren, en daarna door de terreur van de Marokkaanse koning(en) zijn aangericht in de Rif.

Aynan stelt dat de Marokkaanse mannen die hierheen kwamen Continue reading →

Nieuwe bouwaanvraag voor MCA hoogbouw aan Hobokense Polder

Share

AMC alternatief, simulatie door Natuurpunt

De vastgoedpoot van CMB heeft een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor haar MCA hoogbouwproject aan de Hobokense polder. Natuurpunt ziet weinig verschil met het voorstel dat CMB drie maanden geleden zelf introk en roept op om opnieuw bezwaar aan te tekenen.

Joris Van Reusel (Natuurpunt): “Er werden meer dan 1400 bezwaarschriften ingediend tegen het oorspronkelijk project, waarna de CMB-vastgoedpoot Reslea haar aanvraag introk. Het argument was dat de stikstofuitstoot moest herbekeken worden. Uiteindelijk is hetzelfde project ingediend met enkele kleine aanpassingen. Het project heeft impact op de stikstofuitstoot via al het autoverkeer dat het zal veroorzaken, maar daar verandert in het nieuw voorstel niets aan.”

“Het probleem met dit project is de schaal. Zo blijft het gebouw bijna vijftig meter hoog. Bovendien zou dit pas de eerste fase zijn van een groter masterplan met vier, vijf of zes  torens tot 70 meter hoog. Men probeert dit erdoor te krijgen door het project te saucissoneren, maar om de volgende fases te realiseren moet het RUP (de regels die bepalen wat wel en niet mag gebouwd worden, nvdr) à la tête du client aangepast worden.”
Continue reading →

Poolse regering controleert en sanctioneert rechters

Share

Vorige week donderdag heeft het Europees Hof van justitie geoordeeld dat de Poolse regering de scheiding van de machten niet respecteert door rechters zelf aan te stellen en rechters te vervolgen. “Dit is het begin van het einde van de Europese rechtsorde”, zegt Pieter Stockmans van MO.

Pieter Stockmans: “De Poolse regering is al vijf jaar bezig de rechtsregels af te bouwen. Er worden nieuwe instellingen gecreëerd die onder controle staan van het ministerie van justitie. Zo werd een Tuchtkamer geïnstalleerd, bevolkt met door de regering benoemde leden, die rechters moet controleren. Een tuchtkamer kijkt of de rechters zich deontologisch gedragen, maar  de Poolse Tuchtkamer bestraft rechters ook als vonnissen hen niet aanstaan. Het gaat over loonbeslag, schorsingen en zelfs strafrechtelijke vervolging.”

“Het gaat heel ver: Poolse rechters kunnen gestraft worden omdat ze vragen stellen aan het Europees Hof van Justitie, terwijl dat de normaalste zaak is. In bepaalde gevallen moéten rechters zelfs vragen stellen aan het Europees Hof. De Europese wetgeving heeft prioriteit op die van de staten, en een lokale wet mag de supranationale EU wet niet overtreden.  Dat verbieden is het begin van het einde van de ééngemaakte rechtsorde binnen de Europese Unie. Dat kan ertoe leiden dat onze rechterlijke macht de beslissingen van de Poolse rechters niet meer erkent.” Continue reading →

De installatie, en stoemelings, van kernwapens in België

Share

B-61 bom, foto: US Air force

De grondwet neemt de aanwezigheid van buitenlandse troepen en materieel ernstig en eist een wettelijke basis. Hoe is het dan mogelijk dat er toch al bijna zestig jaar Amerikaanse kernbommen opgeslagen liggen op Belgische bodem, zonder democratisch toezicht?

Artikel 185 van de Belgische grondwet verbiedt in principe dat buitenlandse troepen of materieel in België zouden gestationeerd zijn. Enkel via een wet kan dat mogelijk gemaakt worden.
Terwijl  regering Van Acker (BSP) in 1957 besliste om geen kernwapens toe te laten, wilde de volgende regering Eyskens  (in 1959) dat net wel. Uiteindelijk lukte het de regering Lefèvre  (CVP/BSP) in april 1962, toen een wet gestemd werd om de stationering van NAVO-troepen mogelijk te maken, en doordat socialist Paul-Henri Spaak een amendement blokkeerde van partijgenoot Rolin dat een verbod op kernwapens in de NAVO-stationeringswet zou toevoegen. Continue reading →

Een andere stem over Cuba

Share

We belden met historica en Cuba-kenster Katrien Demuynck naar aanleiding van de recente berichtgeving over Cuba, waar zij toch wat kanttekeningen bij plaatst. Ze schetste eerst een duidelijk beeld van de blokkade tegen Cuba, die door de VSA al zo’n zestig jaar in stand gehouden wordt en onder Trump nog verzwaard is. Dan gingen we in op de huidige onvrede in het land.

Een uitgebreid artikel over het inzetten van bots voor het artificieel genereren van tweets, het gebruik van foto’s uit een andere context en andere staaltjes van mediamanipulatie kunt u hier lezen.

Dag 57: gesprek met één van de hongerstakers

Share

foto: leen

We bellen met één van de 470 Brusselse hongerstakers. Hij kwam in 2005  vanuit Nepal naar België, werkt  al meer dan 10 jaar in de horeca en heeft ook vrouw en schoolgaande kinderen in België. Door de Corona-pandemie verloor hij zijn werk en werd zijn situatie uitzichtloos waardoor hij uiteindelijk besliste om tot de hongerstaking over te gaan. “Ik vroeg tweemaal asiel aan en kon gedurende die periode legaal werken.  Ik heb toen een koksopleiding gevolgd. Vijf keer heb ik een aanvraag tot regularisatie gedaan op basis van artikel 9bis en ook om verder te kunnen werken op basis van de regels rond economische migratie maar allemaal tevergeefs. Mijn collega’s en ik zijn in de illegaliteit moeten blijven werken, werken hard,  worden slecht betaald en hebben geen sociale rechten.  Ik ben zestien jaar weg uit Nepal, ben daar een vreemdeling, niemand wacht daar op mij.   De toestand van veel van de andere mensen hier is zeer gelijkaardig.” Continue reading →

De broeikasgasuitstoot met 55% naar beneden: Het Europees Plan

Share

ec.europa.eu

Woensdag legde de Europese Commisie het ‘Fit for 55’-pakket op tafel, dat nieuwe klimaatregels bundelt met al dan niet aangescherpte bestaande initiatieven. Dit moet de bijbel worden die leidt tot de vermindering van de Europese broeikasgasuitstoot met 55% tegen 2030.

“Het For for 55-pakket voert het eerder bereikte klimaatakkoord uit om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken”, zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. In het akkoord van juni was vastgelegd dat de uitfasering van alle broeikasgassen zou verlopen via en reductie met 55% tegen 2030 (ten opzichte van het niveau van 1990).

“Eén van de belangrijkste stappen vooruit in het Europees klimaatbeleid”

“Commissaris Timmermans gaf aan dat over het pakket kan onderhandeld worden, maar niet over het resultaat: als een land een maatregel slecht vindt, kan erover gepraat worden, maar dan moeten andere voorstellen gedaan worden die minstens evenveel CO2-besparing opleveren. Dit is belangrijk voor onze beleidsmakers in Vlaanderen die argwanend staan tegenover het klimaatbeleid. De overstromingen van de afgelopen week tonen aan wat de gevolgen zijn van een gebrek aan actie.”

Grenstaks
Benjamin Clarysse: “Het pakket omvat alle sectoren van de economie: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie van gebouwen, landbouw … Bestaande systemen, zoals het EU ETS, dat in de toekomst ook de scheepvaart zal omvatten, worden herzien en aangescherpt, en er worden nieuwe maatregels uitgewerkt, zoals een gelijkaardig systeem voor de uitstoot door gebouwen en (weg)transport.” Continue reading →