Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘meccano’

Beverse gevangenis: Europa vraagt uitleg

Share

De Vlaamse deelregering  leverde een bouwvergunning af voor een nieuwe gevangenis in Beveren,  pal op het tracé van het Meccano mobiliteits-alternatief van Forum2020/stRaten Generaal (SG). De denktank/actiegroep vroeg  om de gevangenis 48 meter binnen het perceel op te schuiven.  De regering ging daar echter niet op in en verleende  een jaar geleden dus een bouwvergunning, echter […]

de Antwerpse Lighttrain

Share

Aktiegroep/Denktank stRaten Generaal (SG) onderzocht in haar studie van 2010  de Antwerpse mobiliteits problematiek.  Daarbij werd verder gekeken dan de Oosterweelknoop en kwam men tot de vaststelling dat ook het openbaar vervoersbeleid moest herdacht worden. De stelling is dat zelfs  met het door SG voorgesteld Meccano alternatief niet alles opgelost is. Het openbaar vervoer van de  suburbane woonkernen rond Antwerpen is […]

Gevangenis Beveren opschuiven: noodzaak of tijdverlies?

Share

De federale regering wil zo snel mogelijk een gevangenis bouwen in Beveren, maar die is ingepland op de plaats waar stRaten Generaal/ Forum 2020 het Meccano alternatief voorzien dat de Antwerpse mobiliteitsknoop moet ontwarren.   StRaten Generaal vraagt  om de gevangenis een 50 meter te verplaatsen ( zie schema HIER), maar daar lijken de Vlaamse en Federale […]

Resolutie over Mobiliteitsplan Antwerpen ontlokt controverse

Share

Vorige week werd een resolutie over de mobiliteitsplannen van de Vlaamse regering in de bevoegde commissie gestemd. In de  resolutie vraagt de meerderheid het Masterplan 2020 in haar geheel uit te voeren en ook om vast te houden aan de in 2002 vooropgestelde randvoorwaarden. Vooral dit laaste lokte verontwaardiging uit bij oppositie, aktiegroepen en  de pers. […]

Overkapping van de ring: eerste stappen of loze beloften?

Share

Burgemeester Patrick Janssens verklaarde op Klara dat hij het overkappen van de ring een fantastisch idee vindt. Maar er zijn  financiele bezwaren en bovendien legt Europa veiligheidsregels op die het technisch heel moeilijk maken, aldus Janssens. Toch verwacht hij dat na de verkiezingen de eerste stappen zullen gezet worden in die richting en dat over 50 jaar de ring wel […]

Oosterweel: een stand van zaken

Share

De inzageperiode van het  dossier “plan MER” van het Oosterweelproject is afgesloten. Manu Claeys van stRaten Generaal legt uit wat het belang is van die Milieu Effecten Rapportering (MER) en wat de volgende stappen zijn in de Oosterweel-saga.   De plan-MER procedure laat toe om alternatieven voor het Masterplan 2020 van de Vlaamse deelregering te sugereren. StRaten Generaal […]

Meccano herfstcampagne

Share

Live in onze studio gaf Wim Van Hees vervolgens eerst een korte reactie op de stelling “Het Meccano-tracé is een vaag concept”, vanuit het kabinet Muyters om daarna in te gaan op het kostenplaatje van BAM: rare berekeningen van de extra-kost, lange-termijn-kosten qua natuurbehoud & volksgezondheid buiten beschouwing gelaten, en nog meer. Dit alles komt […]

De gevangenis in Beveren en de Antwerpse verkeersknoop

Share

De federale overheid vroeg toestemming aan de Vlaamse om een nieuwe gevangenis te bouwen naast de E17 in Beveren/ Melsele. Toevalligerwijs zou die juist op dezelfde plaats komen waar Forum2020  de Westelijke Bretel/Tangent van het Meccano alternatief voorziet.  Volgens Manu Claeys van stRaten Generaal is het echter mogelijk om, mits het verschuiven van het gebouwencomplex binnen het perseel, zowel gevangenis als […]