Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Financiële toestand Antwerpse gemeenten gaat achteruit

Share

Afgelopen maandag presenteerde Dexia de staat van de financiën van de Antwerpse gemeenten, exclusief de stad Antwerpen. Die is niet dramatisch maar dit jaar is er toch een duidelijke stijging van het tekort.

Uitgaven stijgen in 2011 meer dan de vorige jaren door de hogere inflatie, terwijl de inkomsten niet volgen. Inkomsten uit belastingen stijgen minder door de slabakkende economie. En er is ook het verlies aan inkomsten uit “eigen middelen” (dividenden, huurgelden…). Niet alleen het Dexia dividend verdwijnt, ook de inkomsten uit intercommunales nemen af.
Op de langere termijn wordt het moeilijk om de uitgaven in de hand te houden omdat de door de gewesten gepluimde federale overheid pensioen- en andere kosten begint door te schuiven naar de gemeenten.
Gezien de komende verkiezingen volgend jaar is de kans echter klein dat nu ingegrepen wordt. Maar na 2012 is het mogelijk dat de nieuwe coalities “ontdekken” dat er een probleem is en de snoeischaar bovengehaald wordt.

De directe impact van het Dexia debacle op de jaarrekeningen is relatief beperkt aangezien de wegvallende dividenden al grotendeels geanticipeerd werden. Maar een eventueel failissement van de Gemeentelijke Holding wordt toch een zware dobber voor een aantal gemeenten die veel aandelen van de Holding in hun balans  hebben. Die zullen in dat geval een stuk van hun spaarpot zien verdampen.

0 Comments on “Financiële toestand Antwerpse gemeenten gaat achteruit”

Leave a Comment