Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oosterweel: een stand van zaken

Share

De inzageperiode van het  dossier “plan MER” van het Oosterweelproject is afgesloten. Manu Claeys van stRaten Generaal legt uit wat het belang is van die Milieu Effecten Rapportering (MER) en wat de volgende stappen zijn in de Oosterweel-saga.  

De plan-MER procedure laat toe om alternatieven voor het Masterplan 2020 van de Vlaamse deelregering te sugereren. StRaten Generaal stelde dus een aantal varianten van haar Meccano plan voor, en suggereert ook om te onderzoeken of de verkeersknoop niet voor een stuk kan ontward worden zonder miljarden te investeren in nieuwe infrastructuur.

StRaten Generaal is verder bezorgd over het feit dat de tracés niet volledig in rekening gebracht zullen worden: De A102 of zogenaamde “oostelijke bretel”, die in alle plannen zit,  zal namelijk niet volledig mee verwerkt worden in de milieueffectenstudie. De verkeerssimulaties die zullen uitgevoerd worden zullen wel degelijk rekening houden met de A102, maar wat de milieueffecten zelf betreft zal alleen maar gekeken worden naar de impact op de westelijke en noordelijke zones, niet op het oosten, aldus Mamu Claeys. 
Links:
– Ons gesprek met BAM over het Plan MER  HIER
– “Opmerkingen en Aanvullingen” van stRaten Generaal op het Plan-MER: HIER

0 Comments on “Oosterweel: een stand van zaken”

Leave a Comment