Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘stadsfinanciën’

Meerjarenbegroting – Deel 4: Het Controleapparaat en de Personeelsbesparingen

Share

We vervolgen onze reeks over de stedelijke Meerjarenplanning en bevoegdheden van schepen/ burgemeester Bart De Wever (N-VA). De Wever probeert de sterke stijging van het politiebudget in de schoenen te schuiven van de nationale Belgische overheid maar uit de cijfers die hij aanhaalt blijkt dat niet te kloppen. Daarna stelt hij dat de extra kosten […]

Meerjarenbegroting – Deel 3: Mobiliteit en Hollandse Rekenkunde (Politie)

Share

In ons derde deel over de meerjarenplanning overlopen we de discussies in verband met Mobiliteit (schepen Koen Kennis) en Veiligheid (burgemeester Bart De Wever). Mobiliteit Er zou de komende zes jaar bijna 300 miljoen € in mobiliteit geinvesteerd worden, waarvan  115 miljoen in de overkappingsprojecten van de ring. De trage start van die investeringen geeft […]

Meerjarenbegroting- Deel 2: stadschuld en (in)transparantie

Share

In onze  tweede bijdrage over  het stedelijk meerjarenplan passeren de stadschuld en de  reacties van vooral de oppositie de revue. In zijn opening bij de aanvang van de debatten in december legt schepen Kennis uit hoe hij tijdens de vorige legislatuur de historische stadschuld (verder) heeft afgebouwd en dat nu de andere schulden zullen afgelost […]

Meerjarenbegroting – Deel 1

Share

In de eerste van onze bijdragen over de Antwerpse meerjarenbegroting overlopen we de inkomsten van de stad.  Het mag  verwonderen dat  60% van het Antwerps budget van 2 miljard € per jaar bestaat uit nationale of Vlaamse subsidies. De nochtans hoge Antwerpse personenbelasting levert geen 8% van de inkomsten op (de opcentiemen op vastgoed 11%). […]

Stabielere gemeentelijke financiering in zicht?

Share

In augustus trokken de gemeenten aan de alarmbel toen bleek dat de nationale overheid niet begon met het doorstorten van de gemeentelijke belastingen. Afgelopen week kwam er echter een persbericht dat de Aanvullende Personenbelasting 2 miljard opbrengt voor de gemeenten, bijna 9% meer dan vorig jaar. De twee berichten zijn minder tegenstrijdig dan ze lijken. […]

Antwerpen minder pessimistisch over financiën dan andere gemeenten

Share

De vlaamse vereniging voor steden en gemeenten liet weten dat haar leden sombere vooruitzichten hebben wat betreft de gemeentefinanciën. De meeste burgemeesters denken dat er zal moeten besnoeid worden in de investeringen, bijna 30% denken aan een belastingsverhoging en een gelijkaardig aantal overweegt een personeelsvermindering. Antwerpens schepen van financiën Luc Bungeneers is minder pessimistisch: ook de Antwerpse […]

Financiële toestand Antwerpse gemeenten gaat achteruit

Share

Afgelopen maandag presenteerde Dexia de staat van de financiën van de Antwerpse gemeenten, exclusief de stad Antwerpen. Die is niet dramatisch maar dit jaar is er toch een duidelijke stijging van het tekort. Uitgaven stijgen in 2011 meer dan de vorige jaren door de hogere inflatie, terwijl de inkomsten niet volgen. Inkomsten uit belastingen stijgen minder […]

Schepen Luc Bungeneers over de Antwerpse stadsfinanciën

Share

Het politiek compromis rond Oosterweel bracht ook een dikke factuur mee voor Antwerpen, wat door schepen voor financiën Luc Bungeneers (Open-VLD) niet gepruimd werd. Toen al namen we ons voor om de man eens te vragen voor een gesprek over de zaak en over de Historische Stadsschuld.  Uiteindelijk zou het nog bijna een jaar duren voor we hem contacteerden, en dus […]