Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Terror-Free Oil

Share

Nu ook “Terreur-Vrije” benzine te koop in de VS!
Het  zogenaamd  “terror-Free oil initiative” opende een paar dagen geleden zijn eerste pompstation in Nebraska. Het gaat om een brandstof-distributeur  die zijn stations vult met benzine en diesel die uit landen komt van waaruit geen steun gaat naar terrorisme. Hierbij bedoelen ze het Midden Oosten. Verder steunen ze  ook het gebruik van hybride auto’s en van  bio- brandstoffen. Klinkt niet  noodzakelijk als een slecht idee, maar waarover gaat het echt? De website met “god bless America”, “we stand with Israel”,  het toch niet hilarisch bedoelde “support Denmark”; en verder het logo met daarin de torens van het WTC, het pentagon en de 9/11 vluchtnummers, doen  al vermoeden uit welke politieke hoek de wind komt.

Het “Terror-Free Oil” initiatief slaagde er al in om de nodige media-aandacht te krijgen van  MSNBC en Fox.  Ze kopen benzine van Sinclair Oil die olie ontgint in de VS zelf en in Canada. Het hoofdkantoor van Sinclair is gevestigd in Salt Lake City, Utah stad gestigt door de Mormonen. Volgens Terror Free oil is het aantal firma’s dat terreur-vrij olie ( lees “niet afkomstig uit het Midden Oosten”) verdeelt zeer beperkt, en ze hebben waarschijnlijk gelijk: sinclair, Hess, (het ongeveer failliete) yukos. Hess haalt echter ook olie uit uit Algerije. Daar begint de logika al te rammelen. Een deel van de olie van Sinclair komt van de NYMEX en is moeilijk te traceren maar bevat waarschijnlijk ook olie uit het midden oosten.

Maar wie zijn de mensen achter “Terror Free Oil”? We doorzichten de curriculae van een aantal mensen

Brent Astley, canadees, leidt “7seas” groep, opgericht na de aanslagen in NY in 2001. Het gaat over een aantal computerspecialisten die informatie over terrorisme opzoeken.

Joe Kaufman: de nerdige voorzitter van Terror-Free Oil is ook de stichter van Americans against hate (“fighting hate with truth”).  Op zijn site zie je hoe hij staat te poseren met een aantal figuren uit neo-conservatieve hoek zoals “Paul Schiffer”, extreem conservatieve radioman  en politicus die ”the shiffer report” brengt; en verder bijvorbeeld  met Robert Spencer, baas van “Jihad Watch” ( zie ook verder).
“Americans against hate” is vooral aktief in zijn aktie tegen “CAIR” = Council On American Islamic Relations. CAIR, gesticht in 1994,  pleit voor een “beter beeld van Islam en moslims in de VS”. Een soort arabische lobby groep dus. CAIR werkt samen met Amnesty International en andere burgerrechten-organisaties en verzet zich tegen terrorisme. CAIR heeft een fatwa uitgesproken tegen religieuze zelfmoordterroristen en verzamelde een half miljoen handtekeningen in een petitie tegen religieus terrorisme. Toch wordt CAIR zelf beschuldigd van links met terrorisme. Die zijn, voor zover wij konden nagaan, nooit juridisch hardgemaakt. CAIR wordt daarom dan ook vooral verweten akties van bijvb. Hezbollah niet of niet genoeg te veroordelen.
Eigenlijk is “americansagainst hate” gewoon een extreem pro-israel vehikel dat alles wat enigszins kritisch is tegenover de zelfverklaarde “joodse staat” van haat of anti semitisme beschuldigd. CAIR is een potentiele bedrijging voor de macht van de Israelische lobby.
Kaufman schrijft verder bijvb voor “Frontpagemag.com“. Dit is dan weer een media- vehikel voor  David Horowitz, die als kommunist in de jaren 60 begon. Nu zit hij aan het ander eind van het politiek spectrum. ZIjn site bevat links naar “conservative T-shirts”, een fenomen dat we in november al bespraken. Ook zij verkopen anti-Hillary Clinton T-shirts, waarbij Clinton  als communist met hamer en sikkel afgebeeld wordt

Patrick boylan:  stichter “center of strategic analisis” wiens “mission statement luidt”: “we are committed to avoiding political correctness, and as far as humanly possible, shedding light on geopolitical issues that pose a threat not only to our Homeland Security but that of the entire free world.”
Wat dat betekent blijkt bijvoorbeeld uit volgende uitspraken:
-Over Iran: “Maybe a “gulf of Tonkin” incident is needed to put the upstart nuclear mullahs in their place.”
-Over Palestina; “U.S. decision makers are once again proving they have no idea who the enemy is by arming the Palestinian Fatah Islamic terrorists, led by Abbas, in their squabble with the Hamas Islamic terrorists led by Haniyeh.”. Met andere woorden: president Bush is te pro-palestijns

–  en verder mensen Erick Stakelbeck van het “christian broadcasting network”; Renee Taylor van “Truckers at war” enz enz…

Al even verhelderend is de “Franchise Page” van Terror Free Oil. Die legt uit aan welke eisen moet voldaan worden om een station met het Terrror-Free-Oil logo te mogen openen. Eén van die eisen is dat 1% van de inkomsten moet gedoneerd worden aan kontra-terreur organisaties. Er wordt een lijst gegeven van organisaties die hieraan voldoen. Enkele namen op de lijst: “terror free oil initiative”, “CAIR watch”, jihad watch , “americans against hate” (Kaufman). De donatie gaat dus naar TFI zelf of zeer nauw gelieerde organisaties.

Conclusie: het Terror Free Oil Initiatief is een politiek vehikel dat in de eerste plaats dient voor het sponseren van een aantal dubieuze lobbygroepen; extreem conservatief en/of fanatiek pro Israel.

Maar los van het neo-conservatief gehalte van het intitiatief moet vastgesteld worden dat er niet genoeg  “terror-free”  olie voor handen is om aan de vraag van de VS te voldoen. Venezuela ligt niet in het midden oosten en heeft alsnog niets met terrorisme te maken maar, gezien de politieke orientatie van de initiatiefnemers van TFO is het twijfelachtig dat ze Venezolaanse olie zouden willen kopen. Een algemene toepassing van de TFO-principes zou tot een tekort en dus een  enorme prijsstijging van de prijzen aan de pomp leiden. Dit zou zeker nuttig zijn voor het verminderen van de Amerikaans CO2 uistoot maar is waarschijnlijk niet wat TFO beoogt.
TFO spoort aan tot gebruik van bio-brandstoffen maar over vermindering van het verbruik, toch beste manier om de afhakelijkheid te verminderen, is op geen enkel moment sprake.

Tenslotte, over Israel lobbies in het algemeen: het feit dat neo-conservatieven in het bijzonder en Republikeinen in het algemeen onvoorwaardelijk zionistisch zijn mag niet de illusie geven dat de Democraten voor een veel meer gebalanceerde Midden-Oosten politiek zullen zorgen: Op een bijeenkomst voor fondsenwerving van  AIPAC, de machtigste Israelische lobbygroep, op 2 februari, zei Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton dat de een inval van de VS in Iran niet mlag uitgesloten worden indien nodig. Er is veel te zeggen voor een harde aanpak (diplomatiek) van Iran. De belangrijkste, en mogelijks enige reden, waarom de VS tegen Iran ingaan is echter Israel. In 2003 stelde iran voor om te onderhandelen over haar kernprogramma maar dat wijgerde Bush,  omdat het kernarsenaal van Israel dan ter sprake zou gekomen zijn.
Joe Lieberman, vice presidentskanidaat voor Democraat Al Gore in 2000, is ook een notoir pleitbezorger van Israel. Lieberman was democraat maar is nu onafhakelijk senator. Misschien is Barack Obama, de andere  democratisch presidentskandidaat minder onvoorwaardelijk pro-Israel, maar er zijn alsnog geen tekens die daar op wijzen.

0 Comments on “Terror-Free Oil”

Leave a Comment