Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De gevangenis in Beveren en de Antwerpse verkeersknoop

Share

gevangenis Beveren-MelseleDe federale overheid vroeg toestemming aan de Vlaamse om een nieuwe gevangenis te bouwen naast de E17 in Beveren/ Melsele. Toevalligerwijs zou die juist op dezelfde plaats komen waar Forum2020  de Westelijke Bretel/Tangent van het Meccano alternatief voorziet.  Volgens Manu Claeys van stRaten Generaal is het echter mogelijk om, mits het verschuiven van het gebouwencomplex binnen het perseel, zowel gevangenis als Meccano tracé aan te leggen.
De Vlaamse regering wil het plan echter niet aanpassen. Daarmee negeert ze het advies van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) en probeert ze via de gevangenis ook het Meccano alternatief de nek om te wringen, aldus Manu Claeys van stRaten Generaal. Wegens wat ze definieert als sabotage op linkerover stapt stRaten Generaal uit het overleg over de R11 met de Vlaamse overheid op rechteroever. 

De bevoegde Vlaamse minister van Openbare Werken Philippe Muyters wil niet reageren “om een welles-nietes discussie te vermijden”. Maar volgens de woordvoerder Thomas Pollet klopt het niet wat Claeys zegt:  “Het advies van de VLACORO is gunstig; VLACORO neemt geen standpunt in over Meccano en de Vlaamse regering houdt geen rekening met zeer vage concepten zoals Meccano”, lezen we in een korte e-mail respons, die  verder een link naar het VLACORO-advies bevat (copie advies HIER).
VLACORO zegt inderdaad niet dat het Meccano alternatief beter (of slechter) is dan het BAM tracé, maar op pagina 12 (punt 6a) van het advies lezen we wel degelijk dat “de VLACORO vraagt om de verenigbaarheid van gevangenis en de westelijke (Meccano) tangent  te onderzoeken”.  En in het besluit (p12) staat inderdaad een gunstig advies maar “mits rekening te houden met de geformulerde voorwaarden.”

Er is dus wel degelijk sprake van een advies om het alternatief te onderzoeken. 
VLACORO doet weliswaar geen uitspraak  over Meccano, het kabinet Muyters doet dit duidelijk wel. Voor zover ons bekend komt de uitspraak door het kabinet Muyters zonder dat het Meccano tracé  door de Vlaamse regering onderzocht werd of zonder dat andere studies over Meccano in beschouwing werden genomen. 


Manu Claeys legt aan het begin van het gesprek uit waarom de files van afgelopen week niet zouden verholpen zijn met de huidige plannen van de Vlaamse regering.

0 Comments on “De gevangenis in Beveren en de Antwerpse verkeersknoop”

Leave a Comment