Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Hoe Sidmar ook in 2050 openhouden?

Share

foto: Peter Dedecker via wikipedia, creative commonsArcelorMittal Gent aka Sidmar  is de grootse CO2-uitstoter van ons land. Het bedrijf start enkele proefprojecten die de netto CO2-uitstoot zullen verminderen, maar om tot een nuluitstoot tegen 2050 te komen en een toekomst te geven aan Sidmar zal meer nodig zijn. Vooral een sturend beleid vanuit de lokale overheid, zoals in de buurlanden, aldus Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

Met negen miljoen ton per jaar stoot de fabriek in de Gentse havenzone bijna 10% uit van alle CO2 in het land.  Terwijl CO2-uitstoot meestal het gevolg is van het gebruik van brandstoffen om warmte te leveren, is de uitstoot bij staalproductie het gevolg van het gebruik van fossiele grondstoffen om het ijzererts te ontdoen van zuurstof. De zuurstof wordt gebonden aan de koostofatomen en vormt CO2. Een alternatief is het gebruik van waterstof waardoor geen CO2 maar water (H2O) het bijproduct is.

“Als Vlaanderen achterblijft, zou de hoofdzetel van ArcelorMittal zich op den duur kunnen afvragen of investeren in de site in Gent nog wel de moeite loont.”

Het Steelanol-project in Gent onderzoekt hoe de geproduceerde CO2 kan omgezet worden tot ethanol (alkohol). Met het Torero-project wordt bekeken of  het gebruik van steenkool(cokes) kan vermeden worden door afval en/of hout te gebruiken. Die initiatieven bestuderen dus het gebruik van meer circulaire voedingen of van het CO2 product, niet de structurele vermindering van de uitstoot door de installatie zelf. Van Houwaert: “De initiatieven zullen niet tot een nuluitstoot leiden in 2050. Het is de bedoeling om, toch in eerste instantie, het ethanol dat geproduceerd wordt te gebruiken als brandstof voor de transportsector, en dat stelt de uitstoot enkel uit.”

“Het is jammer dat we het pad niet volgen van ArcelorMittal Duinkerke of  Zweden (Hybrit / H2 Green Steel), waar nagedacht wordt over waterstof. Andere Arcelor-sites doen dat wel (ook HIER). Hoe komt het dat die investeringen niet naar Gent gaan? Als Vlaanderen achterblijft, zou de hoofdzetel van ArcelorMittal  zich op den duur kunnen afvragen of investeren in de site in Gent nog wel de moeite is. ”

Er wordt van langs om meer gesproken over ‘symbiose’ als oplossing. Daarbij zouden de CO2-producerende industrieën CO2 leveren aan de chemische industrie, die er producten mee gaat maken. Van Houwaert: ” We hebben vragen bij grootschalige symbioses tussen bijvoorbeeld staal (in Gent) en (de petrochemie in) Antwerpen. Er is nieuwe infrastructuur voor nodig, zoals pijplijnen, om dat mogelijk te maken, en de chemische industrie moet er ook klaar voor zijn. Wat we vragen is dat de overheid een kadert creëert dat plaats maakt voor de nodige infrastructuur, bijvoorbeeld om CO2 van Gent naar Antwerpen te sturen, zodat de symbiose kan gerealiseerd worden.”

De afgelopen week werd door lokale politici met veel enthousiasme aangekondigd dat er een een pijplijnsleuf zal komen van Antwerpen naar de industriezones in Duitsland en Hollands Limburg. Toch heeft BBL hier bedenkingen bij, omdat het niet de energietransitie is die het project drijft, maar de groei van de klassieke fossiele petrochemische industrie. VAn Houwaert: “De pijpleidingstraat is belangrijk voor de energietransitie, maar de Vlaamse regering vergeet dat er draagvlak voor gecreëerd moet worden. Er zijn niet alleen de (fossiele) gassen die er zullen doorgaan, er verdwijnt ook veel bos en natuur voor, en er zullen huizen voor worden onteigend. “

Vaccin-patenten ‘lichten’?

Share

Foto: James Gathany, CDC, via wiki

De meerderheid van de wereldbevolking heeft nog geen zicht op vaccinatie, dus het debat over het openstellen van patenten woedt. Maar wat wordt met het ‘lichten’ van vaccins bedoeld?

Enkele dagen terug liet Radio 1 Caroline Ven, woordvoerster van Pharma.be, aan het woord. “Patenten lichten is niet de juiste oplossing, omdat het niet zal helpen om meer vaccins te produceren.”  Ven wijst er verder op dat de patenthouders hun inkomen zouden verliezen, waardoor innovatie zou stoppen.

Dezelfde dag, op Democracynow, riep Democratisch parlementslid Ro Khanna president Biden op om de farmaceutische bedrijven toch te dwingen om licentieovereenkomsten af te sluiten met andere mogelijke producenten. Ro Khanna: “De Indische ambassadeur zegt dat er 10 fabrieken klaarstaan voor de productie”.

Gratis?

Bovendien gaat het niet over het gratis uitdelen van patenten. Ro Khanna: “Dat is een misverstand. Het gaat niet over het schrappen van patenten waardoor de bedrijven hun inkomsten zouden verliezen, maar over het verlenen van licenties tegen betaling. De patenthouders weigeren om zelfs tegen betaling hun kennis te delen”.

Caroline Ven   stelt dat de patenteigenaars al 280 samenwerkingsakkoorden tekenden met bedrijven voor de productie van vaccins. Klopt de stelling van Khanna dan niet? Toch eerder wel: de deal van Astra-Zeneca met het Indisch Serum Institute van India  gaat inderdaad over de aanmaak van vaccins, maar de meeste van de overeenkomsten zijn geen licentieakkoorden en gaan slechts over een onderdeel van het productieproces. Zo zal het Frans farmaceutisch bedrijf Sanofi helpen om om de vaccins van Moderna en Johnson & Johnson te  produceren.  Sanofi zal zelf geen vaccins maken, de rol van het bedrijf blijft beperkt tot die van bottelaar: het vullen van flacons.

De patenteigenaars proberen dus wel degelijk om de productie op te drijven, onder de randvoorwaarde dat de kennis van de aanmaak niet gedeeld wordt, ook niet tegen betaling.

CD&V

De woordvoerders van Pharma.be zijn geen expert in farmaceutische technologie of economie, maar mensen met een achtergrond als woordvoerder en met connecties. Eerder bezette Leo Neels, vooral actief in de mediasector, de post.

In 2013 ergerde Caroline Ven zich aan diegenen die stellen dat de inkomensongelijkheid stijgt. Ven werkte jaren op CD&V-kabinetten, en haar carrière is bijgevolg gebonden aan de mandaten die de partij ter beschikking heeft in bedrijven en organisaties zoals Bpost, VITO en het Vlaams Energiebedrijf.

Oppositie en alternatieve media in Rusland

Share

website DOXA

Onderzoeker Kirill Filimonov schreef een doctoraatsthesis over alternatieve media in Rusland. Onze collega Sergej Lopouchanski sprak met hem en stelde ook wat vragen over oppositieleider Navalny.

Link: De studie van Filimonov via DiVA (of via centraal.be)

Waar staat NewB?

Share

In januari  2020 kreeg coöperatieve bank NewB haar banklicentie. Tot dan kon NewB wel al verzekeringen maar nog geen echte bankproducten aanbieden. We vragen aan woordvoerster Sigrid Gulix wat er ondertussen  gebeurd is en waar NewB nu staat.

“NewB biedt zicht- en spaarrekeningen aan en geeft ook kredieten aan particulieren. Er wordt momenteel aan een aanbod voor professionelen gewerkt, bedrijven en organisaties dus. We zullen in de toekomst ook beleggingsfondsen aanbieden. ”

” De betaalkaarten komen er tijdens de zomer. Zeker!”

De bank biedt alle standaard bancaire functies aan voor particulieren, maar nog geen betaalkaart.  “Daar werken we momenteel aan, en die kaart komt er tijdens de zomer. NewB blijft een on-line bank zonder bankkantoren. Alle verrichtingen kunnen gebeuren per telefoon via een app, of via de website.”

“Inclusiviteit is één van onze waarden, en we beseffen dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om digitaal te werken. Na de huidige crisis zullen we daarom terug op de baan gaan om lokale fora te organiseren en mensen bij te staan.”

Het lijkt erop dat heel wat potentiële klanten de komst van de betaalkaart afwachten: 10.000 van de 116.000 coöperaten hebben de stap gezet en minstens één rekening geopend bij NewbB.  Het doel is om eind dit jaar 50.000 klanten te hebben.

Prijs van de corona-vaccins naar $ 120 en meer per shot?

Share

Marc Botenga Foto: GUE/NGL via wikipedia

Marc Botenga van PVDA waarschuwt voor een prijsstijging van de corona-vaccins van 16 naar 120 of meer dollar per dosis. Die waarschuwing komt er nadat Pfeizer in een vergadering met investeringsbankiers, waaronder Goldman Sachs, stelde dat ze de prijzen fors willen verhogen om het rendement voor de bankiers op te drijven.

Marc Botenga: “Dat zou een hold-up worden op onze sociale zekerheid. Mogelijks zijn er volgend jaar veel meer vaccins beschikbaar en wordt de prijs gedrukt door concurrentie, maar kunnen het risico lopen om daar vanuit te gaan? Om de oligopolie te doorbreken moeten de patenten opengesteld worden en moet een technologietransfer naar andere landen en bedrijven georganiseerd worden. ”

Botenga vraagt om het Europees burgerinitiatief te tekenen dat de EU oproept om het verzet tegen publieke controle te staken.

Link:
Europees burgerinitiatief (niet PVDA)
dossier prijzen vaccins PVDA

Jan Hertogen: “Vóór 8 mei zullen de scholen weer gesloten moeten worden”

Share

bron: npdata.be/corona/

Socioloog Jan Hertogen volgt sedert het begin van de covid-crisis de Sciensano-cijfers op.  Voor Hertogen staat het als een paal boven water dat de aangekondigde versoepelingen zullen moeten omgekeerd worden: “Er zijn drie zekerheden:  1) de besmettingen zullen naar ongekende hoogte stijgen, 2) daarna zullen de ziekenhuisopnames volgen ,  3) en uiteindelijk ook de  bezetting in de intensieve zorgen.” De feiten zouden Hertogen gelukkig ongelijk geven.

Hertogen zette zijn compilatie van de cijfers op zijn website. De pleiters voor een versoepeling of afschaffing van de coronamaatregelen klagen over een gebrek aan gehoor in de ‘mainstream media’ en bij ‘de politici”. Volgens Hertogen is deze ‘versoepelingsbrigade’ verantwoordelijk voor de aangekondigde afzwakking, die tot een ontsporing in de zorg zal leiden, ondanks de vaccinaties.

Jan Hertogen: “Op basis van pseudowetenschap worden bevolking en politiek op een spoor gezet dat tot grotere schade en rampspoed leidt. De paasvakantie heeft geholpen om de besmettingsgraad bij kinderen te doen dalen, maar zij hebben in die periode het virus doorgegeven aan hun oudere familie. Bij het heropenen van de scholen zal het virus nu opnieuw van de huiselijke bubbels naar de klassenbubbels gaan, wat de komende weken tot een sterke toename van de besmettingen via de scholen zal leiden, wat dan weer teruggekoppeld gaat worden naar de gezinnen. Vóór 8 mei zullen de scholen weer gesloten moeten worden, en zal moeten  overwogen worden om tot een korte, volledige, lockdown over te gaan. ”

“Waarom maakt links, PVDA en Groen, niet komaf met de versoepelingsbrigade die stelt dat we maar moeten leven met het virus?”

“De enigen die de ontsporing nog kunnen verhinderen zijn het zorgpersoneel. Als zij het blok erop zetten dat zal ook het blok op het virus gezet worden. De versoepelingsbrigades zijn niet alleen onwetenschappelijk, maar ook onethisch, en hebben geen respect voor de sociale zekerheid, voor de bevolking, mensenrechten en democratie. Ik vraag me af waar PVDA en Groen blijven om komaf te maken met het virus en iedereen die collaboreert met het virus en stelt dat we er maar mee moeten leven. Er zal geen opstand komen van hen die de maatregelen beu zijn die geen enkel perspectief bieden. Nee, er zal een opstand komen van het zorgpersoneel, dat het niet langer zal nemen om geslachtofferd te worden.”

De cijfers zouden Jan Hertogen ongelijk geven, want op 8 mei 2021 was er geen sprake van sluiting van de scholen. Ondanks de stijgende vaccinatiegraad bleef het aantal dagelijkse gemeten infecties en ook het aantal doden nog altijd hoog (bijna 40 per dag). Maar de ‘drie zekerheden’ zouden blijken er geen geweest te zijn. Er was eerder sprake van een daling dan van piekende besmettingen, hospitalisaties en doden. Hertogen deed dus wel degelijk een extrapolatie van het verleden, waarbij de stijgende vaccinatiegraad onvoldoende in rekening gebracht werd.

Districtsburgemeester Paul Cordy na Kauakibi-gate: “We moeten niet massaal gaan snoeien in subisidies.”

Share

Het Kiel foto: Bert76 via wikipedia

Grote sommen van de overheidssubsidies voor de initiatieven van Sihame El Kaouakibi werden niet gebruikt waarvoor ze bestemd waren. Zowat alle bestuursniveaus steunden de initiatieven van EL Kaouakib: de Vlaamse en nationale regeringen, de provincie, en de steden Antwerpen en Mechelen. Ook het district Antwerpen gaf € 120.000 aan Let’s Go Urban, zo blijkt. We bellen districtsburgemeester Paul Cordy.

Cordy: ” Vier jaar hebben we de werking op het Kiel gesubsidieerd voor het organiseren van workshops voor groepen van 20 tot 25 jongeren, van 2015 tot 2018. Jaarlijks namen 200 jongeren deel, vooral uit de moeilijk te bereiken leeftijdsgroep van twaalf tot achttien jaar. In 2018, na de afwerking van het ‘Urban Centre’ in het Kiel en de uitbreiding van de jeugdwerking, werd het initiatief overgedragen aan de stad.”

Cordy erkent dat er wat discussies waren met Let’s Go Urban, maar die zouden van organisatorische aard geweest zijn, niet over de financiën.

Oppositiepartij PVDA vraagt inzage in de boeken en stelt dat in 2017 al om een hoorzitting gevraagd werd. Cordy neemt de kritiek van PvdA niet “Er zijn nooit vragen over Let’s Go Urban gesteld, we hebben zelfs één keer een uitgebreide toelichting laten geven over het initiatief. Er kwam toen geen kritiek, integendeel. We hebben nooit vragen voor een hoorzitting gekregen.”

De financiële controles gebeurden door de districtsadministratie. “De audit die de stad heeft laten uitvoeren, concludeert dat die controles goed uitgevoerd werden. Het district werkte met convenanten, en als die goed sluitend opgezet zijn, dan is een goede controle mogelijk.”

“Er moet kwaliteitsbewaking blijven. Onze conclusie is niet dat we van de subsidies af moeten. We proberen met heel veel actoren samen te werken: jeugdbewegingen, professioneel jeugdwerk, enzovoort. Wij doen het met duidelijke convenanten die controle mogelijk maken. “

Impressies vanop het ‘es ahora’-plein op internationale vrouwendag

Share

foto Leen

Voor internationale vrouwendag werden dit jaar op 3 verschillende pleinen acties voorzien, vanwege de coronamaatregelen. Het De Conickplein werd voor de gelegenheid omgedoopt tot het ‘Es Ahora ‘-plein, naar de slogan van de Argentijnse vrouwen die recent na jaren strijd het recht op abortus verwierven. Ook in België moet abortus nog steeds uit het strafrecht gehaald worden. Verder stonden de acties op dit plein in het kader van de strijd tegen seksisme en geweld, met getuigenissen van jonge vrouwen.

Radio Centraal was ter plaatse met haar vliegende reporters Yves Kibi Puati Nelen, Hans De Beuckelaer en Leen Nicolas. Ze interviewden enkele deelnemers.

Nadine Peeters, medeorganisator van het collecti(e)f 8 ma(a)rs , Mariane , Mr. Retro, de Koerdische vrouwenbeweging (Jineology), en tot slot een pakkende getuigenis van Marylin.

Impressies vanop het Sint Jansplein op internationale vrouwendag

Share

Onze vliegende reporters Yves Kibi Puati Nelen en Gert Buscops brengen verslag uit vanop het Sint Jansplein, dat in het thema stond van de economische strijd.

De eisen :

  • Een minimumloon van € 14,00 per uur.
  • Een volwaardig pensioen voor iedereen van € 1.500 netto per maand
  • Een einde aan seksueel geweld.
  • Verlenging van de abortustermijn van 12 naar 18 weken en het schrappen van abortus uit het strafwetboek.
  • Investeringen in sterke openbare diensten.
  • Een einde aan de vermarkting van de zorg: investeringen in kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke publieke zorginstellingen voor iedereen.

We horen 8 Maartje, Ann CV, en Burlesque Noemie op het Sint Jansplein, interview door Yves Kibi Puati Nelen.

Justice pour Adil, … : de lijst is helaas lang

Share

Foto: Leen

Justice pour Adil, Mawda, Medhi, Akram, Lamine, Ouasim, Sabrina, Ibrahim, … de lijst is helaas lang. Ni oubli. Ni pardon. Allen waren zij slachtoffer van politiegeweld.

Vandaag is het 1 jaar geleden dat de 19-jarige Adil op zijn scooter dodelijk werd aangereden door een politiewagen in de Nijverheidskaai in Anderlecht. 

De Brusselse raadkamer zal zich op 20 april buigen over het dossier rond het overlijden van de jonge Adil.  Het Brusselse parket kondigde in november al aan dat het de buitenvervolgingstelling zou vragen voor de agenten die bij het ongeval betrokken waren. Alexis De Swaef, de advocaat van de familie, vindt dat er toch een publiek proces moet komen.

In Antwerpen overleed in juli 2020 de 29 jarige Akram Kadri tijdens een politieinterventie. De familie Kadri stelde zich burgerlijke partij aangezien er sprake was van racisme en onnodig politiegeweld.

Gwendoline van Radio Air Libre vertelt ons hoe de zaak vandaag leeft in Brussel.

“Wat opvalt is dat men steeds probeert te verwijzen naar feiten die proberen de schuld te verschuiven naar de slachtoffers. Had Adil zijn helm wel juist op? Reed hij niet tegen de richting? Was Akram niet reeds bekend met feiten bij de politie? Als iemand op de vlucht is, zal die wel iets misdaan hebben, etc. Adil en alle andere slachtoffers van politiegeweld worden hierdoor ontmenselijkt en gecriminaliseerd. Alsof de slachtoffers het zelf hebben gezocht.”

“Het buitensporige aantal boetes en politieacties in volksbuurten vanaf het begin van de pandemie, het racisme en de dagelijkse pesterijen van de politie, zijn enkele van de redenen waarom Adil probeerde te vluchten.” lezen we in een open brief van de familie:  “Vandaag, een jaar na zijn dood, hadden wij graag met onze naasten en medestanders in de straten van onze gemeente een openbaar eerbetoon aan Adil gebracht, in waardigheid en respect. Meer dan een maand lang hebben wij samen met de gemeente Anderlecht nagedacht over de beste omstandigheden om dit eerbetoon te laten plaatsvinden met respect voor de hygiëne- en afstandsmaatregelen. Helaas maakt het door de autoriteiten voorgestelde kader het onmogelijk om dit eerbetoon tijdig en op waardige wijze te organiseren. Hoewel we met overtuiging de sanitaire voorschriften erkennen, vinden we dat de autoriteiten moeten ophouden met het ontkennen van het belang van een rouwproces waarin alle waarheid wordt verhinderd, net zoals ze de woede van een hele buurt ontkent. Vandaag worden wij gedwongen het idee van deze bijeenkomst te laten varen en besluiten wij deze paar regels voor Adil te schrijven.” … “De waarheid en gerechtigheid die we voor Adil eisen, eisen we net zo hard op voor de andere families. De lijst van slachtoffers groeit, gezinnen worden verwoest terwijl de politie nooit op haar verantwoordelijkheden wordt gewezen. Wanneer zal dit stoppen? Ibrahima, 2021. Ilyes, 2021. Akram, 2020. Adil, 2020. Mehdi, 2019. Mawda, 2019. Lamine, 2018. Jozef, 2018. Wassim en Sabrina, 2017. Dieumerci, 2015. Souleimane, 2014. Jonathan, 2010. Faycal, 2006. Karim, 2002. Semira, 1998. Said, 1997. Mimoun, 1991. En alle andere slachtoffers wier verhaal we niet kennen.”

Impressies van achter de pingpongtafels in Park Spoor Noord

Share

foto: Leen

Een wandeling op vrijdagavond door Park Spoor Noord leverde ons enkele impressies op van mensen die elkaar ontmoeten om te pingpongen aan de stenen tafels in het park. Hoe ervaren ze deze paasvakantie in volle coronaperiode? Waar halen ze hun plezier?

Micha, Faizal en Liesbeth vertellen ons over hun partie-pleziertje..

tot 30 april: Expo Rhythm Noise

Share

foto: Hans DB

Elk jaar werken de ateliers FotokunstFilm en Sounddesign van KASKA DKO samen rond een welbepaald thema, met als doel de kruisbestuiving te bevorderen tussen deze vakgebieden, maar ook om cursisten te inspireren en onderzoek te doen naar andere of nieuwe manieren van creëren, vertellen of te verbeelden.

Dit jaar werd er rond het thema ‘Rhythm & Noise’ gewerkt. In tijden van coronamaatregelen is er gekozen voor een expo in de vorm van een audiovisuele wandeling in de omgeving van de academie, te bewandelen tot 30 april.

We spraken met Kobe, één van de begeleidende docenten, en bezochten de expo met enkele fieldrecordings tot gevolg.

Hoe gaan die nieuwe elektriciteitscentrales er komen?

Share

foto: RC

Nieuwe elektriciteitscentrales zullen nodig zijn na de sluiting van de kerncentrales in 2025. Over de hoeveelheid nieuwe centrales die er moet komen zijn de instanties die de politiek adviseren het niet eens. In oktober voorziet de regering wel al een veiling die ervoor moet zorgen dat er tegen 2024 nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteit is. Een gesprek met Erwin Cornelis die dit opvolgt voor de Bond Beter Leefmilieu.

“Advanced Power, Eneco, Engie en anderen hebben al concrete plannen voor de bouw van nieuwe gascentrales.” In de huidige markt is de bouw van nieuwe gascentrales echter niet vanzelfsprekend: door het grotere aanbod van groene stroom is de productie en dus ook de prijs meer variabel geworden. De nieuwe capaciteit moet ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is bij hoge vraag en laag aanbod. Daardoor zullen de nieuwe centrales een deel van de tijd stilliggen, wat de investering minder rendabel maakt.

Om ervoor te zorgen dat ze toch gebouwd worden aan een minimale kost organiseert de regering in oktober een veiling waarbij bedrijven kunnen zeggen hoeveel steun ze nodig hebben voor het bouwen van de nieuwe productiecapaciteit. De overheid zal dan de voorstellen selecteren die het minst ondersteuning nodig hebben.

Continue reading →

De Fietsbrug: waar landt het compromis tussen Scheep- en Fietsvaart?

Share

Er wordt een fietsbrug gepland over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel.  Er is echter nog altijd wat passage van schepen die niet onder de brug door kunnen, waardoor de (ophaal)brug 900 keer per jaar gedurende 25 tot 45 minuten open zou moeten gaan.

“Dat is geen kwalitatieve fietsverbinding”, zegt Renaat Van Hoof van de Fietsersbond. De grotere schepen tegenhouden of laten wachten kan niet, maar er zijn wel verschillende alternatieven voor het huidig ontwerp. “We hebben geen voorkeur voor een specifieke optie, zolang het maar een vlotte fietsverbinding wordt. Een hogere brug met liften, een tunnel, een hoogfrequente veer of zelfs een kabelbaan zijn mogelijke opties. We hebben geen weet van een kabelbaan voor fietsers in het buitenland, maar wereldwijd worden kabelbanen wel meer en meer ingezet als openbaar vervoer”, aldus Van Hoof.

“De stad streefde ernaar om de fietsverbinding te realiseren tegen het einde van de legislatuur, dus eind 2024. Voor ons is het belangrijk dat er een goede verbinding komt, eerder dan dat die er snel komt. We zijn tot nu toe niet betrokken geweest bij het ontwerp van de fietsbrug en zijn verheugd dat er nu overleg komt op zeer korte termijn. We gaan in overleg met de stad, en dit project wordt ook besproken in het kader van het Oosterweelproject.”

Apache brengt Grootgrondbezit in kaart

Share

foto: RC

In navolging van voorbeelden uit het buitenland  brengt Apache het grootgrondbezit in Vlaanderen in beeld. We bellen Steven Vanden Bussche, co-auteur van het merendeel van de artikels uit de reeks.

“Enkele jaren geleden gingen we op zoek naar de publieke eigendommen. Toen bleek dat de lokale besturen veel OCMW-gronden verkochten. We vroegen ons af wie de private grootgrondbezitters waren. ”

Al bij al valt het wel mee met het grootgrondbezit in  Vlaanderen. Studies toonden aan dat Duitsland en Nederland veel meer geconfronteerd wordt met grootgrondbezitters. Dit is waarschijnlijk het gevolg van meer opsplitsing bij successie in België, eerder dan van een systeem van hoge belastingen op grondbezit. Integendeel, vastgoed wordt eerder onderbelast, en het belastingregime werd recentelijk  nog guller voor (groot)grondbezitters,  met nieuwe vrijstellingen voor buitenlandse bezittingen, een afschaffing van de erfbelasting op ‘natuurgoederen’, en subsidies voor het beheer van privaat natuurgebied.

“We hebben ons tot nu toe gericht op het grondbezit op het platteland. De steden gaan we nu bekijken. Op het platteland zijn er drie categorieën: de oude grondadel, bedrijven en de nieuwe rijken. Bij de oude adel gaat het veelal over kasteeldomeinen, parken, natuurgebieden en landbouwgrond.”

“Er zijn een aantal industriëlen die investeren in landbouwgrond, wat de prijzen onbetaalbaar maakt voor veel boeren. In veel gevallen worden die gronden verpacht op kortere termijn, wat hogere prijzen oplevert. Het is  voor de overheid nuttig om te weten wat er met die gronden gebeurt. Het beleid richt zich op wat de landbouwer doet met de gronden die hij exploiteert, maar houdt dus geen rekening met de eigenaars en die bepalen óók wat met de grond gebeurt. Het zou goed zijn moest het beleid hier een beter zicht op krijgen.”

Apache zal zich in het verder onderzoek dus focussen op vastgoedbezit in de steden.